Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Partium régió és demográfiai viszonyai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Partium régió és demográfiai viszonyai"— Előadás másolata:

1 A Partium régió és demográfiai viszonyai
Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

2 A Régió közigazgatási egységekkel kijelölt határai

3 A vizsgált régió adatai (forrás: Népszámlálások 2001-2002)
Terület [km²] Népességszám [fő] Magyar népesség [fő] Hajdú-Bihar 6.221 Szabolcs-Szatmár-Bereg 5.937 Magyarország területéről 12.158 Bihar 7.544 Máramaros 6.304 46.300 Szatmár 4.418 Szilágy 3.846 57.167 Románia területéről 22.112 Kárpátalja 12.860 Ukrajna területéről Partium területén összesen 47.130

4

5 A Kollégium területi kapcsolatait bemutató források
Területi kapcsolatok történetére vonatkozó két térképet a következő adatok alapján szerkesztettem: I. Rácz István (1997): „Debreceni deákok” című forrásgyűjteménye A főiskolába beírtak névsora származási hely szerint ( ) A rektóriákra kimenő hallgatók adatai ( ) A seniorok elhelyezkedésére vonatkozó információk ( ) Az időben egymáshoz közeli (XVIII. század) három adatsort rangsorátlaggal ábrázoltam. II. Barcsa János ( ): „A tiszántúli ev. ref. egyházkerület történelme” A partikulák felsorolása (1875) A partikulák megyénkénti számai adtak képet a területi kapcsolatokról.

6 A Debreceni Református Kollégiummal kapcsolatot tartó megyék a XVIII
A Debreceni Református Kollégiummal kapcsolatot tartó megyék a XVIII. században [Rácz I., (1997)adatai nyomán]

7 A partikulák száma megyénként 1875-ben (forrás: Dankó I. 1988)
584 partikulából 332 a mai Magyarország területén van, ez 56,8% Ennek kétharmada a Tiszántúli Ref Egyházkerülethez tartozik.40 megyében volt ilyen kapcoslat.

8 Debrecen gimnáziumainak összevont vonzáskörzete (forrás: Dobány Z

9 A Debreceni Egyetem területi kapcsolatai a 2009/10-es tanévben (Forrás: Intézményi adatszolgáltatás, 2009)

10 A Debreceni Egyetemen tanuló hallgatók megyénkénti megoszlása a 2009/10-es tanévben [%] (Forrás: Intézményi adatszolgáltatás, 2009)

11 Külföldi tanulók Debrecen középiskoláiban (forrás: KIR, 2002;2008)

12 A Debreceni Egyetem vonzáskörzete a 2009/10-es tanévben (Forrás: Intézményi adatszolgáltatás, 2009)
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Románia 228 281 284 340 561 512 Szlovákia 38 57 77 104 112 124 Ukrajna 194 172 210 234 255 294 Határontúli magyarok 460 532 577 678 928 930 Összesen 1177 1343 1541 1873 2390 2800

13

14 A természetes fogyás kezdete
Népességszám változási tendenciák – természetes mutatók (forrás: Ghetau, V. 2004; Hablicsek L. 2005; Fodor Gy. 2005) * becslés A természetes fogyás kezdete Természetes szaporodás/fogyás ( ) Termékenységi mutató ( ) Magyarország 1981 -4% 1,31 Romániai magyarok 1980-as évek közepe* -7 % 1,05 Románia együtt 1992 -1,3 % 1,32 Kárpátaljai magyarok 1990-es évek közepe* -5 % 1,12 Kárpátalja együtt 1999 0,48 % 1,27

15 Belső vándorlási különbözet Nemzetközi vándorlás egyenlege
A régió két magyarországi megyéjének népmozgalma (forrás: KSH,2001, 2004) 2008 Természetes szaporodás / fogyás Vándorlási egyenleg Természetes fogyás Belső vándorlási különbözet Nemzetközi vándorlás egyenlege Tényleges fogyás Szabolcs-Szatmár-Bereg 0,5% 1,2% -776 fő (-1,4 ‰) +632 fő Hajdú-Bihar -0,3% 1,1% (-2,0 ‰) +1126 fő Ország összesen -3,6% 1,9% (-3,1 ‰) -

16 Természetes szaporodás Magyarországon [‰] (forrás: KSH, 2008)

17 A Partium megyéinek magyar lakossága (forrás: Népszámlálások 2001-2002)

18 Nemzeti és etnikai kisebbségek a Kárpát-medencében (forrás: Kocsis K

19 A cigány lakosság becsült lélekszáma (forrás: 2001, 2002-es Népszámlálások felső becsléssel)
HB: fő (1,35*) SzSzB: fő, (1,36*) ami közel másfélszeres szorzó

20 A cigány népesség életkor szerinti megoszlása és az országos adatok összevetése (forrás: Kemény I. 2004)

21 Magyarország 18 éven aluli népességének évenkénti összege a 2001-es Népszámlálás adatai szerint
A 2005/2006-os tanévben éves csoport A 2010/2011-es tanévben éves csoport A 2015/2015-os tanévben éves csoport

22 A két megye (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) 18 éven aluli népességének évenkénti összege a 2001-es Népszámlálás adatai szerint A 2005/2006-os tanévben éves csoport A 2010/2011-es tanévben éves csoport A 2015/2015-os tanévben éves csoport

23 Migráció - + Migrációs egyenleg Vándorlók száma (1991-2002)
Romániai megyék - fő* Kárpátalja fő** Magyarország + fő*** Becslések: *: Varga E. Á., 2002 **: Gyurgyik L. 2005 ***: Hablicsek L. 2005

24 A belföldi vándorlási évi különbözet 1000 lakosra jutó értékei Magyarországon (forrás: KSH, 2008)

25 Nemzetközi vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó értékei Magyarországon (forrás: KSH, 2007)

26 A magyar közoktatásban tanuló külföldiek állampolgárság szerinti arányai a 2002/03-as ( fő) és a 2008/09-es (9.690 fő) tanévekben (Forrás: KIR, 2002, 2009)

27 Külföldi tanulók Magyarország középiskoláiban (forrás: KIR, 2002)

28 A magyar lakosság tényleges népességszám változásának okai és aránya (1991-2002)
Természetes fogyás Migráció Tényleges fogyás Romániai megyék I. (-7%) II. (-4%) -11% Kárpátalja II. (-5 %) I. (4%) -9% Magyar megyék I. (-4%) II. (+2%) -2 % A változás tendenciái az ezredforduló után: A természetes fogyás gyorsul. A migrációs folyamat lassul.

29 Következtetések Demográfiai helyzet:
Természetes mutatók közös vonásokkal bírnak A magyar megyék természetes népmozgalma árnyalattal jobb, mint az átlagos magyarországi, lényegesen jobb, mint határontúli területeké, de mindenütt a természetes fogyás állapota észlelhető. Jelentős a cigányok aránya a népességből. A vándorlási egyenleg csak a magyar megyékben pozitív, másutt lassuló elvándorlás jellemző. A tényleges fogyás állapotában van a teljes régió.

30 Következtetések Az oktatási piacra gyakorolt hatások:
Tényleges fogyás - elöregedő társadalom - csökkenő merítési bázis (15 év viszonylatában -15%) – kereslet csökkenése. Bővül a hazai felsőfokú képzés, kiépül/kiépült az anyanyelven, szülőföldön történő felsőfokú képzés intézményrendszere – kínálat növekedése. Erősödő verseny.

31 A Debreceni Református Kollégium területi kapcsolatai a XVIII
A Debreceni Református Kollégium területi kapcsolatai a XVIII. században (Rácz I. adatai nyomán)


Letölteni ppt "A Partium régió és demográfiai viszonyai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések