Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tiszafüred, 2009. szeptember 25. A TÁMOP, mint a közoktatás minőségének fejlesztése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tiszafüred, 2009. szeptember 25. A TÁMOP, mint a közoktatás minőségének fejlesztése."— Előadás másolata:

1 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. A TÁMOP, mint a közoktatás minőségének fejlesztése

2 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. A kompetenciafejlesztés középpontjában a gyermek

3 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Általában a kompetenciáról A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki. „A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.” (Coolahan) Alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők.

4 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Kulcskompetenciák (NAT 2007)  Anyanyelvi kommunikáció  Idegen nyelvi kommunikáció  Matematikai kompetencia  Természettudományos kompetencia  Digitális kompetencia  A hatékony, önálló tanulás  Szociális és állampolgári kompetencia  Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség

5 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Az ÚMFT közoktatás-fejlesztési céljai  A kulcskompetenciák hatékony fejlesztése, a kompetencia alapú oktatás módszertani kultúrájának meghonosítása  A területi különbségek és a szegregáció csökkentése, törekvés az egyenlő hozzáférés biztosítására  A források költséghatékony felhasználása  A teljesítmények mérése, alulteljesítés esetén beavatkozás  Hálózati tanulás támogatása, jó gyakorlatok és szolgáltatások biztosítása

6 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Alapvető célok  A munkaerőpiac igényeinek való megfelelés  Az egész életen át tartó tanulás képességének megalapozása  A kompetencia alapú oktatás elterjesztése

7 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Alapvető célok  A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése  A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, megerősítése

8 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Alapvető célok Komplex módon segíti a minőségi oktatás elterjesztését elterjesztését szakmai fejlesztések infrastrukturális fejlesztések

9 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Mi változik? ismeretátadás tanárközpontú egységes módszer aktív tanár – passzív tanuló egyirányú kommunikáció a teljesség illúziója ismeretbe ágyazott képességfejlesztés tanulóközpontú differenciált módszer aktív tanár – aktív tanuló több irányú kommunikáció reális tananyag mennyiség

10 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Kötelező és választható kompetenciaterületek  szövegértés – szövegalkotás  matematika  szociális, életviteli és környezeti  életpálya-építési  idegen nyelvi  információs és kommunikációs technológia

11 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. A programcsomagok jellemzői  komplexitás  felhasználóbarát jelleg  moduláris felépítés  differenciált tananyag feldolgozás  új tanulásszervezési eljárások  tudatos képességfejlesztés  tevékenység központú módszertan  IKT alapú támogatás

12 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Komplex intézményi fejlesztések Kompetencia alapú oktatás bevezetése  Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (programcsomagok bevezetése, műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.)  A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése  Esélyegyenlőség javítása (szegregáció- mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés)

13 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Intézményi fejlesztés elemei Legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés- szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

14 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Intézményi fejlesztés elemei Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása Egy olyan oktatási program része, amely moduláris felépítésű, moduláris felépítésű, tanuló- és tevékenységközpontú, tanuló- és tevékenységközpontú, differenciált módszerek alkalmazására épülő, differenciált módszerek alkalmazására épülő, egyéni fejlesztésre is alkalmas eszközrendszer. egyéni fejlesztésre is alkalmas eszközrendszer.

15 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. MOST ÉPPEN TÁMOP 3.1.4

16 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Az intézmény támogató környezete

17 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek A NAT szerinti kulcskompetencia- területek fejlesztése Újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok, taneszközök bevezetése, adaptációja. Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása.

18 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Kötelező elemek szövegértés – szövegalkotás kompetenciaterület matematika kompetenciaterület egy választott kompetencia terület: szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

19 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Kötelező elemek Új tanulásszervezési eljárások  tantárgytömbösített oktatás választott műveltségterületen  műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása  óvodákban – komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

20 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Kötelező elemek Új tanulásszervezési eljárások három hetet meghaladó projekt megszervezésehárom hetet meghaladó projekt megszervezése témahét megszervezésetémahét megszervezése moduláris oktatási program megszervezésemoduláris oktatási program megszervezése

21 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Intézményi fejlesztések Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig. A tantárgy tömbösítés végrehajtásában az iskolának nagyfokú szabadsága van.

22 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Intézményi fejlesztések Tantárgy tömbösítés megvalósítása  A tanítási ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást,  a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük,  a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie,  az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani.

23 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Intézményi fejlesztések A PROJEKT MÓDSZER A pedagógiai projekt mindig alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység, A pedagógiai projekt „valóságos” (tárgyi vagy szellemi) produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált (modellált) folyamata. A pedagógiai projekt mindig komplex, A pedagógiai projekt tanárok és diákok partneri együttműködése, A pedagógiai projekt a differenciálás eszköze.

24 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Intézményi fejlesztések A projekt tanítási időhöz való viszonya  Hagyományos órakereteket változatlanul hagyja  Tantárgytömbösítés lehetősége  A tanítási szünetekhez kapcsolódó táborok, gyermekfoglalkozások, műhelymunkák, alkotótáborok.

25 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Intézményi fejlesztések A projekt lehet  Tananyaghoz, műveltségi területhez kapcsolódó  Tananyaghoz csak részben kapcsolódó  A tananyaghoz nem kapcsolódó projekt

26 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Intézményi innováció Projekt indító nap Projekt indító nap Innovatív oktatásszervezési eljárások beépítése az intézményi dokumentumokba Innovatív oktatásszervezési eljárások beépítése az intézményi dokumentumokba Jó gyakorlatok átvétele Jó gyakorlatok átvétele Önálló intézményi innováció megvalósítása Önálló intézményi innováció megvalósítása

27 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Szakmai elvárások és lehetőségek A pályázati célok eléréseA pályázati célok elérése Pedagógiai közélet erősödésePedagógiai közélet erősödése Szervezeti kultúra fejlesztéseSzervezeti kultúra fejlesztése Módszertani kultúra gazdagodásaMódszertani kultúra gazdagodása Fenntartható folyamatos fejlődésFenntartható folyamatos fejlődés Tanulószervezetek kialakulása és kapcsolódásaTanulószervezetek kialakulása és kapcsolódása Hálózati tanulás fejlődéseHálózati tanulás fejlődése

28 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Szakmai elvárások, lehetőségek Az intézmények közötti horizontális tanulás lehetőségének megteremtése Az intézmények közötti horizontális tanulás lehetőségének megteremtése Szakmai együttműködések kialakítása Szakmai együttműködések kialakítása Jól bevált, kipróbált gyakorlatok átvétele, átadása Jól bevált, kipróbált gyakorlatok átvétele, átadása Hospitálási lehetőségek szervezése, biztosítása Hospitálási lehetőségek szervezése, biztosítása Szakmai konzultációk,tapasztalatcserék megvalósítása Szakmai konzultációk,tapasztalatcserék megvalósítása

29 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. A pedagógusok szerepe Pozitív tanulási légkört alakít ki Pozitív tanulási légkört alakít ki Megtanít tanulni Megtanít tanulni Együttműködik más szakos kollégáival Együttműködik más szakos kollégáival Iskola egészében is tud gondolkodni Iskola egészében is tud gondolkodni Tapasztalatcserékre jár (ad és vesz) Tapasztalatcserékre jár (ad és vesz) A tanulót partnernek tekinti A tanulót partnernek tekinti

30 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. A pedagógusok szerepe Példát mutat Példát mutat Az értékelés fejlesztő jellegét is alkalmazza Az értékelés fejlesztő jellegét is alkalmazza Felhasználja a tanulók tapasztalatait Felhasználja a tanulók tapasztalatait A diákkultúrára, a tanulók világára is épít A diákkultúrára, a tanulók világára is épít Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőséget ad Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőséget ad

31 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. A tanulók véleményéből Játékosan és kedvből tanulunk, nem pedig kényszerből. Játékosan és kedvből tanulunk, nem pedig kényszerből. Nem kell magolni a nyelvtant, hanem mi jövünk rá a szabályokra. Nem kell magolni a nyelvtant, hanem mi jövünk rá a szabályokra. Úgy érzem, minket gondolkodni tanítanak, lassan, de biztosan tanulunk. Úgy érzem, minket gondolkodni tanítanak, lassan, de biztosan tanulunk. Nem kell annyi könyvet cipelni, mint tavaly. Nem kell annyi könyvet cipelni, mint tavaly. Ez a program azért jó, mert sokat beszélgetünk a szüleimmel és olyan dolgokat tudhatok meg róluk, amiket nem is gondoltam volna. Ez a program azért jó, mert sokat beszélgetünk a szüleimmel és olyan dolgokat tudhatok meg róluk, amiket nem is gondoltam volna.

32 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. A tanulók véleményéből  Tetszik a program, mert sokat játszunk. A tanító néni is velünk játszik.  Olyan osztálytársaimmal is közelebbi kapcsolatba kerületem, akivel az elmúlt négy évben alig beszéltem.  Olyan jó, hogy nem kell mindig a padban ülni egész órán.  Közelebbről megismerjük, hogy a másik hogyan gondolkodik.  Jó, hogy történelem és magyar órán a matekot is gyakoroljuk.

33 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. A szülők véleményéből Ez a módszer láthatóan több sikerélményt ad. Ez a módszer láthatóan több sikerélményt ad. A csoportmunka segít az együttműködő képességük fejlesztésében. A csoportmunka segít az együttműködő képességük fejlesztésében. Életszerű, gyakorlatias feladatok. Életszerű, gyakorlatias feladatok. Elősegíti a másikra való odafigyelést, türelmet, tapintatot. Elősegíti a másikra való odafigyelést, türelmet, tapintatot. A gyerekek sokat beszélhetnek, szerepelhetnek, vitatkozhatnak és mindezt könnyedén. A gyerekek sokat beszélhetnek, szerepelhetnek, vitatkozhatnak és mindezt könnyedén. Az életre tanítja őket. Az életre tanítja őket.

34 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Az innováció hatása a szervezetre  Az innovációt támogató intézményi kultúra kialakulása  Tudatos pedagógiai tevékenység (szakirodalom, szakmai konferencia, publikáció, multiplikáció)  Értelmiségi szerep  Módszertani megújulás, a folyamatos fejlesztés képessége

35 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Az innováció hatása a szervezetre Tanulószervezetté válás külső – belső képzések külső – belső képzések új ismeretek megosztása új ismeretek megosztása javaslatok a hatékonyabb működést szolgáló változásokra javaslatok a hatékonyabb működést szolgáló változásokra PDCA-nak megfelelő működés PDCA-nak megfelelő működés TÁMOP 3.2.2

36 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. MEGJELENÉSRE VÁR… TIOP 1.1.1. „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” (2009-2010) Cél: A „Tanulói Laptop Program” A közoktatási intézmények fenntartói pályázhatnak (4,3 Mrd Ft)

37 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. „A tanítás művészete abban rejlik, hogy a gyerekeket bevezetjük önmaguk tanításának művészetébe.”

38 Tiszafüred, 2009. szeptember 25. Köszönöm a figyelmet! Szegedi György 20/326 3707 idegesz@gmail.com)


Letölteni ppt "Tiszafüred, 2009. szeptember 25. A TÁMOP, mint a közoktatás minőségének fejlesztése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések