Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bazsáné Dr. Szabó Marianne

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bazsáné Dr. Szabó Marianne"— Előadás másolata:

1 Bazsáné Dr. Szabó Marianne
Az oktatás, képzés és tájékoztatás szerepe a természet- és környezetvédelemben Bazsáné Dr. Szabó Marianne Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Keszthely, március 18. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit, és nagyon örülök, hogy ilyen szép számban érdeklődnek az erdei iskolák és óvodák, és rajtuk keresztül a környezeti nevelés, egy új, környezettudatosabb és felelősebb generáció felnevelése iránt.

2 Klímaváltozás - Fenntarthatóság
ENSZ kutatás: Magyarország a klímaváltozás szempontjából Európa egyik legsérülékenyebb országa 2 fokos hőmérsékletemelkedés világszinten visszafordíthatatlan katasztrofális változásokat okoz 1 fokos változás a világban, nálunk 1,5 – 2 fokot eredményez  Uniós Irányelvek  Nemzeti Éghajlat Stratégia „NÉS”  Fenntarható Fejlődés Stratégia

3 Kevesebb CO2 – Fejlettebb társadalom

4 Új stratégia: Előtérben a környezeti nevelés
A környezet állapotát hosszabb távon a környezettudatosság, a társadalom tagjainak a környezethez való viszonya befolyásolja leginkább; A szakpolitikai programok, intézkedések és jogszabályok hatékonyságához szemléletváltás szükséges; A környezeti problémák országhatárokon átívelő természete miatt a szemléletformálás során tekintettel kell lenni a globális, illetve regionális összefüggésekre is.  „A környezetügy középtávú stratégiája” (társadalmi egyeztetése megkezdődött) Mint bizonyára tudják, a környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium elkészítette a környezetügy új középtávú stratégiáját, amelynek társadalmi egyeztetése a tegnapi napon megkezdődött. Az eseménysorozat keretében természetesen a környezeti neveléssel, oktatással foglalkozó szervezetekkel is tárgyalóasztalhoz ülünk. A stratégia, valamint az ennek alapján a évre meghatározott kiemelt feladatok prioritásként kezelik a szemléletformálást, a környezettudatosság erősítését, és - mint ennek meghatározó eszközét – a környezeti nevelés és oktatás ügyét. Kiemelkedő szerepet szánunk a környezeti nevelésnek, a fenntartható fejlődés elvein alapuló szemléletmód, a környezetért felelős állampolgári magatartáshoz szükséges ismeretek, eszközök és módszerek terjesztésének. Az első visszajelzéseink igen pozitívak, különösen a szemléletformálásra, a környezettudatosságra vonatkozó részek tekintetében. A stratégia tervezete a KvVM honlapján megtalálható, észrevételeiket elektronikus úton is várjuk.

5 Környezetügy stratégia – Érték és célrendszer
 Környezeti demokrácia A társadalom aktív bevonása, konzultáció, környezeti nyilvánosság, információ hozzáférés, tartalomszolgáltatás  Környezettudatosság A környezettudatos állampolgár elősegíti a fenntartható társadalmat és fejlődést.  Környezetminőség Korszerű egészségfejlesztő projektek, környezeti infrastruktúra, természeti értékek megőrzése, fenntartható erőforrás-gazdálkodás  „Zöld” kormányzás Zöld adózás, közbeszerzés zöldítése, közigazgatás zöldítése

6 Kiemelt törekvések – a környezettudatosság terén
Zöld szempontok horizontális érvényesítése az oktatásban és szakképzésben Környezettan erőteljesebb megjelenítése a közoktatásban Bsc, Msc képzések elősegítése a felsőoktatásban Civil szervezetek és civil hálózatok bevonása a környezeti etika és a környezeti kultúra terjesztésében Akcióprogramok és „mozgalmak”

7 KvVM

8 Erdei iskola és óvoda Új minősítési rendszer
KvVM-OKM-KOKOSZ együttműködési megállapodás Jelentős EU pályázati források Az iskolák részvételének elősegítése (oktatáspolitikai, módszertani és pénzügyi támogatás) Várt eredmény 2013-ra: helyszínből álló színvonalas hálózat Fenntarthatóságot szolgáló oktatási központok Erdei Iskola Támogatási lehetőségek a Nemzeti Fejlesztési Terv II. keretein belül: 1.) Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése. Összes támogatás: Mrd Ft ( ) 2.) Közép-Magyarország Operatív Program (KMOP) Természetvédelem, a természeti környezet rehabilitációja és revitalizációja, ezen belül az Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése: Összes támogatás: 892,5 MFt ( ) Az erdei iskola hálózat infrastrukturális hátterét erősítő pályázati fejlesztések megvalósulásának 2013-ra várható eredményei: Kialakul egy kb helyszínből álló, az országot egyenletesen lefedő hálózat olyan garantált minőségű erdei iskola szolgáltatásokból, amelyet az igénybe vevő iskolák a székhelyükhöz közel eső területen rendszeresen látogathatnak. Az erdei iskola szolgáltatások hosszabb távon képesek lesznek saját térségükön belül a fenntarthatóságot szolgáló oktatás központjaivá válni, és olyan programokat szolgáltatni, melyeken keresztül bemutathatók a környezet megóvását, megőrzését szem előtt tartó gazdasági és társadalmi fejlődés lehetséges irányai, alternatívái. Célkitűzés olyan bázis erdei iskolák létrehozása, illetve a meglévők fejlesztése, melyek alkalmasak arra, hogy segítsék a további erdei iskolák létrejöttét, a pedagógusok felkészítését, a fenntartók, elsősorban az önkormányzatok szemlélet váltását. Ehhez segítséget nyújt a KvVM által kiírt kis EGT/Norvég Alap pályázat, amelyre a civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot. A KOKOSZ is tervezi beadni pályázatát.

9 rendszerszerű működés szinergiák hasznosítása
Programok Hazai és nemzetközi programok minden szinten Óvoda Közoktatás Felsőoktatás Szakképzés és felnőttképzés rendszerszerű működés szinergiák hasznosítása hálózatszerű működés A programokat a nevelés és oktatás teljes spektrumára kiterjesztjük hazai, regionális és nemzetközi szinten egyaránt. A területileg és színvonalban egyenetlenül megoszló ellátottságot a rendszerszerű működés erősítésével és az átfedések kiküszöbölésével minimális ráfordítással is hatékonyabbá lehet tenni. Ehhez elengedhetetlen a a jelenlegi állapot feltérképezése és az információk áramlásának elősegítése

10 Horizontális dimenzió
A célirányos programok mellett legalább ugyanannyira fontos szempontrendszerük horizontális érvényesítése NAT és keretprogramok Felsőoktatás Szakmai és vizsgakövetelmények minden szakterületen A célirányos környezeti nevelési, oktatási programok mellett figyelmet kell fordítani a környezet- és természetvédelmi szempontok horizontális érvényesítésének. Erre tekintettel vizsgáljuk az egész jogi feltételrendszert. A felsőoktatásban szintén előtérbe szeretnénk helyezni a környezetvédelmet, különös tekintettel a pedagógusképzésre. A szakképzésben, a szakmai és vizsgakövetelményekben nem csak a környezetvédelmi és vízügyi tárca kompetenciájába tartozó szakmákat célozzuk meg, a fenntarthatóság szempontjait valamennyi szakterületen, valamennyi szakma gyakorlójának érvényesítenie kell.

11 Kapcsolódó projektek (2008 -2010)
7+4 Öko-klub hálózati kialakítása (Révkomárom, Beregszász, Szabadka, Marosvásrárhely) Ökoiskola program (szakmai képzés) Környezetvédelem diák szemmel (Diákkonferenciák, Táborok) Partnerprogramok támogatása (Civilszervezetek, Nemzeti Parkok) Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) (döntéshozók, önkormányzati vezetők képzése) Magyarországi nemzetközi programok (Duna Box, GLOBE) Közös zöld-információs bázis (ÖkoPontok hálózata) (Zöld Portál) „Mérd az időt” országos program (OMSZ hálózat) Örömömre szolgál, hogy programjaink hatalmas érdeklődést élveznek, jelentős számú pályázat érkezett az Erdei Iskola minősítésen kívül a pl. a Zöld Óvoda és Ökoiskola címekre, tanulók ezreit mozgatták meg a tanulmányi versenyek és a most induló a Duna Ismerettár Program. 7+4 Öko-klub hálózat kialakítása (Révkomárom, Beregszász, Szabadka, Erdély) Zöld Óvoda hálózat (109 intézmény) Óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő módszerekkel és eszközökkel, valamint élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környezet kialakítása. A Zöld óvoda pályázatra határidőre 107 pályázat érkezett be. A Zöld Óvoda címek átadására előreláthatólag május végén, június elején kerül sor. Ökoiskola program (szakmai képzés) ma már 272 A program intézményi elkötelezettséget jelent a környezettudatosságot, fenntarthatóságot szolgáló iskolafejlesztő munka mellett. A környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei a tanítás mellett az iskolai élet minden területén érvényesülnek. A cím pályázati úton nyerhető el. Környezetvédelem diák szemmel (Diákkonferenciák, Táborok) Támogatjuk a tanulókat, diákokat megmozgató tanulmányi versenyeket, tudományos konferenciákat, amelyeket határon túli magyarok részvételével kívánunk még színvonalasabbá és érdekesebbé tenni. Partnerprogramok támogatása (Civilszervezetek, Nemzeti Parkok) Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) (döntéshozók, önkormányzati vezetők szakmai képzése) Együtt működünk a Regionális Környezetvédelmi központtal a térség szakembereinek, döntéshozóinak továbbképzésében, valamint az iskolásoknak készülő Zöld Utipakk oktató csomag magyar nyelvű változatának megújításában Magyarországi nemzetközi iskolai programok (Duna Box, GLOBE) További kapcsolódási pontot jelentenek a nemzetközi iskolai programok, mint a Duna vízgyűjtőjének egyes országaiban már elindított Duna Ismerettár, melynek magyar nyelvű multimédiás anyaga elkészült, valamint a GLOBE program, melynek keretében a tanulók megfigyeli az atmoszféra jelenségeit, vízkémiai, biológiai és talajtani megfigyeléseket végeznek, a mérési eredményeket számítógépre viszik és az Internet segítségével a GLOBE központba továbbítják. Közös zöld-információs bázis (Zöld Pontok, )

12 A Zöld Óvoda Hálózat kiterjesztettük a környezeti nevelést az alapfokú oktatásban kialakultak az óvodapedagógusi alkotóműhelyek kialakult az óvodai környezeti nevelés tárgyi eszközrendszere Először a KvVM és az OKM tavalyi évben pályázatot írt ki a „Zöld Óvoda” cím elnyerésére, amelyet 109 óvoda nyert el. Idén március 15. határidővel 107 óvoda pályázta meg, amit a tárca további új programok közreadásával kívánja támogatni a környezeti nevelésben.

13

14 Ökoiskola Magyarországi Hálózat (alap és középfokú nevelés)
Egy nemzetközi hálózat részeként márciusa óta működik, az OECD – CERI (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezete – Oktatási Innovációs és Kutatási Központ) ENSI (Iskolai Környezeti Nevelési Kezdeményezések) projekt keretében. A hálózat összefogja, információkkal, továbbképzésekkel, rendezvényekkel segíti azokat az iskolákat, amelyek súlyt fektetnek a fenntartható fejlődés környezeti oktatására. A KvVM és az OKM évente ír ki pályázatot az „Ökoiskola” cím elnyerésére, amely minden magyar közoktatási intézmény számára nyitott. Eddig 272 intézmény rendelkezik ezzel a címmel. Idén március 17. pályázati határidő.

15

16 GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) Környezeti Nevelési Program
1994-ben indult az Egyesült Államokban – a októberében Béke Nobel-díjjal kitüntetett – Al Gore egykori alelnök kezdeményezésére, azzal a céllal, hogy világ ifjúságának környezetszemléletét és – tudatosságát fejlessze. Magyarország 1999-ben csatlakozott a programhoz, amelyben jelenleg 27 magyar középiskola vesz részt a folyamatos nemzetközi munkában. A hazai programot két minisztérium (OKM, KvVM) támogatja. A világ 110 országának 18 ezer GLOBE iskolája közül a magyar iskolák igen előkelő helyet foglalnak el. A nemzetközi lista első 12 helyezettje között hat magyar középiskola is szerepel. A két tárca a további munka megfelelő szintű fenntartása érdekében pályázatot írt ki GLOBE bázisiskola címre GLOBE koordinátor pályázat (határidő: március 11.)

17

18 BISEL (Bioindikáció az iskolai oktatásban) program
célja, az ún. Nemzetközi Hálózatú Országos Program végrehajtása (vízminőség biológiai vizsgálatához szakmai anyagok, eszközök és módszer biztosítása). feladat a honlapkarbantartás, az internetes verseny a nyári tábor, valamint a tanári továbbképzés szervezése.

19

20 Tehetséggondozás, tanulmányi versenyek, vetélkedők
szakmai tartalmának fejlesztése, szakmai szempontok érvényesítése, a versenyek tematikájának, feladatsorainak összeállítása. Kaán Károly Természet– és Környezetismereti Versenyen, Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Vetélkedőn, Kitaibel Pál Országos Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Versenyen, Magyar Természettudományi Társulat versenyein 2007-ben kb diák, 1000 tanár vett részt (elődöntők, döntők).

21 Környezetvédelem és a felsőoktatás:
A tudományos diákköri konferenciák témaköreinek a környezetvédelmi szakterületet érintő műszaki– és természettudományi, valamint gazdaság– és társadalomtudományi szakirányokban való segíti a környezeti irányultságú felsőoktatást, valamint a felsőoktatás környezetvédelmi tudásközpontjainak munka végzését. Az Országos Felsőoktatási Környezetvédelmi Diák Konferenciát kétévente rendezik meg, miniszteri védnökséggel ban a háromnapos, Nyíregyházán megrendezendő országos döntőn 16 szakmai szekcióban 216 hallgató vesz majd részt. Rész veszünk a Szervező Bizottság valamint a Bíráló Bizottság munkájában. Elkészült a “Környezettan” c. könyv a nem környezettan szakos hallgatók részére. A tankönyvet oktatási segédanyagként használhatják egyes egyetemeken.

22 Szakképzés KvVM és az SZMM egyetértésében valósítja meg, a szakképzésről szóló évi CXIV. Törvény által módosított évi LXXVI. Törvény 12. §-ban meghatározott előírások szerint. A tárca felelősségi körében 12 szakképesítés, valamint további 14 rész – szakképesítés tartozik. Fontos feladatunk a Szakmai és Vizsgakövetelmények (SZVK) részletes tartalmi kidolgozása. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel együttműködve látjuk el a vizsgaközponti feladatokat, valamint iskolarendszeren belül írásbeli tételeket készíttetünk a tárca felelősségi körébe tartozó szakképesítések, szakképesítést adó szakmai vizsgáihoz. Ugyancsak folyamatosan végezzük az iskolarendszeren kívüli vizsgaközponti feladatokkal (engedélyek, vizsgaelnöki megbízások kiadása, tételek összeállítása, titkosítás stb.) kapcsolatos tevékenységet. Vizsgaközpontok pályáztatása - (4/2006. (II.2.) KvVM rendelet a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről.

23 Lista a felterjesztett szakmai és vizsgakövetelményekről

24 Az egész életen át tartó tanulás: az „okos társadalom” jövőképe
tanulás minőségének fejlesztésével növelhető a versenyképesség és a társadalmi kohézió egészségügy egészséges életmódra való nevelés gazdaság (fogyasztói nevelés, médianevelés) környezetvédelem (környezeti nevelés) szociális terület (közösségi és családi életre való nevelés) kulturális területtel való együttműködés

25 Köszönöm a figyelmet!

26


Letölteni ppt "Bazsáné Dr. Szabó Marianne"

Hasonló előadás


Google Hirdetések