Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Konfrontáció és megegyezés Kelet-Ázsia és a Csendes-óceán

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Konfrontáció és megegyezés Kelet-Ázsia és a Csendes-óceán"— Előadás másolata:

1 A nemzetközi politika 1920-38
Konfrontáció és megegyezés Kelet-Ázsia és a Csendes-óceán Első kihívások Újabb szövetségek A tengely kialakulása Német előrenyomulás

2 A húszas évek: konfrontáció és megegyezés
A) konfrontáció Németország: jóvátétel megtagadása => Franciaorsz: Ruhr-vidék megszállása => németek passzív ellenállása => B) megegyezés Stresemann (né külügyminiszter) – Briand (francia külügyminiszter) 1925. locarnoi egyezmény – No, Fro, Belgium, NB, Olo. Képviselői Fr-né ill. belga-né határ, Rajna-vidék demilitarizálásának garantálása 1925. Ruhr-vidék kiürítése, Rajna-vidék kiürítése 1926. Németországot felveszik a Népszövetségbe, megszüntetik No. katonai ellenőrzését Kelet-Ázsia washingtoni konferencia – japán flotta méreteinek korlátozása Kilenchatalmi egyezmény Kínáról – „nyitott kapuk elve” – egyenlő bánásmód minden nemzet kereskedelme és ipara számára

3 2. Hitler külpolitikai céljai
már a 20-as évektől ismerhetőek: A versailles-i béke revíziója Németország újrafelfegyverzése Német „néptársak” egy birodalomban egyesítése Élettér Hegemónia Európában

4 3. Hitler agresszív lépései és a következmények elmaradása
1933 kilép a Népszövetségből 1935 általános hadkötelezettség bevezetése + fegyverkezési program (1935. Saar-vidék – népszavazás – No mellett) 1936 Rajna-vidék megszállása Nincs határozott válasz, csak diplomáciai tiltakozás >> Hitler szemében a gyengeség jele Mi az oka a „megbékéltetés politikájának”? pacifizmus a vers.-i békeszerződés igazságtalanságának belátása Ang. és Fro. Nem számíthat az USA segítségére: izolacionizmus Legjobb védekezés: jóindulat – nem kiprovokálni a háborút.

5 4. Éleződő konfliktusok, fegyveres összecsapások
1931 japán hadsereg elfoglalja Mandzsúriát – fegyverszünet, majd a harcok kiújulnak. Olaszország No. hatalmi súlyának ellensúlyozására törekszik 1934. osztrák nácik puccskísérlete – Dollfuss meggyilkolása olasz csapatok felsorakoznak az osztrák határon: figyelmeztetés 1934 római jegyzőkönyvek: Ausztria védelme+olasz befolyás növelése 1935. Abesszínia elfoglalása – elhúzódik >> kiderül Olaszország gyengesége elhidegül a nyugati hatalmaktól, nem tudja keresztezni No. terveit. Népszövetségi szankciók: bojkott Olaszország kilép a Népszövetségből. Spanyol polgárháború Robert Capa (Friedmann Endre : A milicista halála Nemzetközi brigádok Condor légió Franco diktatúrája

6 5. Szövetségek A „tengely”
1934.– Ausztria – náci puccs – Mussolini beavatkozása: az olasz hadsereg felvonul a határnál, ezzel megakadályozza az Anschlusst 1935. Abesszínia megtámadása – nyugati hatalmak tiltakozása – gazdasági szankciók – bár nem hatékonyan – Mussolini felháborodik és kilép a Népszövetségből 1936 Berlin-Róma-tengely: 1936 novemberében kötött német-olasz egyezmény, melyben Hitler és Mussolini megegyezett, hogy a két állam összehangolja külpolitikai lépéseit. Az egyezményhez 1939 márciusában Spo. is csatlakozott.   1936. Németo- Japán: Antikomintern Paktum Olo csatlakozik 1939. Olaszo – No: Acélpaktum Németország és Olaszország katonai szövetségét rögzítő szerződés. Az Acélpaktum néven ismertté vált egyezményt máj. 22-én írta alá Berlinben Ribbentrop német és Ciano gróf olasz külügyminiszter.

7 6. Törekvések a kollektív biztonság fenntartására
1934. Szu - Csehszl., Lo, Fro - de: kölcsönös bizalmatlanság Lengyelország fontos tényező volt a két világháború közötti európai politikában, mivel két nagyhatalom, Németország és a Szovjetunió között helyezkedett el. 1932. szovjet-lengyel megnemtámadási szerződés Franciaország közép- és kelet-európai szövetségi rendszerében versengés folyt a vezető szerepért Lengyelország és Csehszlovákia között. 1934. január 26-án német-lengyel megnemtámadási egyezmény A német-lengyel szerződés (formálisan: nyilatkozat) nagymértékben hozzájárult a hitleri Németország külpolitikai sikereihez. Lengyelország e lépésével fellazította Franciaországhoz fűződő szövetségi kapcsolatait, a szovjet-lengyel, valamint A francia-szovjet megnemtámadási szerződéseket. Barthou francia külügyminiszter áprilisi varsói látogatása eredménytelen maradt: 1934. szeptember 27-én Lengyelország Németországgal karöltve elutasította a keleti Locarnónak a szovjet kormány által is támogatott angol-francia tervezetét

8 7. A német agresszió kibontakozása
A) Anschluss 1938. Hitler fokozza a nyomást Ausztriára az Anschluss érdekében Ausztria: 1938 Schuschnigg kancellár: március 13-ra népszavazást ír ki. Márc. 12. bevonul Bécsbe B) Csehszlovákia Szudéta-vidék: 3 mió német + Konrad Henlein náci pártja Korábban: Csehszlovákia és a Szu kölcsönös segítségnyújt szerződés (de: Lo nem járul hozzá a szovjet csapatok átvonulásához) 1938. szept 14-én Chamberlain tárgyalásokat kezdeményez szept München Csehszlovákia átadja a németlakta területeket és ígéret tesz a magyar, a lengyel igények kielégítéséről (Magyarország: első bécsi döntés: Felvidék) Cserébe: Anglia és Franciaország garantálja Csehszlovákia határait. A csehszlovák kormányt nem vonják be. Benes lemond.

9 Értelmezd a karikatúrát!

10 5. Csehszlovákia felszámolása
1939. márc. 14. Tiso kikiáltja a szlovák köztársaság függetlenségét. Csehszlovákia megszűnik. A müncheni szerződés érvénytelenné válik. Magyarország: >> Kárpátalja Változás: Anglia komolyan veszi a német fenyegetést. Légiflotta fejlesztése Garanciák Lo.-nak Általános hadkötelezettség 1939. március – No követeli Litvániától a Memel-vidéket >> megkapja >> követeli az ún „Korridort” és Danzigot >> Lo. Megtagadja Olaszország: Albánia elfoglalása

11 Mikor keletkezett a karikatúra?
Nagymama, miért olyan nagyok a fogaid? Indokold A témaválasztást! Kit jelképez Piroska, és mi van a Kosarában?

12 Készíts jelmagyarázatot a térképhez!

13 6. A szovjet-német megnemtámadási szerződés
1935. Szu hajlandó tárgyalni a nyugati hatalmakkal (népfrontpolitika) Nyugati hatalmak: bizalmatlanok 1939. tavasz: angol-francia-szovjet tárgyalások Moszkvában nem akarnak elköteleződni Lo.: aggályok Szu.: irányváltás Miért? Sztálin véleménye 1939. aug. 23. megnemtámadási szerződés + titkos cikkely (érdekszféra-határ) Jelentősége: No.: elkerüli a kétfrontos háborút.

14 7. Hétköznapok és az életmód változásai a két világháború között
Roaring twenties Fritz Lang: Metropolis A nők – választójog (tankönyv táblázata) Modern idők… Fogyasztási cikkek


Letölteni ppt "Konfrontáció és megegyezés Kelet-Ázsia és a Csendes-óceán"

Hasonló előadás


Google Hirdetések