Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csak a tanulókat mérjük? A pedagógus a kompetenciafejlesztés folyamatában Cseh Györgyi ügyvezető Qualitas T&G Kft. Szeged

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csak a tanulókat mérjük? A pedagógus a kompetenciafejlesztés folyamatában Cseh Györgyi ügyvezető Qualitas T&G Kft. Szeged"— Előadás másolata:

1 Csak a tanulókat mérjük? A pedagógus a kompetenciafejlesztés folyamatában Cseh Györgyi ügyvezető Qualitas T&G Kft. Szeged csgyorgyi@qualitas.hu

2 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 2/35 Kompetenciaértelmezések oKompetencia: latin szó, valamire képes oKompetenciák: egy személy alapvető, meghatározó jellemzői, melyek okozati kapcsolatban állnak a kritériumszintnek megfelelő hatékony és/vagy kiváló teljesítménnyel. (Elbert-Farkas-Karoliny-Poór: Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv.) oKompetencia: az arra való képességünk, hogy különböző helyzetekben alkalmazni tudjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, személyes adottságainkat, ami révén a világban alkotó módon, új és új helyzetekben, képesek vagyunk feladatokat megoldani. (Udvardi-Lakos Endre: Paradigmaváltás a gyakorlatban II.)

3 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 3/35 Kompetenciaértelmezések oKompetencia: képesség a komplex feladatok adott kontextusban történő sikeres megoldására. (Az OECD által indított, a Svájci Szövetségi Statisztikai Hivatal és az Egyesült Államok Oktatási Minisztériuma, illetve az USA Oktatásstatisztikai Központja közreműködésével lebonyolított DeSeCo program, 1997-2002.) oKompetenciák: azok az alapvető személyes tulajdonságok, amelyek eredményeként az adott munkakörben egy munkavállaló kiváló teljesítményt nyújt. Azok a képességek, készségek, adottságok, tudás és viselkedés megnyilvánulások, amelyek a kiváló teljesítmény alapjául szolgálnak. (Barta-Ambrus-Lengyel-Lévai: Felnőttképzésben oktató szakemeberek kompetenciáinak meghatározása. Kutatási zárótanulmány.)

4 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 4/35 oFontos-e, hogy tudjuk, milyen kompetenciákkal rendelkezzen egy pedagógus? Ha igen, meg tudjuk-e ezeket fogalmazni? oHa megfogalmaztuk, tudjuk-e mérni? oHa mérjük, mire tudjuk használni a mérési adatokat, mit tudunk ezekkel kezdeni?

5 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 5/35 OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről oHatékony szóbeli és írásbeli kommunikációs készség oÖnismerettel rendelkezik, képes saját tevékenységével kapcsolatos kritikus reflexiókra, önértékelésre, oKépes együttműködni oFelelősségtudattal rendelkezik stb. o15/2006. (IV. 3.)

6 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 6/35 Hollandia - Oktatásügyi Szakmákról szóló törvényt (BIO). oMeg kell fogalmazni a tanárokkal szemben elvárt kompetencia követelményeket. A kompetencia követelményeket hatévente felül kell vizsgálni. Ezek a követelmények egy külön dokumentumban kerültek rögzítésre. oAz iskolának lehetővé kell tenni a tanár számára, hogy ezeknek a követelményeknek meg tudjon felelni, és hogy saját kompetenciáit frissen tudja tartani. Az erre vonatkozó megállapodásokat egy pedagógus portfolióban (kompetencia dossziéban) kell tárolni, melyet az iskola minden tanárról vezet.

7 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 7/35 Hollandia – pedagógus kompetenciák Tanu- lókkal Kollé- gákkal A munka- környe- zettel Saját magával Interperszo- nális 1.5.6.7. Pedagógiai2. Tantárgyi és módszertani szakértelem 3. Szervezési4.

8 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 8/35 A pedagógus kompetenciái 1.Interperszonális kompetencia 2.Pedagógiai kompetencia 3.Szaktudományi tudás és módszertani kompetencia 4.Szervezési kompetencia 5.Kollégákkal való együttműködés kompetenciája 6.Az iskolai környezet (ki)alakításának kompetenciája 7.Reflektív és fejlesztési kompetencia

9 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 9/35 Tudjuk-e mérni a kompetenciákat? Léteznek kompetenciamérési eszközök, ezek közül bemutatok egyet, az RDA modellt.

10 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 10/35 Mi az RDA? Az RDA (Role Diagrammatic Approach) egy 32.000 szót, kifejezést tartalmazó kompetenciatérkép. A 32.000 szó, kifejezés nyolc tengelyhez illeszkedik.

11 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 11/35 RDA oAz RDA egy holisztikus, komplex kompetenciamérő modell, amely az emberi magatartás, viselkedés vizsgálatára alkalmas. oVizsgálja az egyén értékeit is.

12 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 12/35 Milyen dimenziókat vizsgál az RDA? 1.Kapcsolatorientáció - tartalomorientáció 2.Dinamikus - stabil 3.Vezető - megvalósító

13 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 13/35 Hatékony/nem hatékony viselkedés 4. Hatékony/nem hatékony viselkedés oHatékony viselkedés – két szint oNem hatékony viselkedés – három szint 5. Valós én/viselkedés (egy tengely két oldala)

14 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 14/35 Nyolc tengely 1.Megnyerő – érdeklődő 2.Életigenlő – serkentő 3.Együttműködő – kötődő 4.Lojális – elkötelezett 5.Magabiztos – diplomatikus 6.Független – önálló 7.Pragmatikus – realista 8.Kitartó - szervező

15 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 15/35 Hogyan történik az alkalmazása? oKét internetes kérdőív kitöltése (viselkedés és értékek) oAzonnali rövid visszajelzés oRészletes visszajelzés – tanácsadói interjú keretében oFejlesztés, a fejlesztés értékelése

16 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 16/35 RDA profil piros a viselkedés, kék az értékek

17 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 17/35 Rövid visszajelzés RaDAr diagram, viselkedés és értékek rövid leírása.

18 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 18/35 A részletes visszajelzés tartalma oViselkedés és értékek, ezek harmóniája, oIlleszkedés az elvárásokhoz; a szervezet céljaihoz, illetve a munkakörhöz; ezek elérését támogató működés, oHatékony viselkedés (rövid általános jellemzés; vezetői stílus; kapcsolatok; döntéshozatal; visszajelzés adása; nehéz helyzetek, kudarcok; konfliktusok; optimális munkahelyzetek) oNem hatékony viselkedés, oFejlesztési lehetőségek és javaslatok.

19 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 19/35 19 Szervezeti profilok magyar holland

20 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 20/35 20 Szervezeti profil

21 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 21/35 Kérdések a fejlesztési tervhez oHogyan fogod használni a kompetenciáidat a következőkben? (egyéni és szervezeti szint) oHogyan fogod fejleszteni a kompetenciáidat? oHogyan akarod magadat fejleszteni az intézetben? oMi a Te hozzájárulásod a szervezet fejlesztéséhez?

22 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 22/35 Mit kínálunk a fejlődéshez, fejlesztéshez? oMegfogalmazott elvárásokat (munkaköri profil); oVezetői támogatást; lehetőséget; oMentori támogatást, coachingot; oTovábbképzést, tréninget; oSzakmai konzultációt; oFejlesztésekbe való bevonást stb. Intézményi, települési, térségi fejlesztő programok keretében.

23 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 23/35 Mire használható? oToborzás és kiválasztás, oHumánerőforrás fejlesztés és menedzselés, oSzemélyes és szakmai fejlesztés, fejlesztési programok kidolgozása, oÁtszervezés és változásmenedzsment, oKépzési igények felmérése, oKonfliktusok kezelése, oKiégés ellenőrzése, oVisszahelyezés, újraintegrálás.

24 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 24/35 24 Kipróbálási tapasztalatok a közoktatásban A KISÚJ-TIOK-ban és a SZEKSZÁRD 2.-TIOK-ban 34-34 pedagógus kolléga kompetenciavizsgálatára került sor - személyes tanácsadással. A KISÚJ-TIOK-ban és a SZEKSZÁRD 2.-TIOK-ban 34-34 pedagógus kolléga kompetenciavizsgálatára került sor - személyes tanácsadással.

25 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 25/35 25 TIOK tapasztalatok - viselkedés

26 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 26/35 26 TIOK tapasztalatok - értékek

27 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 27/35 27 Viselkedés - értékek átlagok

28 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 28/35 28 Rövid összegzés A vizsgálatba bevont pedagógusok csaknem 60%-a kapcsolatorientált-stabil: oCsapatjátékos, az együttlétre és a jó megértésre összpontosít. oŐszinteség a kapcsolatokban, mások elismerése. oGondoskodás mások jól-létéről, türelem, megbízhatóság. Majdnem 20%-a tartalomorientált-stabil, a maradék 20% közel azonos arányban oszlik meg a kapcsolatorientált-dinamikus és a tartalomorientált-dinamikus között.

29 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 29/35 29 Erősségek A programban résztvevő pedagógusok: oLojálisak a programhoz, az intézményhez és egymáshoz; oÁllhatatosak, kitartóak, szorgalmasak, kötelességtudók és biztonságra törekvők; oEgyüttműködők, fontos számukra a jó légkör; a nézeteltéréseket, konfliktusokat igyekeznek elsimítani.

30 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 30/35 30 Mit kell fejleszteni? oJobban bízzanak magukban, tudásukban, képességeikben; legyenek dinamikusabbak, kezdeményezőbbek; tudják és merjék felvállalni a konfliktusokat. oTudjanak és merjenek dönteni, még ha ez felelősséggel is jár. Higgyék el azt, hogy önmaguk, külső támogatás, segítség nélkül is képesek megoldani a felmerülő problémákat.

31 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 31/35 Miért fontos fejleszteni a kollégákat? Hozzájárulnak („megtermelik”) a szervezet eredményeihez, ezért nem mindegy, hogy oismerjük-e erősségeit, fejlesztendő pontjait; van-e reális önismerete? oa megfelelő ember a megfelelő feladatot végzi-e? oképes-e a kolléga az elvárásoknak megfelelően működni? osegítjük, támogatjuk-e fejlődését?

32 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 32/35 Csak a tanulókét mérjük…? Mérjük a tanulók kompetenciáit (tudását, készségeit, képességeit, attitűdjét is). De vajon mi befolyásolja a tanulói eredményeket, a tanulók teljesítményét?

33 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 33/35 Csak a tanulókét mérjük…? Mérjük a tanulók kompetenciáit (tudását, készségeit, képességeit, attitűdjét is). De vajon mi befolyásolja a tanulói eredményeket, a tanulók teljesítményét? Ezek három csoportba sorolhatók: A tanulóval kapcsolatos jellemzők (tanulásra való képesség, SES, motiváció stb.). A tanulási környezet (a vezetés, taneszközök, az iskola mint szervezet stb.). A pedagógus.

34 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 34/35 34 Eredményesség= menedzsment + munkaszervezés + munkatársak fejlesztése

35 Balatonfüred, 2007.11.22. Csak a tanulókat mérjük? 35/35 Útravaló „Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni egy közönséges földi halandóból, mint amire az képesnek látszik, előhívja-e rejtett energiáit, hogy azzal másokat is segítsen képességeik kibontakoztatásában. Egy szervezet célja, hogy átlagos embereket átlagon felüli tettekre tegyen képessé.” „Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni egy közönséges földi halandóból, mint amire az képesnek látszik, előhívja-e rejtett energiáit, hogy azzal másokat is segítsen képességeik kibontakoztatásában. Egy szervezet célja, hogy átlagos embereket átlagon felüli tettekre tegyen képessé.” Peter Ferdinand Drucker


Letölteni ppt "Csak a tanulókat mérjük? A pedagógus a kompetenciafejlesztés folyamatában Cseh Györgyi ügyvezető Qualitas T&G Kft. Szeged"

Hasonló előadás


Google Hirdetések