Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az őskor.. Agytérfogata: 1500cm Homo Sapiens Sapiens állcsúcs AZ EMBER KIALAKULÁSA Paleolitikum Zsákmányoló életmód hordaTörzs MÁGIA Totemizmus Fetisizmus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az őskor.. Agytérfogata: 1500cm Homo Sapiens Sapiens állcsúcs AZ EMBER KIALAKULÁSA Paleolitikum Zsákmányoló életmód hordaTörzs MÁGIA Totemizmus Fetisizmus."— Előadás másolata:

1 Az őskor.

2 Agytérfogata: 1500cm Homo Sapiens Sapiens állcsúcs AZ EMBER KIALAKULÁSA Paleolitikum Zsákmányoló életmód hordaTörzs MÁGIA Totemizmus Fetisizmus Neolitikum falvak mesterségek Termékeny félhold Növénytermesztés Állattenyésztés nemzetség város törzs Szeleta-barlang Lovas Istállókő Cro-magnon MAGYARORSZÁG Tk:10.old Tk:10-13.old Tk:14-19.old T: Őskori festékbánya

3

4 Az emberré válás folyamata Atlasz alapján!!!

5 Ember kialakulása Koponyájáról eltünt a konty Agytérfogata: 1500cm Homo Sapiens Sapiens állcsúcs

6 és a Gyökerek 2006 című kiállításon bemutatott modell egy modern kinézetű ősembert formáz, aki a Nyugat- Németországban található Neander-völgyről kapta a nevét. Neander-völgyi ember Homo sapiens

7 Egy nemrégiben megjelent tanulmány rácáfol az őseinkről eddig alkotott képre. Steven L. Kuhnt és Mary C. Stiner azt állítja, hogy a nemek feladatainak elkülönülése jóval hamarabb következett be a Homo sapiens sapiensnél, mint azt eddig a tudomány hitte. Ez pedig hatalmas előnyt jelentett a neandervölgyiekkel szemben a túlélésért folytatott küzdelemben. ? A nőknek köszönhetjük a modern ember győzelmét a neandervölgyiek fölött?

8 Létszám kb. 500 fő Paleolitikum Vándorló életforma Néhány tucat fő Kevés tárgy horda Ráérősség, elégedettség Vérségi alapon szerveződő primitív közösség Törzs több Zsákmányoló életmód

9 Munkamegosztás: Fetisizmus kor Csak közösségi tulajdon Tárgytisztelet nem Szertartás természetfeletti erők befolyásolására, természeti erők legyőzésére, stb. Totemizmus Egyenlő elosztás Állattisztelet Termelés nincs csak élelemszerzés Alá és fölérendelés nincs MÁGIA Zsákmányoló életmód

10 amazóniai indián Gyűjtögető, vadászó társadalmak pápuák busmanok pigmeusok Népességük csekély 50 ezer év Ma az eltűnés fenyegeti

11 Az egy csoportban élő családok száma kettőtől nyolcig terjed, attól függően, mennyi élelem található a környéken. hordákban Kalahári sivatagban és környékén élnek nagyobb családi közösségekben, ún. Állandóan vándorolnak

12 A busman egy nagyon békés nép, ismeretlen fogalom náluk a rivalizálás. A busman közösségeknek nincs de mindig van egy tapasztaltabb vezető, általában a csoport varázslója, akitől fontosabb ügyekben tanácsot kérhetnek. törzsfőnökük

13 Egy busman ember élete minden perce a közösség előtt zajlik, úgyszólván nincs magánélete. A legtöbbnek még igazi kunyhója sincsen. Mindent megosztanak nincs titkuk egymás előtt, de meg is bíznak egymásban.

14 A busmanok születésüktől a halálukig meghatározott hagyományok, szertartások szerint élnek Az egész település közös otthonuk, ezért nem meglepő, hogy a gyerekek is szinte közös tulajdonszámba mennek. Az anyák nem csak saját gyerekeiket nevelik, hanem szívesen foglalkoznak más gyerekeivel is, akár meg is szoptatják. A gyerekek ezért nem csak a szülők, hanem az egész közösség példáján tanulnak

15 Botswanában élő összes busman számát 50 ezerre becsülik, a Kalahári sivatagban azonban már csak néhány tucat él. Kalahári sivatag Már a történelem előtti időkben is járták vadászok és gyűjtögetők a Kalahári térségét. A mai Namibia területén ennek bizonyítékait, emlékeit ősi, többezer éves sziklarajzok, különleges technikával készült sziklafestmények őrzik.

16 A sziklarajzok egy részéről a tudós kutatók alapos, modern eszközökkel történt vizsgálatok alapján megállapították, hogy azok bizonyíthatóan mintegy 27 ezer évesek! A színes technikával készült sziklafestmények ennél jóval fiatalabbak, csupán 4-5 ezer évesre taksálják a korukat. A színes technikához a festéket a környék hegyeiből származó színes kőzetek porrá égetésével és állatvér hozzákeverésével nyerték.

17 A rajzokat minden kétséget kizáróan busman “művészek”, varázslók, sámánok készítették, a rajzokon szereplő emberalakok a busman ember jegyeit hordozzák, az ábrázolt eszközök, nyilak,lándzsák teljesen megegyeznek a busman vadászok által ma is használt eszközökkel. A rajzok különösen nagy tömegben lelhetők fel Twyfelfontein környékén.

18 A festmény felfedezése és vizsgálatának eredményei tudományos körökben ma is rejtélynek számítanak, a több ezer éves sziklarajzok azonban mindenesetre bizonyítják, hogy a térség őslakói kétségkívül a busmanok voltak, akik magukat San népnek nevezik…

19 Külön nevezetesség az Égett hegy közelében található Tsisab-szakadék egyik barlangjában a White Lady,a Fehér Hölgy, akit 1917-ben egy német földmérő fedezett fel. A sziklafestmény nemcsak színében, de anatómiai jegyeiben is azonosíthatóan egy fehérbőrű nőt ábrázol, és a tudományos vizsgálatok szerint legalább 3000 éves! …

20 o the left of center is a painting called the "White Lady." Located in Namibia, in the Brandberg Mountains, is this most controversial figure in all Stone Age art. Earlier prehistorians claimed that she was of foreign origin. Why have later archaeologists rejected this claim? (Painting courtesy of Harald Pager)

21 Európa

22

23

24

25

26 szövés-fonás Csiszolt kőeszközök Neolitikum fazekasság falvak mesterségek Termékeny félhold Növénytermesztés Állattenyésztés nemzetség város törzs

27 Hosszabb tervezés Letelepült életmód ásóbotos-ekés szövés-fonás Csiszolt kőeszközök Neolitikum Folyamatos technikai fejődés fazekasság falvak mesterségek városok aratónépek Fémek megjelenése Demográfiai robbanás Termékeny félhold Növénytermesztés Állattenyésztés

28 Ásóbotos talajművelés, Új-Guinea

29 falu rokonság legkisebb egysége a: totem Törzsi- nemzetségi szervezet több Valós vagy vélt Közös őstől eredő „Nagycsalád” több Társadalmi különbség nemzetség Törzs (Kultikus közösség is) Vagyoni különbség Az állam létrehozása előtti hatalmi szervezet Határozottabban elkülönül az irányítók személye

30 Érdekességek Az utóbbi két évtizedben a genetika rendkívül sokat fejlődött. Az eredmények egyre megbízhatóbbak lettek, az elvégzett vizsgálatok száma pedig nagyságrendekkel nőtt a korábbiakhoz képest. Mindez bennünket, magyarokat is érint, mert ugyan a hazai források ezen a területen is szűkösek, de a nagy nemzetközi populációgenetikai vizsgálatokba legtöbbször minket is bevontak.

31 http://baranta.gportal.hu/gindex.php?pg=15693 72&nid=5590129 Papp Lajos a Semino vizsgálatról: A külföldi vizsgálatok közül a legismertebb a Semino-féle, 2000-ben elvégzett sorozat, mondhatni mérföldkő a nemzetközi összehasonlítások területén. Az általuk elvégzett Y-kromoszómás vizsgálatok szerint: "A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es - őskőkorszakbeli - ősapa leszármazottja....A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18, 11 %-a az EU-7, és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda. Mindez azt jelentheti, hogy a jelenlegi magyar férfiak 93,3 %-a négy ősapától ered, és 73,3 %-a már az őskőkorszakban itt élt férfiak utódja." További fontos megállapítása volt a Semino-féle vizsgálatnak az, hogy az urali népekre jellemző TAT (EU13+EU14) a magyarokból teljesen hiányzik!

32 Népünk vonatkozásában az alábbi megállapításokat tették: 1. A magyar nép ősei a napjainktól számított 40-35 ezer évvel ezelőtt Európában elsőnek megjelent europoid őstelepesek között voltak. 2. A magyar nép populációgenetikai szempontból ma Európa egyik legkarakterisztikusabban elhatárolható népessége (amire az Eu19 haplotípus - őskőkori genetikai marker - igen magas, kontinensünk népei között a magyarokban legmagasabb százalékarányban kimutatható jelenléte utal). 3. A magyar nép legközelebbi - genetikai szinten igazolható - rokonai a lengyel, az ukrán, továbbá a horvát nép..

33 1. ábra (Felül) Az Európában talált Y-kromoszóma markerek egyszerűsítet filogenetikus (leszármazási) fája. Az ág elágazási pontjaiban az egyes haplotípusokat definiáló kulcsmutációk, az alsó sávban maguk a haplotípusok (a mutációk azonosító elnevezései) láthatók (a jelentősebbek és egy csoportba sorolandók színekkel kiemelve, megkülönböztetve). EU 18 EU 19 EU 7 EU 8 EU4 " 2000-ben, a világ egyik legautentikusabbnak elismert folyóiratában, az USA-ban megjelenő Science-ben, Semino és 16 genetikus munkatársa közös közleményt tettek közzé. Kiterjedt összehasonlító populációgenetikai vizsgálataik alapján állást foglaltak az európai népek genetikai rokonsági kapcsolatairól... E vizsgálatok keretében, reprezentatív mintákon, genetikailag a magyar népességet is elemezték.

34 Az Eu19-es haplotípus génfrekvencia térképe Európában Semino és mtsai közleménye alapján. (Ábra Gáspár R.) Az Eu18-es haplotípus génfrekvencia térképe Európában Semino és mtsai közleménye alapján. (Ábra Gáspár R.) ……..a kutatók eltérő eredményekhez jutottak a mutáció életkorát tekintve, ami teljesen új megvilágításba helyezheti az Eu 19-es haplotípusról kialakított képet. Három különböző kutató lényegesen későbbire becsülte az M17 életkorát: Zerjal 3800, Kayser 2550 illetve Karafet 7500 évesnek datálta. Ha ezek az adatok tükrözik a valóságot, akkor a magyarokban is nagy gyakorisággal meglévő marker expanziója csakis a Kurgán kultúra vándorlását követő népmozgásokhoz kapcsolható. Rosser alternatív magyarázata alapján inkább a nagyállattartó nomadizmus elterjedéséhez, azaz szkíták, mongolok és a hunok kelet-nyugati vándorlásaihoz köthető.

35 Az 1007 férfitól származó adatokból készített főkomponens analízis eredményét a 3. ábra mutatja be. Az ábrán megkülönböztethető három földrajzi-kulturális csoportosulás. Az első a baszkok és a nyugat európaiak, a második a közel-keletiek, a harmadik a kelet- európaiak Horvátországból, Ukrajnából, Magyarországból és Lengyelországból mintáit jeleníti meg.

36 A felső paleolitikumi fő vándorlási irányok és az általuk hozott Y-kromoszóma mutációk Semino és mtsi közleménye alapján. 40-35 ezer éve Ázsia felől érkeztek Európába az M173 mutáció (Eu18, zöld) vándorlási útvonala (aurignaci kultúra). A Közel-Keletről 20-25 ezer éve Dél és Közép-Európába bekerülő M170 mutációt (Eu7, bordó) útvonala (gravetti kultúra) (Az ábra forrása: Pásztor Erzsébet 2001.)

37 Agytérfogata: 1500cm Homo Sapiens Sapiens állcsúcs AZ EMBER KIALAKULÁSA Paleolitikum Zsákmányoló életmód hordaTörzs MÁGIA Totemizmus Fetisizmus Neolitikum falvak mesterségek Termékeny félhold Növénytermesztés Állattenyésztés nemzetség város törzs Szeleta-barlang Lovas Istállókő Cro-magnon MAGYARORSZÁG Tk:10.old Tk:10-13.old Tk:14-19.old T: Őskori festékbánya


Letölteni ppt "Az őskor.. Agytérfogata: 1500cm Homo Sapiens Sapiens állcsúcs AZ EMBER KIALAKULÁSA Paleolitikum Zsákmányoló életmód hordaTörzs MÁGIA Totemizmus Fetisizmus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések