Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Betegszervezetek helye és szerepe a gyógyításban és a gyógyulásban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Betegszervezetek helye és szerepe a gyógyításban és a gyógyulásban."— Előadás másolata:

1 Betegszervezetek helye és szerepe a gyógyításban és a gyógyulásban

2  „Nem elég a jóra vágyni: A jót akarni kell!  És nem elég akarni: De tenni, tenni kell!  A jószándék kevés!”  (Váci Mihály: Még nem elég)

3 A betegség vallásossá tesz? Mire gondol a beteg? (vallásos és ateista egyaránt)  Jaj Istenem, meghalok!  Ki segít nekem?  Ha van Isten, akkor ez nem történhetik meg velem.  Istenem, segíts nekem!

4 Valljuk: (gondoljuk?) Az ég megsegíti azokat, akik segítenek magukon? más szóval Segíts magadon, az Isten is megsegít! avagy Mindnyájan Isten kezében vagyunk?

5 Definíció:  Betegszervezet:  Betegszervezet: olyan laikus szerveződés, szervezet, amelyet azzal a céllal hoznak létre a közös problémával vagy szituációval küzdő emberek, hogy összegyűjtsék az információkat, közösen mozgósítsák erőforrásaikat, kölcsönösen támogassák, segítsék egymást, a szolgáltatások és a gondozás terén.

6 „Self-help group”  Angol elnevezés: önsegítő csoport  kifejezi a szerveződés célját és feladatait

7 Alakulás  Az első önsegítő csoportok 1935-ben alakultak az Egyesült Államokban az alkoholisták számára.  II. világháború után felgyorsultak a szerveződések.  Gomba módra szaporodtak a 60-as, 70-es években.  Számtalan egyéni és társadalmi területet érintenek. (értelmi fogyatékosok, mozgássérültek, cukorbetegek, daganatos betegek, stb.)

8 Mi váltotta ki a megalakulásukat?  egészségügyi személyzet túlterheltsége és időhiánya  itt lehet pótolni azt az időt, amit egyébként minden egyes betegre rá kell (kellene) szánni  jó lenne ha a beteg -a betegségéről és a kezeléséről- teljes információ birtokában lenne

9 Szolgáltatások  Szolgáltatásaikat legtöbbször a tagok saját maguk nyújtják, ingyenesen, személyes kontaktus, találkozók, publikációk és az Internet útján.  Az események helyszíne rendszerint a kórházak, rendelőintézetek ebédlője, klubterme, esetleg a helyi Vöröskereszt terme.

10 Mi is a klubélet lényege?  Jó tartozni valahová.  Oktatás, felvilágosítás, információ és tapasztalat átadás.  Együttlét, hasonló gondokkal küzdő személyek találkozó helye.

11 Mi foglalkoztatja a betegeket?  saját történetük, betegségük  a cél az lenne, hogy a klubnapokon minél kevesebb személyes, minél több közérdekű kérdés kerüljön megbeszélésre

12 Miről tájékozódjanak a betegek?  elsődleges az őszinteség  úgy is lehet mondani: semmit sem szabad elhallgatni  betegjogi törvények sok mindent előírnak  a betegségüket illetően mindenről

13 Klubélet elemei:  Adott esetben egy laikus többet tud segíteni a saját példáját bemutatva mint egy orvos  betegek egymás közötti tapasztalatcseréje során: életmódra, diétára, család empátiájának megnyerésére segédeszközök használatára stb.  lehet praktikus tanácsokat kapni

14 Közös programok szervezése  kirándulás  színházlátogatás

15 Közös programok szervezése  beszélgetések  betegségükben elszigetelődött egyéneket visszavezeti a társadalmi életbe

16 Klubvezetők  Magyarországon kezdetben sok helyen az orvosok vállalták  igen jelentős munka ráfordítással  hazai sajátosság  az utóbbi 10-15 évben a betegszervezetekben egyre több eredménnyel járó érdekvédelmi munka folyik, ezért a klubok vezetését a betegeknek kell (kellett) átvenni

17 Klubvezetők problémái  nagyon nehéz a tagságot aktivizálni  a klubtagok leginkább kapni szeretnének: brossurát, uzsonnát, ajándékot, információt, bármit  rengeteget dolgozik a sorstársak ügyéért  gondot okoz az anyagiak és a szponzorok hiánya  hátrány a nyelvtudás hiánya  nem tudnak bekapcsolódni a nemzetközi mozgalmakba

18 Mozgalom  Magyarországon 38 kisebb-nagyobb önkéntes csoport, Ilko klub jött létre  MISZ  öregedő életkor  fiatalok bevonása a mozgalomba  egészségügyi személyzet felhívná a beteg figyelmét a földrajzilag közel működő, aktuálisan megkereshető betegszervezetre

19 Miért fontos a beteg felvilágosítás? Mert: csak a tájékozott, a saját betegségével tapasztalatokat szerzett, rendszeresen kontrollált beteg képes  a z orvosi javaslatok, az utasítások pontos követés ére  megfelel ő gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelés betartására  a b etegséggel való együttélés re

20 Jövő  hazai történelmünk rövid  sok a tennivaló a betegszervezetek valódi céljainak elérésében  tagság aktivitásának növelése  elhivatott betegvezetők megtalálása  munkájuk népszerűsítése

21 Kik segíthetnek? Társadalmi feladat: orvosok döntéshozók (politikusok) egészséges társadalom tagjai

22 Feladatok  együttműködés az egészségügyi kormányzattal  uniós és hazai pályázati lehetőségek felkutatása  új ismeretek megszerzése  országon belüli és nemzetközi példák megismerése  felvilágosítás, megelőzés, szűrőprogramok, betegjogok védelme

23 Hogyan tovább?  Erőt, fáradságot nem kímélő, áldozatos munka.  Ismeretek folyamatos fejlesztése.  Mi, akik aktívan dolgozunk a betegszervezetekért, bizakodóak vagyunk.

24


Letölteni ppt "Betegszervezetek helye és szerepe a gyógyításban és a gyógyulásban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések