Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GONDOLATOK HATÁSA A JELENRE, A MÚLTRA ÉS A JÖVŐRE I. Rész A PAKSI EZOTERIKUS KÖR TISZTELETÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTT ELŐADÁS KÖVETKEZŐ DIA: KLIKK / ENTER 2002.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GONDOLATOK HATÁSA A JELENRE, A MÚLTRA ÉS A JÖVŐRE I. Rész A PAKSI EZOTERIKUS KÖR TISZTELETÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTT ELŐADÁS KÖVETKEZŐ DIA: KLIKK / ENTER 2002."— Előadás másolata:

1 A GONDOLATOK HATÁSA A JELENRE, A MÚLTRA ÉS A JÖVŐRE I. Rész A PAKSI EZOTERIKUS KÖR TISZTELETÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTT ELŐADÁS KÖVETKEZŐ DIA: KLIKK / ENTER 2002 Augusztus

2 A DELPHOI JÓSDA FELIRATA: Gnóthi szeauton - Ismerd meg önmagadat! A delphoicától jóslást kértek az emberek, a jövendőjükre, a sorsukra voltak kíváncsiak. A jósnő azt felelte: Ismerd meg önmagadat, és tudni fogod a sorsodat. Mert a sorsod te vagy. Nem külső erők uralkodnak rajtad, az istenek benned vannak, és jellemed, személyiséged alakítja, formálja jövődet. Változtass magadon, és változni fog a sorsod is. Fogadd el magadat, és el tudod majd fogadni sorsodat is. A gnóthi szeauton értelme: "Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet, ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat, ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat."

3 ELŐSZÓ 3 AZ EGÉSZ EMBERISÉG MINDEN TUDÁSA AZ ŐSÖK ÁLTAL HÁTRAHAGYOTT ISMERETEKEN ALAPSZIK. A KÜLÖNBÖZŐ NÉPEK MÁS MÓDON KEZELTÉK AZ APÁRÓL FIÚRA HAGYOTT TAPASZTALATOKAT. TÉNY, HOGY AZ EMBERISÉG TÖRTÉNETÉBEN MINDEN TUDOMÁNYT, MINDEN SPIRITUÁLIS, VALLÁSI ISMERETET EMBEREK ÍRTAK LE, EMBEREK HAGYTAK AZ UTÓKORRA, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY SAJÁT (EMBERI) TAPASZTALAT VOLT, VAGY ISTENI KINYILATKOZTATÁS. JELEN SOROK ÍRÓJA: ELHITTE, HOGY A KÜLÖNBÖZŐ ŐSI IRATOK, ÚJKORI SPIRITUÁLIS ÍRÁSOK SZERZŐI ÁLTAL HÁTRAHAGYOTT TUDÁS, - AZ EGYMÁSSAL ELSŐ LÁTÁSRA NEM ÖSSZEEGYEZTETHETŐ – ISMERETEK VALÓBAN IGAZAK, FELTÉTELEZTE, HOGY AZ ISMERETEK EGY FORRÁSBÓL SZÁRMAZNAK, VALÓBAN MAGASABB INTELLIGENCIÁTÓL EREDHETNEK, ÍGY KELL KÖZÖS ALAPJUKNAK LENNI, AZ A SZÁNDÉK VEZÉRELTE, HOGY MEGISMERJE A MÁR MEGLEVŐT ÉS MÉG VÉLETLENÜL SEM “TALÁLJON FEL” SEMMIT, HANEM MEGTALÁLJA A GYÖKEREKET.

4 4 AZ IGAZSÁG AZ EMBER A KEZDETEKTŐL KÖZÖSSÉGBEN ÉL. MINDEN KÖZÖSSÉG MEGHATÁROZOTT SZABÁLYOK BETARTÁSÁT ÍRJA ELŐ. MINDEN EMBER, EMBERI KÖZÖSSÉG VISELKEDÉSÉT AZOK A CSALÁDI, NEMZETI, TÁRSADALMI, HITBELI SZABÁLYOK HATÁROZZÁK MEG, MELYEKET MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐEN ELFOGAD. AZ MINŐSÜL BŰNNEK, HA VALAKI EZEKET A SZABÁLYOKAT MEGSZEGI. MINDENKI (MINDEN KÖZÖSSÉG) ÖNMAGÁBÓL KIINDULVA, SAJÁT SZEMSZÖGÉBŐL NÉZVE, SAJÁT TÖRVÉNYEI SZERINT MAGYARÁZZA ÉS ÍTÉLI MEG AZ IGAZSÁGOT, A VILÁGOT. ILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, A FIZIKAI VILÁGBAN NEM LÉTEZIK ABSZOLÚT IGAZSÁG. LENNIÜK KELL OLYAN ÁLTALÁNOS SZABÁLYOKNAK, AMELYEK MINDENRE ÉS MINDENKIRE VONATKOZNAK, AMELYEK ALAPJÁN MINDEN ÉRTHETŐ ÉS MEGMAGYARÁZHATÓ. EZEK AZ ÁLTALÁNOS, MINDENRE ÉS MINDENKIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ UNIVERZUM TÖRVÉNYEI. AZ ABSZOLÚT IGAZSÁG CSAK AZ UNIVERZUM TÖRVÉNYEI ALAPJÁN ISMERHETŐ MEG. RÉSZLETESEBBEN: AZ IGAZSÁG AZ ABSZOLÚT IGAZSÁG AZ, AMI KIVÉTEL NÉLKÜL AZ EGÉSZ UNIVERZUMBAN IGAZ.

5 AZ UNIVERZUM TÖRVÉNYEI SAJÁTOSSÁGAI 5 7.MINDEN TEREMTÉS CSAK AKKOR SZŰNHET MEG, HA AZ UNIVERZUM MINDEN TÖRVÉNYÉNEK MARADÉKTALANUL ELEGET TETT. RÉSZLETESEBBEN: AZ UNIVERZUM TÖRVÉNYEI AZ UNIVERZUMNAK 12 TÖRVÉNYE ISMERETES. 1.MEGVÁLTOZTATHATATLANOK- AZ UNIVERZUMOK EGYETLEN LÉNYE ÁLTAL SEM VÁLTOZTATHATÓAK MEG. 2.SZÉTVÁLASZTHATATLANOK,- ÍGY ÖSSZEFÜGGŐ EGÉSZET ALKOTNAK, EGYÜTT HATNAK MINDENRE, MINDEN E SZERINT JÖN LÉTRE, MŰKÖDIK ÉS SZŰNIK MEG. 3.ÖRÖKÉRVÉNYŰEK-, KIVÉTEL NÉLKÜL MINDENRE ÉS MINDENKIRE VONATKOZÓAN, MINDEN SÍKON, DIMENZIÓBAN, SZFÉRÁBAN, TÉRBEN ÉS IDŐBEN ÉS AZOKON KÍVÜL 4.ÁTHÁGHATATLANOK-, NEM LEHET KI- ÉS MEGKERÜLNI ŐKET, ÍGY ISMERETÜKKEL NEM LEHET VISSZAÉLNI, AMI NEM FELEL MEG MINDEGYIK TÖRVÉNYNEK, AZ NEM LÉTEZHET. 5.VISSZAFORDÍTHATÓAK-, ELLENTÉTÜK, TÜKÖRKÉPÜK UGYAN ÚGY IGAZ- EZÉRT MINDENT ELŐ LEHET IDÉZNI ÉS MEG LEHET SZÜNTETNI. 6.LEMONDHATÓAK-, BÁRMELYIK TEREMTŐ ELME ÖNKÉNT LEMONDHAT A SZABAD AKARATRÓL ÉS A TEREMTÉSRŐL, AZAZ NEM ÉL TEREMTŐI JOGÁVAL.

6 AZ IDŐ 6 AZ UNIVERZUMBAN IDŐ NEM LÉTEZIK. AZ IDŐ CSAK A FIZIKAI SÍKON LÉTEZŐ FOGALOM. A MAGASABB SÍKOKON MÉG, MINT FOGALOM SEM LÉTEZIK. MINDEN, -A JELEN, MÚLT, JÖVŐ,- EGYIDEJŰLEG LÉTEZIK. AZ IDŐ "ANYAGFÜGGŐ", A FOGALMAT A FIZIKAI TUDAT HOZZA LÉTRE. A FIZIKAI TUDATUNKBAN CSAK AZ TUDATOSODIK, AMIT FIZIKAI ÉRZÉKSZERVEINKKEL ÉRZÉKELÜNK, AMI MINDÍG A "JELENNEK" FELEL MEG. A JELEN NEM EGYÉB, MINT A MÚLT EGY LEHETSÉGES MEGVALÓSULÁSA. MÚLT REZGÉSSZÁM NÖVEKEDÉSE JELEN JÖVŐ A MULTBA NÉZVE LÁTHATÓ A JELENSÉGEK KÜLSEJE,BELSEJE, ELŐZMÉNYE ÉS KÖVETKEZMÉNYE A JELENBŐL CSAK A JELENSÉGEK KÜLSEJE LÁTHATÓ A FIZIKAI SÍKON KÍVÜLRŐL A JELEN, A MÚLT ÉS A JÖVŐ EGYIDEJŰLEG LÁTSZIK. MINDEN GONDOLAT A JÖVŐBE INDUL ÉS A MÚLTON KERESZTÜL ÉRKEZIK VISSZA. RÉSZLETESEBBEN: AZ IDŐ

7 7 DIMENZIÓ DIMENZIÓT HOZ LÉTRE MINDEN ÖSSZEFÜGGŐ NEM ANYAGI RÉSZECSKE EGYIRÁNYÚ FORGÁSA. ELTÉRŐEN A MATEMATIKAI MEGFOGALMAZÁSTÓL DIMENZIÓT HOZ LÉTRE BÁRMILYEN ELEKTRON, VAGY ANNÁL KISEBB ANYAGISÁGÚ TEST MOZGÁSA, EMBERI ÉLETÚT, ÉRZELMEK, GONDOLATOK MEGNYILVÁNULÁSA. ILYEN RÉSZECSKÉKBŐL ÁLLÓ JOBBRA FORGÓ ANYAGISÁGOT CSAK TEREMTŐ ELME KÉPES LÉTREHOZNI, AMIKOR MOZOG, VAGY VALAMIT TEREMT (JOBBRA FORGÁST IDÉZ ELŐ). EZ AZT JELENTI, HOGY A DIMENZIÓ EGYFAJTA TEREMTÉS, AMELY RENDELKEZIK AZ UNIVERZUM ÉLŐLÉNYEINK MINDEN SAJÁTOSSÁGÁVAL, TEHÁT ÉLŐ. MINDEN DIMENZIÓ A HALADÁSI IRÁNYÁBÓL NÉZVE BALRÓL JOBBRA KÖRKÖRÖSEN TÜKRÖZI A TÉR VELE AZONOS ANYAGISÁGÚ ELEMEIT, SÍKBAN NÉZVE JOBBRÓL BALRA NEM TÜKRÖZ, FALKÉNT VISELKEDIK, POLARIZÁLJA A SÍKOT. - + MINDEN DIMENZIÓ ÖNMAGÁRA MERŐLEGESEN 180 0 –RA TÜKRÖZI A RAJTA KÍVÜL ÁLLÓ TÉR, A DIMENZIÓ ANYAGISÁGÁVAL MEGEGYEZŐ RÉSZECSKÉIT. A DIMENZIÓK TULAJDONSÁGAI: MINDEN DIMENZIÓ KEZDETI PONTJA NEGATÍV, VÉGPONTJA POZITÍV POLARITÁSÚ, TÖBBI BELSŐ RÉSZE SEMLEGES. A DIMENZIÓK DIMENZIÓKKÖRFORGÁS RÉSZLETESEBBEN:

8 TÜKRÖZÉS A DIMENZIÓKON HA A TÜKRÖZÉST SÍKON NÉZZÜK, AKKOR A DIMENZIÓ HALADÁSI IRÁNYÁBA NÉZVE BALRÓL JOBBRA TÜKRÖZI A SÍKOT, JOBBRÓL BALRA FALKÉNT VISELKEDIK. DIMENZIÓ BALJOBB HA A DIMENZIÓT JOBBRA FORGÓ KÖRRÉ HAJLÍTJUK, AKKOR KÍVÜLRŐL MINDENT BEFELÉ TÜKRÖZ, SŰRÍTI A KÖR BELSEJÉT. BAL JOBB DIMENZIÓ HA A DIMENZIÓT BALRA FORGÓ KÖRRÉ HAJLÍTJUK, AKKOR A KÖRBŐL MINDENT KIFELÉ TÜKRÖZ, RITKÍTJA A KÖR BELSEJÉT. BAL JOBB DIMENZIÓ 8 SPIRÁL TV. RÉSZLETESEBBEN:

9 9 TÜKRÖZÉS AZ AURÁBAN AZ, HOGY EBBŐL A TUDÁSBÓL EGYÉNENKÉNT MENNYI TUDATOSODIK, AZ MINDENKINEK A SAJÁT BELSŐ FEJLETTSÉGÉTŐL FÜGG. A SZELLEMI FEJLETTSÉGET AZ A LEGMAGASABB REZGÉSSZÁM HATÁROZZA MEG, AMELYET AZ ILLETŐ KÉPES ELŐÁLLÍTANI A SAJÁT TESTÉBEN A KÖZPONTI ENERGIA CSATORNA PULZÁLÁSA VÁLTOZTATJA AZ AURA RÉTEGEK TÜKRÖZÉSI IRÁNYÁT: FELFELÉ HALADVA AZ AURA MINDENT KITÜKRÖZ AZ UNIVERZUMBA (A LENTI REZGÉSEKET „FEL TRANSZFORMÁLJA”, „ÁTSZELLEMIESÍTI” AZ ANYAGOT) LEFELÉ HALADVA MINDENT BETÜKRÖZ AZ AURÁBA (A FENTI REZGÉSEKET „LE TRANSZFORMÁLJA”, „LEHOZZA” A SZELLEMIEKET) EZZEL BIZTOSÍTJA MINDEN EGYÉN ÉS AZ UNIVERZUM MINDEN INFORMÁCIÓJÁNAK FOLYAMATOS CSERÉJÉT, AZAZ EGYIDEJŰLEG MINDENKI MINDENT „TUD”, AZAZ MINDEN MINDENKIBEN BENNE VAN.

10 10 ÖSSZEFOGLALÁS 1 1.ANYAGI VILÁGBAN MINDENKI SAJÁT NÉZETEI SZERINT ITÉLI MEG AZ IGAZSÁGOT, EZÉRT AZ ANYAGI VILÁGBAN NINCS ABSZOLÚT IGAZSÁG. 3.AZ UNIVERZUM TÖRVÉNYEI SZABÁLYOZZÁK AZ EGÉSZ TEREMTETT VILÁG LÉTBE JÖVETELÉT ÉS MŰKÖDÉSÉT. 2.AZ ABSZOLÚT IGAZSÁG CSAK AZ UNIVERZUM EGÉSZÉRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ALAPJÁN ISMERHETŐ MEG. 4.AZ UNIVERZUM ABSZOLÚT IGAZSÁGAI ARRÓL ISMERHETŐK FEL, HOGY AZ ELLENTÉTÜK IS IGAZ. 5.AZ UNIVERZUMBAN AZ ANYAGI VILÁGON KÍVÜL NINCS IDŐ FOGALOM. A JELEN, A MÚLT ÉS A JÖVŐ EGYIDEJŰLEG LÉTEZIK. 6.AZ, HOGY MIT LÁTUNK ATTÓL FÜGG, HOGY A FIGYELMÜNKET MERRE FORDÍTJUK. EZ A KÉPESSÉG MINDEN EMBER SZÜLETT TULAJDONSÁGA. 7.DIMENZIÓT HOZ LÉTRE MINDEN ÖSSZEFÜGGŐ, NEM ANYAGI RÉSZECSKE EGYIRÁNYÚ FORGÁSA. A DIMENZIÓK TENGELYESEN TÜKRÖZIK A TÉR VELÜK A AZONOS ANYAGISÁGÚ RÉSZECSKÉIT. AZ EGÉSZ UNIVERZUM LÉTRE JÖTTE ÉS MŰKÖDÉSE A DIMENZIÓK TÜKRÖZŐ HATÁSÁN ALAPUL. 8.A JOBBRA FORGÓ KÖR (HENGER, KÚP, GÖMB) ALAKZATOK SŰRÍTIK, A BALRA FORGÓK RITKÍTJÁK A KÖR BELSEJÉNEK ANYAGISÁGÁT. 9.AZ AURA BUROK A FEL-LE FLUKTUÁLÓ ENERGIA ÁRAMLÁS MIATT ÁLLANDÓAN KITÜKRÖZI AZ EMBER MINDEN MEGNYILVÁNULÁSÁT AZ UNIVERZUMBA ÉS AZ UNIVERZUM MINDEN MEGNYILVÁNULÁSÁT BETÜKRÖZI AZ EMBERBE. 10.A SZELLEMI FEJLETTSÉGET AZ A LEGMAGASABB REZGÉSSZÁM HATÁROZZA MEG, AMELYET AZ ILLETŐ KÉPES ELŐÁLLÍTANI A SAJÁT TESTÉBEN.

11 A TEREMTÉS TERE 11 AZ EGÉSZ TEREMTÉS (ANYAGI, SZELLEMI VILÁG) A MEZŐBEN LÉTEZIK ÉS 49 KÜLÖNBÖZŐ SŰRŰSÉGŰ SZINTBŐL ÁLL, KÜLÖNBÖZŐ DIMENZIÓKBAN. A TEREMTÉS: BELSŐ, PIRAMIS ALAKÚ RÉSZE AZ EMBERI FEJLŐDÉS TERE (42 SZINT= 21 SZFÉRA), KÜLSŐ RÉSZE AZ EMBERI FEJLŐDÉS FELETTI RÉSZ (43-49 SZINT=22-24 SZFÉRA), AZ EGÉSZ TEREMTÉST AZ ÖRÖKKÉVALÓ TARTALMAZZA ÉS ÁTHATJA (25. „SZFÉRA”). MINDEN TEREMTETT (LÉTEZŐ) A MEZŐ “ANYAGÁBÓL” JÖN LÉTRE, MEGSZŰNÉS UTÁN A MEZŐ ANYAGISÁGÁVÁ ALAKUL VISSZA (EGYESÜL AZ ATYÁVAL). AZ EGÉSZ TEREMTETT VILÁG TÉBELI DÁVIDCSILLAG ALAKÚ RÉSZLETESEBBEN: A TEREMTÉS TERE EMBERI FEJLŐDÉS FELETTI TÉR EMBERI FEJLŐDÉS TERE EMBERI FEJLŐDÉS TERE LÁTHATÓ VILÁG LÁTHATATLAN VILÁG MEZŐ MAGA A MEZŐ NEM TEREMTETT, ÖRÖKKÉVALÓ LÉTEZŐ. MINDEN LÉTEZŐ AZ ÖRÖKKÉVALÓBAN “ÚSZIK”. SZFÉR ÁK

12 12 A TEREMTÉS 1 TEREMTŐ  AKARAT  TEVÉKENYSÉG  BÖLCSESSÉG = MEGVÁLTÓ † FÖLD + A TEREMTÉS FOLYAMATÁT AZ UNIVERZUM TÖRVÉNYEI SZABÁLYOZZÁK. A TEREMTŐ LÉTBE JÖN, KIÁRAMLIK HÁROM ÁGRA (TÜZES, VIZES, LEVEGŐS), KÖRBEFORDUL, KIJELÖLI A TEREMTÉS TERÉT ÉS „LEKESÍTI” A TERET (ÉLETRE KELTI). A HÁROM TEREMTŐI ASPEKTUS ÖSSZEGZŐDIK ÉS LÉTRE JÖN A NEGYEDIK ELEM - A FÖLD. AZ EGÉSZ EDDIGI TEREMTETT „SZELLEMI” FORMA A FÖLDRE TÜKRÖZŐDIK ÉS LÉTRE JÖN AZ ANYAGI VILÁG, MINT TÜKÖRKÉP. AZ EGÉSZ TEREMTÉS EGY 3x3x3 MÉRETŰ KOCKÁBAN KÉPZELHETŐ EL, MELYNEK EGYIK CSÚCSA A TEREMTŐ, MINT HÁRMASSÁG. A KOCKA TÖBBI CÚCSA SZINTÉN HÁRMASSÁG, DE MINDEGYIK MÁS „ÖSSZETÉTELŰ.” EZZEL A TEREMTÉS POLARIZÁLÓDIK ÉS KÖZÉPEN LÉTBE JÖN A MEGVÁLTÓ, AKI MINDEN TEREMTETTBEN BENNE VAN, DE NEM RÉSZE A TEREMTÉSNEK. Ég Föld Szél Víz Hegy Dörgés TűzTűz Tó EZT A 4x2-ES POLARITÁST FEJEZI KI A TAO ÁBRA

13 - MINDEN HÁRMAS „ÖSSZEGE” EGY NEGYEDIKET AD - AZ ALSÓ ÉS FELSŐ HÁRMAS ÉS A MEGVÁLTÓ ADJA HETEST - AZ ALSÓ ÉS FELSŐ NÉGYES ADJA A NYOLCAST, A MEGVÁLTÓVAL A KILENCEST 13 A TEREMTÉS 2 piramis Ellenteremtő (Anya) 0 Teremtő Megváltó RÉSZLETESEBBEN: TEREMTÉS TÖRTÉNETEK A TERMTÉSBEN MINDENHOL A HÁRMASSÁG NYILVÁNUL MEG: Akarat Bölcsesség Tevékenység HÁROM TEREMTŐ ERŐ HÁROM TEREMTETT ERŐ HÁROM SÍK HÁROM DIMENZIÓ HÁROM TEST HÁROM POLARITÁS HÁROM VILÁG ÖRÖKKÉVALÓ HÁRMASSÁG MINDEN HÁRMAS KÉT PÓLUSÚ, MINDEN ELEME EGY ELEKTROMOS ÉS EGY MÁGNESES FLUIDBÓL ÁLL (JIN-JANG ÁBRA). A KÉT FLUID A KÉT FLUID TELJESEN AZONOS, EGYMÁS TÜKÖRKÉPEI, KISUGÁRZÓ VAGY VONZÓ JELLEGÜK KIZÁRÓLAG A TEREMTÉSBEN ELFOGLALT HELYÜKTŐL FÜGG. Ritmus Mozgás Tehetetlenség

14 14 TEREMTÉS 3 A MI UNVERZUMUNK,- AMELYBEN ÉLÜNK - 9 DB –TELJESEN EGYFORMA UNIVERZUBÓL ÁLL. EBBŐL 4 FELSŐ, A 4 ALSÓ PEDIG EZEK TÜKÖRKÉPE. A KILENCEDIK A MEGVÁLTÓ UNIVERZUMA, EZ NEM A TEREMTÉS RÉSZE, DE TELJESEN OLYAN, MINT A TEREMTETT UNIVERZUMOK. AZ EGÉSZ UNIVERZUM A HOSSZANTI TENGELY KÖRÜL FOROG, EZEN BELÜL MINDEGYIK UNIVERZUM IS FOROG A SAJÁT TENGELYE KÖRÜL. MEGHATÁROZOTT IRÁNYBÓL KÍVÜLRŐL NÉZVE AZ UNIVERZUMOT MEGTALÁLHATÓ BENNE AZ ÖSSZES ŐSI „SZIMBÓLUM”: ÉLETFA HÁROMSZÖG KERESZT NÉGYSZÖG HATSZÖG ÖTSZÖG RÉSZLETESEBBEN: AKASHA MOZGÁSA A TEREMTÉS LÉTTERE BIPIRAMIS ALAKÚ PIRAMIS

15 15 ÖSSZEFOGLALÁS 2 1.AZ EGÉSZ TEREMTÉS (ANYAGI, SZELLEMI VILÁG) A MEZŐBEN LÉTEZIK ÉS 49 KÜLÖNBÖZŐ SŰRŰSÉGŰ SZINTBŐL ÁLL. 2.A TEREMTÉS BELSŐ, PIRAMIS ALAKÚ RÉSZE AZ EMBERI FEJLŐDÉS TERE (42 SZINT= 21 SZÉRA), KÜLSŐ RÉSZE AZ EMBERI FEJLŐDÉS FELETTI RÉSZ (43-49 SZINT=22-24 SZFÉRA). 4.AZ EGÉSZ TEREMTÉS EGY 2x2x2 MÉRETŰ KOCKÁBAN KÉPZELHETŐ EL, MELYNEK EGYIK CSÚCSA A TEREMTŐ, MINT HÁRMASSÁG. A NYOLC CSÚCS POLARITÁSÁT A TAO ÁBRA SZEMLÉLTETI. 5.A TEREMTÉSBEN MINDEN EGYBŐL JÖN LÉTRE, AMELY KÉT, ELLENTÉTES POLARIZÁLÁSÚ KÉT EGYFORMA RÉSZKÉNT MEGNYILVÁNUL MEG, KÖZÉPEN A MEG NEM NYILVÁNULT MEGVÁLTÓVAL. 8.A TEREMTÉS BETELJESÜLÉSEKOR (AMIKOR MINDEN LÉTRE HOZOTT OK ÉS A KÖVETKEZMÉNYEI MEGSZÜNTEK), MINDEN BEOLVAD AZ ÖRÖKKÉVALÓBA. 3.A MI UNVERZUMUNK- 9 DB –TELJESEN EGYFORMA UNIVERZUBÓL ÁLL. AZ EGÉSZ UNIVERZUM A HOSSZANTI TENGELY KÖRÜL FOROG, EZEN BELÜL MINDEGYIK UNIVERZUM IS FOROG A SAJÁT TENGELYE KÖRÜL. 6.MINDEN TEREMTETT KÖZEPÉN A MEGVÁLTÓ JELENIK MEG. A BTELJESÜLÉSKOR A MEGVÁLTÓ ÁTALAKUL SZETLÉLEKKÉ (MEGHAL). 7.BÁRMELY FELSŐ VILÁGBA KÚPOSAN SZŰKÜLŐ TÉREN KELL HALADNI. MINDEN VISSZAFELÉ VEZETŐ ÚT KIZÁRÓLAG A KÚP CSÚCSÁN (A MEGVÁLTÓN) KERESZTÜL VEZET.

16 16 EMBERI FEJLŐDÉS 1 AZ EMBERNEK (ÉS AZ UNIVERZUM MINDEN LÉNYÉNEK) MEGHATÁROZOTT FEJLŐDÉSI FOLYAMATON (EVOLÚCIÓN) KELL KERESZTÜL MENNIE. EZT A FEJLŐDÉSI FOLYAMATOT (TÖBBEK KÖZT) AZ ASZTROLÓGIAI JEGYEK IS JELZIK. AZ EMBER SZÁMÁRA A FEJLŐDÉS 12 FOKOZATÚ. EZEKET A FOKOZATOKAT MINDENKINEK VÉGIG KELL JÁRNIA, KIHAGYNI, KIKERÜLNI NEM LEHET. ÉLETE(I) SORÁN KIVÉTEL NÉLKÜL MINDENKINEK EL KELL ÉRNIE A TÖKÉLETESSÉGET. A TANANYAGOT MINDENKI SAJÁT MAGA HATÁROZZA MEG, AZ ÁLTALA KITŰZÖTT CÉLOK, ELŐIDÉZETT OKOK (GONDOLATOK), ÉS KÖRÜLMÉNYEK FORMÁJÁBAN.. A FEJLŐDÉS LÉNYEGE: KÜLÖNBÖZŐ KÉPESSÉGEK MEGSZERZÉSE, AZ ÉLETBEN ELÉNK KERÜLT FELADATOK (PROBLÉMÁK) HELYES ÉS MARADÉKTALAN MEGOLDÁSÁHOZ. AZ ÉLETE SORÁN FELMERÜLT PROBLÉMÁKAT BÁRKI ROSSZUL OLDJA MEG, KIKERÜLI (NEM OLDJA MEG), A PROBLÉMA MINDADDIG ÚJRA ELŐJÖN, AMÍG EGYSZER SIKERÜL HELYES DÖNTÉST HOZNI. AZ ÉLETBEN MEGOLDOTT PROBLÉMÁKBÓL LESZŰRT TAPASZTALATOK (BETELJESÍTETT KARMÁK) EREDMÉNYE (ÖSSZESSÉGE) A BÖLCSESSÉG. RÉSZLETESEBBEN: KARMA TV.

17 17 EMBERI FEJLŐDÉS 2 AZ ISMERETEK MEGSZERZÉSÉNEK ALAPVETŐ MÓDSZERE A TANULÁS. TUDÁST MINDENKI ANNYIT SZEREZHET AMENNYIRE KÉPES ÉS AMENNYIT AKAR. ISMERETEKET SZEREZNI LEHET MEGFIGYELÉSSEL, OLVASÁSSAL, KÍSÉRLETEZÉSSEL, RENDSZEREZÉSSEL, GYAKORLÁSSAL STB., LEHET KÖZÖSSÉGBEN ÉS LEHET EGYÉNILEG IS. A TANULTAKAT EL KELL HINNI (LEGALÁBB ADDIG, MÍG TUDJUK ELLENŐRIZNI), MERT AZ ISMERETEK NAGY RÉSZÉT EGY EMBER MÉG ÉLETE VÉGÉIG SEM LESZ KÉPES SAJÁT TAPASZTALATOK ÚTJÁN BIZONYÍTANI, VAGY MEGISMÉTELNI. (EZÉRT MINDEN TUDÁS ALAPJA A HIT). A TUDATOS ÖNFEJLESZTÉSNEK IGEN SOK, (DE MINDENKI SZÁMÁRA EGYÉNI) ÚTJA VAN. BÁRMELYIK ÚTON IS INDUL EL VALAKI, MINDEGYIK ÚT UGYAN ODA VEZET, NINCS JOBB, VAGY ROSSZABB ÚT. A KÖVETENDŐ UTAT MINDENKINEK SAJÁT MAGÁNAK KELL KIVÁLASZTANIA, AZT, AMELYIK AZ ADOTTSÁGAINAK LEGJOBBAN MEGFELEL.. MINDENKI ÚGY ÍTÉLI MEG, HOGY AZ A LEGNEHEZEBB ÚT AMIT Ő KÖVET, MERT MÁS PROBLÉMÁIT KÖNNYEN MEG TUDJA OLDANI, A SAJÁTJÁT VISZONT NEM. RÉSZLETESEBBEN: AZ EMBERI FEJLŐDÉS

18 „TEREMTSÜNK EMBERT A KÉPÜNKRE ÉS HASONLATOSSÁGUNKRA” 18 A TÖKÉLETES EMBERNEK 8 KÜLÖNBÖZŐ ANYAGISÁGÚ TESTE VAN. A LÉTBEN LEVŐ (BELSŐ) EMBERI TEST 3 TESTBŐL: A NEM LÁTHATÓ FIZIKAI, ASZTRÁLIS ÉS MENTÁLIS TESTEKBŐL TEVŐDIK ÖSSZE. A FIZIKAI TEST AZ ANYAGI VILÁG ÉRZÉKELÉSÉNEK ÉS AZ ABBAN VALÓ TEVÉKENYSÉG ESZKÖZE, AZ ASZTRÁLIS TEST AZ ÉRZÉSEK ÉRZÉKELÉSÉNEK LÉTRE HOZÁSÁNAK ÉS AZOK KIFEJEZÉSÉNEK ESZKÖZE, A MENTÁLIS TEST A GONDOLATOK ÉRZÉKELÉSÉNEK, LÉTRE HOZÁSÁNAK ÉS AZOK KIFEJEZÉSÉNEK ESZKÖZE. A HÁROM TEST MÁS ANYAGISÁGÚ, EGYMÁST ÁTHATJÁK, EGY FIZIKAI TÉRBEN, DE MÁS DIMENZIÓBAN LÉTEZNEK. EGYMÁSSAL (RÉSZBEN) ÖSSZE VANNAK KAPCSOLVA. A BELSŐ FIZIKAI TESTEK A DÚRVA ANYAGI TESTET MOZGATJÁK. AZ ANYAGI TESTET A SZELLEMI FEJLETTSÉGTŐL FÜGGŐEN AZ ASZTRÁLIS TESTBEN LÉTREHOZOTT ÉRZERLMEK, ILLETVE A MENTÁLIS TESTBEN LÉTREHOZOTT GONDOLATOK IRÁNYÍTJÁK. AZ EMBERI TESTEK RÉSZLETESEBBEN:

19 AKARATI CSAKRÁK ÉRZŐ CSAKRÁK 19 A FIZIKAI A ASZTRÁL A MENTÁL KÖZÉP, HÍD, MEGVÁLTÓ F FIZIKAI F MENTÁL AURA F ASZTRÁL AZ EGYES TESTEK KAPCSOLATÁT A KÜLVILÁGGAL AZ AURÁKBAN TALÁLHATÓ CSAKRÁK BIZTOSÍTJÁK. A DÚRVA ANYAGI TESTBEN NINCS CSAKRA! A TEST MELLSŐ RÉSZÉN TALÁLHATÓK A BEFOGADÓ ÉRZŐ CSAKRÁK, A HÁTOLDALIAK KISUGÁRZÓ, AKARATI CSAKRÁK. SUSUMNA MINDEN CSAKRA AZ UNIVERZUM MEGFELELŐ SZFÉRÁJÁVAL TART KAPCSOLATOT. A CSAKRÁKAT A FEL-LE ÁRAMLÓ KÖZPONTI ENERGIA CSATORNA KAPCSOLJA ÖSSZE (SUSUMNA). RÉSZLETESEBBEN: CSAKRÁKAURA HELYREÁLLÍTÁSA AURÁK ÉS CSAKRÁK AZ AURÁT TOJÁS ALAKÚ AURA BUROK ZÁRJA, AMELY TÜKÖRKÉNT VISELKEDIK. AZ AURABUROK A DIMENZIÓ TULAJDONSÁGAIVAL RENDELKEZIK.

20 20 AZ AURA FLUKTUÁCIÓ KIRLIÁN KAMERÁS FELVÉTEL

21 21 A LÉTBE JÖVETEL AZ ÖRÖKKÉVALÓ, MINT ABSZOLÚT TÖKÉLETES, MINDKÉT PÓLUS HORDOZÓJA, A MI FOGALMAINK SZERINT KÉTNEMÜ, NEM POLARIZÁLT. LÉTBE JÖVETELKOR EZ TÖKÉLETES MÁS KÉT EGYFORMA RÉSZRE OSZTÓDIK. ENNEK MEGFELELŐEN A SZFÉRÁK IS FELEZŐDNEK. A TEREMTÉSBEN MINDENBŐL KÉT AZONOS (TÜKÖRKÉP) LÉTEZIK, AZ EGYIK LÉTBEN VAN (PL. MI), A MÁSIK A LÉTEN KÍVÜL (BARDO IKRÜNK). RÉSZLETESEBBEN: AMIKOR AZ EMBER LÉTBE JÖN, A KARMÁK MIATT CSAK A FELÉNEK EGY RÉSZE TESTESÜL MEG! KARMA TV. MINDEN EMBER A TEREMTETT UNIVERZUM TÖKÉLETES MÁSA, DE MINDENKI MÁS ALAP TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZIK. EREDENDŐEN NINCS KÉT EGYFORMA EMBER.EREDENDŐEN NINCS KÉT EGYFORMA EMBER.

22 22 K7654321AK7654321A A1234567KA1234567K Fizikai 1 Fizikai 5 Asztrál 2 Asztrál 6 Mentál 3 Mentál 7 Kauzál 4 Akasha Anyagi AZ EMBER (UNIVERZUM) SZFÉRÁI SZFÉR ÁK RÉSZLETESEBBEN: AZ ANYAGI VILÁG A SZEELEM VILÁG A TELJES EMBER UNIVERZUM A LÉTBEN LEVŐ EMBER K7654321AK7654321A A1234567KA1234567K GRAVITÁCIŐ TÉR IDŐ A REZGÉSEK ” VOZZÁK” EGYMÁST XXX X X X X X X A LÉTBEN LEVŐ EMBER ÉS AZ UNIVERZUM

23 23 TUDATSZINTEK MÁGUS FŐPAPNŐ URALKODÓNŐ URALKODÓ FŐPAP DIADALSZEKÉR SZERETŐK ERŐ REMETE SZERENCSEKERÉK IGAZSÁGOSSÁG AKASZTOTT EMBER HALÁL KIEGYENLÍTŐDÉS ÖRDÖG TORONY CSILLAG HOLD VÉGÍTÉLET NAP VILÁG BOLOND FÖLDÖV FÖLD 1 2 3 4 5 6 7 8 KAUZÁL MENTÁL ASZTRÁL FIZIKAI ANYAGI ASZTRÁL MENTÁL FIZIKAI ASZTRÁL MENTÁL FIZIKAI ASZTRÁL MENTÁL FIZIKAI ASZTRÁL MENTÁL FIZIKAI ASZTRÁL MENTÁL FIZIKAI ASZTRÁL MENTÁL FIZIKAI ASZTRÁL MENTÁL FIZIKAI ASZTRÁL MENTÁL FIZIKAI MENTÁL FIZIKAI TÜKÖR ÉTERI A 22-24 SZINT AZ EMBER FELETTI FEJLŐDÉS SZINTJEI. 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 AZ ANYAGI ÉLETBEN AZ EMBER A FÖLDÖVI ZÓNA ÉTERI, FIZIKAI, ASZTRÁLIS ÉS MENTÁLIS TESTÉT HASZNÁLJA. ANYAGI TESTBEN A A 24 SZINT FELÉIG A 12-IK SZINTIG KELL ELJUTNI. A TÖKÉLETES EMBER TUDATI FEJLŐDÉSE 24 FOKOZATÚ. EBBŐL A LÉTBEN LEVŐ EMBER FEJLŐDÉSE 21 SZINT. EZT AZ ŐSI BÖLCSESÉG A TAROT KÁRTYÁKKAL FEJEZI KI.

24 24 ÖSSZEFOGLALÁS 3 1.AZ EMBERNEK (ÉS AZ UNIVERZUM MINDEN LÉNYÉNEK) MEGHATÁROZOTT FEJLŐDÉSI FOLYAMATON (EVOLÚCIÓN) KELL KERESZTÜL MENNIE. AZ EMBER SZÁMÁRA A FEJLŐDÉS 12 FOKOZATÚ. 2.A TUDATOS ÖNFEJLESZTÉSNEK IGEN SOK, (DE MINDENKI SZÁMÁRA EGYÉNI) ÚTJA VAN. BÁRMELYIK ÚTON IS INDUL EL VALAKI, MINDEGYIK ÚT UGYAN ODA VEZET, NINCS JOBB, VAGY ROSSZABB ÚT. 3.A LÉTBEN LEVŐ EMBERI TEST A LÁTHATÓ FIZIKAI, A NEM LÁTHATÓ ASZTRÁLIS ÉS MENTÁLIS TESTEKBŐL TEVŐDIK ÖSSZE (+1). 4.AZ EGYES TESTEK KAPCSOLATÁT A KÜLVILÁGGAL AZ AURÁKBAN TALÁLHATÓ CSAKRÁK BIZTOSÍTJÁK. MINDEN CSAKRA AZ UNIVERZUM MEGFELELŐ SZFÉRÁJÁVAL TART KAPCSOLATOT. 5.A TEREMTETT UNIVERZUMBAN 7 SZFÉRA LÉTEZIK, MINDEGYIKBEN 1-1 PIRAMIS TALÁLHATÓ. MINDEGYIK SZFÉRÁNAK 7 ALSZFÉRÁJA VAN, AMI 49 ALSZINTET EREDMÉNYEZ. AZ ALSZINTEK A PIRAMIS FIZIKAI, ASZTRÁL ÉS MENTÁL SÍKJAI. 6.TEREMTÉSKOR MINDEN FELEZŐDIK, ÍGY AZ ALSÓ ÉS FELSŐ VILÁGBAN IS 24 ALSZINT LÉTEZIK. A TÖKÉLETES EMBERI FEJLŐDÉS ENNEK MEGFELELŐEN 24 FOKOZATÚ. ANYAGI TESTBEN A FELÉT, 12 FOKOZATOT KELL ELÉRNI. AZ EMBERI FEJLŐDÉS 21 FOKOZATÚ. A 22-IK FOKOZATTÓL MÁR EMBER FELETTI A FEJLŐDÉS. 7.„…SOK ÚTON JÖNNEK ÉNFELÉM, DE ÉN FÉLÚTIG MINDEN ÚTON ELÉJÜK MEGYEK, MERT MINDEN ÚT, AMELYEN JÖNNEK, AZ ENYÉM…”

25 A GONDOLATOK FAJTÁI A GONDOLATOK A MENTÁL TESTBEN KELETKEZNEK, MEGFORMÁLÁSUKHOZ A MENTÁL TEST ANYAGÁT HASZNÁLJÁK. ALSÓ MENTÁL TEST FELSŐ MENTÁL TEST A MENTÁL TEST „ANYAGA” OLYAN, MINT A GÁZ, ÁLLANDÓAN MOZGÁSBAN VAN. AMIKOR EGY GONDOLAT LÉTRE JÖN, A MENTÁL ANYAG ELKEZD REZEGNI, MEGHATÁROZOTT SZÍNE LESZ. EZ A REZGÉS KÉT JELENSÉGET IDÉZ ELŐ: GONDOLATI HULLÁMOKAT, AMELYEK MINDEN IRÁNYBAN TERJEDNEK ÉS ARRA TÖREKSZENEK, HOGY AZ ARRA FOGÉKONY ANYAGBAN HASONLÓ REZGÉST IDÉZZENEK ELŐ, AMI REPRODUKÁLJA AZ EREDETI GONDOLAT, GONDOLATI FORMÁKAT, AMELYEK A SAJÁT ANYAG KILÖKŐDÉSEI AZ AURÁBÓL. A SZFÉRÁBÓL VELE AZONOS ESSZENCIÁKAT GYŰJTENEK MAGUK KÖRÉ, ÉS REZGÉSBE HOZZÁK. A GONDOLATOK BÁRMILYEN ALKALMAS ANYAGOT TALÁLNAK, ELKEZDIK REZEGTETNI, EZZEL ÁTADÓDNAK. MINDENKI CSAK AZOKRA A GONDOLATOKRA FOGÉKONY, AMELYEK REZGÉSEI BENNE IS MEGVANNAK. 25

26 26 A GONDOLATOK TULAJDONSÁGAI o ALAK (FORMA), A GONDOLAT ALAKJÁT A BENNE LEVŐ GONDOLATI TARTALOM, A GONDOLATI REZGÉSEK „ÉLŐLÉNYEK”, MELYEK MEGHATÁROZOTT TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZNEK: o KÖRVONALAIT (HOMÁLYOS, VAGY ÉLES KÖRVONALAK) PEDIG A GONDOLAT MEGFOGALMAZÁSA HATÁROZZA MEG, o NAGYSÁG (MÉRET), AMELY ATTÓL FÜGG, HOGY MILYEN ERŐS A GONDOLAT), o SŰRŰSÉG, MELYET A MEGVALÓSÍTÁS HATÁROZOTTSÁGA (EREJE, ENERGIÁJA) SZAB MEG, o SZÍN (REZGÉSSZÁM), MELYET A GONDOLAT SZINTJE ( MINÉL MAGASABB SZINTŰ, ANNÁL MAGASABB REZGÉSSZÁMÚ), VALAMINT A GONDOLAT JELLEGE (VILÁGOS, TISZTA, VAGY SÖTÉT, ZAVAROS) HATÁROZ MEG, o POLARITÁS (TÖLTÉS), AMELY LEHET POZITÍV GONDOLAT (JÓ), NEGATÍV GONDOLAT (ROSSZ), VAGY SEMLEGES. A LÉTBEN LEVŐ EMBER HÁROM CÉLBÓL HOZ LÉTRE GONDOLATOKAT: NEM ÖSZPONTOSÍTOTT, NEM SZEMÉLYRE IRÁNYULÓ (ELMARADNAK,SZÉTOSZLANAK) ÖNMAGUKRA IRÁNYÍTOTT (CSOPORTOSUL, KÖVETI AZ ALKOTÓJÁT, HOMÁLYOSÍT) SZEMÉLYRE IRÁNYULÓ (ELMEGY, HA BEFOGADJÁK NEM TÉR VISSZA)

27 27 A GONDOLATOK MEGVALÓSULÁSA A GONDOLAT MEGVALÓSÍHATÓSÁGA (A GONDOLAT ÉLETTARTAMA) ATTÓL FÜGG, HOGY MILYEN SŰRŰ, MILYEN HATÁROZOTT ÉS MILYEN ERŐS. 1. A GONDOLATOK SŰRÍTHETŐEK, HA SOKSZOR ISMÉTELJÜK ŐKET, SŰRÍTÉSSEL A MEGVALÓSULÁS VALÓSZÍNŰSÉGE NÖVELHETŐ. A SŰRŰSÉGTŐL FÜGGŐEN A GONDOLATOK LEHETNEK: A LÉTREHOZOTT GONDOLATOK VISSZA IS VONHATÓK: - SZÁNDÉKOSAN (TUDATOSAN), AKARATTAL, - KÉTELKEDÉSSEL, (MEGVONJUK TŐLE AZ ERŐT). ÍGY TOVÁBB HALADÁSUK MEGÁLL, MIVEL MEGSZÜNTETJÜK A HAJTÓ ENERGIÁT. A MÁR ELINDÍTOTT GONDOLATOK MEGÁLLÍTHATÓAK MEGBÁNÁSSAL, ILYENKOR A GONDOLAT BETELJESÜL. - RITKA GONDOLATOK (LAZA, GYENGE) GONDOLATOK NEM ÖNFENNTARTÓAK, KÖNNYEN SZÉTOSZLANAK, (NINCS AMI ÖSSZETARTANÁ ŐKET), - SŰRŰBB GONDOLATOK MEGMARADNAK (TEHÁT MINT KARMA MŰKÖDNEK), - NAGYON SŰRŰ GONDOLATOK ÖNFENNTARTÓAK ÉS KÉPESEK MAGUKTÓL IS MEGVALÓSULNI. OLYAN GONDOLATOK, AMELYEK NEM FELELNEK MEG AZ UNIVERZUM EGÉSZÉNEK, SOHA NEM VALÓSULHATNAK MEG!

28 28 A GONDOLATOK BELSŐ TÜKRÖZŐDÉSE MENTÁL TEST ASZTRÁL TEST FIZIKAI TEST ANYAGI TEST A FIZIKAI AGY MINDEN RÉSZECSKÉJÉNEK MEG VAN A MAGA ÉTERI, ASZTRÁLIS ÉS MENTÁLIS MÁSA, TERMÉSZETESEN LENTRŐL FELFELÉ NÖVEKVÖ FREKVENCIÁN ÉS RITKULÓ ANYAGISÁGBAN. HA AZ EGYES SZINTEK ANALÓG RÉSZECSKÉI KÖZÖTT MÁR MEG VAN AZ ÖSSZEKÖTTETÉS, A GONDOLAT MEGFELELŐEN TÜKRÖZŐDIK (VALÓSUL MEG). HA AZ ÖSSZEKÖTTETÉS HIÁNYZIK, AKKOR A LEFELÉ IRÁNYULÓ REZGÉS ÁTMEGY A MÁR MEGLÉVŐ CSATORNÁRA ÉS AZ EREDETI GONDOLAT MÓDOSULTAN VALÓSUL MEG. MINDEN GONDOLAT A LÉTREHOZÁS PILLANATÁBAN ELKEZD TÜKRÖZŐDNI AZ UNIVERZUM SÍKJAIN. A TÜKRÖZŐDÉST AZ AURA FLUKTUÁCIÓJA VÁLTJA KI. MINÉL MAGASABB SZINTŰ EGY GONDOLAT, ANNÁL RÖVIDEBB UTAT KELL MEGTENNIE, ÍGY HAMARAB VISSZAÉR A LÉTREHOZÓJÁHOZ.

29 Fizikai sík Asztrál sík Mentál sík 29 A GONDOLATOK KÜLSŐ TÜKRÖZŐDÉSE Fizikai sík Asztrál sík Mentál sík TÜKRÖZÉS A FIZIKAI SÍKONTÜKRÖZÉS AZ ASZTRÁL SÍKONTÜKRÖZÉS A MENTÁL SÍKON Fizikai sík Asztrál sík Mentál sík MINDEN LÉTREHOZOTT GONDOLAT EREDETI TULAJDONSÁGAIVAL MINDEN SÍKON, MELYNEK ANYAGISÁGÁVAL EGYEZIK, TÜKRÖZŐDIK A GONDOLAT AZ EMLÍTETT TULAJDONSÁGOK MIATT A HALADÁSI IRÁNYÁBAN MEGVÁLTOZTATJA AZ ÚTJÁBA KERÜLŐ MÁR MEGLÉVŐ FORMÁKAT, EZZEL MÓDOSÍTJA AZ EGÉSZ UNIVERZUMOT (HA ELÉG ERŐS HOZZÁ). MIRE VISSZAÉR A LÉTREHOZÓJÁHOZ, A GONDOLAT MEGTEREMTETTE A MEGVALÓSULÁS FELTÉTELEIT, AMI AZ EGÉSZ UNIVERZUMMAL ÖSSZHANGBAN VAN. A KÜLSŐ TÜKRÖZŐDÉSSEL MINDEN GONDOLAT VISSZATÉR A LÉTREHOZÓJÁHOZ.

30 30 A KARMA KELETKEZÉSE 1 1. A GONDOLAT MEGFOGALMAZÁSA LÉTRE JÖN A GONDOLAT, AMELYNEK ELLENTÉTES MÁSOLATA MEGMARAD AZ ALTUDATBAN. A MÁSOLAT A GONDOLAT MINDEN LEÍRT TULAJDONSÁGGAL RENDELKEZIK. (MINDKETTŐ ELŐGONDOLAT, NINCS EREJE!) 2. MEG AKARJUK VALÓSÍTANI ERŐT ADUNK A GONDOLATNAK, MINÉL ERŐSEBBEN AKARJUK, ANNÁL SŰRŰBB LESZ A GONDOLAT. 3. MEGVALÓSÍTJUK A MEGVALÓSÍTOTT GONDOLAT ÁTMEGY A MEGVALÓSULÁSBA, A HELYE MEGMARAD, AZ ALTUDATI MÁSOLAT EREJÉT VESZTI (NEM MŰKÖDIK). FELTUDAT ALTUDAT

31 31 A KARMÁK KELETKEZÉSE 2 4. AKTIVIZÁLÓDÁS AHOGY ÚJRA ELÉRJÜK AZT A FEJLŐDÉSI SZINTET, AMELY AZ EREDETI GONDOLATOT (TETTET) LÉTREHOZTA, A BENNÜNK MARADT “NEGATÍV” ELKEZD REZEGNI ÉS VONZANI KEZDI HIÁNYZÓ FELET, MEGTEREMTI A BETELJESÜLÉS KÖRÜLMÉNYEIT 5. VISSZAKAPJUK AZ ALTUDATBAN TÁROLT REZGŐ FÉL VISSZAVONZZA A HIÁNYZÓ FELET, AZAZ MINDEN, AMIT ELŐIDÉZTÜNK, BETELJESEDIK. UGYAN AZT ÉREZZÜK, MAGUNKBAN AMIT AZ ÉRZETT, AKINEK OKOZTUK. 6.TAPASZTALAT A BETELJESEDETT GONDOLAT EREJÉT VESZTI, ÉS MINT ÁTÉLT TAPASZTALAT ÉL BENNÜNK, MELYNEK ISMERJÜK A KEZDETÉT ÉS A KÖVETKEZMÉNYEIT. AZ ILYEN TAPASZTALAT BÁRMIKOR HASZNÁLHATÓ A KÉSŐBBI ÉLET SORÁN, TETSZÉS SZERINT. TULAJDONKÉPPEN EZ A TAPASZTALAT SZERZÉS AZ ÉLET CÉLJA ÉS LÉNYEGE

32 32 ÖSSZEFOGLALÁS 4 1.A GONDOLATOK A MENTÁL TESTBEN KELETKEZNEK, MEGFORMÁLÁSUKHOZ A MENTÁL TEST ANYAGÁT HASZNÁLJÁK. 2.A GONDOLATOK KÉT MÓDON NYILVÁNULNAK MEG: GONDOLATI HULLÁMOK FORMÁJÁBAN, AMELYEK MINDEN IRÁNYBAN TERJEDNEK ÉS ARRA TÖREKSZENEK, HOGY AZ ARRA FOGÉKONY ANYAGBAN HASONLÓ REZGÉST IDÉZZENEK ELŐ, AMI REPRODUKÁLJA AZ EREDETI GONDOLAT, GONDOLATI FORMÁK ALAKJÁBAN, AMELYEK A SAJÁT ANYAG KILÖKŐDÉSEI AZ AURÁBÓL. A SZFÉRÁBÓL VELE AZONOS ESSZENCIÁKAT GYŰJTENEK MAGUK KÖRÉ, ÉS REZGÉSBE HOZZÁK. 4.MINDENKI CSAK AZOKRA A GONDOLATOKRA FOGÉKONY, AMELYEK REZGÉSEI BENNE IS MEGVANNAK. 3.A GONDOLATOK BÁRMILYEN ALKALMAS ANYAGOT TALÁLNAK, ELKEZDIK REZEGTETNI, EZZEL ÁTADÓDNAK. 7.MINDEN GONDOLAT A LÉTREHOZÁS PILLANATÁBAN ELKEZD TÜKRÖZŐDNI AZ UNIVERZUM SÍKJAIN. A TÜKRÖZŐDÉST AZ AURA FLUKTUÁCIÓJA VÁLTJA KI. 5.A LÉTBEN LEVŐ EMBER HÁROM CÉLBÓL HOZ LÉTRE GONDOLATOKAT: NEM ÖSZPONTOSÍTOTT, NEM SZEMÉLYRE IRÁNYULÓ MARADNAK,SZÉTOSZLANAK) ÖNMAGUKRA IRÁNYÍTOTT (CSOPORTOSUL, KÖVETI AZ ALKOTÓJÁT, HOMÁLYOSÍT) SZEMÉLYRE IRÁNYULÓ (ELMEGY, HA BEFOGADJÁK NEM TÉR VISSZA) 8.A KÜLSŐ TÜKRÖZŐDÉSSEL MINDEN GONDOLAT VISSZATÉR A LÉTREHOZÓJÁHOZ.

33 33 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! VÉGE

34 A JELEN, MÚLT ÉS A JÖVŐ AZ UNIVERZUMBAN MINDEN ELLENTÉTES REZGÉS, - A LEFELÉ ÁRAMLÓ ÉS A LEFELÉ ÁRAMLÓ, – AZ ELEKTROMOS ÉS MÁGNESES MIND EGYIDEJŰLEG JELEN VAN. A FELFELÉ ÁRAMLÓ A JELENBŐL A JÖVŐ FELÉ, A LEFELÉ ÁRAMLÓ A JELENBŐL A MÚLT FELÉ MUTAT. A SZEMLÉLŐDŐ EBBŐL AZT ÉRZÉKELI, AMERRE FIGYELME FORDUL. A JELEN, A MÚLT ÉS A JÖVŐ MÁS FREKVENCIÁN EGYIDEJELŰLEG LÉTEZŐ VALÓSÁG. EZ AZÉRT LEHETSÉGES, MERT MÁS ANYAGISÁGÚAK (MÁS SZFÉRÁHOZ TARTOZNAK) ÉS MÁS DIMENZÓKBAN VANNAK. AZ ELLENTÉTES ERŐK TELJESEN EGYFORMÁK, EGYMÁS TÜKÖRKÉPEI (ELLENTÉTES DIMENZIÓBAN VANNAK). 34

35 35 TEREMTŐ HIERARCHIÁK AZ EMBERI FEJLŐDÉS TERE PIRAMIS ALAKÚ, AMELY AZ OLDALÁNAK KÖZÉPPONTJÁN ÁTMENŐ TENGELY KÖRÜL FOROG. A 21 SÍKOT A PIRAMISOK OLDALAI ALKOTJÁK. AZ EMBERISÉG ANYAGI TESTBEN AZ ANYAGI VILÁGBAN LÉTEZIK. A SÍKOK A SZELLEMI (MENTÁLIS) FEJLŐDÉS SZINTJEIT JELENTIK. A DIMENZIÓK TÉRTÜKRÖZŐ HATÁSA MIATT A SÍKOK SŰRŰSÉGÉNEK MEGFELELŐ ANYAGISÁGOK GÖMB ALAKOT ÖLTENEK. EZ A 7 SZFÉRA, MELYBEN ÉS A 7 PIRAMIS MEGTALÁLHATÓ ÉS A 3 SÍK (3x7 SZINT). A SZFÉRÁKBAN AZ ANYAGI SŰRŰSÉGNEK MEGFELELŐEN AZ UNIVERZUM MINDEN LÉTEZŐ REZGÉSE BENNE VAN. AMENNYIBEN AZ EMBER, - MINT AZ UNIVERZUM MÁSA - LÉTREHOZ BÁRMILYEN GONDOLATOT, MEGREZEGTETI A VELE AZONOS UNIVERZUMI REZGÉST (TEREMTŐ HIERARCHIÁK), AMI ERŐSÍTI AZ EMBERI GONDOLATOT. BÁRMIT AKAR AZ EMBER, A TEREMTŐ HIERARCHIÁK FELTÉTEL NÉLKÜL SEGÍTENEK!!!

36 36 AZ EREDENDŐ EMBERI TULAJDONSÁGOK Tevékenység Bölcsesség Akarat 1 2 6 4 5 3 7 TEREMTÉS ELŐTT A TEREMTŐ HÁROM IRÁNYBAN KIÁRAMLIK ÉS KÖRBE FORDUL. EZZEL KIJELÖLI A TEREMTÉS TERÉT ÉS LEKESÍTI AZT. A FORGÁS KÖZBEN A HÁROM TEREMTŐ SUGÁR EGY- EGY ASPEKTUSSAL LEKESÍTI A TÉR HARMADÁT, MAJD TOVÁBB FOROGVA A KÖVETKEZŐ ASPEKTUSOKKAL. MIRE EGYSZER KÖRÜL ÉR, A TÉR EGÉSZÉT MINDHÁROM ASPEKTUSSAL ÁTHATJA. 1. AKARAT- BÖLCSESSÉG -TEVÉKENYSÉG 2. TEVÉKENYSÉG- AKARAT- BÖLCSESSÉG 3. BÖLCSESSÉG- TEVÉKENYSÉG- AKARAT 4. AKARAT -TEVÉKENYSÉG - BÖLCSESSÉG 5. TEVÉKENYSÉG- BÖLCSESSÉG- AKARAT 6. BÖLCSESSÉG- AKARAT -TEVÉKENYSÉG 7. AKARAT- TEVÉKENYSÉG- BÖLCSESSÉG EGYFORMA ARÁNYBAN AZ ÁTHALADÁS SORRENDJÉBEN AZ ÉLETRE KELTETT EGYSÉGEK TULAJDONSÁGAINAK SORRENDJE ÉS ARÁNYA KÜLÖNBÖZŐ LESZ: ENNEK MEGFELELŐEN 7 KÜLÖNBÖZŐ ALAPTULAJDONSÁGÚ EMBER LÉTEZIK.

37 37 FLUIDOK, ELEMEK Föld elem Tűz elem Víz elem Magnetikus fluid Elektromos fluid Levegő elem BÁRMELYIK DIMENZIÓ FLUID- PÁRJÁT NÉZZÜK, FORGÁSÁBAN MINDEGYIK A JIN-JANG ÁBRÁT ADJA.

38 38 A FORGÓ HÁRMAS A MEGNYILVÁNULT RÉSZECSKÉK KIFELÉ KÉT PÓLUSÚAK:EGYIK IRÁNYBÓL NÉZVE ELEKTROMOSAK, ELLENTÉTES IRÁNYBÓL NÉZVE MÁGNESESEK. MEGNYILVÁNULÁSKOR MINDÍG HÁRMAS (HETES) CSOPORTOKAT ALKOTNAK. EGY HÁRMASON BELÜL AZ EGYMÁSHOZ VISZONYÍTOTT HELYZETÜK HATÁROZZA MEG A POLARITÁST. AZ ÖRÖKKÉVALÓ MINDEN ALKOTÓ RÉSZECSKÉJE EGYFORMA, NEM FOROG, MEGNYILVÁNULATLAN. AZ UNIVERZUMBAN MINDEN EZEKBŐL AZ ALKOTÓ RÉSZECSKÉKBŐL ÉPÜL FEL. A MENYILVÁNULATLAN RÉSZECSKÁK A TEREMTÉSBEN MEGNYILVÁNULNAK, FORGÁSBA JÖNNEK. 1 D 6 D A HÁRMASOK ÖNMAGUKBAN ZÁRT ENERGIAMEZŐT ALKOTNAK. KÖZÉPEN MINDIG A MEGVÁLTÓ JÖN LÉTBE. Innen nézve a hármas jobbra forgó Innen nézve a hármas balra forgó

39 39 AZ UNIVERZUM LÉT-TERÉNEK SÍKJAI ÉS DIMENZIÓI 3. Dimenzió Forgástengely 4. „Dimenzió” 2. Dimenzió 1. Dimenzió 3. Dimenzió 2. Dimenzió 1. Dimenzió 4. sík: a piramis oldala 3. sík: Fizikai sík 1 2 1 4 2. sík: Asztrál sík 1. sík: Mentál sík 3 A TEREMTÉS LÉTTERE BIPIRAMIS ALAKÚ. A PIRAMISBAN 3, EGYMÁSRA MERŐLEGES SÍK VAN, + A 4. SÍK. MINDEGYIKNEK VAN ALSÓ ÉS FELSŐ RÉSZE. A LÉTTÉRNEK 3 FELSŐ ÉS EZZEL ELLENTÉTES 3 ALSÓ DIMENZIÓJA VAN. A BIPIRAMIS ALAKÚ LÉTTÉR A PIPAMIS ELLENTÉTES OLDALAINAK KÖZÉPPONTJÁN ÁTMENŐ TENGELY KÖRÜL FOROG. EZ ADJA A 4. FELSŐ ÉS A VELE ELLENTÉTES ALSÓ DIMENZIÓT. PÁRATLAN SZÁMÚ DIMENZIÓ NEM LÉTEZIK !

40 40 A TEREMTÉS KÖRFORGÁSA SZENTLÉLEK TEREMTŐ MEZŐ ATYA BETELJESÜLT TEREMTÉS MEGVÁLTÓ MESSIÁS FIÚ SZENTLÉLEK A KÖRFORGÁS ELEMEI EGY HELYEN, EGYMÁSBAN VANNAK!

41 41 TARTALOMJEGYZÉK 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40 42 41 A KARMÁK KELETKEZÉSE 2 A TEREMTÉS KÖRFORGÁSA VÉGE A GONDOLATOK KÜLSŐ TÜKRÖZŐDÉSE ÖSSZEFOGLALÁS 4 MELLÉKLETEK TEREMTŐ HIERARCHIÁK AZ EREDENDŐ EMBERI TULAJDONSÁGOK TARTALOMJEGYZÉK FLUIDOK, ELEMEK A FORGÓ HÁRMAS AZ UNIVERZUM SÍKJAI ÉS DIMENZIÓI TUDATSZINTEK A GONDOLATOK TULAJDONSÁGAI CÍMLAP EMBERI FEJLŐDÉS 1 EMBERI FEJLŐDÉS 2 AZ IGAZSÁG AZ UNIVERZUM TÖRVÉNYEI SAJÁTOSSÁGAI A TEREMTÉS TERE AZ IDŐ A DIMENZIÓK ELŐSZÓ TEREMTÉS 1 TEREMTÉS 3 AZ AURA FLUKTUÁCIÓ TÜKRÖZÉS AZ AURÁKON TÜKRÖZÉS A DIMENZIÓKON TEREMTÉS 2 A LÉTBE JÖVETEL AZ EMBERI TESTEK AURÁK ÉS CSAKRÁK AZ EMBER (UNIVERZUM) SZFÉRÁI A GONDOLATOK BELSŐ TÜKRÖZŐDÉSE ÖSSZEFOGLALÁS 2 A KARMÁK KELETKEZÉSE 1 GNOTHI SEAUTON A JELEN, MÚLT ÉS A JÖVŐ ÖSSZEFOGLALÁS 1 ÖSSZEFOGLALÁS 3 A GONDOLATOK MEGVALÓSULÁSA A GONDOLATOK FAJTÁI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

42 MELLÉKLETEK 42 AZ IGAZSÁG AZ UNIVERZUM TÖRVÉNYEI DIMENZIÓK KÖRFORGÁS A TEREMTÉS TERE TEREMTÉS TÖRTÉNETEK AZ EMBERI FEJLŐDÉS CSAKRÁK AURA HELYREÁLLÍTÁSA SPIRÁL TV. SZFÉR ÁK AZ IGAZSÁG KARMA TV. IDŐSPIRÁL VÁMPIROK

43 TISZTELT OLVASÓ! A BEMUTATÓ BAL KLIKKELÉSSEL, VAGY ENTER LENYOMÁSÁVAL LÉP TOVÁBB. EZ UTÁN MINDEN ESETBEN LEGALÁBB 3 MÁSODPERCET KELL VÁRNI, MERT A BEMUTATÓ SOK HELYEN AUTOMATIKUSAN MEGY TOVÁBB. AMÍG AZ ANIMÁCIÓ BE NEM FEJEZŐDIK, NEM LEHET TOVÁBB HALADNI. AHOL A SZÖVEG ALÁHÚZOTT, A SZÖVEGHEZ HIVATKOZÁS VAN CSATOLVA, EGYSZER RÁKLIKKELVE KIS IDŐ UTÁN ÚJ ABLAKBAN MEGJELENIK A HIVATKOZÁS. TÖBB HELYEN KÜLÖN KIS NÉGYZET ALAKZATTAL LEHET HIVATKOZÁST ELINDÍTANI, AMI MINDÍG AKKOR JELENIK MEG, AMIKOR AKTUÁLIS. MEGTEKINTÉS UTÁN AZ ÚJ ABLAKOT ( HTML LAP, MEDIA PLAYER) BE KELL ZÁRNI. HA A HIVATOZÁSKOR ÚJ BEMUTATÓ DIA NYÍLIK MEG, AKKOR A VISSZA A LEGUTÓBBI DIÁHOZ AKCIÓGOMBBAL LEHET VISSZATÉRNI AZ ABBAHAGYOTT DIÁHOZ. AMENNYIBEN EZ MÉGSEM SIKERÜLNE, AKKOR A TARTALOMHOZ GOMB MEGNYMÁSAKOR A TARTALOMJEGYZÉK JELENIK MEG, AHOL A DIA CÍMÉRE KLIKKELVE A MEGADOTT HELYRE LEHET JUTNI. INNEN TETSZŐLEGES SORRENBEN IS LEHET HALADNI. AKCIÓGOMBOK: TARTALOMHOZ HIVATKOZÁSOKHOZ VISSZA A LEGUTBBI DIÁHOZ VETÍTÉS BEFEJEZÉSE JÓ SZEMLÉLŐDÉST! VISSZA ELŐRE 2


Letölteni ppt "A GONDOLATOK HATÁSA A JELENRE, A MÚLTRA ÉS A JÖVŐRE I. Rész A PAKSI EZOTERIKUS KÖR TISZTELETÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTT ELŐADÁS KÖVETKEZŐ DIA: KLIKK / ENTER 2002."

Hasonló előadás


Google Hirdetések