Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vállalkozások stratégiái

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vállalkozások stratégiái"— Előadás másolata:

1 A vállalkozások stratégiái
A mai előadás címe: A vállalkozások stratégiái

2 „A jövő mozgó célpont. A jó tervezés segíti a pontosabb célzást”
Mottó „A jövő mozgó célpont. A jó tervezés segíti a pontosabb célzást” IBM, 1999.

3 A témához kapcsolódó főbb témakörök
1. Bevezető rész 2. A stratégiai döntéshozatali folyamat 3. Tervek típusai és hiearchiája 4. A stratégiai tervezés folyamata 5. A stratégiai tervezés módszerei 6. Az üzleti tervkészítés módszertana

4 A kereskedelmi vállalkozások környezete A stratégia fogalma
1. BEVEZETŐ RÉSZ A kereskedelmi vállalkozások környezete A stratégia fogalma

5 A kereskedelmi vállalkozások környezete
Nemzeti gazdaságfej-lesztési stratégia Gazdasági rendszer, mechanizmus Erőforrás- és értékesí-tési piacok Tudomá-nyos és technikai környezet Vállalkozások Kulturális környezet Természeti környezet

6 A kereskedelmi vállalkozások környezete II.
Technológiai Versenytársak Jogi tény. Nemzetközi Szállítók Vállalkozás Vevők Pénzintézetek Érdekképviselet Szabályozó szerv. Szoc. kult. Gazdasági Természeti körny.

7 A stratégia fogalma Egymással összehangolt szándékok, döntések együttese, amelyben az adott cél eléréséhez szükséges útvonalak, lépések kerülnek meghatározásra.

8 A tényleges döntéshozói magatartás utólagos eredményeinek sorozata.
A stratégia fogalma II. Normatív megközelítés: Előzetes állítások rendszere, amelyek előírják, hogyan kell viselkednie a vállalatnak. Leíró megközelítés: A tényleges döntéshozói magatartás utólagos eredményeinek sorozata.

9 2. A stratégiai döntéshozatali folyamat
A döntéshozatali folyamat lépései A stratégiai gondolkodás

10 A döntéshozatali folyamat lépései
Környezetelemzés Stratégiaválasztás Stratégia megvalósítása Mérés és ellenőrzés

11 Stratégiai gondolkodás

12 III. rész: A tervek típusai és hiearchiája
Tervek és vezetési szintek A stratégia szintjei Stratégiai szövetségek Stratégia kialakulásának módjai

13 Tervek és vezetési szintek
Felső vez. Tulaj.-ok MISSZIÓ Felső- és Közép vez. Stratégiai célok Stratégiai tervek Közép- és Alsó vez. Operatív célok Operatív tervek

14 A stratégia szintjei Vállalati Üzletági Funkcionális
Piaci terjeszkedés Termékfejlesztés Piacfejlesztés Diverzifikáció Differenciáló Költségdiktáló Összpontosító K + F Termelési Pénzügyi Marketing Logisztikai EEM Minőségir.-i

15 Stratégiai szövetségek I.
Alapvető célkitűzései: Nagyságrendi megtakarítások elérése Műszaki-technológiai-szolgáltatási ismeretek szervezése, bővítése Új piacok megszerzése Politikai és jogi természetű akadályok leküzdése

16 Stratégiai szövetségek II.
A stratégiai szövetségek formái: Horizontális Vertikális Vegyes

17 Stratégiai szövetségek III.
Nemzetközi stratégiák tipizálása: Multinacionális: helyi sajátosságokat figyelembe veszik Internacionális: először a hazai piac Transznacionális: globális és helyi igények ötvözése Globális: határokon átnyúló központosított stratégia

18 Stratégia kialakulásának módjai
Kialakulás módját tekintve három típusa különböztethető meg: 1. Tervezői 2. Vállalkozási 3. Adaptív

19 A tervezői típusú stratégia
a stratégia-kialakítás legfejlettebb módszere, módszeres tervezői munka eredménye, feltétel a stabil környezet, külső feltételek alakulása jól látható, magas költségigényű, alkalmazói a nagy, és erős közepes cégek

20 A vállalkozói típusú stratégia
nagy fontosságú döntések sorozatában keletkezik, ahol a tulajdon és a menedzseri funkció egy kézben összpontosul, új pozitív lehetőségek keresése, egyszemélyi döntés függvénye, nagy lépések politikája: nagy kockázat nagy hozam, cél: nagy növekedés vagy nagy hozam, kis, de erős vállakozás esetében, bátran vállalkoznak, kevés a vesztenivalójuk.

21 Az adaptív típusú stratégia
bonyolult, gyorsan változó környezetben, a vállalat mozgástere szabályok által behatárolt, tartózkodik a jelentősebb strat.-i változásoktól, konfliktusfeloldó eljárást alkalmaz, alkalmazkodó jelleg, „kis lépések politikája”, jó visszacsatoló és korrekcióképesség, döntéseik a stabil helyzetben való maradást szolgálják.

22 IV. rész: A stratégiai tervezés folyamata

23 A stratégiai tervezés lépései

24 A stratégiai tervezés folyamata
Misszió-, vízió-, célmeghatározás Jelenlegi célok és stratégia azonosítása Erőforrás-elemzés Környezeti elemzés Stratégiai lehetőségek és fenyegetések meghat.-a A kívánt stratégiai változás mértékének meghat.-a Stratégiai döntéshozatal A stratégia bevezetése A folyamat ellenőrzése és mérése

25 1. lépcső: Misszió, vízió, célmeghatározás I.
Jövőkép Célkialakítás Küldetés

26 1. lépcső: Misszió, vízió, célmeghatározás II.
A jövőképben megjelenő stratégiai szándék irányulhat: az alapvető képességekre, a vállalat tevékenységére és pozíciójára, jelszavak megfogalmazására, jövőbeni felődési előrejelzésekre.

27 1. lépcső: Misszió, vízió, célmeghatározás III.
A küldetés megfogalmazásának jelentősége: orientációt jelent a szervezeten belül, alapot nyújt az erőforrások ésszerű felhasználásához, hajtóerőt jelent a szervezet céljaival azonosulni szándékozók számára, hozzájárul az alkotó vállalati kultúra kialakulásá-hoz és megerősödéséhez.

28 Az üzleti küldetés Mi elsődleges felelősséggel tartozunk azoknak az orvosoknak, ápolónőknek, édesanyáknak és gyermekeknek, akik termékeinket használják. Világszerte jó minőségű lakberendezési tárgyakat kínálunk olyan áron, hogy az emberek többsége megengedhesse magának, hogy megvásárolja azokat.

29 1. lépcső: Misszió, vízió, célmeghatározás IV.
Stratégiai célok kialakításának szintjei: Összvállalati szinten Üzletegységi szinten

30 1. lépcső: Misszió, vízió, célmeghatározás V.
Összvállalati szintű stratégiai célok: piaci pozíciók, technológiai pozíciók, gazdasági, eredményességi pozíciók.

31 1. lépcső: Misszió, vízió, célmeghatározás VI.
Az üzletegységi stratégiák céljai: piaci részesedés nagysága, bevezetendő termék/szolgáltatás, profit/osztalék nagyságára, új piacok megszerzésére, termelési tényezők hatékonyságának javítása.

32 2. lépcső: A jelenlegi célok és stratégia azonosítása
a célok és a stratégia tudatosítása, az eltérések feltárása: stratégia és misszió korrekció.

33 3. lépcső: Környezeti elemzés
Két területet kell vizsgálni: 1. Környezeti összetevők jelenlegi állapotát. 2. A körenyezeti változások lehetséges irányait, azok várható hatásait.

34 3. lépcső: Környezeti elemzés II.
A stratégiai környezetelemzés szintjei: 1. Makro (általános) környezet: fólia 2. Mikro (verseny) környezet: pl.; stb. A stratégiai környezet állapotjellemzői: 1. Változékonyság 2. Komplexitás 3. Korlátozottság

35 4. lépcső: Erőforrás-elemzés I.
Cél: Módszer: SWOT, BCG, GE Kérdés: Mit csinálunk jobban vagy rosszabbul, mint más? (Benchmarking) Vállalati diagnosztika: erőforrások felmérése

36 4. lépcső: Erőforrás-elemzés II.
Az erőforrások csoportosítása (ismétlés): 1. Anyagi: pénzügyi, tárgyi, emberi, szervezeti. 2. Nem anyagi: technológiai, innovációs, hírnév.

37 4. lépcső: Erőforrás-elemzés III.
A helyzetértékelés területei: Vállalati vonatkozásban Piaci vonatkozásban Piackutatás vonatkozásban Gyártási/Forgalmazási vonatkozásban Pénzügyi vonatkozásban szempontjából Beszerzési vonatkozásban Személyi vonatkozásban Szervezeti vonatkozásban Célkitűzés

38 5. lépcső: Stratégiai lehetőségek és fenyegetések meghatározása
EZ A TÉMAKÖR A KÖVETKEZŐ RÉSZBEN LESZ MEGEMLÍTVE. (BÁR A TISZTELT HALLGATÓSÁG BIRTOKÁBAN A MÓDSZEREK ISMERETÉNEK!) 

39 6. lépcső: A kívánt stratégiai változás mértékének meghatározása

40 7. lépcső stratégiai döntéshozatal I.
Három feladatrészre bontható: 1. Stratégiai alternatívák meghatározása 2. Stratégiai alternatívák értékelése (pl. értékelemzéssel) 3. Stratégiai alternatívák kiválasztása

41 7. lépcső stratégiai döntéshozatal II.
Stratégiai döntések Belső tevékenység Következmény Külső együttműködés - - - Nem csinálni semmit eladás, részleges Visszavonulás Felszámolás értékesítés, vezetés alvállalkozói szerződés cseréje A piaci munka erősítése, minőség, termelékenység, Megszilárdítás vásárlás és bezárás alvállalkozói szerződés kapacitás csökkentés, racionalizálás Növelni a marketing munkát, piaci részesedés Piac bővítés kollaboráció minőséget, termelékenységet megszerzése Termék/szolgáltatás fejlesztése K+F, változtatás Nagytételű termékek Licensz, lízing, franchise Az értékesítés térbeli Versenytársak "megvétele" Külön szervezet az Piac fejlesztés kiterjesztése, új felhasználók, értékesítésre, licensz, export konzorcium Diverzifikáció, az integ-ráció kül. szintjei Új egységek, leányvállalatok Leányvállalatok megvéte-le, részvények megszerzése Technológiai "munkamegosztás",kötött megjelenése egyezmények, franchise

42 8. lépcső: A stratégia kivitelezése
A stratégiai és az operatív menedzseri tevékenység összehangolása: a stratégiai menedzsment vegye figyelembe az operatív menedzsment törekvéseit, helyzetét, az operatív menedzsment tevékenysége szolgálja a stratégiai menedzsmmentét, a vállalati stratégia megvalósulását.

43 9. lépcső: A folyamat ellenőrzése és mérése
1. Vizsgálati feladat: eltérések iránya, mértéke 2. Az eltérések és problémák fő típusai: részterületek zavarai, összteljesítmény alacsony foka, külső tényezők váratlan változásai. 3. Lehetséges döntések: meglévő stratégia következetesebb folytatása, stratégia lényeges módosítása, újrafogalmazott és alakított stratégia.

44 A stratégiai tervezés folyamata
Misszió-, vízió-, célmeghatározás Jelenlegi célok és stratégia azonosítása Erőforrás-elemzés Környezeti elemzés Stratégiai lehetőségek és fenyegetések meghat.-a A kívánt stratégiai változás mértékének meghat.-a Stratégiai döntéshozatal A stratégia bevezetése A folyamat ellenőrzése és mérése

45 A küldetési nyilatkozat és stratégiai célok kapcsolata
PIACFEJLESZ-TÉSI CÉLOK GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI CÉLOK KÜLDETÉSI NYILATKOZAT SZEMÉLYES CÉLOK TÁRSADALMI CÉLOK

46 A STRATÉGIAI TERVEZÉS MÓDSZEREI
V. RÉSZ: A STRATÉGIAI TERVEZÉS MÓDSZEREI

47 A stratégiai tervezés módszerei
Diagnóziskészítési eljárások: , Porter versenyerő modellje, portfólióelemzés, termékéletgörbe-vizsgálatok, az értéklánc módszer, a SWOT analízis.

48 Porter „5 versenyerő” modellje
Új belépők fenyegetése A szállítók tárgyalási pozíciója A vevők tárgyalási pozíciója Versenytársak rivalizásáa Helyettesítő termékek fenyegetése

49

50 Saját vállalat elemzése mutatókkal
A hagyományos mutatórendszerek közel reális képet nyújtanak a jelenlegi állapotról. A rövidebb távú fejlesztéshez, vagy taktikai, operatív döntéshez elengedhetetlen. Tiszta, vagy tisztább kép arról, hogy egy pénzintézet miként ítél meg minket.

51 Pénzügyi mutatók I. Tőkeszerkezet (vagyoni helyzet) II. Likviditás
III. Jövedelmezőség IV. Adósságszolgálat V. Forgalom

52 Pénzügyi mutatók I.Tőkeszerkezet
Tőkeellátottság = saját tőke / mérlegfőösszeg (35 %) Saját forrás / Idegen forrás arány (35%:65%) Idegen források összetétele

53 Pénzügyi mutatók II. Likviditás
Likviditási ráta = forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató II. = (forgóeszközök- készletek) / rövid lejáratú kötelezettségek Készpénzlikviditás = (pénz+értékpapír) / rövid lejáratú kötelezettségek

54 Pénzügyi mutatók III. Jövedelmezőség
Árbevétel arányos nyereség = adózott eredmény / nettó árbevétel Eszközarányos nyereség = adózott eredmény / összes eszköz Saját tőke arányos nyereség (tőkemegtérülési ráta) = adózott eredmény / saját tőke

55 Pénzügyi mutatók IV. Adósságszolgálat
Adósságszolgálat fedezet mutató = (mérleg szerinti eredmény+értékcsökkenés) / adósságszolgálat (min. 1,5) Kamatfedezettségi mutató = (nyereség+kamat) / kamat

56 Pénzügyi mutatók V. Forgalom kapcsolatos
Készletek forgási sebessége = év végi készlet / értékesítés nettó árbevétele * 12 Vevő futamidő = év végi vevőállomány / értékesítés nettó árbevétele * 12 Szállító futamidő = év végi szállító állomány / értékesítés nettó árbevétele * 12 Árbevétel tényleges növekedése

57 Az üzleti környezet elemzése
Makrogazdasági megközelítés Vállalati (vállalkozási) megközelítés

58 A PEST analízis Political Factors Economic Factors
Sociocultural Factors Technological Factors

59 Political Factors (politikai tényezők)
A PEST analízis Political Factors (politikai tényezők) Mennyire stabil a politikai környezet A mindenkori kormánypolitika hatása a törvényekre, beavatkozás lehetősége az adórendszerbe, üzleti élet egyéb területeire A kormányzat és az üzleti etika kapcsolata A kormányzati politika a gazdaságban A kormány kulturális és vallási politikája Milyen, a gazdasági életben fontos egyezmények szerződések kötik a kereskedelempolitikát

60 Economic Factors (gazdasági tényezők)
A PEST analízis Economic Factors (gazdasági tényezők) A gazdaság kereskedelmi tényezői rövid és hosszú távon v. előrejelezhetőség, biztonság Kamatok Infláció, munkanélküliség GDP változása, trendje stb

61 Sociocultural Factors (szocio-kulturális tényezők)
A PEST analízis Sociocultural Factors (szocio-kulturális tényezők) Meghatározó vallások az országban, régióban A külföldi termékek és szolgáltatások elfogadottsága Nyelvi problémák okoznak-e gondot a termék- szolgáltatás piacra jutása során Jellemző-e a szabadidő, kirándulás, szabadság A nők és férfiak szerepe a társadalomban, milyen mértékű a megkülönböztetés Mekkora az átlagos életkor, az idős generáció egészséges-e? Milyen intenzív a zöldmozgalom?

62 Technological Factors (technológiai tényezők)
A PEST analízis Technological Factors (technológiai tényezők) Hozzájárul-e a technológia az olcsóbb és jobb minőségű termékelőállításhoz ? Lehetőséget teremt-e a technológia a vásárlóknak, az üzleti életnek az innovatívabb termék és szolgáltatás előállítására/használatára? (E-banking, mobiltelefon stb) A technológia fejlődésével párosul-e az elosztás rendszere (aukciók, repjegy rendelés, vásárlás interneten stb.)


Letölteni ppt "A vállalkozások stratégiái"

Hasonló előadás


Google Hirdetések