Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIÁJA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIÁJA"— Előadás másolata:

1 BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIÁJA

2 MÁR MEGJELENT AZ ALKALMAZOTT SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANTÁRGYBAN

3 AZ EDDIG ÉRINTETT TÉMÁK
A BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEK TÍPUSAI SAJÁTOS FELADATOK

4 Szakirodalom Veczkó József A gyermek- és ifjúságvédelem
Család-és gyermekérdekek APC STÚDIÓ 5700 Gyula, Vár u 4. 66/

5 1977.ÉVI XXXI.TÖRVÉNY 57.§,58.§,59.§

6 A különleges gondozáshoz való jog
„Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a képességeinek megfelelő fejlesztést és rendelkezésére álljanak azok a pedagógiai feltételek, amelyek hozzásegítik őt személyiségének legteljesebb kibontakoztatásához.” GYERMEKI JOGOKRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

7 Sérülés? Zavar? Hátrány? Biológiai, organikus szinten, tehát a szervezet szintjén sérülésről, károsodásról beszélünk. A pszichés funkciók, képességek szintjén képesség-, illetve funkciózavarokról. Szociális szinten a megváltozott fejlődésmenetnek kihatása van a szocializációra beilleszkedési zavar, társadalmi hátrány keletkezik.

8 „MÁS” gyermek helyzete a többi gyermekhez képest
Izoláltság a többi gyermektől Általános megbélyegzés Csonka családok, sérült anyák Nevelési anomáliák, negatív minták Érzelmi instabilitás Értelmi korlátok, személyiség torzulása Bizonytalan célok, szűk perspektíva

9 A gyermekvédelmi gondoskodásra leggyakrabban rászoruló csoportok

10 Hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok Kt.121.§14
Azokat a gyermekeket és fiatalokat, akiknek alapvető szükségleteinek kielégítésében korlátozottak, hátrányos helyzetűeknek nevezzük A hátrányos helyzet kialakulásához vezető tényezők: Alacsony jövedelemi, fogyasztási szint, Rossz lakás körülmények, A szülők alacsony iskolázottsági, műveltségi szintje, A gyermek esélyegyenlőtlensége.

11 Veszélyeztetett gyermekek fiatalok
Veszélyeztetnek azt a gyermeket tartjuk, akinek testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy a gondozó a megfelelő környezetet nem biztosítja. A veszélyeztetettség kialakulásához vezető tényezők: Elhanyagoló nevelés Deviáns szülői magatartás (pl.: alkohol, drog, erőszakos magatartás, stb.), Következmények lehetnek, hogy a fiatal átveszi, azonosul a deviáns magatartással.

12 Beteg gyermekek és fiatalok
Akik valamilyen fejlődési rendellenesség vagy speciális egészségkárosodásuk miatt szorulnak hosszantartó segítségre. (pl.: cukorbeteg, szívbeteg, asztmás) Kiemelt gondoskodást és állandó odafigyelést igényelnek

13 Fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok

14 FOGYATÉKOSSÁG SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY
SNI CÉL A fogyatékos egyén társadalomba való sikeres beilleszkedésének elősegítése

15 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY
Szakértői Bizottság határozata alapján! Fogyatékkal élő: - mozgássérült - hallássérült - látássérült - beszédfogyatékos - tanulásban akadályozott (IQ: 70-50) - értelmileg akadályozott (IQ: ) - halmozottan sérült - autizmussal élő A tanulási folyamatban tartósan, súlyosan akadályozott: - hyperkinetikus syndroma - kóros pszichés zavar - dyslexia, dysgraphia, dyscalculia - mutizmus

16 A sérülés jellege, típusa Érzékszervi- vagy mozgássérült Értelmi fogyatékos Szakértői vélemény Országos Szakértői Bizottság Megyei Szakértői A tanterv jellemzői Módosított tananyag néhány területen Más tananyag minden tantárgyból A fejlesztés fő elve kompenzálása Alapfunkciók fejlesztése SZOCIALIZÁCIÓRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS REÁLIS ÉLETÚT MEGTALÁLÁSA !

17 TANULÁSI AKADÁLYOZOTTSÁG SNI
A TANULÁS MINDEN TERÜLETÉT ÉRINTŐ AKADÁLYOZOTTSÁG INTELLIGENCIASÉRÜLÉS IQ 70-50

18 TANULÁSI AKADÁLYOZOTTSÁG SNI
MIT TEHETÜNK? SPECIÁLIS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TERÁPIÁK SZEGREGÁLT VAGY INTEGRÁLT NEVELÉS-OKTATÁS KOMPETENS SZEMÉLYEK GYÓGYPEDAGÓGUS TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK PEDAGÓGUSA

19 Nehezen nevelhető gyermekek és fiatalok
Akiknek értelmi fejlettsége nem tér el a korosztálya átlagától, de valamilyen enyhébb fokú biológiai károsodás vagy pszichés sérülések miatt tanulási, magatartási zavarokat mutatnak.

20 A TANULÁSI KORLÁTOK FAJTÁI A SÚLYOSSÁG SZERINT

21 TANULÁSI NEHÉZSÉGEK TÜNETEK NORMÁL VAGY ÁTLAG ALATTI KÉPESSÉG
HELYTELEN TANULÁSI VISELKEDÉS KOMMUNIKÁCIÓS NEHÉZSÉGEK PROBLÉMÁK A TANULÁSI HELYZETEKBEN EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI VISELKEDÉSBEN

22 TANULÁSI NEHÉZSÉGEK MIT TEHETÜNK? KOMPETENS FELZÁRKÓZTATÁS ÓVONŐ
KORREPETÁLÁS KOMPENZÁLÓ NEVELÉS FEJLESZTÉS PREVENCIÓ KOMPETENS ÓVONŐ TANÍTÓ TANÁR SZOCIÁLPEDAGÓGUS FEJLESZTŐ PEDAGÓG.

23 TANULÁSI ZAVAROK TÜNETEK NORMÁL VAGY ÁTLAG FELETTI ÉRTELEM
A TANULÁSI TELJESÍTMÉNY SZINTJE NEM FELEL MEG AZ EGYÉN INTELLEKTUÁLIS FEJLŐDÉSÉNEK RÉSZKÉPESSÉGZAVAROK : (DYSLEXSIA, DYSGRAPHIA,DYSCALCULIA) SNI

24 TANULÁSI ZAVAROK SNI FEJLESZTŐ ELJÁRÁSOK MIT TEHETÜNK?
EGYÉNI BÁNÁSMÓD REEDUKCIÓ KOMPETENS SZEMÉLYEK GYÓGYPEDAGÓGUS: LOGOPÉDUS PSZICHOPEDAGÓGUS FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS

25 Szociálisan inadaptált gyermekek és fiatalok
Azok akiknek értelmi fejlettsége nem tér el a korosztályuk átlagától, de a felnőttekhez, és kortársaikhoz való viszonyukban zavar van.

26 A kialakuláshoz vezető tényezők
Helytelen nevelési eljárások Organikus idegrendszeri tényezők Pl. az agykéreg funkcionális éretlensége Erkölcsi normák nem megfelelő elfogadása Érzelmi sérülés,elhanyagolás

27 Deviáns viselkedésű gyermekek és fiatalok
Akik a társadalmi együttélés szabályaitól, normáitól eltérnek, és antiszociális magatartást mutatnak. Megkülönböztetünk: szabálysértő, törvénysértő és bűnöző magatartást.

28 A kialakuláshoz vezető tényezők
Súlyosan veszélyeztető családi környezet a családban élő deviáns szülő A szocializációs folyamatban negatív mintakövetés (bűnözés)

29 Normák? Szabályok? Elvárások?
Beilleszkedni a nagy társadalmi-gazdasági átalakulások idején a legnehezebb. Gyorsan változnak az értékek, nincsenek stabil példaképek. Különböző kultúrák más-más normákat közvetítenek. A normaszegő viselkedés könnyen tartós személyiségjeggyé válik.

30 ADHD tünetcsoport FI-MO-TA mozaikszó
FIGYELEMZAVAR MOTOROS NYUGTALANSÁG TANULÁSI NEHÉZSÉG A tünetcsoportot ADHD rövidítéssel (attention-deficit/hyperactivity disorder) jelölik, amelyet magyarul röviden hiperaktivitásnak neveznek. A hiperaktivitás, vagy túlmozgás nagyon feltűnő jelenség, mégsem ez a vezető tünete az ADHD-nak. Fontosabb a figyelemzavar, a pattogó figyelem, amelyhez gyakran, de nem feltétlenül társul a motoros nyugtalanság. A tünetcsoportot régebben MCD vagy POS néven is emlegették.

31 MIT TEHETÜNK? A hiperaktív gyerekek szeretik a mozgást, a társas helyzeteket, az újdonságokat. Csoportban jobban tudnak teljesíteni. Figyelmüket akkor tudjuk fenntartani, ha az ingerek változatosak. Az a környezet a legmegfelelőbb számukra, amely rendezett, korlátozó, alkotó és türelmes. Csak az azonnali jutalmazás lehet hatékony, a büntetés kevésbé hat egy hiperaktív gyerekre, akár bénító hatású is lehet. A figyelem felkeltésének leghatásosabb módja a képi- vizuális és mozgásos információ. A probléma abból adódik, hogy a hiperaktív gyerekek nagy része nem tudja, hogyan kell jól viselkedni, ezért fontos, hogy mindig tudassuk vele, hogy mit várunk el és mindezt a lehető legtömörebben tegyük !!

32 Ahogyan ők látják…

33 Az intézményes nevelés célja
A gyermekotthoni ellátás a problémakezelő gyermekvédelem intézményrendszerében működik. Célja, a közösségi nevelés és a különböző társadalmi tényezők pozitív hatásainak kialakítása.

34 FELADATOK otthont, érzelmi és szociális biztonságot nyújtani a gyermekvédelmi gondoskodás során ott elhelyezett gyermekeknek,fiataloknak biztosítani az ott élő gyermekek és fiatalok helyes irányú testi, érzelmi, erkölcsi és szellemi fejlődését, törekedni a családi kapcsolatok rendezésére gondoskodni az ott élő fiatalok pályaválasztásának, előkészítéséről, az önálló életvitelre és az utógondozásra való felkészítésről segíteni társadalmi beilleszkedésüket annak érdekében, hogy eredményesen vehessenek részt a társadalmi munkamegosztásban, rendezett életvitelre törekedjenek, teljesítsék állampolgári kötelezettségeiket tudatosítani bennük a jogok és kötelességek összhangját.

35 Más gyermekek, speciális szükségletek

36 Más ember – más életút ? - anya-gyermek kapcsolat ?
- családi környezet ? - gyermekközösségek ? - intézmények ? - célok, perspektívák ? - foglalkozás, munka, hasznosság ? - társadalmi integráció ?

37 Vagyis megtanul emberi módon élni és viselkedni…
A szocializáció …a társadalomba való beilleszkedés folyamata, melynek során az egyén megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait. Vagyis megtanul emberi módon élni és viselkedni… (Bagdy Emőke)

38 A szocializációs folyamat zavarának leggyakoribb okai:
Túlhajszolt életmód a családban Válás, családi konfliktusok Alkoholista, szenvedélybeteg szülők Alacsony jövedelem, nélkülözés Kevés figyelem a gyermek felé Nevelési szélsőségek (elhanyagolás, túlféltés) SEBEZHETŐSÉG

39 KOMPENZÁCIÓS KÉNYSZER
KÖVETKEZMÉNYEK: Kielégítetlenek a gyermek alapvető szükségletei Negatív tekintélyszeméllyel azonosul Sérül az énképe Nincs beépült normakontrollja Érzelmileg nincsenek megfelelő kapaszkodói NEGATÍV ÖNÉRTÉKELÉS KOMPENZÁCIÓS KÉNYSZER

40 SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK

41 Kompetencia Döntést szolgáló motívumok, érzelmek és a viselkedést lehetővé tevő képességek rendszere

42 Alapvető kompetenciák
kognitív (értelem kiművelése) személyes (egészség, kulturált életmód) szociális (segítő életmód) speciális (szakmai)

43 Szociális kompetencia
Ismeretei, készségei, képességei elősegítik társadalmi beilleszkedését, szociális viselkedését

44 Szociális készségek Reakciók, melyek képessé teszik az embert arra, hogy egy adott interakción belül elérje a kívánt célját oly módon, hogy az ne mások kárára történjen

45 MAGATARTÁSI RENDELLENESSÉGEK

46 PSZICHOSZOMATIKUS ZAVAROK
Öröklés? Környezeti tényezők? Helytelen nevelés?

47 LEGGYAKORIBB OKOK Tartós, személyes szeretetkapcsolatok, kötödések válsága Bizonyos személyiségtípusok, sérülékenyebb alkatok Az egyén számára fontos tevékenységek tartós kudarca,sikertelenségek halmozódása Durva pszichoszociális hatások Tartós frusztráció Lelki és kórélettani hatások

48 Biológiai alapfunkciók zavara
Alvászavarok Táplálkozási zavarok Kiválasztás zavarai Kiegyensúlyozatlan érzelmi élet

49 Motoros rendellenességek
Ujjszopás Önringatás Kielégítetlen érzelmi szükséglet

50 CÉL ÉS SZÁNDÉK NÉLKÜLI MOZGÁS A TEST EGY VAGY TÖBB RÉSZÉN
TIC CÉL ÉS SZÁNDÉK NÉLKÜLI MOZGÁS A TEST EGY VAGY TÖBB RÉSZÉN

51 PSZICHOSZOCIÁLIS OKOK
TIC DURVA, BRUTÁLIS BÁNÁSMÓD HOSSZANTARTÓ SZORONGÁSOS ÁLLAPOT TESTI-LELKI-SZOCIÁLIS TÚLTERHELÉS PSZICHOSZOCIÁLIS OKOK

52 NEMI IDENTITÁS ZAVARA Hiányzik a megfelelő nemű modell
Érzelmi szükséglet kielégítetlen

53 HOGYAN LEHET SEGÍTENI? - együttműködéssel -

54 Lehetőség az együttműködésre
Team-munkára Szupervízióra, esetmegbeszélésre Szolgáltatások igénybevételére (diagnosztizálás, konzultációk, kontrollvizsgálatok, fejlesztési tervek megbeszélése)

55 Együttműködő intézménytípusok
Korai Fejlesztő Központ Nevelési Tanácsadó Gyermek-ideggondozó Gyermekjóléti Szolgálat Integrált óvodák és iskolák Szak- és szakmai szolgáltatók Egészségügyi intézmények Védőnői hálózat Egységes gyógypedagógiai módszertani központok

56 MIÉRT KELL EGYÜTTMŰKÖDNI?

57

58 ESÉLYTEREMTÉS

59 MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK

60 A GYERMEK SZÜKSÉGLETI SZINTJEI A MASLOW FÉLE
HIERARCHIA ANALÓGIÁJÁRA ÖNMEGVALÓSÍTÁS TELJESÍTMÉNY TÁRSAS KAPCSOLAT BIZTONSÁG ÉLETBENMARADÁS

61 MEGBECSÜLÉS, ELISMERÉS SZÜKSÉGLETE
ÖNMEGVALÓSÍTÁS SZÜKSÉGLETE személyes fejlődés, alkotási vágy, teljesítmény, hatalomvágy, tudás és környezet uralása, önkifejezés MEGBECSÜLÉS, ELISMERÉS SZÜKSÉGLETE önértékelés, önbizalom, büszkeség, tisztelet, énkép, önazonosítás, önbecsülés, elismerés TÁRSADALMI SZÜKSÉGLETEK Valakihez való tartozás és szükségesség érzése akarat, szeretet, megértés, mások általi elfogadás és tisztelet,ragaszkodás, barátság, kapcsolat- teremtés, család, rokonság, környezet BIZTONSÁG SZÜKSÉGLETE Védettség, szervezettség, állandóság, fizikai és pszichikai ártalomtól való mentesség, szociális, gazdasági fenyegetettségtől való mentesség BIOLÓGIAI SZÜKSÉGLETEK Táplálkozás, pihenés, alvás, életerő, fajfenntartás, komfortérzés

62 A gondozás-szükséglet kapcsolata
Önmegvalósítás szükséglete -önállóság kialakulása -szokások, szokásrend- szerek kiépülése, személyiségjeggyé alakulása Megbecsülés, elismerés -elfogadás, tolerancia a gyermekekkel szemben -segítő, értékelő, bátorító nevelői magatartás -elismerés, buzdítás, dicséret, sikerélmény biztosítása Valakihez tartozás, szeretet szükséglete -nevelő és gyermek közötti jó kapcsolat -a testközelség szükséglete -az élmények átélésének szükséglete Biztonság szükséglete -helyes életritmus kialakulása -következetesség, állandóság a tevékenységekben -fokozatos szoktatás, gyakorlás a tevékenységekben -az önálló gyakorlás lehetőségének biztosítása Biológiai, fiziológiai szükségletek kielégítése -alvás, pihenés, étkezés, szomjúság, WC használata, mozgásigény stb.

63 „ Nincs olyan varázspor,amelyet ráhinthetnénk iskoláinkra,
hogy könnyebb legyen az élete diákoknak és tanároknak egyaránt. De egyet biztosan tudunk: A GYERMEKEK NEM TANULNAK ATTÓL, AKIT NEM SZERETNEK. A kezdet mi magunk vagyunk. Nem hiányozhat eszköztárunkból egyetlen alapvető hozzávaló sem: -a türelem -az empátia -az odafigyelés -a tolerancia -az elfogadás -a szeretet -és a feltétlen bizalom (Fran Newman)

64 KULCSSZAVAK 1) elfogadom és megpróbálom megszeretni
2) megismerem, megértem a helyzetét 3) támaszt nyújtok neki (emberileg, fejlesztési feladatokban, toleráns értékelésben) 4) érdekel a sorsa, ezért csak a reális útirányt támogató elvárásaim vannak

65 Lehet a gyerekeknek eltérő véleményük, más igényeik, ha érzik a szeretetet a pedagógus odafordulásából. A konfliktusok természetes velejárói életünknek, nem megszüntetni, hanem mederben tartani, emberi módon kezelni kell őket. Nem biztos, hogy eddig bárki megmutatta nekik, mit tegyenek, ha feszültek, ingerültek. Mi vajon hogy bírnánk ki azt a sok elutasítást, családi hányattatást, amiben élnie kell némely gyermeknek, fiatalnak?

66 Bármilyen szabály vagy norma beépülése alapvetően attól függ,
hogy milyen érzelmi kapcsolat van a norma-adó és a norma-vevő között. szeretet és félelem együtt

67 A beilleszkedési folyamat szakaszai
elsajátítás azonosulás belsővé válás külsővé válás (identifikáció) (interiorizáció) (exteriorizáció) a vonatkozó érzelmi azonosulás, belső késztetés az értékek maga- ismeretek kialakul a a megfelelő maga tartásban, cselek- megszerzése meggyőződés tartásra, az érték vésben való meg- sajátjává válik nyilvánulása A beilleszkedés jelentős katalizátora a sikerélmény a megerősítés

68 FŐ CÉLOK – „motivációs tényezők”
Legalább egy érzelmi kapaszkodó ( családtag? barát? pedagógus?) A benne rejlő érték, érdeklődés megtalálása ( kompenzálja a sérüléseket) Az önkifejezés sokoldalú lehetővé tétele (kreatív, művészi tevékenységek) Állandó lekötöttség, sok megbízatás, sok feladat Reálisan kitűzhető, érdeklődésnek megfelelő pályaorientáció SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS

69 Beilleszkedési probléma esetén:
Okok feltárása! („ NEM ENGEM AKAR KIBORÍTANI!”) A gyermek elfogadása, csak a tett elítélése! A jó oldalak megerősítése,sok-sok megbizatás a csoportban Kapaszkodó,segítő társ biztosítása Minden felnőtt egyforma hozzáállása Azonos motívációk A „ rossz vagy„ „ már megint te” kifejezések kerülése Nem kell mindenre reagálni ( ignorálás) Váratlan reagálás a provokatív viselkedésre – „kizökkentés” Időszakos elkülönítés dühroham esetén (jóvátételi lehetőséggel) A szeretet minden formája engedetlenség esetén is!

70 A normák beépülésének ideje a prepubertás (10-11 éves) korig a legintenzívebb
a korai felismerés és segítés jelentősége! személyi stabilitás a gyermek körül érzelmi kötődés, kapaszkodó biztosítása egyéni élethelyzet figyelembe vétele a bánásmódban

71 Reagálások a normaszegő magatartásra:
okok megismerése pozitív odafordulás, idő a meghallgatásra példa adása a helyes megoldásra rugalmas egyéni bánásmód számonkérés és pozitív megerősítések - prédikáció, kioktatás ( nincs lelkiismereti kontroll) - büntetés ( ördögi kör) - elfordulás ( izoláltság megerősödik, a szembefordulás tartóssá válik) PYGMALION-EFFEKTUS

72 Reagálási lehetőségek a pedagógusok, szülők részéről
Barikádot emelek … Egyedül, ugyanazokkal a módszerekkel küzdök … Én változtatok a szokásos módszereimen, merek segítséget kérni … A NORMÁBÓL NEM ENGEDEK! ALKALMAZ-KODJON Ő! TUDOK SZEMLÉLETET ÉS MÓDSZERT VÁLTANI!

73 AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV

74 A leggyakoribb kategóriák
Beilleszkedése, magatartása nem megfelelő Képességei gyengébbek Részteljesítmény zavara ( dys - ) Mutizmus (Pszichés eredetű beszédnémaság) Hiperaktivitás, figyelemzavar Hátrányos helyzetű, retardált Tanulásban akadályozott Értelmileg akadályozott Ép értelmű, érzékszervi- , ill. mozgássérült Autisztikus tüneteket mutat

75 Ha a pszichés problémák dominálnak…
Többet legyen a gyerekek között! Ha a pszichés problémák dominálnak… Inkább pihenés céljából különüljön el! Differenciáltan tanuljon a gyerekek között! Ha a tanulási problémák dominálnak… Speciális módszerekkel tanuljon elkülönítve!

76 Hiperaktivitás/figyelemzavar
A fejlesztés szervezeti kereteit alapvetően meghatározza, melyik tünet a domináns: - figyelemhiányos típusú - hiperaktív-impulzív típusú Mindkét esetben: pszichológus érzelmi stabilitás, kiszámítható pedagógusi reakciók következetes motiválás (Conner-féle teszt és terápia)

77 Beilleszkedési-/ magatartászavar
Ne elkülönítve! Pihenősarok, kuckó kialakítása Nyugtató tárgyak (takaró, plüssállatok) Rugalmasabb napirend (étkezés, WC-használat, mozgás) Beszélgetés, érzelmi támasz Okok felderítése! Rugalmas követelmények Esetmegbeszélések (minden felnőtt) Szakemberek : mozgás- és zeneterapeuta, pszichológus, Gyermekideggondozó Drámajátékok, személyiségfejlesztő foglalkozások

78 Képességek gyengesége
ÓVODÁBAN: Alternatív óvodai programok Komplex Prevenciós Óvodai Program Beszédjavító előkészítő osztály programja Játékos iskolakezdés Célzott iskolaválasztás! ISKOLÁBAN: Nebuló Játékok képességterületenként Speciális fejlesztés izoláltan + a gyakorlóanyag beépítése (szakember!) Alternatív pedagógiák (Waldorf, Rogers, Frenet, Montessori)

79 Képességek gyengesége
ÓVODÁBAN: Alternatív óvodai programok Komplex Prevenciós Óvodai Program Beszédjavító előkészítő osztály programja Játékos iskolakezdés Célzott iskolaválasztás! ISKOLÁBAN: Nebuló Játékok képességterületenként Speciális fejlesztés izoláltan + a gyakorlóanyag beépítése (szakember!) Alternatív pedagógiák (Waldorf, Rogers, Frenet, Montessori)

80 Részteljesítmény zavarok (dys-)
Óvodában: Csak dys- veszélyeztetett lehet! Kiemelt fejlesztési területek: tájékozódás-mozgás, beszéd, észlelési csatornák, szemmozgási beidegződés, dekódolás technikája (asszociatív kapcsolatok), bevésés-felidézés technikája Iskolaválasztás! Iskolában: Szakértői véleménnyel Úgy tűnik… Habilitációs órakeret! Meixner-végzettségű pedagógus! Dys-es softverek, eszközök Értékelés, felmentés Vizsgálati kérelem Meixner – féle olvasástanítás Kiemelt területek további fejlesztése

81 Mutizmus – „pszichés eredetű beszéd-némaság”
- Pszichés oldás: - szakemberek (pszichológus, zeneterápia) - pedagógusok ( szoros érzelmi kapcsolat, rugalmas bánásmód, beszélgetések) Közvetett kommunikációs helyzetek teremtése: - számítógéppel kommunikál jelkártyák használatával válaszol - báb szerepébe bújik Fokozatok!

82 1. fokozat Kezdetben olyan játék szoftvereket választunk, amelynél maga a játék öröme a cél. Itt a kapcsolat a gyermek és a számítógép között valósul meg.

83 2. fokozat Következő lépésként közvetve létesítünk a gyermek és a felnőtt között kapcsolatot – beiktatva a kommunikációs csatornába egy személytől független eszközt.

84 3. fokozat - A felnőtt a kezére húzott bábon keresztül kommunikál a gyerekkel, elősegítve ezzel a direkt kapcsolat kiküszöbölését, illetve oldását. - A kapcsolat a szerep mögé bújva közeledik a személyes interakció, közvetlen kommunikáció felé.

85 Hátrányos helyzetűek integrációs felkészítése
„az esélyt teremtő nevelésnek és oktatásnak az oktatási miniszter által kiadott oktatási program alkalmazásával történő megszervezése, melyben a szociális helyzetükből és fejlettségükből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából részt vevő gyermekek, tanulók a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban vesznek részt…”

86 Tanulásban akadályozott
Habilitációs órakeret! – csak gyógypedagógus irányításával! Órai munkában: más tanterv szerint, más tankönyvből, differenciáltan! Minden vele foglalkozó pedagógusnak tudnia kell!

87 Ép értelmű, érzékszervi- , ill. mozgássérült
Az érvényben levő NAT és normál kerettanterv szerinti foglalkoztatás Bizonyos tantárgyakból ( pl. látássérültnél – olvasás, hallássérültnél – anyanyelv, mozgássérültnél – testnevelés, technika ) engedmények a követelményekben Informatikai fejlesztés kiemelt szerepű, akár izoláltan is Kiegészül az önkiszolgálás, önállóság és egészségnevelés hangsúlyozott fejlesztésével Adott területre kiképzett gyógypedagógus!

88 Autisztikus jegyeket mutat
Közösségi élmények fokozatosan (játékban, zenével, mozgás közben) Izolált fejlesztés csak informatikából Kiszámítható, strukturált napirend, változatlan helyzetek ( pl. ülőhely, padtárs Szakember konzultációs segítsége a követelmények meghatározásához

89 A fejlesztési tervben mi a kiemelt szempont?
Hátrányos helyzetű – egészségügyi és szociális szempont dominál Veszélyeztetett – szociális és személyiség szempont dominál Tanulási kudarc – képesség és ismeret szempont dominál Beilleszkedési, magatartási probléma – személyiség és képesség szempont dominál Tehetséges gyermek – az érték megtalálása és a célzott tehetséggondozás dominál

90 Készségek, képességek főbb kategóriái:
Pszichés funkciók (a tanuláshoz szükséges alapozó képességek): figyelem, érzékelés, észlelés, emlékezet, szerialitás, gondolkodás, képzelet Összetett képességek: mozgás- és mozgáskoordináció, téri és időbeli orientáció, beszéd, nyelvi képességek, kreatív képességek Iskolai előélethez kötődő készségek: olvasás, írás, számfogalom Szocializációs készségek: - szociális interakciókat befolyásoló, - munkavégzéshez szükséges, - társadalmi normák betartásához szükséges A tanulás technikáinak birtoklása:- értő, összegző olvasás, - lényegkiemelés - vázlatírás - kulcsszavak kigyűjtése - memoriter játékok, felidéző technikák

91 A fejlesztési terv egy lehetséges formája
Pedagógiai diagnózis eredménye Fejlesztés terve Kontroll eredménye Fejlesztendő terület Feladattípusok, tantárgy Módosított tervezés

92 Fejlesztési terv-típusok
fogyatékos gyermek (szakértői vél.) ép értelmű, részkép.zavarral küzdő gyermek ( Nev. Tanácsadó vél.) hátrányos helyzetű gyermek (anamnesztikus adatok) óvodás korú PREVENTÍV TERV kisiskolás korú ALAPOZÓ TERV későn diagnosztizált UTÓGONDOZÓ TERV

93 Fejlesztési területek és felelőseik
fokozatos ismeretbővítés Részképességfejlesztés . lelki, érzelmi biztonság megteremtése további veszélyeztetettség megelőzése fizikai állapot javítása - pedagógusok - fejlesztő pedagógus, osztálytanítók - tehetséggondozó,zene- terapeuta, pszichológus - gyermekvédelmi felelős szociálpedagógus mozgásfejlesztő, szakorvos

94 A fejlesztő program ciklikusságának modellje

95 Kontrollvizsgálatok terápia esetén bemért vizsgálóeljárással
általános fejlesztés esetén a hozzáadott érték mérésével ismeretek esetén tantárgyi felmérő-anyaggal személyiségfejlesztés, tehetséggondozás esetén egyéni megítélés szerint

96 Ki és hogyan fejleszti? Pszichés funkciókat: lehetőleg szenzitív életszakaszban, képességfejlesztő játékokkal Összetett képességeket: mozgásfejlesztő, logopédus, terapeuták Iskolai készségeket: biztos képzetek szemléletes, saját élményű, érzékelhető megerősítése Szocializációs készségeket: dramatizálás, történetek befejezése, személyiségfejlesztő és feszültségoldó játékok (tréner, pszichológus ,szociálpedagógus) Tanulási technikákat: az adott tantárgyra jellemző kiemelési módszerrel, gyakorlatorientáltan

97 Tanulási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók fejlesztési terve
Pedagógiai megfigyelés, szükség esetén pedagógiai vizsgálat fő megállapításai Kiemelt fejlesztési területek (fiziológiai állapotjavítás, szociális segítség, pszichés gondozás, képességek fejlesztése, ismeretpótlás) Feladattípusok (a kiemelt területet fejlesztő játékok, gyakorlatok, órába építhető feladatok) Színterek (tantárgyak, foglalkozások, szakkörök, szülők bevonása, más intézmények bevonása) Együttműködő szakemberek és felelősségi körük A fejlesztési ciklus (kb.6 hónap) végén visszacsatolás a kiinduló állapothoz, a fejlődés értékelése és a további fejlesztési területek meghatározása.

98 Legfőbb együttműködési pontok
diagnosztizáláskor – a komplexitás érdekében fejlesztési folyamatban – a munkamegosztás szerint konzultációk alkalmával – a rugalmasság érdekében kontroll, értékelés során – a közös folytatás alapjaként EGY GYERMEKRE EGY FEJLESZTÉSI TERV KÉSZÜL

99 A gyermek nem gép, ami csak akkor működik, ha mozgásba hozzuk!
Különös, hatalmas erő dolgozik benne: AZ ÉLET MAGA! Ezt figyeld, lesd ki útját, ritmusát, hagyd kifejlődni, megnyilatkozni, mielőtt szándékosan formálnád! Ne nevelj lépten- nyomon,hanem élj együtt a gyermekkel a személyiség tisztelete alapján !

100 Minden nap egyenletes napsütés és csendes eső légy!
Ismered a paraszti bölcsességet? „Csendes eső, nagy növesztő!˝ Tehát semmit se sürgess, ne nyugtalankodj, lassan, ráérően,biztos,de gyöngéd kézzel dolgozz! Sok lesz a dolgod!

101 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIÁJA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések