Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bibliográfiai adatfeldolgozás II

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bibliográfiai adatfeldolgozás II"— Előadás másolata:

1 Bibliográfiai adatfeldolgozás II
Bibliográfiai adatfeldolgozás II. Időszaki kiadványok leírása Egyetemi jegyzet Informatikus könyvtáros (BA) alapszak Debreceni Egyetem Informatika Kar Időszaki kiadványok leírása

2 Időszaki kiadványok leírása
Összeállította: Tanyiné dr. Kocsis Anikó főiskolai docens Lektorálta: Dr. Tóth Erzsébet főiskolai docens A példák alapja a A Magyar Nemzeti Bibliográfia. Új Periodikumok - WWW (MNB ÚP) negyedévente megjelenő elektronikus folyóirat, amely a Magyarországon kiadott és az Országos Széchényi Könyvtárhoz kötelespéldányként beszolgáltatott, vagy más forrásból beérkező, új indulású, illetve megváltozott című időszaki kiadványok bibliográfiai tételeit tartalmazza. Időszaki kiadványok leírása

3 A dokumentum fogalma (Ismétlés)
A szó a latin docere, tanítani, oktatni igéből származik, melynek főnévi alakja tanúsítást, bizonyítást jelent. A dokumentum lényege, hogy az információt rögzítve tartalmazza. Különbséget kell tennünk a régészeti, múzeumi, művészeti dokumentumok és a könyvtári dokumentumok között. A könyvtári dokumentumok mindig valamely lejegyzett szellemi terméket tartalmaznak. A könyvtári dokumentum hosszú ideig a nyomtatott dokumentumot, a könyvet jelentette. Ma már azonban, a számítógépes hálózatok világában a dokumentumot másképp definiáljuk: a könyvtárak által bármikor és biztosan elérhető szellemi termék. A dokumentumtípusokat többféleképpen lehet csoportosítani: Az előállítás technológiája szempontjából nyomtatással vagy elektronikus úton előállított dokumentumok.            Időszaki kiadványok leírása

4 Időszaki kiadványok leírása
Dokumentumtípusok A tartalom szerinti csoportosítás a tárolt információk jellege (minősége) alapján történik. Eszerint megkülönböztetünk elsődleges (primer), másodlagos (szekunder) és harmadlagos (tercier) dokumentumokat. Elsődleges dokumentumok azok, amelyek új információkat közölnek, például a tudományos kutatásokról szóló jelentések, folyóiratcikkek. A másodlagos dokumentumok már ismert információkat dolgoznak fel, például tankönyvek, lexikonok. A harmadlagos dokumentumok az ismert információkat elemző, értékelő tanulmányok.          Az információ érzékelése alapján vizuális (látható), auditív (hallható) és taktilis (tapintható egy dokumentum. Vizuális például a könyv, a kép, auditív a hanglemez, taktilis a braille írásos könyv.         Fizikai megjelenés (hordozó) szerint léteznek papír, film, mágneses és optikai hordozók. Időszaki kiadványok leírása

5 Időszaki kiadványok leírása
Szabványok: MSZ :1982 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok. 83 p. VISSZAVONVA: okt. 1. Helyette lásd: KSZ/3:2001 A Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Bizottság által kidolgozott szabályzatok KSZ/1:1999 Bibliográfiai leírás. Kartográfiai dokumentumok. 53 p. KSZ/2:2000 Bibliográfiai leírás. Elektronikus dokumentumok. 93 p. KSZ/3:2001 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok. 104 p. KSZ/4.1:2002 HUNMARC. A bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma. 212, 2, 4, 8, 8, 8 p. Időszaki kiadványok leírása

6 KSZ/3:2001 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok
Közreadja a Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabványosítási Bizottság Jóváhagyás időpontja: 2001. Az elektronikus időszaki kiadványokra vonatkozó leírás alapelveit a „KSZ/2:2000 Bibliográfiai leírás. Elektronikus dokumentumok” szabvány tartalmazza Időszaki kiadványok leírása

7 Fogalom-meghatározásokkal kapcsolatos weboldalak:
Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár, URL: Prejczer Paula: Fogalomgyűjtemény a Katalogizálás oktatásához és tanulásához, URL: Országos Széchényi Könyvtár – Könyvtári Intézet – Fogalomtár – Gyűjtemény, URL: Időszaki kiadványok leírása

8 Időszaki kiadványok leírása
Olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely egymást követő részegységekből (számokból, füzetekből, kötetekből, évfolyamokból stb.) áll; ezeket rendszerint számozásuk, keltezésük, kronologikus vagy egyéb megjelölésük különbözteti meg egymástól Fajtái: hírlap, folyóirat, évkönyv, sorozat, időszakosan megjelenő jelentések, beszámolók, közlemények, időszakosan megjelenő adat- és címtárak, időszakosan megrendezett konferenciák, kongresszusok kiadványai Időszaki kiadványok leírása

9 Időszaki kiadványok leírása
Az IK-ok főbb típusai Folyóirat: általában szabályos időközökben kéthetenként, havonta, kéthavonta, negyedévenként, de legalább évente kétszer megjelenő kiadvány Cinema (magyar kiadás) (DVD melléklettel)     Cinema : Európa legnagyobb filmmagazinja ; főszerk. Ezüst Rita ; szerk. Ruszina Rita. - 4. = 137.sz. ([20]03. ápr.)-. - Budapest : Cinema,  - Ill. ; 28 cm + DVD melléklet Havonként. - Előzm.: Cinema : Európa filmmagazinja. - Magyar nyelven. - Melléklet: Mulholland - Gyilkos negyed (DVD) (2003), A zsaru szava - Arlette szerencséje (DVD) (2004). - Az induló szám ára: 1795,- Ft példányonként ISSN   = Cinema (Budapest. DVD melléklettel) Időszaki kiadványok leírása

10 Időszaki kiadványok leírása
Az IK-ok főbb típusai Évköny: általában évente, esetleg ritkábban megjelenő kiadvány, amelynek rendeltetése egy szakterület vagy testület tudományos eredményeinek, illetve munkásságának rendszeres áttekintő ismertetése, illetve az ezekre vonatkozó adminisztratív, és egyéb — főként összefoglaló — adatok közlése Pl.: Évkönyv / Kossuth Lajos Általános Iskola. - 2008/2009-. - [Budapest] : Kossuth Lajos Általános Iskola, [2009]-. - Ill. ; 21 cm Évenként. - Címváltozat: Kossuth Lajos Általános Iskola, évkönyv Időszaki kiadványok leírása

11 Időszaki kiadványok leírása
Az IK-ok főbb típusai Sorozat: olyan időszaki kiadvány, amelyben minden részegységnek — a sorozat szakcímén kívül – saját részcíme is van (lsd. bővebb kifejtését a szabványban) Lehet: számozott és számozatlan Pl.:     "Klíma-21" füzetek : klímaváltozás, hatások, válaszok = "Clima-21" brochures : climate change, impacts, responses = "Klima-21" brošûry : izmenenie klimata, vliâniâ, otvety = "Klima-21" Hefte : Klimaänderung, Auswirkungen, Lösungen / MTA-BCE Kutatócsoport, Klímavédelmi Kutatások Koordinációs Iroda, MTA KSZI ; szerk. Csete László. - 49. sz. (2007)-. - [Budapest] : MTA-BCE Kutatócsoport : Klímavédelmi Kutatások Koordinációs Iroda : MTA KSZI,  - Ill. ; 23 cm Félévenként. - Előzménye: Agro-21" füzetek., ISSN ISSN  X = "Klíma-21" füzetek Időszaki kiadványok leírása

12 Időszaki kiadványok leírása
Az IK-ok főbb típusai A kongresszusi anyagokat a rendező szerv, intézmény adja ki vagy az eseménnyel egy időben, vagy utólag. A kiadvány az elhangzott előadásokat és sokszor a hozzászólásokat is tartalmazza. Felsorolja a résztvevőket, feltüntetve, hogy milyen terület szakemberei és milyen intézményben dolgoznak. Csak a rendszeres időszakonként megrendezett, ún. számozott kongresszusok anyagai tartoznak az időszaki kiadványok közé. Típusai: Szimpozion a szűkebb körű, nemzetközi tudományos tanácskozás.      Kongresszus a nagy fontosságú tárgyban, nagy számú és magas rangú résztvevőkkel tartott országos vagy nemzetközi tanácskozás. Konferencia a nagyobb számú résztvevővel tartott szakmai tanácskozás, értekezlet, vitaülés. Időszaki kiadványok leírása

13 Konferencia-kiadvány
  Tudományos diákköri konferencia / kiad. az ME Műszaki Anyagtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa ; szerk. Póliska Csaba. - 1.évf. 1.sz. (2005/2006)-. - Miskolc : ME MAK TDT,  - Ill. ; 25 cm Évenként. - A főcím forrása a borító, címe a címoldalon: Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának kiadványa (2005/2006). - Címvált.: Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának kiadványa ; ME Műszaki Anyagtudományi Kar TDK konferencia ISSN   = Tudományos diákköri konferencia (Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar) Időszaki kiadványok leírása

14 Egyéb típusok: éves jelentés
    Annual report / Pannon Regional Knowledge Centre.   - Veszprém : Pannon Regional Knowledge Centre, [2009]-. - Ill. ; 30 cm Évenként. - Egys. cím: Annual report (Pannon Egyetem, Veszprém. Műszaki Informatikai Kar. FuturIT Informatikai Biztonsági Tudásközpont) ; Annual report (Pannon Egyetem, Veszprém. Regionális Tudásközpont. ÖkoRET Környezetbiztonsági Informatika Tudásközpont). - Címváltozat: Annual report / FuturIT Integrated Security Research & Development Centre ; Annual report / ÖkoRET. - További kiadása: Éves jelentés Pannon Egyetem, Veszprém. Regionális Tudásközpont, ISSN X ISSN   = Annual report (Pannon Regional Knowledge Centre) Pannon Egyetem (Veszprém). Regionális Tudásközpont Időszaki kiadványok leírása

15 Egyéb típusok: hírlevél, tudományos közlemény
  Béres Egészségtár hírlevél. - [2008. jan.]-. - Budapest : Béres Egészségtár Kft., [2008]-. - Ill. ; 30 cm Havonként. - Címváltozat: Hírlevél / Béres Egészségtár. - A leírás alapja: 2008. Tudományos közlemények / Károly Róbert Főiskola ; szerk. Dinya László.   - Gyöngyös : Károly Róbert Főiskola,  - Ill. ; 21 cm Évenként. - Összefogl. angol nyelven ISSN   = Tudományos közlemények (Károly Róbert Főiskola) Időszaki kiadványok leírása

16 Időszaki kiadványok = sokszínűség, változatosság…
Időszaki kiadványok leírása

17 Időszaki kiadványok leírása
Mi az ISSN? Az ISSN (International Standard Serial Number) az időszaki kiadványok és egyéb folytatódó dokumentumok nemzetközi szabványos azonosító száma. Numerikus kód, mely a folytatódó dokumentumok egyértelmű azonosítására szolgál. Az ISSN nyolc számjegyből áll, a numerikus kód elemei – a könyveket azonosító ISBN-től eltérően – semmiféle jelentést nem hordoznak, csupán azonosító funkciót töltenek be. Az ISSN alkalmazását az ISO 3297 nemzetközi szabvány, illetve annak honosított változata, az MSZ ISO 3297 írja elő. Időszaki kiadványok leírása

18 Időszaki kiadványok leírása
Az ISSN megállapítása A Magyar Köztársaság területén megjelenő időszaki kiadványok és egyéb folytatódó dokumentumok ISSN-nel történő ellátása az Országos Széchényi Könyvtárban működő Magyar ISSN Nemzeti Központ feladata. A Magyar Köztársaság területén sokszorosított és/vagy terjesztett, de nem magyarországi impresszumú időszaki kiadványok és integráló dokumentumok ISSN-nel történő ellátása a kiadó székhelye szerint illetékes ország ISSN központjának hatáskörébe tartozik. Ha a kiadó székhelye szerint illetékes országban nem működik ISSN nemzeti központ, a folytatódó dokumentum az ISSN Nemzetközi Központtól kaphat ISSN számot. A párizsi ISSN Nemzetközi Központ látja el dokumentumazonosítóval a nemzetközi szervezetek és rendezvények folytatódó kiadványait is – az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala (Luxembourg) által kiadott dokumentumok kivételével, melyek szabványos azonosítása az OPOCE (L'Office des publications officielles des Communautés européennes = The Office for Official Publications of the European Communities) illetékességébe tartozik. Időszaki kiadványok leírása

19 Időszaki kiadványok leírása
Kulcscím Minden ISSN egy adott időszaki kiadványt azonosít. Az ISSN azonosító számhoz elválaszthatatlanul kapcsolódik az ISSN nemzetközi számítógépes nyilvántartási rendszerének előírásai szerint szabványosított címforma, azaz a kulcscím. E szoros kapcsolat miatt, ha a dokumentum címében bekövetkezett változás folytán a kulcscím megváltozik, a megváltozott címet egy másik ISSN-nel kell azonosítani. Időszaki kiadványok leírása

20 Az ISSN rekord A rekordok adatelemei a következők:
Kulcscím Rövidített kulcscím Variáns címek (párhuzamos címek, borítócím, egyéb címváltozatok) Megjelenési hely Kiadó Közreadó testület (a kiadványon feltüntetett formában) A kiadvány állapota: kurrens vagy megszűnt A kiadvány indulásának és megszűnésének éve A kiadvány megjelenési gyakorisága A kiadvány típusa (hírlap, folyóirat, sorozat, egyéb) A kiadvány alapszövegének nyelve A kiadvány fizikai hordozójának jelölése (nyomtatott, Braille, audio-, videokazetta, mikrofilmlap, mágneslemez, mágnesszalag, CD-ROM, online) A kiadó ország kódja A bejelentő ország kódja Dewey vagy ETO szakjelzet(ek) A kiadvánnyal bibliográfiai kapcsolatban lévő címek ISSN-je és kulcscíme Távoli hozzáférésű időszaki kiadványok hozzáférési módja és címe Időszaki kiadványok leírása

21 Időszaki kiadványok leírása
Az ISSN A Magyarországon kiadott időszaki kiadványok és egyéb folytatódó dokumentumok ISSN-nel történő ellátását a Magyar ISSN Nemzeti Központ végzi a: • kiadók/közreadók előzetes kérésére, vagy • a beérkező kötelespéldányok alapján, ill. • távoli hozzáférésű időszaki kiadványok esetében: a megjelent/közzétett kiadványok alapján. Időszaki kiadványok leírása

22 Időszaki kiadványok kötelespéldány-szolgáltatása
A megjelentetett, legalább ötven példányban sokszorosított és terjesztett sajtótermékekből ingyenesen kötelespéldányt kell szolgáltatni a Kötelespéldány rendelet – A Kormány 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelete a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról – előírásai szerint. Az időszaki kiadvány minden megjelent lapszámából, füzetéből, kötetéből, optikai lemezéből stb., a cserelapos kiadvány alapkötetéből és minden frissítéséből stb. 6-6 kötelespéldányt kell szolgáltatni az Országos Széchényi Könyvtár számára, a megjelenést követő hónap 15. napjáig. Időszaki kiadványok leírása

23 Az IK-ok adatforrásai (rangsorban)
Címoldal Címoldal-helyettesítők (sorrend!!: borító, lapfej, szerkesztőségi oldal, kolofon, a borítófedél egyéb oldalai) Előcímlap, gerinc, címszalag Az IK többi része Az IK-on kívüli (külső) források Időszaki kiadványok leírása

24 Időszaki kiadványok leírása
Összetett cím Közös cím + alárendelt cím megjelölése + (és/vagy)   Blikk nők. Különszám / főszerk. Fazekas Kira ; fel. szerk. R. Kövér Balázs. - 1.évf. 1.sz. (2005. nov. 9.)-. - Budapest : Euromédia,  - Ill. ; 28 cm Havonként. - Tematikus számokkal jelenik meg (2005). - Címvált.: Blikk nők extra. - Főlap: Blikk nők (2005-). - Az induló számban a főlap ISSN-je szerepel ISSN   = Blikk nők. Különszám Időszaki kiadványok leírása

25 Időszaki kiadványok leírása
Főlap: Olyan IK, amely kapcsolatban van egy vagy több, tőle tartalmában eltérő, neki alárendelt kiadvánnyal. A kiadványok valamelyike utal a bibliográfiai kapcsolatra. Időszaki kiadványok leírása

26 Időszaki kiadványok leírása
Auto trader. Európai személygépkocsik : eladás, vétel, csere : az igazi képes hirdetési magazin : fényképes autós heti magazin. - 8.évf. 1/2. (2003. jan. 9/15.)- . - Budapest : Trader Publications Kft., Ill. ; 29 cm     Hetenként. - Címváltozat: Hungary auto trader európai személygépkocsik. - Címváltozat a kolofonban: Budapest auto trader magazines. - Egyéb adatként: '96-ig. - Egyéb keltezésként a címszalagban: /16. - Internet: - Előbb: Auto trader, ISSN     ISSN = Auto trader. Európai személygépkocsik '96-ig : 198,- Ft példányonként.     Auto trader. Európán kívüli személygépkocsik : eladás, vétel, csere : az igazi képes hirdetési magazin : fényképes autós heti magazin. - [?]- . - Budapest : Trader Publications Kft., [2003]- . - Ill. ; 29 cm     Hetenként. - Címváltozat: Hungary auto trader Európán kívüli személygépkocsik. - Címváltozat a kolofonban: Budapest auto trader magazines, Auto trader magazin, Európán kívüli személygépkocsik. - A leírás kiinduló alapja: 8.évf. 3. (2003. jan. 16/22.). - Egyéb keltezésként a címszalagban: /23. - Internet: - Előbb: Auto trader, ISSN     ISSN = Auto trader. Európán kívüli személygépkocsik : 198,-Ft példányonként. Időszaki kiadványok leírása

27 Átmenő év (3. Számozás adatcsoport)
Az egymást követő évszámok együttesen szolgálnak a részegység jelölésére Fajtái: a) iskolai év b)akadémiai év   Évkönyv / Székely Bertalan Általános Iskola ; főszerk. Török Judit. - 2004/2005-. - Szada : Székely Bertalan Általános Iskola, [2005]-. - Ill. ; 28 cm Évenként Időszaki kiadványok leírása

28 IK-ok egyesülése, megszűnése
Beolvadás Összeolvadás Kiválás Szétválás Előbbi cím Utóbbi cím Időszaki kiadványok leírása

29 Időszaki kiadványok leírása
Bibliográfiai egység Az a dokumentum, amelyről a leírás készül. Ez lehet: - az IK egésze az IK egy részegységének csoportja Hemofília : a Hemofíliások Baráti Körének folyóirata. - 5.évf. 1.sz. (2003. márc.)-. - Budapest : Hemofília Alapítvány,  - Ill. ; 30 cm Rendszertelenül, évenként többször. - Előzm.: Baráti szó : a Hemofíliások Baráti Körének lapja Időszaki kiadványok leírása

30 Időszaki kiadványok leírása
Időszakosság Az IK részegységeinek megjelenési gyakorisága Pl.: havonként, félévenként, naponta, rendszertelenül, évente többször stb. Bátorligeti hírek / kiad. a Bátorligeti Önkormányzat ; fel. szerk. Kovács Éva.  dec.-. - Bátorliget : Önkormányzat,  - Ill. ; 29 cm Negyedévenként. Időszaki kiadványok leírása

31 Időszaki kiadványok leírása
Induló részegység Az IK elsőként megjelenő részegysége Borsod megyei hirdető mix : hirdetőújság, hetilap. - 1. évf. 1. sz. (2005. dec. 6.)- . - Miskolc : Handels Plus,  - Ill. ; 30 cm Hetenként. - Címvált.: Hirdető mix ISSN   = Borsod megyei hirdető mix Időszaki kiadványok leírása

32 Időszaki kiadványok leírása
Közreadó Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a mű szellemi tartalmáért felelős. Jászkunság : az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület folyóirata / főszerk. Örsi Julianna. - 49. évf., 1956-os különszám (2006)-. - Szolnok : MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület,  - Ill. ; 24 cm Rendszertelenül, évenként többször. - Előzménye: Élő Jászkunság., ISSN ISSN   = Jászkunság (2006) Időszaki kiadványok leírása

33 Időszaki kiadványok leírása
Közreműködő(k) Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a mű szellemi tartalmának létrehozásában részt vesz, és a szerzőhöz, közreadóhoz vagy a szerkesztőhöz képest alárendelt, ill. járulékos szerepet tölt be…   Szeretem Sümeget : ingyenes regionális hírlevél / összeáll. Lőrincz Zsuzsa. - [1. (2006)]-. - [Székesfehérvár] : Chair&Man, [2006]-. - Ill. ; 41 cm Rendszertelenül, évenként többször. - A leírás alapja: 2. (2006. szept.) Időszaki kiadványok leírása

34 Lezárt és nyitott leírás
Lezárt leírás: Az Ik egészéről készített leírás, amelyben a leírt adatok további kiegészítést nem igényelnek, mert az IK megjelenése lezárult. Nyitott leírás: Az Ik egy vagy több részegységéről készített leírás, amelyben a leírt adatok további kiegészítést igényelnek, hiszen az IK megjelenése folyamatos. Időszaki kiadványok leírása

35 Próbaszám, Szünetelés – Újraindulás, Új folyam
Budavári harsona : szenzációs különkiadás.  szept. 4-. - [Budapest] : [Budai Várgondnokság],  - Ill. ; 42 cm Alkalmi kiadvány. - Közreadó: Budai Várgondnokság Kht. (Budapest) Haditechnikai füzetek : a Honvédelmi Minisztérium Technológiai Hivatalának tudományos kiadványa / fel.szerk. Hajdú Ferenc. - 2004, 1. = 5.sz.- . - Budapest : HM TH,  - Ill. ; 29 cm Negyedévenként. - Korábbi számai kis példányszámban jelentek meg ISSN   = Haditechnikai füzetek Időszaki kiadványok leírása

36 KSZ/3 Általános előírások
A leírás tárgya és alapja A leírás tárgya lehet az IK egésze, ill. az IK egy részegységeinek egy csoportja Új bibliográfiai egységről beszélünk, ha a főcím tartósan és jelentősen megváltozik, generikus főcím esetén a közreadó testület neve tartósan és jelentősen megváltozik, ha az IK új kiadásban jelenik meg (elektronikus forma) Időszaki kiadványok leírása

37 A leírás tárgya az IK egésze
A LEÍRÁS KIINDULÓ ALAPJA AZ INDULÓ RÉSZEGYSÉG – nyitott leírás! Az induló részegység megváltozott adatait a 7. Megjegyzések adatcsoportban kell megjeleníteni Ha az IK megszűnik a bibliográfiai leírást le kell zárni: a 3. Számozás adatcsoportját ki kell egészíteni az utolsó részegység számozási adataival, valamint a 4. Megjelenés adatcsoportot az utolsó részegység megjelenési évével Időszaki kiadványok leírása

38 A leírás tárgya az IK egésze (lezárt leírás)
  Baranya press : ingyenes megyei kéthetilap / fel.szerk. Gilbert Csaba. - 1.évf. 1.sz. (2006. márc. 6.)-1.évf. 22.sz. (2006. szept. 14.). - [Pécs] : Baranya Press, 2006. - Ill. ; 34 cm Kéthetenként. - Folyt.: Dél-Baranya press : ingyenes információs és kereskedelmi lap Időszaki kiadványok leírása

39 A leírás tárgya az IK egésze (nyitott leírás)
  Baranyai civil korzó : regionális közösségi lap / kiad. a Nevelők Háza Egyesület ; szerk. vez. Pusch Gizella. - 1.évf. 1.sz. (2005. nov.)-. - Pécs : Nevelők Háza Egyesület,  - Ill. ; 30 cm Havonként. - Címvált.: Civil korzó ISSN   = Baranyai civil korzó Időszaki kiadványok leírása

40 A leírás tárgya az IK részegységeinek egy csoportja
A leírás kiinduló alapja a mindenkori (rendelkezésre álló) első részegység A 3. Számozás adatcsoportja az induló és megszűnő részegységek számozási adatait tartalmazza A 4. Megjelenés adatcsoportja az induló és megszűnő részegységek megjelenési évét tartalmazza A 7. Megjegyzések adatcsoportban kell megadni a leírás kiinduló alapjául, ill. a lezárás alapjául szolgáló részegységek számozási adatait és megjelenési éveit Időszaki kiadványok leírása

41 A leírás tárgya az IK részegységeinek egy csoportja
Diskurzus : a Széchenyi István Egyetem szakkollégiumi havilapja / főszerk. Smuk Péter ; szerk. Benis Péter [et al.]. - [?]-. - [Győr] : [SZIE], [2004]-. - Ill. ; 30 cm Havonként. - Címvált.: Dis-kurzus. - A leírás kiinduló alapja: 2.évf. 4.sz. (2005. szept.) Időszaki kiadványok leírása

42 A leírás tárgya az IK részegységeinek egy csoportja
Őstermelő Euro Info Centre hírlevél / Primom Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Vállalkozói Központ. - [?]-. - Nyíregyháza : Primom Vállalkozói Központ, [2003]-. - Ill. ; 30 cm Rendszertelenül, évenként többször. - Címvált.: Őstermelő-Euro Info Centre hírlevél. - A leírás kiinduló alapja: 2003, 2.sz. (aug.) ISSN   = Őstermelő Euro Info Centre hírlevél Időszaki kiadványok leírása

43 A leírás adatcsoportjai
1. Cím és szerzőségi közlés 2. Kiadás 3. A dok.típus speciális adatai. Számozás 4. Megjelenés 5. Fizikai jellemzők 6. Sorozat 7. Megjegyzések 8. Terjesztési adatok Időszaki kiadványok leírása

44 Az adatelemek egyezményes jelei Adatforrások
Egyezményes jelek: lásd KSZ/3 szabvány, oldal Források rangsora: Címoldal Címoldal-helyettesítők (sorrend!!: borító, lapfej, szerkesztőségi oldal, kolofon, a borítófedél egyéb oldalai) Előcímlap, gerinc, címszalag Az IK többi része Az IK-on kívüli (külső) források Időszaki kiadványok leírása

45 Az adatok főforrása adatcsoportonként
A leírás adatcsoportjai Főforrás 1. Cím és szerzőségi közlés Címoldal, címoldal-helyettesítők 2. Kiadás 3. A dok.típus speciális adatai. Számozás Előcímlap, gerinc, címszalag 4. Megjelenés 5. Fizikai jellemzők Az IK egésze 6. Sorozat 7. Megjegyzések Bármely forrás 8. Terjesztési adatok Időszaki kiadványok leírása

46 A leírás nyelve és írásrendszere Az adatok írásmódja
Az adatokat azon a nyelven és abban az írásrendszerben kell megadni, ahogy azok a főforrásban találhatók Nemzetközileg használt kifejezések rövidítésjegyzékét lásd a 23. oldalon A nagy kezdőbetűk használatát és a nagybetűs írásmódot a közölt adat nyelvének megfelelő helyesírási szabályok határozzák meg DE: Nagy kezdőbetű minden adatcsoport kezdő szava Ha a címben, személyek nevében és testületi nevekben a tipográfiai megoldásnak jelzés értéke van, akkor az írásmódot a bibliográfiai leírásban is meg kell tartani Időszaki kiadványok leírása

47 Részletes szabályok: 1. adatcsoport
MóraSzósz : a Móra Ferenc Általános és Középiskola jubileumi kiadványa.  ápr. - [Győr] : [Móra Ferenc Általános és Középiskola], 2004. - Ill. ; 45 cm Alkalmi kiadvány Időszaki kiadványok leírása

48 Részletes szabályok: 1. adatcsoport
Bükkalja : a kistérség önkormányzatainak lapja / fel.szerk. Pataki Katalin. - [?]-. - Tiszaújváros : Gaudeamus Vállalkozás, [2003]-. - Ill. ; 30 cm Havonként. - Közreadó: Bogács. Önkormányzat. - Közreadó: Borsodgeszt. Önkormányzat. - Közreadó: Bükkábrány. Önkormányzat. - Közreadó: Bükkzsérc. Önkormányzat. - Közreadó: Cserépfalu. Önkormányzat. - Közreadó: Cserépváralja. Önkormányzat. - Közreadó: Kács. Önkormányzat. - Közreadó: Kisgyőr. Önkormányzat. - Közreadó: Sály. Önkormányzat. - Közreadó: Szomolya. Önkormányzat. - Közreadó: Tard. Önkormányzat. - Közreadó: Tibolddaróc. Önkormányzat. - A leírás kiinduló alapja: = újévi sz. (2004. jan.) Időszaki kiadványok leírása

49 Részletes szabályok: 1. adatcsoport
Műszaki-gazdasági információ. Vállalatirányítás / Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár ; szakszerk. Nagy Gábor Ádám. - 2004, 1-. - Budapest : BME OMIKK,  - Ill. ; 21 cm + CD-ROM melléklet Havonként. - Címvált.: Vállalatirányítás. - Előzm.: Műszaki gazdasági információ. Vállalati szervezés, kontrolling ; Műszaki-gazdasági információ. Korszerű vezetés : az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár információs kiadványa. - Szalagcím: BME OMIKK. Vállalatirányítás ISSN   = Műszaki-gazdasági információ. Vállalatirányítás Időszaki kiadványok leírása

50 Részletes szabályok: 1. adatcsoport
Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny : a ... évi verseny feladatai és megoldásai / Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány ; [szerk.] Erdős Gábor.   - [Nagykanizsa] : Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány,  - Ill. ; 23 cm. - (Kenguru füzetek) Évenként ISSN   = Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny Időszaki kiadványok leírása

51 Részletes szabályok: 1. adatcsoport
A Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium évkönyve : a ... tanévről / kiadja a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium és a Bornemissza Gergely Alapítvány.  (2003/2004)-. - Eger : Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium : Bornemissza Gergely Alapítvány,  - Ill. ; 24 cm Évenként. - Előzm.: A Bornemissza Gergely Szakképzési Intézet évkönyve : a ... tanévről. - Előzéklapi cím: A Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium ... tanévi évkönyve. - Egyéb számozásként: 10.köt. Időszaki kiadványok leírása

52 Időszaki kiadványok leírása
2. adatcsoport: Kiadás Planet z : zenei és kulturális magazin Zeneatlasz melléklettel / főszerk. Tóth Gergely. - Magyar kiadás. - No. 01-. - Veszprém : Eutopia, [2006]-. - Ill. ; 30 cm Rendszertelenül, évenként többször. - A kiadvány rovatként tartalmazza az alcímben mellékletként említett Zeneatlasz-t (2006). - Az eredeti kiadvány címe: Planet, megjelenési adatai: Bécs : Planet Music Klub ISSN   = Planet z Időszaki kiadványok leírása

53 Részletes szabályok: 3. adatcsoport
SF&F átjáró : irodalmi és szórakoztató magazin / főszerk. Szélesi Sándor ; szerk. Michaleczky Péter [et al.]. - 1. = 13.sz. (2004. febr.)- . - Monor : Intelmedia,  - Ill. ; 24 cm Kéthavonként. - Gerinccím: Átjáró. - Előzm.: Átjáró : science-fiction és fantasy magazin. - Az induló szám ára: 688,- Ft példányonként ISSN   = SF&F Átjáró Időszaki kiadványok leírása

54 3. adatcsoport Számozás Sorszámozás + Keltezés
SF&F átjáró : irodalmi és szórakoztató magazin / főszerk. Szélesi Sándor ; szerk. Michaleczky Péter [et al.]. - 1. = 13.sz. (2004. febr.)-. - Monor : Intelmedia,  - Ill. ; 24 cm Kéthavonként. - Gerinccím: Átjáró. - Előzm.: Átjáró : science-fiction és fantasy magazin. - Az induló szám ára: 688,- Ft példányonként ISSN   = SF&F Átjáró Időszaki kiadványok leírása

55 Időszaki kiadványok leírása
Variációk Sorszámozás Sorszámozás + keltezés Keltezés Évszám + sorszám Évszám + sorszám + keltezés Új folyam megnevezése és sorszáma Időszaki kiadványok leírása

56 A Számozás adatcsoportja nyitott leírással
. – 1. évf. 1. sz. ([19]94)– . – 1. évf. 1. sz. (1994. okt. 20.)– . – jan./febr.– . – 1994, 1– . – 1994, 1. fé.– . – 1993– . – 1995, 1. (Febr.)– . – 1. sz.– Időszaki kiadványok leírása

57 A Számozás adatcsoportja lezárt leírással
. – Vol. 1, no 1 (Jan. 1990)–vol. 5. no. 12 (Dec. 1990) . – 1. évf. 1. sz. ([19]94)–3. évf. 25. sz. (1997) Időszaki kiadványok leírása

58 Időszaki kiadványok leírása
Összevont számozás Visage = Arc / főszerk. Koncz Elvira.  dec./2004. jan.-. - Budapest : Future Press Stúdió, [2004]-. - Ill. ; 30 cm Havonként. - Magyar nyelven. - Az induló szám ára: 789,- Ft példányonként ISSN   = Visage (Budapest) Időszaki kiadványok leírása

59 Időszaki kiadványok leírása
Párhuzamos számozás Délifrance hírmondó / Arany Baguette Élelmiszeripari Kft. - 1.évf. 1. = különszám (2003. szept. 21.)-. - Kecskemét : Arany Baguette Élelmiszeripari Kft.,  - Ill. ; 45 cm Rendszertelenül, évenként többször Időszaki kiadványok leírása

60 Időszaki kiadványok leírása
Számozás nélküli IK Totalliga / fel.szerk. Imre Mátyás. - [S.d.]-. - [Budapest] : Liga Marketing, [2004]-. - Ill. ; 29 cm Havonként. - Közreadó: Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga (2004). - Hátlapjával egybekötve jelenik meg a Total sport című kiadvánnyal (2004) ISSN   = Totalliga Időszaki kiadványok leírása

61 Időszaki kiadványok leírása
Próbaszám számozása Túravilág magazin : szabadidő- és életmódmagazin program- és túraajánlóval / főszerk. Gulyás Zsuzsa. - 1.évf. 0.sz. (2004. aug.) ; 1.évf. 1.sz. (2004. szept.)-. - Székesfehérvár : Túravilág,  - Ill. ; 30 cm Havonként. - Az induló szám ára: 575,- Ft példányonként ISSN   = Túravilág magazin Időszaki kiadványok leírása

62 4. adatcsoport: Megjelenés
  A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának emlékkönyve az Igazságügyi Ügyintéző Tagozaton végzettek számára / szerk. Kengyel Miklós. - [S.d.]-. - Kaposvár ; Pécs : PTE ÁJK,  - Ill. ; 30 cm Rendszertelenül Időszaki kiadványok leírása

63 4. adatcsoport: Megjelenés
Statisztikai zsebkönyv / Országos Egészségbiztosítási Pénztár ; összeáll. az OEP Közgazdasági és Biztosításpolitikai Főosztály Statisztikai Osztálya.   - Budapest : OEP,  - Ill. ; 14 cm Évenként. - Előzm.: Az egészségbiztosítás statisztikai zsebkönyve. - További kiadása: Statistical almanach Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest, ISSN  - Más nyelvű kiadás: Statistical almanach (2003). - Azonos címen élt: 1994. - Az induló számban az előzmény ISSN-je szerepel ISSN   = Statisztikai zsebkönyv (Országos Egészségbiztosítási Pénztár. 2002) Időszaki kiadványok leírása

64 4. adatcsoport: Megjelenés
Office & management : folyóirat a munka világáról / szerk. Tordai Tamás.  jún.-. - [Budapest] : Angolpark Kiadó ; Budapest : Európai Tudásközpont Kft.,  - Ill. ; 28 cm Negyedévenként ISSN   = Office & management (Budapest) Időszaki kiadványok leírása

65 Kétséges megjelenési adatok írásmódja
UniBest : az Unilever Magyarország hírlevele. - [?]-. - [Budapest] : Unilever, [2003?]-. - Ill. ; 30 cm Rendszertelenül, évenként többször. - A leírás kiinduló alapja: 2003, nyár Időszaki kiadványok leírása

66 5. adatcsoport: Fizikai jellemzők
Illusztráció Méret Melléklet 6. adatcsoport: Sorozat Időszaki kiadványok leírása

67 A leírás tárgya: a sorozat
  Szép szó : egri könyvek /sorozatszerk. Lantosné Széki Erika. - [Eger] : Egri Ny., cm   ISSN = Szép szó (Eger) Időszaki kiadványok leírása

68 A leírás tárgya: a konkrét mű
Madách Imre ( )   Az ember tragédiája / Madách Imre.- [Eger] : Egri Ny., p. ; 21 cm. - (Szép szó, ISSN )   Drámai költemény   ISBN fűzött : 280,- Ft Időszaki kiadványok leírása

69 Időszaki kiadványok leírása
Új sorozat Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a francia irodalom köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Romanica. Colloque des doctorants en litérature française / szerk. Földes Györgyi [et al.]. - Ú.s., 29.köt.-. - Eger : EKF, impr. [2003]-. - 24 cm Rendszertelenül. - További szerkesztő: Kaló Krisztina. - A főcím forrása a borító verzó, párhuzamos cím a címoldalon. - Címvált.: Tanulmányok a francia irodalom köréből ; Colloque des doctorants en littérature française. - Előzm.: Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a francia nyelv, irodalom és kultúra köréből. - Francia nyelven. - Az induló kötetben az előzmény ISSN-je szerepel ISSN   = Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a francia irodalom köréből Időszaki kiadványok leírása

70 7. adatcsoport: Megjegyzések
Gjána ganga : jóga magazin = A bölcsesség folyama / szerk. Egri Sándor [et al.]. - 1.évf. 1.sz. (2000. jan.)-. - Debrecen : [Ganga Baráti Kör],  - Ill. ; 30 cm Rendszertelenül, évenként többször. - További szerkesztő: ifj. Kökény Tibor. - GG (a kolofonban). - Közreadó: Ganga Baráti Kör. - Közreadó még a 13.sz. (2002/2003, tél) számtól: Jóga a Mindennapi Életben Egyesület. - Megváltozott megjelenési adatok: Debrecen : Ganga Baráti Kör ; Szeged : Jóga a Mindennapi Életben Egyesület (2003-). - Magyar nyelven. - Az induló szám ára: 160,- Ft példányonként ISSN   = Gjána ganga Időszaki kiadványok leírása

71 7.Adatcsoport Megjegyzések
Időszakosság A leírás alapja Adatcsoportok, adatelemek Tartalom Bibliográfiai kapcsolatok Időszaki kiadványok leírása

72 7. adatcsoport: Megjegyzések
Új Ifjúsági szemle : ifjúságelméleti folyóirat / társfőszerk. Bauer Béla [et al.]. - 1.évf. 1.sz. (2003, ősz)-. - [Budapest] : Új Mandátum,  - Ill. ; 24 cm Negyedévenként. - Internet: Előzm.: Ifjúsági szemle ISSN   = Új Ifjúsági szemle Időszaki kiadványok leírása

73 8. adatcsoport: Terjesztés
ISSN Kulcscím Ár Fashion street / főszerk. Ékes János ; fel.szerk. Gutman Bea. - 2007, ősz-. - Budapest : Stúdió 2000,  - Ill. ; 28 cm Negyedévenként. - További kiadása: Fashion street angolul, ISSN ISSN   = Fashion street (Magyar kiad.) Időszaki kiadványok leírása


Letölteni ppt "Bibliográfiai adatfeldolgozás II"

Hasonló előadás


Google Hirdetések