Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Zöld szemüveggel a fenntartható életért” projekt Ungvári Jánosné dr. HBM-i Pedagógiai Szakszolgálat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Zöld szemüveggel a fenntartható életért” projekt Ungvári Jánosné dr. HBM-i Pedagógiai Szakszolgálat."— Előadás másolata:

1 „Zöld szemüveggel a fenntartható életért” projekt Ungvári Jánosné dr. ungvarine@hajdu-ped.sulinet.hu ungvarine@hajdu-ped.sulinet.hu HBM-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet ungvarine@hajdu-ped.sulinet.hu ungvarine@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu/keop

2 Miről lesz ma szó? A pályázat célja, aktualitása A pályázat előzményei A pályázatban részvevők – A pályázó intézet –Szakértők –Programvezetők Program

3 A pályázat célja, aktualitása Segítsük a gyakorló tanárokat a fenntarthatóság fogalmának megismerésében, illetve a mai értelmezésében, a fogalom használatának pontosításában, valamint tartalmának elmélyítését.Segítsük a gyakorló tanárokat a fenntarthatóság fogalmának megismerésében, illetve a mai értelmezésében, a fogalom használatának pontosításában, valamint tartalmának elmélyítését. Módszereket adjunk a fenntarthatóságra vezető magatartás kialakításban, mind a közoktatási intézmények dolgozóiban és tanulóiban.Módszereket adjunk a fenntarthatóságra vezető magatartás kialakításban, mind a közoktatási intézmények dolgozóiban és tanulóiban. Segítsük a nemzeti a közelmúltban újraértelmezett környezeti nevelés fogalmát fenntarthatóságra nevelésre átalakítani.Segítsük a nemzeti a közelmúltban újraértelmezett környezeti nevelés fogalmát fenntarthatóságra nevelésre átalakítani. Közben a pályázó szervezet is tanulja meg, hogy milyen tettek segítik elő a fenntartható életet.Közben a pályázó szervezet is tanulja meg, hogy milyen tettek segítik elő a fenntartható életet.

4 Fő kampányüzenetek: Kevesebb hulladéktermeléssel, több komposztálással és szelektív hulladékgyűjtéssel otthon és munkahelyünkön is hozzájárulunk környezetünk védelméhez A tartós napi fogyasztási cikkek beszerzésekor keressük a környezetbarát termékeket. (Erősítsük a megye környezetvédelmi programjának megvalósulását is) (Erősítsük a megye környezetvédelmi programjának megvalósulását is)

5 A pályázat előzményei a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézetben 30-60,120 órás környezeti nevelési intenzív tanfolyamok megtartása (1996-2001-ig) A Környezeti nevelési és Kommunikációs Programiroda közvetítésével központilag támogatott erdei iskola tanfolyamok a 2003-ban és 2004-ben. Szakmai konferencia szervezése 2006-ban a fenntarthatóság jegyében Természetismereti és környezetvédelmi vetélkedők szervezése és kivitelezése Kiemelkedő szakmai háttér munkatársainknál és megyei szaktanácsadóink esetén Tapasztalatgyűjtés a HEFOP 3.1.4-es pályázatban a kompetencia alapú oktatás elterjesztésében

6 A pályázó szervezet székhelye: 4029 Debrecenm Monti ezredes u.7. szervezi felépítése: Igazgató Mérés- értékelés Pedagógiai szakértő Mérés- értékelés Pedagógiai szakértő Pedagógiai információ szolgáltatás Pedagógiai szakértő, előadó Pedagógiai információ szolgáltatás Pedagógiai szakértő, előadó Ügyviteli dolgozó Oktatástech- nikus Folyamat- szervező Gazdasági összekötő Ügyviteli dolgozó Oktatástech- nikus Folyamat- szervező Gazdasági összekötő 1.Intézményegység- vezető 2. Intézményegység- vezető Tovább- képzések pedagógiai szakértő, előadó Tovább- képzések pedagógiai szakértő, előadó Igazgatótanács Pedagógiai szakmai szolgáltatás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó Tanulási képességeket vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Megyei listás szaktanácsadók minden szaktárgyi és pedagógiai területen, általános és középiskolai szinten

7 A projektmegvalósító szakmai team A pályázat képviselői: –Őri Józsefné Igazgató, projektmenedzser 1 –Ungvári Jánosné dr. projektmenedzser 2 Szakmai vezetők: – Ungvári Jánosné dr. pedagógiai szakértő, környezeti nevelési közoktatási szakértő –Dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó megyei környezeti (fenntarthatóságra) nevelési szaktanácsadónk, a TÁG tanára. (Tapasztalatok a HEFOP 3.1.4-es pályázatban a kompetencia alapú oktatás elterjesztésében is) Szakértők a célok megvalósításában –Dr, Lakatosa Gyula egyetemi docens, az Alkamazott Ökológiai Tanszék vezetője a Debreceni Egyetemen –Gyarmathy István a HNP igazgatóhelyettese –Dr. Tóth Albert főiskolai docens, Szolnoki Főiskola és Mezőgazdasági Fakultás,Tájdagdálkodási Tanszék, Mezőtúr –Tuza Tibor: több EU-s pályázat projektmenedzsere

8 További munkatársak Posta János: a honlap készítője és gondozója Chrobákné Reszler Györgyi: sajtóreferens Vargáné Kovács Mariann: gazdasági ügyek intézője Algyal Zita: ügyviteli munkák segítője A résztvevő együttműködő iskolák tanárai, tanulói

9 A Környezet és Energia Operatív Program 6.1.0/A- 2008-0062-es jelű pályázat 200 millió forint volt pályázható maximálisan 5 millió forintig, az OM azonosítóval rendelkező intézmények számára, 10% önrésszel. Pályázatunk: 1598000 Ft-os Támogatható tevékenységek közül a Fenntarthatósági tematikájú rendezvény, rendezvénysorozat szervezése, lebonyolítása kategóriát választottuk. Hét rendezvényt tartunk a résztvevők számára A fejlesztés rövid távú célja, hogy –a pedagógusok és az aktív módon bekapcsolódó tanulók megismerjék a fenntarthatóság fogalmát, –a fenntarthatóság elérését lehetővé tevő utat, – most milyen problémák kerültek előtérbe és – mit tudunk tenni a megoldás érdekében, illetve a részvevők maguk is mit tehetnek. Hosszú távú célunk, –hogy a tanulók, valamint a projektben részvevő tanárok szemlélete, attitűdje, viselkedése a környezettel, természettel, társadalommal szemben pozitívan változzon

10 Első rendezvény: 2009. március 16., hétfő Előadó Dr. Lakatos Gyula és dr.Budayné dr. Kálóczi Ildikó fenntarthatóság Rövid távú célunk, hogy: A projekt első rendezvényén a tanárok ismerjék fel, lássák be a fenntarthatóság gondolatának fontosságát, példákon keresztül bemutatjuk, hogy a természetes és az épített környezetünk megismerése és a másokkal történő tudatosítása nagyon fontos, valamint, hogy ha az iskolába szelektíven gyűjtik legalább a papírt és a műanyagokat, esetleg a komposztálni valókat, -- ismerjék fel, hogy a közösségeket a hagyományok tartják össze. –tudják, hogy a bio-élelmiszerek fogyasztásával is a környezeti terhelés csökkentéséhez is hozzájárulunk –lássák be, hogy a helyi termelők által árult termékek vásárlásával hozzájárulnak a helyi piacok fennmaradásához, közvetve a község, város közösségének fennmaradásához, a kereskedelmi láncok csökkenéséhez. –ismerjék környezetbarát közlekedés ismérveit, minél több tanár válassza az osztálykirándulásokhoz a vasutat, vásárlásainkat a legközelebb intézzük, s csak a legszükségesebb esetben utazzunk, inkább válasszunk gyalogos, vagy biciklis kirándulásokat. Hosszú távú célunk –majd hosszútávon a tanárok interaktív módszerekkel átadják ismereteiket tanítványaiknak, akik hatnak a szülőkre, illetve a pedagógus bevonhatja a szülőket, a polgármesteri hivatalt a szelektív hulladékgyűjtésbe, azaz a másodlagos nyersanyagok gyűjtésébe, esetleg hasznosításába. Megtanulhatják a szülők is, hogy gallyégetés helyett inkább komposztáljanak

11 2. Globális kihívások – Gaia elmélet bemutatása. Gyarmathy István a HNP igazgató helyettese, Poszter készítés azegyes globális problémákkal kapcsolatban (6-7 terület) 2. Globális kihívások – Gaia elmélet bemutatása. Gyarmathy István a HNP igazgató helyettese, Poszter készítés az egyes globális problémákkal kapcsolatban (6-7 terület) környezeti problémákat nem lehet elszigetelten kezelni. A második rendezvényen a globális problémák kerülnek elő, valamint annak bemutatása, hogy a környezeti problémákat nem lehet elszigetelten kezelni. Rövid távú célunk, hogy a tanárok megismerkedjenek a minden mindennel összefügg elvvel és a földi rendszerek kiegyensúlyozó szerepével, ennek veszélyeztetettségével. –Pl.: ismerjék az energia-problémát, az energiafelhasználás hatékony eszközökkel való csökkentését, a szigetelt épületek előnyét hosszú távon. Tudják, hogy az anyag– és energia- megtakarítással a légszennyezés is csökkenthető, megelőzhető. –A tanárok diákjaikkal legyenek képesek a globális problémák gyűjtésére összehasonlítva a lakóhelyi gondokkal és poszteren való feldolgozásra, kiállítás rendezésére. Fejlődjenek a kommunikációs képességeik. Hosszú távon célunk, –hogy a diákoknak átadják ezt a gondolkodásmódot, –és az iskolavezetésre hassanak oly módon (hozzanak létre intézkedési tervet), hogy takarékosabban bánjanak az energiával, vízzel, más oktatásban felhasznált anyaggal.

12 3-4.Fenntartható háztartás (Sok kicsi sokra megy elv.) Üzemanyag és éhínség összefüggései A harmadik és a negyedik kampányban a globális kihívások megismerése válik teljesebbé Rövid távú célunk –a tanárok éljék át azokat a módszereket, amelyek élményszerűvé és így hatékonyabbá teszik a tudásátadást és szemléletformálást, külön tekintettel a valamilyen okból integrált, hátrányos helyzetű tanulók esetén. –a tanulók (értve ezen az egészséges, a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulókat is) az életkoruknak megfelelően, élményszerűen, játékosan szerezzenek ismereteket (pl. környezetvédelmi TOTÓ-t töltenek ki), amikor is hangsúlyozzuk a „sok kicsi sokra megy elvet”, illetve megvilágítjuk, hogy milyen kapcsolat van az éhínség és az üzemanyag között. Kapcsolódjanak be a szülők is a tevékenységekbe. –A tanulók aktívan vegyenek részt a szórólapok terjesztésében. Hosszú távú célunk: –Az ismeretek, szokásokká váljanak, épüljenek be a tanárok, a tanulók magatartásába.

13 5. A szennyező fizet elv a gyakorlatban Szituációs játék Az ötödik kampány egy olyan módszert mutat be, amelyet tanárok és nagyobb diákok képesek felhasználni az ismereteik komplex átadására, illetve a megismerésre, illetve a fenntarthatóság elveinek megvédésére. Rövid távú célunk –a program során fejlődjön a tanárok módszertani kultúrája, –erősítsük, hogy a szennyeződés elkerülésével hozzájárulunk a környezet védelméhez elvet. Hosszú távú célunk –a résztvevők legyenek képesek a demokratikus eszközökkel harcolni az igazukért

14 6.Ez marad utánunk? terepprogram Debrecen hulladékos övezetében A hatodik programban a hulladékos övezet felkeresésével élményszerűen mutatjuk be a tetteink következményeit, mi is marad a mindennapi életünk nyomán. Helyi környezetvédelmi problémák állnak a központban. Rövid távú célunk: –beláttatni, az anyag és energiatakarékos életmód fontosságát a tanárokkal –mintát adni ahhoz, hogy egy tanulási projektet, hogyan és milyen helyszíneken lehet megvalósítani ebben a témában. Hosszú távú célunk: –terepbejáráson résztvevő tanárok szervezzenek a tanulóik számára is hasonló látogatásokat, alkalmazzák minél többet a projekt módszert

15 7. Módszerek a fenntarthatóságra nevelésben. Tanári ankét a 2009 évi környezetvédelmi jeles nap alkalmából 7. Módszerek a fenntarthatóságra nevelésben. Tanári ankét a 2009 évi környezetvédelmi jeles nap alkalmából, A hetedik rendezvényükön egy környezetvédelmi jeles napon tanári ankétot és sajtótájékoztatót tartunk. Rövid távú célunk: –a programsorozaton résztvevő pedagógusok bemutassák, hogy az idő folyamán tanult módszereket hogyan, milyen sikerrel alkalmazták-mondják el a többieknek élményeiket –annak megerősítése –megerősítsük a megismert fenntarthatóság pedagógiájában alkalmazott ismereteket és módszereket. –a szóróanyagok minél szélesebb körben való elterjesztése –a sajtó, televízió számoljon be a kampány eredményeiről Hosszú távú célunk: –a fenntarthatóság ismerete, szokásai minél szélesebb körben terjedjenek el a célcsoportokban

16 Összegzés Ma már a környezettudatosságra, fenntarthatóságra nevelés közös ügyünk. „A Zöld szemüveggel a közös jövőért” projektünk egyszerre nyújt a résztvevők számára ismeretet a fenntartható jövőről és módszereket a nemzeti alaptanterv céljainak megvalósításához, a környezettudatos állampolgár neveléséhez. Erre a segítségre igény van, mivel a felmérésünkben megkérdezett tanárok 90 %-ka aktívan részt venne benne és bekapcsolná a szülőket és a gyerekeket is. A szórólapok iránti igény is nagy, mivel minden iskola 100-500 db-ot is vállalna teríteni. Projekt-előkészítő felmérésünkből kiderült az is, hogy sok fiatal kollégát érdekel a rendezvénytervünk. Úgy gondoljuk, hogy a mi Pedagógiai Szakmai Szolgáltatónk pályázata segítségével a Hajdú-Bihar megyei pedagógusok új generációja, a tapasztaltabbaktól át tudja venni azon ismereteket, mely megalapozza a fenntarthatóságra nevelő szemléletüket, és segíti őket mindennapi munkájukban.

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "„Zöld szemüveggel a fenntartható életért” projekt Ungvári Jánosné dr. HBM-i Pedagógiai Szakszolgálat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések