Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ápolástan-gondozástan mentőápolók részére

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ápolástan-gondozástan mentőápolók részére"— Előadás másolata:

1 Ápolástan-gondozástan mentőápolók részére
Krajczár Ferencné

2 Az egészségügyi és szociális ellátórendszer felépítése
A betegellátás három szinten valósul meg: - alapellátás - járóbeteg ellátás - fekvőbeteg-gyógyintézeti szakellátás. A betegellátás mindhárom szinten folyamatos azaz progresszív.

3 Alapellátás A beteg a lakóhelyén, munkahelyén illetve annak közelében részesül folyamatos egészségügyi ellátásban. Feladata: - a betegségek megelőzése - a betegségek korai felismerése az egészségi állapot figyelemmel kísérése az egészséges életmódra nevelés- felvilágosítás

4 Alapellátás Szerepe van a beteg : - gyógykezelésében - gondozásában
- házi ápolásában - rehabilitációjában.

5 Alapellátás Intézményei: - Háziorvosi szolgálat   Felnőtt Gyermek
  Felnőtt Gyermek - Üzemegészségügyi szolgálat - Fogorvosi ellátás- iskolafogászat - Anya- és gyermekvédelem - Védőnői szolgálat - Bölcsöde

6 Járóbeteg szakellátás
A szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás valamint a fekvőbeteg- ellátást nem igénylő krónikus betegségek gondozása. Működhet: kórházi háttérrel vagy anélkül.

7 Járóbeteg szakellátás
Feladata: - szakvizsgálatok: szakorvosi vizsgálat műszeres diagnosztika terápiás beavatkozások - szakgondozás: cukorbetegek szívbetegek zöldhályog érbetegek….

8 Fekvőbeteg- szakellátás
Folyamatos benttartózkodás mellett végeznek diagnosztikai, gyógykezelési, rehabilitációs vagy ápolási célú tevékenységeket – hosszú ápolási igényű ellátást is. Kórházak: - súlyponti kórházak - területi kórházak - klinikák - ápolási és rehabilitációs intézetek

9 Fekvőbeteg- szakellátás
A kórház: - olyan fekvőbeteg.intézmény, amely orvosi szakellátást és ápolást nyújt mindazon betegek számára, akiknek egészségét helyreállítani, betegségének előrehaladását megakadályozni otthon vagy az alapellátás intézményrendszerében már nem lehet.

10 Fekvőbeteg- szakellátás
Kórház működése: orvosi, ápolói és gazdasági-műszaki alrendszerek összehangolt munkája. A gyógyító team munkája folyamatos. A kórház szervezeti tagozódása: - Igazgatás - Betegosztályok - Diagnosztikai, terápiás egység - Intézeti gyógyszerellátó egység - Központi szolgáltatók - Gazdasági- műszaki osztályok

11 Fekvőbeteg- szakellátás
A kórházi ellátást kiegészítő, segítő intézmények: - nappali kórház – szanatórium - éjszakai kórház – szanatórium - rehabilitációs intézet - szakambulancia - szanatórium - ápolási intézet, ápolási otthon - otthoni szakápolási szolgálat

12 Mi a területi kórházak feladata?
Mi a kiemelt kórház? A kiemelt kórházak – a szükséges fejlesztések után – az országban egyenletesen elosztva a legmodernebb, európai színvonalú technikával felszerelve, nagy tapasztalatú orvosokkal biztosítják a súlyos vagy speciális betegségben szenvedők hatékony ellátását. Az ellátás biztonsága és garantált minősége érdekében csak a központokban folyhat például a daganatos betegek kezelése, szervátültetés, szívműtét, és hasonló, nagy felkészültséget igénylő beavatkozás, de a kiemelt kórházak fogadják azokat az eseteket is, amelyeket felszereltség vagy gyakorlat hiányában a területi kórházak nem tudnak megoldani. A kiemelt kórházak egyúttal sürgősségi központokként is üzemelnek, és az év 365 napján 24 órán át fogadják a sürgősségi ellátásra szoruló betegeket. Mi a területi kórházak feladata? A kórházak többsége az esetek nagy részét jelentő „általános” ellátásra szakosodik és területi kórház lesz. A területi kórházakra az aktív ellátás mellett a jövőben a jelenleginél nagyobb szerep jut majd a rehabilitáció, a krónikus ellátás és az ápolás terén.

13 Mi alapján lett kiválasztva a kiemelt kórházak köre?
A kijelölésnél három fő szempont érvényesült. A megfelelő alap, azaz a kórház meglévő felszereltségének, szakmai felkészültségének és szervezeti kultúrájának is alkalmasnak kell lennie a kiemelt kórházi szerep betöltésére. A sokoldalúság, azaz a kórháznak már most is a szakterületek széles spektrumában kell magas szintű ellátást nyújtania. Az elérhetőség és igazságosság – az intézménynek legfeljebb egy órás utazással mindenki számára elérhetőnek kell lennie. Ezek alapján minden megyében lesz legalább egy kiemelt ellátási felelősséggel működő kórház (a megyékben a megyei kórházak, illetve ha van orvos-egyetem, akkor ott az egyetemi klinikák, a fővárosban többek között az egyetemi klinikák és a létrehozandó Állami Egészségügyi Központ). De kiemelt kórház lesz a két legsúlyosabb népbetegséget gyógyító országos intézet is: a Kardiológiai és az Onkológiai Intézet.

14 Előírt elérhetőségek:
Kiemelt kórházak: - 55 km Területi kórházak: - 30 km Területi járóbetegellátás: - 20 km Mentő: - 15 perc!!!

15 Egészség A WHO definíciója:
Az egészség nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya, hanem a teljes fizikai, pszichikus és szociális jólét állapota. Mindhárom összetevő egyszerre, egymással összefüggésben, kölcsönhatásban történő értelmezése adja a holisztikus jelleget.

16 Egészség

17

18 Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők
egyéni biológiai adottságok ← egészségügyi életmód → ellátás Egészségi állapot környezet

19 Egészség Optimális egészség:
Az emberek nagy része bizonyos hiánnyal rendelkezik, de ez nem zavarja, hogy egészségesnek érezze magát. Az egészség, tehát dinamikusan változó, több tényezőből összetevődő egyensúlyi állapot.

20 Egészség Befolyásoló tényezői: a; az egyén életmódja, életvitele
b; külső környezet c; biológiai környezet d; társadalmi környezet e; az egyén biológiai adottságai

21 Betegség CÉL: az egyensúlyi állapot megőrzése
Feladatunk: a MEGELŐZÉS, prevenció!!! Az egyensúly felbomlása a normálistól eltérő reakciókat vált ki, így az kóros folyamatokat indít el  Betegség ( morbus): megváltozott reakcióképesség, amelyeknek következtében a szervezet nem képes elhárítani a károsító ingereket:

22 Betegség Időtartama szerint lehet: - heveny ( akut ): néhány hét
- félheveny (subakut): hónapok - idült ( krónikus): évekig Végződhet: - nyom nélküli gyógyulással - maradandó elváltozással - halállal.

23 Betegség Lezajlásának szakaszai: 1. Bevezető vagy átmeneti szak:
- rossz közérzet, általános tünetek, érzékenység, ingerlékenység 2. Az elfogadás időszaka: - figyelmét, energiáit a betegsége felé fordítja - azonosul a betegszereppel – együttműködő szerep 3. Lábadozás időszaka: - átmenet – felkészül a „ visszatérésre” –érzékenyek, sérülékenyek

24 Betegség Hatása a családra: - anyagi - érzelmi - szerep módosulás
- gyermek—felelősség!!!

25 Ápolás Ápolás: tervszerű szervezett dokumentált folyamat,
amely az emberről, egészségről, a természeti és társadalmi környezetről alkotott elméletekből tevődik össze.

26 Ápolás „ Az ápolás elsődlegesen a beteg vagy egészséges egyén segítése azon tevékenységek elvégzésében, melyek hozzájárulnak egészségéhez vagy gyógyulásához ( vagy békés halálához ), és amelyeket segítség nélkül maga is végezne, ha lenne hozzá ereje, akarata vagy tudása.” Az ápolás egyedülálló feladata az egyén segítése, hogy mihelyt lehetséges függetlenítse magát a segítségtől. –segíteni kell a beteget az orvos által előírt terápiás terv végrehajtásában is. (Virginia Henderson )

27 Ápolás Két nagy feladatcsoport:
- Alapápolás: az emberi szükségletek kielégítése - Kezelési ápolás: a gyógyító munkában való részvétel Az ápolás főbb összetevői: 1. ~, mint felelősség 2. ~, mint funkció ( független, függő, együttműködő ) 3. ~, mint folyamat ( felmérés, tervezés, végrehajtás, értékelés ) 4. ~, mint minőség 5. ~, mint etika

28 Az ember alapvető szükségletei
Az ember igényei, szükségletei az életkorral és az emberiség történelme során is fejlődik. Az egyes szinteken a kielégítettség bizonyos szintjét el kell érni ahhoz, hogy magasabb rendű szükségletek keletkezzenek. Abraham Maslow rangsorolta az alapvető emberi szükséleteket – motiválnak.

29 Az ember alapvető szükségletei
ÖNMEGVALÓSÍTÁS SZÜKSÉGLETE Személyes fejlődés, alkotási vágy MEGBECSÜLÉS SZÜKSÉGLETE Önértékelés, önbizalom, büszkeség, tisztelet TÁRSADALMI SZÜKSÉGLETEK Valakihez való tartozás és szükségesség érzése, akarat Szeretet, megértés, Mások általi elfogadás és tisztelet BIZTONSÁG SZÜKSÉGLETE Védettség, szervezettség, állandóság, fizikai, pszichikai ártalmaktól való mentesség FIZIOLÓGIAI SZÜKSÉGLETEK Táplálék és folyadék, védelem és megfelelő hőmérséklet, levegő, pihenés, alvás, életerő

30 Az ember alapvető szükségletei
A fizikai szükségletek alapvetőek, ha kielégítésük nincsen biztosítva, kényszerítő motívumként hatnak és átmenetileg felfüggesztik a magasabb szükségletek iránti igényt. pl.: Oxigénhiány – alkotási vágy Tizennégy olyan van aminek jelentősége van az alapellátásban. Kórismére való tekintet nélkül léteznek, de bizonyos tényezők módosítják ezeket.

31 Az ember alapvető szükségletei

32 Ápolási folyamat „ Az ápolási folyamat az egyének, családok és / vagy közösségek érdekében végzett ápolási beavatkozások összessége. Magába foglalja a tudományos módszerek alkalmazását az ápolási szükségletek megállapítására, a szükségletek kielégítésének megtervezésére, az ápolás nyújtására és az eredmények értékelésére. (WHO,1976)

33 Ápolási folyamat Négy fő lépése: Felmérés:
Adat és egyéb információ gyűjtése Ápolási előzmények Szubjektív tünetek Objektív tünetek Egyéb adatok Adatok és információk elemzése: ápolási probléma (ápolási diagnózis) megállapítása Az ápolási probléma okainak feltárása

34 Ápolási folyamat Ápolási probléma: a beteg panasza, tünete Tervezés:
Ápolási diagnózis. Ápolási probléma + a kiváltó ok Tervezés: Ki nem elégített szükségletek meghatározása Ápolási célkitűzések Végrehajtás: - ápolási beavatkozások Megfigyelés Egészségnevelés Orvosi beavatkozások előkészítése vagy elvégzése Értékelés: megvalósult-e


Letölteni ppt "Ápolástan-gondozástan mentőápolók részére"

Hasonló előadás


Google Hirdetések