Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Oxyologiai alapismeretek” tanfolyam

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Oxyologiai alapismeretek” tanfolyam"— Előadás másolata:

1 „Oxyologiai alapismeretek” tanfolyam
Betegjogok Lendvai Rezső „Oxyologiai alapismeretek” tanfolyam OMSZ Oxiológiai Módszertani Központ Budapest, 2008.november 28.

2 „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam
Törvények Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949.évi XX. törvény) 54.§ - „…veleszületett jog az élethez és sz emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani…” 70/D.§ (1) – „A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez…” 70/D.§ (2) – „Ezt a jogot a Magyar Köztársaság…az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével…valósítja meg.” „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

3 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
Értéke (nem kódex, nem szokásjog, ajánlás) Alapvető fogalmak (sürgős szükség, veszélyeztető állapot, életmentő beavatkozás, közvetlen életveszély, tévedés, gondatlanság, kockázat, kezelőorvos, méltóság, önrendelkezés, visszautasítás, cselekvőképtelenség) A betegjogok részletezése A jogsértés jelentősége „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

4 A sürgősség sajátosságai
Az ellátáshoz való hozzáférés (szükségletének megfelelően, a nap minden órájában, jó szakmai szint, elérhetőség és folyamatosság) Esélyegyenlőség (megkülönböztetés nélküli, független a beteg biztosítási viszonyaitól, szegénységtől, gazdagságtól, bőrszíntől, származástól) Legmagasabb szintű ellátás (reálisan lehetséges és elérhető, speciális szakterületek, másodlagos transzport) „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

5 Ellátói etika a sürgős ellátásban
A sürgős szükség nem ok a betegjogok megsértésére Kívánatos hangnem A beteghez érkezés, a beteg fogadása Beszélgetés, vagy hallgatás Biztonságot adó, reményt keltő, vagy más Tapintatlanság, érzéketlenség Kapcsolattartás a hozzátartozóval Külső körülményekkel szembeni védelem „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

6 „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam
Kockázat Minden beavatkozásnak van kockázata A betegnek kell viselni sürgősségben is Beavatkozás, vagy annak elmaradása Reális kockázat, és túlértékelt veszély Önrendelkezés és kockázat Kockázat és az ellátáshoz való jog A visszautasítás és a kockázat Kritikus esetben a szakmai elvárások felvállalása „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

7 „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam
Tévedés Jogvédett kategória Egyéni és szolgáltatói felelősség Sürgősségi fokozott tévedések A szakmai szabályok értelmezési zavarai A tünetek felismerésének hiányosságai A kórfolyamat váratlan alakulásának esetei Nem terjedt ki a figyelem egyébként lényeges momentumokra Nem kér, vagy nem végez időhiányra hivatkozva fontos vizsgálatokat (bízik, hogy anélkül is diagnózishoz jut) Konzílium (tanácskérés) elmaradása) „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

8 „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam
Gondatlanság Adott esetben büntetőjogi kategória „Foglalkozás körében elkövetett…” A „nem tevés” is lehet társadalomra veszélyes bűncselekmény Bűnösség: szándékosan, vagy gondatlanul követi el, s annak tudatában van Egyenes szándék: látja a következményeket, várja a bekövetkeztét Eshetőleges szándék: nem kívánja a következményeket, de beleegyezik Tudatos-hanyag gondatlanság Intézkedés hiánya, a beteg felkeresésének hiánya, felszínes vizsgálaton alapuló alulértékelés, gondoskodás elmaradása „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

9 Kezelőorvosi intézmény
A betegért felelős Vizsgálati és terápiás terv Sürgős szükségben fokozott felelős Dokumentáció, folyamatos követés Átadás szóban és írásban Sürgős szükségben minden orvos kötelessége a segítség megadása Segítő lehetőségek (vizit, konzílium, szakmai megbeszélés, főorvosi segítség) „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

10 A közvetlen életveszély megállapítása
Szakmai és jogi kérdés A döntés a szakmai kompetencia része Önrendelkezés nélkül a beteg érdekében Meggyőzés és (vagy) fizikai korlátozás Célzott dokumentáció Lehetőség szerint jegyzett dokumentáció „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

11 Jognyilatkozatok a helyszínen
Elfogadható-e (szakmai és jogi szempontok) Alaki feltételek (tanúk) Meggyőzési kísérletek Részletes tájékoztatás A kellő gondosság –felügyelet - segítség „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

12 Szabad intézményválasztás sürgősségben
Szakmai kérdés Korlátozott önrendelkezés állapottól függően Az első szakellátó hely Másodlagos szállítás Az egyes intézmények kihagyása A végleges ellátás koncepciója „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

13 A szakmai kompetencia határai
A gyógyítás szabadsága Szakmai, etikai és jogi korlátok Lelkiismereti és jogi korlátok Önrendelkezés és gyógyítási szabadság Tájékoztatás, folyamatos kapcsolat Halasztás, vagy beavatkozás Az elmaradás következményei (súlyosbodás, maradandó károsodás, halál) Veszélyeztetés, kockázat, vagy gyógyítás Döntés a vizsgálati eredmények birtokában „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

14 Az elsősegélynyújtás betegjogi vonatkozásai
A laikus szerepe sürgős szükségben A bajba került állampolgárnak joga van elsősegélyt kapnia Különleges lelki és fizikai körülmények A cselekvést ösztönző és gátló tényezők A segítségnyújtás elmaradásának szakmai, etikai és jogi következményei A segítés késői kezdésének következményei „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

15 A súlyos állapotban lévő sérült helyszíni kiszolgáltatottsága
A beteg helyzetét nehezítő tényezők Önsegély Segítséghívással, vagy anélkül A sérült átélni kényszerül helyzetét Információs igény, elvárások A környezeti reakciók A helyszínre érkező személyisége A beteg helyzetét könnyítő tényezők „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

16 Az élet védelme a helyszínen és azt követően is
Az Alkotmány szellemében Magyarországon nincs eutanázia Az élet további lehetőségének adása Ameddig csak remény van Szakmai és etikai szempontok Önrendelkezési korlátok Cselekvőképesség és akarat „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

17 Betegjogok a mentésirányításban
Egységes elvek, 104, önállóság, célzottan képzett szakemberek Döntési jogkör a titoktartás betartásával A bejelentés vétele, kikérdezés, döntés Feladat – mentésszervezés, párhuzamos riasztás A szakmailag alig értékelhető bejelentések Kapcsolat a hívóval, szakmai és emberi tanácsok A hívás elutasítása és ami mögötte van - dokumentáció Személyre szóló felelősség – gondosság valósága Az első segítő szakember jogi és szakmai felelőssége „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

18 Betegjogok a mentőellátásban, sürgős esetben, lakáson
Az elvi elérhetőség 15 perces mentőállomás hálózata Jog és esély az időben kiérkezésre A lakáson történtek is mentőfeladatot jelentenek sürgős szükségben Zárt lakás, bejutás lehetetlensége,tiltás, kutya, támadás Közvetlen életveszélyben a bent tartózkodó Pszichiátriai bezárkózás Közvetlen életveszély elhárítása lakáson Értékek védelme, bizonyítás és jog, külső tanúk, rendőrség, dokumentáció A kapcsolattartás maradéktalan biztosítása „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

19 A betegjogsértés lehetőségei a mentőellátásban (1)
(a helyszínre induló egység részéről) Hiányos felszerelés, használhatatlan eszközök Pontatlan tájékozódás az elérhetőségről Késedelmes indulás A nem optimális útválasztás, biztonság figyelmen kívül hagyása A mentésirányítással szükséges kapcsolattartás elmaradása „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

20 A betegjogsértés lehetőségei a mentőellátásban (4)
(a mentőfeladat befejezése után) Az ellátott (szállított) beteg emberi méltóságát figyelmen kívül hagyó, mások előtti megnyilvánulás A titoktartás megsértése szóban, hivatalos- vagy magán nyilatkozatban Az egészségügyi dokumentáció törvénytelen kezelése Valótlan, vagy szabálytalan jognyilatkozatok dokumentációba vétele „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

21 „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam
Az eszméletlen beteg Kiszolgáltatottság – súlyos állapot, közvetlen életveszély A kapcsolattartásban is súlyosnak minősül Sürgető szakmai segítség igénye Vizsgálat, ellátás, felügyelet, intézkedés, dokumentáció Sérülő emberi méltóság Védelem a külső környezettől „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

22 Újraélesztés és az ehhez kapcsolódó betegjogok
Lehetőség adása a további életre Esélyegyenlőség A kétséges esetben is végzendő Nincs passzív eutanázia A megkezdés, folytatás és abbahagyás szakmai kérdés A hozzátartozó a beteg mellett legyen Az újraélesztett méltóságának védelme (izoláció, betakarás, a testtel bánás tisztelete Titoktartás Kegyelettel viseltetés a halál bekövetkezése után „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

23 „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam
Az egyes betegjogok érvényesülése a sürgősségi ellátásban A sürgősségi ellátáshoz való jog „Minden embernek joga van…” Folyamatosan biztosított magas szintű ellátás – az alkotmányos jogok sérelme Az esélyegyenlőség nem érvényesülhet, megkülönböztetés nélkül Az állami szerepvállalás a lehetőségek függvényében Szükséges ellátás már a helyszínen Az Országos Mentőszolgálat, orvosi ügyeletek, sürgősségi osztályok, ambulanciák rendszere A szabad intézmény és orvosválasztás sürgősségi korlátai „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

24 Az emberi méltóság elvárásai sürgős szükségben
„Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani” (Eü.tv.10.§) Hangnem, stílustalanság Eü. dolgozóhoz méltatlan viselkedés, pályára való alkalmatlanság Szeméremérzet megsértései Várakoztatás Kikérdezés Megalázások szóval, gesztusokkal, viselkedéssel „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

25 A kapcsolattartáshoz való jog
A súlyos állapot törvényi fogalma (önmagát fizikailag ellátni képtelen, csillapíthatatlan fájdalom, pszichés krízishelyzet) Cél a közelben tartás, nem a távolítás A hozzátartozói jelenlét értékei A házirend bizonyos korlátozó lehetőségeinek létezése A mentőgyakorlatra is fokozottan vonatkozik „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

26 Korlátozott önrendelkezés
„A beteget megilleti az önrendelkezési jog, amely kizárólag a törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható” (Eü.tv. 15.§.) A tájékozott tájékoztatás szükségessége Szóban, írásban,ráutaló magatartással Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőlépes személy A beleegyezés vélelmezése sürgős szükségben Önrendelkezés nélkül közvetlen életveszélyben „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

27 A tájékoztatáshoz való jog
„A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra” (Eü.tv. 23.§.) Felelősség, tárgyilagosság,valóság, titoktartás Folyamatosság, minden változással Mikor történjen, hogyan, ki tegye meg Felületes, vagy alapos, fontos a hitelesség Sürgősségben sincs feloldás Cselekvőképtelen is tájákoztatandó „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

28 Az ellátás visszautasításához fűződő jogok
„A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét, vagy testi épségét veszélyeztetné” (Eü.tv.20.§.) Közegészségügyi, pszichiátriai okok, közvetlen életveszély Életfenntartó kezelés visszautasítása gyógyíthatatlan betegnél Előzetes tiltó nyilatkozat konkrét beavatkozásokról Visszautasítás esetén is jogok (fájdalom megszüntetés, folyadékpótlás, ápolás) „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

29 A cselekvőképtelenség megállapításának nehézségei
„Mindenki cselekvőképes, akinek cselekvőképességét a törvény nem korlátozza, vagy nem zárja ki” (Ptk) Gyermek 14 felett (tehet személyes jognyilatkozatot, utólagos szülői jóváhagyás) A pszichiáter döntő szerepe Eszméletlen, zavart, gyógyszerhatás, drog, alkohol A belátási képesség sürgősségi megítélése „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

30 Az önrendelkezési jog korlátai a geriátriai sürgősségi ellátásban
„A legsúlyosabb teher a szegénység és az öregség” Alapvető érzékelési zavarok, gondolkodási nehézség Zavartság, belátási képesség Kora miatt senki nem szenvedhet hátrányt Könnyebben sérülő emberi méltóság Cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen A kapcsolattartás fokozott szerepe „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

31 Betegjogok érvényesülése a pszichiátriai sürgősségi ellátásban
„A pszichiátriai beteg személyiségi jogait egészségügyi ellátása során – helyzetére való tekintettel – fokozott védelemben kell részesíteni” (Eü.tv. 189.§.) Pszichés állapot akut zavara- sürgős intézeti kezelés A kényszerítő intézkedések lehetőségei Lakásról elvitel akarata ellenére Kezelés akarata ellenére – 72 óra – bíróság Kapcsolattartás – tájékoztatás - titoktartás „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

32 Az öngyilkosság betegjogi megítélése a sürgősségben
Döntés, nem általánosan cselekvőképtelen tett Lelki válság, pszichés krízishelyzet, konfliktusok eredője Akarata ellenére ellátás csak közvetlen életveszélyben Pszichoterápiás segítség lehetőségének ajánlása A lakáson történt öngyilkossági kísérlet sürgősségi megítélése „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

33 Az alkoholos állapot és a drog
Tünetelfedés Nehéz megítélés –a diagnózis nehézségei Veszélyeztető állapot Belátási képesség gyakori hiánya Az emberi megközelítés szükségessége Agresszív fellépés- elvárható jogos fellépés Drogfogyasztók veszélyhelyzetben Bizalom, segítés, a gyógyítás elősegítése a büntetés helyett „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

34 Titoktartás sürgősségben
„A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátás során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék és azokat bizalmasan kezeljék” (Eü.tv. 25.§.) A beteg adhat felmentést Betegjogot sértő információk kikerülése Etikátlanság Minden egészségügyi dolgozóra vonatkozik Akik jelen lehetnek a beteg mellett „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

35 Dokumentáció, önrendelkezési okiratok, betegnyilatkozatok
„A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza…úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát” (Eü.tv. 136.§.) Betegátadási aláírt dokumentáció Nyilatkozatok Önrendelkezési nyilatkozatok Az egészségügyi adat a betegé A megismerés joga az ellátás bármely szakaszában „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

36 „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam
A sürgősségi ellátás betegjogi szempontjai az egészségügyi dolgozók szemével „Sürgős szükség esetén az egészségügyi dolgozó – időponttól és helyszíntől függetlenül – az adott körülmények között a tőle elvárható módon és a rendelkezésre álló eszközöktől függően az arra rászoruló személynek elsősegélyt nyújt, illetőleg a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi. Kétség esetén a sürgős szükség fennállását vélelmezni kell.” (Eü.tv.125.§.) „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

37 Egészségügyi dolgozó „sürgősségi intim helyzetben”
A beteg szeméremérzete emberi méltóságának része Örök és nem változó, a személyiség része Különleges viselkedés, empátia, tapintat Alkalmatlan emberek a gyógyítói, segítői feladatra Betakarás, tapintatos tartózkodás Az intim szféra megsértése is jogsértés „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

38 A gyermekek sürgős ellátásának betegjogi szempontjai
Félelem, kiszolgáltatottság, egyedüllét Emberi körülmények teremtése Kapcsolattartás törvényesen Önrendelkezés, tájékoztatás A cselekvőképtelenség, helyettes döntő A gyermeket is érintő fájdalom A szeméremérzet és a gyermek A gyermek emberi méltósága „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

39 A fájdalom megszüntetése és a betegjog
Sürgősségben is szüntetendő A gyógyítás szabadsága és a fájdalom Szakmai kérdés, vagy szokásjog Kényelem, lustaság, gondatlanság A tünetelfedő hatás hangoztatása Fájdalomszüntetés, vagy imitálás A cselekvőképtelen betegnek is Az ellátáshoz való jog sértése „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

40 A vér nélküli gyógyítás gyakorlata és kívánalma
A vallás gyakorlása alkotmányos jog Létező önrendelkezés Közvetlen életveszély A lehetőség határai Nem követelés, kérés Múlt, jelen, s a változó jövő Jognyilatkozatok, dokumentáció „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

41 Oxigén nélkül nincs élet
Jog a levegő szabad bejutásához A hanyatt fekvő, váladékukat felköhögni nem tudó gyenge betegek Hanyatt fekvő eszméletlen betegek intézményekben is A légutbiztosítás feltételeinek hiánya Az eutanázia mezsgyéjén „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

42 A folyadékpótlás betegjogi vonatkozásai
Elégtelen folyadék-bevitel Infúziós kezelés nélkül A személyi és pénzügyi feltételek hiánya Ellátáshoz való jog súlyos sértése Passzív eutanázia Szakmai kérdésbe bújtatva Embertelen környezet, a többség hallgat Amikor a felelősök és bűnösök megneveztetnek „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

43 A súlyos állapotú beteg továbbküldése
Véletlenszerű életlehetőségek Nincs esélyegyenlőség Nem korrigálható ellátási különbségek Az első kórház és a sürgős ellátás A továbbküldés szakmai és jogi kérdései A továbbküldés kockázata A továbbküldés elmaradásának kockázata „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

44 A súlyos állapotban lévő beteg kötelezettségeinek elmulasztása
A hiányzó bizalom Az együttműködés elmaradása A tájékoztatás elégtelen volta A gyógyulni nem akaró A közvetlen életveszély fennállása A veszélyeztető állapot Érvényes jognyilatkozatok „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

45 Reménytelenség, eutanázia, halál
A közlés módja, ténye A remény éltetése Titoktartás Kapcsolattartás A szenvedést növelő beavatkozások Lehetőség a további életre A halálba segítés bűnei „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.

46 A szervdonáció kérdései a sürgősségi ellátásban
Előzetes nyilatkozat nélkül kivehető A hozzátartozói akarat Beletörődés a visszafordíthatatlanba Az egészségügyi dolgozók lehetőségei A hatásos újraélesztés reménytelen helyzetben is Újraélesztés agyhalálban Jelzés, dokumentáció „Oxyológiai alapismeretek”c. tanfolyam Budapest,2008.november 28.


Letölteni ppt "„Oxyologiai alapismeretek” tanfolyam"

Hasonló előadás


Google Hirdetések