Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Áruforgalom és gazdálkodás elemzése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Áruforgalom és gazdálkodás elemzése"— Előadás másolata:

1 Áruforgalom és gazdálkodás elemzése
Felsőfokú szakképzés 2009/2010. tanév II. félév Tantárgyfelelős: Dr. Pénzes Ibolya Rózsa by deakati

2 A tantárgy főbb témakörei:
Az értékesítés elemzése és tervezése, A készletgazdálkodás és beszerzés elemzése, Az ár- és árréstömeg elemzése és tervezése, A költséggazdálkodás elemzése és tervezése, Munkaerő- és bérgazdálkodás, Az eredmény és felhasználása by deakati

3 I. Az értékesítéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok
A mai előadás címe: I. Az értékesítéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok II. Az értékesítés elemzése by deakati

4 I. Az értékesítéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok
by deakati

5 AZ ÁRUFORGALOM Az áruk adásvételének folyamatát áruforgalomnak nevezzük Részfolyamatai: beszerzés – készletezés – értékesítés, Részfolyamatai a vendéglátásban: beszerzés-készletezés-termelés-értékesítés by deakati

6 1. Az értékesítési tevékenység célja
a kiválasztott vevőkör keresletének legteljesebb kielégítése, az igényekhez igazodó árumennyiséggel és választékkal, az elvárásoknak megfelelő értékesítési körülmények biztosításával. by deakati

7 2. Az értékesítési munka két fő területe:
az érékesítéssel kapcsolatos döntések meghozatala, az értékesítés során ellátandó gyakorlati teendők. by deakati

8 3. Az értékesítési tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb döntések:
a vállalkozás értékesítési politikájának kialakítása, az értékesítendő áruk mennyiségének és választékának meghatározása, az árpolitika kialakítása, árképzés, döntés az értékesítési módokról, a vásárlási környezet kialakítása, az értékesítést elősegítő módszerek kidolgozása, az értékesítési döntéseket megalapozó elemzési, számítási módszerek by deakati

9 4. A vállalkozás értékesítési politikájának kialakítása
by deakati

10 4.1. Figyelembe veendő feltételek:
- külső adottságok, - belső tényezők by deakati

11 Külső adottságok: - A vállalkozás környezete azon tényezők összessége, amelyek hatást gyakorolnak a vállalkozás működésére anélkül, hogy a vállalkozás képes volna jelentősen befolyásolni e hatásokat - külső adottságok csoportjai: PEST-analízis, a piaci helyzet by deakati

12 4.1.2.1. PEST-analízis: POLITIKAI ELEMEK TÁRSADALMI ELEMEK
a kormányzat stabilitása törvények, jogszabályok adózási politika európai integráció TÁRSADALMI ELEMEK népesedési folyamatok jövedelemeloszlás társadalmi mobilitás az iskolázottság mértéke életmód az egyes társadalmi csoportokban GAZDASÁGI ELEMEK a GNP, GDP trendjei foglalkoztatottság /munkanélküliség infláció az ország fizetési mérlege a családok elkölthető jövedelmének alakulása az energia- és egyéb árak alakulása TECHNOLÓGIAI ELEMEK a kormány kutatási programja (K+F kiadások mértéke, műszaki fejlesztési politika) a technológiai változás sebessége a számítógépesítettség mértéke az alapvető infrastruktúra színvonala by deakati

13 Adott termék piaci helyzete kifejezi, hogy:
A piaci helyzet: Adott termék piaci helyzete kifejezi, hogy: - milyen az áru kereslete és kínálata, - milyen áron adható vagy vehető, - hogyan alakul a piaci szereplők száma, - a versenytársak helyzete, azok döntései, by deakati

14 4.1.3. Belső adottságok: - a vállalkozás nagysága, a tőkeerő,
- pénzügyi helyzet by deakati

15 Emlékeztetetőül: 4. A vállalkozás értékesítési politikájának kialakítása
by deakati

16 4.2.1. A piaci helyzet általános vizsgálata:
4.2. Információszerzés: A piaci helyzet általános vizsgálata: Általános piaci információk: nagyság, felvevőképesség, kereslet-kínálat, fejlődés, szegmentum-elemzés, piaci részesedés Vállalatspecifikus kutatási témakörök: kereslet szerkezete, fejlődés, piaci terület, piaci rések, stratégiák (mi és a konkurenc.) Összehasonlító vizsgálatok: verseny-, konkurencia-, partner-, és lehetőséganalízis by deakati

17 4.2. Információszerzés Termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos vizsgálatok: eladás, életgörbe, tesztek, márka, utóélet, bevezetés Keresletkutatás: Keresletre ható tényezők vizsgálata: PEST, ember egyénisége Vásárlási szokások vizsgálata: beszerzési források, motivációk Ellátottság: kereslet-kínálat összetétele, lakossági ellátottság by deakati

18 4.2. Információszerzés 4.2.4. Vevőkör-analízis
fogyasztói magatartás vizsgálata, szokásváltozások-vásárlói preferenciák, fogyasztói vélemény, image Kínálatkutatás: kínálat összetételének vizsgálata, -összehasonlítás a konkurenciával,-image-vizsgálat by deakati

19 4.2. Információszerzés 4.2.6. Beszerzéskutatás:
beszerzési lehetőségek felmérése, elemzése, értékelése Új cég, termék, szolgáltatás bevezetését megelőző vizsgálatok: információk a piacról, a konkurensről, vevőkről, célokról Kommunikáció és reklámkutatás: ált. kommunikációval kapcsolatos kutatások, márkával, csomagolással kapcsolatos információk, SP és PR-tevékenységgel kapcsolatos kérdések by deakati

20 II. Az értékesítés elemzése
by deakati

21 1. Az értékesítés elemzés célja
1. CÉL: Az értékesítés élénkítése, piaci pozíció erősítése Mi várható a jövőben? trendhatás szezonalítás heti ciklusok nagysága by deakati

22 1. Az értékesítés elemzés célja
2. CÉL: Ok okozati összefüggések feltárása Milyen tényezők befolyásolják az értékesítési forgalom alakulását? Elsősorban a negatív tendenciák okainak számszerűsítése Az áruforgalom összetételének és szerkezetének vizsgálata by deakati

23 2. Az elemzésben használt mutatók
Folyóáras értékesítési forgalom mutatója Az adott időszakban értékesített termékek nettó árbevétele (ÁFA nélküli és mindenféle árengedménnyel csökkentett értékesítés értéke) A vonalkódos rendszerek ma már lehetővé teszik a cikkelemenkénti nyilvántartását Napi bevétel, Napi vevőszám, napi látogatószám by deakati

24 2 Az elemzésben használt mutatók
Volumen változás Volumenindex Az értékesítési árindex segítségével kiszűrjük az árváltozások hatását Cikkelemeként, árucsoportonként árufőcsoporton-ként Volumenindex = értékindex árindex by deakati

25 2. Az elemzésben használt mutatók
Összetétel elemzése megoszlási viszonyszám összetételindex A vevők igényeinek változása indexsorokkal (bázis és láncviszonyszámok) Az elemzésben érdemes az értékadatokat is figyelembe venni. by deakati

26 2. Az elemzésben használt mutatók
Fejlődési ütem A fejlődés átlagos értéke az egyes időszakok növekményének számtani átlaga Átlagos fejlődési ütem A láncviszonyszámok mértani átlaga (összeszorozzuk a láncviszonyszámokat és a szorzatból a tényezők számának megfelelő gyököt vonunk by deakati

27 3. Az elemzési munka menete
Az adatok összegyűjtése Adatellenőrzés, csoportosítás, összehasonlíthatóság vizsgálata Munkahipotézis felállítása, statisztikai táblák, grafikonok elkészítése Mutatók, indexek, trendek számítása Munkahipotézis módosítása, újabb adatgyűjtés by deakati

28 4. Az áruforgalmi terv A.) A kereskedelmi áruforgalmi terv készítése
B.) Az értékbeli terv lebontása by deakati

29 4.1. Mi az áruforgalmi terv? Az áruforgalmi terv egy adott időszakra tartalmazza az előrebecsült értékesítési forgalom volumenét és értékét, az ehhez szükséges készleteket és beszerzéseket; a kalkulált bruttó árrést és a tervezett költségeket. by deakati

30 4.2. A forgalom becslésére felhasználható adatok
A vállalkozás előző évi értékesítési forgalma megoszlások számítása: Vm, dinamika számítása: Vd, Vtf, Vtt, trendszámítások: lineáris, exponenciális, stb, keresletrugalmasság számítása, piaci részesedés és változása, szezonális hatások, infláció, versenyhelyzet. by deakati

31 4.3. A kereskedelmi forgalmi tervlap
A terv adattartalmát és időbeli bontását illusztrálja. Tartalmazza: az értékesítést – készleteket – beszerzést a tervezett árréstömeget és a tervezett árrésszintet is. by deakati

32 4.4. Értékbeli terv Az áruforgalmi terv globális meghatározását jelenti Szükségessége: tudják, hogy menyi pénzt kell költeni beszerzésre. by deakati

33 Áruforgalmi menedzsment funkciói
A B-K-É átfogó vezetése, tervezése hosszabb távú előrelátás Globális szemlélet: összes beszerzés értéke készletérték, értékesítés értéke Tőkeszükséglet és megteremtése Maga tulajdonos, vagy áruforgalmi vezető, igazgató, vezérigazgató-helyettes by deakati

34 Árufőcsoportok szerinti áruforgalmi vezetők
Az értékesítés becslése a következő szezonra, fogyasztói kereslet becslés árucsoportonként. A szükséges árualap- ill. készletigény megfogalmazása. Figyelemmel kell kísérni: a beszerzés- és készletalakulást, az árubeszerzők munkáját. Motiválják és segítik beosztottjaik munkáját: pl.: üzletvezetők, beszerzők, áruházvezetők. by deakati

35 Árufőcsoportok szerinti áruforgalmi vezetők
Az áruk beszerzése a megcélzott vevők részére. A készletérték vizsgálata. Piacismeret Részvétel a választék kialakításban. Koordináció a vezetőkkel by deakati

36 Áruház igazgatók, osztályvezetők, üzletvezetők funkciója
Bolti készlet és választék figyelemmel kísérése. Az eladók irányítása, ösztönzése, szervezése. Az igények folyamatos figyelemmel kísérése. Ellenőrzik a kiszolgálást, panaszkezelést. Az árukínálat bemutatása, az áruk megjelenítése (dekoratőrrel, kirakat rendezővel) by deakati

37 by deakati

38 by deakati


Letölteni ppt "Áruforgalom és gazdálkodás elemzése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések