Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Relaxációs és hipnoterápiás módszerek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Relaxációs és hipnoterápiás módszerek"— Előadás másolata:

1 Relaxációs és hipnoterápiás módszerek

2 A terápiás módszerek többsége a keleti és nyugati kultúra, filozófia, gyógyítás elemeit kombinálja. A hipnózissal, hipnoterápiával kapcsolatosan máig sok félreértés él a köztudatban hipnoterápiát csak erre kiképzett és felkészült szakemberek végezhetnek. / Magyar Hipnózis Egyesület, Integratív Pszichoterápiás Egyesület/. Thomas Mann : Mario és a varázsló

3 A módosult tudatállapot
 a mindennapi éltünkből jól ismert az alvás, a szendergés a feszültség, szorongás, stressz, pszichés trauma hatására beszűkült tudatállapot az alkohol és drog, gyógyszer használatakor kialakuló tudatállapot módosulás  intenzív sportolás, mozgás hatására is megváltozik tudatállapotunk hiányállapotok – alváshiány, éhezés, folyadékhiány, oxigénhiány változtatják meg a tudatállapotot belszervi betegségek / pl. magas várnyomás, cukorbetegség, központi idegrendszeri elváltozások, keringési, és légzési elégtelenség, stb./ tünete lehet a tudatállapot, éberségi szint megváltozása

4 relaxációs- és hipnoterápiák :speciálisan módosított tudatállapot tudatmódosulást többféle módon lehet elérni. Alapvetően két nagy csoportba oszthatjuk ezeket a módszereket: aktív, éber, vagy ellazulás irányába ható módszerekre. Az aktív technikák valamilyen intenzív, monoton mozgás / pl. szobabiciklizés/ útján érik el a változást. A relaxációs módszerek nyugalmi helyzetben, a testi és lelki működések ellazításával érik el hatásukat.

5 fokozatosan csökken a kapcsolat a külvilággal, a külső ingerek háttérbe szorulnak, a figyelem egyre inkább befelé fordul. Elhalványulnak a közelmúlt eseményei, csökkennek a belső feszültségek, a gondolatok pedig elszakadnak a közvetlen valóságtól.

6 regresszív folyamatok indulhatnak el
regresszív folyamatok indulhatnak el. Elmosódik a tudatos és a tudattalan élményvilág közötti határ. Régebbi, akár gyermekkori hangulatok, érzések, élmények jelenhetnek meg élesen, élményszerűen. A terapeuta és a paciens fokozottan egymásra hangolódik. A terapeuta instrukcióra, értelmezéseire fokozottan érzékennyé válik a paciens, az élmény együttes hatása a későbbiekben, éber állapotban is erőteljesebben érvényesül.

7 pszichoterápiás alkalmazások
Autogén tréning KIP / Katathym imaginatív pszichoterápia/ Egyéb szimbólumterápiás módszerek NLP /Neuro-linguisztikus Programozás/ Ego state / én-állapot terápia/ Ericksoni hipnoterápia

8 Autogén tréning végtag elnehezedése végtag átmelegedése nyugodt, egyenletes légzés nyugodt ritmusú szívműködés hasi, zsigeri szervek átmelegedése homlok hűvösségének érzése

9 KIP / katathym imaginatív pszichoterápia/
Az 50-es évek óta alkalmazott relaxációs, imaginatív eljárás. Hans Carl Leuner fejlesztette ki. Elméleti alapjaiban a pszichoanalízisre támaszkodik. Ettől eltérően azonban nem a szabad asszociációra, hanem a megváltozott tudatállapotban felszínre kerülő élményekkel történő pszichoterápiás munkára épít.

10 KIP A tudattalanban jelen lévő, – éber állapotban rendszerint nem hozzáférhető – problémák, konfliktusok szimbolizációjaként megjelenő élmények, fantáziák tudatosítására és feldolgozására épít. a felmerülő élmények, fantáziák a korai életkorból származó emlékek érzelmileg telített szimbolikus reprezentációi, /erre utal a katathym kifejezés/.

11 KIP a terapeuta úgynevezett hívóképeket alkalmaz. alap-, közép és felső Az ülés befejező részében, – már éber tudatállapotban, – paciens és terapeutája feldolgozzák az élményeket, tudatos szinten rögzítik ezeket. A biztonságos terápiás helyzet, a terapeuta támogató, elfogadó attitűdje segíti a korai érzelmi deficitek utólagos pótlását.

12 NLP / Neuro-Lingvisztikus Programozás/
Az NLP egy széles körben alkalmazott, kommunikáció elméleti alapokra épülő rendszer, melynek pszichoterápiás felhasználása is kidolgozásra került. A módszer alapjait a 70-es évektől kezdődően két amerikai pszichológus, – John Grinder és Richard Bandler – fektette le Kaliforniában, Santa Cruzban. Nagy hatású pszichoterapeuták terápiás sikereinek magyarázatát igyekeztek feltárni kommunikáció elméleti módszerekkel.

13 NLP a „tökéletes kommunikáció” elérése Személyiségfejlesztés és önismeret erősítése Képzés, oktatás Üzleti életben történő alkalmazás / pl. hatékony időgazdálkodás, célkitűzések meghatározása, sikeres marketing tevékenység, tárgyalástechnika, prezentáció, stb./ Pszichoterápiás- gyógyító célú – alkalmazás Kapcsolati problémák – párkapcsolat, gyermeknevelés, konfliktuskezelés, stb.

14 Ego state / én-állapot/ terápia /EST/
hipnoterápiás feltáró technika. Elméletét Federn alapozta meg, majd Helen és John Watkins dolgozták ki a módszer részleteit. A módszer alapstruktúrája emlékeztet a Gestalt terápiában és a Tranzakció Analízisben /TA/ alkalmazottakhoz, azokhoz hasonlóan én- állapotokkal dolgozik a terapeuta és paciense.

15 EST Federn, Freud libido elméletét elvetve, attól eltérő mozgató energiákat fogalmazott meg. ego cathexis / én-megszállás/ szereppé, viselkedési mintázattá válik object cathexis /tárgy-megszállás/ belső tárgyakká válnak, melyek tudattalanul fejtik ki hatásukat a személy működésében képviselve a szülői attitűdöt.

16 Helen és John Watkins a – személyiségen belül önálló egységet képező – én állapotok gyakran egymásnak ellentmondó üzeneteket közvetítenek a paciens számára, egymással konfliktusba kerülnek, mentális, vagy pszichoszomatikus tünetet eredményezve. A terápia során a kezelő kapcsolatba lép az egyes én-állapotokkal, ezek hatását, működését befolyásolni képes.

17 ego-state terápia megváltozott tudatállapotban zajló feltáró, – hipnoanalitikus – módszer. a személyiség mély rétegei, korai élményei, sérülései és ezek késői hatásai / szorongások, depresszió, agresszív impulzusok, függőségek, stb. / összekapcsolhatók és a tudatos működés számára hozzáférhetővé tehetők.

18 Ericksoni hipnoterápia Milton H. Erickson
Kezdetben tekintélyelvű később indirekt, megengedő Nem alkalmazott szuggessziókat a transz állapot elérésére. a transz a létezéssel együtt járó, természetes állapot, Nem igyekezett legyőzni paciensei ellenállását, >>>>>>> paradox instrukció, a lezáratlan szuggesszió. Gyakran alkalmazott történetekbe beágyazott leírásokat és utasításokat. Kettős kötést tartalmazó instrukcióival meghagyta a választás lehetőségét paciense számára.

19 A pszichoterápiás kereteken túl >>>>>>
Meditáció Meditációs mozgásterápiák / pl. tai chi/ Jóga Agykontroll


Letölteni ppt "Relaxációs és hipnoterápiás módszerek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések