Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nemzetközi politika 1920-38 1.Konfrontáció és megegyezés 2.Kelet-Ázsia és a Csendes-óceán 3.Első kihívások 4.Újabb szövetségek 5.A tengely kialakulása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nemzetközi politika 1920-38 1.Konfrontáció és megegyezés 2.Kelet-Ázsia és a Csendes-óceán 3.Első kihívások 4.Újabb szövetségek 5.A tengely kialakulása."— Előadás másolata:

1 A nemzetközi politika 1920-38 1.Konfrontáció és megegyezés 2.Kelet-Ázsia és a Csendes-óceán 3.Első kihívások 4.Újabb szövetségek 5.A tengely kialakulása 6.Német előrenyomulás

2 1.A húszas évek: konfrontáció és megegyezés –A) konfrontáció Németország: jóvátétel megtagadása => Franciaorsz: Ruhr-vidék megszállása => németek passzív ellenállása => –B) megegyezés Stresemann (né külügyminiszter) – Briand (francia külügyminiszter) 1925. locarnoi egyezmény – No, Fro, Belgium, NB, Olo. Képviselői –Fr-né ill. belga-né határ, Rajna-vidék demilitarizálásának garantálása –1925. Ruhr-vidék kiürítése, 1930. Rajna-vidék kiürítése 1926. Németországot felveszik a Népszövetségbe, megszüntetik No. katonai ellenőrzését Kelet-Ázsia –1921-22. washingtoni konferencia – japán flotta méreteinek korlátozása –Kilenchatalmi egyezmény Kínáról – „nyitott kapuk elve” – egyenlő bánásmód minden nemzet kereskedelme és ipara számára

3 2. Hitler külpolitikai céljai már a 20-as évektől ismerhetőek: A versailles-i béke revíziója Németország újrafelfegyverzése Német „néptársak” egy birodalomban egyesítése Élettér Hegemónia Európában

4 3. Hitler agresszív lépései és a következmények elmaradása a)1933 kilép a Népszövetségből b)1935 általános hadkötelezettség bevezetése + fegyverkezési program c)(1935. Saar-vidék – népszavazás – No mellett) d)1936 Rajna-vidék megszállása e)Nincs határozott válasz, csak diplomáciai tiltakozás >> Hitler szemében a gyengeség jele Mi az oka a „megbékéltetés politikájának”? pacifizmus a vers.-i békeszerződés igazságtalanságának belátása Ang. és Fro. Nem számíthat az USA segítségére: izolacionizmus Legjobb védekezés: jóindulat – nem kiprovokálni a háborút.

5 4. Éleződő konfliktusok, fegyveres összecsapások 1931 japán hadsereg elfoglalja Mandzsúriát – 1933. fegyverszünet, majd a harcok kiújulnak. http://www.nanking- massacre.com/Nankin g_Massacre_Photo_G roup_One.html http://www.ng.hu/Civili zacio/2007/12/A_nanki ngi_meszarlas Olaszország No. hatalmi súlyának ellensúlyozására törekszik 1934. osztrák nácik puccskísérlete – Dollfuss meggyilkolása olasz csapatok felsorakoznak az osztrák határon: figyelmeztetés 1934 római jegyzőkönyvek: Ausztria védelme+olasz befolyás növelése 1935. Abesszínia elfoglalása – elhúzódik >> kiderül Olaszország gyengesége elhidegül a nyugati hatalmaktól, nem tudja keresztezni No. terveit. Népszövetségi szankciók: bojkott Olaszország kilép a Népszövetségből. Spanyol polgárháború -Robert Capa (Friedmann Endre : A milicista halála -http://index.hu/kultur/blog/2009/08/28/ujabb_ketsegek_a_ milicista_halala_korul/http://index.hu/kultur/blog/2009/08/28/ujabb_ketsegek_a_ milicista_halala_korul/ -Nemzetközi brigádok -Condor légió -Franco diktatúrája

6 5. Szövetségek –A „tengely” 1934.– Ausztria – náci puccs – Mussolini beavatkozása: az olasz hadsereg felvonul a határnál, ezzel megakadályozza az Anschlusst 1935. Abesszínia megtámadása – nyugati hatalmak tiltakozása – gazdasági szankciók – bár nem hatékonyan – Mussolini felháborodik és kilép a Népszövetségből 1936 Berlin-Róma-tengely: –1936 novemberében kötött német-olasz egyezmény, melyben Hitler és Mussolini megegyezett, hogy a két állam összehangolja külpolitikai lépéseit. Az egyezményhez 1939 márciusában Spo. is csatlakozott. 1936. Németo- Japán: Antikomintern Paktum - 1937. Olo csatlakozik 1939. Olaszo – No: Acélpaktum –Németország és Olaszország katonai szövetségét rögzítő szerződés. Az Acélpaktum néven ismertté vált egyezményt 1939. máj. 22-én írta alá Berlinben Ribbentrop német és Ciano gróf olasz külügyminiszter.

7 6. Törekvések a kollektív biztonság fenntartására 1934. Szu - Csehszl., Lo, Fro - de: kölcsönös bizalmatlanság Lengyelország fontos tényező volt a két világháború közötti európai politikában, mivel két nagyhatalom, Németország és a Szovjetunió között helyezkedett el. 1932. szovjet-lengyel megnemtámadási szerződés Franciaország közép- és kelet-európai szövetségi rendszerében versengés folyt a vezető szerepért Lengyelország és Csehszlovákia között. 1934. január 26-án német-lengyel megnemtámadási egyezmény A német-lengyel szerződés (formálisan: nyilatkozat) –nagymértékben hozzájárult a hitleri Németország külpolitikai sikereihez. –Lengyelország e lépésével fellazította Franciaországhoz fűződő szövetségi kapcsolatait, –a szovjet-lengyel, valamint –A francia-szovjet megnemtámadási szerződéseket. –Barthou francia külügyminiszter 1934. áprilisi varsói látogatása eredménytelen maradt: 1934. szeptember 27-én Lengyelország Németországgal karöltve elutasította a keleti Locarnónak a szovjet kormány által is támogatott angol-francia tervezetét

8 7. A német agresszió kibontakozása A) Anschluss 1938. Hitler fokozza a nyomást Ausztriára az Anschluss érdekében Ausztria: 1938 Schuschnigg kancellár: március 13-ra népszavazást ír ki. Márc. 12. bevonul Bécsbe B) Csehszlovákia Szudéta-vidék: 3 mió német + Konrad Henlein náci pártja Korábban: Csehszlovákia és a Szu kölcsönös segítségnyújt szerződés (de: Lo nem járul hozzá a szovjet csapatok átvonulásához) 1938. szept 14-én Chamberlain tárgyalásokat kezdeményez szept. 29-30. München Csehszlovákia átadja a németlakta területeket és ígéret tesz a magyar, a lengyel igények kielégítéséről (Magyarország: első bécsi döntés: Felvidék) Cserébe: Anglia és Franciaország garantálja Csehszlovákia határait. A csehszlovák kormányt nem vonják be. Benes lemond.

9 Értelmezd a karikatúrát!

10 5. Csehszlovákia felszámolása 1939. márc. 14. Tiso kikiáltja a szlovák köztársaság függetlenségét. Csehszlovákia megszűnik. A müncheni szerződés érvénytelenné válik. Magyarország: >> Kárpátalja Változás: Anglia komolyan veszi a német fenyegetést. –Légiflotta fejlesztése –Garanciák Lo.-nak –Általános hadkötelezettség 1939. március – No követeli Litvániától a Memel-vidéket >> megkapja >> követeli az ún „Korridort” és Danzigot >> Lo. Megtagadja Olaszország: 1939. Albánia elfoglalása

11 Mikor keletkezett a karikatúra? Indokold A témaválasztást! Kit jelképez Piroska, és mi van a Kosarában? Nagymama, miért olyan nagyok a fogaid?

12 Készíts jelmagyarázatot a térképhez!

13 6. A szovjet-német megnemtámadási szerződés 1935. Szu hajlandó tárgyalni a nyugati hatalmakkal (népfrontpolitika) Nyugati hatalmak: bizalmatlanok 1939. tavasz: angol-francia-szovjet tárgyalások Moszkvában –nem akarnak elköteleződni –Lo.: aggályok Szu.: irányváltás Miért? Sztálin véleménye 1939. aug. 23. megnemtámadási szerződés + titkos cikkely (érdekszféra-határ) Jelentősége: No.: elkerüli a kétfrontos háborút.

14 7. Hétköznapok és az életmód változásai a két világháború között Roaring twenties Fritz Lang: Metropolis A nők – választójog (tankönyv táblázata) Modern idők… Fogyasztási cikkek


Letölteni ppt "A nemzetközi politika 1920-38 1.Konfrontáció és megegyezés 2.Kelet-Ázsia és a Csendes-óceán 3.Első kihívások 4.Újabb szövetségek 5.A tengely kialakulása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések