Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tisztelt Látogatóink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk részvételéről, feladatairól a TÁMOP - 3.1.4. /08/2-2009-0011 „A kompetencia alapú oktatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tisztelt Látogatóink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk részvételéről, feladatairól a TÁMOP - 3.1.4. /08/2-2009-0011 „A kompetencia alapú oktatás."— Előadás másolata:

1 Tisztelt Látogatóink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk részvételéről, feladatairól a TÁMOP - 3.1.4. /08/2-2009-0011 „A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben” című pályázatban. című pályázatban. Készítette: Tóth Erika Készítette: Tóth Erika szakmai vezető szakmai vezető

2 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázata A TÁMOP - 3.1.4. /08/ 2 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” című pályázatot 2008 novemberében hirdette meg a NFÜ.

3 Mi a pályázat célja?  Hozzásegítse a diákokat az életen át tartó tanulás megalapozásához.  A munkaerő-piac igényeihez való rugalmas alkalmazkodást segítse.  A tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyensúlyának megteremtése.  A szülő - iskola kapcsolatának erősítése.  A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatásban, az ehhez szükséges újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése.  A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése.  A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése.  A digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása (a TIOP pályázat keretében beszerzett eszközök pedagógiai,szakmai használatára való felkészítés, az IKT-eszközökkel támogatott tanórák módszertani támogatása).

4 Mi a kompetencia? „ A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.” (Coolahan) „ A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.” (Coolahan) „Kompetencia alapú fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük.” (SuliNova) „Kompetencia alapú fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük.” (SuliNova) Egyszerűen fogalmazva: Egyszerűen fogalmazva: Képességek, készségek, amelyek hozzásegítenek bennünket, hogy a folytonosan változó világban, az élet különböző szituációiban alkalmazni tudjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, személyes adottságainkat. Képességek, készségek, amelyek hozzásegítenek bennünket, hogy a folytonosan változó világban, az élet különböző szituációiban alkalmazni tudjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, személyes adottságainkat.

5 A kompetencia 6 összetevője  ismeretek, tudás  készségek, jártasságok  személyes értékek  attitüd  személyiségvonások  motivációk

6 A pályázó A Vas Megye Önkormányzata mint intézményfenntartó 104.855.081 Ft támogatást nyert el a projekt megvalósítására, amelyből iskolánk a pályázat keretében az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásában 14.105.725 Ft támogatásban részesül. A Vas Megye Önkormányzata mint intézményfenntartó 104.855.081 Ft támogatást nyert el a projekt megvalósítására, amelyből iskolánk a pályázat keretében az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásában 14.105.725 Ft támogatásban részesül. Mire használható fel ez az összeg? - oktatásfejlesztésre - eszközbeszerzésre - képzésekre, innovációra és a megvalósításhoz szükséges járulékos egyéb költségekre a 2009/10 - es tanévben. A projekt időtartama: A projekt időtartama: 2009. július 1 – 2010. augusztus 31. 2009. július 1 – 2010. augusztus 31.

7 A nyertesek A pályázatban öt intézmény vesz részt:  Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, Vasvár  Kölcsey Ferenc Gimnázium, Körmend  Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégium, Körmend  Nádasdy Tamás Szakközépiskola és Kollégium, Csepreg  Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény, Kőszeg

8 Mit vállalt a mi iskolánk?  Kompetencia alapú oktatócsomagok, oktatási programok bevezetése 3 tanulócsoportban: a „Szövegértés-szövegalkotás” és „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogó, teljes tanórai lefedettséget biztosító alkalmazása (magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakban)a „Szövegértés-szövegalkotás” és „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogó, teljes tanórai lefedettséget biztosító alkalmazása (magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakban) a „Szövegértés-szövegalkotás” kompetencia-területen kidolgozott „B” típusú programcsomag bevezetése (történelem tantárgyban)a „Szövegértés-szövegalkotás” kompetencia-területen kidolgozott „B” típusú programcsomag bevezetése (történelem tantárgyban) Szociális-, életviteli- és környezeti” kulcskompetencia területen (gazdálkodás és testnevelés tantárgyakban)Szociális-, életviteli- és környezeti” kulcskompetencia területen (gazdálkodás és testnevelés tantárgyakban)  Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása 1 tanulócsoportban (10. oszt. magyar nyelv és irodalom)  Tantárgytömbösített oktatás 3 tanulócsoportban (9. oszt. történelem, 11.osztály matematika, testnevelés, 12. oszt. testnevelés)  Három hetet meghaladó projekt megszervezése 1 tanulócsoportban  Témahét megtartása  „Moduláris oktatási program” megvalósítása 1 tanulócsoportban (9. oszt. történelem)  IKT-eszköz használata az érintett tanórák 25 %-ában  Saját innováció  Tanári továbbképzések  Tanácsadói szolgáltatások igénybe vétele

9 A pályázatba bevont pedagógusok Szakmai vezető: Tóth Erika IKT-asszisztens: Mészáros Viktor Kántor Judit – történelem Nagy András – matematika Szeidel Julianna – gazdasági környezetünk Tóth Erika – magyar nyelv és irodalom Török Sándor - testnevelés

10 Milyen kompetenciákat fejlesztünk az oktatócsomagokkal? Szövegértés-szövegalkotás : 9. és 10. osztály Matematika : 11. osztály Szociális, életviteli és környezeti komp. : 10. és 12. osztály A fenti évfolyamokban a kompetencia alapú oktatócsomagokat az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a pályázati forrásból biztosítja.

11 Mit jelent a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása? A 10. osztály nem tanul külön irodalmat és magyar nyelvet, hanem együtt tanulja ezeket a tantárgyakat, és egy érdemjegyet kapnak. A 10. osztály nem tanul külön irodalmat és magyar nyelvet, hanem együtt tanulja ezeket a tantárgyakat, és egy érdemjegyet kapnak.

12 Mit jelent a tantárgytömbösített oktatás?  A tanulók kéthetes ciklusokban tanulnak.  Egymást követő két napon 3 + 2 órájuk van matematikából, történelemből és testnevelésből.  Új módszerekkel dolgoznak, így több lehetőségük lesz az elsajátítás mellett a gyakorlásra, az alkalmazásra.  Hatékonyabbá válik a tanulási idő felhasználása. Bevont tanulócsoportok és pedagógusok: 9. osztály (történelem – Kántor Judit) 9. osztály (történelem – Kántor Judit) 11. osztály (matematika – Nagy András 11. osztály (matematika – Nagy András testnevelés – Török Sándor) testnevelés – Török Sándor) 12. osztály (testnevelés – Török Sándor) 12. osztály (testnevelés – Török Sándor)

13 ÓRAREND (A hét)

14

15

16

17

18 ÓRAREND (B hét)

19

20

21

22

23 Milyen projektben vesznek részt a diákok? A projekt három hetet meghaladó programsorozat. A projekt három hetet meghaladó programsorozat. Témája: Háztartások gazdálkodása A projekt időtartama alatt a tanulók a racionális családi költségvetést egy elképzelt család havi gazdálkodásán keresztül modellezik. Felmérik a pénz értékét, differenciálnak az alapvető és a másodlagos szükségletek között, megismerik a mindennapi megélhetés költségeit, a háztartások működésének egyéb vonatkozásait (környezetszennyezés, ügyintézés). A projekt időtartama alatt a tanulók a racionális családi költségvetést egy elképzelt család havi gazdálkodásán keresztül modellezik. Felmérik a pénz értékét, differenciálnak az alapvető és a másodlagos szükségletek között, megismerik a mindennapi megélhetés költségeit, a háztartások működésének egyéb vonatkozásait (környezetszennyezés, ügyintézés). A projekt végterméke egy olyan Háztartási napló összeállítása (csoportonként - családonként), amely a következőket tartalmazza: A projekt végterméke egy olyan Háztartási napló összeállítása (csoportonként - családonként), amely a következőket tartalmazza: - a család jellemzése (családtagok száma, kora, foglalkozása, lakóhely, életkörnyezet bemutatása), - a család jellemzése (családtagok száma, kora, foglalkozása, lakóhely, életkörnyezet bemutatása), - táblázatba foglalva egy havi költségvetés, diagramokkal, - táblázatba foglalva egy havi költségvetés, diagramokkal, - kitöltött nyomtatványok, hivatalos levelek, amelyek a mindennapi ügyintézéshez hozzátartoznak, - kitöltött nyomtatványok, hivatalos levelek, amelyek a mindennapi ügyintézéshez hozzátartoznak, - matematikai számítások pl. megtakarítás, felújítás, reklámokban hirdetett kedvezmények helyes értelmezése témakörből, - matematikai számítások pl. megtakarítás, felújítás, reklámokban hirdetett kedvezmények helyes értelmezése témakörből, - tabló, amely képek segítségével tartalmazza a háztartások környezetszennyezését, a savas eső okozta károkat, - tabló, amely képek segítségével tartalmazza a háztartások környezetszennyezését, a savas eső okozta károkat, Bevont tanulócsoport: 9. és 10. osztály A diákok digitális anyagokat, fotókat, tablókat készítenek, bemutatják, publikálják ezt.

24 Mi a témahét? A tanulók ezen a héten az „ Egészséges életmód” cím alatt előadásokat hallgatnak, maguk is végeznek kutatómunkát, kiállítást szerveznek, gyűjtéseik eredményét bemutatják tanáraiknak és társaiknak. Bevont tanulócsoportok: 9-12. évfolyam

25 Mi a moduláris oktatás? A diákok a tananyagot témák szerint csoportosítva tanulják, nem passzív befogadóként, hanem tevékeny résztvevőként. Egy 33 órás (3x5, 3x6) blokk épült a történelem tananyagba, melynek témája az egyes történelmi korszakok, népek tudományos és művelődéstörténeti sajátosságainak, életmódbeli jellemzőinek feldolgozása. Bevont tanulócsoport: 9. osztály

26 Milyen új technikai eszközök segítik munkánkat? Elsősorban számítógépek, digitális táblák használata. Iskolánk részt kíván venni a tanulói laptop pályázaton, ahol a diákok személyenként jutnak egy-egy számítógéphez. Ez nem lesz a tulajdonuk, nem vihetik haza, de a tanórákon használják, s a tananyag egy részét így dolgozzák majd fel. (előreláthatólag a második félév során)

27 Pályázatba bevont tanulócsoportok, pedagógusok - tevékenységek 9.10.11.12. kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése Szövegértés- szövegalkotás" B kulcskompetencia (történelem - Kántor J.) Szövegértés- szövegalkotás" B kulcskompetencia (Tóth E..) "Szociális, életviteli és környezeti kulcskompetencia" (gazdasági környezet - Szeidel J., testnevelés - Török S.) Matematika" A kulcskompetencia (Nagy A.) tantárgytömbösített oktatás bevezetése történelem (Kántor J.) matematika (Nagy A.), testnevelés (Török S.) testnevelés (Török S.) műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása magyar nyelv és irodalom (Tóth E.) pedagógiai módszerek alkalmazása moduláris program megszervezése (történelem - Kántor J.) három hetet meghaladó projekt megszervezése (gazdasági környezet - Szeidel J.) témahét megszervezése (Török S.)

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tisztelt Látogatóink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk részvételéről, feladatairól a TÁMOP - 3.1.4. /08/2-2009-0011 „A kompetencia alapú oktatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések