Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

By deakati1 Áruforgalom és gazdálkodás elemzése Felsőfokú szakképzés 2009/2010. tanév II. félév Tantárgyfelelős: Dr. Pénzes Ibolya Rózsa.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "By deakati1 Áruforgalom és gazdálkodás elemzése Felsőfokú szakképzés 2009/2010. tanév II. félév Tantárgyfelelős: Dr. Pénzes Ibolya Rózsa."— Előadás másolata:

1 by deakati1 Áruforgalom és gazdálkodás elemzése Felsőfokú szakképzés 2009/2010. tanév II. félév Tantárgyfelelős: Dr. Pénzes Ibolya Rózsa

2 by deakati2 A tantárgy főbb témakörei:  Az értékesítés elemzése és tervezése,  A készletgazdálkodás és beszerzés elemzése,  Az ár- és árréstömeg elemzése és tervezése,  A költséggazdálkodás elemzése és tervezése,  Munkaerő- és bérgazdálkodás,  Az eredmény és felhasználása

3 by deakati3 A mai előadás címe: I. Az értékesítéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok II. Az értékesítés elemzése

4 by deakati4 I. Az értékesítéshez kapcsolódó tervezési és szervezési feladatok

5 by deakati5 AZ ÁRUFORGALOM  Az áruk adásvételének folyamatát áruforgalomnak nevezzük  Részfolyamatai:  Részfolyamatai: beszerzés – készletezés – értékesítés,  Részfolyamatai a vendéglátásban:  Részfolyamatai a vendéglátásban: beszerzés-készletezés- termelés-értékesítés

6 by deakati6 1. Az értékesítési tevékenység célja a kiválasztott vevőkör keresletének legteljesebb kielégítése, az igényekhez igazodó árumennyiséggel és választékkal, az elvárásoknak megfelelő értékesítési körülmények biztosításával.

7 by deakati7 2. Az értékesítési munka két fő területe:  az érékesítéssel kapcsolatos döntések meghozatala,  az értékesítés során ellátandó gyakorlati teendők.

8 by deakati8 3. Az értékesítési tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb döntések:  a vállalkozás értékesítési politikájának kialakítása,  az értékesítendő áruk mennyiségének és választékának meghatározása,  az árpolitika kialakítása, árképzés,  döntés az értékesítési módokról,  a vásárlási környezet kialakítása,  az értékesítést elősegítő módszerek kidolgozása,  az értékesítési döntéseket megalapozó elemzési, számítási módszerek

9 by deakati9 4. A vállalkozás értékesítési politikájának kialakítása

10 by deakati10 4.1. Figyelembe veendő feltételek:  - külső adottságok,  - belső tényezők

11 by deakati11 4.1.2. Külső adottságok:  - A vállalkozás környezete azon tényezők összessége, amelyek hatást gyakorolnak a vállalkozás működésére anélkül, hogy a vállalkozás képes volna jelentősen befolyásolni e hatásokat  - külső adottságok csoportjai: PEST-analízis, a piaci helyzet

12 by deakati12 4.1.2.1. PEST-analízis: POLITIKAI ELEMEK  a kormányzat stabilitása  törvények, jogszabályok  adózási politika  európai integráció TÁRSADALMI ELEMEK  népesedési folyamatok  jövedelemeloszlás  társadalmi mobilitás  az iskolázottság mértéke  életmód az egyes társadalmi csoportokban GAZDASÁGI ELEMEK  a GNP, GDP trendjei  foglalkoztatottság /munkanélküliség  infláció  az ország fizetési mérlege  a családok elkölthető jövedelmének alakulása  az energia- és egyéb árak alakulása TECHNOLÓGIAI ELEMEK  a kormány kutatási programja (K+F kiadások mértéke, műszaki fejlesztési politika)  a technológiai változás sebessége  a számítógépesítettség mértéke  az alapvető infrastruktúra színvonala

13 by deakati13 4.1.2.2. A piaci helyzet: Adott termék piaci helyzete kifejezi, hogy:  - milyen az áru kereslete és kínálata,  - milyen áron adható vagy vehető,  - hogyan alakul a piaci szereplők száma,  - a versenytársak helyzete, azok döntései,

14 by deakati14 4.1.3. Belső adottságok:  - a vállalkozás nagysága, a tőkeerő,  - pénzügyi helyzet

15 by deakati15 Emlékeztetetőül: 4. A vállalkozás értékesítési politikájának kialakítása

16 by deakati16 4.2. Információszerzés: 4.2.1. A piaci helyzet általános vizsgálata:  Általános piaci információk: nagyság, felvevőképesség, kereslet-kínálat, fejlődés, szegmentum-elemzés, piaci részesedés  Vállalatspecifikus kutatási témakörök: kereslet szerkezete, fejlődés, piaci terület, piaci rések, stratégiák (mi és a konkurenc.)  Összehasonlító vizsgálatok: verseny-, konkurencia-, partner-, és lehetőséganalízis

17 by deakati17 4.2. Információszerzés 4.2.2. Termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos vizsgálatok:  eladás, életgörbe, tesztek, márka, utóélet, bevezetés 4.2.3. Keresletkutatás:  Keresletre ható tényezők vizsgálata: PEST, ember egyénisége  Vásárlási szokások vizsgálata: beszerzési források, motivációk  Ellátottság: kereslet-kínálat összetétele, lakossági ellátottság

18 by deakati18 4.2. Információszerzés 4.2.4. Vevőkör-analízis  fogyasztói magatartás vizsgálata, szokásváltozások-vásárlói preferenciák, fogyasztói vélemény, image 4.2.5. Kínálatkutatás:  kínálat összetételének vizsgálata, -összehasonlítás a konkurenciával,-image-vizsgálat

19 by deakati19 4.2. Információszerzés 4.2.6. Beszerzéskutatás:  beszerzési lehetőségek felmérése, elemzése, értékelése 4.2.7. Új cég, termék, szolgáltatás bevezetését megelőző vizsgálatok:  információk a piacról, a konkurensről, vevőkről, célokról 4.2.8. Kommunikáció és reklámkutatás:  ált. kommunikációval kapcsolatos kutatások,  márkával, csomagolással kapcsolatos információk,  SP és PR-tevékenységgel kapcsolatos kérdések

20 by deakati20 II. Az értékesítés elemzése

21 by deakati21 1. Az értékesítés elemzés célja  1. CÉL: Az értékesítés élénkítése, piaci pozíció erősítése  Mi várható a jövőben? trendhatás szezonalítás heti ciklusok nagysága

22 by deakati22 1. Az értékesítés elemzés célja  2. CÉL: Ok okozati összefüggések feltárása  Milyen tényezők befolyásolják az értékesítési forgalom alakulását? Elsősorban a negatív tendenciák okainak számszerűsítése Az áruforgalom összetételének és szerkezetének vizsgálata

23 by deakati23 2. Az elemzésben használt mutatók Folyóáras értékesítési forgalom mutatója Az adott időszakban értékesített termékek nettó árbevétele (ÁFA nélküli és mindenféle árengedménnyel csökkentett értékesítés értéke) A vonalkódos rendszerek ma már lehetővé teszik a cikkelemenkénti nyilvántartását  Napi bevétel,  Napi vevőszám, napi látogatószám

24 by deakati24 2 Az elemzésben használt mutatók Volumen változás  Volumenindex Az értékesítési árindex segítségével kiszűrjük az árváltozások hatását Cikkelemeként, árucsoportonként árufőcsoporton-ként Volumenindex = értékindex árindex

25 by deakati25 2. Az elemzésben használt mutatók Összetétel elemzése megoszlási viszonyszám összetételindex A vevők igényeinek változása  indexsorokkal (bázis és láncviszonyszámok)  Az elemzésben érdemes az értékadatokat is figyelembe venni.

26 by deakati26 2. Az elemzésben használt mutatók Fejlődési ütem  A fejlődés átlagos értéke az egyes időszakok növekményének számtani átlaga  Átlagos fejlődési ütem A láncviszonyszámok mértani átlaga (összeszorozzuk a láncviszonyszámokat és a szorzatból a tényezők számának megfelelő gyököt vonunk

27 by deakati27 3. Az elemzési munka menete  Az adatok összegyűjtése  Adatellenőrzés, csoportosítás, összehasonlíthatóság vizsgálata  Munkahipotézis felállítása, statisztikai táblák, grafikonok elkészítése  Mutatók, indexek, trendek számítása  Munkahipotézis módosítása, újabb adatgyűjtés

28 by deakati28 4. Az áruforgalmi terv  A.) A kereskedelmi áruforgalmi terv készítése  B.) Az értékbeli terv lebontása

29 by deakati29 4.1. Mi az áruforgalmi terv? Az áruforgalmi terv egy adott időszakra tartalmazza  az előrebecsült értékesítési forgalom volumenét és értékét,  az ehhez szükséges készleteket és beszerzéseket;  a kalkulált bruttó árrést és  a tervezett költségeket.

30 by deakati30 4.2. A forgalom becslésére felhasználható adatok  A vállalkozás előző évi értékesítési forgalma megoszlások számítása: Vm, dinamika számítása: Vd, Vtf, Vtt, trendszámítások: lineáris, exponenciális, stb, keresletrugalmasság számítása,  piaci részesedés és változása,  szezonális hatások,  infláció,  versenyhelyzet.

31 by deakati31 4.3. A kereskedelmi forgalmi tervlap A terv adattartalmát és időbeli bontását illusztrálja. Tartalmazza:  az értékesítést – készleteket – beszerzést  a tervezett árréstömeget és  a tervezett árrésszintet is.

32 by deakati32 4.4. Értékbeli terv Az áruforgalmi terv globális meghatározását jelenti Szükségessége: tudják, hogy menyi pénzt kell költeni beszerzésre.

33 by deakati33 Áruforgalmi menedzsment funkciói  A B-K-É átfogó vezetése, tervezése hosszabb távú előrelátás  Globális szemlélet: összes beszerzés értéke készletérték, értékesítés értéke Tőkeszükséglet és megteremtése  Maga tulajdonos, vagy áruforgalmi vezető, igazgató, vezérigazgató-helyettes

34 by deakati34 Árufőcsoportok szerinti áruforgalmi vezetők  Az értékesítés becslése a következő szezonra, fogyasztói kereslet becslés árucsoportonként.  A szükséges árualap- ill. készletigény megfogalmazása.  Figyelemmel kell kísérni: a beszerzés- és készletalakulást, az árubeszerzők munkáját.  Motiválják és segítik beosztottjaik munkáját: pl.: üzletvezetők, beszerzők, áruházvezetők.

35 by deakati35 Árufőcsoportok szerinti áruforgalmi vezetők  Az áruk beszerzése a megcélzott vevők részére.  A készletérték vizsgálata.  Piacismeret  Részvétel a választék kialakításban.  Koordináció a vezetőkkel

36 by deakati36 Áruház igazgatók, osztályvezetők, üzletvezetők funkciója  Bolti készlet és választék figyelemmel kísérése.  Az eladók irányítása, ösztönzése, szervezése.  Az igények folyamatos figyelemmel kísérése.  Ellenőrzik a kiszolgálást, panaszkezelést.  Az árukínálat bemutatása, az áruk megjelenítése (dekoratőrrel, kirakat rendezővel)

37 by deakati37

38 by deakati38


Letölteni ppt "By deakati1 Áruforgalom és gazdálkodás elemzése Felsőfokú szakképzés 2009/2010. tanév II. félév Tantárgyfelelős: Dr. Pénzes Ibolya Rózsa."

Hasonló előadás


Google Hirdetések