Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Honfoglaló magyarok. Kárpát-medence az avar uralom idején A Kárpát-medence népei (szkíták, kelták, rómaiak, jazigok, markomannok, kvádok, vandálok, gepidák,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Honfoglaló magyarok. Kárpát-medence az avar uralom idején A Kárpát-medence népei (szkíták, kelták, rómaiak, jazigok, markomannok, kvádok, vandálok, gepidák,"— Előadás másolata:

1 Honfoglaló magyarok

2 Kárpát-medence az avar uralom idején A Kárpát-medence népei (szkíták, kelták, rómaiak, jazigok, markomannok, kvádok, vandálok, gepidák, nyugati gótok, hunok, longorbárdok, avarok stb.)a honfoglalás előtt

3 A honfoglalás és a letelepedés

4 A honfoglalás kori társadalom szerkezetének vázlata A fejedelemtől függő törzsfők, a nekik alárendelt nemzetségfők, majd a nemzetségi előkelők és legalul a szolgáltatásokkal tartozó köznép jelképeivel.

5 Magyarok bejövetele Pannóniába Képes Krónika

6 Turulmadár-motívum A turulmadár az égi és földi hatalom közötti kapocs, őshitünk és ősszellemünk szent madara, Isten jelképe volt, amely hírül adta Emesének, hogy fia, Álmos a magyarság elhivatott, szent fejedelme lesz, aki megszervezte a vérszerződéssel foganatosított nemzetszövetséget, melynek eredményeként elfoglalták a Kárpát-medencét.

7 A honfoglalók lakása: jurta Írott forrásokból tudjuk, hogy a magyarok sátrakban is laktak. Ibn Jakubi így írt: „a török sátor(gubba) kupola, hajlított bordázatú, ló-és ökörbőr szíjak fogják össze és nemezzel van befedve”. A 13.században Plano Carini ilyennek írta le a jurtát: „Jurtáik kör alakúak; sátorformára készítik vesszőből és vékony lécekből. Felül kerek nyílás van, melyen a fény behatol és a füst távozik, mert mindig a hajlék közepén raknak tüzet.

8 Magyar lovasok A honfoglalás kori magyar lovasok nem használtak kengyelt és nyerget

9 Magyarország a honfoglalás korában Borovszky Samu térképtervezete

10 Tarsolylemez A gazdag képzelettel megtervezett, finom művű tarsolylemezek, a honfoglaló magyarok művészetének legszebb emlékei. A gyakran alkalmazott növényi mintát találjuk a geszterédi töredéken is. A tarsolylemezen, korongokhoz hasonlóan igényes és ugyancsak a hitvilág bűvös jelképeit hordozó motívumokat találunk.

11 Bikafejes ivócsanak A nagyszentmiklósi kincset 1799- ben találták meg Magyarországon. A korai középkor legnagyobb aranykincs-lelete. A súlya csaknem 10 kg. Több mint száz régészeti, írástörténeti munka foglalkozott már a kinccsel. …a kincs két asztali készletén rovásírások vannak.

12 Asszonyt égbe ragadó sas A nagyszentmiklósi kincs 2. számú korsójának részlete, a madarak királya által égbe ragadott nőalakkal.

13 Ivóedények A csészéken látható csatok segítségével ezeket az ivóedényeket szíjra fűzve hordták

14 Szarmata korongos fibula /III.sz., Magyar Nemzeti Múzeum/ Női öltözet díszítésére, vagy női kaftán összefogására használtak.

15 Avar szíjvég /klárafalvi-Szeged, Móra Ferenc Múzeum/ Női lószerszám szíjvége szügyelőről. Ezüstből öntött, aranyozott, a veret tükrében szarvas alakjával.

16 Fejedelmi szablya markolata (Attila kard, X.sz., Bécs) A bécsi szablya, az un. Nagy Károly vagy Attila kard aranyborítású markolata. A hozzátapadó hagyomány és a tárgyi párhuzamok alapján magyar ötvösmunka, vezéri méltóságjelvény.

17 Leuveni kódex az Ómagyar Mária- siralommal „Világ világa, virágnak virága” Magyar nyelvű irodalmunk második legjelentősebb emléke Az Ómagyar Mária-siralom az első fennmaradt magyar vers. Ezt egy észak- olaszországi városban tanuló magyar dominikánus szerezte. Jelenleg a leuveni egyetemi könyvtárban őrzik

18 Sanctifica nos Domine – Szent Kereszt ünnepének antifónája a szentgalleni Hartker Antifonáléból (980-1100)

19 Az „Ave beate rex Stephane” kezdetű antifóna 16.századi lejegyzése a magyar nyelvű Érdy-kódexben (1520-1527 között) „Idwez leegy bodog zent Istwan kyral te nepednek nemes remeenseege.” „Idwez leegy my meg tereesewnknek byzon doctora es apostola…”

20 Ősi magyar népi hangszerek Az énekes zene mellett fontosak a nép által használt hangszerek is. Zeneszerszámaink zömét őseink „hozták magukkal” és nem „vették át”. I. Hangkeltő hangszerek közül az elsők azok, amelyeken maga a hangszer teste a hangforrás (fa, fém, üveg, kő stb.) Néhány példa: doromb, kolomp, kereplők, láncosbot, harangféle, stb. II. Ütő- és ritmushangszerek: dobok,ütőgordon, köcsögduda, cintányér,stb. III. Pengetős és vonós hangszerek: lantfélék, tambura, koboz stb. A képen Kobzos Kiss Tamás nemzetközi hírű művész.


Letölteni ppt "Honfoglaló magyarok. Kárpát-medence az avar uralom idején A Kárpát-medence népei (szkíták, kelták, rómaiak, jazigok, markomannok, kvádok, vandálok, gepidák,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések