Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Horizontális közösségi politikák

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Horizontális közösségi politikák"— Előadás másolata:

1 Horizontális közösségi politikák

2 EU támogatás: csak EU politikákhoz
EU támogatás: „nem haszonszerzési célú közvetlen kifizetés valamely EU politika megvalósításának elősegítésére” A közösségi politikák horizontálisan, azaz valamennyi pályázati rendszerben érvényesítendők, pl. fenntartható fejlődés esélyegyenlőség versenypolitika Útmutató a pályáztatótól!

3 Közösségi politikák Fenntartható fejlődés:
„A fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk" (Herman Daly) gazdasági növekedés, társadalmi szolidaritás, környezetvédelem Esélyegyenlőség Vizsgálják a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének elősegítését, a kisebbségek, fogyatékkal élők, egyéb hátrányos helyzetű csoportok helyzetét, Érdekképviselet, akadálymentes környezet, információhoz jutás, szemléletformálás, stb. És még: népegészségügyi, emberjogi és biztonsági szempontok, szólásszabadság, ADATVÉDELEM, stb.

4 Esélyegyenlőség Esélyegyenlőség szempontjából pozitív projektek
Kifejezetten a hátrányos helyzetűek esélyhez juttatását segítik Pl. kisgyermekes családanyák munkaerőpiaci visszatérését segítő képzési-foglalkoztatási projekt Esélyegyenlőség-orientált projektek Pl. a városi művelődési központ akadálymentesítéssel egybekötött felújítása, korszerűsítése Az esélyegyenlőség szempontjából semleges projektek De ezekben sem lehet negatív diszkrimináció

5 Két követelmény Egyenlő bánásmód politikája: nem lehet hátrányos módon megkülönböztetni senkit Esélyegyenlőség: több, mint a diszkrimináció mentesség: adott célcsoport valós szükségleteinek feltárása integrált, tehát valamennyi fontos szükségletre választ nyújtó megoldások DE a cél nem a hátrányos helyzetű csoportok mentesítése piaci elvárások, feladatok alól (pl. vizsgák alóli mentesség), hanem az egyenlő hozzáférés biztosítása a lehetőségekhez (pl. akadálymentesítés) Segítsük őket felállni a rajtvonalhoz!

6 Esélyegyenlőség megjelenése a projekt során
a tervezésben, Mérjük fel a hátrányos helyzetűek valós problémáit, igényeit, az információkhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségeit! a megvalósításban, Akadálymentesítés, gyermekfelügyelet és más gondozási szolgáltatások, személyi segítő szolgáltatások, közlekedési lehetőségek megteremtése, stb. a nyomonkövetésben (monitoring) és Gyűjtsünk releváns adatokat, korrigáljunk, ha szükséges! az értékelésben is Legyen szempont az esélykülönbségek csökkenésének vizsgálata! Kiemelten fontos az érdekképviseletek bevonása minden fázisban!

7 Környezeti fenntarthatóság célkitűzései
A környezeti követelmények elfogadása és megtartása Az emberi szükségletek kielégítése és a megfelelő környezeti állapot közötti egyensúly biztosítása Természeti erőforrások fenntartható használata A meglévő értékek védelme és megőrzése A helyi közösségek hosszú távon egészséges környezetének biztosítása Forrás: Heckenast Péter, PEA Ramboll konzorcium

8 Környezeti fenntarthatóság célkitűzései 2.
A környezeti követelmények elfogadása és megtartása Helyi környezetvédelmi program, stratégia Jogszabályok (EU, HU) Helyi környezet állapota, erőforrások rendelkezésre állása Érintettek döntésekben való részvétele Az emberi szükségletek kielégítése és a megfelelő környezeti állapot közötti egyensúly biztosítása A lételemek használata és terhelése vs önmegújító képesség Környezeti állapot javítása Hulladék mennyiség és veszélyesség csökkentése Természeti erőforrások fenntartható használata Megújuló energiaforrások Fejlesztések anyag- és energia szegény termékek, szolgáltatások irány Barnamezős preferált Forrás: Heckenast Péter, PEA Ramboll konzorcium

9 Környezeti fenntarthatóság célkitűzései 3.
A meglévő értékek védelme és megőrzése Létrehozott értékek vs felhasznált természeti értékek Biológiai sokféleség Kulturális, építészeti értékek Tájképi és tájhasználati értékek A helyi közösségek hosszú távon egészséges környezetének biztosítása Hagyományos termelői, fogyasztói kultúra Eredmények a közösség minél több tagja számára Helyi erőforrások – helyi közösségek számára Fenntarthatóság, környezettudatosság erkölcsi norma Forrás: Heckenast Péter, PEA Ramboll konzorcium

10 Projektek - Környezeti hatások
Közvetlen Negatív (pl. közlekedésfejlesztés) Pozitív (pl. szennyvíztisztító) Közvetett Meghatározható környezeti tartalom Segíti a környezettudatos normák elterjedését Lehetőség egy fenntarthatóbb fejlődési pálya követésére

11 Humán fejlesztés Környezeti hatás gyakran áttételes Fontos kérdések
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG beépítése a képzésbe, továbbképzésbe, környezettudatos életvezetési minták Életvitel fejlesztés: a környezet tudatos használata és nem kihasználása Helyi, hagyományos kultúra elemei Helyi fejlesztési szempontok figyelembe vétele Helyi munkaerő és erőforrások Környezetkultúra szempontjai

12 Humán típusú intézkedések
Egyéb szempontok Anyaggazdálkodás – pl. papírfelhasználás Energiagazdálkodás – pl. energiatakarékos megoldások Hulladékgazdálkodás - pl. szelektív hulladékgyűjtés Vízgazdálkodás – pl. takarékosság Természeti értékek Terület és tájgazdálkodás, vizuális környezethasználat - pl. lepusztult környezet Közlekedés Fogyasztói igények – pl. újrafelhasznált papír, helyi forrás

13 Versenypolitika: kivonatosan az állami támogatások tilalmáról
Állami források juttatása (állami, regionális és helyi ktgvetési források, állami bankok és alapítványi források, stb.) profitorientált szervezeteknek olyan gazdasági előnyt nyújt, mellyel a vállalat különben nem rendelkezne. befolyásolja a vállalat és versenytársai között meglévő egyensúlyt. kihatással van a tagállamok közötti versenyre és árucserére

14 Versenypolitika: kivonatosan az állami támogatások tilalmáról
Kivételek: Elmaradott térségek támogatása Horizontális jogszabályok specifikus nehézségek megoldására (kis- és középvállalkozások támogatása, kutatás és fejlesztés támogatása, környezetvédelem támogatása, foglalkoztatási, képzési támogatások, stb.). Ágazati jogszabályok „érzékeny” ágazatokban (szénipar, szintetikus rostok, autó- és hajóipar, mezőgazdaság és szállítás) “De minimis” szabály: kis összegű támogatások Max. EUR /vállalat/ 3 év – nevesítve a támogatási szerződésben, hogy mire fordítható nem alkalmazható: szállítási ágazat, halászat, aquakultúra, mezőgazdasági termékek elsődleges termelése

15 Esélyegyenlőség az adatlapon
Kötelezően kitöltendő, kiegészítő, statisztikai információk Az adatközlés alanya (szervezet neve): Pályázat benyújtás érvényes érték Projekt befejezés tervezet fenntartás végén tervezett a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő) b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) c) A projekt által érintettek száma (fő) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) Romák száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) Fogyatékos emberek száma a célcsoportban (fő)

16 Mikori adatok kellenek?
Projekt benyújtásakor érvényes érték: Az Indikátoroknál megadott bázis évvel összhangban a pályázat benyújtását megelőző év értékeit szükséges megadni, abban az esetben is, ha az még nem lezárt üzleti év a pályázat benyújtásakor. Az itt megadott értékek megegyezzenek az Indikátoroknál megadott bázisértékekkel  (dec. 31.) Projekt záráskor tervezett érték: Itt annak az évnek a várható értékeit kell feltüntetni, amikor a Pályázati felhívás és útmutató  C9. A projekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje pontjában foglalt feltételek teljesültek.   Projekt fenntartás végén tervezett érték: Ebben az oszlopban az Indikátoroknál megadott célérték elérés időpontjával összhangban a projekt fenntartási időszak végén várható értékeit szükséges megadni.  (3. – 5. év dec. 31.)

17 Foglalkoztatottak száma (fő)
Az adatközlés időpontjában, a fejlesztést megvalósító szervezetnél. Cég, közszolgáltató vagy társadalmi szervezet pályázatában általában a cég, szervezet egészére vonatkozó adatok. Csak a megvalósításban érintett szervezeti egység adatai HA országos hálózattal, egymástól nagyrészt független irányítással működő, és térben vagy funkcionálisan jól elkülönülő Adatlapon, vagy Adatlaphoz csatolt részletes projektleírásban (pl. Megvalósíthatósági Tanulmányban) jelezni kell, hogy a horizontális információk, indikátorok pontosan milyen szervezetre vonatkoznak!

18

19 Részletek Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő): Vállalkozásfejlesztés esetén a foglalkoztatottak között a roma foglalkoztatottak száma (azoké, akik roma származásukat önkéntesen, igazolhatóan vállalták) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő): Vállalkozásfejlesztés esetén a foglalkoztatottak között a fogyatékos foglalkoztatottak száma (akikről igazolhatóan, önkéntesen nyilatkozattal rendelkezik a munkaadó. Nők aránya a szervezet felső és középvezetésében (%) A felső és középvezetésben dolgozó nők száma az átlagos statisztikai állományi létszámhoz viszonyítva Figyelembe vehető vezetői szintek a szervezeti hierarchiában: felsővezetők (ügyvezető, igazgató), középvezetők (divízió- és osztályvezetők). Ld.: KSH útmutató

20 Fenntarthatósági indikátorok
ME Pályázat benyújtás érvényes érték az adatközlés alanya (szervezet neve): a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes vízfelhasználás m3 legördülő menü: termelés egysége (t, m3, m2, m, üzemóra, db) v. szolgáltatás egysége (fő, eFt, óra) b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes energiafelhasználás kWh c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO2e) t d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék összes hulladék mennyisége d2) Újrahasznosított papír használat aránya újrahasznosított papírcsomag (500 lapos) db összes felhasznált papírcsomag (500 lapos) e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakik saját foglalkoztatottak száma f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma össz munkavállalói létszám * d1) és d2) közül elég az egyik kitöltése

21 Nem a fajlagos adatot, hanem a két alapadatot kell megadni!
Értékek Fajlagos vízfelhasználás mértéke (m3/fő vagy m3/Ft): A megelőző év vízdíjszámlái alapján a fajlagos a munkavállalói létszám, vagy éves nettó árbevétel. Fajlagos energiafelhasználás mértéke (kWh/fő vagy kWh/Ft): Előző évi energiafelhasználás, villamos energia számlák alapján. Nem a fajlagos adatot, hanem a két alapadatot kell megadni!

22 Értékek Üvegházhatású anyagok kibocsátás mértéke (CO2 ) [t/év]:
A kibocsátás becslésekor min. három forrást figyelembe kell venni. Ez a lezárt üzemi évben fogyasztott fűtőanyag + üzemanyag + villamos áram; Számítása (számlák alapján) egy évre vonatkoztatva MARHASÁG - DE EZ VAN AZ ÚTMUTATÓBAN 0,411 kg/kWh villamos áram; 2,733 kg/kg szén; 2,341 kg/l benzin; 2,678 kg/l diesel; 1,502 kg/m3 földgáz

23 Értékek Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke (t/t):
Az ártalmatlanítás lerakással, égetéssel, különleges kémiai-fizikai eljárással vagy tartós tárolással történik. Nem tartozik ide a szelektív hulladékgyűjtésre átadott hulladék! A hulladék nyilvántartások év végi összesítéséből meghatározhatóak az értékek. 1 m3 szilárd hulladék nagyon változó sűrűségű, a pontos adatot a szolgáltatótól kell megkérdezni. Újrahasznosított papír használat aránya (db/db): Az újrahasznosított papírcsomagok (500 lapos) számát és az összes felhasznált papírcsomag (500 lapos) számát kell megadni. A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke (fő/fő): A pályázó szervezet kistérségében állandó lakhellyel rendelkező (helyben lakó) saját munkavállalók számát, valamint a teljes munkavállalói létszámot kell megadni.

24 Értékek A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya (fő/fő): A környezeti, környezeti nevelési, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos oktatáson, továbbképzésen vagy képzésben előző 12 hónapban résztvevő munkavállalók számát, és a szervezet összlétszámát kell megadni. A tudásmegosztásba azok a saját munkavállalók is beleszámíthatók, akik a képzéseket tartják, vagy a fenntarthatósági tartalmú tanulási folyamatot szervezik.


Letölteni ppt "Horizontális közösségi politikák"

Hasonló előadás


Google Hirdetések