Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZIE GTK Emberi erőforrás BA Dr. Fehér János

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZIE GTK Emberi erőforrás BA Dr. Fehér János"— Előadás másolata:

1 SZIE GTK Emberi erőforrás BA Dr. Fehér János
Munkakör-értékelés SZIE GTK Emberi erőforrás BA Dr. Fehér János Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

2 A fogalmak kapcsolódásai
Munkakör tervezés: a munkakör fontos paramétereinek előzetes meghatározása Munkakör elemzés: a munkakör megvalósulásának, változásainak időszakos felmérése, rögzítése Munkakör kialakítás: a munkakör operatív meghatározása a munkakör tervezés/elemzés alapján (módszeres eljárás esetén munkaköri leírást alkalmaznak a munkakör meghatározásához) Munkaköri leírás: a munkakör tervezés vagy elemzés eredménye, általában a munkakör jellemzőinek tömör összefoglalása Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

3 Munkakörrel kapcsolatos fogalomrendszer Alapösszefüggések
Munkakör tervezés Munkaköri leírás (új munkakörre) ~ követelményprofil/specifikáció (ú. m.) Munkaerő / kompeten-cia biztosítása, pl. to-borzás/kiválasztás/képzés Teljesítés/Elismerés b. Javadalmazás: módszeres munkakör-értékelés i./n. Megvalósulás Munkakör elemzés Munkakör újratervezés Munkakör módosítás, fenntartás (Módosított) munkaköri leírás (Módosított) ~ követelményprofil/specifikáció Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

4 A munkakör-értékelés fogalma, célja, folyamata
Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

5 A munkakör-értékelés fogalma
A munkakörök relatív helyének és súlyának meghatározása egy adott szervezeten belül / MÉ és TM különbségei? Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

6 A munkakör-értékelés céljai
Fő cél: Bérezési rendszerek tervezése, kialakítása; ezzel összefüggésben: más szervezetek munkaköreivel való összehasonlítás lehetőségének biztosítása További célok: Munkakörök tisztázása Munkaköri struktúra megváltoztatása Szervezetelemzés Szervezeti kultúra megváltoztatása Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

7 A munkakör-értékelés folyamata
Előzetes tájékoztatás, aktív közreműködés kérése, szakszervezetek megnyerése Folyamatos tájékoztatás Értékelő bizottság szervezése (megbecsültség, tudás) Minta munkakörök kiválasztása (benchmark job / etalon, kulcs-, standard, referencia munkakör) különböző munkakörcsaládokban Fizetett tényezők meghatározása (általában, de nem minden módszer esetében) Az értékelés módszereinek, alapelveinek kidolgozása az egész szervezetre vonatkozóan, szervezeti szintenkénti súlyok, besorolások meghatározása Végrehajtás, folyamat-áttekintés, újraelemzés, korrekció A folyamat gyakran szakértőt igényel! (szakszerűség, konfliktus-kezelés) Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

8 A munkakör-értékelés módszerei
Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

9 A módszerek áttekintése (SEEM, 2000. 266. Bokor alapján)
Összehasonlítás A munkakör egészét A munkakör részeit, tényezőit Mivel? Mit? Másik munkakörrel Rangsorolás Tényezők összehasonlítása Pontrendszerrel Osztályozás Pontozás Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

10 A módszerek választásának szempontjai
A munkakörök Száma Összetettsége Pontossági igények Ráfordítások Idő Költség Adminisztratív (lebonyolítási, kezelhetőségi, karbantartási) szempontok Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

11 Rangsorolás – kisebb vállalkozások, viszonylag kevés munkakör
A munkakörök sorba állítása aszerint, hogy milyen értéket jelentenek a vállalat számára, azaz mennyiben járulnak hozzá a szervezet eredményeihez Szerteágazó munkakörök esetén csoportképzés a megközelítőleg azonos jelentőségű munkakörökből A ranghelyekhez/besorolásokhoz pénzérték rendelése (a különbség/aránymérés problematikus) Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

12 Összehasonlítás (itt: Tényező összehasonlítás)
A kulcs-munkakörök pillanatnyi fizetései: a fizetési skála fix pontjai Fizetett tényezők (= „a munkakör relatív értékének összetevői”) meghatározása (a szervezeti specifikumoknak megfelelően) Fizetett tényező: Számos munkakörben megjelenő tényező Súlya differenciált az egyes munkakörökben Mérhető, viszonyítható Érthető, elfogadható A kulcs-munkakörök fizetésének szétosztása a tényezők között Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

13 Példa Lehetséges fizetett tényezők kőműves munkakörben
Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

14 Összehasonlítás (folyt.)
4. A nem kulcs-munkakörök tényezőről tényezőre való összehasonlítása a kulcs munkakörök fix mértékeivel Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

15 1. Fizetett tényező 2. Fizetett tényező 3. Fizetett tényező
X munkakör, Ft Y munkakör, Ft Kulcs- munkakör, Ft Z munkakör, Ft Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

16 Összehasonlítás (folyt.)
5. A nem kulcs-munkakörök tényezői pénzértékének összeadása. Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

17 Osztályozás – nagyszámú (feladat, felelősség, munkakörülmény, képzettség szempontjából eltérő) munkakör értékelése A besorolási rendszert (besorolások száma, funkciói) és az ahhoz tartozó fizetéseket még azelőtt meghatározzuk, mielőtt a különböző munkaköröket vizsgálat alá vetnénk A besorolások megkülönböztető jegyeket tartalmaznak (például szakismeret, felelősség, szolgálati idő) Alapvetően munkakörök csoportjai között tesz különbséget Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

18 Pontozás Állapítsuk meg a fizetett tényezők relatív értékét súlyozás segítségével. (Példa az eljárásra: a legfontosabb tényező legyen 100%, a kisebb jelentőségű tényezők súlyát ehhez viszonyítva határozzuk meg) Adjuk meg a maximális összpontszámot (ami elvileg egy munkakörnek adható), és a fizetett tényezők fokozatainak számát. 1. és 2. lépés alapján kikalkulálhatók a tényezők fokozatainak pontszámhatárai. Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

19 Munkakör-összetettség
Példa: 5 tényező, Végzettség értéke: 100% Fokozatok száma: 5 Maximumpontszám: ~1000 (kerekíthető fokozatértékekkel 1010) Végzettség Gyakorlat Munkakör-összetettség Felelősség Munkafelté-telek 100 80 60 50 10 Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

20 Munkakör-összetettség
Végzettség Gyakorlat Munkakör-összetettség Felelősség Munkafelté-telek 335 270 200 170 35 268 216 160 136 28 201 162 120 102 21 134 108 80 68 14 67 54 40 34 7 Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

21 Pontozás (folyt.) Írásos definíció megadása minden fizetett tényezőhöz, és annak minden fokozatához. (Például: Mit jelent a végzettség 1., stb. fokozata?) A munkakör elemzési információk és a pontszámok + definíciók együttes alkalmazásával megállapítjuk az egyes munkakörök össz-pontszámát. Ebből kalkuláljuk ki a fizetés pénzértékét. Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

22 Munkakör-összetettség: 4. fokozat
Példa: Pénzügyi elemző Végzettség: 4. fokozat Gyakorlat: 2. fokozat Munkakör-összetettség: 4. fokozat Felelősség: 3. fokozat Munkafelté-telek: 1. fokozat 268 108 160 102 7 Összesen: 645 pont Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

23 Fizikai munkakörök értékelése (pont). Példa
Tudás Probléma-megoldás Felelősség Ipari munkakö-rülmények Össz-pontszám Géplakatos 152 43 50 22 267 Villany-szerelő 132 38 242 Festő 100 19 29 25 173 TMK se-gédmunkás 76 12 33 133 Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

24 Vezetői munkakörök értékelése (pont). Példa
Tudás Probléma-megoldás Felelősség Össz-pontszám Ügyvezető igazgató 800 528 2128 Értékesítési igazgató 608 304 460 1372 Termelési igazgató Személyzeti igazgató 264 1096 Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

25 Vezetők Szellemi Fizikai 21- 19-20 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 7-8
Kategóriák Vezetők Szellemi Fizikai 21- 19-20 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 7-8 5-6 3-4 Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

26 Humán, Pénzügy, Mktg, Termelés
Kategóriák Humán, Pénzügy, Mktg, Termelés Jog Tervezés Kutatás Adminiszt-ratív 19-20 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

27 Humán kategóriák A munka jellege 9. (17) Vállalatpolitikai elvek és célkitűzések által meghatározott munkavégzés, általános menedzseri irányítás és ellenőrzés alatt. 7-8. (15-16) Vállalatpolitikai elvek és célkitűzések által meghatározott munkavégzés Rt. központi ellenőrzés / ágazati-operatív irányítás alatt. 6. (13) Tipikusan irodai koordinációs tevékenységek, bizonyos esetekben korlátozott döntési jogkörrel. Ügyintézői, kezdő szakértői munkaköröket irányít. 5. (12) Tipikusan irodai koordinációs tevékenységek, bizonyos esetekben korlátozott döntési jogkörrel. Ügyintézői munkaköröket irányít. 3-4. (9-10) Pontosan meghatározott előírások alapján adott szakterületi munkát végez. Lényegesen különböző, meghatározott vállalati utasítások szerint dolgozik, szakmai irányítás mellett önállóan. Szakmai és/vagy kisebb csoport irányítási tevékenységével átszőtt félrutin jellegű munkavégzés, szabályozott keretek között. 2. (7) Jól körülírt utasítások alapján dolgozik. Input adatokat ellenőriz. Ha-sonló problémák megoldása, a megoldási mód önálló kiválasztásával. Folyamatosan ellenőrzött. 1. (5) Ellenőrzött, rutin jellegű munka. Irányítás mellett önálló munkavégzés. Korlátozott belső kapcsolattartás. Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

28 Fontos további fogalmak
Elterjedt pontozásos eljárások: HAY (tudás, problémamegoldás, felelősség + munkakörülmények), Wyatt (ismeret:8, jártasság: 7 fokozat) CRG (7 komplex faktor) Szakértelem és kompetencia alapú munkakörértékelés Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

29 HAY rendszer Tudás: tudáselemek, készségek, tapasztalatok; menedzsment tudás, képességek; emberi viszonyok kezelése Problémamegoldás: átfogó, komplex, színvonalas, innovatív gondolkodás (keret/környezet/irányítottság; nehézség/kihívás/ismétlődés) Felelősség: az erőforrás-gazdálkodás, döntés, befolyásolás, beszámolás köre (cselekvési szabadság, hatás a végeredményre, kihatás mértéke) Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

30 Munkakörértékek közötti távolság
Folytatás/I. Munkakörértékek közötti távolság Módszeres vizsgálat sem tár fel különbséget 0 lépcső Kis különbség 1 lépcső Könnyen azonosítható különbség 2 lépcső Nyilvánvaló különbség 3 vagy több lépcső Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

31 A skálák alapjellemzői
Folytatás/II. A skálák alapjellemzői Tényező Kiterjedés Fokozat-szám Szaktudás Szakképzetlen-nemzetközi szaktekintély A-H Vezetői képességek Feladat orientált dolgozó - CEO 0-IV+… Emberi viszonyok Alapvető - kritikus 1-3 Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

32 A-H 1-5 Tényező Kiterjedés Fokozat-szám A probléma-oldás kerete
Folytatás/III. Tényező Kiterjedés Fokozat-szám A probléma-oldás kerete Szigorúan rutin – absztraktan meghatározott A-H Feladat kihívás (ismétlődés) Ismétlődő – nem ábrázolt 1-5 Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán

33 Előírt – tájékoztatáson alapuló A-G, plusz H Hatás a végeredményre
Folytatás/IV. Tényező Kiterjedés Fokozat-szám Cselekvési szabadság Előírt – tájékoztatáson alapuló A-G, plusz H Hatás a végeredményre Hozzájáruló jellegű - közvetlen Hét (C-, C, R, S-, S, P-, P) Hatás mértéke Nem meghatározható - nagy 0 - 4 Összeállította: Dr. Fehér J., alapvetően Dr. Vekerdy Ida „Emberi Erőforrás Gazdálkodás” c. tankönyve nyomán


Letölteni ppt "SZIE GTK Emberi erőforrás BA Dr. Fehér János"

Hasonló előadás


Google Hirdetések