Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az oktatás, képzés és tájékoztatás szerepe a természet- és környezetvédelemben Bazsáné Dr. Szabó Marianne Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Keszthely,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az oktatás, képzés és tájékoztatás szerepe a természet- és környezetvédelemben Bazsáné Dr. Szabó Marianne Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Keszthely,"— Előadás másolata:

1 1 Az oktatás, képzés és tájékoztatás szerepe a természet- és környezetvédelemben Bazsáné Dr. Szabó Marianne Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Keszthely, 2008. március 18.

2 Klímaváltozás - Fenntarthatóság ENSZ kutatás: Magyarország a klímaváltozás szempontjából Európa egyik legsérülékenyebb országa 2 fokos hőmérsékletemelkedés világszinten visszafordíthatatlan katasztrofális változásokat okoz 1 fokos változás a világban, nálunk 1,5 – 2 fokot eredményez  Uniós Irányelvek  Nemzeti Éghajlat Stratégia „NÉS”  Fenntarható Fejlődés Stratégia

3 3 Kevesebb CO2 – Fejlettebb társadalom

4 4 Új stratégia: Előtérben a környezeti nevelés  A környezet állapotát hosszabb távon a környezettudatosság, a társadalom tagjainak a környezethez való viszonya befolyásolja leginkább;  A szakpolitikai programok, intézkedések és jogszabályok hatékonyságához szemléletváltás szükséges;  A környezeti problémák országhatárokon átívelő természete miatt a szemléletformálás során tekintettel kell lenni a globális, illetve regionális összefüggésekre is.  „A környezetügy középtávú stratégiája” (társadalmi egyeztetése megkezdődött)

5 5 Környezetügy stratégia – Érték és célrendszer  Környezeti demokrácia A társadalom aktív bevonása, konzultáció, környezeti nyilvánosság, információ hozzáférés, tartalomszolgáltatás  Környezettudatosság A környezettudatos állampolgár elősegíti a fenntartható társadalmat és fejlődést.  Környezetminőség Korszerű egészségfejlesztő projektek, környezeti infrastruktúra, természeti értékek megőrzése, fenntartható erőforrás- gazdálkodás  „Zöld” kormányzás Zöld adózás, közbeszerzés zöldítése, közigazgatás zöldítése

6 6 Kiemelt törekvések – a környezettudatosság terén  Zöld szempontok horizontális érvényesítése az oktatásban és szakképzésben  Környezettan erőteljesebb megjelenítése a közoktatásban  Bsc, Msc képzések elősegítése a felsőoktatásban  Civil szervezetek és civil hálózatok bevonása a környezeti etika és a környezeti kultúra terjesztésében  Akcióprogramok és „mozgalmak”

7 7 KvVM

8 8 Erdei iskola és óvoda  Új minősítési rendszer  KvVM-OKM-KOKOSZ együttműködési megállapodás  Jelentős EU pályázati források  Az iskolák részvételének elősegítése (oktatáspolitikai, módszertani és pénzügyi támogatás) Várt eredmény 2013-ra:  150-160 helyszínből álló színvonalas hálózat  Fenntarthatóságot szolgáló oktatási központok

9 9 Programok Hazai és nemzetközi programok minden szinten  Óvoda  Közoktatás  Felsőoktatás  Szakképzés és felnőttképzés rendszerszerű működés szinergiák hasznosítása hálózatszerű működés

10 10 Horizontális dimenzió A célirányos programok mellett legalább ugyanannyira fontos szempontrendszerük horizontális érvényesítése  NAT és keretprogramok  Felsőoktatás  Szakmai és vizsgakövetelmények minden szakterületen

11 11  7+4 Öko-klub hálózati kialakítása (Révkomárom, Beregszász, Szabadka, Marosvásrárhely)  Ökoiskola program (szakmai képzés)  Környezetvédelem diák szemmel (Diákkonferenciák, Táborok)  Partnerprogramok támogatása (Civilszervezetek, Nemzeti Parkok)  Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) (döntéshozók, önkormányzati vezetők képzése)  Magyarországi nemzetközi programok (Duna Box, GLOBE)  Közös zöld-információs bázis (ÖkoPontok hálózata)  www.emagyar.net (Zöld Portál) www.emagyar.net  „Mérd az időt” országos program (OMSZ hálózat) Kapcsolódó projektek (2008 -2010)

12 12 A Zöld Óvoda Hálózat  kiterjesztettük a környezeti nevelést az alapfokú oktatásban  kialakultak az óvodapedagógusi alkotóműhelyek  kialakult az óvodai környezeti nevelés tárgyi eszközrendszere  Először a KvVM és az OKM tavalyi évben pályázatot írt ki a „Zöld Óvoda” cím elnyerésére, amelyet 109 óvoda nyert el.  Idén 2008. március 15. határidővel 107 óvoda pályázta meg, amit a tárca további új programok közreadásával kívánja támogatni a környezeti nevelésben.

13 13

14 14 Ökoiskola Magyarországi Hálózat (alap és középfokú nevelés)  Egy nemzetközi hálózat részeként 2000. márciusa óta működik, az OECD – CERI (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezete – Oktatási Innovációs és Kutatási Központ) ENSI (Iskolai Környezeti Nevelési Kezdeményezések) projekt keretében.  A hálózat összefogja, információkkal, továbbképzésekkel, rendezvényekkel segíti azokat az iskolákat, amelyek súlyt fektetnek a fenntartható fejlődés környezeti oktatására.  A KvVM és az OKM évente ír ki pályázatot az „Ökoiskola” cím elnyerésére, amely minden magyar közoktatási intézmény számára nyitott.  Eddig 272 intézmény rendelkezik ezzel a címmel.  Idén március 17. pályázati határidő.

15 15

16 16 GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) Környezeti Nevelési Program  1994-ben indult az Egyesült Államokban – a 2007. októberében Béke Nobel-díjjal kitüntetett – Al Gore egykori alelnök kezdeményezésére, azzal a céllal, hogy világ ifjúságának környezetszemléletét és – tudatosságát fejlessze.  Magyarország 1999-ben csatlakozott a programhoz, amelyben jelenleg 27 magyar középiskola vesz részt a folyamatos nemzetközi munkában.  A hazai programot két minisztérium (OKM, KvVM) támogatja.  A világ 110 országának 18 ezer GLOBE iskolája közül a magyar iskolák igen előkelő helyet foglalnak el. A nemzetközi lista első 12 helyezettje között hat magyar középiskola is szerepel.  A két tárca a további munka megfelelő szintű fenntartása érdekében pályázatot írt ki GLOBE bázisiskola címre  GLOBE koordinátor pályázat (határidő: 2008. március 11.)

17 17

18 18 BISEL (Bioindikáció az iskolai oktatásban) program  célja, az ún. Nemzetközi Hálózatú Országos Program végrehajtása (vízminőség biológiai vizsgálatához szakmai anyagok, eszközök és módszer biztosítása).  feladat a honlapkarbantartás,  az internetes verseny  a nyári tábor,  valamint a tanári továbbképzés szervezése.

19 19

20 20 Tehetséggondozás, tanulmányi versenyek, vetélkedők  szakmai tartalmának fejlesztése, szakmai szempontok érvényesítése, a versenyek tematikájának, feladatsorainak összeállítása.  Kaán Károly Természet– és Környezetismereti Versenyen,  Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Vetélkedőn,  Kitaibel Pál Országos Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Versenyen,  Magyar Természettudományi Társulat versenyein  2007-ben kb. 35 000 diák, 1000 tanár vett részt (elődöntők, döntők).

21 21 Környezetvédelem és a felsőoktatás: A tudományos diákköri konferenciák témaköreinek a környezetvédelmi szakterületet érintő műszaki– és természettudományi, valamint gazdaság– és társadalomtudományi szakirányokban való segíti a környezeti irányultságú felsőoktatást, valamint a felsőoktatás környezetvédelmi tudásközpontjainak munka végzését. Az Országos Felsőoktatási Környezetvédelmi Diák Konferenciát kétévente rendezik meg, miniszteri védnökséggel. 2008-ban a háromnapos, Nyíregyházán megrendezendő országos döntőn 16 szakmai szekcióban 216 hallgató vesz majd részt. Rész veszünk a Szervező Bizottság valamint a Bíráló Bizottság munkájában. Elkészült a “Környezettan” c. könyv a nem környezettan szakos hallgatók részére. A tankönyvet oktatási segédanyagként használhatják egyes egyetemeken.

22 22 Szakképzés  KvVM és az SZMM egyetértésében valósítja meg, a szakképzésről szóló 2006. évi CXIV. Törvény által módosított 2003. évi LXXVI. Törvény 12. §-ban meghatározott előírások szerint. A tárca felelősségi körében 12 szakképesítés, valamint további 14 rész – szakképesítés tartozik.  Fontos feladatunk a Szakmai és Vizsgakövetelmények (SZVK) részletes tartalmi kidolgozása. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel együttműködve látjuk el a vizsgaközponti feladatokat, valamint iskolarendszeren belül írásbeli tételeket készíttetünk a tárca felelősségi körébe tartozó szakképesítések, szakképesítést adó szakmai vizsgáihoz. Ugyancsak folyamatosan végezzük az iskolarendszeren kívüli vizsgaközponti feladatokkal (engedélyek, vizsgaelnöki megbízások kiadása, tételek összeállítása, titkosítás stb.) kapcsolatos tevékenységet.  Vizsgaközpontok pályáztatása - (4/2006. (II.2.) KvVM rendelet a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről.

23 23 Lista a felterjesztett szakmai és vizsgakövetelményekről

24 24 Az egész életen át tartó tanulás: az „okos társadalom” jöv ő képe  tanulás min ő ségének fejlesztésével növelhet ő a versenyképesség és a társadalmi kohézió  egészségügy egészséges életmódra való nevelés  gazdaság (fogyasztói nevelés, médianevelés)  környezetvédelem (környezeti nevelés)  szociális terület (közösségi és családi életre való nevelés)  kulturális területtel való együttm ű ködés

25 25 Köszönöm a figyelmet!

26 26


Letölteni ppt "1 Az oktatás, képzés és tájékoztatás szerepe a természet- és környezetvédelemben Bazsáné Dr. Szabó Marianne Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Keszthely,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések