Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GONDOLATOK HATÁSA A JELENRE, A MÚLTRA ÉS A JÖVŐRE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GONDOLATOK HATÁSA A JELENRE, A MÚLTRA ÉS A JÖVŐRE"— Előadás másolata:

1 A GONDOLATOK HATÁSA A JELENRE, A MÚLTRA ÉS A JÖVŐRE
III. Rész A PAKSI EZOTERIKUS KÖR TISZTELETÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTT ELŐADÁS 2004 AUGUSZTUS KÖVETKEZŐ DIA: KLIKK / ENTER

2 A DELPHOI JÓSDA FELIRATA: Gnóthi szeauton - Ismerd meg önmagadat!
2 A DELPHOI JÓSDA FELIRATA: Gnóthi szeauton - Ismerd meg önmagadat! A delphoicától jóslást kértek az emberek, a jövendőjükre, a sorsukra voltak kíváncsiak. A jósnő azt felelte: ISMERD MEG ÖNMAGADAT, ÉS TUDNI FOGOD A SORSODAT. MERT A SORSOD TE VAGY. NEM KÜLSŐ ERŐK URALKODNAK RAJTAD, AZ ISTENEK BENNED VANNAK, ÉS JELLEMED, SZEMÉLYISÉGED ALAKÍTJA, FORMÁLJA JÖVŐDET. VÁLTOZTASS MAGADON, ÉS VÁLTOZNI FOG A SORSOD IS. FOGADD EL MAGADAT, ÉS EL TUDOD MAJD FOGADNI SORSODAT IS. A gnóthi szeauton értelme:   "Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet, ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat, ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat."

3 MAGA A MEZŐ NEM TEREMTETT, ÖRÖKKÉVALÓ LÉTEZŐ, Ő AZ ÖRÖKKÉVALÓ ISTEN.
3 A TEREMTÉS TERE AZ EGÉSZ TEREMTÉS (AZ ANYAGI ÉS SZELLEMI VILÁG) A MEZŐBEN LÉTEZIK ÉS 24 KÉTPÓLUSÚ, KÜLÖNBÖZŐ SŰRŰSÉGŰ SZINTBŐL ÁLL. A TEREMTÉS 6 KÜLÖNBÖZŐ DIMENZIÓBAN HELYEZKEDIK EL. MAGA A MEZŐ NEM TEREMTETT, ÖRÖKKÉVALÓ LÉTEZŐ, Ő AZ ÖRÖKKÉVALÓ ISTEN. AZ ÖRÖKKÉVALÓ NEM POLÁRIS, EGYSÉGES - A TEREMTÉS POLÁRIS, KÉT ELLENTÉTES, EGYFORMA RÉSZBŐL ÁLL. EMBERI FEJLŐDÉS FELETTI TÉR TERE EMBERI FEJLŐDÉS LÁTHATÓ VILÁG LÁTHATATLAN MEZŐ A TEREMTÉS FELÉPÍTÉSE: - LEGBELSŐ RÉSZE A DURVA ANYAGI VILÁG, MELYET HÉT SZFÉRA VESZ KÖRÜL. - A SZFÉRÁK BELSŐ RÉSZE AZ EMBERI FEJLŐDÉS TERE (42 SZINT= 21 SZFÉRA), - A SZFÉRÁK KÜLSŐ RÉSZE AZ EMBERI FEJLŐDÉS FELETTI RÉSZ (22-24 SZFÉRA AZ EGÉSZ TEREMTETT VILÁG TÉBELI DÁVIDCSILLAG ALAKÚ:

4 4 AZ UNIVERZUMUNK A MAKROKOZMOSZ (TEREMTÉS) ÉS A MIKROKOZMOSZ (EMBER) FELÉPÍTÉSE TELJESEN EGYFORMA, A MIKROKOZMOSZ FELÉPÍTÉSE TÖKÉLETES MÁSA A MAKROKOZMOSZNAK. MINDEN TEREMTETT A TEREMTŐ MEGNYILVÁNULÁSAKOR A MEZŐBŐL (AKASHA-BÓL) JÖTT LÉTRE. MIVEL TESTBEN VAGYUNK, SZÁMUNKRA A TEREMTÉS A DURVA ANYAGI VILÁGBAN TESTESÜL MEG, MIUTÁN ANYAGI ÉRZÉKSZERVEINKKEL EZT ÉRZÉKELJÜK. A DURVA ANYAGI VILÁGOT, ANNAK MINDEN KÜLÖNÁLLÓ RÉSZÉT (A MI DURVA ANYAGI TESTÜNKET IS) 7 LÁTHATATLAN SZFÉRA (KUPOLA) VESZI KÖRÜL. MIND A 7 SZFÉRA (SÍK) KÉTPÓLUSÚ, MELYEKET A MESSIÁS KÖT ÖSSZE/ VÁLASZT EL. MIND A HÉT KÉTPÓLUSÚ SZFÉRA 3 KÉTPÓLUSÚ ALSZFÉRÁBÓL (ALSÍKBÓL: ALSÓ FIZIKAI, ASZTRÁL, MENTÁL ÉS A FELSŐ FIZIKAI, ASZTRÁL, MENTÁL SÍKOKBÓL) TEVŐDIK ÖSSZE. A FÖLDÖVI ZÓNÁBAN AZ EGÉSZ TEREMTETT VILÁG TÜKRÖZŐDIK, ENNEK MEGFELELŐEN A FÖLDÖVI ZÓNA IS HÉT SŰRŰSÉGI RÉTEGRE TAGOZÓDIK. OLYAN, MINTHA SZFÉRÁK ADATBÁZISOK LENNÉNEK ÉS A FÖLDÖVI ZÓNÁBAN NINDEN LÉTEZŐ, MINT A SZFÉRÁKBAN TÁROLT ADAT SŰRŰSÖDÖTT MÁSOLATA JELENNE MEG. EZT A TÉNYT A KELETI FIOZÓFIA MÁR ÉVEZREDEKKEL EZELŐTT FELISMERTE ÉS AZ ANYAGI VILÁGOT MAJÁNAK (LÁTSZATNAK) NEVEZTE.

5 5 A SZFÉRÁK

6 A SZFÉRÁK ÉS AZ ANYAG 6

7 A SZFÉRÁK TÜKRÖZÉSE 7 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 AZ EGÉSZ UNIVERZUM FÖLDÖVI ZÓNA „KÖZEPÉRE”- A MESSIÁSRA- TÜKRÖZŐDIK AZ ELLENTÉTES REZGÉSŰ KÉT FELET A DIMENZIÓKON KÍVÜLI (FELÜLI) MESSIÁS KÖTI ÖSSZE/VÁLASZTJA EL, TEHÁT A MESSIÁS MINDEN TEREMTETTBEN „BENNE” VAN, DE A MESSIÁS NEM RÉSZE A TEREMTÉSNEK. A TEREMTETT VILÁGBAN MINDEN A MESSIÁS KÖRÜL FOROG ÉS A MESSIÁSRA TÜKRÖZŐDIK. ENNEK MEGFELELŐEN A TERMTETT VILÁGBAN MINDENBŐL KÉT - EGYMÁSSAL ELLENTÉTES – DARAB VAN. A KÉT ELLENTÉT EGY HELYEN TALÁLHATÓ, DE NEM EGY „IDŐBEN”, FELVÁLTVA LÉTEZNEK: VAGY A FELSŐ VILÁG, VAGY AZ ALSÓ VILÁG. MIND A KÉT VILÁG „LAKOTT”, AZ EMBERISÉG AZ ALSÓ VILÁGBAN LÉTEZIK, ANYAGI TESTÉBEN AZ ALSÓ VILÁGHOZ KÖTŐDIK. AZ, HOGY MELYIK VILÁGOT LÁTJUK ATTÓL FÜGG, HOGY MERRE FORDÍTJUK TEKINTETÜNKET. 7

8 A KÉT VILÁG VÁLTAKOZÁST A TEREMTÉS ELEMEINEK KÖRFORGÁSA IDÉZI ELŐ.
8 A FORGÁS A KÉT VILÁG VÁLTAKOZÁST A TEREMTÉS ELEMEINEK KÖRFORGÁSA IDÉZI ELŐ. 1 2 3 AZ EGÉSZ TEREMTÉS BIPIRAMIS ALAKÚ FORGÓ ELEMEKBŐL ÁLL. MINDEN BIPIRAMIST HÉT „FLUID” ALKOT, MELYEK PÁRONKÉNT HÁROM TENGELY KÖRÜL FOROGNAK. A HÁROM PÁR FLUID ÖSSZEHANGOLT FORGÁSA KÖZBEN IS MEGTARTJA A BIPIRAMIS ALAKJÁT, VISZONT UGYAN AZON A HELYEN EGYSZER A FELSŐ VILÁG FLUIDJAI JELENNEK MEG, MAJD PEDIG AZ ALSÓ VILÁGÉ. MINDEN VILÁG LAKÓI FOLYAMATOSNAK ÉRZIK SAJÁT VILÁGUKAT, HOLOTT KÉTSZER OTT VAN, KÉTSZER AZ ELLENTÉTE VAN AZON A HELYEN, NÉGYSZER PEDIG NEM IS LÉTEZIK. FELSŐ VILÁG AZT,HOGY A VILÁGOT FOLYTONOSNAK ÉREZZÜK AZ „EGO” BIZTOSÍTJA AZZAL, HOGY MINDIG ABBAN A PILLANATBAN „NÉZ ODA”, AMIKOR AZ A VILÁG VAN OTT, AMELYBEN LÉTEZÜNK. FELSŐ VILÁG ALSÓ VILÁG ALSÓ VILÁG MÁS VILÁGOK MEGTEKINTÉSÉHEZ ÁT KELL HANGOLÓDNI.

9 AZ EMBERBEN –MINT MIKROKOZMOSZBAN -TERMÉSZETEN MIND 8 VILÁG BENNE VAN.
9 A TÜKRÖZÉS A FLUIDOK FOLYAMATOS FORGÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN – MIUTÁN AZ UNIVERZUM MINDEN SŰRŰBB RÉSZÉBEN IS BENNE VANNAK - AZ EGÉSZ UNIVERZUM MINDEN ELEME EGYSZERRE VÁLTOZIK. TERMÉSZETESEN EZ NEM JELENTI AZT, HOGY AZ UNIVERZUM IDŐKÖZBEN MEGSZŰNIK, MINDÖSSZE „LÁTHATATLAN” AZ ADOTT VILÁG LAKÓI SZÁMÁRA. A FLUIDOK FORGÁSA FOLYAMATOS, EGYIRÁNYÚ, AMI AZT JELENTI, HOGY HAT FLUID MINDIG A 8 TÉRNEGYED KÉT ELLENTÉTES NEGYEDÉBEN TALÁLHATÓ. EZÉRT AZ UNIVERZUM NYOLC RÉSZE EGYSZERRE JÖN LÉTBE. UGYAN AZON A HELYEN EGYSZER A FELSŐ, EGYSZER AZ ALSÓ. TERMÉSZETES, HOGY MINDEN ESETBEN AZ A VILÁG „JÖN LÉTBE”, AMELYKNEK MEGELELŐ FLUIDOK ÉPPEN ABBAN A TÉRNEGYEDBEN VANNAK. AZ EMBERBEN –MINT MIKROKOZMOSZBAN -TERMÉSZETEN MIND 8 VILÁG BENNE VAN.

10 AZ AZONOS „MÉRETÜ” BIPIRAMISOK ALKOTJÁK EGY SZFÉRA „ANYAGÁT”.
TEREMTÉS 1 10 A TERMTÉSKOR A LOGOSZ MENYILVÁNUL A SZFÉRÁBAN, HÁROM ASPEKTUSÁBAN LELKESÍTI A SZFÉRÁT ÉS KÖRBEFORDUL. AKARAT BÖLCSESSÉG TEVÉKENYSÉG A HÁROM TEREMTŐERŐ MENYILVÁNULÁSAKOR „ÉLETREKELTI” A MEZŐ ÚTJÁBA ESÖ ATOMJAIT. MINDEN ÉLETREKELTETT ATOMBÓL A TEREMTÖ ERŐK ÚJRA INDULNAK ÉS ÖSSZEKAPCSOLÓDVA KIS BIPIRAMISOKAT HOZNAK LÉTRE. AZ AZONOS „MÉRETÜ” BIPIRAMISOK ALKOTJÁK EGY SZFÉRA „ANYAGÁT”. MINDEN HARMADIK ISMÉTLŐDÉSKOR LÉTRJÖN EGY NAGYOBB BIPIRAMIS, MEGALKOTVA EZZEL A KÖVETKEZŐ, SŰRŰBB SZFÉRA „ANYAGÁT”. MINDEN BIPIRAMIS ELEMEI AZ ELŐZŐEKBEN ISMERTETETT MÓDON HÁROM EGYMÁSRA MERŐLEGES TENGELY KÖRÜL FOROGNAK. AZ EGÉSZ BIPIRAMIS A MESSIÁS TENGELYE KÖRÜL FOROG.

11 A TERMTÉS FORGÁSTENGELYE
11 TEREMTÉS 2 FORGÁS KÖZBEN MINDEGYIK BIPIRAMIS GÖMBHÖZ HASONLÓ ALAKOT VESZ FEL ÉS FORGÁS KÖZBEN „LÉLEKZIK”. A KELETI FILOZÓFIA ÚGY MONDJA, HOGY FÁTYOL VESZI KÖRÜL. A TERMTÉS FORGÁSTENGELYE MESSIÁS AMIKOR HÉT ILYEN KIS BIPIRAMIS EGY NAGYOBBÁ TÁRSUL, AKKOR A NAGYOBBAT EGY VASTAGABB FÁTYOL VESZI KÖRÜL… AZ EGÉSZ UNIVERZUM EGY KÖZPONTI TENGELY KÖRÜL FOROG, LÉTREHOZVA AZ ÁLTALUNK ISMERT VILÁGOT. A FORGÁS MINDIG A MESSIÁS KÖRÜL TÖRTÉNIK, MAGA A MESSIÁS NEM FOROG, Ő TARTJA EGYENSÚLYBAN AZ EGÉSZ TEREMTÉST. AMIKOR (ÁLLANDÓAN) SZELLEMILEG FEJLŐDÜNK, MAGASABB SZFÉRÁKBAN VÁLUNK TUDATOSSÁ. EZ A FEJŐDÉ NEM FOLYTONOS, HANEM KVANTÁLT, UGRÁSSZERŰEN MEGY VÉGBE. AMIKOR HÁROM ALSZFÉRÁT FEJLŐDÜNK, AKKOR EGY FÁTYOL LEHULL ÉS A BENNE LEVŐ KISEBB BIPIRAMISOK „KISZABADULNAK”, AMI AZT JELENTI, HOGY BELSŐ TESTEINK FINOMABB ANYAGISÁGÚVÁ VÁLNAK. EZ AZT JELENTI, HOGY KÉPESEK VAGYUNK A MAGASABB REZGÉSEK ÉRZÉKELÉSÉRE, ILLETVE KÉPESEK VAGYUNK VÁLASZONI RÁJUK. EZ A VISSZAÚT= AZ EMBERI FEJLŐDÉS ALAPJA ÉS LÉNYEGE

12 AZ UNIVERZUM FELÉPÍTÉSE
12 AZ UNIVERZUM FELÉPÍTÉSE Elektromos fluid Magnetikus fluid AZ EGÉSZ UNIVERZUM TELJESEN AZONOS (EGYFORMA) RÉSZECSKÉKBŐL VAN FELÉPÍTVE, AZ ÚGYNEVEZETT FLUIDOKBÓL. A FLUIDOK TOVÁBBI 7 MÉG KISEBB ELEMBŐL ÁLLNAK EZEK MIATT VAN A FLUIDOKNAK KÉT PÓLUSA. A TEREMTÉSBEN A FLUIDOK A LEGKISEBB RÉSZECSKÉK ÉS A TEREMTÉSBEN TOVÁBB NEM OSZTHATÓAK. A FLUIDOK AZ ÖRÖKKÉVALÓ RÉSZEI. MIND A HÁROM FLUID EGYFORMA KÉTPÓLUSÚ (ELEKTRO-MAGNETIKUS), MINDÖSSZE A KÖRNYEZETHEZ KÉPEST ELFOGLALT HELYZETÜK MIATT MUTATNAK TÖLTÉST. EZÉRT AZ ELLENTÉTES TÖLTÉSŰ FLUIDOK ÁTALAKÍTHATÓK (ÁTFORDÍTHATÓK) EGYMÁSBA. AZ EGYES FLUIDOK AZ ELFOGLALT HELYZETTŐL (TÖLTÉSTŐL), VALAMINT AZ ELHELYEZKEDÉSÜK IRÁNYÁTÓL FÜGGŐEN MÁS TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZNEK. A TÖLTÉSSEL RENDELKEZŐ FLUIDOK CSAK PÁROSÁVAL LÉTEZNEK, MIVEL A TEREMTÉSBEN MINDEN CSAK AZ ELLENTÉTÉVEL EGYÜTT FORDULHAT ELŐ. A KÉT ELLENTÉTES TÖLTÉSŰ PÁROS KÖZÉPÉN MINDIG LÉTBE JÖN AZ ELEKTRO-MAGNETIKUS TÖLTÉSŰ MESSIÁS. EZ A HÁROM ELEM ALKOTJA A TRIÁDOKAT. A MESSIÁS NEM FOROG, A KÉT FLUID FOROG KÖRÜLÖTTE.

13 13 AZ UNIVERZUM SÍKJAI AZ UNIVERZUM SÍKJAI AZ UNIVERZUMBAN HÁROM EGYMÁSRA MERŐLEGES SÍK VAN: A FIZIKAI SÍK, AZ ASZTRÁL SÍK ÁS A MENTÁL SÍK. EZ A HÁROM SÍK HÁROM DIMENZIÓBAN VAN. AZ ELLENTÉTÜK (TÜKÜRKÉPÜK) MÁSIK HÁROM – ELLENTÉTES DIMENZIÓBAN TALÁLHATÓ, ÍGY Í TEREMTETT VILÁG HAT DIMENZIÓS. FIZIKAI SÍK A KÉT x HÁROM DIMENZIÓ EGYMÁS ELLENTÉTE, AMI AZT JELENTI, HOGY HOGY ÉRTELMÜK ELLENTÉTES. AMENNYIBEN EGY HELYRE KERÜLNÉNEK, AZ ELLENTÉTES DIMENZIÓK EGYMÁST LEKÖTNÉK, SEMLEGESÍTENÉK ÉS KILÉPNÉNEK A TEREMTÉSBŐL. EZÉRT AZ ELLENTÉTES DIMENZIÓKAT, SÍKOKAT, SZFÉRÁKAT A TEREMTÉSBEN MINDENHOL A MESSIÁS KÖTI ÖSSZE, ILLETVE VÁLASZTJA EL. ASZTRÁL SÍK A SÍKOKAT A FLUIDOK PÁRONKÉNTI FORGÁSA HOZZA LÉTRE. MINDEN SÍK ELEMEI EGYMÁSSAL PÁRHUZAMOS - FIZIKAI ÉRTELEMBEN VETT - SÍKBAN FOROGNAK. MIVEL MINDEN SÍK MINDEN ELEME KÜLÖN-KÜLÖN FOROG AZ UNIVERZUM TENGELYÉVEL PÁRHUZAMOS TENGELYEK KÖRÜL FORGÁSI SÍKOK GÖMBHÖZ HASONLÓ ALAKOT VESZNEK FEL, EZÉRT A SÍKOK NEM A MINDENNAPI ÉRTELEMBEN VETT SÍKOK, HANEM VAN „TÉRBELI” KITERJEDÉSÜK , VASTAGSÁGUK”. MENTÁL SÍK

14 VÁJU APAS TEJAS PRITHIVI
AZ ELEMEK 14 A HÁROM SÍK FORGÓ- TÉRBELI GÖMBHÖZ HASONLÓ- ALAKZATAI AZ ELEMEK (TATTWÁK): LEVEGŐ ELEM VÁJU KÖNNYŰ NEDVES SZÁRAZ VÍZ ELEM APAS HIDEG ÖSSZEHÚZÓ NEDVES SÖTÉTSÉG TŰZ ELEM TEJAS MELEG EXPANZIÓ SZÁRAZ FÉNY FÖLD ELEM PRITHIVI NEHÉZ MEREV MINDEN ELEM AZONOS FLUIDOKBÓL ÁLL, A KÜLÖNBSÉG A FORGÁSI SÍKJUKBAN VAN. ETTŐL FÜGGŐEN A KÜLÖNBÖZŐ ELEMEK MÁS TULAJDONSÁGÚAK. ELEMEK MINDEN SZFÉRÁBAN LÉTEZNEK, DE A FÖLDÖVI ZÓNA CSAK FÖLDELEMBŐL ÁLL. MINDEN ELEM KÉT DIMENZIÓS, KIVÉVE A FÖLDELEMET, AMI HAT DIMENZIÓS. TERMÉSZETES, HGY AZ EMBERBEN – MINT A MAKROKOZMOSZ MÁSÁBAN MINDEN ELEM ELŐFORDUL. AZ ELEMEK HARMÓNIÁJÁNAK VÁLTOZÁSA BETEGSÉGET OKOZ.

15 15 A SZFÉRÁK FIZIKAI SÍK ASZTRÁL SÍK MENTÁL SÍK 4. ALSZFÉRA 5. ALSZFÉRA 6. ALSZFÉRA 2. SZFÉRA 1. ALSZFÉRA 2. ALSZFÉRA 3. ALSZFÉRA 1. SZFÉRA A SÍKOK AZ UNIVERZUM TENGELYE KÖRÜL FOROGNAK, ÍGY KELETKEZNEK A SZFÉRÁK. A DURVA ANYAGI VILÁGOT (A MI DURVA ANYAGI TESTÜNKET IS) 7 LÁTHATATLAN SZFÉRA (KUPOLA) VESZI KÖRÜL. MIND A 7 SZFÉRA (SÍK) KÉTPÓLUSÚ. AZ ÁBRÁN A FELSŐ SZÉRÁK LÁTHATÓK. AZ ALSÓ SZFÉRÁK ENNEK TÜKÖRKÉPEI. A MAGASABB SZFÉRÁK „NAGYOBBAK ÉS ÁTHATJÁK AZ ALACSONYABBAT. MINÉL MAGASBB A SZFÉRA, ANNÁL FINOMABB ANYAGISÁGBÓL ÁLL. LEGFINOMABB A 7. SZFÉRA, LEGDÚRVÁBB AZ 1. SZFÉRA. A FELSŐBB SZFÉRÁKBÓL LEFELÉ LEHET JÖNNI, DE AZ ALSÓBBAKBÓL FELFELÉ NEM. EGY SZFÉRÁN BELÜL AZ ALSZFÉRÁK ANYAGISÁGA UGYAN OLYAN NAGYSÁGÚ, DE MÁS DIMENZIÓBAN VANNAK, ÍGY ÁTHATJÁK EGYMÁST.

16 A SZFÉRÁK ÉS AZ ANYAG 16

17 18 ÖSSZEFOGLALÁS 1. AZ UNIVERZUM TELJESEN EGYFORMA RÉSZECSKÉKBŐL – A FLUIDOKBÓL - ÁLL. 2. A TEREMTÉSBEN A FLUIDOK POLARIZÁLÓDNAK, ÍGY LÉTEZIK ELEKTROMOS , MAGNETIKUS FLUID. MINDEN ELLENTÉT KÖZEPÉBEN A MESSIÁS VAN, AKI NEM RÉSZE A TEREMTÉSNEK 3. AZ ELLENTÉTES FLUIDOK FORGÁSA HOZZA LÉTRE AZ ELEMEKET. NÉGY ELEM LÉTEZIK: A TŰZ, A VÍZ, A LEVEGŐ ÉS A FÖLD ELEM. AZ ELEMEK KÜLÖNBÖZŐ DIMENZIÓKBAN VANNAK. 4. A PÁRHUZAMOS TENGELYEK KÖRÜL FORGÓ FLUIDPÁROK SÍKOKAT ALKOTNAK. HÁROM SÍK LÉTEZIK: A FIZIKAI, ASZTRÁL ÉS MENTÁL SÍK. A SÍKOK KÜLÖNBÖZŐ DIMENZIÓKBAN VANNAK. 5. A SÍKOK AZ UNIVERZUM TENGELYE KÖRÜL FOROGNAK, ÍGY JÖNNEK LÉTRE A SZFÉRÁK. AZ UNIVERZUMNAK 7 KÜLÖNBÖZŐ ANYAGISÁGÚ (FREKVENCIÁJÚ) SZFÉRÁJA VAN. A SZFÉRÁK MINDEN TERMTETTET KÖRÜLVESZNEK. 6. A TEREMTÉSBEN MINDENBŐL KÉT ELLENTÉTES (TÜKÖRKÉP) LÉTEZIK, MELYEKET A MESSIÁS KÖT ÖSSZE/VÁLASZT SZÉT. 7. AZ EGÉSZ TEREMTÉS A DÚRVA ANYAGI VILÁG KÖZEPÉRE (A MESSIÁSRA) TÜKRÖZŐDIK. A TÜKRÖZÉS A FLUIDOK FORGÁSA MIATT PERIÓDIKUS. 8. A DÚRVA ANYAGI VILÁG BAN MINDEN VÁLTOZÁST A TEREMTŐ ELMÉK GONDOLATAI HOZNAK LÉTRE, TEHÁT AZ ANYAGI VILÁGOT A Z EMBERI GONDOLATOK IRÁNYÍTJÁK. 9. AZ ELŐZŐEKBŐL NYILVÁNVALÓ, HOGY A TEREMTÉSBEN NINCSEN ROSSZ, A TEREMTÉS TÖKÉLETES. MINDENNEK LÉTEZIK AZ ELLENTÉTE, IGAZ MIND A KETTŐ. AZ HOGY MELYIK VAN LÉTBEN ÉS MILYEN ERŐS, A TEREMTŐ ELMÉKEN MÚLIK.

18 A GONDOLATOK IRÁNYÍTÓ HATÁSA
18 A GONDOLATOK IRÁNYÍTÓ HATÁSA A MEZŐBEN MINDEN (KORÁBBI ÉS MOSTANI) TEREMTÉS MINDEN MOZZANATA RÖGŐDIK ÉS ÁLLANDÓAN HOZZÁFÉRHETŐ. EZ AZ AZ ADATBÁZIS, AMELYBŐL A TEREMTŐ ELMÉK ÉPÍTKEZEK. MINDEN, AMI AZ ANYAGI VILÁGBAN LÉTEZIK, INNEN SZÁRMAZIK. A MEZŐBŐL SZÁRMAZÓ IDEÁK ANYAGI SŰRŰSÖDÉSE ALKOTJA AZ ÁLTALUNK ISMERT ANYAGI VILÁGOT. EZEKET AZ IDEÁKAT CSAK A TEREMTŐ ELMÉK KÉPESEK LÉTBE HÍVNI, A SZABAD AKARAT TÖRVÉNYE ÉRTELMÉBEN KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BÁRMIT. EGYETLEN TEREMTŐ ELMÉNEK SINCS EGYETLEN SAJÁT GONDOLATA SEM!!!! AZ A KÉPESSÉGE VAN, HOGY KÉPES GONDOLATI FORMÁKAT LÉTREHOZNI, KÉPES AKARNI A MEGVALÓSULÁSÁT, ÉS KÉPES TEVÉKENYKEDNI A MEGALÓSULÁS ÉRDEKÉBEN. EZEK A KÉPESSÉGEK A TEREMTŐERŐK (ISTENI) KÉPESSÉGEI: A BÖLCSESSÉG, AZ AKARAT ÉS A TEVÉKENYSÉG. EHHEZ A MŰKÖDÉSHEZ MINDENKI MINDEN FELTÉTELT MEGKAP: A MEZŐ MINDEN ADATBÁZISÁT, VALAMINT A MEGVALÓSULÁSBAN FELTÉTEL NÉLKÜL SEGÍTŐ (NEM SZABAD AKARATÚ) TEREMTŐ HIERARCHIÁK LÉNYEIT. AZ ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG ALAPJA, HOGY MINDENKI CSAK AHHOZ KÉPES HOZZÁFÉRNI, CSAK OLYAT ALKTOHAT, AMILYEN GONOLATI FORMÁKAT KÉPES LÉTREHOZNI. EZT A SZELLEMI FEJLETTSÉG HATÁROZZA MEG. AZ ALKOTÓ TEVÉKENYSÉGÉRT MINDEN TEREMTŐ ELME SAJÁT MAGA FELELŐS.

19 A GONDOLATOK MEGVALÓSULÁSA
19 A GONDOLATOK MEGVALÓSULÁSA AMIKOR A TEREMTŐ ELME VALAMI AKAR, ELŐSZÖR MEGFOGALMAZZAZ ELKÉPZELÉST ÉS LÉTREHOZ EGY GONDOLATI FORMÁT. AMIKOR MEG AKARJA VALÓSÍTANI, A GONDOLATI FORMA ELKEZD REZEGNI A GONDOLATNAK MEGFELELŐ ÖSSZETETT REZGÉSEKKEL. EZT A GONDOLATI FORMÁT MINDENKI OLYAN REZGÉSSZÁMMAL KÉPES REZEGTETNI, AMILYEN REZGÉSSZÁMOT KÉPES LÉTREHOZNI A SAJÁT TESTÉBEN. A LÉTREHOZOTT REZGÉS, - MINT TELEFONSZÁM – „MEGHÍVJA” A TEREMTŐ HIERARCHIÁK KÖZŰL AZT AZ EGYET, AKIBEN UGYAN AZ A REZGÉSSZÁM ILLETVE FORMA BENNE VAN. EZ A GONDOLAT, AMI NEM AZ ELKÉPZELŐ TULAJDONA, BÁR MINDENKI ANNAK HISZI. GYAKORLATILAG EGYETLEN TERMTŐ ELME SEM TESZ EGYEBET, MINT LÉTBEHÍVJA VALAMILYEN, AZ UNIVERZUMBAN MÁR MEGLEVŐ IDEÁT ÉS MEG AKARJA VALÓSÍTANI. AZ ANYAGI VILÁG A TEREMTŐ ELMÉK ÁLTAL LÉTBEHVOTT IDEÁK ANYAGIASODOTT KÉPEIBŐL ÁLL. EZ A VILÁG, AMELYBEN ÉLÜNK OLYAN, AMILYEN IDEÁKAT LÉTBEHÍVTUNK.

20 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!
VÉGE KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

21 21 TARTALOMJEGYZÉK 1 NYITÓLAP 21 TARTALOMJEGYZÉK 2
DELFI JÓSDA FELIRATA 22 SÍKOK 3 A TEREMTÉS TERE 4 AZ UNIVERZUMUNK 5 A SZFÉRÁK 6 A SZFÉRÁK ÉS AZ ANYAG 7 A SZFÉRÁK TÜKRÖZŐDÉSE 8 A FORGÁS 9 A TÜKRÖZÉS 10 TEREMTÉS 1 11 TEREMTÉS 2 12 AZ UNIVERZUM FELÉPÍTÉSE 13 AZ UNIVERZUM SÍKJAI 14 AZ ELEMEK 15 16 17 ŐSSZEFOGLALÁS 18 A GONDOLATOK IRÁNYÍTÓ HATÁSA 19 A GONDOLATOK MEGVALÓSULÁSA 20 BEFEJEZÉS, ÜDVÖZLÉS

22


Letölteni ppt "A GONDOLATOK HATÁSA A JELENRE, A MÚLTRA ÉS A JÖVŐRE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések