Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Slide 2 FP6 –IST- 2004-015776 SSA Title: Development of Long-term shared vision on AMI Technologies for a Networked Agri-food sector

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Slide 2 FP6 –IST- 2004-015776 SSA Title: Development of Long-term shared vision on AMI Technologies for a Networked Agri-food sector"— Előadás másolata:

1

2 Slide 2 FP6 –IST- 2004-015776 SSA Title: Development of Long-term shared vision on AMI Technologies for a Networked Agri-food sector (AMI@NETFOOD)AMI@NETFOOD A projekt címe: A környezeti intelligencia technológiák távlati fejlesztési elképzelésének kidolgozása a hálózatra alapozott agrár-élelmiszer szektor számára

3 Slide 3 Célkit ű zésünk/Résztve v ő k A projekt célja: A regionális/országos K+F stratégiák elemzésén, valamint az agrár-élelmiszer szektorok elemzésén alapuló Konszenzusra épülõ Stratégiai Kutatási Programjavaslat (SRA) és Implementációs terv, valamint közös tevékenységek megvalósítása A projekt 2005 április 1-én kezdődött, amelynek futamideje 15 hónap. A projektben 14 országból 14 konzorciumi partner vesz részt. Magyarországot a Magyar Agrárinformatikai Szövetség (MAGISZ) képviseli. Koordinátor:

4 Slide 4 A projekt hatása Az Ami@Netfood eredményei az agrárélelmiszer ágazat helyi és regionális, kis- és közepes méretű vállalkozásainak igényeire és olyan megoldások adaptálására fókuszálnak, mint az innovatív termékek és szolgáltatások, vidékfejlesztés, hatékony ismeret előállítás, az egyének aktivitásának növelése a kollaboratív információ-technológiák alkalmazásával

5 Slide 5 AMI@Netfood Kulcsszavak Információs Társadalom technológiái Környezeti Intelligencia Technológiák Alkalmazások és szolgáltatások az együttműködő munkáért Alkalmazhatóság az agro-élelmiszeripar és vidékfejlesztés területén

6 Slide 6 A projekt munkacsomagja i Work package WPWP titleLeaderMMStartEndDeliv WP1 Establish Network - information exchange platform/Hálózat létrehozása – információcsere környezettel INNOPOL E 22M1M5D1.1, D1.2, D1.3 WP2 Data collect. & Analysis of Regional, National RTD strategies. Tech. Independent/Adatgyűjtés és elemzés ATB22M3M12D2.1, D2.2 WP3 Create Consensus on Regional Strategies for Collaborative Working in Agrifood networked businesses./Egyetértés megfogalmazása Regionális Stratégiák öszehaosnlításával NYHERJI31,8M6M12D3.1, D3.2, D3.3 WP4 Dissemination & Networking/Disszemináció – hálózati munka INNOPOL E 36,6M1M15D4.1, D4.2.1-2 D4.3 WP5 Project Management & Coordination/PM INNOPOL E 6,5M1M15D5.1, D5.2.1-2 D5.3, D5.4. D5.5

7 Slide 7

8 Slide 8 WP1Hálózat létrehozása Munkacsomag felelős: INNOPOLE Résztvevő partnerek: Mindenki Célkitűzések –Különböző résztvevők bevonásával - közös egyetértés meghatározása: egyes európai országokban és régiókban milyen kutatási politikák léteznek. –Azon szervezetek és képviselőik meghatározása, kiválogatása és kapcsolatfelvétel velük, akik segítenek a partner országok/régiók K+F gyakorlatának feltérképezésében –Olyan információcserén alapuló model és eszközrendszer megtervezése, amely a lehetséges partner-hálózat kialakulását, és fenntarthatóságát támogatja..

9 Slide 9 TypeDescription NACE codes Policy maker Organizations with responsabilities in designing and/or implant policies in agrifood and rural domain, as well as RTD policies, like: - Ministries - Regional governments - Local governments L codes University Universities related to the following areas: - Information Society Technologies - Collaborative Working - Agrifood - Biology and life sciences - Socio-economy - Food retailing - Forestry and flora M codes RTD Research and Technology Development centres, like Technical Institutes, in the following areas: - Information Society Technologies - Collaborative Working - Agrifood - Biology and life sciences - Socio-economy - Food retailing - Forestry and flora K.73 codes TypeDescription NACE codes Primary Sources Companies related to primary sources, in the following areas: - Agriculture - Farming - Hunting - Fishing - Forestry - Flora A and B codes Processed Products Companies which processes food and other related products, in the following areas: - Food industries - Beverages - Herbal products DA.15 codes Services & Sales Companies which gives services in the domain, in the following areas: - Tourism - Logistics - Hotels and restaurants - Catering sector G, H and I codes Association Including chambers of commerce, trade, agriculture, agro unions, industrial associations, Consumers

10 Slide 10

11 Slide 11

12 Slide 12

13 Slide 13

14 Slide 14

15 Slide 15 A helyszini akciók segítenek ezen partnerek feltérképezésében A közös cél egy Stratégiai Kutatás Terv megalapozása (Határidő:2005 december)- első lépésként, második lépés: workshop – (2006.május végén és augusztusban). Valamennyi fázisban szüksége az AMI@NETFOOD hálózat partnereinek aktív közreműködéseAMI@NETFOOD Csak ezen feltételekkel alakulhat egy önfenntartó hálózat és segítheti az ERA pilot gyakorlatok kialakulását. Partnerenként 15 kérdőiv kitöltése szükséges (30%RTD, 70% Ipar,Szervezetek, Fogyasztók )

16 Slide 16 Kérd ő ív elemek AgriFood Industry Interaction & Workflow Collaboration Innovation & Strategic Support Enabling Technology Virtual Communication & Extended Enterprise Information & Knowledge Management RTD Policy Level of public participation EU RTD Policy International Cooperation RTD Policy Makers

17 Slide 17

18 Slide 18

19 Slide 19

20 Slide 20 Célkit ű zések és általános megközelítés Célkitűzés: –Adatstrukturálás a létrehozott adattáron belül,amellyel többirányú elemzések végezhetők el, ezen belül kiemelt a pillanatnyi állapot leírása (AS IS) és a jövőbeli víziók (TO BE) többszempontú fejlesztése –Ez az elemzés és szintetizálás,amely az aktuális nemzeti és regionális RTD stratégiákon alapul, a stratégiatervezők bevonásával történik

21 Slide 21 Célkit ű zések és általános megközelítés Módszertan Collaborative Environment WP1 Technology Visions - Questionnaires (WP1) Knowledge Acquisition (WP2) Model Storage (WP2) Model Discussion & Consensus (WP3) Risk Analysis (WP3) SRA – Consolidated Policy Strategy Statement

22 Slide 22 K+F stratégiák és adat validáció Aktuális RTD ICT stratégiák meghatározása az Agro-élelmiszeripar területén

23 Slide 23 RTD Stratégiák és adatvalidáció Egy AMI@Netfood elektronikus addattár létrehozása

24 Slide 24 Key Data for Analysis of To-Be Situation Key Data for Analysis of As-Is Situation Key AMI@Netfood Characteristics RTD Stratégiák és adatvalidáció AMI@Netfood elektronikus addattár létrehozása Organisations AMI Technology Sectors Constraints Collaboration Needs Policy Requirements Projects RTD Strategies Current Implementation

25 Slide 25

26 Slide 26 WP3 -Célkit ű zések Munkacsomag felelős: Nyherji Résztvevő partnerek: Minden partner Célkitűzés: - Egy Stratégiai Kutatás Terv előkészítése, amely válasz az együttműködő munkakörnyezetre és a jövő technológiáira épülő üzleti keresletre, amelyet az agro-élelmiszeriparban megjelenő környezeti mobil intelligencia támogathat A Stratégia Kutatási Tervnek - választ kell adnia az hálózatba szőtt üzleti környezetből érkező szükségletekre, jelenlegi és jövőbeli szabványokra, eljárásokra és előírásokra - Be kell mutatnia hogy a jövőbeli agro-élelmiszeriparnak szüksége van az ICT technológiák erőteljes megjelenésére a szektorban

27 Slide 27 WP3 Egyetértés a kutatási stratégiákban Státusz: a 6. hónapban kezdődik A kulcstechnológiák első összefoglalása Mobile TechnologiesTagging technologies Software Handheld devicesBarcode GS1ERP GPSRFIDGIS WirelessEPC GlobalGroupware WiFiONSBusiness intelligence Sensor TechnologiesEmerging technologyData mining Electronic sensorsAmbient intelligence technologiesGrid Technologies Smart sensorsIntelligent systemsCurrent Research Nano sensorsAutomatic tradersNano technology Security and safety systems Robotics Embedded agents

28 Slide 28 WP3 Egyetértés a regionális stratégiákban Egy példa – GPS (Global Positioning system) –Kitekintés The GPS (Global Positioning System) is a "constellation" of 24 well-spaced satellites that orbit the Earth and make it possible for people with ground receivers to pinpoint their geographic location. The location accuracy is anywhere from 100 to 10 meters for most equipment. –Pillanatnyi állapot GPS is in widespread use, its has mainly been felt through more accurate land measurements, construction and more recently in tracking technology and onboard navigation –Trendek GPS is getting to be cheaper, with emerging technologies such as navigational equipment and real time tracking GPS could add a new level to tracking and tracing. –Hatása az agro-élelmiszeriparra GPS could be combined into new intelligent systems, be used to track vehicles and procurements. And combined with existing systems Low Medium High

29 Slide 29 WP3 Egyetértés a regionális stratégiákban

30 Slide 30 WP3 Egyetértés a regionális stratégiákban Stratégiai Kutatási Terv

31 Slide 31

32 Slide 32 WP4 Disszemináció és hálózatépítés Munkacsomag felelős: INNOPOLE Résztvevő partnerek: Minden partner Célkitűzések –Megerőseni a már létező agro-élelmiszeripari hálózatot, mint a jövőbeli tevékenységek bázisát –A Stratégiai Kutatási Terv disszeminációja, –Együttműködés más K+F projektekkel és partnerekkel (pl. COMIST – agri-food@work )agri-food@work

33 Slide 33 Tampere, Cataluña and Upper Austria –RTD on Rural e-learning

34 Slide 34 Projekt brossúra (Spanyol)

35 Slide 35 F ő web-lap

36 Slide 36 Magyar verzió http://odin.agr.unideb.hu/magisz/Projektek/AMI-Netfood/Public/AMI-Netfood.htm


Letölteni ppt "Slide 2 FP6 –IST- 2004-015776 SSA Title: Development of Long-term shared vision on AMI Technologies for a Networked Agri-food sector"

Hasonló előadás


Google Hirdetések