Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kereslet, kínálat, ármechanizmus, fogyasztói-, és termelői többlet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kereslet, kínálat, ármechanizmus, fogyasztói-, és termelői többlet"— Előadás másolata:

1 Kereslet, kínálat, ármechanizmus, fogyasztói-, és termelői többlet
Jelölje az ábrákon a változást, valamint az egyensúlyi mennyiség és ár változásait! * Csirkehús piaca: olcsóbb lett a pulykahús Csirkehús piaca: félelem a kergemarha-kórtól Csirkehús piaca: drágább lett a csirkehús p p p S S D’ D D D D’ Q Q Q Csirkehús piaca: olcsóbb lett a csirketáp Csirkehús piaca: az állam új adót vetett ki az összes baromfi - tenyésztőre Csirkehús piaca: nőtt a fogyasztók jövedelme p p p S S’ S S’ D’ D D D Q Q Q Csirkehús piaca: növekedett a csirkehús-forgalmazók száma Csirkehús piaca: növekvő népszerűségű vegetáriánus-mozgalom Jelölje be az ábrán a termelői és a fogyasztói többlet nagyságát! p p p S S S’ S F.T. T.T. D D’ D D Q Q Q

2 Rugalmasság ** - Mit fejez ki a kereslet árrugalmassága?
Q p A B C D ε>1 ε =1 ε<1 ** Hogyan változik az árrugalmasság a lineáris keresleti görbe mentén? - Mit fejez ki a kereslet árrugalmassága? - Hogyan jellemezné a lenti ábrák görbéi által reprezentált piaci keresletek és kínálatok árrugalmasságát? - Hogyan változik adott lineáris piaci keresleti görbe mentén az árrugalmasság? - Mit fejez ki a kínálat rugalmassága? - Mondjon példát rugalmas és rugalmatlan keresletre-, ill. kínálatra! - Az áremelés, vagy az árcsökkentés növeli-e a bevételt, amennyiben a jelenleg a piaci keresleti görbe rugalmas szakaszán vagyunk? Miért? - Az árcsökkentés, hiszen a kereslet nagyobb mértékben nő, mint ahogy az árat csökkentettük. ΔQ Q : Δp p = ΔQ Δp * p Q p Q D Ez a tag végig csökken a keresleti görbe mentén Ez a tag a keresleti görbe meredeksége, tehát értéke a görbe mentén végig változatlan. Q p Q p Q p Rugalmatlan kereslet Teljesen rugalmatlan kereslet Rugalmas kereslet D D D Q p Q p Q p Teljesen rugalmas kínálat Rugalmas kínálat Végtelenül rugalmas kínálat S S S

3 Közömbösségi görbék Y U2 U1 X * Tökéletesen kiegészítő javak
- Mi a közömbösségi görbe? - Milyen tulajdonságai vannak a jól viselkedő közömbösségi görbéknek? - negatív meredekség - origóból nézve konvex - minél távolabb van az origótól, annál magasabb hasznossági szintet képvisel - Milyen eseteket szemléltetnek az ábra alján látható speciális közömbösségi görbék? - Mit jelent a helyettesítési határráta? - Hogyan változik a helyettesítési határráta a közömbösségi görbe mentén? A csökkenő mennyiségű jószág egyre értékesebb számomra, a bővülő mennyiségű egyre értéktelenebb. - Hogyan határozható meg grafikusan a közömbösségi görbe adott pontjában a helyettesítési határráta? A köz. görbe adott pontjába húzott érintő meredeksége. * Y X U1 U2 Tökéletesen kiegészítő javak közömbösségi görbéi Fagylalt (gombóc) Jégkrém (db) 9 6 3 Tökéletesen helyettesítő javak közömbösségi görbéi kerék 8 12 4 3 2 1

4 Parciális termelési függvény, átlagtermék, határtermék:
* L Q Q(L) A munka növekvő hozadéka A munka csökkenő, de pozitív hozadéka Csökkenő és negatív hozadék I G A MPL APL

5 Optimális tényezőkombináció:
Hosszú táv: Isoquant, Isocost, optimális tényezőkombináció ** Q K L Q(L,K) Termelési függvény Hosszú távon már mindkét termelési tényezőt változtathatom: K L Isoquant - görbe: olyan tőke-munka kombinációk összessége, amelyekkel azonos termelési szint érhető el. Isocost-egyenes: olyan tőke-munka kombinációk összessége, amelyek összköltsége azonos. Meredeksége: a relatív tényezőár-arányok (pL/pK) K L Technikai helyettesítés határrátája: Azt mutatja meg, hogy milyen arányban lehet az egyik inputot a másikkal helyettesíteni úgy, hogy a termelés mennyisége változatlan maradjon. MRTS= ΔK / ΔL, vagy MRTS = dK / dL Optimális tényezőkombináció: az isoquant és az isocost érintési pontja. Itt a helyettesítési határráta (MRTS) értéke megegyezik a relatív tényezőár-arányokkal. Helyettesítési határráta (MRTS): az isoquant görbe adott pontjához húzott érintő meredeksége. MRTS = dK / dL Y K L Q Technikai helyettesítés aránya (RTS): az isoquant görbe két pontján átmenő egyenes meredeksége. RTS =  —ΔK / ΔL ΔK K Q L ΔL X

6 Kompetitív piac: költségek, határbevétel, üzemszüneti pont, fedezeti pont, profit
*** Üzemszüneti pont: a teljes FC veszteség Veszteségminimalizálás az üzemszüneti pont és a fedezeti pont között: van veszteség, de nem a teljes FC AC AC AVC AVC p MR p MR MC MC Q Q Pozitív gazdasági profit: p=MR>AC Fedezeti pont: a teljes költség megtérül, nincs gazdasági profit AC p MR AC p MR AVC AVC MC MC Q Q

7 Monopólium: termelési mennyiség, ár, profit (vagy veszteség)
*** ár, költségek ár, költségek MC MC AC AC AC Veszteség p p Profit AC D D MR MR Q Q

8 Az aggregált kereslet elemei
** Az aggregált kereslet elemei: a fogyasztási (C), a beruházási (I) és a kormányzati (G) kereslet. A fogyasztási jövedelemfüggő, a fogy. függvény meredeksége a fogyasztási határhajlandóság ( c ). C=CA+c*DI, ahol a CA az autonóm (nem jövedelemfüggő, bizonyos minimális szükségleteket fedező) fogyasztás, DI pedig: DI=Y-T (elkölthető jövedelem = reáljövedelem - nettó adók). A beruházási kereslet (I) rövid távon nem függ a reáljövedelemtől (Y), függ viszont a reálkamatlábtól (r): minél nagyobb r, annál kisebb I, hiszen a magas reálkamatláb magas finanszírozási költségeket jelent a beruházások számára. A kormányzati kereslet sem függ rövid távon a reáljövedelemtől: nagyságát gazdaságpolitikai megfontolások, az előző évben elfogadott költségvetés, stb. határozzák meg. r G C I C G I I DI Y I Y

9 Jövedelem-kiadási modell: tervezett kiadások görbéje
** E E E = Y E = C+I+G E = C+I+G Túlkínálat Túlkereslet CA+I+G 45° Y Y Ye Egyensúlyi jövedelem Túlkereslet Túlkínálat

10 Jövedelem-kiadási modell: kiadási multiplikátor, adómultiplikátor
** E E Kiadási multiplikátor Adómultiplikátor E = Y E = Y E E’ E’ E +ΔG -cΔT Y Y Y’e Ye Ye Y’e ΔY =ΔT*(-c)/(1-c) +ΔY=ΔG*1/(1-c)

11 Az LM-görbe levezetése
** r r Pénzpiaci egyensúly LM-görbe M/P: reál-pénzkínálat LM 2.) 2.) +ΔY 1.) 1.) L’ L Y M/P A reáljövedelem emelkedésével a reál-pénzkereslet nő, tehát reál-pénzkeresleti görbe jobbra tolódik, ami változatlan pénzkínálat mellett magasabb reálkamatláb mellett hozza létre az egyensúlyt. A pénzpiaci egyensúlyi pontokat tartalmazó LM-görbén tehát magasabb reáljövedelemhez (vagyis magasabb reál-pénzkereslethez) magasabb egyensúlyi reálkamatláb tartozik (hiszen az LM-görbe mentén a reál-pénzkínálat változatlan).

12 IS - LM modell és az aggregált kereslet: árszínvonal-emelkedés
*** r LM’ LM 2.) 1.) Az árszínvonal nő. 2.) A reál pénzmennyiség (M/P) tehát csökken: - Az LM görbe balra tolódik, a reálkamatláb emelkedik. - (A reál pénzmennyiség csökken – túlkereslet a pénzpiacon – - túlkínálat a kötvénypiacon – esnek a kötvényárfolyamok – - emelkedik a reálkamatláb) 3.) A reálkamatlábak emelkedésével csökken a beruházási kereslet, így csökken a reáljövedelem is. B A IS Y 3.) P B’ 1.) A’ AD Y

13 IS - LM modell és az aggregált kereslet: expanzív monetáris politika
*** LM LM’ 1.) Plusz pénzmennyiség a gazdaságba: a reál pénzmennyiség (M/P) nő, tehát LM görbe jobbra tolódik. 2.) A pénzbőség túlkínálatot eredményez a pénzpiacon, ami túlkeresletet okoz a kötvénypiacon. Ez felviszi a kötvények árfolyamát, ami lenyomja a reálkamatlábat. 3.) A reálkamatláb csökkenésével nő a beruházási kereslet, ami a multiplikátor-hatáson keresztül önmagánál nagyobb mértékben emeli az egyensúlyi reáljövedelmet. Az AD-görbe is jobbra tolódik, hiszen változatlan árszínvonal mellett nőtt a reáljövedelem. 1.) A 2.) B IS 3.) 3.) B’ A’ AD AD’

14 IS - LM modell és az aggregált kereslet: expanzív fiskális politika
*** LM B Az expanzív fiskális politika (kormányzati vásárlások növelése és/vagy adócsökkentés) jobbra tolja az IS-görbét. A multiplikátor-hatáson keresztül nő a reáljövedelem. Nő a reálkamatláb és AD görbe jobbra tolódik. A IS’ IS B’ A’ AD AD’

15 A komparatív előnyök: Adam Smith és Ricardo
* 1. ország mindkét termék esetében abszolút termelékenységi előnnyel bír, mégis van lehetőség kölcsönösen előnyös kereskedelemre, mivel a két országban eltérnek a két termék termelésének alternatív költségei. (A két transzformációs görbe eltérő meredekségű). léteznek tehát Ricardo–féle komparatív előnyök. (Az ábrán 1. ország Y, míg a 2. X termelésében Bír komparatív előnnyel.) Adam-Smith-féle abszolút előnyökön alapuló kereskedelem: az 1. ország Y, a másik X termék termelésében bír abszolút termelékenységi előnyökkel, ennek megfelelően alakul majd a termelési szakosodás. Mivel a két transzformációs görbe itt azonos meredekségű, ezért itt az alternatív költségek is megegyeznek, itt tehát Ricardo-féle komparatív előnyök sem léteznek. X Y

16 Komparatív előnyök: Heckscher - Ohlin modell
** A munka relatív ára W/R (wage / rate of interest) Tőkegazdag ország autarch állapot:  a tőkéhez viszonyítva kevés a munkáskéz, ezért a munka drága a tőkéhez képest (magas W/R).  ha drága a munka, akkor a munkaigényes termékek is drágák a tőkeigényesekhez képest (magas Pm/Pt). ( W/R )2-A A2 ( W/R )w S Munkagazdag ország autarch állapot:  sok a munkás a kevés tőkéhez viszonyítva: a munka ezért olcsó a tőkéhez képest (alacsony W/R).  ha olcsó a munka, akkor a munkaigényes termékek is olcsók a tőkeigényesekhez képest (alacsony Pm/Pt). ( W/R )1-A A1 A tényezőár-arányok úgy egyenlítődtek ki, hogy közben sem a tőke, sem a munka nem mozgott az országok között, csupán tőkeigényes, ill. munkaigényes termékekkel kereskedtek. Munkaigényes termék relatív ára (Pm/Pt) P1-A Pw P2-A A szabadkereskedelmi folyamatok eredményeképp előállt állapot:  a kereskedelem mindkét országban kiegyenlíti a termékár-arányokat  a kereskedelem mindkét országban kiegyenlíti a tényezőár-arányokat (W/R) Miért? A munkagazdag országban az önellátás állapotában tehát olcsó a munkaigényes termék és drága a tőkeigényes, alacsony a munkabér és magas a tőke bérleti díja. A tőkegazdag országban pont fordítva. A két ország kereskedni kezd egymással, a munkagazdag ország munkaigényes terméket exportál, a tőkegazdag pedig tőkeigényes terméket. A cserearány a két autarch árarány között lesz. Mostantól tehát mindkét országban ezen a cserearányon kereskednek. Nő a munkaigényes termék iránti kereslet, a munkaigényes termék ára tehát jócskán megnőtt a munkagazdag országban. A munkaigényes termék üzletága fellendül, mindenki munkást keres, ezért a munkások bére emelkedik. Az egész munkagazdag országban drágul a munkaerő, ezért minden ágazatban próbálják növelni a termelés tőkeigényességét (pl. új gépeket vesznek), hogy ezzel minél több drága munkást kiválthassanak. Minden ágazatban nő tehát a K/L arány. Mindenütt nő tehát a felhasznált tőke mennyisége a munkához képest, ezért a tőke határterméke csökken.  a tőke reál bérleti díja csökken. Mindenütt csökken tehát a felhasznált munka mennyisége a tőkéhez képest, ezért a munka határterméke nő.  a munka reálbére nő. A munkagazdag országban tehát a kereskedelem következtében a munkások gazdagodtak, a tőketulajdonosok szegényedtek.

17 Kvóta és vám kis országban
A kvóta és a vám is áremelést eredményez, de míg a vám esetén változatlan importár vámterhe, addig a kvóta esetén az elégtelen kvótanagyság-kiváltotta túlkereslet viszi fel az árat. A belföldi fogy. árszínvonal növekedése mindkét esetben fogyasztói többlet-csökkenést okozott a fogyasztóknak és termelői-többlet növekedést a hazai termelőknek. A kvóta esetében az állam nem jut vámbevételhez, helyette az importengedélyek tulajdonosai fölöznek le kvótajáradékot, ami az olcsó importár és a hazai túlkereslet által megemelt ár különbsége közti árrés-jellegű bevétel. P Vám D S *** P D S Kvóta Az ár nőtt Ár változatlan Q Nő az importár: a belföldi ár az importár vámmal növelt értéke, tehát ugyan- annyival nő a hazai ár is. Q Nő az importár, viszont nem változott sem a hazai kereslet, sem a hazai kínálat, sem a kvóta. Változatlan túlkeresletet elégít ki tehát változatlan kvótájú import, így az ár nem változik. P S D’ Q D Ár változatlan Vám Növekvő import P S D Q Az ár nőtt Kvóta D’ Nő a hazai kereslet: nő az importkereslet is. Ettől a vám összege még a régi, tehát a vámmal növelt ár sem változik. Nő a hazai kereslet: nő az importkereslet is. Az eddigi áron a kvótánál nagyobb lett a kereslet; a túlkereslet felviszi az árat egészen addig, amíg az árnövekedés miatt megnövekedő hazai kínálat és lecsökkenő hazai kereslet végül is az importkvóta szintjére nem zsugorítja vissza az importkeresletet.


Letölteni ppt "Kereslet, kínálat, ármechanizmus, fogyasztói-, és termelői többlet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések