Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Termelési folyamatok tervezése 2. előadás Papp Tibor egyetemi tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Terméktervezési és Gyártástechnológiai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Termelési folyamatok tervezése 2. előadás Papp Tibor egyetemi tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Terméktervezési és Gyártástechnológiai."— Előadás másolata:

1 Termelési folyamatok tervezése 2. előadás Papp Tibor egyetemi tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet Ipari Termék és Formatervező Szak Faipari Mérnöki Szak

2 Megfigyeléstől a technológiákig Technika Technológia, ipari technológiák Érzékelés, tapasztalat, megfigyelés Összetettség, bonyolultság Kialakulás ideje

3 Technika – Technológia (Ismétlés) Technika: A legmegfelelőbb és gazdaságos eszközök és anyagok racionális, tudatos felhasználása egy kitűzött cél érdekében. A technológia fogalom eredete: (Görög: τεχνολογια < τεχνη "mesterség" + λογος "tan" + toldalék ια) A technológia emberek felhalmozott tapasztalataira, tudására, az ismeretekre alapozva készített eszközeinek, gépeinek, eljárásainak, módszereinek gyűjtőneve, melyeket az ember saját maga alkotott az egyéni (emberi) képességeit megnövelő céllal, amelyek segítségével az emberiség egyre többet tud megismerni, megváltoztatni, megőrizni, stb. az őt körülvevő világból. Technológia általános értelmezésén a termékek készítésének, gyártásának tudományát, technikáját és gyakorlatát értjük. Szerszám-technika: A technológia során felhasznált, alkalmazott eszközöket, amelyek az emberi élet különböző területein jelentkező problémáinak megoldását segítik, egyszerű szinten szerszámnak, fejlettebb szinten technikának nevezzük.

4 Technológiai ismertetőjelek (Ismétlés) A technológiai folyamat értékteremtő folyamat. A technológiai folyamat értékteremtő folyamat. Az egyes érteket teremtő tevékenységek folyamatok különböző szinteken válnak Az egyes érteket teremtő tevékenységek folyamatok különböző szinteken válnak Tudatossá (megmunkálási mód és eszköz), Tudatossá (megmunkálási mód és eszköz), Eredmény oldaláról megismerhetővé (mérés), Eredmény oldaláról megismerhetővé (mérés), Egységessé (szabványosítás), Egységessé (szabványosítás), Szabályozottá (visszacsatolás), Szabályozottá (visszacsatolás), Folyamat tevékenységelemei egyenként optimálissá (hatékonyság, gazdaságosság, termelékenység, stabilitás), Folyamat tevékenységelemei egyenként optimálissá (hatékonyság, gazdaságosság, termelékenység, stabilitás), Folyamat egésze optimálissá. Folyamat egésze optimálissá.

5 Folyamatmodellek a tevékenység cél- egyedisége alapján Ismétlődő folyamat: állandóan megújuló folyamat, melyben a részfolyamatok hasonló célrendszerrel rendelkeznek, korábbi tapasztalatokat felhasználó tevékenységek sorozata. (pl.: autógyártás, bútorgyártás) A folyamat formája: kör. (FILM) Ismétlődő folyamat: állandóan megújuló folyamat, melyben a részfolyamatok hasonló célrendszerrel rendelkeznek, korábbi tapasztalatokat felhasználó tevékenységek sorozata. (pl.: autógyártás, bútorgyártás) A folyamat formája: kör. (FILM) Projektfeladat: Egyedileg megfogalmazott, sajátos céllal rendelkező folyamat, melynél a folyamattal kapcsolatos ismeretek felhasználásával új módszerrel végezünk tevékenységet. A folyamat formája: egyenes. (FILM) Projektfeladat: Egyedileg megfogalmazott, sajátos céllal rendelkező folyamat, melynél a folyamattal kapcsolatos ismeretek felhasználásával új módszerrel végezünk tevékenységet. A folyamat formája: egyenes. (FILM)

6 Ismétlődő folyamatok szabályozása Forrás: BMK RKK DTI

7 Projektfolyamatok szabályozása Forrás: BMK RKK DTI

8 Ismétlődő és projektfolyamat összehasonlítása ÖsszehasonlításIsmétlődő folyamatProjektfeladat Feladat Céltartás tűrésmezők szerint Cél elérése, céltartás: célmegközelítéssel Elemzések tárgyaMúltbéli tapasztalatok Részfolyamatok céljai (egymásból építkezés) KövetelményBiztonságos teljesítés Igény kielégítés (Funkció-kielégítés) Beavatkozás tárgya Visszacsatolás a végrehajtásra Előrecsatolás a tervezés adta tartalékokból JellemzőA jó tanuló öntanulóElsőre jót Forrás: BMK RKK DTI Projekt feladat: ipari terméktervezés, modellezés, prototípus Ismétlődő feladat: nullszéria, termelés, termelésszabályozás Megfelelő termék előállítása Elégedettség, gazdaságosság (profit) optimális kihozatal, fenntartható egyensúly, fejlődés Bútoripari (és egyéb termék) vonatkozásában a cél : egyedi termékek gazdaságos gyártása (CNC, CAD-CAM, CIM)

9 A technológiai (termelési) folyamat

10 A technológiai (termelési) folyamat 3 logikai egysége A technológiai termelési folyamatokat 3 fő, egymástól megkülönböztethető logikai egységre (oldalra) bonthatjuk. Beviteli oldal (input) Beviteli oldal (input) Átalakítási folyamatok szakasza (ez szűkebb értelemben a technológia) Átalakítási folyamatok szakasza (ez szűkebb értelemben a technológia) Kimeneteli oldal (output) Kimeneteli oldal (output) A klasszikus példa:

11 A bemeneti oldal Bemeneti (input) oldal: Folyamat indulási feltételeinek oldala Folyamat indulási feltételeinek oldala Az alapanyagok és segédanyagok oldala Az alapanyagok és segédanyagok oldala Erőforrások oldala Erőforrások oldala Mik lehetnek bemeneti (input) elemek? Bemeneti paraméterek jellemzői: Anyagáram jellemzői (anyagáram egyenlete) (MIBŐL MIT?) Anyagáram jellemzői (anyagáram egyenlete) (MIBŐL MIT?) Energetikai jellemzők (energiaegyenletek) (MILYEN ÁRON?) Energetikai jellemzők (energiaegyenletek) (MILYEN ÁRON?) A rendelkezésre álló tudás jellemzői, informatikai jellemzők (kísérlet, termelési folyamat) (HOGYAN?) A rendelkezésre álló tudás jellemzői, informatikai jellemzők (kísérlet, termelési folyamat) (HOGYAN?)

12 A bemenetek fajtái A bemenetek fajtáit legcélszerűbb a bemenetek időbelisége szerint csoportosítani: Állandó (újsággyártásnál papír, tejcsomagolásnál műanyag fólia) Állandó (újsággyártásnál papír, tejcsomagolásnál műanyag fólia) Állandó, mely el nem hanyagolható mértékben ingadozó (stacioner jel) (szalag-ütemmérleg, WC tartály) Állandó, mely el nem hanyagolható mértékben ingadozó (stacioner jel) (szalag-ütemmérleg, WC tartály) Adott függvény (jel) szerint vezérelt (pl.: hőmérséklet vezérlési görbe, szoba-thermostat, festőgép, fűrészáru osztályozó, présgépek) Adott függvény (jel) szerint vezérelt (pl.: hőmérséklet vezérlési görbe, szoba-thermostat, festőgép, fűrészáru osztályozó, présgépek) Valamely más bemenet által meghatározott szabályozott (faanyagszárító, keverő mérlegek, CNC programozás) Valamely más bemenet által meghatározott szabályozott (faanyagszárító, keverő mérlegek, CNC programozás) Mik lehetnek bemenetek? Alapanyag, segédanyag, energia, pénz, munkaerő, kapacitás, információ. Bemenet lehet egy másik technológiai folyamat végterméke is.

13 A bemenetek fajtái Állandó bemeneti jel (újsággyártásnál papír, tejcsomagolásnál műanyag fólia) Állandó bemeneti jel (újsággyártásnál papír, tejcsomagolásnál műanyag fólia) Papírgyártás Papírnyomtatás

14 A bemenetek fajtái Állandó, mely el nem hanyagolható mértékben ingadozó (stacioner jel) (szalag-ütemmérleg, WC tartály) Állandó, mely el nem hanyagolható mértékben ingadozó (stacioner jel) (szalag-ütemmérleg, WC tartály) Szalagmérleg Tartálymérleg Tömegárammérő

15 A bemenetek fajtái Adott függvény szerint vezérelt (pl.: hőmérséklet vezérlési görbe, szoba-thermostat) Adott függvény szerint vezérelt (pl.: hőmérséklet vezérlési görbe, szoba-thermostat)

16 A bemenetek fajtái Valamely más bemenet által meghatározott szabályozott (faanyagszárító, keverő mérlegek, technológiai sorok - végálláskapcsolók) Valamely más bemenet által meghatározott szabályozott (faanyagszárító, keverő mérlegek, technológiai sorok - végálláskapcsolók)

17 A kimeneti oldal Kimeneti (output) oldal: Folyamat zárási feltételeinek oldala Folyamat zárási feltételeinek oldala A termék, szolgáltatás oldala A termék, szolgáltatás oldala Eredmények oldala Eredmények oldala Mik lehetnek kimeneti (output) elemek? Kimeneti paraméterek jellemzői: Anyagáram jellemzői (anyagáram egyenlete) (MIBŐL MIT?) Anyagáram jellemzői (anyagáram egyenlete) (MIBŐL MIT?) Energetikai jellemzők (energiaegyenletek) (MILYEN ÁRON?) Energetikai jellemzők (energiaegyenletek) (MILYEN ÁRON?) A rendelkezésre álló tudás jellemzői, informatikai jellemzők (kísérlet, termelési folyamat) (HOGYAN?) A rendelkezésre álló tudás jellemzői, informatikai jellemzők (kísérlet, termelési folyamat) (HOGYAN?) Mik lehetnek kimeneti elemek? Termék, termény, szolgáltatás, energia, értéktöbblet, munkaerő-változás, amortizáció, információ Egyik folyamat kimenete egy másik technológiai folyamat bemenete is lehet. (alapanyaggyártás, elsődleges-másodlagos feldolgozóipar, faipar)

18 A gyártási- technológiai folyamat általános modellje INPUT Erőforrások oldala OUTPUT Eredmények oldal SZABÁLYOZÁS VEZÉRLÉS TERMELÉSI. TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOK Alapjel tervek, normák, előírások, szabványok, licenszek É R T É K H O Z Z Á A D Á S Anyag, energia, pénz, munkaerő, kapacitás, információ Termék, termény, szolgáltatás, energia, értéktöbblet, munkaerőváltozás, amortizáció, információ

19 A gyártási-, technológiai folyamat általános értelmezése Gyártási folyamat: mindazon természeti- és tudati folyamatok célszerűen rendezett összessége, amelyek eredményeként az anyagok és félkész termékek rendeltetésüknek megfelelő kész termékké válnak. Gyártási folyamat: mindazon természeti- és tudati folyamatok célszerűen rendezett összessége, amelyek eredményeként az anyagok és félkész termékek rendeltetésüknek megfelelő kész termékké válnak. Technológiai folyamat: a gyártási folyamat azon része, amely megváltoztatja a gyártás tárgyának (alkatrész, szerkezeti egység, gyártmány, stb.) minőségi jellemzőit (pl.: fizikai, mechanikai, kémiai, geometriai, stb. állapotát). Technológiai folyamat: a gyártási folyamat azon része, amely megváltoztatja a gyártás tárgyának (alkatrész, szerkezeti egység, gyártmány, stb.) minőségi jellemzőit (pl.: fizikai, mechanikai, kémiai, geometriai, stb. állapotát). Kiindulási oldal (INPUT) Végtermék oldal oldal (OUTPUT) Tevékenység, átalakítási folyamat (ESZKÖZ, TECHNIKA)

20 A gyártási-, technológiai folyamat rendszerszemlélete A technológiai folyamat tagozódása: A rendszerelmélet olyan rendszerjellemzőket definiál, amelyek minden rendszerre értelmezhetők, s egyben megadják a rendszer leírását. Ezek a következők: a rendszer kapcsolata a környezetével (ipar és gazdaság) a rendszer struktúrája, (folyamatok hierarchiája, sorrendisége a rendszer funkciója, (maga az átalakítási, értékteremtő folyamat). ElőgyártásGyártásSzerelés

21 Gyártási-, technológiai folyamatok strukturálása, felbontása A technológiai folyamat általános értelmezésén a termékek készítésének, gyártásának tudományát, technikáját és gyakorlatát értjük. A technológiai folyamat elméleti oldalról közelítve az alábbi egységekre, alegységekre bontható. A legkisebbtől a legnagyobb felé haladva: Műveletelem Műveletelem Technológiai művelet Technológiai művelet Technológiai lépcső, Technológiai lépcső, megmunkálási szakasz Technológiai folyamat Technológiai folyamat Gyártási-, termelési folyamat Gyártási-, termelési folyamat

22 A gyártási folyamat értelmezése egy példán keresztül 1. MűveletelemForgatás, portalanítás 2. Technológiai műveletÁtengedés lakköntő-gépen 3. Technológiai lépcső, Lakkozási folyamat 4. Technológiai folyamatAsztallap felületkezelése 5. Gyártási-, termelési folyamatDohányzóasztal-gyártás Különféle felületkezelő anyagok, eljárások Gyártási folyamat Gyártáselemzési folyamat

23 Termelési-, technológiai folyamatok felbontása – Művelet elem A technológiai folyamat legkisebb önálló egysége a műveletelem, mely A termék, szolgáltatás (technológiai-termelési cél) előállításának jól elhatárolható, azonos módon végzett egysége, tevékenysége. A termék, szolgáltatás (technológiai-termelési cél) előállításának jól elhatárolható, azonos módon végzett egysége, tevékenysége. Eredménye jól meghatározható. Eredménye jól meghatározható. Időtartama számszerűsíthető, kifejezhető, előirányozható. Időtartama számszerűsíthető, kifejezhető, előirányozható. Művelet Művelet elem

24 A technológiai művelet: Az anyag-, energia-, az információ átalakítására kialakított műveletelem-együttes Az anyag-, energia-, az információ átalakítására kialakított műveletelem-együttes Munkafolyamat önállóan elhatárolható része, mely meghatározott eszközökkel berendezésekkel végezhető Munkafolyamat önállóan elhatárolható része, mely meghatározott eszközökkel berendezésekkel végezhető Műveletelemek sorozata Műveletelemek sorozata Időtartama számszerűsíthető Időtartama számszerűsíthető Térben is előírható Térben is előírható Termelési-, technológiai folyamatok felbontása – Technológiai művelet Művelet Művelet elem

25 Termelési-, technológiai folyamatok felbontása – Technológiai lépcső A technológiai lépcső: Azon technológiai műveletek összessége, melyek egy berendezésen, egy munkahelyen elvégezhetők Azon technológiai műveletek összessége, melyek egy berendezésen, egy munkahelyen elvégezhetők Időtartamuk előre meghatározott Időtartamuk előre meghatározott Sorrendjük meghatározott Sorrendjük meghatározott Meghatározott személy felelős létrejöttükért Meghatározott személy felelős létrejöttükért YTONG - falazóelem gyártási sémája

26 A technológiai lépcső Műveletelem Művelet

27 Termelési-, technológiai folyamatok felbontása – Technológia A technológia (technológiai-, gyártási folyamat): Termék, termény, szolgáltatás, létesítmény, energia stb. előállítási módja (mechanikai-, kémiai-, biológiai) Termék, termény, szolgáltatás, létesítmény, energia stb. előállítási módja (mechanikai-, kémiai-, biológiai) Technológiai lépcsők összessége. Technológiai lépcsők összessége. Gondos, körültekintő mérnöki tervezést igényel: Gondos, körültekintő mérnöki tervezést igényel: Munkahely-ergonómia Munkahely-ergonómia Költség-hatékonyság Költség-hatékonyság Munkaerő-szükséglet Munkaerő-szükséglet Anyag-energia folyamatok tervezése Anyag-energia folyamatok tervezése Átfutási idők tervezése Átfutási idők tervezése Stb. Stb.

28 A technológiai-, gyártási folyamat Technológiai lépcsők Műveletelem Művelet

29 Technológiai művelet, lépcső, sor modellje Forrás: BMK RKK DTI

30 Hatékonyságmérés, hatásfok Valós Ideális 0%50%100% η(%) = VALÓS / IDEÁLIS Folyamatok lejátszódása CÉL Hatásfok: a természeti, vagy mesterségesen szabályozott, vezérelt folyamatok végbemenetelekor lejátszódó valós és ideális folyamat jellemzőinek hányadosa η(%) Technológiai cél: η(%) értékének növelése. Hogyan növelhetjük? Megvalósult fejlesztések aránya,Gépkarbantartás, Elsőre megvalósuló termékek és/vagy szolgáltatások aránya, Időegységre eső munkavégzés növelése, Időegységre eső termék gyártása… stb. Folyamatosan mérni, minősíteni kell a folyamatot  INFORMÁCIÓ!


Letölteni ppt "Termelési folyamatok tervezése 2. előadás Papp Tibor egyetemi tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Terméktervezési és Gyártástechnológiai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések