Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BEMUTATÓK KÉSZÍTÉSE PP/VI..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BEMUTATÓK KÉSZÍTÉSE PP/VI.."— Előadás másolata:

1 BEMUTATÓK KÉSZÍTÉSE PP/VI.

2 Témáink Bemutató készítése Szín- és formatervezés Minták (Masters)
Tervező sablonok Diaelrendezések Formázható elemek Szöveg Objektumok

3 Bemutató készítése Tervezés Vázlatkészítés
Forma- és színtervezés (egységes megjelenítéshez) A diák tartalmának elkészítése A diák elrendezése és sorrendje Kiegészítés effektusokkal Vetítési próbák Nyomtatás

4 A tervezés Milyen célra? Miről szól? Kinek mutatjuk be?
Milyen eszközlehetőségeink vannak? Mit tegyünk a diákra? Mennyi időt vehet igénybe? Mi legyen a diák sorrendje? Milyen hatásfokozást alkalmazzunk: animációk, áttűnések, egyebek? A vetítés automatikus, vagy kézi vezérlésű lesz-e? (időzítések) stb.

5 § Alapszabályok Jó olvashatóság: Betűméretek: 24 - 60 pont
nyomtatott anyagoknál a talpas betűk (Times New Roman) vetítéskor a talp nélküli (Arial) betűk Betűméretek: pont Jó kontraszt betű és háttér között Képernyős (és 35 mm-es dia) bemutatóknál: sötét háttér, világos betűk Írásvetítőnél, nyomtatásnál: világos háttér, sötét betűk Fekvő tájolás ajánlott (hosszabb sorok)

6 A jó bemutató Stílusában és megjelenésében a bemutató témájához igazodik A feliratok és a képek nagy méretűek, jól láthatóak A diasor egymás utáni elemei logikus egységet alkotnak A TARTALOM A FONTOS!

7 A „rossz” bemutató Túlzsúfolt diafelület
Érthetetlen ábra-, ill. diasor Nem tartalmaz címeket, csak szöveget Távolról nehezen olvasható A képek nem a mondaniva- lóhoz csatlakoznak

8 Vázlatkészítés A bemutató elkészítésének leggyorsabb, legbiztonságosabb és legegyszerűbb módja a vázlat használata Készítése új szöveg bevitelével (Vázlat nézetben ajánlott) meglévő szöveg felhasználásával megnyitással (Minden vázlat) Word-ből Küldéssel bemásolással, stb. Használhatjuk az Előadástervező Varázslót is

9 A Varázsló Kapunk egy kész vázlat- ajánlatot 1. Bemutatkozás (indítás)
2. A bemutató típusa 3. Célja (megjelenítés formája) 4. Módja (stílusa) 5. Beállítások (cím, stb.) 6. Befejezés (kész)

10 Diák felépítése A szövegek, grafikák, hangok, mozgóképek és egyéb objektumok a lényegesebb pontokra irányítják a figyelmet elősegítik a közölt információ kellő tagolását, hangsúlyozását és érdekesebbé tehetik a bemutatót animálással fokozható a hatásuk (a főbb pontokat egyenként, a többitől függetlenül, az objektumokat pedig egymás után, illetve fokozatosan jeleníthetjük meg)

11 Diák szerkezete Helyőrzők Beépített elrendezések
pontozott vonallal kijelölt, téglalap alakú, fenntartott területek típusai: szöveges: cím és szövegtörzs dátum és diasorszám lábjegyzet, stb. részére grafikus kép és táblázat grafikon, stb. részére Beépített elrendezések 24 féle, különböző elrendezésű helyőrzőket tartalmazó dia Minták (cím- és dia-minta) formázott helyőrzőket tartalmaz

12 Szín- és formatervezés
Egységes megjelenítés eszközei: Színkészletek Minták (Masters) Dia-minta Cím-minta, stb. Sablonok Tervezősablonok Bemutatósablonok Élőfej és -láb tartalma Hátterek kialakítása Egyéni diák tervezése

13 Színkészletek Színséma = 8 összehangolt szín csoportja:
szöveghez táblázathoz diagramhoz háttérhez stb. Formátum/Dia színválasztéka… megváltoztatható: Egyéni panelen

14 Hátterek Minden dián azonos: Egyedi dia háttér: Dia-minta
Formátum/Egyéni háttér… Automatikus, További színek Szokásos vagy Egyéni panel Legyen mind Egyedi dia háttér: Formátum/Egyéni háttér…stb. Legyen

15 Minták (Masters) A PowerPoint módot ad arra, hogy ún. mintákon (Masters) adjuk meg egy diabemutató közös jellemzőit Négyféle minta készíthető: a dia-minta (Slide Master) a cím-minta (Title Master) az emlékeztető-minta (Handout Master) a jegyzet-minta (Notes Master) Tervezősablon használatakor automatikusan frissülnek a dia-minta grafikái, szövegstílusa, és módosulnak a színsémák is

16 Mi lehet a mintákon? Oldalszám Logó Dátum
Betűtípus, betűméret meghatározása Igazítás Helyőrzők helye, mérete Háttérkép Szöveg Grafika

17 Dia-minta (Slide Master)
A dián szereplő címek és szövegek formázását adhatjuk meg, a betű típusától a különleges hatásokig (pl. árnyékolás) megadhatjuk a felsorolásjeleket, az élőlábat, a diák hátterét, megadhatunk olyan szöveget, objektumot, amelyet minden dián szerepeltetni akarunk Megjelenítése: SHIFT+Dia-minta gomb

18 Cím-minta A cím-diák egységes megjelenéséhez szükséges
Megformázható rajta: a bemutató címe és alcíme Létrehozása: Nézet/Minta… Dia-minta, majd Beszúrás/Új cím-minta formázása, szerkesztése a dia-mintával azonos

19 Emlékeztető minta (Handout Master)
megválaszthatjuk, hogy egy nyomtatott lapon két, három vagy hat dia kicsinyített ábrája jelenjen meg megadhatunk itt is élőfejet és - lábat.

20 Jegyzet minta (Notes Master)
beállíthatjuk a formátumokat, megadhatjuk az élőfejet és - lábat, létrehozhatjuk a minden egyes jegyzetlapon nyomtatandó szöveget, objektumokat.

21 Élőfej és -láb A Nézet/Élőfej és élőláb parancs
a diakockákra élőlábat, a jegyzetekre és emlékeztetőkre élőfejet és -lábat adhatunk meg Azonos élőláb szerepelhet az általunk kijelölt diá(ko)n vagy minden dián. (Legyen vagy a Legyen mind gombbal) Az élőláb mezői a dia-mintán szerkeszthetők (pl.): bal oldalon a dátum, aktuális vagy egy adott fix dátum középen a tetszőleges szöveg, jobb oldalon a diasorszám (ennek jele: #).

22 Egyéni diák Diáknak lehet eltérő:
háttere árnyékolása betűmérete, -színe, stb. élőlába színkészlete stb. Beállítás az adott dián: Formátum/ stb.

23 Tervező sablonok Tervezősablonok tartalma: kiterjesztésük: POT
színkészletek egyéni dia- és címminták különleges betűtípusok tartalmazhatnak még: jegyzet- és emlékeztetőmintát is kiterjesztésük: POT egy diából állnak tárolási helyük: Sablonok\ Bemutatótervek mappa módosíthatók

24 (folyt.) Itt ugyanaz a szöveg, de más a sablon saját sablon készítése:
megformázzuk a diát Fájl/Mentés másként… Fájltípus: Bemutatósablon

25 Bemutató sablonok A formai beállításokon kívül szöveges segítséget is tartalmaznak a bemutató elkészítéséhez Több diából állnak Fájl/Új dokumentum... Bemutatók panelen

26 Diasorozat összeállítása
A vázlat alapján elkészült diasorozatba új diát lehet beszúrni, diát lehet törölni, másolni, akár másik bemutatóból is, diák sorrendjét, szerkezetét, elrendezését lehet módosítani

27 Diaelrendezések Beépített elrendezések:
Címoldalak csak egyféle elrendezés Egyéb diák 23 féle elrendezést ajánl Bármikor megváltoztatható Formátum/Beépített elrendezések... Kiválasztása Új dia beszúrásakor, vagy elrendezés megváltoztatásakor Nem kötelező a használatuk, kialakítható saját egyéni elrendezés is

28 Formázható elemek Szöveg
karakterek-formátumok bekezdés-formátumok Objektumok (egyenlet, kép, alakzat, diagram, táblázat, WordArt, stb.) objektum-formátumok Háttér Színválaszték

29 Szövegek helye Helyőrzőkben Szövegdobozban Rajz-objektumokban
meghatározzák a szöveg szélességét a sorok számát nem korlátozzák a szöveg lelóghat a diáról, vetítéskor csak a dián levő része látszik csak a helyőrzőkben levő szöveg látszik a Vázlat nézetben Szövegdobozban a beleírt szöveg nem látszik a Vázlat nézetben Rajz-objektumokban a szöveg, beírása után a rajzelemhez tartozik

30 Szövegdoboz Szövegdoboz elhelyezése Formázása
Rajzolás eszköztárból vagy Beszúrás/Szövegdoboz parancs Formázása a méretező négyszögek húzásával helyi menü (v. Formátum menü) Szövegdoboz formázása…parancs kitöltés és vonal írás forgatása pozíció, méret, stb. Rajzolás eszköztárral kitöltés és betűszín árnyék vagy térhatás vonalszín, -stílus, -vastagság forgatás, tükrözés, stb.

31 Szöveg és a szövegdoboz
A kattintással elhelyezett doboz szélessége igazodik a szöveghez (túlnyúlhat a dián!) Az egérhúzással rajzolt doboz a szöveghez csak a hosszával igazodik (a szélessége nem változik)

32 Szöveg az objektumokon
Vonalra, vonal alakú nyílra, szabadkézi sokszögre és összekötőre szöveg NEM írható szöveg! Egy objektum kijelölése után szövegbevitel beírjuk vagy Vágólapról beillesztjük szöveg igazítása Formátum/Alakzat…(vagy helyi menü Alakzat formázása...) Szövegdoboz panel Szöveg rögzítési pontja lista sortörés engedélyezése automatikus igazodás a szöveghez, stb.

33 Szöveg formázása Kijelölt szöveg karakterformázása:
Formátum/Betűtípus… típus és méret, valamint stílus /Kisbetű-nagybetű… A teljes bemutató karakterformázása: Formátum/Betűtípuscsere… A dián a szövegek bekezdésekbe (felsorolásba), pontokba és alpontokba kerülnek

34 Formázás (folyt.) A kijelölt szöveg formázása
igazítás: balra, jobbra, középre, sorkizárt behúzás: a vonalzón jelzik a csúszkák felsorolás: Formátum/Felsorolás… Formátum/Sorköz… Bekezdésköz Tabulátorok Alapértelmezések: a dia-mintán

35 Formátum-másolás Szöveg (kivéve WordArt) és objektum formátumának másolása: kijelölés Formátum másolása ikonra kattintás  egyszer másol dupla kattintás  akárhányszor másol (utána ismét ikonra kattintás vagy ESC) használható az F4 is, ha az utolsó (formázási) műveletet akarjuk megismételni

36 Szövegkeresés és -csere
Szerkesztés/Keresés… keresett szöveg beírása keresés megszakítása: ESC Szerkesztés/Csere… a csere-szöveget is be kell írni óvatosan használjuk a Mindet cseréli gombot legyen bejelölve milyen előírások szerint keressen

37 Ellenőrzés eredménye:
Stílusellenőrzés A bemutató egységességének és stílusának ellenőrzése: Eszközök/ Stílus ellenőrzése Egyebek…gomb Ellenőrzés eredménye:

38 Objektumok Kép Táblázat Diagram Grafika Szervezeti ábra Videó Hang
Egyéb (pl. egyenlet, térkép, stb.) Vonal

39 Képek fajtái A képeket állományokban tároljuk. Lehetnek:
Vektorgrafikus: képelemenként (vonalak, síkidomok) tároljuk nem alkalmas apró részletek ábrázolására a képelemekhez szöveg is kapcsolható Konvertálhatók, bonthatók Pixelgrafikus (bittérképes): a képet pontonként tároljuk nagyobb méret méretezhetők, kivághatók egyéb formázásukhoz más festő-, fotóretusáló- vagy rajzoló-program szükséges

40 Kép beszúrása Beszúrás/Kép/ClipArt…
legtöbbje *.wmf fájl Elemjellemzők: fájlformátum, méret, stb. Beépített diaelrendezésben, a megfelelő helyőrzőben dupla kattintás kell a beszúráshoz

41 Bemutatóhoz illő képek
A PowerPoint-ra bízom: Eszközök/Képtár… A bemutatóban előforduló fogalmakhoz keres képeket Magam kerestetek képet: Beszúrás/Kép/Clipart...Keresés Tetszés szerinti kép: Beszúrás/Kép/Clipart… vagy Fájlból… vagy Lapolvasóról.. Stb.

42 Áttetsző szín megadása
Képek formázása kontraszt részek átszínezése fényerő részek levágása méretezés átszínezés Vezérlés Kontraszt Fényerő Vonal Levágás Áttetsző szín megadása Formázás Kép újraszínezése Kép visszaál-lítása

43 Grafikus objektumok rajzolása
Készíthetjük: a Rajzolás eszköztár elemeivel síkidomok, vonalak, szabadkézi görbék rajzolása előre elkészített alakzatok

44 Rajzolás vonal, nyíl, téglalap, kör,stb. Téglalap Ellipszis Vonal
WordArt Szövegdoboz Nyíl Shift-tel: szabályos alakzatok szimpla kattintás: adott méret és szabályos

45 Szabadkézi rajzok, görbék
Firka: mintha tollal rajzolnánk Görbe: szabályosabb görbék kattintásokkal jelöljük a görbület helyét (csomópontok) dupla kattintás: vége Sokszög: egyenletesebb rajz az egyenesek végpontjaiban kattintunk vége: kettős kattintás Görbe Firka Szabadkézi sokszög

46 Objektumok kijelölése
Kattintás az objektum felett (az egér hegye mellett négyhegyű nyíl) Szerkesztés/Mindet kijelöl parancs (nemcsak objektumot jelöl ki!) több objektum kijelölése: + Shift Méretező fogantyúk megjelenése! Kijelölés megszüntetése: kattintás objektumon kívül sokból egynél: Shift mellett ismételt rákattintás

47 Szabadkézi rajzok módosítása
Kijelölés Rajzolás eszköztáron Rajz/Csomópontok szerkesztése egérrel A csomópontok: Áthelyezhetők (húzással) újak beszúrhatók kattintással törölhetők (Ctrl +kattintás) csomópontok

48 Objektum-összekötők Folyamatábrák, szerkezeti és szervezeti diagramok készítésekor lépései: folyamatábra-elemek rajzolása szövegek bevitele összekötők: Rajzolás eszköztár Összekötők parancs

49 Forgatás, tükrözés A nem PP-ben készült képet, grafikont, szervezeti ábrát NEM lehet! esetleg csoportbontás után, elemenként Konvertálás is lehet! De pixeles grafikát csak pixelgrafikus szerkesztőben! Egyéb képet: kijelölés Rajzolás eszköztár Rajz/Forgatás vagy tükrözés A szöveg is követi!

50 Objektumok méretezése
Arányos méretezés: Shift (saroktól) Ctrl (átlósan, középponttól) Ctrl + Shift (középponttól) Alt (rácsvonalak kikapcsolása) Arányok módosítása: kijelölés megjelenik egy vagy több sárga rombusz, amelyekkel módosíthatók

51 Objektumok méretezése (folyt.)
Formátum/Alakzat (Kép, stb.) Méret panelen Objektumcsoportok kijelölések után: csoportba foglalás helyi menü Csoportosítás/ Csoportba foglalás parancs csoportbontás /Csoportbontás parancs újracsoportosítás a korábbi csoport bármely elemét ki lehet jelölni /Újracsoportosítás Forgatás, tükrözés Rajzolás eszköztár Rajz menü Egymásra helyezése helyi menü Sorrend parancs

52 Objektumok igazítása, elrendezése
egymáshoz (legalább 3 dia kijelölése) középpont alsó él felső él, stb. diához rácsvonalakhoz Elosztás, elrendezés Rajzolás eszköztár segítségével

53 Diagramok A diagramok minden része formázható
Szervezeti diagram (objektum) MS Graph segítségével (alapért.: oszlop) Beszúrás/Diagram.. Formátum/ Beépített elrendezések… Diagram elemére dupla kattintás minta táblázat (adatlap) minta diagram

54 Diagramok (folyt.) a táblázatba írjuk be saját adatainkat a mintatáblázat helyére Excel munkalap is behozható Szerkesztés/Fájlimportálás… egész lap vagy tartomány Excel vagy Word diagram (csatoltként is) Vágólapról is Szerkesztés/Beillesztés vagy Irányított beillesztés...

55 VÉGE a II. résznek


Letölteni ppt "BEMUTATÓK KÉSZÍTÉSE PP/VI.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések