Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Partium régió és demográfiai viszonyai Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Partium régió és demográfiai viszonyai Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék."— Előadás másolata:

1 A Partium régió és demográfiai viszonyai Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

2 A Régió közigazgatási egységekkel kijelölt határai

3 A vizsgált régió adatai (forrás: Népszámlálások ) Terület [km²]Népességszám [fő]Magyar népesség [fő] Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg Magyarország területéről Bihar Máramaros Szatmár Szilágy Románia területéről Kárpátalja Ukrajna területéről Partium területén összesen

4

5 A Kollégium területi kapcsolatait bemutató források Területi kapcsolatok történetére vonatkozó két térképet a következő adatok alapján szerkesztettem: I. Rácz István (1997): „Debreceni deákok” című forrásgyűjteménye  A főiskolába beírtak névsora származási hely szerint ( )  A rektóriákra kimenő hallgatók adatai ( )  A seniorok elhelyezkedésére vonatkozó információk ( ) Az időben egymáshoz közeli (XVIII. század) három adatsort rangsorátlaggal ábrázoltam. II. Barcsa János ( ): „A tiszántúli ev. ref. egyházkerület történelme”  A partikulák felsorolása (1875) A partikulák megyénkénti számai adtak képet a területi kapcsolatokról.

6 A Debreceni Református Kollégiummal kapcsolatot tartó megyék a XVIII. században [Rácz I., (1997)adatai nyomán]

7 A partikulák száma megyénként 1875-ben (forrás: Dankó I. 1988)

8 Debrecen gimnáziumainak összevont vonzáskörzete (forrás: Dobány Z. 2009)

9 A Debreceni Egyetem területi kapcsolatai a 2009/10-es tanévben (Forrás: Intézményi adatszolgáltatás, 2009)

10 A Debreceni Egyetemen tanuló hallgatók megyénkénti megoszlása a 2009/10-es tanévben [%] (Forrás: Intézményi adatszolgáltatás, 2009)

11 Külföldi tanulók Debrecen középiskoláiban (forrás: KIR, 2002;2008)

12 A Debreceni Egyetem vonzáskörzete a 2009/10-es tanévben (Forrás: Intézményi adatszolgáltatás, 2009) 2004/ / / / / /2010 Románia Szlovákia Ukrajna Határontúli magyarok Összesen

13

14 Népességszám változási tendenciák – természetes mutatók (forrás: Ghetau, V. 2004; Hablicsek L. 2005; Fodor Gy. 2005) * becslés A természetes fogyás kezdete Természetes szaporodás/fogyás ( ) Termékenységi mutató ( ) Magyarország1981-4%1,31 Romániai magyarok1980-as évek közepe*-7 %1,05 Románia együtt1992-1,3 %1,32 Kárpátaljai magyarok1990-es évek közepe*-5 %1,12 Kárpátalja együtt19990,48 %1,27

15 A régió két magyarországi megyéjének népmozgalma (forrás: KSH,2001, 2004) Természetes szaporodás / fogyás Vándorlási egyenleg Természetes fogyásBelső vándorlási különbözet Nemzetközi vándorlás egyenlege Tényleges fogyás Szabolcs-Szatmár- Bereg 0,5%1,2% -776 fő (-1,4 ‰) fő+632 fő fő Hajdú-Bihar-0,3%1,1% fő (-2,0 ‰) fő+1126 fő fő Ország összesen-3,6%1,9% fő (-3,1 ‰) fő fő

16 Természetes szaporodás Magyarországon [‰] (forrás: KSH, 2008)

17 A Partium megyéinek magyar lakossága (forrás: Népszámlálások )

18 Nemzeti és etnikai kisebbségek a Kárpát-medencében (forrás: Kocsis K. 2003)

19 A cigány lakosság becsült lélekszáma (forrás: 2001, 2002-es Népszámlálások felső becsléssel)

20 A cigány népesség életkor szerinti megoszlása és az országos adatok összevetése (forrás: Kemény I. 2004)

21 Magyarország 18 éven aluli népességének évenkénti összege a 2001-es Népszámlálás adatai szerint A 2005/2006-os tanévben éves csoport A 2010/2011-es tanévben éves csoport A 2015/2015-os tanévben éves csoport

22 A két megye (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) 18 éven aluli népességének évenkénti összege a 2001-es Népszámlálás adatai szerint A 2005/2006-os tanévben éves csoport A 2010/2011-es tanévben éves csoport A 2015/2015-os tanévben éves csoport

23 Migráció Migrációs egyenleg Vándorlók száma ( ) Romániai megyék fő* Kárpátalja fő** Magyarország fő*** Becslések:  *: Varga E. Á., 2002  **: Gyurgyik L  ***: Hablicsek L. 2005

24 A belföldi vándorlási évi különbözet 1000 lakosra jutó értékei Magyarországon ( forrás: KSH, 2008)

25 Nemzetközi vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó értékei Magyarországon (forrás: KSH, 2007)

26 A magyar közoktatásban tanuló külföldiek állampolgárság szerinti arányai a 2002/03-as ( fő) és a 2008/09-es (9.690 fő) tanévekben (Forrás: KIR, 2002, 2009)

27 Külföldi tanulók Magyarország középiskoláiban (forrás: KIR, 2002)

28 A magyar lakosság tényleges népességszám változásának okai és aránya ( ) Természetes fogyás MigrációTényleges fogyás Romániai megyék I. (-7%)II. (-4%)-11% Kárpátalja II. (-5 %)I. (4%)-9% Magyar megyék I. (-4%)II. (+2%)-2 % A változás tendenciái az ezredforduló után: A természetes fogyás gyorsul. A migrációs folyamat lassul.

29 Következtetések Demográfiai helyzet: Természetes mutatók közös vonásokkal bírnak A magyar megyék természetes népmozgalma árnyalattal jobb, mint az átlagos magyarországi, lényegesen jobb, mint határontúli területeké, de mindenütt a természetes fogyás állapota észlelhető. Jelentős a cigányok aránya a népességből. A vándorlási egyenleg csak a magyar megyékben pozitív, másutt lassuló elvándorlás jellemző. A tényleges fogyás állapotában van a teljes régió.

30 Következtetések Az oktatási piacra gyakorolt hatások: Tényleges fogyás - elöregedő társadalom - csökkenő merítési bázis (15 év viszonylatában -15%) – kereslet csökkenése. Bővül a hazai felsőfokú képzés, kiépül/kiépült az anyanyelven, szülőföldön történő felsőfokú képzés intézményrendszere – kínálat növekedése. Erősödő verseny.

31 A Debreceni Református Kollégium területi kapcsolatai a XVIII. században (Rácz I. adatai nyomán)


Letölteni ppt "A Partium régió és demográfiai viszonyai Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések