Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A szakkollégium mint érték alapon szerveződő közösség Ceglédi Tímea – Kardos Katalin –Tőzsér Zoltán Debreceni Egyetem CHERD-Hungary Campus-lét Műhelykonferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A szakkollégium mint érték alapon szerveződő közösség Ceglédi Tímea – Kardos Katalin –Tőzsér Zoltán Debreceni Egyetem CHERD-Hungary Campus-lét Műhelykonferencia."— Előadás másolata:

1 1 A szakkollégium mint érték alapon szerveződő közösség Ceglédi Tímea – Kardos Katalin –Tőzsér Zoltán Debreceni Egyetem CHERD-Hungary Campus-lét Műhelykonferencia 2010

2 2 Kérdések Hogyan definiáljuk a szakkollégiumot? Hogyan definiáljuk a szakkollégiumot? Milyen következtetésre jutunk a felmerült definíciók alapján? Milyen következtetésre jutunk a felmerült definíciók alapján? Milyen értékeket képviselhet egy szakkollégium? Milyen értékeket képviselhet egy szakkollégium? Minek lehet értékközvetítő hatása egy szakkollégiumban? Minek lehet értékközvetítő hatása egy szakkollégiumban? Mire jó a közös értékrend? Mire jó a közös értékrend? Milyen következtetéseket vonhatunk le az empirikus kutatásból? Milyen következtetéseket vonhatunk le az empirikus kutatásból?

3 3 Fogalmak tisztázása - Mi a szakkollégium? „A szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését. A szakkollégium az önkormányzatiság elvére és a szakkollégisták öntevékenységére épül (…).” (2005. évi Felső- oktatási törvény, 66/4. szakasz).  magas szintű, minőségi szakmai képzés  kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozása  ~ közéleti szerepvállalásának segítése  ~ értelmiségi feladatokra történő felkészítése  társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelése  önkormányzatiság elve  szakkollégisták öntevékenysége  együttlakás kritériuma (ez ma már egyre kérdésesebb) 3

4 4 Szakkollégiumok a DE-n NévProfil Hatvani István Szakkollégium „Interdiszciplináris felsőoktatási központ”. Hagyományos TTK és BTK szakok. 1997-től működik. Tanárok kezdeményezték, a vezetőségben is főleg ők a dominánsak. Egyéni munka + szakcsoportok. Kb 100 résztvevő. DEX Műhely DE Közgazdász Szakmai Műhely. Nem szakkollégium a szó hagyományos értelmében. Szoros kapcsolat a Hatvanival (átjárás, kurzusok látogatása) Márton Áron Szakkollégium Határon túli (főleg kárpátaljai) hallgatók szakmai és adminisztratív támogatása, szülőföldre történő visszatérés elősegítése. Fontos a szállásbiztosítás. 2000-től működik. Kb 100 résztvevő. Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium Keresztény értelmiségi nők nevelése. 1997 óta létezik a kollégium, 2007 óta szakkollégium formában. Ökumenikus keresztény közösségi életforma. Interdiszciplináris. Kb 60 résztvevő. 4

5 5 ….folytatás Szakkollégiumok a DE-n NévProfil Dr. Pállfy István Színháztudományi Szakkollégium Legkiválóbb elméleti és gyakorlati színházi szakemberek közreműködése. Kerekasztal beszélgetések, színházi előadás elemzések heti rendszerességgel. 2007 óta működik. Kb 30 résztvevő. Sántha Kálmán Szakkollégiuma Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerész Kar, Népegészségügyi Kar. Az egyetemi képzésen túlmutató szakmai és általános műveltséget kínál. 1987 óta működik. Tormay Béla Szakkollégium Agrártudományi Centrum. „Központilag támogatott tehetséggondozási rendszer.” Többlet ismeret anyag nyújtása, kutatómunka támogatása, nyelvoktatás. 2002-ben alapították. Kb 43 résztvevő. KERPELY KÁLMÁN SZAKKOLLÉGIUM Agrártudományi Centrum. „Központilag támogatott tehetséggondozási rendszer.” Többlet ismeret anyag nyújtása, kutatómunka támogatása, nyelvoktatás. 2010-ben alakult. Kb 40 résztvevő (nem ugyanazok, mint a Tormayban) Gulyás György Szakkollégium Zeneművészeti Kar Hangversenyeket tartanak. 5

6 6 Értékek és s zakkollégiumi közösség I. Mi az érték? „Az értékek általános elvek, alapvető orientációk és eleinte kollektív preferenciák, illetve hitek kifejezései.” (Bondon-Besnord 1999) Nemzetközi kutatók M. Mead (1980) M. Rokeach (1973) Inglehart (1997) posztmateriális & materiális értékek Hazai kutatók Bauer B. (2002) Hankiss E. (1977) Heller Á. (1970) Kapitány Á. – Kapitány G. (1983) Somogy Z. (1984) Váriné (1987) stb.

7 7 Értékek és s zakkollégiumi közösség I. Mi az érték? „Az értékek általános elvek, alapvető orientációk és eleinte kollektív preferenciák, illetve hitek kifejezései.” (Bondon-Besnord 1999) Nemzetközi kutatók M. Mead (1980) M. Rokeach (1973) Inglehart (1997) posztmateriális & materiális értékek Hazai kutatók Bauer B. (2002) Hankiss E. (1977) Heller Á. (1970) Kapitány Á. – Kapitány G. (1983) Somogy Z. (1984) Váriné (1987) stb.

8 8 Értékek és s zakkollégiumi közösség II.  Értékközvetítő folyamatok a szakkollégiumban  Értékközvetítés mintaadás által  A normák értékfolytonosságot biztosító ereje  A szakkollégiumok tárgyi környezetének értékmozzanatai  A beválogatási eljárás rítusa ?  A tagok értékazonossá csiszolódása ?

9 9 Szakkollégium és értékek Közös keresztmetszet  Tehetség  Szakmai színvonal  Szakmai kompetenciák  Értelmiségi lét  Öntevékenység és csoportos tevékenység  Közösségi szellem Speciális értékek  Határon túli kapcsolatok fontossága  Hit  Művészet  Műveltség  Gyakorlatiasság  Társadalmi problémákra való érzékenység  Erkölcsi fejlődés

10 10 TERD Kutatás A harmadfokú képzés szerepe A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (OTKA) a regionális átalakulásban (OTKA) Kutatás terepe: Partium Kutatás terepe: Partium Módszer: Survey-típusú felvétel Módszer: Survey-típusú felvétel Minta: Minta: 2008 – BA/BSc hallgatók karonkénti reprezentatív mintája (N=1361) 2008 – BA/BSc hallgatók karonkénti reprezentatív mintája (N=1361) 2010 – MA/MSc hallgatók körében teljes körű lekérdezés 2/3-os válaszadási aránnyal (N=602) – az adatbázis súlyozása 2010 – MA/MSc hallgatók körében teljes körű lekérdezés 2/3-os válaszadási aránnyal (N=602) – az adatbázis súlyozása

11 11 A minta általános jellemzői Szakkollégiumi tagság BA / BSc hallgatók: 7,6 %, 93 fő (N = 1361) BA / BSc hallgatók: 7,6 %, 93 fő (N = 1361) MA / MSc hallgatók: 7,9 %, 45 fő (N = 602) MA / MSc hallgatók: 7,9 %, 45 fő (N = 602)

12 12 Alap- és mesterképzésben tanuló szakkollégiumi hallgatók értékpreferenciái I. Alapképzés: (Compare Means és ANOVA) család biztonsága (0,013) - a szakkollégisták alacsonyabbra értékelték család biztonsága (0,013) - a szakkollégisták alacsonyabbra értékelték eredetiség, fantázia (0,001) - a szakkollégisták alacsonyabbra értékelték eredetiség, fantázia (0,001) - a szakkollégisták alacsonyabbra értékelték Mesterképzés: (Compare Means és Anova - súlyozott ab.) vallásos hit (0,04) - a szakkollégisták magasabbra értékelték vallásos hit (0,04) - a szakkollégisták magasabbra értékelték szerelem, boldogság (0,035) - a szakkollégisták alacsonyabbra értékelték szerelem, boldogság (0,035) - a szakkollégisták alacsonyabbra értékelték anyagi javak (0,026) - a szakkollégisták alacsonyabbra értékelték anyagi javak (0,026) - a szakkollégisták alacsonyabbra értékelték

13 13 Az értékek megítélése szakkollégisták és nem szakkollégisták körében 1-4-ig terjedő skálán (TERD BA / BSc N=1361)

14 14 Az értékek megítélése szakkollégisták és nem szakkollégisták körében 1-4-ig terjedő skálán (TERD BA / BSc N=1361)

15 15 Az értékek megítélése szakkollégisták és nem szakkollégisták körében 1-4-ig terjedő skálán (TERD MA / MSc N=602)

16 16 Az értékek megítélése szakkollégisták és nem szakkollégisták körében 1-4-ig terjedő skálán (TERD MA / MSc N=602)

17 17 Alap- és mesterképzésben tanulók értékpreferenciái: szakkollégisták és nem szakkollégisták közötti különbség ÉrtékekAlapképzésMesterképzés 1. belső harmónia NSNS 2. hatalom, ellenőrzés mások felett NSNS 3. szabadság NSNS 4. a békés világ NSNS 5. a család biztonsága Sig. Szakkollégisták ↓ NS 6. a haza, a nemzet védelme NSNS 7. a szerelem/boldogság NS Sig. Szakkollégisták ↓ 8. a társadalmi rend, stabilitás NSNS 9. a tiszteletreméltó szokások megőrzése NSNS 10. a vallásos hit NS Sig. Szakkollégisták ↑ 11. eredetiség, fantázia Sig. Szakkollégisták ↓ NS 12. az anyagi javak, pénz NS Sig. Szakkollégisták ↓ 13. műveltség NSNS 14. igaz barátság NSNS 15. érdekes élet, élmények NSNS 16. politika, közélet NSNS

18 18 Alap- és mesterképzésben tanulók értékpreferenciái: szakkollégisták és nem szakkollégisták közötti különbség ÉrtékekAlapképzésMesterképzés 1. belső harmónia NSNS 2. hatalom, ellenőrzés mások felett NSNS 3. szabadság NSNS 4. a békés világ NSNS 5. a család biztonsága Sig. Szakkollégisták ↓ NS 6. a haza, a nemzet védelme NSNS 7. a szerelem/boldogság NS Sig. Szakkollégisták ↓ 8. a társadalmi rend, stabilitás NSNS 9. a tiszteletreméltó szokások megőrzése NSNS 10. a vallásos hit NS Sig. Szakkollégisták ↑ 11. eredetiség, fantázia Sig. Szakkollégisták ↓ NS 12. az anyagi javak, pénz NS Sig. Szakkollégisták ↓ 13. műveltség NSNS 14. igaz barátság NSNS 15. érdekes élet, élmények NSNS 16. politika, közélet NSNS

19 19 Faktorok MA - általános értékek Mennyire fontos? Poszt- materiális Tradi- cionális Indivi- dualista Újmateriális szerelem, boldogság 0,780,050,00-0,03 igaz barátság 0,640,010,270,13 család biztonság 0,610,260,15-0,16 belső harmónia 0,550,140,40-0,10 társ.-i rend, stabilitás 0,490,54-0,020,14 érdekes élet, élmények 0,45-0,060,470,24 békés világ 0,340,430,32-0,15 anyagi javak, pénz 0,27-0,210,030,71 műveltség0,210,070,620,21 tiszteletreméltó szokások megőrzése 0,170,750,110,00 haza, nemzet védelme 0,120,760,000,07 szabadság 0,110,110,65-0,12 eredetiség, fantázia 0,040,110,760,03 vallásos hit -0,060,670,140,02 politika, közélet -0,110,430,030,58 hatalom, ellenőrzés mások felett -0,170,100,050,72

20 20 Faktorok MA - általános értékek Mennyire fontos? Poszt - materiális Tradi- cionális Indivi- dualista Újmateriális szerelem, boldogság 0,780,050,00-0,03 igaz barátság 0,640,010,270,13 család biztonsága 0,610,260,15-0,16 belső harmónia 0,550,140,40-0,10 társ.-i rend, stabilitás 0,490,54-0,020,14 érdekes élet, élmények 0,45-0,060,470,24 békés világ 0,340,430,32-0,15 anyagi javak, pénz 0,27-0,210,030,71 műveltség0,210,070,620,21 tiszteletreméltó szokások megőrzése 0,170,750,110,00 haza, nemzet védelme 0,120,760,000,07 szabadság0,110,110,65-0,12 eredetiség, fantázia 0,040,110,760,03 vallásos hit -0,060,670,140,02 politika, közélet -0,110,430,030,58 hatalom, ellenőrzés mások felett -0,170,100,050,72

21 21 Faktorok MA - munkaértékek Mennyire fontos egy állás esetében? Szociális, önfeláldozás Munka- hedonizmus Minimal- izmus- családköz- pontúság Egoizmus- karrierizmus Individal- izmus, önállóság A munka hasznos legyen a társadalomnak 0,710,17 -0,090,07 A munka felelosséggel járjon 0,680,14-0,130,180,17 A munka lehetoséget adjon arra, hogy segíthess másokon 0,670,110,22-0,040,12 Emberekkel lehessen találkozni 0,550,340,190,06-0,01 Egy csapat tagjaként dolgozhass 0,430,110,160,190,06 A legtöbb döntést önállóan hozhassa meg az ember 0,350,13-0,040,150,52 Barátságosak és segítokészek legyenek a kollégák 0,340,280,450,06-0,01 A munka mozgalmas és változatos legyen 0,290,320,080,240,21 A munka teljesítményközpontú legyen 0,240,030,010,390,18 A munka sikerélményt nyújtson 0,230,650,180,17-0,01 A munkahely jó hangulatú legyen 0,190,660,270,020,12 A munka mellett a családodra is jusson ido 0,190,230,500,03-0,02 A munka ne legyen megerolteto 0,170,000,350,120,49 A munka érdekes legyen 0,150,75-0,010,080,22 A munkahely közel legyen a lakóhelyedhez 0,060,040,520,070,23 Jó lehetoségek legyenek a munkahelyi elorejutásra 0,050,180,070,700,09 Egy állás biztos legyen (kicsi legyen az elbocsátás esélye) 0,050,060,450,330,00 Olyan munka legyen, ahol az ember szabadon dönti el, hogy mikor dolgozik -0,010,180,060,170,63 Magas legyen az elérheto kereset -0,080,020,290,500,25

22 22 Faktorok MA - munkaértékek Mennyire fontos egy állás esetében? Szociális, önfeláldozás Munka- hedonizmus Minimal- izmus- családköz- pontúság Egoizmus- karrierizmus Individa- lizmus- önállóság A munka hasznos legyen a társadalomnak 0,710,17 -0,090,07 A munka felelosséggel járjon 0,680,14-0,130,180,17 A munka lehetoséget adjon arra, hogy segíthess másokon 0,670,110,22-0,040,12 Emberekkel lehessen találkozni 0,550,340,190,06-0,01 Egy csapat tagjaként dolgozhass 0,430,110,160,190,06 A legtöbb döntést önállóan hozhassa meg az ember 0,350,13-0,040,150,52 Barátságosak és segítokészek legyenek a kollégák 0,340,280,450,06-0,01 A munka mozgalmas és változatos legyen 0,290,320,080,240,21 A munka teljesítményközpontú legyen 0,240,030,010,390,18 A munka sikerélményt nyújtson 0,230,650,180,17-0,01 A munkahely jó hangulatú legyen 0,190,660,270,020,12 A munka mellett a családodra is jusson ido 0,190,230,500,03-0,02 A munka ne legyen megerolteto 0,170,000,350,120,49 A munka érdekes legyen 0,150,75-0,010,080,22 A munkahely közel legyen a lakóhelyedhez 0,060,040,520,070,23 Jó lehetoségek legyenek a munkahelyi elorejutásra 0,050,180,070,700,09 Egy állás biztos legyen (kicsi legyen az elbocsátás esélye) 0,050,060,450,330,00 Olyan munka legyen, ahol az ember szabadon dönti el, hogy mikor dolgozik -0,010,180,060,170,63 Magas legyen az elérheto kereset -0,080,020,290,500,25

23 MA/MSc munkaértékek és szakkollégiumi tagság Egyedül a minimalizmus-családközpontúság faktor mutatott szignifikáns összefüggést a szakkollégiumi tagsággal. 23

24 24Tanulságok A kvantitatív kutatás alapján keveset tudtunk meg a szakkollégisták értékpreferenciáiról. A kvantitatív kutatás alapján keveset tudtunk meg a szakkollégisták értékpreferenciáiról. Egyedül a vallásos hitet értékelték magasabbra a szakkollégisták, mint nem szakkolis társaik. Egyedül a vallásos hitet értékelték magasabbra a szakkollégisták, mint nem szakkolis társaik. Többváltozós módszerekkel sem jutottunk egyértelmű eredményre. Többváltozós módszerekkel sem jutottunk egyértelmű eredményre.OKOK: A mintában szereplő szakkollégisták több szakkollégium tagjai, ezért igen heterogén az összetételük. (Arról nem volt adatunk, hogy melyik szakkollégiumnak a tagja.) A mintában szereplő szakkollégisták több szakkollégium tagjai, ezért igen heterogén az összetételük. (Arról nem volt adatunk, hogy melyik szakkollégiumnak a tagja.) Az érték-item-ek kevés párhuzamot mutattak a szakkollégiumok által lefektetett értékekkel. Az érték-item-ek kevés párhuzamot mutattak a szakkollégiumok által lefektetett értékekkel. Az MA hallgatók Bologna útkeresői? Az MA hallgatók Bologna útkeresői? Kicsi volt a szakkollégisták almintája (93 és 45 fő) Kicsi volt a szakkollégisták almintája (93 és 45 fő)

25 További kutatási irányok A „Regionális egyetem” kutatás adatbázisának elemzése és összehasonlítása a TERD kutatás eredményeivel A „Regionális egyetem” kutatás adatbázisának elemzése és összehasonlítása a TERD kutatás eredményeivel A Partium régió szakkollégiumainak megismerése interjús mélyfúrásokkal. A Partium régió szakkollégiumainak megismerése interjús mélyfúrásokkal. Majd ennek tapasztalatai nyomán nagy mintás kérdőíves lekérdezés a szakkollégisták körében. Majd ennek tapasztalatai nyomán nagy mintás kérdőíves lekérdezés a szakkollégisták körében. 25

26 26 Köszönjük a figyelmet! További információért, kérjük látogasson el http://cherd.unideb.hu/ http://terd.unideb.hu/ oldalra vagy lépjen kapcsolatba: t.cegledi@gmail.com kardoskata1987@gmail.com tozser1984@gmail.com t.cegledi@gmail.com kardoskata1987@gmail.com tozser1984@gmail.com t.cegledi@gmail.com kardoskata1987@gmail.com tozser1984@gmail.com

27 Szakirodalom 1) 1) Andorka R. (1997): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó. Budapest. 2) 2) BAUER B. (2002): Az ifjúság viszonya az értékek világához. In Bauer Béla – Szabó Andrea (szerk.) Ifjúság 2000. Tanulmányok I. Budapest, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet 3) 3) Bondon R. – Besnord P. (1999): Szociológiai lexikon. Budapest, Corvina. 4) 4) Füstös L. - Szakolczai Á. (1994): Értékek változásai Magyarországon 1978–1993. In Szociológiai szemle 1: 57–90. 5) 5) G. H. Mead (1980). A pszichikum, az én és a társadalom. Budapest, Gondolat. 6) 6) Hankiss E. (1977): Érték és társadalom. Tanulmányok az értékszociológia világából. Budapest, Magvető Kiadó 7) 7) Heller Á. (1970): A szándéktól a következményig. Budapest, Magvető. 8) 8) Inglehart, R.(1997): Modernization and Postmodernization. Princeton University Press, Princeton 9) 9) Kapitány Á. - Kapitány G (1983): Értékrendszereink. Kossuth Kiadó. Budapest. 10) 10) Perczel T. (1990): Életstratégia, foglalkozási szerep, értékorientáció. Akadémiai Kiadó. Budapest. 11) 11) RÁCZ L. (2005): Értékek és ifjúság. In Pikó Bettina (szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. Budapest, L‘Harmattan 12) 12) Rokeach, M. (1973): The Nature of Human Values. New York, The Free Press. 13) 13) Somogyi Z. (1984): Az erkölcsi értékek világa. Budapest, Magvető. 14) 14) Varga K. (2003): Értékek fénykörében, 40 év értékkutatás és jelen országos értékvizsgálat, Adalék egy új nemzetstratégia megalapozásához. Akadémiai Kiadó. Budapest. 15) 15) Váriné Sz. I. (1987): Az ember, a világ és az értékek világa. Budapest, Gondolat.


Letölteni ppt "1 A szakkollégium mint érték alapon szerveződő közösség Ceglédi Tímea – Kardos Katalin –Tőzsér Zoltán Debreceni Egyetem CHERD-Hungary Campus-lét Műhelykonferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések