Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PÁLYÁZATÍRÁS GYAKORLATA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PÁLYÁZATÍRÁS GYAKORLATA"— Előadás másolata:

1 A PÁLYÁZATÍRÁS GYAKORLATA

2 A tényleges pályázatírás lépései
Anyaggyűjtés, (számítógépes feldolgozás esetén a meglévő anyagok egy helyre csoportosítása) A meglévő pályázati anyag strukturálása (a pályázati anyag rendszerezése) A pályázat tényleges vázlatának elkészítése – célszerű a megadott vázlatmintát a tényleges pályázat követelményeihez igazítani Az alfejezetek feltöltése a meglévő anyagokkal a pályázati vázlat alapján A hiányzó fejezetekhez pótlólagos anyaggyűjtés A pályázat belső arányainak kialakítása

3 Hogyan kezdjünk a pályázatíráshoz?
Pályázatunkat írhatjuk „lineárisan”, vagyis elkezdjük az elején és folyamatosan írjuk, amíg be nem fejeztük. Ez a módszer nem a legmegfelelőbb, mert a pályázati anyagban aránytalanságokhoz vezethet Jobb, ha megírjuk a pályázat vázlatát, majd az egyes fejezeteket feltöltjük a már előkészített tartalmi anyaggal.

4 Karakter limitek - fogalmazás
A pályázat mérete Annyit írjunk, amennyi MONDANIVALÓNK van! 100% tény, 0% rizsa A lényeg megragadása Írjuk le el többször is – jobban rögzül Rendeljünk hozzá indikátorokat Amit leírtunk azt: Alá kell tudnunk támasztani (tanulmány) A megvalósításnál meg is követelik!!

5 Óvatosan a kitöltő programmal
Ellenőrizzük az új verziót (sűrűn változtatják)!! Minden fülét, al-programját ki kell tölteni. Üres mező nincs – „NEM RELEVÁNS” Nem lehet dizájnolni (vastagítás, döntés…) Limitát a karakter- és a SOR mennyiség is! Nincs visszavonási lehetőség a szerkesztésnél. Gyakran mentsünk!

6 A pályázati anyag szerkesztése
A pályázat külső megjelenítése – „Bírálóbaráttá” tétel Eredeti –másolati dokumentumok. „Dizájan elemek” fontossága Maximalizmus alapelv 120%-os pályázatra adnak kb. 63 pontot A kitöltő-program problémái: Karaktereket és sorokat is számlál Visszavonási lehetőség nélkül vág

7 FIGYELEM!!! AZ ÉRTÉKELŐ AZ ÚTMUTATÓBAN MEGADOTT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
SZERINT BÍRÁLJA MŰVÜNKET!! TEHÁT AZ ŰRLAP ADOTT PONTJAIT ÚGY KELL KITÖLTENÜNK, HOGY OTT MEGTALÁLJA A VÁLASZOKAT A BÍRÁLATI SZEMPONTOKRA!!!!!

8 EZÉRT FONTOS AZ ARÓHIBÁK ELŐZETES
FIGYELEM!!! A bíráló csak az első hibáig foglalkozik a pályázattal, amit igyekszik mielőbb megtalálni, mert akkor kevesebb munkája „vész kárba”! VAN MÁSIK!! Tehát az anyag értékelésekor az idő (és az oldalak) múlásával egyre több figyelmet fordít munkánkra. EZÉRT FONTOS AZ ARÓHIBÁK ELŐZETES KIKÜSZÖBÖLÉSE!

9 A jól értékelhető pályázat
A pályázat külső megjelenítése Pályázatunkat szépen kössük be, legyen jó érzés kézbe venni! Néhány lényeges elem kidolgozása Van néhány olyan eleme a pályázatnak, amit a Bírálókmindenképpen megnéznek. Ilyen lényegi elem: a) KÖLTSÉGVETÉS b) ütemterv c) pályázatot megvalósító team d) referenciamunkák e) mellékletek

10 Miért fontos az ütemterv?
Az ütemterv azt árulja el, hogy a pályázó milyen alaposan gondolta át projektjét. Bemutatja az egyes feladatok, projekt-események sorrendjét és lefolyását. A jó ütemterv: Lefedi a projekt teljes folyamatát; Alátámasztja a tennivalókat logikáját; Erőforrás optimalizált – időalapú finanszírozás; Bizonyítja a projekt tényleges megvalósíthatóságát Táblázatos formában és leírva is kérik a pályázatban Elsődleges a dátumok összhangja + pénzügyek!

11 Team bemutatása Szerepek és felelősségek; Team-áttekintő táblázat
Önéletrajzok, bizonyítványok Referenciamunkák; IGAZOLJUK hogy, képesek vagyunk megvalósítani a pályázatban leírtakat, kellő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezünk.

12 Kötelező mellékletek lehetnek
Ide tartozó dokumentumok: a) a szervezet jogi formáját igazoló dokumentum, cégkivonat stb. b) alapszabály vagy alapító okirat, c) a projekt megvalósítását igazoló szándéknyil., d) önrész meglétét igazoló banki nyilatkozat, e) igazolás a köztartozások befizetéséről, f) szakértők önéletrajza, g) nyilatkozat a szervezet működőképességéről, h) partnerek együttműködési szándéknyilatkozata

13 Egyéb csatolt dokumentumok
a) Statisztikai adatok a célrégióról, a célcsoportról, az érintettekről, stb. (ha nincs tanulmány); b) a szervezet gazdálkodására vonatkozó kiegészítő adatok – szerződés tervezetek, beszállítók,…; c) a pályázót támogató ajánlások; d) a fejlesztés során bevezetendő technológiát demonstráló folyamatábrák, diagramok; e) térképek; f) a projekt megvalósítása során alkalmazott módszertani leírások;

14 „Végleges” összeállítás
Mindig vannak késő részanyagok Tevékenység előzetes ütemezése Csaljuk a részanyag leadási határidővel! Ellenőrző lista – aláírás előtt TÖBBSZÖR fussunk végig az ellenőrző listán!!! Oldalszámozás, tartalomjegyzék, aláírási helyek kiemelve Elérhető Aláíró (főnök) - előre biztosítandó Nyomtatás, sokszorosítás Zárolt tartalék fogyóeszközök Vésztartalék lehetőség Mindent „szkennelni” - PDF formátum - idő-pénz CD írás

15 Csomagolás, beadás Egyéb formai elemek kötelező szövegelemekkel.
Kísérő levél - a csomagon belül „Posta-biztos” csomagolás Csomagra ragasztandó címzés – kötelező szövegelemekkel. Feladás - az utolsó pillanatban –HOL? Határidők és dátumok

16 MI TÖRTÉNIK A HIVATALBAN? a pályázatok útja a beküldés után
avagy a pályázatok útja a beküldés után

17 ELJÁRÁSREND A kiíró a pályázatok kezelési feladataira közreműködő szervezeteket vesz igénybe, akik az adott eljárásrendben szabályozott kérdésekben a kiíró felhatalmazása alapján járnak el. Az értékelés lépései: 1. Beérkezés 2. Jogosultság vizsgálat 3. A pályázat teljességének vizsgálata (Hiánypótlás) 4. Befogadás (pályázat teljességének valómegfelelés) 5. Tartalmi elemzés, elbírálás 6. Döntés, értesítés a döntésről 7. Támogatási Szerződés megkötése

18 Projekt kiválasztás határideje 1.
a benyújtási határidőtől, folyamatos elbírálásnál a projekt javaslat beérkezésétől számítva a támogatásról vagy elutasításról hozott döntésről történő értesítésig, ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét ha a támogatási konstrukció sajátosságai indokolják, vagy amennyiben a beérkező projekt javaslatok száma meghaladja a tervezettet a határidőt az NFÜ egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja

19 Projekt kiválasztás határideje 2.
Projekt kiválasztási eljárás Határidő Egyfordulós pályázat 1 milliárd forintos támogatási igény felett 5 milliárd forintos támogatási igény felett 50 nap, bíráló bizottság esetén 75 nap 90 nap 120 nap Kétfordulós pályázat (mindkét fordulóban) Az első fordulóban 75 nap Kiemelt projekt

20 1. Beérkezés Valamennyi, a megjelölt postafiók címre beérkező pályázat: regisztrálásra kerül, és azonosító jellel kerül ellátásra. A pályázat beérkezéséről a pályázat kezelője a pályázót írásban értesíti. A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy: a benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek betartásra kerültek-e; a pályázat megfelelő példányszámban került-e benyújtásra; a Formanyomtatvány megfelelő formátumban került-e benyújtásra (a Formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem Változtatható, ellenkező esetben a pályázat feldolgozására nincs lehetőség). Amennyiben a fentiekben felsorolt feltételek bármelyike nem teljesül, a pályázat az elbírálásból kizárásra kerül.

21 2. Jogosultság vizsgálat
Amennyiben a „Beérkezés”-nél felsorolt feltételek a benyújtott pályázatra maradéktalanul teljesülnek, a pályázó és a pályázat jogosultságát vizsgálják meg, azaz pályázó/projekt megfelel-e a Pályázati Útmutató A., B., C., D. pontjai szerinti követelményeknek. LD. a Pályázati Útmutató „E” – kiválasztási kritériumok Amennyiben a pályázó és a pályázat nem felel meg a pályázati feltételeknek, a pályázat az elbírálásból kizárásra kerül.

22 3. A hiánypótlás rendje Amennyiben a pályázó valamely mellékletet nem csatolta és/vagy valamelyik csatolt melléklet nem felel meg az előírtaknak, akkor a KSZ a pályázót kizárólag írásban, egyszeri alkalommal megfelelő, de maximum 15 naptári napos határidő kitűzésével formai hiánypótlásra szólítja fel a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM rendeletben szabályozottak szerint. Amennyiben hiánypótlás nem teljes, vagy a pályázó a hiánypótlási felhívásban foglaltakat határidőn belül nem teljesíti, a pályázat az elbírálásból kizárásra kerül. A hiánypótlási határidő meghosszabbítására csak vis maiornak minősíthető esetben van lehetőség a késedelem okának megfelelő igazolásával.

23 4. Befogadás Amennyiben a pályázat az előző szempontoknak megfelel, a pályázat befogadásra kerül. A befogadás tényéről a KSZ a pályázót írásban értesíti. Az értesítés tartalmazza: a pályázat benyújtásának időpontját, a pályázat azonosító jelét, a pályázat befogadásának tényét és időpontját. Hiánytalanul beérkezett pályázat esetén a befogadás időpontja megegyezik a pályázat benyújtásának időpontjával. Hiánypótolt pályázat esetén a befogadás időpontja megegyezik a hiánypótlás pályázat az elbírálásból kizárásra kerül keretében beküldött dokumentumok benyújtásának időpontjával. A befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai megfelelőségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését!

24 5. Tartalmi elemzés, értékelés
A pályázat tartalmi elemzése annak megállapítására irányul, hogy a pályázatban szereplő információk az elbíráláshoz szükséges részletességgel és tartalommal rendelkezésre állnak-e. A kiválasztási kritériumokat az E fejezet tartalmazza Amennyiben további részletezés, pontosítás szükséges, abban az esetben egy alkalommal tartalmi kiegészítés lehetséges. Értékelési Táblázat (MINTA) Szempontok adható pontszám 1. A vállalkozás működésének időtartama 2. A projekt kidolgozottsága 3. Saját forrás aránya 4. A költségvetés realitása 5. Munkahelyteremtés 6. A projekt szakmai értékelése

25 6. Bírálat Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében - az E fejezet alapján - a pályázatra adott összpontszám nem éri el a minimális 60 pontot, de elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését! A Bíráló Bizottság javaslati alternatívái az alábbiak lehetnek: projektnek a pályázatban megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és feltételekkel történő támogatása; projektnek a pályázatban megfogalmazottakhoz képest csökkentett tartalommal és feltételekkel történő támogatása. A Bíráló Bizottság a projektet csak a pályázati útmutató szerinti nem támogatható költségek mértékével csökkentheti, amely azonban nem változtathatja meg a projekt szakmai-műszaki tartalmát; projekt elutasítása; a Bíráló Bizottságnak joga van a javaslattételt elnapolni szükség szerint egyes kérdések tisztázása céljából.

26 6. Értesítés a döntésről A döntésről a KSZ írásban tájékozatja a pályázót a benyújtási határidőtől számított 75 napon belül.  Elutasított pályázat esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát. A döntésről történő tájékoztatást követően a projekt gazda jogosult a projekt javaslatra vonatkozóan az értékelő lapban és a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerni. Támogatott pályázat esetén a pályázó nevét, a pályázat tárgyát, a megvalósítás helyét, a megítélt támogatás összegét és mértékét az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) közzéteszi.

27 Panaszok kezelése A 255/2006 (XII.28.) Korm.rendelet 19 §-a alapján a pályázó, pályázatának elutasítása, csökkentett összköltséggel történő támogatása vagy felvételekkel történő támogatása ellen jogszabálysértés, vagy a pályázati kiírás szerinti táékoztatásban foglaltak megsértése esetén a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül, az indokok megjelölésével panasszal élhet. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jogi, Igazgatási és Koordinációs Főosztály Az NFÜ a panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben: határidőn túl nem az arra jogosult korábbival azonos tartalommal – nyújtották be.

28 Panaszok kezelése II. Az NFÜ a panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül  elbírálja. Az NFÜ az elbírálás határidejét egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal elhalaszthatja  Az NFÜ az elbírálás elhalasztásának tényéről a panasz beérkezésétől számított 5 munkanapon  belül tájékoztatja a projektgazdát. Az NFÜ a panasszal kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozhatja: A panaszban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról A panaszt indokolt döntésével elutasítja. Az NFÜ a panaszt tárgyában hozott döntésről az indokok megjelölésével értesíti a projektgazdát. A panasz elutasítása esetén egyúttal tájékoztatja a projektgazdát a felülvizsgálat lehetőségéről …

29 Panaszok kezelése III. A projektgazda a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternél kezdeményezheti az NFÜ előző döntésének felülvizsgálatát. Az NFÜ a panasszal kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozhatja: A panaszban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról A panaszt indokolt döntésével elutasítja. A panasz kivizsgálásában, ill. a felülvizsgálati eljárásban nem vehet részt az, aki a panasz által érintett projekt elbírálási eljárásában részt vett, ill. aki a panaszt kivizsgálta.

30 Projektek lebonyolítása - röviden

31 A Kedvezményezett KEDVEZMÉNYEZETT=A támogatási szerződést aláíró projektgazda, akivel a támogató (KSz) támogatási szerződést köt. Kedvezményezett felelőssége: a projekt végrehajtása a pályázatban és támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése a projekt eredményeinek fenntartása

32 A projekt végrehajtási folyamat résztvevői
Kedvezményezettek Közreműködő Szervezet ESZA Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Kft) Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKMT) III. Irányító Hatóság (NFÜ)

33 A projekt végrehajtás résztvevőinek tevékenységei
Kedvezményezett Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Előrehaladási jelentések elkészítése Elszámolások benyújtása A projekt-dokumentáció napi szintű vezetése (Projektdosszié) A dokumentumokba való betekintés biztosítása helyszíni látogatások alkalmával Együttműködés a Közreműködő Szervezettel

34 DOKUMENTÁLÁS Projektdosszié Rendszeres, folyamatos, szisztematikus
Eredeti dokumentumok tárolása helyszínen Helyszíni szemlén dokumentáció őrzése Projekt dokumentumok őrzése: 2020. december 31.

35 7. Támogatási Szerződés A támogatásról szóló döntést követően a KSZ Támogatási Szerződést köt a nyertes Kedvezményezettel. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a Kedvezményezett az előírásoknak megfelelően és határidőre teljesítse a szerződéskötéshez szükséges feltételeket. A Kedvezményezett köteles a Támogatási Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően végrehajtani a projektet. Amennyiben a nem a feltételeknek megfelelően jár el, a KSZ jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás csökkentésére, visszavonására, a támogatásból már kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra.

36 7. Támogatási Szerződés feltételei
A támogatási szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a kedvezményezett – megküldi az alábbi dokumentumokat a közreműködő szervezetnek: 1. kedvezményezett nevében aláírásra jogosult - bank vagy közjegyző által hitelesített - aláírás mintáját; 2. alapító (létesítő) okiratot, illetve a külön jogszabály szerinti nyilvántartást igazoló okiratot (költségvetési szerv, önkormányzat, egyház, felsőoktatási intézmény kivételével); 3. a saját forrás –amennyiben szükséges - rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat vagy nyilatkozatokat; amennyiben a projekt gazda lefolytatott közbeszerzési eljárást, a megjelent hirdetményt, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát, valamint a vállalkozási szerződést.

37 7. Támogatási Szerződés feltételei
Feltétel a D6-Biztosítékok köre fejezetben meghatározott biztosítékok meglétét igazoló dokumentumok benyújtása. A KSZ a támogatási szerződés megkötése előtt meggyőződik arról, hogy a projekt megvalósítása megkezdhető, illetve legalább a megvalósítás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás haladéktalanul elindítható. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok és a támogatási szerződés visszaküldésének határideje a támogató döntésről szóló levél kézhezvételétől számított 60. nap.  A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok bemutatására vonatkozó határidő elmulasztása esetén a támogatásról szóló döntés érvényét veszti a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott rendben.

38 7. Támogatási Szerződés feltételei
A KSZ a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok kézhezvételét követő 15 napon belül  az általa aláírt támogatási szerződést a kedvezményezettnek megküldi. FIGYELEM!! A kedvezményezett haladéktalanul tájékoztatni KÖTELES a KSZ-t, ha a szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a szerződés teljesítésével összefüggő adatai (pl. kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám) megváltoznak.


Letölteni ppt "A PÁLYÁZATÍRÁS GYAKORLATA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések