Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Arculati és tájékoztatási elemek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Arculati és tájékoztatási elemek"— Előadás másolata:

1 Arculati és tájékoztatási elemek

2 Kötelezettségeink A támogatási szerződés előírja, hogy a kedvezményezett a projekt teljes megvalósítása során köteles a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos eszközök és tevékenységek biztosításáról gondoskodni Az irányadó jogszabályok: A 1083/2006/EK tanácsi rendelet általános szabályozása mellett a 1828/2006/EK bizottsági végrehajtási rendelet határozza meg részletesen A programozási időszakban a hazai felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII.8.) Korm. Rendelet. A időszak strukturális alapok és a Kohéziós Alap támogatása felhasználásának részletes eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet.

3 Arculati célok 1828/2006/EK rendelet
Potenciális pályázók, kedvezményezettek, projektekben résztvevők tájékoztatása; Közvélemény tájékoztatása a támogatások felhasználásáról, a projekttel/programmal elért eredményekről… mindezekben az Európai Unió és az Új Magyarország Fejlesztési Terv részvételének bemutatása.

4 Arculati kavalkád

5 MI VOLT A FELADATA A RÉGI LOGÓCSOPORTNAK?
Megfogalmazni, hogy úton vagyunk, az Európai Unió tagjaként Magyarország fejlődik, jó irányba halad a cél felé, egy átgondolt terv alapján. Erre a nyíl a legalkalmasabb eszköz, ami a Magyar zászló színeiből áll össze és az Európai Unió zászló felé és felfelé mutat, a célra. A bal oldal Magyarország, a jobb oldal az Európai Unió. Hogy hatásában mégis egységes legyen, az Európai Unió csillagainak színe visszaköszön a Nemzeti Fejlesztési Terv feliratban.

6 MI A JELENTÉSE AZ ÚJ LOGÓCSOPORTNAK?

7 A Kedvezményezettek számára kötelezően előírt tájékoztatási elemek
A Kedvezményezett köteles tájékoztatni a lakosságot, a projektben résztvevőket, illetve a projekt által közvetlenül érintetteket arról a szerepről, amit az Európai Unió betölt az érintett támogatásban és annak eredményeiben. Emellett köteles a lehető legszélesebb nyilvánosságot biztosítani a saját projektjének. Minden esetben, amikor egy adott uniós program (ESZA, ERFA vagy KA) támogatásban részesít egy projektet, a Kedvezményezettnek fel kell tüntetnie a finanszírozó alapot ill. a tagállam fejlesztési dokumentumának feltüntetését (Új Magyarország Fejlesztési Terv), melynek keretében a projekt megvalósul.

8 Mit kell használnunk és mikor?
Pályázati útmutató: F3.1 Kommunikáció - példa A projektgazda, a támogatási döntéstől számítva, a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza. PÉLDA A projekt megvalósítása során az „V. számú kommunikációs csomagot” köteles megvalósítani a projektgazda. A projektgazda, a projekt megvalósítása során „C” típusú tájékoztatási táblát, a projektzárást követően pedig a „D” típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni.

9

10

11

12 REGIONÁLIS FEJLESZTÉSEK Kováts Kornél hálózati igazgató NFÜ

13 LOGÓ A logó megadott arányain változtatni nem szabad, az arányszámokat az ábra jelzi. A logó minimális mérete 25x10 mm, ettől eltérni csak indokolt esetben, az egyszínes verziókkal lehet. Arculati színek Pantone® Reflex Blue kék R0; B 74; G:158 Pantone® 355 zöld R0; B149; G:152 Pantone® 485 vörös R224; B 33; G: 24 Pantone® Process Yellow sárga. R251; B233; G: 31

14 Ügyeljünk a részletekre
A logón semmilyen torzítást és dimenzióváltást, valamint oldalarány módosítást nem szabad végezni. Tiltott más betűtípusok használata. A logó elemei (felirat, grafikai elemek) önkényesen szét nem választhatók és el nem hagyhatók.

15 Oldalsáv Specifikációja: magasság: a felület magassága
vastagság: a vízszintes oldal 2%-ának egész számra kerekített értéke, oldalpárok esetében egy oldal értékeit kell alapul venni. szín: P ReflexBlue 100%

16 Oldalsáv - gond A nyomtató nem tudja méretre készíteni a táblát.
Csak fénymásolással, vagy nyomdai úton lehet előállítani.

17 A szlogen Glow paraméterek: átlátszóság 75%, blend: normál, color: C=100, M=73, Y=0, B=2, softer, spread: 0%, size: 35px, range: 50%. Bizonyos kiadványszerkesztő programokban ez a megoldás is okozhat a végeredményben alátöltési problémát, de ez kikerülhető, ha a szlogent tartalmazó box körvonalán belül a linkelt fájl „alatt” nincs szöveges tartalom.

18 A trikolor Specifikációja: elválasztó szerepet tölt be, image jellegű megjelenéseken használatos. színe: P485, fehér, P355 méret: oldalsávtól oldalsávig, a felület teljes szélességében, verziók: az eltérő oldalarányú felületek miatt 3 verzió áll rendelkezésre, 1/3, 2/3 és 3/3

19 Infoblokk Tartalma: EU és NFÜ logó, opcionálisan a projekt logó
Méret: az általános arányosítási rendszernek megfelelően Elhelyezés: hirdetési felületek esetében az általános arányosítási rendszernek megfelelően, Kiadványok esetében a B4-en EU logó nélkül, opcionálisan kék háttéren.

20 „A” típusú (hirdető) tábla
Kötelező tartalmi elemek: Projekt megnevezése, Kedvezményezett megnevezése és adatai Támogató szervezet megnevezése (Közreműködő Szervezet) Kivitelező megnevezése és adatai, Mérnök megnevezése és adatai A kivitelezés kezdetének és befejezésének az időpontja A támogatás összege Kötelező formai elemek: 6X3 m ÚMFT logó, EU zászló és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével (pl. ERFA) a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló kék flekkben. Betűtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a tartalom függvénye, Oldalsáv, Infoblokk

21 „A” típus - Hirdetőtábla

22 „B” típusú hirdetőtábla
Kötelező tartalmi elemek: Projekt megnevezése, Kedvezményezett megnevezése és adatai Támogató szervezet megnevezése (Közreműködő Szervezet) Kivitelező megnevezése és adatai, Mérnök megnevezése és adatai A kivitelezés kezdetének és befejezésének az időpontja A támogatás összege Kötelező formai elemek: 3,5 X 1,5 m ÚMFT logó, EU zászló és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével (pl. ERFA) a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló kék flekkben. Oldalsáv Betűtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a plakátméret és a tartalom függvénye

23 „B” típusú hirdetőtábla

24 „C” típusú tájékoztatási tábla
Kötelező tartalmi elemek: Projekt megnevezése Projekt időtartama Kedvezményezett megnevezése és adatai A projekt támogatásának összege Kötelező formai elemek: A/2 (420 x 594 mm) ÚMFT logó, EU zászló és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével (pl. ERFA) a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló kék flekkben. Betűtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a tartalom függvénye, Oldalsáv, Infoblokk

25 „C” típus – Tájékoztatási tábla

26 „D” típusú (emlékeztető) tábla
A projekt befejezése után a Kedvezményezett köteles jól látható helyen plakátot elhelyezni. Kötelező tartalmi elemek: Projekt megnevezése A projekttámogatás összege Kötelező formai elemek: A4-A1 ÚMFT logó, EU zászló és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével a hirdetőtábla 25%-át elfoglaló kék flekkben. Betűtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a plakátméret és a tartalom függvénye, Oldalsáv, Trikolor

27 „D” típus - Hirdetőtábla

28 Meghívó Kötelező formai elemek: • ÚMFT logó
• EU zászló és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével, amelyből a projekt finanszírozása történik. • Betűtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a táblaméret és a tartalom függvénye. • Oldalsáv, trikolor

29 Honlap Kötelező formai elemek: Új Magyarország Fejlesztési Terv logó
EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével, amelyből a projekt finanszírozása történik. Projekt neve Projekt leírás (általános leírás, műszaki adatok) Kedvezményezett neve és elérhetősége Közreműködő szervezet neve és elérhetősége Hiperhivatkozás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet honlapjára jól látható helyen

30

31

32

33 PEJ- ZPEJ melléklet A benyújtandó jelentésben kell beszámolni az elvégzett feladatokról, a kötelezettségek teljesítéséről DE csatolni szükséges a kötelezettségek MEGFELELŐ teljesítését igazoló dokumentumokat kiadványok egy példánya, fénykép terem előtt elhelyezett plakátról, rendezvényről, meghívók, programok mintapéldánya, …


Letölteni ppt "Arculati és tájékoztatási elemek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések