Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Informatikai projektmenedzsment 6. előadás. Kockázatkezelés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Informatikai projektmenedzsment 6. előadás. Kockázatkezelés."— Előadás másolata:

1 Informatikai projektmenedzsment 6. előadás

2 Kockázatkezelés

3 Kockázat „ A kockázat a jövőbeni történésekre vonatkozik. A tegnapi és a tegnapelőtti történések és azok következményei ismertek, de vajon választ tudunk-e adni arra, mit kell tenni annak érdekében, hogy a mai cselekvéseinket a jövőben eredményesebben végezhessük? Vagyis a jövő magában rejti a változást a gondolatainkban, véleményünkben, cselekvésünkben és a helyszínekben egyaránt…, de felkínálja a választás lehetőségét és az abban rejlő bizonytalanságot is” Charett, 1989

4 Kockázat 4 A kockázat annak a veszélye, hogy egy esemény vagy intézkedés hatására a tevékenység eredménye eltér a tervezettől. 4 A kockázati tényezők bekövetkezési valószínűsége és kárpotenciálja változó, ebből adódóan a kockázat többnyire a bizonytalanság számszerűsíthető negatív, vagy pozitív következményeit jelenti.

5 Kockázatkezelés 4 Kockázatkezelésnek nevezzük azon tevékenységek az összegzését, melyek elősegítik, hogy egy tevékenység tényleges eredménye a lehető legjobban közelítse meg az elvárt eredményt. 4 A kockázatkezelés célja olyan optimális kockázat kezelési szint meghatározása, amely szinten a felmért és kezelt kockázati tényezők az üzleti folyamatokat csak az előre meghatározott mértékben befolyásolják.

6 Kockázatkezelés 4 Projektterv készítésével egyidejűleg, vagy azt megelőzőleg készülő terv 4 A projekttervezés és irányítás kritikus feladata 4 több tevékenységcsoportra bontható

7 Általános értelemben vett kockázatkezelés 4 Általános értelemben vett kockázatkezelésről akkor beszélhetünk, ha tudatos erőfeszítések történnek a kockázati források rendszeres azonosítása és értékelése, valamint az ehhez kapcsolódó kockázatcsökkentő intézkedések kidolgozása és megvalósítása érdekében.

8 Kockázattípusok 4 Különböző szempontok szerint lehet osztályozni –kockázat jellege szerint: projektben rejlő kockázat technológiai kockázat a szervezeti folyamatok és azok működési körülményeinek és feltételeinek bizonytalansága –felmerülés helye szerint primér projekten kívüli illetve belüli kockázatok

9 Főbb kockázati források 4 Műszaki 4 Pénzügyi 4 Kereskedelmi 4 Környezeti 4 Erőforrás felhasználási 4 Vállalati 4 stb....

10 IR-fejlesztési projekteknél 4 Követelmények 4 szervezeti változások 4 emberi tényezők 4 eszköz, technológia 4 becslési hibák

11 A kockázat okai 4 Pontatlan becslések 4 Gyenge irányítás 4 A projektvezető tapasztalatának a hiánya 4 Új technológia 4 Gyakorlatlan munkacsapat 4 Ellenséges felhasználói környezet 4 Az ügyfél környezetének változékonysága 4 Nem megfelelő alvállalkozók, szállítók 4 Rajtunk kívül álló események

12 A kockázatkezelés folyamata 4 Kockázati tényezők feltárása 4 Kockázati tényezők csoportosítása 4 Kockázati tényezők hatásainak elemzése 4 Az elemzés eredménye alapján megfelelő kockázatkezelési stratégia kialakítása -A kockázat elhárítása célzó intézkedések számbavétele -A megfelelő intézkedések kiválasztása, bevezetése 4 Kockázatok nyomkövetése

13 Kockázatkezelési módszerek 4 Megfelelő matematikai modell alkalmazása –pl. döntési fák, hatásmátrixok, ok-okozati diagramok, Monte Carlo szimuláció…. 4 Kockázatkezelés, az emberek véleményére támaszkodva (Pl.:TUE, Eindhoven, Hollandia) 4 COCOMO (Boehm, 1981) 4 COCOMO2 (Boehm-Royce, 1989, Boehm-Clark 1995)

14 Kockázatkezelési lehetőségek 4 Elkerülés –ne indítsuk azt a tevékenységet, amelynek kimenetele kétséges egy nyilvánvalóan létező, ható kockázati elem miatt 4 Csökkentés –a tevékenység megkezdése előtt tegyünk lépéseket, hogy az azonosított kockázati elem hatása minimálisra (elfogadható nagyságúra) csökkenjen

15 Kockázatkezelési lehetőségek 4 Kompenzálás –fogadjuk el a kockázati tényező negatív hatását a tevékenységre, de egyéb tényezőkre figyelve igyekezzünk ezt a negatív hatás elfogadható nagyságrendűre csökkenteni 4 Megegyezés –tételezzük fel, hogy a kockázati tényező kifejti hatását, és készüljünk fel a negatív hatás kezelésére

16 Kockázatkezelés 4 A gyártónak és a felhasználónak közösen kell a kockázati tényezőket azonosítania 4 A kockázatkezelés folyamatát független szakember vezesse

17 Alkalmazott kockázatkezelési technikák, eszközök 4 Interjúk, checklist-ek kérdőívek )minél kevesebb kérdést tartalmazzanak) 4 Megbeszélések, értékelések

18 A kockázati tényezők azonosítási folyamatának résztvevői 4 Projekt tulajdonos 4 Felhasználó 4 Felhasználói vezető 4 Felhasználói projektvezető 4 Szállítói projektvezető 4 Szállítói vezető

19 Kérdéskategóriák 4 Emberi természetű kockázati tényezők 4 Nem emberi természetű kockázati tényezők 4 Bemenő adatokra vonatkozó kockázati tényezők 4 Eljárásokra vonatkozó kockázati tényezők 4 Ellenőrzésre vonatkozó kockázati tényezők 4 A projekt során fölmerülő kockázati tényezők 4 A rendszer átadása után lehetséges kockázati tényezők

20 A kérdőívek szerkezete

21 A kockázati tényezőkre vonatkozó kérdőívek szerkezete 4 Leírás 4 Példa 4 Szélsőséges esetek 4 Kérdések 4 Milyen funkcióban levő személyhez kapcsolódik 4 Melyik fázisban fejti ki hatását 4 Felelősségek 4 Példák kockázat-kezelési tevékenységekre

22 Kérdéskategóriák 1. Emberi / ellenőrzés / projekt ideje alatt ható –hozzáállás –elkötelezettség –Szervezet –Team összetétele –A projekttel kapcsolatos döntések menedzselése

23 Kérdéskategóriák 2. Emberi / eljárások / projekt ideje alatt ható –A témával kapcsolatos ismeretek és tapasztalat –Rendelkezésre állás –Szervezeti támogatás

24 Kérdéskategóriák 3. Nem emberi / input / projekt ideje alatt ható –A specifikációk érthetősége –A specifikációk stabilitása –Komplexitás –Az újdonság mértéke –Méret –Alvállalkozók tevékenysége

25 Kérdéskategóriák 4. Nem emberi /ellenőrzés / projekt ideje alatt ható –A projekt behatárolása –Külső feltételek –Projekt terv –Gyengeségek, eltérések –Irányítás –A projekt helyzete a szervezetben –A QM helyzete a szervezetben –Kölcsönös függőségek

26 Kérdéskategóriák 5. Nem emberi /eljárások / projekt ideje alatt ható –A munkafeltételek megfelelősége –Hardver, szoftver és eszközök –Módszerek és technikák alkalmazása 6. Projekt befejezése után ható –A rendszert támogató szervezet –A rendszer karbantartása –Adatok alakulása

27 A folyamat bevezetése 4 A kockázattal foglalkozó csoport/személy kiválasztása 4 A folyamat ismertetése 4 A kockázat azonosítása 4 Első elemzés 4 Csoportos megbeszélés 4 A fontos kockázati elemek meghatározása 4 Intézkedések kiválasztása 4 A kockázati elemek hatásának figyelése 4 Kiértékelés


Letölteni ppt "Informatikai projektmenedzsment 6. előadás. Kockázatkezelés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések