Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kovács Tibor Krisztián. Tartalom  A felhasználói biztonságról  Felhasználói fiókok létrehozása  Felhasználói fiókok módosítása  Felhasználói erőforrások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kovács Tibor Krisztián. Tartalom  A felhasználói biztonságról  Felhasználói fiókok létrehozása  Felhasználói fiókok módosítása  Felhasználói erőforrások."— Előadás másolata:

1 Kovács Tibor Krisztián

2 Tartalom  A felhasználói biztonságról  Felhasználói fiókok létrehozása  Felhasználói fiókok módosítása  Felhasználói erőforrások beállítása  Felhasználói fiókok törlése  Információk szerzése felhasználókról és profilokról

3 A felhasználói biztonságról  Az adatbázis egy példányához való csatlakozáshoz szükség van egy érvényes felhasználói névre az adatbázisban.  Felhasználói fiókok létrehozásakor a fiókokra különböző limitek állíthatók be.  Az Oracle DB több nézettáblát is biztosít a felhasználókhoz tartozó erőforrások és munkafolyamatok lekérdezésére.  Létrehozhatók profilok, amik a felhasználókra alkalmazható attribútumok egy kollekciója.

4 Felhasználói fiókok létrehozása  Létrehozáshoz rendelkezni kell CREATE USER rendszerjogosultsággal. (rendszerint csak a dbadmin vagy a security admin rendelkezik vele)  Az új felhasználó nem csatlakozhat az adatbázishoz amíg nem engedélyeztük neki a CREATE SESSION jogosultságot.  Az Oracle Enterprise Manager teljesítménymonitorozó eszköz használatához a SELECT ANY DICTIONARY jogosultság szükséges.

5 Felhasználói fiók létrehozása  CREATE USER pelda IDENTIFIED BY jelszo DEFAULT TABLESPACE adat_ts QUOTA 100M ON teszt_ts QUOTA 500K ON adat_ts TEMPORARY TABLESPACE temp_ts PROFILE clerk;

6 A felhasználó neve  A felhasználói névnek egyedinek kell lennie.  A szerepkörök és a felhasználók neveinek különböznie kell.  Minden felhasználónak van egy sémája.

7 Táblaterület kiosztása  Minden felhasználónak rendelkeznie kell alapbeállított táblaterülettel.  Az alapbeállítás szerint az összes felhasználó alapértelmezett táblaterülete a SYSTEM.  SYSTEM-től különböző tartósan alapértelmezett táblaterületet létrehozni a CREATE TABLESPACE utasítással tudunk.

8 Táblaterület kiosztása  Tartósan alapértelmezett táblaterület nem törölhető.  Felhasználó létrehozása közben is megadható alapértelmezett táblaterület, amit később az ALTER USER segítségével módosíthatunk majd.  Az alapértelmezett táblaterület kiosztása után adjunk meg hozzátartozó kvótát is.

9 Táblaterülethez tartozó kvóta  A felhasználó összes táblaterületéhez, kivéve az ideiglenest, kiosztható kvóta.  Az Oracle DB limitálja a felhasználó objektumának tárolására felhasználható tárterület méretét a táblaterületein belül.  Alapból egy adatbázis táblaterülethez sincs kvótája a felhasználónak.  Hogy a felhasználó létrehozhasson objektumokat, rendelkeznie kell legalább egy táblaterülethez kvótával.

10 Táblaterülethez tartozó kvóta  A kvóta megakadályozza a felhasználó objektumainak túl nagy méretét.  Kvóta későbbi módosításakor, ha kevesebb kvótát adunk meg mint a felhasználó objektumainak összesített mérete, akkor nem hozhat létre új objektumot a felhasználó.  Ha azt szeretnénk hogy a felhasználó ne hozhasson létre új objektumokat adott táblaterületen belül, akkor állítsuk azt a kvótáját nullára.

11 Az UNLIMITED TABLESPACE jog  Ezzel a jogosultsággal a felhasználónak (szerepkörnek nem adható) korlátlan tárterület használatot biztosíthatunk bármely táblaterülethez.  Felülírja a felhasználó összes explicit kvótáját.  Visszavonva a jogosultságot újra az explicit kvóták lépnek érvénybe.  Ezzel a jogosultsággal rendelkező felhasználótól egyetlen kiválasztott táblaterületnek az elérési jogosultságát sem vonhatjuk vissza.

12 Ideiglenes táblaterület kiosztása  Minden felhasználónak érdemes kiosztani ideiglenes táblaterületet.  Ideiglenes táblaterületet az adatbázisban a CREATE TEMORARY TABLESPACE utasítással tudunk létrehozni.  Amennyiben ilyet nem osztunk ki a felhasználónak, a DB létrehozásakor megadott alapbeállítottat fogja megkapni, ha nincs ilyen akkor a SYSTEM-et.  Ideiglenes táblaterülethez kvótát csak a SYS felhasználó adhat.

13 Profil és szerepkör megadása  A profil limitek halmaza az adatbázis erőforrásaira és jelszavakra.  Amennyiben nem adunk meg a felhasználónak profilt, akkor a DB az alapértelmezettet állítja be.  A szerepkör jogosultságok elnevezett csoportja, amit felhasználóknak vagy más szerepköröknek oszthatunk ki.  Amikor a felhasználó létrehoz egy munkafolyamatot a rá alapértelmezett szerepkör automatikusan érvénybe lép.

14 Alapértelmezett szerepkörök  A CREATE USER utasítással nem adható meg szerepkör, így a felhasználó első létrehozásakor ez az ALL lesz, ami az összes szerepkört engedélyezi.  ALTER USER segítségével megváltoztathatjuk a felhasználó alapértelmezett szerepkörét.  De az új szerepkört előtte engedélyeznünk kell a felhasználó számára: GRANT USER pelda pl_szk ALTER USER pelda DEFAULT ROLE pl_szk

15 Felhasználói fiókok módosítása  A felhasználó csak a jelszavát változtathatja meg.  Bármi más megváltoztatásához szükség van az ALTER USER jogosultságra, amivel legtöbbször csak a security admin rendelkezik.  Ez a jogosultság magába foglalja tetszőleges táblaterület és ahhoz tartozó kvóta beállítását a felhasználó számára.  A felhasználói fiók módosítása a felhasználó aktuális munkafolyamára nincs hatással.

16 A jelszó megváltoztatása  A legtöbb felhasználó változtathat jelszót. Ezt legfeljebb kétféle képen teheti: PASSWORD felh ALTER USER felh IDENTIFIED BY ujpass  A kettő közül az előbbit érdemes használni, mert ez nem írja ki az új jelszót a monitorra.  Autentikációs módszer váltásához mind PASSWOR mind ALTER USER joggal rendelkezni kell. Ezekkel legtöbbször csak valamelyik DB admin rendelkezik.

17 Felhasználói erőforrások beállítása  Minden felhasználó számára egyénien beállítható a rendszererőforrásokhoz való hozzáférésének mértéke.  Ez az erőforráslimitek beállítási lehetősége hasznos tud lenni nagy, többfelhasználós rendszerekben, ahol egy-két felhasználónak felelőtlenül kiosztott limitek komolyan befolyásolhatnak más felhasználókat.  Ez a probléma nem lényeges egy vagy kevés felhasználóval rendelkező rendszerben.

18 Felhasználói erőforrások beállítása  A DB Resource Manager segítségével kezelhetjük az erőforráslimiteket.  A jelszókezelési beállításokat profilokon keresztül valósíthatjuk meg.  A security admin be vagy kikapcsolhatja a profilok erőforráslimitjeinek az általános végrehajtását.  Az erőforráslimitek megadásával enyhe teljesítménycsökkenés lesz észlelhető a felhasználók bejelentkezésekor, mivel a DB minden csatlakozáskor betölti a felhasználó összes erőforráslimitjét.

19 Erőforráslimitek típusai  Oracle DB több típusú rendszererőforrást is limitálhat. Általánosságban ezeket az erőforrásokat munkafolyamat vagy hívási szinten (vagy mindkettő) vezérelhetjük.  Minden alkalommal amikor a felhasználó az adatbázishoz csatlakozik egy munkafolyamat jön létre.  Minden SQL utasítás feldolgozása több lépésben történik, ezalatt a különböző utasítás-feldolgozási fázisok részeként több hívás keletkezik az adatbázis felé.

20 Munkafolyam limit elérése  Ekkor a DB visszagörgeti az aktuális utasítást, és visszatér egy hibaüzenettel. A tranzakció összes eddig végrehajtott utasítása megmarad, de a felhasználó csak a COMMIT, ROLLBACK vagy a kilépés között választhat (utóbbi esetben kommitálódik a tranzakció). Minden egyéb művelet hibát generál, így a felhasználó nem hajthat végre további utasításokat ezen a munkafolyamaton belül.

21 Híváslimit elérése  Ekkor a DB felfüggeszti az utasítás végrehajtását, visszagörgeti, és visszatér egy hibaüzenettel. Az eddigi tranzakcióban lefutott utasítások sértetlenek maradnak, és a munkafolyamat továbbra is elérhető.

22 CPU idő limitálása  Bizonyos mennyiségű CPU idő minden lekérdezéshez szükséges.  Nagy adatmennyiséget mozgató, vagy elhúzódó lekérdezések sok CPU időt felélhetnek.  A kontrollálatlan CPU idő felhasználás elkerülése érdekében megadhatunk dinamikus, vagy statikus limiteket, mind az egyes hívások, mind a munkafolyamatbeli összes hívás idejére századmásodpercben (0.01 sec).

23 Logikai olvasások limitálása  Az I/O műveletek a legköltségesebbek az adatbázisok szempontjából, és az I/O intenzív SQL utasítások teljesen kisajátíthatják a memória és a merevlemez használatát.  Ennek elkerülésére limitálni lehet az egyes hívások által, vagy a munkafolyamat alatt beolvasott logikai blokkok mennyiségét is, darabszámban.  A logikai blokkba a merevlemezről és memóriából beolvasott blokkok is beletartoznak.

24 Egyéb limitálható erőforrások  A felhasználó által egyszerre indított munkafolyamatok száma.  A munkafolyamat tétlenségi idejét.  A munkafolyamat megkezdésétől eltelt idő. (Ezt az adatbázis csak bizonyos időközönként ellenőrzi.)  Az SGA (System Global Area) terület mérete. Ez csak elosztott szerver konfigurációt használó rendszereknél lényeges. Bájtban lehet megadni.

25 Limitek meghatározása  A profilokhoz tartozó erőforráslimitek helyes értékei a felhasználói csoportok által tipikusan végzett műveleteken keresztül állapíthatóak meg.  Legtöbbször az adott felhasználó eddigi műveletei alapján lehet a legjobban meghatározni az egyes erőforrások limitjeit.

26 Erőforrások kezelése profilokon keresztül  A profilokra csak akkor van szükség ha az erőforrások limitálása beletartozik az adatbázis védelmi politikájába.  Profilok létrehozása előtt érdemes felmérni a felhasználók csoportjait, majd ezen csoportokra meghatározni az erőforráslimiteket.  A profilok könnyen beállíthatóak a Data Resource Manager segítségével. Ez a program elsősorban az erőforrások kiosztását és korlátozását kezeli.

27 Erőforrások kezelése profilokon keresztül  A profilok erőforráslimitjei csak akkor jutnak érvényre, ha a RESOURCE_LIMIT inicializáló paraméterrel vagy az ALTER SYSTEM utasítással engedélyeztük azokat.  A profilokban beállított jelszavakra vonatkozó paraméterek mindig engedélyezettek.

28 Profilok létrehozása  Minden erre jogosult DB felhasználó bármikor létrehozhat, hozzárendelhet felhasználóhoz, módosíthat, és törölhet profilokat a CREAT és ALTER USER utasítással.  Profilok csak felhasználókhoz rendelhetőek, nem szerepkörökhöz.  Az aktuális munkafolyamatra nem hat.  Az aktuális profilbeállításokat a DBA_PROFILES nézettábla lekérdezésével nézhetjük meg.

29 Profilok törlése  Profil törléséhez rendelkezni kell a DROP PROFILE jogosultsággal.  Ha a törölni kívánt profillal rendelkezik felhasználó, akkor a CASCADE opciót is meg kell adni.  Görgetett törlés után a törölt profillal rendelkező felhasználók az alapbeállított profilt kapják meg.  Alapbeállított profil nem törölhető.

30 Felhasználói fiókok törlése  A felhasználó törlésekor a DB törli a fiókot, a hozzá tartozó sémát, és a sémából az összes objektumot is.  A SYS és SYSTEM felhasználókat nem ajánlott törölni.  Ha a felhasználó objektumait nem akarjuk törölni, csak kitiltani az adatbázisból, akkor vonjuk meg tőle a CREATE SESSION jogosultságot.  A jelenleg csatlakozott felhasználó sem törölhető.

31 Felhasználói fiókok törlése  Bejelentkezett felhasználó törléséhez előbb rúgjuk ki az adatbázisból az ALTER SYSTEM KILL SESSION sid utasítás segítségével.  A bejelentkezett felhasználók és sid-jeik lekérdezhető a V$SESSION nézettáblából.  Felhasználó a DROP USER utasítással törölhető.  A DROP USER jogosultság elég jelentős, ezért rendszerint csak a security admin rendelkezik vele.

32 Felhasználói fiókok törlése  Ha a törlendő felhasználónak vannak függő sémaobjektumai a CASCADE opciót is meg kell adni, különben a felhasználó nem törlődik.  A felhasználó objektumait lekérdezhetjük a DBA_OBJECTS nézettáblából.

33 Információk szerzése felhasználókról és profilokról  Nézettáblák a felhasználók és profilok információiról: ALL_OBJECTS: felhasználó által látható objektumok ALL_USER: felhasználó által látható más felhasználók DBA_PROFILES: összes profil és azok limitjei DBA_TS_QUOTAS: felhasználók táblaterület kvótái DBA_OBJECTS: összes DB objektum DBA_USERS: összes DB felhasználó DBA_USERS_WITH_DEFPWD: alapbeállított jelszóval rendelkező felhasználók PROXY_USERS: olyan felhasználók akik más felhasználókat imitálhatnak.

34 Információk szerzése felhasználókról és profilokról RESOURCE_COST: az összes erőforrás CPU ideje USER_PASSWORD_LIMITS: a felhasználónak kiosztott jelszó profil paramétereinek beállításai USER_RESOURCE_LIMITS: felhasználó erőforráslimitjei. USER_TS_QUOTAS: felhasználó táblaterület kvótái USER_OBJECTS: felhasználó összes objektuma USER_USERS: a jelenlegi felhasználó V$SESSION: az összes jelenlegi munkafolyamat információi V$SESSTAT: felhasználó munkafolyamatának statisztikái V$STATNAME: statisztikák nevei a V$SESSTAT nézethez


Letölteni ppt "Kovács Tibor Krisztián. Tartalom  A felhasználói biztonságról  Felhasználói fiókok létrehozása  Felhasználói fiókok módosítása  Felhasználói erőforrások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések