Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a mediáció gyakorlatába 8. előadás 2009. november 26. Vendégelőadó: Kónya Anna, mediátor, tanácsadó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a mediáció gyakorlatába 8. előadás 2009. november 26. Vendégelőadó: Kónya Anna, mediátor, tanácsadó"— Előadás másolata:

1 Bevezetés a mediáció gyakorlatába 8. előadás 2009. november 26. Vendégelőadó: Kónya Anna, mediátor, tanácsadó konya.anna@humanertek.hu www.humanertek.hu

2 Tartalom Szerepfelfogás Hibák Mediációs eljárás –Fogalom – Összehasonlítás más módszerekkel – Az eljárás alkalmazása, lehetőségei – Az eljárás szakaszai – Funkciói – Különgyűlések okai – Különgyűlések stratégiai és etikai problémái – Nyitó nyilatkozat – Ellenőrző lista – A megegyezés elérésének vastörvényei A mediátor szerepei, eszköztára Konfliktusok Konfliktuskezelés öt módja (Thomas Kilmann-teszt alapján)

3 MEDIÁTORI SZEREPFELFOGÁS, ATTITŰD

4

5

6

7

8 „HALÁLOS” HIBÁK

9

10

11 „HALÁLOS” HIBÁK ELKERÜLÉSE Szereppel való azonosulás Tudatosság Gyakorlás Visszajelzés kérése

12 A mediáció fogalma A „mediare” szó jelentése : középen állni, egyeztetni, közbenjárni, közvetíteni, békéltetni Speciális konfliktuskezelési módszer Lényege: –Két fél vitájában –Mindkét fél közös beleegyezésével –Egy semleges, harmadik fél, (a mediátor) jár közben.

13 Mi a mediáció? Problémamegoldó folyamat –Segít tisztázni a konfliktus természetét –Segít olyan megoldást találni, amely mindkét fél számára kielégítő –A megegyezés feltételeiről a felek döntenek –Önként vállalt folyamat

14 Mediáció és más konfliktuskezelő módszerek (1) A konfliktuskezelő módszerek tartománya és a harmadik fél beavatkozásának mértéke Legnagyobb közbeavatkozás Legkisebb közbeavatkozás Agresszió Pereskedés Döntőbíráskodás Mediáció Tárgyalás Elkerülés

15 Mediáció és más konfliktuskezelő módszerek (2) A vitázók tevékenység e A harmadik fél tevékenysége Döntéshozók Tárgyalás Közvetlen megegyezés, győztes/győztes, győztes/vesztes nincsMaguk a felek Mediáció Megegyezés- győztes/győztes Kommunikációt támogat, szerkezeti keret, folyamat, konfliktuskezelés A résztvevő felek Döntőbírásko- dás Információk, bizonyítékok, ötletek az ügyről Szerkezeti keret, mérlegelés, végső döntés győztes/vesztes- győztes/győztes megoldás között A döntőbíró- felsőbb hatóság Pereskedés Információk, ügyvédek, saját állásfoglalás Szerkezeti keret, meghallgat, mérlegel, ítéletet hoz Bíró vagy főbíró- felsőbb hatóság

16 A mediációs eljárás Alkalmazása: –Két vagy több fél közötti érdekellentét vagy nyílt konfliktus –A résztvevők nem tudják konstruktívan vagy belátható időn belül megoldani –Szükség van a kapcsolat, további együttműködés fenntartására

17 A mediációs eljárás Előnye –Hosszú távú változást eredményez –Konfliktushoz fűződő viszony változik –Konfliktuskezelési gyakorlat, szemlélet, attitűd változik – viselkedésmódosulás Korlátja –Nem ad választ mindenre –Nem alkalmazható minden esetben (pl. komoly zaklatás, erőszak)

18 Mediációs eljárás szempontjából Legelőnyösebb körülmények –Fontosak a kapcsolatok –Kompetensnek maradni a végeredményt illetően –Fontos az idő, és a bizalom –Igény a feszültségek csökkentése –Gátolt kommunikáció –Erőforráshiány (tárgyalókészség, bizalomhiány) –Szükségletnyomás –A felek személyes biztonsága garantált –Speciális problémák-felek képesek megoldani –Önkéntesség

19 Mediációs eljárás szempontjából Legkedvezőtlenebb körülmények –Hatalmi erőeltolódás –Felsőbb hatóság szükséges a döntéshez –Jogi eljárás folyamatban –Alapvető jogok veszélyeztetése –Felek nem érzik biztonságban magukat –Nem akarnak, vagy nem tudnak részt venni a tárgyaláson –Szélsőséges, merev álláspontok

20 A mediációs eljárás szakaszai A szemtől szembeni mediáció előzményei 1. Szakasz Kulcsfeladatok: Az első kapcsolat az egyik féllel, bizalom elnyerése 2. Szakasz Kulcsfeladatok: Az első kapcsolat a másik féllel, bizalom elnyerése 3. Szakasz Kulcsfeladatok: Felkészülés a viták megoldására

21 A mediációs eljárás szakaszai A szemtől szembeni mediáció 4. Szakasz Kulcsfeladatok: Előkészítés, probléma meghallgatása 5. Szakasz Kulcsfeladatok: A probléma feltárása 6. Szakasz 7. szakasz Kulcsfeladatok: Megegyezés kialakítása Kulcsfeladatok: Lezárás, utókövetés

22 A mediálás/közvetítés funkciói  Ügyrendi  Összekötői  Érdemi

23 Ügyrendi funkciók Előzetes találkozók előkészítése Találkozók szüneteltetése Együttes-, különálló-, és csúcstalálkozók előkészítése A találkozók hangulatának és tartalmának befolyásolása Ülések levezetése, és a rend fenntartása Sorrendi tárgyalás, és a kérdések csoportosítása Szakbizottság felállítása Kérdések elnapolásának megszervezése

24 Összekötői funkciók Kommunikációs csatornák megnyitása Információtolmácsolás és – továbbítás A felek által előterjesztett alternatív megoldási módok feltárása Merev álláspontok továbbítása A megegyezési készség továbbítása Nyilvánosságra hozatal A lépések továbbítása a felek között

25 Érdemi funkciók A felek prioritásainak meghatározása A tényszerűség megállapítása Szélsőséges álláspontok enyhítése Megegyezési szokás kialakítása Részletes ajánlatok tétele A holtpont következményeinek és a fennmaradó témák értékének mérlegelése Ajánlattétel Az egyezmények véglegesítése, ratifikálása A megállapodás ellenőrzése

26 Különgyűlések okai Kapcsolattartási problémák Mediációs folyamat problémái Tartalmi problémák

27 Különgyűlések Kapcsolattartási problémák Összehívás okaiCélok Erős érzelmekGőz kiengedése, lehiggadás FélreértésekTisztázás Kommunikációs stílusTudatosítás, Kommunikációs forma - szándékok

28 Különgyűlések Mediációs folyamat problémái(1) Összehívás okaiCélok Nem kellően tisztázott problémák Egyértelmű problématisztázás Teendők kidolgozatlansága Eltérés a megállapodástól Prioritások Tennivalók Emlékeztetés Eltérő munkastílusból fakadó problémák Különböző tárgyalási módok előnyök, hátrányok megfelelő Paradigmaváltás Mediáció ütemeEllenőrzés Módosítás

29 Különgyűlések Mediációs folyamat problémái (2) Összehívás okaiCélok Kételkedés a folyamat sikerében, fenyegetőzés (jogi eszközök) Kétségek megfogalmazása Aktív megoldáskeresés Szinkronitás hiánya, eltérés Újratervezés, stratégia egyeztetése

30 Különgyűlések Tartalmi problémák (1) Összehívás okaiCélok Nincs elfogadható megoldási lehetőség Akadályozó tényezők felkutatása A megoldási lehetőségek elfogadhatatlanok Javaslatok módosítása az érdekek mentén Egymástól nagyon távol álló lehetőségek Szélsőséges állásfoglalások finomítása

31 Különgyűlések Tartalmi problémák (2) Összehívás okaiCélok Nincs egyetértés a megtárgyalandó problémákban Pozícióharc Összetett javaslatok kidolgozása Nyerő/vesztő helyzet azonosítása Elrugaszkodott állásponthoz való ragaszkodás Visszajelzés Realitás tudatosítása Presztízsmegóvás Összekapcsolt problémákProblémák szétválasztása

32 A különgyűlések stratégiai és etikai problémái Mennyire irányítson a mediátor? A szövetségkötés veszélyei és a gyanakvás kezelése Milyen határai vannak a bizalomnak? A mediátorokat manipulálni akaró résztvevők

33 A közvetítés nyitó nyilatkozata Céljai –Hitelesség, nyíltság és az eljárás kézbentartásának megalapozása –A közvetítő folyamat és a felekre vonatkozó követelmények elmagyarázása –A közvetítő szerepének és a közvetítési folyamatnak a tisztázása

34 A közvetítés nyitó nyilatkozata (Ellenőrzőlista) Mutassa be magát! Utasítson el mindenfajta részrehajlást vagy elfogultságot! Tudja meg az összes, a teremben lévő személy nevét, címét, és azonosítsa a szerepüket, hatáskörüket!

35 A közvetítés nyitó nyilatkozata (Ellenőrzőlista) Magyarázza meg a közvetítési folyamatot és a saját jogkörét! Vázolja fel a lépéseket! Kezdje meg a közvetítő tárgyalásokat vagy a meghallgatást!

36 A megegyezés elérésének vastörvényei –Mindenki megpróbálja elkerülni a döntéshozatalt. –Minden vitának egyszer vége szakad. –Semmilyen megegyezést nem vállalnak bizalom hiányában.

37 MIT CSINÁL A KÖZVETÍTŐ? Pozitív hangulatot teremt. Viselkedési normákat állít fel. Megmagyarázza az eljárásokat. Megismerteti a feleket a folyamattal. Irányítja a folyamatot és a felek közötti párbeszédet. Mindkét fél szemszögéből figyelembe veszi a vitapontokat, tényeket stb. Segíti a feleket az egymás helyzetének kölcsönös megértésében. Lehetőséget teremt a párbeszédre, (vitapontok megvilágítása, nyilvánosság elé tárása).

38 MIT CSINÁL A KÖZVETÍTŐ? Bíztatja a feleket az ötletek kidolgozására. Megvizsgálja a felek által kezdeményezett megoldások érvényességét. Csökkenti a felek közötti véleménykülönbséget. Segédkezik a döntéshozatal megkönnyítésében (pl. döntések számának csökkentése). Feljegyzi és véleményezi az elhangzottakat és a felvetett véleményeket. Összegzi az elhangzottakat, így elősegíti a haladást. Megkönnyíti az írott megállapodást. Ha nincs megállapodás, nyitva hagyja az utat, illetve új lehetőségeket mutat.

39 A MEDIÁTOR SZEREPEI Kibékítő Előmozdító Forrásbővítő Tolmács/fordító Edző/coach Igazságvizsgáló

40 A KÖZVETÍTŐ ESZKÖZTÁRA Önismeret –Tágabb értelemben emberismeret (életszemlélet) –Saját működés, hatás ismerete –Képesség az önreflexióra Kommunikációs technikák –Testbeszéd-metakommunikáció –Aktív odafigyelés –Nyitott kérdések –Visszaidézés (tükrözés) –Átfogalmazás –Átkeretezés –Összefoglalás –Empátia –Tárgyalástechnika Asszertivitás Visszajelzés módszertana

41 MI A KONFLIKTUS?

42 KONFLIKTUS ÉS ÉRZELMEK

43 A KONFLIKTUSOK ALAPIGAZSÁGAI Csak a megoldatlan konfliktusok veszélyesek. Konfliktus elmélyülésének oka, hogy a felek nem ismernek eszközt a megoldásra. A vitában résztvevők alapvetően jobb döntésekre képesek saját életük körében, mint bármilyen külső tekintély. A döntések hatékonyabbak, ha tudatosul a résztvevőkben, hogy mit éreznek, mit okozott bennük a konfliktus. Megállapodás betartása függ a folyamattal való azonosulástól. Egy-egy mediáció, egyben tanulási folyamat is.

44 POTENCIÁLISAN DESTRUKTÍV ÉS KONSTRUKTÍV KONFLIKTUSOK Füstölgés A lángok felszítása A tűz táplálása Lobogó tűz Robbanás A kiadások számbavétele A károk helyreállítása A gőz kiengedése Lehűlés Hídverés Összejövetel A problémamegoldás folyamata Megoldás Felkészülés a jövőre Összetevők Kombinációk és körülmények Szikra

45 A KONFLIKTUSOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI Kölcsönös kapcsolat- kölcsönös befolyásolás Ellentétes álláspont- célok egymást kizárják A konfliktus akkor lép életbe, ha bármelyik fél annak minősíti a helyzetet Explicit konfliktusok: Ugyanarról a kérdésről ellentétes vélemények Jó esély a megegyezésre Implicit konfliktusok: Maga a probléma különbözik Hosszabb folyamat- problémaszűkítés- közös szempont megtalálása

46 1. Kapcsolatok, viszonyok 2. Eltérő értékek 3. Információs eredetű 4. Strukturális eredetű 5. Érdek alapú KONFLIKTUSOK OKAI, FORRÁSAI (MOORE)

47 A PROBLÉMA-/KONFLIKTUSMEGOLDÁS FOLYAMATA (A „megoldó kör”) A probléma/konfliktus meghatározása Strukturálás Tények, Szereplők, Érdekek meghatározása, Álláspontok tisztázása Tények, Szereplők, Érdekek meghatározása, Álláspontok tisztázása Érzelmek, hiedelmek, ideológiák leválasztása Megoldási módok felhalmozása A legjobb megoldás kiválasztása A cselekvés megtervezése Megvalósítás Az eredmény értékelése MINDEN RENDBEN? Igen: SIKER! Igen: SIKER! Nem: KEZDD ELÖLRŐL AZ EGÉSZET!!! Nem: KEZDD ELÖLRŐL AZ EGÉSZET!!!

48 A KONFLIKTUSKEZELÉS ÖTFÉLE MÓDJA Thomas-Kilmann teszt értékelése Önérvényesítés Együttműködés ELKERÜLŐ alacsony magas alacsony magas ALKALMAZKODÓ PROBLÉMAMEGOLDÓVERSENGŐ KOMPROMISSZUM- KERESŐ

49 Felhasznált és ajánlott irodalom E. Aronson: A társas lény (KJK) C. G. Jung: Lélektani típusok (Európa) C. G. Jung: Emlékek, álmok, gondolatok (Európa) C. G. Jung: Bevezetés a tudattalan pszichológiájába (Európa) G. Moss: Az eredményes kommunikáció kézikönyve (Bagolyvár) Lovas Zsuzsa - Herczog Mária: Mediáció avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés (Múzsák Kiadó) A. Pease: Testbeszéd (Park Kiadó) V. Pfeiffer: Pozitív gondolkodás (Hunga Print) Dr. Marshall B. Rosenberg: A szavak ablakok vagy falak - az erőszakmentes kommunikáció (Agykontroll Kft.) Székely György: Győzelem, vesztesek nélkül (3K) H. Weiss: Hogyan bánjunk nehéz emberekkel? (Park Kiadó) Barcy M.-Szamos E: „Mediare necesse est” (Animula Kiadó) F. Strasser-P. Randolph- Mediáció-a konfliktusmegoldás lélektani aspektusai


Letölteni ppt "Bevezetés a mediáció gyakorlatába 8. előadás 2009. november 26. Vendégelőadó: Kónya Anna, mediátor, tanácsadó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések