Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 MODERN GAZDASÁGI RENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 3-4. ÁVF 2006. ősz Csillik Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 MODERN GAZDASÁGI RENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 3-4. ÁVF 2006. ősz Csillik Péter."— Előadás másolata:

1 1 MODERN GAZDASÁGI RENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 3-4. ÁVF 2006. ősz Csillik Péter

2 2 3. BEVEZETÉS MIT VIZSGÁL AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ GAZDASÁGTAN ? Nem mennyiségi kritériumokat, Nem mennyiségi kritériumokat, Valós gazdaságok jelenségeit társadalomba ágyazottan, Valós gazdaságok jelenségeit társadalomba ágyazottan, Gazdaság intézményi keretét Gazdaság intézményi keretét Társadalmi magatartásminták, Társadalmi magatartásminták, Kulturális és mentális modellek Kulturális és mentális modellek

3 3 RENDSZER, GAZDASÁGI RENDSZER RENDSZER, GAZDASÁGI RENDSZER Társadalom működésének leírása → társadalom intézményeinek vizsgálata adott szempontból Társadalom működésének leírása → társadalom intézményeinek vizsgálata adott szempontból (alrendszerek) (alrendszerek) Kapitalizmus → gazdasági rendszer önállósulása Kapitalizmus → gazdasági rendszer önállósulása Gazdasági tevékenység Gazdasági tevékenység Formális Formális Szubsztantív Szubsztantív Rendszer Rendszer Két dimenzió: Két dimenzió: *ami szerveződik, *ami szerveződik, *ahogyan kapcsolódnak egymáshoz a komponensek *ahogyan kapcsolódnak egymáshoz a komponensek

4 4 Kuznetz: olyan „objektumok, eszmék vagy tevékenységek „ együttese, amelyeket az „interakció vagy a kölcsönös függőség bizonyos szabályszerű formája fog egységbe” Kuznetz: olyan „objektumok, eszmék vagy tevékenységek „ együttese, amelyeket az „interakció vagy a kölcsönös függőség bizonyos szabályszerű formája fog egységbe” Koopmans és Montias: *résztvevők (egyén vagy csoport) Koopmans és Montias: *résztvevők (egyén vagy csoport) *interakciók (egyik cselekvése befolyásolja a többieket) *interakciók (egyik cselekvése befolyásolja a többieket) utasítások és szabályok kormányozzák utasítások és szabályok kormányozzák

5 5 Gazdasági rendszer Olyan szervezetek interakciója, amelyek résztvevői: a szabályoknak és utasításoknak megfelelően a szabályoknak és utasításoknak megfelelően az anyagi javak és szolgáltatások az anyagi javak és szolgáltatások termelésével, termelésével, elosztásával és elosztásával és felhasználásával foglalkoznak felhasználásával foglalkoznak Közösség meghatározza: Közösség meghatározza: o Mit kell termelni? o Hogyan kell termelni? o Jövedelmek elosztása és újraelosztása

6 6 RENDSZEREK ÖSSZE- HASONLÍTÁSÁNAK ALAPJAI Milyen tényezők befolyásolják, határozzák meg karakterét? Milyen tényezők befolyásolják, határozzák meg karakterét? Hogyan működik? Milyen mértékben és jelleggel avatkozik be az állam? Hogyan működik? Milyen mértékben és jelleggel avatkozik be az állam? Milyen a teljesítménye? Milyen a teljesítménye?

7 7 1.) Befolyásoló tényezők 1.1 Gazdasági fejlettség 1.2 Társadalmi és kulturális tényezők társadalmi rétegződés társadalmi rétegződés társadalom szokásai, tradíciói, értékei és hiedelmei (ideológia) társadalom szokásai, tradíciói, értékei és hiedelmei (ideológia) 1.3 Környezet természeti környezet természeti környezet más gazdasági rendszerekkel való érintkezés más gazdasági rendszerekkel való érintkezés

8 8 2.) Gazdasági rendszerek jellege és működése 2.1 Társadalmi preferenciafüggvény egyéni preferenciák kifejeződése egyéni preferenciák kifejeződése piacon (fogyasztói szuverenitás) piacon (fogyasztói szuverenitás) politikai folyamatokon keresztül (szavazással) politikai folyamatokon keresztül (szavazással) uralkodó csoportok preferenciái uralkodó csoportok preferenciái 2.2 Intézmények és eszközök (termelés és elosztás igazgatása) (termelés és elosztás igazgatása) pld. vállalatok, piac, háztartások, termelési eszközök tulajdonjoga pld. vállalatok, piac, háztartások, termelési eszközök tulajdonjoga állam módszerei szociális céljainak elérésére (beavatkozás ) állam módszerei szociális céljainak elérésére (beavatkozás )

9 9 2.) Gazdasági rendszerek jellege és működése 2.3 Erőforrás-allokáció és jövedelemelosztás módjai centralizáció vagy decentralizáció (döntéshozatal helye és információáramlás) centralizáció vagy decentralizáció (döntéshozatal helye és információáramlás) utasítás vagy csere (fizikai egységek, adminisztratív vagy pénzáramlások és piaci árak) utasítás vagy csere (fizikai egységek, adminisztratív vagy pénzáramlások és piaci árak) tervezés vagy piac (állam mennyire avatkozik bele) tervezés vagy piac (állam mennyire avatkozik bele)

10 10 3.)Gazdasági rendszerek teljesítménye kibocsátás, kibocsátás, hatékonyság, hatékonyság, stabilitás, stabilitás, egyenlőség, egyenlőség, fizetési mérleg, fizetési mérleg, egyén gazdasági biztonsága, egyén gazdasági biztonsága, alkalmazkodóképesség stb. alkalmazkodóképesség stb.

11 11 INTÉZMÉNY Emberek magatartását befolyásoló szabályok Emberek magatartását befolyásoló szabályok Hogyan tudnak együttműködni? Hogyan tudnak együttműködni? Hogyan valósul meg a koordináció? Hogyan valósul meg a koordináció? Posztmodern társadalomban Posztmodern társadalomban (egyén a közösség része) (egyén a közösség része) Kapitalizmusban Kapitalizmusban (árszabályozó PIAC) (árszabályozó PIAC) → miért kooperálnak? → miért kooperálnak?

12 12 A GAZDASÁG LEGFONTOSABB INTÉZMÉNYEI Tulajdon + gazdasági tevékenységet koordináló intézmények Tulajdon + gazdasági tevékenységet koordináló intézmények 1. Tulajdon 1. Tulajdon Tulajdonviszonyok: emberek közötti viszonyok, amelyek a szűkösen rendelkezésre álló javakhoz való hozzájutást szabályozzák Tulajdonviszonyok: emberek közötti viszonyok, amelyek a szűkösen rendelkezésre álló javakhoz való hozzájutást szabályozzák Tulajdonosi jogosítványok: Tulajdonosi jogosítványok: Vagyontárgy használatának joga, Vagyontárgy használatának joga, Vagyontárgyból származó hasznok elsajátításának joga, Vagyontárgyból származó hasznok elsajátításának joga, Vagyontárgy formájának és tartalmának megváltoztatására irányuló jog, Vagyontárgy formájának és tartalmának megváltoztatására irányuló jog, Előbbi jogok elidegenítésének joga. Előbbi jogok elidegenítésének joga.

13 13 Tulajdon jellemzői: Tulajdon jellemzői: Kizárólagosság, Kizárólagosság, Átruházhatóság, Átruházhatóság, Alkotmányos garancia, Alkotmányos garancia, Kizárás joga, Kizárás joga, Modern magántulajdon + köztulajdon Modern magántulajdon + köztulajdon

14 14 2. Koordináló intézmények gazdasági folyamatok → reál szféra és szabályozási szféra koordinációja (allokáció+szabályozás) gazdasági folyamatok → reál szféra és szabályozási szféra koordinációja (allokáció+szabályozás) gazdasági szereplők közötti koordináció módjai: gazdasági szereplők közötti koordináció módjai: piaci piaci bürokratikus (állam) bürokratikus (állam)

15 15 Hogyan képes a piac a gazdasági koordinációra? Hogyan képes a piac a gazdasági koordinációra? Hogyan képes az állam a gazdasági koordinációra? Hogyan képes az állam a gazdasági koordinációra? -erőszakos koordináció, -erőszakos koordináció, -a köz érdekeit magára vállalja, -a köz érdekeit magára vállalja, -társadalmi ellenőrzés az egyén felett. -társadalmi ellenőrzés az egyén felett.

16 16 PIACI: JOGILAG EGYENRANGÚ FELEK, JOGILAG EGYENRANGÚ FELEK, PÉNZBELI NYERESÉG ELÉRÉSE MOTIVÁLJA, PÉNZBELI NYERESÉG ELÉRÉSE MOTIVÁLJA, MONETIZÁLT GAZDASÁGI ÜGYLETEK, MONETIZÁLT GAZDASÁGI ÜGYLETEK, PIAC KÖZVETÍTI AZ INFORMÁCIÓKAT. PIAC KÖZVETÍTI AZ INFORMÁCIÓKAT.BÜROKRATIKUS: ALÁ/FELÉ RENDELTSÉG, ALÁ/FELÉ RENDELTSÉG, INTÉZMÉNYESÍ-TETT KÉNYSZER (JOGI SZANKCIÓK), INTÉZMÉNYESÍ-TETT KÉNYSZER (JOGI SZANKCIÓK), NEM FELTÉTLENÜL FEJEZŐDNEK KI PÉNZBEN, NEM FELTÉTLENÜL FEJEZŐDNEK KI PÉNZBEN, KÖZPONTI TERVEZŐ SZERVEZET ÖSSZEGZI ÉS HASZNOSÍTJA AZ INFORMÁCIÓKAT. KÖZPONTI TERVEZŐ SZERVEZET ÖSSZEGZI ÉS HASZNOSÍTJA AZ INFORMÁCIÓKAT.

17 17 GAZDASÁGI RENDSZEREK → TULAJDON- FORMA BÜROKRATIKUS KOORDINÁCIÓ PIACI KOORDINÁCIÓ MAGÁN- TULAJDON KAPITALISTA PIAC- GAZDASÁG ÁLLAMI TULAJDON ÁLLAM- SZOCIALISTA TERVGAZDASÁG

18 18 A MODERN KAPITALIZMUS I. Történeti változás sajátosságai Magántulajdon evolúciója Magántulajdon evolúciója korai kapitalista vállalat: családi VÁLLALKOZÁS korai kapitalista vállalat: családi VÁLLALKOZÁS (tulajdonos maga gyakorolja tulajdonosi jogokat + korlátlan felelősség) (tulajdonos maga gyakorolja tulajdonosi jogokat + korlátlan felelősség) Nehéz társat találni korlátlan felelősség esetén, megoldás rt Nehéz társat találni korlátlan felelősség esetén, megoldás rt Tranzakciós költség a menedzser ellenőrzése, Tranzakciós költség a menedzser ellenőrzése, tulajdon és ellenőrzés szétválása, vagyonnövekedés vs. eszköznövekedés tulajdon és ellenőrzés szétválása, vagyonnövekedés vs. eszköznövekedés 20. század: tömegtermelés, Rt 20. század: tömegtermelés, Rt Skálahozadékkal csökkenő transzformációs költség, ellenőrzés tranzakciós költségében segít három piac: tőke, termék és menedzserpiac Skálahozadékkal csökkenő transzformációs költség, ellenőrzés tranzakciós költségében segít három piac: tőke, termék és menedzserpiac (döntési jogkörök átruházása + csak részvényei mértékében felel + tulajdonosi jogcímeket piacosítja) (döntési jogkörök átruházása + csak részvényei mértékében felel + tulajdonosi jogcímeket piacosítja)

19 19 2.) Állami szektor 2.) Állami szektor piaci kudarcok piaci kudarcok kormányzati kudarcok puha költségvetés mellett eszközt gyűjt a menedzser, míg állam veszteséget finanszíroz kormányzati kudarcok puha költségvetés mellett eszközt gyűjt a menedzser, míg állam veszteséget finanszíroz állami kiadások növekedését okozó tényezők állami kiadások növekedését okozó tényezők

20 20 2.1 Gazdasági magyarázatok KERESLETI OLDALI Infrastrukturális beruházások, Infrastrukturális beruházások, Közjavak iránti igény, Közjavak iránti igény, Wagner-törvény, Wagner-törvény, Ellen Wagner-törvény. Ellen Wagner-törvény. KÍNÁLATI OLDALI Eltérő termelékenység Baumol hatás Eltérő termelékenység Baumol hatás

21 21 2.2 Politikai magyarázatok KERESLETI OLDALI Bürokrácia elmélet Bürokrácia elmélet Pártverseny Pártverseny Fiskális illúzió Fiskális illúzió Érdekcsoportok Érdekcsoportok Választási és pártrendszerek Választási és pártrendszerek Pártpolitikai hipotézis (bal esetén több a kiadás) Pártpolitikai hipotézis (bal esetén több a kiadás)

22 22 2.2 Politikai magyarázatok KÍNÁLATI OLDALI Államigazgatás stratégiai helyzete Államigazgatás stratégiai helyzete Bürokrácia önmozgása Bürokrácia önmozgása

23 23 2.3 Egyéb tényezők világpiac hatása, adórendszer, világpiac hatása, adórendszer, centralizmus/föderalizmus centralizmus/föderalizmus 2.4 Keynesiánus beavatkozás intézményesülése Keynesianizmus a tömegtermelésre és tömegfogyasztásra szerveződő gazdaság szabályozó mechanizmusa, Keynesianizmus a tömegtermelésre és tömegfogyasztásra szerveződő gazdaság szabályozó mechanizmusa, stabil makrófeltételek mellett több a nagyvállalatok nyeresége, stabil makrófeltételek mellett több a nagyvállalatok nyeresége, állami keresletösztönzés deficitfinanszírozással, állami keresletösztönzés deficitfinanszírozással,.

24 24 technológiai fejlődés, tömegtermelés, bérek növekedése, inflációs nyomás, béralkuk kialakulása, kereslet szinten tartása állami beavatkozással technológiai fejlődés, tömegtermelés, bérek növekedése, inflációs nyomás, béralkuk kialakulása, kereslet szinten tartása állami beavatkozással Munkás-farmer koalició a tőke ellensúlyozására, lazább kiválasztással kreatív hivatalnokok kerülnek elő Munkás-farmer koalició a tőke ellensúlyozására, lazább kiválasztással kreatív hivatalnokok kerülnek elő 70-es évek konzervatív győzelem, piaci önszabályozás kerül előtérbe, a tömegtermelés került válságba 70-es évek konzervatív győzelem, piaci önszabályozás kerül előtérbe, a tömegtermelés került válságba Okt 19-ei óra innét indul Okt 19-ei óra innét indul

25 25 II. Történeti típusok korai piacgazdaság (szabadversenyes), állam mint éjjeliőr korai piacgazdaság (szabadversenyes), állam mint éjjeliőr modern piacgazdaság (vegyes gazdaság, állami beavatkozással) modern piacgazdaság (vegyes gazdaság, állami beavatkozással) PIAC ÁLTAL VEZÉRELT mikrogazdasági folyamatokba nem avatkozik be az állam, mikrogazdasági folyamatokba nem avatkozik be az állam, tőkefelhalmozás vállalatok belső felhalmozásán alapul, tőkefelhalmozás vállalatok belső felhalmozásán alapul, tőkepiac jelentős súlya, tőkepiac jelentős súlya, állam és pénzügyi rendszer között kölcsönös korlátozások, állam és pénzügyi rendszer között kölcsönös korlátozások, ÁLLAM ÁLTAL VEZÉRELT ÁLLAM ÁLTAL VEZÉRELT állam beavatkozik a mikrogazdasági folyamatokba, állam beavatkozik a mikrogazdasági folyamatokba, tőkepiac szerepe kisebb, tőkepiac szerepe kisebb, állam és bankok szerepe nagy, állam és bankok szerepe nagy, erőforrás allokációban állam nagy szerepe, erőforrás allokációban állam nagy szerepe, bankok részleges/teljes állami tulajdonlása, bankok részleges/teljes állami tulajdonlása, vállalatok rászorulnak a banki forrásokra. vállalatok rászorulnak a banki forrásokra. KORPORATÍV KORPORATÍV

26 26 TÁRGYALÁSOS (NEOKORPORATÍV) TÁRGYALÁSOS (NEOKORPORATÍV) gazdasági szereplők érdekszervezetei közötti alkuk, gazdasági szereplők érdekszervezetei közötti alkuk, állam nem autonóm szereplő, állam nem autonóm szereplő, állami beavatkozás ellensúlyozza piaci hatásokat, állami beavatkozás ellensúlyozza piaci hatásokat, ↓ demokratikus korporatizmus demokratikus korporatizmus szociális partnerség ideológiája, szociális partnerség ideológiája, gazdasági érdekcsoportok centralizált és koncentrált rendszere, gazdasági érdekcsoportok centralizált és koncentrált rendszere, politikai szereplők közötti politikai alkuk politikai szereplők közötti politikai alkuk ↓↓ szociálisliberális szociálisliberáliskorporatizmus

27 27 LiberálisSzociális Társadalmi koalíció tőke tőke Nemzetközi, erős Nemzeti, gyenge szakszervezet szakszervezet Decentralizált, gyenge Centralizált, erős állam állam Globális alkalmazkodás, magán kompenzáció állami kompenzáció Politikai intézmény szerkezet szerkezet Kevésbé centralizált centralizált folyamat folyamatszéles Szűk, beruházás és foglalkoztatás alku alkukétoldalúháromoldalú Politikai következmény Szűkíti a politikai egyenlőtlenséget

28 28 ELTÉRŐ TÍPUSOK TÖRTÉNETI KIALAKULÁSA KORAI IPAROSÍTÁS MODELLJE (piac által vezérelt gazdaság) KORAI IPAROSÍTÁS MODELLJE (piac által vezérelt gazdaság) kiegyensúlyozott gazdasági növekedés, kiegyensúlyozott gazdasági növekedés, gyenge feudális arisztokrácia és abszolutista állam, gyenge feudális arisztokrácia és abszolutista állam, korán parlamentáris politikai rendszer, korán parlamentáris politikai rendszer, mezőgazdaság üzleti alapon való megszervezése, mezőgazdaság üzleti alapon való megszervezése, vállalkozások viszonylag kis mérete, vállalkozások viszonylag kis mérete, alacsony ipari koncentráció, alacsony ipari koncentráció, fogyasztási javakat gyártó ágazatok túlsúlya, fogyasztási javakat gyártó ágazatok túlsúlya, állam passzív gazdasági szerepe, állam passzív gazdasági szerepe, decentralizált munkásmozgalom, decentralizált munkásmozgalom, vállalatok meghatározó szerepe iparosításban, vállalatok meghatározó szerepe iparosításban, szervezeti decentralizáltság fenntartása, szervezeti decentralizáltság fenntartása, választójog korai kiterjesztése. választójog korai kiterjesztése.

29 29 MEGKÉSETT IPAROSÍTÁS (állam által vezérelt gazdaság) robbanásszerű gazdasági növekedés, robbanásszerű gazdasági növekedés, erős feudális arisztokrácia és abszolutista állam, erős feudális arisztokrácia és abszolutista állam, autoritariánus politikai rendszer, állam jelentős gazdasági szerepvállalása, autoritariánus politikai rendszer, állam jelentős gazdasági szerepvállalása, vállalkozások viszonylag nagy mérete, vállalkozások viszonylag nagy mérete, magas ipari koncentráció, magas ipari koncentráció, nehézipar túlsúlya, nehézipar túlsúlya, állam aktív szerepe a gazdaságban, állam aktív szerepe a gazdaságban, centralizált, politikai pártokhoz kötődő munkásmozgalom, centralizált, politikai pártokhoz kötődő munkásmozgalom, tőkefelhalmozásban meghatározó szerepe van a bankoknak, tőkefelhalmozásban meghatározó szerepe van a bankoknak, vállalkozók centralizált szervezetének kialakulása, vállalkozók centralizált szervezetének kialakulása, felülről kiinduló politikai változások. felülről kiinduló politikai változások.

30 30 NEOKORPORATÍV gyenge földbirtokos arisztokrácia, gyenge földbirtokos arisztokrácia, 1930-1940-es évek válsága folytán új társadalmi koalíciók kialakítása, 1930-1940-es évek válsága folytán új társadalmi koalíciók kialakítása, gyenge konzervatív jobboldal, gyenge konzervatív jobboldal, kis országok nyitottsága. kis országok nyitottsága.KIVÉTELEK -Ausztria: erős feudalista arisztokrácia, gyenge városi érdekek, egységes politikai jobboldal, militáns munkásmozgalom, iparosítás védővámok falai között. -Németország: erős feudalizmus, burzsoázia és junkerek konzervatív koalíciója

31 31 Felkészülés házi dolgozatra 1. Házi dolgozat Terjedelem: 10-15 oldal egyedül vagy 20 oldal kettesben Terjedelem: 10-15 oldal egyedül vagy 20 oldal kettesben Határidő: december 1 Határidő: december 1 Feltétel: sikeres zh dolgozat Feltétel: sikeres zh dolgozat Néhány túl általános cím: Kína gazdasági fejlődése Kína gazdasági fejlődése India szoftver ipara India szoftver ipara Törökország EU-s csatlakozása Törökország EU-s csatlakozása Észak és Dél Amerika összehasonlítása Észak és Dél Amerika összehasonlítása

32 32 Felkészülés házi dolgozatra 2. Pontosan mit akar megválaszolni? Megválaszolható kérdést tartalmazó cím: Megválaszolható kérdést tartalmazó cím: Magyar nagyüzemi (növénytermesztés) mezőgazdaság szervezeti keretei 1989 előtt és után Magyar nagyüzemi (növénytermesztés) mezőgazdaság szervezeti keretei 1989 előtt és után Alkérdés: Tsz-ek nélkül traktort és más nagy-értékű munkagépeket szerezni milyen új intézményi keretekben lehet? Forrás: AKI Agrárgazdaságkutató Intézet kiadványai Miért sikeres az indiai szoftveripar? Miért sikeres az indiai szoftveripar? Miért nem mondott csődöt a szocializmus Kínában? Miért nem mondott csődöt a szocializmus Kínában? Összebékíthetők-e a nyugati és iszlám civilizáció? Összebékíthetők-e a nyugati és iszlám civilizáció?

33 33 Felkészülés házi dolgozatra 3. Anyaggyűjtés: Anyaggyűjtés: Érdemes megnézni a KSz-t, polcon 30 évfolyam Érdemes megnézni a KSz-t, polcon 30 évfolyam KSZ az interneten, KSZ az interneten, Külgazdaság tartalomjegyzéke Külgazdaság tartalomjegyzéke Szabadkeresés Szabadkeresés Google, SPECIÁLIS KERESÉS Google, SPECIÁLIS KERESÉS szűkítő szavak: NBER, SSRN, EDU, WORKING PAPERS szűkítő szavak: NBER, SSRN, EDU, WORKING PAPERS


Letölteni ppt "1 MODERN GAZDASÁGI RENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 3-4. ÁVF 2006. ősz Csillik Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések