Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adventi fényben. Advent –í gy v á rj! 1. Nap. V á rj t ü relmesen é s hallgasd Isten ü zenet é t. 2. Nap. V á rj egy percet, mielőtt egy goromba sz ó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adventi fényben. Advent –í gy v á rj! 1. Nap. V á rj t ü relmesen é s hallgasd Isten ü zenet é t. 2. Nap. V á rj egy percet, mielőtt egy goromba sz ó."— Előadás másolata:

1 Adventi fényben

2 Advent –í gy v á rj! 1. Nap. V á rj t ü relmesen é s hallgasd Isten ü zenet é t. 2. Nap. V á rj egy percet, mielőtt egy goromba sz ó t mondan á l. 3.Nap. V á rj a megfelelő időre, hogy tiszt á zd a csal á di n é zetelt é r é seket. 4. Nap. V á rj egy picivel t ö bbet, mikor m á st meghallgatsz, mielőtt megsz ó laln á l. 5. Nap. V á rj, é s ne siess ki a templomb ó l, t ö lts időt csendben Istennel, mond el hogy é rzed magad. 6. Nap. V á rj egy kicsit mielőtt m á sr ó l elhamarkodott v é lem é nyt alkotn á l. 7. Nap. V á rj, m í g meg é rik az alkalom arra, hogy meglepd a csal á dod. 8.Nap. V á rj é s szentelj időt a F ö ld megőrz é s é re. Ne l é gy k ö z ö mb ö s, k í m é ld a k ö rnyezetet. 9.Nap. V á rj t ü relmesen é s ma seg í ts valakinek, aki szellemi vagy fizikai h á tr á nyban szenved. 10.Nap. V á rj egy kicsi idővel t ö bbet, mikor az este lesz á ll é s é lvezd a naplement é t. 11.Nap. V á rakozz a sorokban (iskola, ü zlet) t ü relmesen. Keresd ebben is az á ld á st. 12. Nap. V á rd meg t ü relmesen m á sok utas í t á sait, ir á ny í t ó szavait. 13. Nap. V á rj a f ö l ö sleges dolgok v á s á rl á s á val! Pr ó b á lj meg egyszerűen é lni. 14. Nap. V á rj é s hallgasd meg a teremtett vil á g hangjait, mielőtt egy ú j napra indulsz. 15. Nap. V á rd meg a megfelelő pillanatot, é s keresd a lehetős é get, hogy valakit megdics é rj 16. Nap. V á rj, é s figyeld meg, hogy van-e otthon b á rmi, amiben seg í thetn é l, mielőtt kil é psz a h á zb ó l. 17. Nap. V á rj é s k é rdezd meg a t ö bbieket is mit szeretn é nek n é zni a TV-ben mielőtt megnyomod a t á vir á ny í t ó gombj á t. 18. Nap. V á rj, é s gondolj az é hezőkre, amikor hagyn á d az ennival ó t k á rba veszni 19. Nap. V á rj, é s gondold ú jra mielőtt k ö vetel é sek sokas á g á val terheln é d szeretteidet. 20. Nap. V á rj t ü relmesen minden dologra. Ne k ö veteld az azonnali figyelmet. 21. Nap. V á rj é s tiszteld m á sok tehets é g é t, akkor is, ha azok k ü l ö nb ö znek a te v é lem é nyedtől é s í zl é sedtől. 22.Nap. V á rj mielőtt kirohansz az ajt ó n, szentelj időt arra, hogy sz é p napot k í v á nj szeretteidnek, tan á raidnak. 23. Nap. V á rj, é s engedj előre valakit az ajt ó n á l. Ne f é lj att ó l, hogy olyan valakivel tedd ezt meg,aki szerinted nem é rdemli meg a figyelmedet. 24. Nap. V á rj é s hallgasd csendben a kar á csony hangjait, gondolkodj el a kar á csony l é nyeg é n. 25. Nap. V á rj, é s az aj á nd é kaid n é zegetve im á dkozz a szeg é ny csal á dok é rt.

3  Az ádventi naptár reggelről reggelre kinyíló kis ablakai szinte kézzelfoghatóan jelzik, hogy minden nappal közelebb kerülünk az ünnepi eseményhez. Az apróságokat türelmetlen várakozás tölti el, bennünket pedig a kétségbeesés, hiszen annyi a tennivaló. Kismama magazin 2001  3. Célozzunk meg egy nagyobb bevásárlóközpontot, ahol mindent beszerezhetünk, ami nem romlandó, az alapvető élelmiszerektől a tisztítószerekig. Ha nincs autónk, és nem számíthatunk segítségre, természetesen sok kis részletben oldjuk meg a bevásárlást. Vásárlás közben ne feledkezzünk meg a csoki mikulásról se!  4. Vegyünk egy mély lélegzetet, és veselkedjünk neki az ablakmosásnak! Mossuk ki a függönyöket is, de nem muszáj az egész lakást végigtakarítani. Az aprólékos törölgetéseket hagyjuk holnapra! Ha karácsonyra már nem úgy ragyog az üveg, ahogy szeretnénk, elég kívülről áttörölni. A függönyöket legjobb nedvesen felrakni az ablakra, hogy "kilógják magukat".

4 Advent, Adventus Domini = az Úr eljövetele „Valóban naiv dolog az olyan adventi gondolkozás, hogy most hétről hétre közelebb jutunk Krisztus eljöveteléhez. Hiszen ő az első karácsonykor már eljött a világba emberi testben, feltámadása és mennybemenetele óta pedig állandóan itt van a világban láthatatlanul. Téves lenne gondolatban kilépnünk a mi „üdvtörténeti korszakunkból, amelyre éppen az a jellemző, hogy a karácsony mögöttünk, Krisztus pedig jelen van.” Veöreös Imre

5 Adventi kéregtelenítés vagy kéregfényezés Úton Betlehembe- Keresd a Karácsony titkát Hogyan?

6 Kik figyeltek oda arra, hogy mi történik Betlehemben?  Próféták  Mária és József  Pásztorok: „ És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk.” Lk.2,9  Bölcsek: „ Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt."  Angyalok

7 Mit jelent Betlehem az arra fele figyelőnek? Az eljövendő- a prófétának Az áldás beteljesedése- Máriának és Józsefnek Az Úr üzenetének valósága- a pásztoroknak Az öröm helyszíne- a bölcseknek Hogyan tekintenek Betlehem fele az oda figyelő emberek? Isten kijelentését figyelve Kiszolgáltatottságuk és szegénységük ellenére is reménykedve A jó hírt az angyalok üzenetét hordozva A fényt követve, ajándékokat hordozva Mit talál Betlehemben az oda igyekvő? az eljövendőt- a hit valóságát az áldást- a remény valóságát az Úr üzenetének valóságát- az ige valóságát az örömöt

8 Betlehem, a gyerekek figyelmének középpontjában A szertartás: mint biztos keret, békességet, nyugalmat áraszt óvodában, iskolában adventi naptár követése vallásórán adventi áhítat valamilyen rítussal: gyertyagyújtás-gyertyaoltás, heti vagy napi feladat (lásd lánc) otthon reggel: adventi kalendárium + lánc este: játék,áhítat, gyertyagyújtás, lánc kiértékelése Az odafigyelésre bátorítás: a betlehemi történet szereplőinek példáját követve: figyeljenek Isten akaratára ne a látszatra figyeljenek, reménykedjenek legyenek örömmondók szeretet legyenek képesek ajándékozni apró dolgokat Pl. őrangyalos az iskolásközösségekben, Az egyszerűség áldásainak fölmutatása: fontos visszafogni a pörgésből, a gazdagság fitogtatásából (irigységet, önzést, büszkeséget vált ki, megfoszt a meghitt közösség élményétől) Pl.: törjünk diót (gyerekkorban élmény, ami nekünk teher), vagy eszegessünk pisztáciát, szárított gyümölcsöt nézzük a gyertyát (narancshéjat tűrögetve jó illatot áraszt), kortyolgassunk fahéjas teát. Beszéljük meg, hogy érezték magukat?

9 Adventi közösségépítő tevékenységek : nyugodtabb játék: dominó, kommunikációs játékok, kártyajáték (halászós), Activity, Betlehemből jöttem (ruházatom, mi van a zsebemben? Mit láttam, így telik egy napom) barkács, sütögetés : koszorú készítése, kaláka, pattogatott kukorica fűzés, dioráma, panoráma,lámpás készítése, üdvözletkészítés, gyertyamártogatás (?!)stb. beszélgetés: A gyerekek nagyon szeretnek a következő kérdésekre válaszolni: Mi volt ma az örömöd-? A mai szomorúságod? Mi volt ma vicces? Mondd el egy vágyad! Ennek a vallatásnak a családunk az advent-esti vendégeket is aláveti… NE FELEDJÜK: Annyi időnk van, amennyire szükségünk van! ( Arról adunk mintát, hogy hogyan várunk)

10  a gyerekek világában mindig az egyszerűtől a bonyolult fele haladunk, a fogalmakat is így közelítjük meg. A karácsony üzenetét leegyszerűsítettük: Jézuskás, angyalkás ajándékozással a szeretet ünnepe lett. Az adventet is lehet leegyszerűsíteni karácsonyvárássá, és ha úgy érezzük, hogy ennyi a dolgunk, szabad is nekünk. Ez a diófényezés.  Az ADVENT azonban bonyolultabb- az Eljövendőre tekint, aki már eljött és itt van, de visszajön. A mi dolgunk erről beszélni, a Szentlélek dolga ezt a gyerekekben ezt megérttetni.

11 NAPRÓL-NAPRA ( család, óvoda, iskola) A Jessze- gyökér vagy fa : a napi Áhítatokhoz szolgál anyaggal és illusztrációval, az üdvtörténet eseményeit sorakoztatja fel (Advent első vasárnapjától) Az Adventi várakozás : minden napra egy türelempróba (dec. 1-től)pl. Várj egy percet, mielőtt egy goromba szót mondanál. Az adventi vezérfonal : (dec. 1.-től 25.-ig) egy-egy kulcsszóra épülő hosszabb igerész pl. Az adni tudás időszaka olv.Ján 3,1-21 HÉTRŐL HÉTRE (vallásóra) Adventi kereszt: 5 részes történet a fényről A Jessze- fa bármelyik 5 története ( puzzle vagy egy csillag öt ágaként) A Young Children and Worship 5 részes anyaga

12 Gyerekeknek (és nem csak) gyakorlati teendők vezérfonala ADVENTI LÁNC- minden napra egy teendő, amely segít a meghitt, bensőséges karácsony megünneplésében. Ha azt a napi teendőt amit elvégeztek papírcsíkként levágják és összeragasztják, majd az egyes papírgyűrűket az előzőekhez fűzik, Karácsonyra szép láncot kapnak. Ez lehet a karácsonyfa egyik értékes ékessége. pl. 2.NAP: Légy kedves szüleidhez, pl. írj (rajzolj) üzenetet nekik! ADVENTI KALENDÁRIUM - ha szeretnénk, az Adventi kalendáriumot is kihasználhatjuk a Betlehemre figyelésre. Az itt bemutatott kalendáriumok egyike egy puzzle Ha körben rakosgatjuk a darabokat a központban levő kisded kerül be utoljára.

13 ADVENTI KALENDÁRIUM - egy Betlehemes kirakós amit én óriási hűtő- mágnes formájában készítettem el. Érdekes az Adventi-koszorú: leveleinek felragasztásával történik a napszámlálás. Egy másik Adventi koszorú a gyertyák lángjának Fölragasztásával számlálja a vasárnapokat. ( gyertyák: hit, remény, szeretet, béke )

14  Betlehemes kártya: a játék az egymásra figyelést, adni tudást szorgalmazza („ jó vagyok ebben”)  Dominó  Add tovább karácsonyi-érem ( csak, ha a gyerekek hajlandók valamilyen szabályt követve úgy továbbadni, hogy mindenkinek jusson pl. az ad, akinek adtak)  Fenyő –játék : pl. dobás után a mező a feladatot mutatja egy jó szó egy kedves érintés közös ének v. a mellettünk ülő ( a dobás értéke jelezheti, hogy jobbra vagy balra a hányadik gyerek az élvezője a kedvességnek)  Játéktár (HARMAT): Karból karba : vedd föl a jászolból, mutasd meg hogyan kell tartani, adjátok körbe, ringassátok, csodálkozzatok rá, testmozgásotokkal fejezzétek ki mennyire örültök hogy láthatjátok Jézust.  Láncmese

15 Advent Az adni tud á s időszaka Jn 3,1-21 A m ú lt felid é z é s é nek időszakaLk 1,68-79 A j ó k í v á ns á gok időszakaLk 1,39-55 A j ó cselekedetek időszakaMt 25,31-40 A l á togat á sok időszakaR ó m 15,1-7 A rem é ny időszaka Jn 14,1-6 A hit időszaka É zs 55,6-11 Az í g é retek időszakaGal 3,23-4,7 A gyerty á k időszaka Jn 1,9-15 A zene időszaka Zsolt 150 A kapcsolatok időszaka Jn 15,1-11 A tolong á s időszaka Lk 10,38-42 Az é nekl é s időszakaKol 3,12-17 A csal á dra figyel é s időszaka Lk 1,5-80 A d í sz í tget é s ideje Zsolt 118,19-29 A s ü t é s ideje Jn 6,32-40 A szeretet időszaka 1Thessz 3,11-13 Az egyed ü ll é t ideje 2Kor 1,3-7 Az eml é kez é s időszaka É zs 25,6-9 A b é ke időszakaMt 11,21-30 A vak á ci ó idejeZsid 4,9-16 A h á laad á s ideje2Kor 9,6-15 Az á ld á smond á s idejeEf 3, 14-21 Az aj á nd é kok idejeEf 2,4-10 Az Istennel val ó egy ü ttl é t ideje. Lk 2,1-20

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Adventi fényben. Advent –í gy v á rj! 1. Nap. V á rj t ü relmesen é s hallgasd Isten ü zenet é t. 2. Nap. V á rj egy percet, mielőtt egy goromba sz ó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések