Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

14. hét: A minőségfejlesztést segítő technikák II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "14. hét: A minőségfejlesztést segítő technikák II."— Előadás másolata:

1 14. hét: A minőségfejlesztést segítő technikák II.
Minőségirányítás 14. hét: A minőségfejlesztést segítő technikák II. Az előadások / gyakorlatok diáinak kidolgozása során jelöljön ki kulcsszavakat amelyeket az ellenőrző kérdésekhez hiperhivatkozásként kapcsoljon a kérdéshez. Művelet leírása BESZÚRÁS OBJEKTUM HIPERHIVATKOZÁS súgóban. HEFOP

2 Minőségügyi folyamatábrák Hisztogram
ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE Korrelációs diagram Trend diagram Minőségügyi folyamatábrák Hisztogram Az előadások / gyakorlatok diáinak kidolgozása során jelöljön ki kulcsszavakat amelyeket az ellenőrző kérdésekhez hiperhivatkozásként kapcsoljon a kérdéshez. Művelet leírása BESZÚRÁS OBJEKTUM HIPERHIVATKOZÁS súgóban. HEFOP

3 Korrelációs diagram A mindennapi gyakorlatban gyakran szükséges két összetartozó változó kapcsolatának tanulmányozása. A korrelációs diagram alkalmas a lehetséges ok-okozati összefüggések vizsgálatára. Nem tudja ugyan bizonyítani, hogy egyik változó okozza-e a másik változó változását, de kimutatja, hogy van-e közöttük kapcsolat és az mennyire szoros. HEFOP

4 Korrelációs diagram A két változó, amivel a minőségjavítás során foglalkozni kell: egy minőségi jellemző és az a tényező, ami ezt befolyásolja, két összetartozó minőségi jellemző, két tényező, ami egy minőségi jellemzőhöz kapcsolódik. HEFOP

5 A korrelációs diagramok típusai:
pozitív korreláció: az y növekedése x növekedésétől függ, lehetséges pozitív korreláció: ha x nő, y is növekszik valamelyest, nincs korreláció, lehetséges negatív korreláció: az x növekedése y-nál csökkenő tendenciát okoz, negatív korreláció: az x növekedése y csökkenését okozza. HEFOP

6 Korrelációs diagram HEFOP 3.3.1. Hiba százalék % 0,93 0,89 0,85
8, , , ,5 Hiba százalék % A kiáramló levegő nyomása Korrelációs diagram HEFOP

7 Trend diagram A trendvizsgálat alkalmat ad arra, hogy a folyamatban
A trendvizsgálat alkalmat ad arra, hogy a folyamatban bekövetkező változásokat figyelemmel kísérhessük. Alkalmas a pozitív, negatív irányú eltérések kimutatására. A trend-diagram meghatározott időszak alatt megfigyelt pontokon belül a tendenciák lehető legegyszerűbb ábrázolási módja. Segítségével figyelemmel kísérhető, hogy valamely rendszerben az átlagérték változik-e, és ha igen, akkor hogyan. A trend-diagramok segítenek az átlag tendenciáinak, vagy eltolódásainak azonosításában. HEFOP

8 Trend diagram Amikor 9 pont egymás után az átlagot jelző vonal egyik
oldalára esik, az egy statisztikailag szokatlan eseményt, és az átlag megváltozását jelzi. Ezeket a változásokat mindig vizsgálat követi. Egy másik alternatíva, ami szintén vizsgálatot von maga után, ha 6 vagy annál több pont folyamatosan növekszik, vagy folyamatosan csökken. HEFOP

9 Trend diagram átlag Idő vagy sorrend Mért érték HEFOP

10 Folyamatábra A folyamatábra az adott folyamat valamennyi lépését
bemutató képi ábrázolás. A művelet típusának reprezentálására könnyen felismerhető szimbólumokat használ. A folyamatábra bármilyen területen alkalmazható, a számla elküldésétől az anyagok áramlásán át, egy termék eladásáig, vagy egy szolgáltatás megvalósításáig. A folyamatábra sokat segít pl.: a minőségirányítási rendszer kialakításánál, a minőségirányítási eljárások elkészítésekor is. HEFOP

11 HEFOP

12 Hisztogram A sorozatgyártás jellegzetessége, hogy a
folyamatjellemzők, illetve a gyártmány-paraméterek nem állandóak, hanem egy átlagos középérték körül szóródnak. A szóródás, mint potenciális hibaforrás megismerésének egyszerű módszere a grafikus ábrázolás oszlopdiagram, hisztogram formájában. A mért értékek hisztogramja a Gauss-görbével való hasonlósága vagy attól való eltérése révén módot ad az adatok első elemzésére. A szóródás összehasonlítása a műszaki tűrésmezővel lehetőséget ad a gyártási folyamat alkalmasságának megítélésére. A hisztogram felfedi a folyamatban rejlő ingadozás mértékét. HEFOP

13 HEFOP

14 Az előírt tűrési tartomány lényegesen nagyobb mint a mért
értékek szórási tartománya. A folyamat hibamentesen tud működni, ez ideális állapot. SL SU SL = alsó tűréshatár SU = felső tűréshatár HEFOP

15 A két tartomány értéke azonos. Még itt sincs szükség beavatkozásra.
SL SU SL = alsó tűréshatár SU = felső tűréshatár HEFOP

16 A folyamat átlagértéke túlságosan balra tolódott.
El kell érni, hogy a tűrési tartomány középre kerüljön. A középre szabályozás hiánya az egyébként megfelelő folyamat hibáihoz vezet. SL SU SL = alsó tűréshatár SU = felső tűréshatár HEFOP

17 A szórás túl nagy. Vagy a folyamatot kell megváltoztatni,
vagy bővíteni kell az előírt tűrési tartományt. SL SU SL = alsó tűréshatár SU = felső tűréshatár HEFOP

18 Fa-diagram Egy adott probléma lehetséges okainak feltárására,
illetve egy tágan megfogalmazott cél egyre részletesebb kifejtésére alkalmas grafikai módszer. Egy cél, vagy javaslat eljuttatása az elmélettől a megvalósíthatóságig. A megfogalmazott cél, javaslat, szempont egyre részletesebb intézkedésekre, feladatokra bontása annak érdekében, hogy a megfogalmazott teendőket végre lehessen hajtani. HEFOP

19 A Fa-diagram felépítése
FŐCÉL ALCÉL / ESZKÖZ ESZKÖZ HEFOP

20 Lehetséges hibamód és hatáselemzés
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) A megbízhatósági elemzés kvalitatív módszere, mely fontos szerepet játszik a folyamatfejlesztésben. Az FMEA lehetséges hibamód és hatáselemzés eszköze. Egy team gondolatainak összefoglalása (beleértve az elemek elemzését, melyek tapasztalat és a múltbeli problémák alapján tönkremehetnek) amint egy folyamatot kifejlesztenek. HEFOP

21 Az FMEA olyan tevékenységek rendezett csoportja, melynek célja:
- Egy termék, vagy folyamat lehetséges hibáinak és hatásainak megismerése és értékelése, - Tevékenységek meghatározása, melyek kiküszöbölhetik vagy csökkenthetik a lehetséges hibák bekövetkezésének esélyét, vagyis azonosítja azokat a folyamat paramétereket, amelyre az ellenőrzéseknek összpontosulnia kell, - Megállapítani a hibák lehetséges hatásait a vevőre, - A lehetséges hibamódok sorba állítása, s így egy prioritási rendszer kidolgozása a javító tevékenységek szempontjából, - Folyamat / szerelés dokumentálása. HEFOP

22 ELŐADÁS Felhasznált forrásai
Szakirodalom: Dr. Varga Emilné Dr. Szűcs Edit: Minőségmenedzsment, Debrecen, Campus Kiadó, ISBN HEFOP

23 ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA
Korrelációs diagram Trend diagram Folyamatábra Hisztogram Fa diagram FMEA HEFOP

24 ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI
Mutassa be a korrelációs diagramot Jellemezze a hisztogram alkalmazását a minőségügy területén Ismertesse az FMEA jelentőségét HEFOP

25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET
Előadás anyagát készítették: Dr. Varga Emilné Dr. Szűcs Edit


Letölteni ppt "14. hét: A minőségfejlesztést segítő technikák II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések