Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Széchenyi István Gimnázium OM – azonosító: 035994.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Széchenyi István Gimnázium OM – azonosító: 035994."— Előadás másolata:

1 Széchenyi István Gimnázium OM – azonosító: 035994

2 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16. H - 5005 Szolnok, Pf. 42  (56) 340-555, 522-167, (20) 922-1457  (56) 342-834 E-mail: szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu www.szechenyi-szolnok.sulinet.hu Elérhetőség

3 KÉPZÉSI FORMÁK 11 művészeti képzés – dráma 12 művészeti képzés – vizuális kultúra 21 biológia – emelt szintű képzés 22 köznevelési típusú sportiskolai képzés Választható idegen nyelv: angol, német, francia, orosz. 51 nyelvi előkészítő évfolyam (angol nyelv) 52 nyelvi előkészítő évfolyam (német nyelv) Választható idegen nyelv: angol, német.

4 Művészeti képzés - dráma Létszám:  évfolyamonként fél osztály (16-18 fő) Célja:  személyiségfejlesztés a drámapedagógia eszközeivel; az empátiakészség, a kommunikációs készség, az önismeret, az önbizalom erősítése  szerepjátékokon keresztül a világ megismerése, a konfliktuskezelés módjának gyakorlása  a humán műveltség magasabb szintű elsajátítása

5 Képzési program Gyakorlati képzés  9. évfolyam: alapozás – közösségformálás, bizalomerősítés, kisebb szerepjátékok, etűdök  10-12. évfolyam: a tanév végén egy-egy színdarab bemutatója  9 -10. évfolyamon beszédtechnikai képzés  9-10. évfolyamon kötelező, 11-12. évfolyamon választható ének-zenei képzés

6 Képzési program Elméleti képzés  9-12. évfolyamon drámaelmélet  a világ drámairodalmának, színház- és drámatörténetének megismerése  érettségi vizsgán választható tárgy, 2005-től középszintű érettségire készítünk belőle.

7 Művészeti képzés - vizuális kultúra Létszám:  évfolyamonként fél osztály (16-18 fő) Célja:  a tehetséges tanulók megismertetése különböző képzőművészeti technikákkal  alapos elméleti képzés (művészettörténet, színelmélet)

8 A képzés programja  9. évfolyam: rajzóra és kismesterségek (szövés, nemezelés, bőrözés)  10. évfolyam: rajzóra és kismesterségek (korongozás, agyagozás); számítógépes grafika  11. évfolyam: rajzóra és számítógépes grafika  12. évfolyam: rajzóra, készülés érettségi vizsgára

9 Biológia emelt szintű képzés Létszám:  egy osztály (30 fő) Célja:  biológia iránt érdeklődő diákok képzése, akik nyitottak a biológia tudományának ismeretei, újdonságai iránt  felkészítés biológiai alapismerteket igénylő szakokon a továbbtanulásra, emelt szintű érettségire biológiából  emelt óraszámban felkészítés nyelvvizsgára az első idegen nyelvből

10 A képzés programja Tanulmányi kirándulások:  A növényrendszertani és állatrendszertani terepgyakorlatokon fajismeret; nemzeti parkok, vadasparkok, állatkert megismerése. (9., 10. évf.)  Az ökológiai kirándulásokon vízvizsgálat, környezet- és természetvédelem (11. évf.)  Az emberszervezet-tani ismeretek elmélyítését segíti az Anatómiai Múzeum megtekintése. (12. évf.)

11 Köznevelési típusú sportiskolai képzés Létszám:  egy osztály (30 fő) Célja:  egyesületben való sportolás támogatása  felkészítés továbbtanulásra, emelt szintű érettségire

12 A képzés programja  testnevelésből elméleti órák (pl. sportági ismeretek, sportpszichológia)  a dolgozatok, számonkérések ütemezésénél igazodunk a tanulók versenyeihez  az órarend összeállításakor figyelembe vesszük az edzéseket

13 A jelentkezés módja A jelentkezési laphoz csatolni kell:  igazolást eddigi sporteredményekről ( az edző vagy a testnevelő tanár aláírásával)  nyilatkozatot arról, hogy melyik egyesületben sportol, hogyan szeretné folytatni sportpályafutását ( a szülő, a tanuló és az edző aláírásával)  orvosi igazolást

14 megfelelő tanulmányi eredmény az általános iskolában, megfelelő eredmény az írásbeli felvételi vizsgán, alkalmas minősítés. A bejutás feltételei

15 Alkalmas minősítést kaphat a felvételiző, ha  orvosilag alkalmas,  az alkalmassági vizsgán 25 pontból 20 pontot elér,  olyan sportegyesületben sportol, amely szerződésben áll, vagy állhat az iskolával,  heti edzésszáma a (támogatott ) sportágban eléri a 4 edzést. A bejutás feltételei

16 Diákolimpiai országos döntőkön elért eredmények alapján a 2010/11-es tanévben a középiskolák között intézményünk 6., 2011/12-ben 11. helyezést ért el.

17 A nyelvi előkészítő osztály (5 évfolyamos gimnáziumi képzés)  az előkészítő évfolyamon intenzív nyelvi és emelt óraszámú informatikai képzés folyik, valamint a tanulási képességek fejlesztése  másodiktól ötödik évfolyamon (9-12. osztály) nyelvi tagozatos program:  emelt óraszámban idegen nyelv;  11. osztálytól igény szerint emelt szintű érettségire készítés

18

19 Célunk: idegen nyelvek gyakorlása élő nyelvi környezetben, kulturális, testvérvárosi kapcsolatok ápolása Iskolánk külföldi kapcsolatai

20 Németország  két iskolával állunk csere- kapcsolatban:  Reutlingen  Korschenbroich  tanévenként szervezünk csereprogramot:  kiutazás  német diákok vendéglátása családoknál  időtartam: 8-10 nap

21 Anglia  utazási iroda segítségével szervezünk londoni utat  időtartam: 7-8 nap  minden esetben iskolánk angoltanárai kísérik a csoportot

22 Finnország  Riihimäki Ifjúsági Színházával áll kapcsolatban a drámatagozat  Színdarabokat mutatnak be művészeti fesztiválok keretében:  Spotti Fesztivál (Finnország),  Globe Fesztivál (Szolnok)  2-3 évenként utazik ki csoportunk  A kapcsolattartás nyelve: angol

23 „ Legyél te is természettudós” TÁMOP-3.1.3-10/2 Az országban 11 iskola kapott lehetőséget arra, hogy modern természettudományos labort alakítson ki.

24

25  Nyílt nap:  2012. nov. 21. szerda 8.00 – 12.00  Pályaválasztási tájékoztató:  2011. nov. 26. hétfő 17.00  Felvételire előkészítő foglalkozások (térítéses):  2012. dec. 7. és 14., 2013. jan. 4. és 11., 14.30-tól Jelentkezés: 2012. dec. 1-ig külön jelentkezési lappal. Pályaválasztási rendezvények

26 Központi írásbeli:  2013. jan. 19. 10.00 Pótnap: jan. 24. 14.00  Jelentkezés: 2012. dec. 10-ig Idegen nyelv:  2013. febr. 28., márc.1., Pótnap: márc. 4.  Szóbeli vizsga nyelvi előkészítő évfolyamra Alkalmassági vizsgák:  2013. febr. 28.Pótnap: márc. 4. Külön nem kell jelentkezni, a kezdés időpontjáról az általános iskolákon keresztül küldünk értesítést. A felvételi vizsgák időpontja

27  A vidéki tanulóknak a Szolnok Városi Kollégiumban tudunk helyet biztosítani.  Jelentkezés az iskolába: központi jelentkezési lappal 2013. febr. 15-ig.

28 11 Művészeti képzés - dráma 1. Vers- illetve prózamondás, beszédkultúra A felvételiző szabad választása szerint két neki tetsző verset vagy próza-, illetve drámarészletet tudjon könyv nélkül elmondani. 2. Két ének (népdal vagy műdal), vagy egy ének és egy hangszerszóló előadása. A helyszínen zongorát és szintetizátort tudunk biztosítani. 3. Közös játék - szituációs játékban mérjük a felvételiző kapcsolatteremtő készségét, mozgáskultúráját. ALKALMASSÁGI VIZSGÁK

29 12 Művészeti képzés - vizuális kultúra 1. Tárgycsoportról vonalas, perspektivikus rajz készítése 2. Modellről kroki rajzolása grafittal. 3. Megadott műből illusztráció készítése színesben, szabadon választott technikával. Az eszközökről (a rajzlap kivételével) a felvételizőnek kell gondoskodni. ALKALMASSÁGI VIZSGÁK

30 22 Köznevelési típusú sportiskolai képzés Hozni kell: - sportfelszerelést (váltócipő - edzőcipő) - ha a jelentkezési laphoz nem csatolták: nyilatkozatot sportegyesületi tagságról, (sport)orvosi igazolást, hogy a tanuló nem szenved mozgásszervi vagy belgyógyászati betegségben, igazolást az elért eredményekről Feladatok 1.Általános képességfelmérés: kötélmászás vagy függeszkedés, fekvőtámasz, medicinlabda dobása,helyből távolugrás, ingafutás 1.Rövid kérdőív kitöltése a sportról, az értékekről, a jövőképről A feladatok részletes leírása megtalálható az iskola honlapján; nyílt napon, ill. felvételi előkészítőn a gyakorlatokat bemutatjuk. ALKALMASSÁGI VIZSGÁK

31 A felvételi eljárásban szerzett pontok Ált. isk., hozott pont Kp-i felv. Matematika Kp-i felv. Magyar Szóbeli Idegen nyelvből Összes pontszám Dráma (11)5025 0100 Viz.kult. (12)5025 0100 Biol. (21)5025 0100 Sportisk. (22) 5025 0100 Nyek.(51,52)4025 10100

32 Alkalmassági vizsgák  A követelmények legalább 50 %-os teljesítése esetén alkalmas, azaz rangsorolható a tanuló rajzból és drámából, 80%-tól testnevelésből  A kapott pontszám a vizsgapontokba nem számítható be.  Az alkalmassági vizsgák anyaga és értékelése megtekinthető az iskola honlapján

33 Köszönöm a figyelmet! Deák László igazgató


Letölteni ppt "Széchenyi István Gimnázium OM – azonosító: 035994."

Hasonló előadás


Google Hirdetések