Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Időszaki kiadványok leírása 1 Bibliográfiai adatfeldolgozás II. Időszaki kiadványok leírása Egyetemi jegyzet Informatikus könyvtáros (BA) alapszak Debreceni.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Időszaki kiadványok leírása 1 Bibliográfiai adatfeldolgozás II. Időszaki kiadványok leírása Egyetemi jegyzet Informatikus könyvtáros (BA) alapszak Debreceni."— Előadás másolata:

1 Időszaki kiadványok leírása 1 Bibliográfiai adatfeldolgozás II. Időszaki kiadványok leírása Egyetemi jegyzet Informatikus könyvtáros (BA) alapszak Debreceni Egyetem Informatika Kar

2 Időszaki kiadványok leírása 2 Összeállította: Tanyiné dr. Kocsis Anikó főiskolai docens Lektorálta: Dr. Tóth Erzsébet főiskolai docens A példák alapja a A Magyar Nemzeti Bibliográfia. Új Periodikumok - WWW (MNB ÚP) negyedévente megjelenő elektronikus folyóirat, amely a Magyarországon kiadott és az Országos Széchényi Könyvtárhoz kötelespéldányként beszolgáltatott, vagy más forrásból beérkező, új indulású, illetve megváltozott című időszaki kiadványok bibliográfiai tételeit tartalmazza.

3 Időszaki kiadványok leírása 3 A dokumentum fogalma (Ismétlés)  A szó a latin docere, tanítani, oktatni igéből származik, melynek főnévi alakja tanúsítást, bizonyítást jelent. A dokumentum lényege, hogy az információt rögzítve tartalmazza. Különbséget kell tennünk a régészeti, múzeumi, művészeti dokumentumok és a könyvtári dokumentumok között.  A könyvtári dokumentumok mindig valamely lejegyzett szellemi terméket tartalmaznak. A könyvtári dokumentum hosszú ideig a nyomtatott dokumentumot, a könyvet jelentette. Ma már azonban, a számítógépes hálózatok világában a dokumentumot másképp definiáljuk: a könyvtárak által bármikor és biztosan elérhető szellemi termék.  A dokumentumtípusokat többféleképpen lehet csoportosítani:  Az előállítás technológiája szempontjából nyomtatással vagy elektronikus úton előállított dokumentumok.

4 Időszaki kiadványok leírása 4 Dokumentumtípusok  A tartalom szerinti csoportosítás a tárolt információk jellege (minősége) alapján történik. Eszerint megkülönböztetünk elsődleges (primer), másodlagos (szekunder) és harmadlagos (tercier) dokumentumokat.  Elsődleges dokumentumok azok, amelyek új információkat közölnek, például a tudományos kutatásokról szóló jelentések, folyóiratcikkek.  A másodlagos dokumentumok már ismert információkat dolgoznak fel, például tankönyvek, lexikonok.  A harmadlagos dokumentumok az ismert információkat elemző, értékelő tanulmányok.  Az információ érzékelése alapján vizuális (látható), auditív (hallható) és taktilis (tapintható egy dokumentum. Vizuális például a könyv, a kép, auditív a hanglemez, taktilis a braille írásos könyv.  Fizikai megjelenés (hordozó) szerint léteznek papír, film, mágneses és optikai hordozók.

5 Időszaki kiadványok leírása 5 Szabványok:  MSZ 3424-2:1982 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok. 83 p. VISSZAVONVA: 2001. okt. 1. Helyette lásd: KSZ/3:2001 VISSZAVONVA: 2001. okt. 1. Helyette lásd: KSZ/3:2001  A Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Bizottság által kidolgozott szabályzatok –KSZ/1:1999 Bibliográfiai leírás. Kartográfiai dokumentumok. 53 p. –KSZ/2:2000 Bibliográfiai leírás. Elektronikus dokumentumok. 93 p. –KSZ/3:2001 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok. 104 p. –KSZ/4.1:2002 HUNMARC. A bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma. 212, 2, 4, 8, 8, 8 p.

6 Időszaki kiadványok leírása 6 KSZ/3:2001 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok  Közreadja a Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabványosítási Bizottság  Jóváhagyás időpontja: 2001.  Az elektronikus időszaki kiadványokra vonatkozó leírás alapelveit a „KSZ/2:2000 Bibliográfiai leírás. Elektronikus dokumentumok” szabvány tartalmazza

7 Időszaki kiadványok leírása 7 Fogalom-meghatározásokkal kapcsolatos weboldalak: 1. Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár, URL: http://www.tankonyvtar.hu/konyvtartudomany/konyvtari- 080905-12 http://www.tankonyvtar.hu/konyvtartudomany/konyvtari- 080905-12 http://www.tankonyvtar.hu/konyvtartudomany/konyvtari- 080905-12 2. Prejczer Paula: Fogalomgyűjtemény a Katalogizálás oktatásához és tanulásához, URL: http://mek.oszk.hu/03100/03126/03126.doc http://mek.oszk.hu/03100/03126/03126.doc 3. Országos Széchényi Könyvtár – Könyvtári Intézet – Fogalomtár – Gyűjtemény, URL: http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/fogalomtar/fogalo mtar.php http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/fogalomtar/fogalo mtar.php http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/fogalomtar/fogalo mtar.php

8 Időszaki kiadványok leírása 8 Időszaki kiadvány Olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely egymást követő részegységekből (számokból, füzetekből, kötetekből, évfolyamokból stb.) áll; ezeket rendszerint számozásuk, keltezésük, kronologikus vagy egyéb megjelölésük különbözteti meg egymástól Fajtái: hírlap, folyóirat, évkönyv, sorozat, időszakosan megjelenő jelentések, beszámolók, közlemények, időszakosan megjelenő adat- és címtárak, időszakosan megrendezett konferenciák, kongresszusok kiadványai

9 Időszaki kiadványok leírása 9 Az IK-ok főbb típusai  Folyóirat: általában szabályos időközökben kéthetenként, havonta, kéthavonta, negyedévenként, de legalább évente kétszer megjelenő kiadvány  Cinema (magyar kiadás) (DVD melléklettel) Cinema : Európa legnagyobb filmmagazinja ; főszerk. Ezüst Rita ; szerk. Ruszina Rita. - 4. = 137.sz. ([20]03. ápr.)-. - Budapest : Cinema, 2003-. - Ill. ; 28 cm + DVD melléklet Havonként. - Előzm.: Cinema : Európa filmmagazinja. - Magyar nyelven. - Melléklet: Mulholland - Gyilkos negyed (DVD) (2003), A zsaru szava - Arlette szerencséje (DVD) (2004). - Az induló szám ára: 1795,- Ft példányonként ISSN 1589-5297 = Cinema (Budapest. DVD melléklettel) ISSN 1589-5297 = Cinema (Budapest. DVD melléklettel)

10 Időszaki kiadványok leírása 10 Az IK-ok főbb típusai Évköny: általában évente, esetleg ritkábban megjelenő kiadvány, amelynek rendeltetése egy szakterület vagy testület tudományos eredményeinek, illetve munkásságának rendszeres áttekintő ismertetése, illetve az ezekre vonatkozó adminisztratív, és egyéb — főként összefoglaló — adatok közlése Pl.: Évkönyv / Kossuth Lajos Általános Iskola. - 2008/2009-. - [Budapest] : Kossuth Lajos Általános Iskola, [2009]-. - Ill. ; 21 cm Évenként. - Címváltozat: Kossuth Lajos Általános Iskola, évkönyv Évkönyv / Kossuth Lajos Általános Iskola. - 2008/2009-. - [Budapest] : Kossuth Lajos Általános Iskola, [2009]-. - Ill. ; 21 cm Évenként. - Címváltozat: Kossuth Lajos Általános Iskola, évkönyv

11 Időszaki kiadványok leírása 11 Az IK-ok főbb típusai  Sorozat: olyan időszaki kiadvány, amelyben minden részegységnek — a sorozat szakcímén kívül – saját részcíme is van(lsd. bővebb kifejtését a szabványban) Lehet: számozott és számozatlan Pl.: "Klíma-21" füzetek : klímaváltozás, hatások, válaszok = "Clima-21" brochures : climate change, impacts, responses = "Klima-21" brošûry : izmenenie klimata, vliâniâ, otvety = "Klima- 21" Hefte : Klimaänderung, Auswirkungen, Lösungen / MTA-BCE Kutatócsoport, Klímavédelmi Kutatások Koordinációs Iroda, MTA KSZI ; szerk. Csete László. - 49. sz. (2007)-. - [Budapest] : MTA- BCE Kutatócsoport : Klímavédelmi Kutatások Koordinációs Iroda : MTA KSZI, 2007-. - Ill. ; 23 cm Félévenként. - Előzménye: Agro-21" füzetek., ISSN 1218-5329 ISSN 1789-428X = "Klíma-21" füzetek "Klíma-21" füzetek : klímaváltozás, hatások, válaszok = "Clima-21" brochures : climate change, impacts, responses = "Klima-21" brošûry : izmenenie klimata, vliâniâ, otvety = "Klima- 21" Hefte : Klimaänderung, Auswirkungen, Lösungen / MTA-BCE Kutatócsoport, Klímavédelmi Kutatások Koordinációs Iroda, MTA KSZI ; szerk. Csete László. - 49. sz. (2007)-. - [Budapest] : MTA- BCE Kutatócsoport : Klímavédelmi Kutatások Koordinációs Iroda : MTA KSZI, 2007-. - Ill. ; 23 cm Félévenként. - Előzménye: Agro-21" füzetek., ISSN 1218-5329 ISSN 1789-428X = "Klíma-21" füzetek

12 Időszaki kiadványok leírása 12 Az IK-ok főbb típusai  A kongresszusi anyagokat a rendező szerv, intézmény adja ki vagy az eseménnyel egy időben, vagy utólag. A kiadvány az elhangzott előadásokat és sokszor a hozzászólásokat is tartalmazza. Felsorolja a résztvevőket, feltüntetve, hogy milyen terület szakemberei és milyen intézményben dolgoznak. Csak a rendszeres időszakonként megrendezett, ún. számozott kongresszusok anyagai tartoznak az időszaki kiadványok közé. Típusai: Szimpozion a szűkebb körű, nemzetközi tudományos tanácskozás. Kongresszus a nagy fontosságú tárgyban, nagy számú és magas rangú résztvevőkkel tartott országos vagy nemzetközi tanácskozás. Kongresszus a nagy fontosságú tárgyban, nagy számú és magas rangú résztvevőkkel tartott országos vagy nemzetközi tanácskozás. Konferencia a nagyobb számú résztvevővel tartott szakmai tanácskozás, értekezlet, vitaülés.

13 Időszaki kiadványok leírása 13 Konferencia-kiadvány  Tudományos diákköri konferencia / kiad. az ME Műszaki Anyagtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa ; szerk. Póliska Csaba. - 1.évf. 1.sz. (2005/2006)-. - Miskolc : ME MAK TDT, 2005-. - Ill. ; 25 cm Évenként. - A főcím forrása a borító, címe a címoldalon: Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának kiadványa (2005/2006). - Címvált.: Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának kiadványa ; ME Műszaki Anyagtudományi Kar TDK konferencia ISSN 1788-0998 = Tudományos diákköri konferencia (Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar)

14 Időszaki kiadványok leírása 14 Egyéb típusok: éves jelentés Annual report / Pannon Regional Knowledge Centre. - 2008-. - Veszprém : Pannon Regional Knowledge Centre, [2009]-. - Ill. ; 30 cm Évenként. - Egys. cím: Annual report (Pannon Egyetem, Veszprém. Műszaki Informatikai Kar. FuturIT Informatikai Biztonsági Tudásközpont) ; Annual report (Pannon Egyetem, Veszprém. Regionális Tudásközpont. ÖkoRET Környezetbiztonsági Informatika Tudásközpont). - Címváltozat: Annual report / FuturIT Integrated Security Research & Development Centre ; Annual report / ÖkoRET. - További kiadása: Éves jelentés Pannon Egyetem, Veszprém. Regionális Tudásközpont, ISSN 2060-937X ISSN 2060-8667 = Annual report (Pannon Regional Knowledge Centre) Pannon Egyetem (Veszprém). Regionális Tudásközpont Annual report / Pannon Regional Knowledge Centre. - 2008-. - Veszprém : Pannon Regional Knowledge Centre, [2009]-. - Ill. ; 30 cm Évenként. - Egys. cím: Annual report (Pannon Egyetem, Veszprém. Műszaki Informatikai Kar. FuturIT Informatikai Biztonsági Tudásközpont) ; Annual report (Pannon Egyetem, Veszprém. Regionális Tudásközpont. ÖkoRET Környezetbiztonsági Informatika Tudásközpont). - Címváltozat: Annual report / FuturIT Integrated Security Research & Development Centre ; Annual report / ÖkoRET. - További kiadása: Éves jelentés Pannon Egyetem, Veszprém. Regionális Tudásközpont, ISSN 2060-937X ISSN 2060-8667 = Annual report (Pannon Regional Knowledge Centre) Pannon Egyetem (Veszprém). Regionális Tudásközpont

15 Időszaki kiadványok leírása 15 Egyéb típusok: hírlevél, tudományos közlemény  Béres Egészségtár hírlevél. - [2008. jan.]-. - Budapest : Béres Egészségtár Kft., [2008]-. - Ill. ; 30 cm Havonként. - Címváltozat: Hírlevél / Béres Egészségtár. - A leírás alapja: 2008.  Tudományos közlemények / Károly Róbert Főiskola ; szerk. Dinya László. - 2004-. - Gyöngyös : Károly Róbert Főiskola, 2004-. - Ill. ; 21 cm Évenként. - Összefogl. angol nyelven ISSN 1788-3121 = Tudományos közlemények (Károly Róbert Főiskola)

16 Időszaki kiadványok leírása 16 Időszaki kiadványok = sokszínűség, változatosság…

17 Időszaki kiadványok leírása 17 Mi az ISSN?  Az ISSN (International Standard Serial Number) az időszaki kiadványok és egyéb folytatódó dokumentumok nemzetközi szabványos azonosító száma.  Numerikus kód, mely a folytatódó dokumentumok egyértelmű azonosítására szolgál.  Az ISSN nyolc számjegyből áll, a numerikus kód elemei – a könyveket azonosító ISBN-től eltérően – semmiféle jelentést nem hordoznak, csupán azonosító funkciót töltenek be.  Az ISSN alkalmazását az ISO 3297 nemzetközi szabvány, illetve annak honosított változata, az MSZ ISO 3297 írja elő. annak honosított változata, az MSZ ISO 3297 írja elő.

18 Időszaki kiadványok leírása 18 Az ISSN megállapítása A Magyar Köztársaság területén megjelenő időszaki kiadványok és egyéb folytatódó dokumentumok ISSN-nel történő ellátása az Országos Széchényi Könyvtárban működő Magyar ISSN Nemzeti Központ feladata. A Magyar Köztársaság területén sokszorosított és/vagy terjesztett, de nem magyarországi impresszumú időszaki kiadványok és integráló dokumentumok ISSN-nel történő ellátása a kiadó székhelye szerint illetékes ország ISSN központjának hatáskörébe tartozik. Ha a kiadó székhelye szerint illetékes országban nem működik ISSN nemzeti központ, a folytatódó dokumentum az ISSN Nemzetközi Központtól kaphat ISSN számot. A párizsi ISSN Nemzetközi Központ látja el dokumentumazonosítóval a nemzetközi szervezetek és rendezvények folytatódó kiadványait is – az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala (Luxembourg) által kiadott dokumentumok kivételével, melyek szabványos azonosítása az OPOCE (L'Office des publications officielles des Communautés européennes = The Office for Official Publications of the European Communities) illetékességébe tartozik.

19 Időszaki kiadványok leírása 19 Kulcscím  Minden ISSN egy adott időszaki kiadványt azonosít.  Az ISSN azonosító számhoz elválaszthatatlanul kapcsolódik az ISSN nemzetközi számítógépes nyilvántartási rendszerének előírásai szerint szabványosított címforma, azaz a kulcscím.  E szoros kapcsolat miatt, ha a dokumentum címében bekövetkezett változás folytán a kulcscím megváltozik, a megváltozott címet egy másik ISSN-nel kell azonosítani.

20 Időszaki kiadványok leírása 20 Az ISSN rekord A rekordok adatelemei a következők:  ISSN  Kulcscím  Rövidített kulcscím  Variáns címek (párhuzamos címek, borítócím, egyéb címváltozatok)  Megjelenési hely  Kiadó  Közreadó testület (a kiadványon feltüntetett formában)  A kiadvány állapota: kurrens vagy megszűnt  A kiadvány indulásának és megszűnésének éve  A kiadvány megjelenési gyakorisága  A kiadvány típusa (hírlap, folyóirat, sorozat, egyéb)  A kiadvány alapszövegének nyelve  A kiadvány fizikai hordozójának jelölése (nyomtatott, Braille, audio-, videokazetta, mikrofilmlap, mágneslemez, mágnesszalag, CD-ROM, online)  A kiadó ország kódja  A bejelentő ország kódja  Dewey vagy ETO szakjelzet(ek)  A kiadvánnyal bibliográfiai kapcsolatban lévő címek ISSN-je és kulcscíme  Távoli hozzáférésű időszaki kiadványok hozzáférési módja és címe

21 Időszaki kiadványok leírása 21 A Magyarországon kiadott időszaki kiadványok és egyéb folytatódó dokumentumok ISSN-nel történő ellátását a Magyar ISSN Nemzeti Központ végzi a: kiadók/közreadók előzetes kérésére, vagy kiadók/közreadók előzetes kérésére, vagy a beérkező kötelespéldányok alapján, ill. a beérkező kötelespéldányok alapján, ill. távoli hozzáférésű időszaki kiadványok esetében: a megjelent/közzétett kiadványok alapján. távoli hozzáférésű időszaki kiadványok esetében: a megjelent/közzétett kiadványok alapján. Az ISSN

22 Időszaki kiadványok leírása 22 Időszaki kiadványok kötelespéldány- szolgáltatása  A megjelentetett, legalább ötven példányban sokszorosított és terjesztett sajtótermékekből ingyenesen kötelespéldányt kell szolgáltatni a Kötelespéldány rendelet – A Kormány 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelete a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról – előírásai szerint.  Az időszaki kiadvány minden megjelent lapszámából, füzetéből, kötetéből, optikai lemezéből stb., a cserelapos kiadvány alapkötetéből és minden frissítéséből stb. 6-6 kötelespéldányt kell szolgáltatni az Országos Széchényi Könyvtár számára, a megjelenést követő hónap 15. napjáig.

23 Időszaki kiadványok leírása 23 Az IK-ok adatforrásai (rangsorban)  Címoldal  Címoldal-helyettesítők (sorrend!!: borító, lapfej, szerkesztőségi oldal, kolofon, a borítófedél egyéb oldalai)  Előcímlap, gerinc, címszalag  Az IK többi része  Az IK-on kívüli (külső) források

24 Időszaki kiadványok leírása 24 Összetett cím Közös cím + alárendelt cím megjelölése + (és/vagy) alárendelt cím Blikk nők. Különszám / főszerk. Fazekas Kira ; fel. szerk. R. Kövér Balázs. - 1.évf. 1.sz. (2005. nov. 9.)-. - Budapest : Euromédia, 2005-. - Ill. ; 28 cm Havonként. - Tematikus számokkal jelenik meg (2005). - Címvált.: Blikk nők extra. - Főlap: Blikk nők (2005-). - Az induló számban a főlap ISSN-je szerepel ISSN 1787-4890 = Blikk nők. Különszám Blikk nők. Különszám / főszerk. Fazekas Kira ; fel. szerk. R. Kövér Balázs. - 1.évf. 1.sz. (2005. nov. 9.)-. - Budapest : Euromédia, 2005-. - Ill. ; 28 cm Havonként. - Tematikus számokkal jelenik meg (2005). - Címvált.: Blikk nők extra. - Főlap: Blikk nők (2005-). - Az induló számban a főlap ISSN-je szerepel ISSN 1787-4890 = Blikk nők. Különszám

25 Időszaki kiadványok leírása 25 Főlap:  Olyan IK, amely kapcsolatban van egy vagy több, tőle tartalmában eltérő, neki alárendelt kiadvánnyal.  A kiadványok valamelyike utal a bibliográfiai kapcsolatra.

26 Időszaki kiadványok leírása 26 Auto trader. Európai személygépkocsik : eladás, vétel, csere : az igazi képes hirdetési magazin : fényképes autós heti magazin. - 8.évf. 1/2. (2003. jan. 9/15.)-. - Budapest : Trader Publications Kft., 2003-. - Ill. ; 29 cm Hetenként. - Címváltozat: Hungary auto trader európai személygépkocsik. - Címváltozat a kolofonban: Budapest auto trader magazines. - Egyéb adatként: '96-ig. - Egyéb keltezésként a címszalagban: 2003. 01. 10/16. - Internet: http://www.trader.hu. - Előbb: Auto trader, ISSN 1417-1422 ISSN 1589-2905 = Auto trader. Európai személygépkocsik '96-ig : 198,- Ft példányonként. Auto trader. Európai személygépkocsik : eladás, vétel, csere : az igazi képes hirdetési magazin : fényképes autós heti magazin. - 8.évf. 1/2. (2003. jan. 9/15.)-. - Budapest : Trader Publications Kft., 2003-. - Ill. ; 29 cm Hetenként. - Címváltozat: Hungary auto trader európai személygépkocsik. - Címváltozat a kolofonban: Budapest auto trader magazines. - Egyéb adatként: '96-ig. - Egyéb keltezésként a címszalagban: 2003. 01. 10/16. - Internet: http://www.trader.hu. - Előbb: Auto trader, ISSN 1417-1422 ISSN 1589-2905 = Auto trader. Európai személygépkocsik '96-ig : 198,- Ft példányonként. Auto trader. Európán kívüli személygépkocsik : eladás, vétel, csere : az igazi képes hirdetési magazin : fényképes autós heti magazin. - [?]-. - Budapest : Trader Publications Kft., [2003]-. - Ill. ; 29 cm Hetenként. - Címváltozat: Hungary auto trader Európán kívüli személygépkocsik. - Címváltozat a kolofonban: Budapest auto trader magazines, Auto trader magazin, Európán kívüli személygépkocsik. - A leírás kiinduló alapja: 8.évf. 3. (2003. jan. 16/22.). - Egyéb keltezésként a címszalagban: 2003. 01. 17/23. - Internet: http://www.trader.hu. - Előbb: Auto trader, ISSN 1417-1422 ISSN 1589-2921 = Auto trader. Európán kívüli személygépkocsik : 198,-Ft példányonként. Auto trader. Európán kívüli személygépkocsik : eladás, vétel, csere : az igazi képes hirdetési magazin : fényképes autós heti magazin. - [?]-. - Budapest : Trader Publications Kft., [2003]-. - Ill. ; 29 cm Hetenként. - Címváltozat: Hungary auto trader Európán kívüli személygépkocsik. - Címváltozat a kolofonban: Budapest auto trader magazines, Auto trader magazin, Európán kívüli személygépkocsik. - A leírás kiinduló alapja: 8.évf. 3. (2003. jan. 16/22.). - Egyéb keltezésként a címszalagban: 2003. 01. 17/23. - Internet: http://www.trader.hu. - Előbb: Auto trader, ISSN 1417-1422 ISSN 1589-2921 = Auto trader. Európán kívüli személygépkocsik : 198,-Ft példányonként.

27 Időszaki kiadványok leírása 27 Átmenő év (3. Számozás adatcsoport) Az egymást követő évszámok együttesen szolgálnak a részegység jelölésére Fajtái: a) iskolai év b)akadémiai év Évkönyv / Székely Bertalan Általános Iskola ; főszerk. Török Judit. - 2004/2005-. - Szada : Székely Bertalan Általános Iskola, [2005]-. - Ill. ; 28 cm Évenként Évkönyv / Székely Bertalan Általános Iskola ; főszerk. Török Judit. - 2004/2005-. - Szada : Székely Bertalan Általános Iskola, [2005]-. - Ill. ; 28 cm Évenként

28 Időszaki kiadványok leírása 28 IK-ok egyesülése, megszűnése  Beolvadás  Összeolvadás  Kiválás  Szétválás Előbbi cím Utóbbi cím

29 Időszaki kiadványok leírása 29 Bibliográfiai egység  Az a dokumentum, amelyről a leírás készül.  Ez lehet: - az IK egésze -az IK egy részegységének csoportja Hemofília : a Hemofíliások Baráti Körének folyóirata. - 5.évf. 1.sz. (2003. márc.)-. - Budapest : Hemofília Alapítvány, 2003-. - Ill. ; 30 cm Rendszertelenül, évenként többször. - Előzm.: Baráti szó : a Hemofíliások Baráti Körének lapja Hemofília : a Hemofíliások Baráti Körének folyóirata. - 5.évf. 1.sz. (2003. márc.)-. - Budapest : Hemofília Alapítvány, 2003-. - Ill. ; 30 cm Rendszertelenül, évenként többször. - Előzm.: Baráti szó : a Hemofíliások Baráti Körének lapja

30 Időszaki kiadványok leírása 30 Időszakosság  Az IK részegységeinek megjelenési gyakorisága  Pl.: havonként, félévenként, naponta, rendszertelenül, évente többször stb. Bátorligeti hírek / kiad. a Bátorligeti Önkormányzat ; fel. szerk. Kovács Éva. - 2006. dec.-. - Bátorliget : Önkormányzat, 2006-. - Ill. ; 29 cm Bátorligeti hírek / kiad. a Bátorligeti Önkormányzat ; fel. szerk. Kovács Éva. - 2006. dec.-. - Bátorliget : Önkormányzat, 2006-. - Ill. ; 29 cm Negyedévenként. Negyedévenként.

31 Időszaki kiadványok leírása 31 Induló részegység  Az IK elsőként megjelenő részegysége Borsod megyei hirdető mix : hirdetőújság, hetilap. - 1. évf. 1. sz. (2005. dec. 6.)-. - Miskolc : Handels Plus, 2005-. - Ill. ; 30 cm Hetenként. - Címvált.: Hirdető mix ISSN 1788-6902 = Borsod megyei hirdető mix Borsod megyei hirdető mix : hirdetőújság, hetilap. - 1. évf. 1. sz. (2005. dec. 6.)-. - Miskolc : Handels Plus, 2005-. - Ill. ; 30 cm Hetenként. - Címvált.: Hirdető mix ISSN 1788-6902 = Borsod megyei hirdető mix

32 Időszaki kiadványok leírása 32 Közreadó  Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a mű szellemi tartalmáért felelős. Jászkunság : az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület folyóirata / főszerk. Örsi Julianna. - 49. évf., 1956-os különszám (2006)-. - Szolnok : MTA Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, 2006-. - Ill. ; 24 cm Rendszertelenül, évenként többször. - Előzménye: Élő Jászkunság., ISSN 1786-0679 ISSN 1788-7259 = Jászkunság (2006) Jászkunság : az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület folyóirata / főszerk. Örsi Julianna. - 49. évf., 1956-os különszám (2006)-. - Szolnok : MTA Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, 2006-. - Ill. ; 24 cm Rendszertelenül, évenként többször. - Előzménye: Élő Jászkunság., ISSN 1786-0679 ISSN 1788-7259 = Jászkunság (2006)

33 Időszaki kiadványok leírása 33 Közreműködő(k)  Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a mű szellemi tartalmának létrehozásában részt vesz, és a szerzőhöz, közreadóhoz vagy a szerkesztőhöz képest alárendelt, ill. járulékos szerepet tölt be…  Szeretem Sümeget : ingyenes regionális hírlevél / összeáll. Lőrincz Zsuzsa. - [1. (2006)]-. - [Székesfehérvár] : Chair&Man, [2006]-. - Ill. ; 41 cm Rendszertelenül, évenként többször. - A leírás alapja: 2. (2006. szept.) Rendszertelenül, évenként többször. - A leírás alapja: 2. (2006. szept.)

34 Időszaki kiadványok leírása 34 Lezárt és nyitott leírás  Lezárt leírás: Az Ik egészéről készített leírás, amelyben a leírt adatok további kiegészítést nem igényelnek, mert az IK megjelenése lezárult.  Nyitott leírás: Az Ik egy vagy több részegységéről készített leírás, amelyben a leírt adatok további kiegészítést igényelnek, hiszen az IK megjelenése folyamatos.

35 Időszaki kiadványok leírása 35 Próbaszám, Szünetelés – Újraindulás, Új folyam  Budavári harsona : szenzációs különkiadás. - 2004. szept. 4-. - [Budapest] : [Budai Várgondnokság], 2004-. - Ill. ; 42 cm Alkalmi kiadvány. - Közreadó: Budai Várgondnokság Kht. (Budapest)  Haditechnikai füzetek : a Honvédelmi Minisztérium Technológiai Hivatalának tudományos kiadványa / fel.szerk. Hajdú Ferenc. - 2004, 1. = 5.sz.-. - Budapest : HM TH, 2004-. - Ill. ; 29 cm Negyedévenként. - Korábbi számai kis példányszámban jelentek meg ISSN 1785-7406 = Haditechnikai füzetek

36 Időszaki kiadványok leírása 36 KSZ/3 Általános előírások A leírás tárgya és alapja  A leírás tárgya lehet az IK egésze, ill. az IK egy részegységeinek egy csoportja  Új bibliográfiai egységről beszélünk, ha –a főcím tartósan és jelentősen megváltozik, –generikus főcím esetén a közreadó testület neve tartósan és jelentősen megváltozik, –ha az IK új kiadásban jelenik meg (elektronikus forma)

37 Időszaki kiadványok leírása 37 A leírás tárgya az IK egésze  A LEÍRÁS KIINDULÓ ALAPJA AZ INDULÓ RÉSZEGYSÉG – nyitott leírás!  Az induló részegység megváltozott adatait a 7. Megjegyzések adatcsoportban kell megjeleníteni  Ha az IK megszűnik a bibliográfiai leírást le kell zárni: a 3. Számozás adatcsoportját ki kell egészíteni az utolsó részegység számozási adataival, valamint a 4. Megjelenés adatcsoportot az utolsó részegység megjelenési évével

38 Időszaki kiadványok leírása 38 A leírás tárgya az IK egésze (lezárt leírás) Baranya press : ingyenes megyei kéthetilap / fel.szerk. Gilbert Csaba. - 1.évf. 1.sz. (2006. márc. 6.)-1.évf. 22.sz. (2006. szept. 14.). - [Pécs] : Baranya Press, 2006. - Ill. ; 34 cm Baranya press : ingyenes megyei kéthetilap / fel.szerk. Gilbert Csaba. - 1.évf. 1.sz. (2006. márc. 6.)-1.évf. 22.sz. (2006. szept. 14.). - [Pécs] : Baranya Press, 2006. - Ill. ; 34 cm Kéthetenként. - Folyt.: Dél-Baranya press : ingyenes információs és kereskedelmi lap Kéthetenként. - Folyt.: Dél-Baranya press : ingyenes információs és kereskedelmi lap

39 Időszaki kiadványok leírása 39 A leírás tárgya az IK egésze (nyitott leírás) Baranyai civil korzó : regionális közösségi lap / kiad. a Nevelők Háza Egyesület ; szerk. vez. Pusch Gizella. - 1.évf. 1.sz. (2005. nov.)-. - Pécs : Nevelők Háza Egyesület, 2005-. - Ill. ; 30 cm Havonként. - Címvált.: Civil korzó ISSN 1787-9728 = Baranyai civil korzó Baranyai civil korzó : regionális közösségi lap / kiad. a Nevelők Háza Egyesület ; szerk. vez. Pusch Gizella. - 1.évf. 1.sz. (2005. nov.)-. - Pécs : Nevelők Háza Egyesület, 2005-. - Ill. ; 30 cm Havonként. - Címvált.: Civil korzó ISSN 1787-9728 = Baranyai civil korzó

40 Időszaki kiadványok leírása 40 A leírás tárgya az IK részegységeinek egy csoportja  A leírás kiinduló alapja a mindenkori (rendelkezésre álló) első részegység  A 3. Számozás adatcsoportja az induló és megszűnő részegységek számozási adatait tartalmazza  A 4. Megjelenés adatcsoportja az induló és megszűnő részegységek megjelenési évét tartalmazza  A 7. Megjegyzések adatcsoportban kell megadni a leírás kiinduló alapjául, ill. a lezárás alapjául szolgáló részegységek számozási adatait és megjelenési éveit

41 Időszaki kiadványok leírása 41 A leírás tárgya az IK részegységeinek egy csoportja Diskurzus : a Széchenyi István Egyetem szakkollégiumi havilapja / főszerk. Smuk Péter ; szerk. Benis Péter [et al.]. - [?]-. - [Győr] : [SZIE], [2004]-. - Ill. ; 30 cm Havonként. - Címvált.: Dis-kurzus. - A leírás kiinduló alapja: 2.évf. 4.sz. (2005. szept.) Diskurzus : a Széchenyi István Egyetem szakkollégiumi havilapja / főszerk. Smuk Péter ; szerk. Benis Péter [et al.]. - [?]-. - [Győr] : [SZIE], [2004]-. - Ill. ; 30 cm Havonként. - Címvált.: Dis-kurzus. - A leírás kiinduló alapja: 2.évf. 4.sz. (2005. szept.)

42 Időszaki kiadványok leírása 42 A leírás tárgya az IK részegységeinek egy csoportja Őstermelő Euro Info Centre hírlevél / Primom Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Vállalkozói Központ. - [?]-. - Nyíregyháza : Primom Vállalkozói Központ, [2003]-. - Ill. ; 30 cm Rendszertelenül, évenként többször. - Címvált.: Őstermelő-Euro Info Centre hírlevél. - A leírás kiinduló alapja: 2003, 2.sz. (aug.) Őstermelő Euro Info Centre hírlevél / Primom Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Vállalkozói Központ. - [?]-. - Nyíregyháza : Primom Vállalkozói Központ, [2003]-. - Ill. ; 30 cm Rendszertelenül, évenként többször. - Címvált.: Őstermelő-Euro Info Centre hírlevél. - A leírás kiinduló alapja: 2003, 2.sz. (aug.) ISSN 1589-6757 = Őstermelő Euro Info Centre hírlevél ISSN 1589-6757 = Őstermelő Euro Info Centre hírlevél

43 Időszaki kiadványok leírása 43 A leírás adatcsoportjai  1. Cím és szerzőségi közlés  2. Kiadás  3. A dok.típus speciális adatai. Számozás  4. Megjelenés  5. Fizikai jellemzők  6. Sorozat  7. Megjegyzések  8. Terjesztési adatok

44 Időszaki kiadványok leírása 44 Az adatelemek egyezményes jelei Adatforrások Egyezményes jelek: lásd KSZ/3 szabvány, 17- 21. oldal Források rangsora:  Címoldal  Címoldal-helyettesítők (sorrend!!: borító, lapfej, szerkesztőségi oldal, kolofon, a borítófedél egyéb oldalai)  Előcímlap, gerinc, címszalag  Az IK többi része  Az IK-on kívüli (külső) források

45 Időszaki kiadványok leírása 45 Az adatok főforrása adatcsoportonként A leírás adatcsoportjai Főforrás 1. Cím és szerzőségi közlés Címoldal, címoldal-helyettesítők 2. Kiadás Címoldal, címoldal-helyettesítők 3. A dok.típus speciális adatai. Számozás Címoldal, címoldal-helyettesítők Előcímlap, gerinc, címszalag 4. Megjelenés Címoldal, címoldal-helyettesítők Előcímlap, gerinc, címszalag 5. Fizikai jellemzők Az IK egésze 6. Sorozat Címoldal, címoldal-helyettesítők Előcímlap, gerinc, címszalag 7. Megjegyzések Bármely forrás 8. Terjesztési adatok Bármely forrás

46 Időszaki kiadványok leírása 46 A leírás nyelve és írásrendszere Az adatok írásmódja  Az adatokat azon a nyelven és abban az írásrendszerben kell megadni, ahogy azok a főforrásban találhatók  Nemzetközileg használt kifejezések rövidítésjegyzékét lásd a 23. oldalon  A nagy kezdőbetűk használatát és a nagybetűs írásmódot a közölt adat nyelvének megfelelő helyesírási szabályok határozzák meg  DE: Nagy kezdőbetű minden adatcsoport kezdő szava  Ha a címben, személyek nevében és testületi nevekben a tipográfiai megoldásnak jelzés értéke van, akkor az írásmódot a bibliográfiai leírásban is meg kell tartani

47 Időszaki kiadványok leírása 47 Részletes szabályok: 1. adatcsoport MóraSzósz : a Móra Ferenc Általános és Középiskola jubileumi kiadványa. - 2004. ápr. - [Győr] : [Móra Ferenc Általános és Középiskola], 2004. - Ill. ; 45 cm MóraSzósz : a Móra Ferenc Általános és Középiskola jubileumi kiadványa. - 2004. ápr. - [Győr] : [Móra Ferenc Általános és Középiskola], 2004. - Ill. ; 45 cm Alkalmi kiadvány Alkalmi kiadvány

48 Időszaki kiadványok leírása 48 Részletes szabályok: 1. adatcsoport Bükkalja : a kistérség önkormányzatainak lapja / fel.szerk. Pataki Katalin. - [?]-. - Tiszaújváros : Gaudeamus Vállalkozás, [2003]-. - Ill. ; 30 cm Bükkalja : a kistérség önkormányzatainak lapja / fel.szerk. Pataki Katalin. - [?]-. - Tiszaújváros : Gaudeamus Vállalkozás, [2003]-. - Ill. ; 30 cm Havonként. - Közreadó: Bogács. Önkormányzat. - Közreadó: Borsodgeszt. Önkormányzat. - Közreadó: Bükkábrány. Önkormányzat. - Közreadó: Bükkzsérc. Önkormányzat. - Közreadó: Cserépfalu. Önkormányzat. - Közreadó: Cserépváralja. Önkormányzat. - Közreadó: Kács. Önkormányzat. - Közreadó: Kisgyőr. Önkormányzat. - Közreadó: Sály. Önkormányzat. - Közreadó: Szomolya. Önkormányzat. - Közreadó: Tard. Önkormányzat. - Közreadó: Tibolddaróc. Önkormányzat. - A leírás kiinduló alapja: 2. 1. = újévi sz. (2004. jan.) Havonként. - Közreadó: Bogács. Önkormányzat. - Közreadó: Borsodgeszt. Önkormányzat. - Közreadó: Bükkábrány. Önkormányzat. - Közreadó: Bükkzsérc. Önkormányzat. - Közreadó: Cserépfalu. Önkormányzat. - Közreadó: Cserépváralja. Önkormányzat. - Közreadó: Kács. Önkormányzat. - Közreadó: Kisgyőr. Önkormányzat. - Közreadó: Sály. Önkormányzat. - Közreadó: Szomolya. Önkormányzat. - Közreadó: Tard. Önkormányzat. - Közreadó: Tibolddaróc. Önkormányzat. - A leírás kiinduló alapja: 2. 1. = újévi sz. (2004. jan.)

49 Időszaki kiadványok leírása 49 Részletes szabályok: 1. adatcsoport Műszaki-gazdasági információ. Vállalatirányítás / Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár ; szakszerk. Nagy Gábor Ádám. - 2004, 1-. - Budapest : BME OMIKK, 2004-. - Ill. ; 21 cm + CD-ROM melléklet Havonként. - Címvált.: Vállalatirányítás. - Előzm.: Műszaki gazdasági információ. Vállalati szervezés, kontrolling ; Műszaki-gazdasági információ. Korszerű vezetés : az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár információs kiadványa. - Szalagcím: BME OMIKK. Vállalatirányítás ISSN 1785-2633 = Műszaki-gazdasági információ. Vállalatirányítás Műszaki-gazdasági információ. Vállalatirányítás / Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár ; szakszerk. Nagy Gábor Ádám. - 2004, 1-. - Budapest : BME OMIKK, 2004-. - Ill. ; 21 cm + CD-ROM melléklet Havonként. - Címvált.: Vállalatirányítás. - Előzm.: Műszaki gazdasági információ. Vállalati szervezés, kontrolling ; Műszaki-gazdasági információ. Korszerű vezetés : az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár információs kiadványa. - Szalagcím: BME OMIKK. Vállalatirányítás ISSN 1785-2633 = Műszaki-gazdasági információ. Vállalatirányítás

50 Időszaki kiadványok leírása 50 Részletes szabályok: 1. adatcsoport Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny : a... évi verseny feladatai és megoldásai / Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány ; [szerk.] Erdős Gábor. - 2002-. - [Nagykanizsa] : Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány, 2003-. - Ill. ; 23 cm. - (Kenguru füzetek) Évenként ISSN 1589-5718 = Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny : a... évi verseny feladatai és megoldásai / Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány ; [szerk.] Erdős Gábor. - 2002-. - [Nagykanizsa] : Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány, 2003-. - Ill. ; 23 cm. - (Kenguru füzetek) Évenként ISSN 1589-5718 = Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny

51 Időszaki kiadványok leírása 51 Részletes szabályok: 1. adatcsoport A Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium évkönyve : a... tanévről / kiadja a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium és a Bornemissza Gergely Alapítvány. - 120. (2003/2004)-. - Eger : Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium : Bornemissza Gergely Alapítvány, 2003-. - Ill. ; 24 cm Évenként. - Előzm.: A Bornemissza Gergely Szakképzési Intézet évkönyve : a... tanévről. - Előzéklapi cím: A Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium... tanévi évkönyve. - Egyéb számozásként: 10.köt. A Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium évkönyve : a... tanévről / kiadja a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium és a Bornemissza Gergely Alapítvány. - 120. (2003/2004)-. - Eger : Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium : Bornemissza Gergely Alapítvány, 2003-. - Ill. ; 24 cm Évenként. - Előzm.: A Bornemissza Gergely Szakképzési Intézet évkönyve : a... tanévről. - Előzéklapi cím: A Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium... tanévi évkönyve. - Egyéb számozásként: 10.köt.

52 Időszaki kiadványok leírása 52 2. adatcsoport: Kiadás Planet z : zenei és kulturális magazin Zeneatlasz melléklettel / főszerk. Tóth Gergely. - Magyar kiadás. - No. 01-. - Veszprém : Eutopia, [2006]-. - Ill. ; 30 cm Rendszertelenül, évenként többször. - A kiadvány rovatként tartalmazza az alcímben mellékletként említett Zeneatlasz-t (2006). - Az eredeti kiadvány címe: Planet, megjelenési adatai: Bécs : Planet Music Klub ISSN 1788-4888 = Planet z Planet z : zenei és kulturális magazin Zeneatlasz melléklettel / főszerk. Tóth Gergely. - Magyar kiadás. - No. 01-. - Veszprém : Eutopia, [2006]-. - Ill. ; 30 cm Rendszertelenül, évenként többször. - A kiadvány rovatként tartalmazza az alcímben mellékletként említett Zeneatlasz-t (2006). - Az eredeti kiadvány címe: Planet, megjelenési adatai: Bécs : Planet Music Klub ISSN 1788-4888 = Planet z

53 Időszaki kiadványok leírása 53 Részletes szabályok: 3. adatcsoport SF&F átjáró : irodalmi és szórakoztató magazin / főszerk. Szélesi Sándor ; szerk. Michaleczky Péter [et al.]. - 1. = 13.sz. (2004. febr.)-. - Monor : Intelmedia, 2004-. - Ill. ; 24 cm Kéthavonként. - Gerinccím: Átjáró. - Előzm.: Átjáró : science-fiction és fantasy magazin. - Az induló szám ára: 688,- Ft példányonként ISSN 1785-5586 = SF&F Átjáró SF&F átjáró : irodalmi és szórakoztató magazin / főszerk. Szélesi Sándor ; szerk. Michaleczky Péter [et al.]. - 1. = 13.sz. (2004. febr.)-. - Monor : Intelmedia, 2004-. - Ill. ; 24 cm Kéthavonként. - Gerinccím: Átjáró. - Előzm.: Átjáró : science-fiction és fantasy magazin. - Az induló szám ára: 688,- Ft példányonként ISSN 1785-5586 = SF&F Átjáró

54 Időszaki kiadványok leírása 54 3. adatcsoport Számozás Sorszámozás + Keltezés SF&F átjáró : irodalmi és szórakoztató magazin / főszerk. Szélesi Sándor ; szerk. Michaleczky Péter [et al.]. - 1. = 13.sz. (2004. febr.)-. - Monor : Intelmedia, 2004-. - Ill. ; 24 cm Kéthavonként. - Gerinccím: Átjáró. - Előzm.: Átjáró : science- fiction és fantasy magazin. - Az induló szám ára: 688,- Ft példányonként ISSN 1785-5586 = SF&F Átjáró SF&F átjáró : irodalmi és szórakoztató magazin / főszerk. Szélesi Sándor ; szerk. Michaleczky Péter [et al.]. - 1. = 13.sz. (2004. febr.)-. - Monor : Intelmedia, 2004-. - Ill. ; 24 cm Kéthavonként. - Gerinccím: Átjáró. - Előzm.: Átjáró : science- fiction és fantasy magazin. - Az induló szám ára: 688,- Ft példányonként ISSN 1785-5586 = SF&F Átjáró

55 Időszaki kiadványok leírása 55 Variációk  Sorszámozás  Sorszámozás + keltezés  Keltezés  Évszám + sorszám  Évszám + sorszám + keltezés  Új folyam megnevezése és sorszáma

56 Időszaki kiadványok leírása 56 A Számozás adatcsoportja nyitott leírással . – 1. évf. 1. sz. ([19]94)– . – 1. évf. 1. sz. (1994. okt. 20.)– . – 1995. jan./febr.– . – 1994, 1– . – 1994, 1. fé.– . – 1993– . – 1995, 1. (Febr.)– . – 1. sz.–

57 Időszaki kiadványok leírása 57 A Számozás adatcsoportja lezárt leírással . – Vol. 1, no 1 (Jan. 1990)–vol. 5. no. 12 (Dec. 1990) . – 1. évf. 1. sz. ([19]94)–3. évf. 25. sz. (1997)

58 Időszaki kiadványok leírása 58 Összevont számozás Visage = Arc / főszerk. Koncz Elvira. - 2003. dec./2004. jan.-. - Budapest : Future Press Stúdió, [2004]-. - Ill. ; 30 cm Havonként. - Magyar nyelven. - Az induló szám ára: 789,- Ft példányonként ISSN 1785-2579 = Visage (Budapest) Visage = Arc / főszerk. Koncz Elvira. - 2003. dec./2004. jan.-. - Budapest : Future Press Stúdió, [2004]-. - Ill. ; 30 cm Havonként. - Magyar nyelven. - Az induló szám ára: 789,- Ft példányonként ISSN 1785-2579 = Visage (Budapest)

59 Időszaki kiadványok leírása 59 Párhuzamos számozás Délifrance hírmondó / Arany Baguette Élelmiszeripari Kft. - 1.évf. 1. = különszám (2003. szept. 21.)-. - Kecskemét : Arany Baguette Élelmiszeripari Kft., 2003-. - Ill. ; 45 cm Rendszertelenül, évenként többször Délifrance hírmondó / Arany Baguette Élelmiszeripari Kft. - 1.évf. 1. = különszám (2003. szept. 21.)-. - Kecskemét : Arany Baguette Élelmiszeripari Kft., 2003-. - Ill. ; 45 cm Rendszertelenül, évenként többször

60 Időszaki kiadványok leírása 60 Számozás nélküli IK Totalliga / fel.szerk. Imre Mátyás. - [S.d.]-. - [Budapest] : Liga Marketing, [2004]-. - Ill. ; 29 cm Havonként. - Közreadó: Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga (2004). - Hátlapjával egybekötve jelenik meg a Total sport című kiadvánnyal (2004) ISSN 1786-0261 = Totalliga Totalliga / fel.szerk. Imre Mátyás. - [S.d.]-. - [Budapest] : Liga Marketing, [2004]-. - Ill. ; 29 cm Havonként. - Közreadó: Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga (2004). - Hátlapjával egybekötve jelenik meg a Total sport című kiadvánnyal (2004) ISSN 1786-0261 = Totalliga

61 Időszaki kiadványok leírása 61 Próbaszám számozása Túravilág magazin : szabadidő- és életmódmagazin program- és túraajánlóval / főszerk. Gulyás Zsuzsa. - 1.évf. 0.sz. (2004. aug.) ; 1.évf. 1.sz. (2004. szept.)-. - Székesfehérvár : Túravilág, 2004-. - Ill. ; 30 cm Havonként. - Az induló szám ára: 575,- Ft példányonként ISSN 1786-0830 = Túravilág magazin Túravilág magazin : szabadidő- és életmódmagazin program- és túraajánlóval / főszerk. Gulyás Zsuzsa. - 1.évf. 0.sz. (2004. aug.) ; 1.évf. 1.sz. (2004. szept.)-. - Székesfehérvár : Túravilág, 2004-. - Ill. ; 30 cm Havonként. - Az induló szám ára: 575,- Ft példányonként ISSN 1786-0830 = Túravilág magazin

62 Időszaki kiadványok leírása 62 4. adatcsoport: Megjelenés A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának emlékkönyve az Igazságügyi Ügyintéző Tagozaton végzettek számára / szerk. Kengyel Miklós. - [S.d.]-. - Kaposvár ; Pécs : PTE ÁJK, 2003-. - Ill. ; 30 cm Rendszertelenül A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának emlékkönyve az Igazságügyi Ügyintéző Tagozaton végzettek számára / szerk. Kengyel Miklós. - [S.d.]-. - Kaposvár ; Pécs : PTE ÁJK, 2003-. - Ill. ; 30 cm Rendszertelenül

63 Időszaki kiadványok leírása 63 4. adatcsoport: Megjelenés Statisztikai zsebkönyv / Országos Egészségbiztosítási Pénztár ; összeáll. az OEP Közgazdasági és Biztosításpolitikai Főosztály Statisztikai Osztálya. - 2002-. - Budapest : OEP, 2003-. - Ill. ; 14 cm Statisztikai zsebkönyv / Országos Egészségbiztosítási Pénztár ; összeáll. az OEP Közgazdasági és Biztosításpolitikai Főosztály Statisztikai Osztálya. - 2002-. - Budapest : OEP, 2003-. - Ill. ; 14 cm Évenként. - Előzm.: Az egészségbiztosítás statisztikai zsebkönyve. - További kiadása: Statistical almanach Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest, ISSN 1785-6957. - Más nyelvű kiadás: Statistical almanach (2003). - Azonos címen élt: 1994. - Az induló számban az előzmény ISSN-je szerepel ISSN 1785-6949 = Statisztikai zsebkönyv (Országos Egészségbiztosítási Pénztár. 2002) Évenként. - Előzm.: Az egészségbiztosítás statisztikai zsebkönyve. - További kiadása: Statistical almanach Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest, ISSN 1785-6957. - Más nyelvű kiadás: Statistical almanach (2003). - Azonos címen élt: 1994. - Az induló számban az előzmény ISSN-je szerepel ISSN 1785-6949 = Statisztikai zsebkönyv (Országos Egészségbiztosítási Pénztár. 2002)

64 Időszaki kiadványok leírása 64 4. adatcsoport: Megjelenés Office & management : folyóirat a munka világáról / szerk. Tordai Tamás. - 2009. jún.-. - [Budapest] : Angolpark Kiadó ; Budapest : Európai Tudásközpont Kft., 2009-. - Ill. ; 28 cm Negyedévenként ISSN 2060-6788 = Office & management (Budapest) Office & management : folyóirat a munka világáról / szerk. Tordai Tamás. - 2009. jún.-. - [Budapest] : Angolpark Kiadó ; Budapest : Európai Tudásközpont Kft., 2009-. - Ill. ; 28 cm Negyedévenként ISSN 2060-6788 = Office & management (Budapest)

65 Időszaki kiadványok leírása 65 Kétséges megjelenési adatok írásmódja UniBest : az Unilever Magyarország hírlevele. - [?]-. - [Budapest] : Unilever, [2003?]-. - Ill. ; 30 cm Rendszertelenül, évenként többször. - A leírás kiinduló alapja: 2003, nyár UniBest : az Unilever Magyarország hírlevele. - [?]-. - [Budapest] : Unilever, [2003?]-. - Ill. ; 30 cm Rendszertelenül, évenként többször. - A leírás kiinduló alapja: 2003, nyár

66 Időszaki kiadványok leírása 66 5. adatcsoport: Fizikai jellemzők IllusztrációMéretMelléklet 6. adatcsoport: Sorozat

67 Időszaki kiadványok leírása 67 A leírás tárgya: a sorozat Szép szó : egri könyvek /sorozatszerk. Lantosné Széki Erika. - [Eger] : Egri Ny., 1996-. - 21 cm ISSN 1416-1176 = Szép szó (Eger) Szép szó : egri könyvek /sorozatszerk. Lantosné Széki Erika. - [Eger] : Egri Ny., 1996-. - 21 cm ISSN 1416-1176 = Szép szó (Eger)

68 Időszaki kiadványok leírása 68 A leírás tárgya: a konkrét mű Madách Imre (1823-1864) Az ember tragédiája / Madách Imre.- [Eger] : Egri Ny., 1996. - 141 p. ; 21 cm. - (Szép szó, ISSN 1416-1176) Drámai költemény ISBN 963-85566-0-9 fűzött : 280,- Ft

69 Időszaki kiadványok leírása 69 Új sorozat Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a francia irodalom köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Romanica. Colloque des doctorants en litérature française / szerk. Földes Györgyi [et al.]. - Ú.s., 29.köt.-. - Eger : EKF, impr. [2003]-. - 24 cm Rendszertelenül. - További szerkesztő: Kaló Krisztina. - A főcím forrása a borító verzó, párhuzamos cím a címoldalon. - Címvált.: Tanulmányok a francia irodalom köréből ; Colloque des doctorants en littérature française. - Előzm.: Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a francia nyelv, irodalom és kultúra köréből. - Francia nyelven. - Az induló kötetben az előzmény ISSN-je szerepel ISSN 1785-2285 = Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a francia irodalom köréből Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a francia irodalom köréből = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Romanica. Colloque des doctorants en litérature française / szerk. Földes Györgyi [et al.]. - Ú.s., 29.köt.-. - Eger : EKF, impr. [2003]-. - 24 cm Rendszertelenül. - További szerkesztő: Kaló Krisztina. - A főcím forrása a borító verzó, párhuzamos cím a címoldalon. - Címvált.: Tanulmányok a francia irodalom köréből ; Colloque des doctorants en littérature française. - Előzm.: Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a francia nyelv, irodalom és kultúra köréből. - Francia nyelven. - Az induló kötetben az előzmény ISSN-je szerepel ISSN 1785-2285 = Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a francia irodalom köréből

70 Időszaki kiadványok leírása 70 7. adatcsoport: Megjegyzések Gjána ganga : jóga magazin = A bölcsesség folyama / szerk. Egri Sándor [et al.]. - 1.évf. 1.sz. (2000. jan.)-. - Debrecen : [Ganga Baráti Kör], 2000-. - Ill. ; 30 cm Rendszertelenül, évenként többször. - További szerkesztő: ifj. Kökény Tibor. - GG (a kolofonban). - Közreadó: Ganga Baráti Kör. - Közreadó még a 13.sz. (2002/2003, tél) számtól: Jóga a Mindennapi Életben Egyesület. - Megváltozott megjelenési adatok: Debrecen : Ganga Baráti Kör ; Szeged : Jóga a Mindennapi Életben Egyesület (2003-). - Magyar nyelven. - Az induló szám ára: 160,- Ft példányonként ISSN 1585-7557 = Gjána ganga Gjána ganga : jóga magazin = A bölcsesség folyama / szerk. Egri Sándor [et al.]. - 1.évf. 1.sz. (2000. jan.)-. - Debrecen : [Ganga Baráti Kör], 2000-. - Ill. ; 30 cm Rendszertelenül, évenként többször. - További szerkesztő: ifj. Kökény Tibor. - GG (a kolofonban). - Közreadó: Ganga Baráti Kör. - Közreadó még a 13.sz. (2002/2003, tél) számtól: Jóga a Mindennapi Életben Egyesület. - Megváltozott megjelenési adatok: Debrecen : Ganga Baráti Kör ; Szeged : Jóga a Mindennapi Életben Egyesület (2003-). - Magyar nyelven. - Az induló szám ára: 160,- Ft példányonként ISSN 1585-7557 = Gjána ganga

71 Időszaki kiadványok leírása 71 7.Adatcsoport Megjegyzések  Időszakosság  A leírás alapja  Adatcsoportok, adatelemek  Tartalom  Bibliográfiai kapcsolatok

72 Időszaki kiadványok leírása 72 7. adatcsoport: Megjegyzések Új Ifjúsági szemle : ifjúságelméleti folyóirat / társfőszerk. Bauer Béla [et al.]. - 1.évf. 1.sz. (2003, ősz)-. - [Budapest] : Új Mandátum, 2003-. - Ill. ; 24 cm Negyedévenként. - Internet: http://www.uisz.hu. - Előzm.: Ifjúsági szemle ISSN 1785-1289 = Új Ifjúsági szemle Új Ifjúsági szemle : ifjúságelméleti folyóirat / társfőszerk. Bauer Béla [et al.]. - 1.évf. 1.sz. (2003, ősz)-. - [Budapest] : Új Mandátum, 2003-. - Ill. ; 24 cm Negyedévenként. - Internet: http://www.uisz.hu. - Előzm.: Ifjúsági szemle ISSN 1785-1289 = Új Ifjúsági szemle

73 Időszaki kiadványok leírása 73 8. adatcsoport: Terjesztés  ISSN  Kulcscím  Ár Fashion street / főszerk. Ékes János ; fel.szerk. Gutman Bea. - 2007, ősz-. - Budapest : Stúdió 2000, 2007-. - Ill. ; 28 cm Negyedévenként. - További kiadása: Fashion street angolul, ISSN 1789-4255 ISSN 1789-1159 = Fashion street (Magyar kiad.) Fashion street / főszerk. Ékes János ; fel.szerk. Gutman Bea. - 2007, ősz-. - Budapest : Stúdió 2000, 2007-. - Ill. ; 28 cm Negyedévenként. - További kiadása: Fashion street angolul, ISSN 1789-4255 ISSN 1789-1159 = Fashion street (Magyar kiad.)


Letölteni ppt "Időszaki kiadványok leírása 1 Bibliográfiai adatfeldolgozás II. Időszaki kiadványok leírása Egyetemi jegyzet Informatikus könyvtáros (BA) alapszak Debreceni."

Hasonló előadás


Google Hirdetések