Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Csűry Bálint iskolás évei. Csűry Bálint pontosan 55 évet élt, 1886. február 13-án született a Szatmár vármegyei Egriben, meghalt 1941. február 13-án.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Csűry Bálint iskolás évei. Csűry Bálint pontosan 55 évet élt, 1886. február 13-án született a Szatmár vármegyei Egriben, meghalt 1941. február 13-án."— Előadás másolata:

1 Dr. Csűry Bálint iskolás évei

2 Csűry Bálint pontosan 55 évet élt, 1886. február 13-án született a Szatmár vármegyei Egriben, meghalt 1941. február 13-án Debrecenben.

3 Rövid életpályája alatt olyan jelentőset alkotott, hogy méltán került fel a neve a debreceni egyetem díszudvarát körbefogó dicsőségtáblák egyikére, a magyar szellemi élet legkiválóbbjai mellé. Rövid életpályája alatt olyan jelentőset alkotott, hogy méltán került fel a neve a debreceni egyetem díszudvarát körbefogó dicsőségtáblák egyikére, a magyar szellemi élet legkiválóbbjai mellé.

4 Munkássága révén szülőfaluja, Egri, a kis szamosháti település ismertté vált. Halála után csaknem 50 évig igyekeztek Halála után csaknem 50 évig igyekeztek kitörölni emlékét. Szülőházát 1974-ben lebontották.

5 A helyén épült ház falára 1992 októberében emléktábla került.

6 Azóta pedig a helyi önkormányzat, az RMDSZ, az iskola igazgatónője és a tantestület, a református egyház, az egész közösség sokat tesz azért, hogy fennmaradjon Csűry Bálint, világhírű nyelvtudós emléke. Az iskola, valamint a leghosszabb utca Csűry Bálint nevét viseli.

7

8

9 Az egri iskola rövid története Egri 1592-ben “iskolás egyház” volt. Egri 1592-ben “iskolás egyház” volt. Ezt igazolja az esperesileg hitelesített fizetés-levél, amelyet Biky Sándor kántortanító (1905-1928) részére adott ki az iskolaszék, s amelyen, arra a kérdésre, hogy mióta van iskolája az egyháznak, ez van írva:1592 óta. Ettől kezdve 1776-ig, az első rektor beállításáig, az iskolai oktatást prédikátorok végezték. Ezt igazolja az esperesileg hitelesített fizetés-levél, amelyet Biky Sándor kántortanító (1905-1928) részére adott ki az iskolaszék, s amelyen, arra a kérdésre, hogy mióta van iskolája az egyháznak, ez van írva:1592 óta. Ettől kezdve 1776-ig, az első rektor beállításáig, az iskolai oktatást prédikátorok végezték.

10 Az 1776-1861 közötti időszakban 25 rektor (tanító) oktatott Egriben. Az 1776-1861 közötti időszakban 25 rektor (tanító) oktatott Egriben.

11 A 19. század elején az iskolaépület az utca közepén, a templom előtti téren volt. A 19. század elején az iskolaépület az utca közepén, a templom előtti téren volt.

12 Később Szirmay Lajostól, csere útján, egy alkalmas telekhelyet szereznek.

13 A Szirmay-kúria egy ideig iskola is volt.

14 A tanítókat a falu közössége rendszerint Szent György napkor (április 24-én) alkalmazta, a hagyománynak megfelelően egy-két, legfeljebb három évre. Az évenként tartott vizitációk döntöttek a tanító további alkalmazásáról. Ekkor ugyanis megkérdezték a falu népét: elégedett-e a tanító magaviseletével. A falusi tanító egy személyben falusi kántor, nótárius (jegyző) is, akinek kötelessége volt a temetések alkalmával való éneklés és harangozás.

15 Iskolai napló az egri-i iskola időnkénti állapotjáról (1880-1906), amelyet Budaházi István, okleveles református néptanító, Kádár János, Kádár Károly és Biki Sándor tanítók írtak, s amely Csűry Bálint egri iskolás éveiről (1890 – 1897) is hűen beszámol. Iskolai napló az egri-i iskola időnkénti állapotjáról (1880-1906), amelyet Budaházi István, okleveles református néptanító, Kádár János, Kádár Károly és Biki Sándor tanítók írtak, s amely Csűry Bálint egri iskolás éveiről (1890 – 1897) is hűen beszámol.

16 Ez a hiteles forrás képet ad a kor iskolarendszeréről, a tantárgyak és a vizsgák rendjéről, de Egri társadalmi életéről is. A napló második oldalán a népiskolai tanítóval szemben támasztott követelményeket olvassuk. Kiderül számunkra, hogy Csűry Bálint már első iskolás éveiben is egy mindenkor helytálló értékrend szerint nevelődött.

17 Mily állást kövessen az elemi népiskolai tanító hivatalos minőségénél fogva a társadalomban? ► Először. Legyen tanítóhoz illő vallásosságú egyén, példás. ► Másodszor. A megérdemelt tiszteletet a feljebbvalóinak adja meg. ► Harmadszor. Kötelesség mulasztásában soha, ha csak ereje engedi, ne essen. ► Negyedszer. Igyekezzék mielőbb ember-ismeretre törekedni, kellő óvatosság mellett, oly távolságot keressen, mely őt nevelni fogja. ► Ötödször. Politikai és más társadalmi ügyekbe mélyen bele ne avatkozzék, pályáját messze ne hagyja. ► Hatodszor. Mindenkivel szembe a kölcsönös szeretve tiszteltetésnek adjon érvényt. ► Hetedszer. A tudomány megszerzése, becsülése legyen egyik fő feladata. ► Nyolcadszor. Igyekezzék minden rangú, rendű, osztályú egyénekkel viszonylagos állásánál fogva, megnyerő modorával köztiszteletű egyénné magát példás tanítóhoz illő viseletével avattatni. ► Kilencedszer. Mindenütt a mértékletességi tanácsot kövesse.

18 A napló szerint Csűry Bálint 1890/1891- es tanévben kezdte meg tanulmányait a helyi iskolában, ekkor még csak öt éves volt. Ezzel magyarázható az a tény, hogy az év végi vizsgán nem jelent meg, csak a következő évben. Csűri Bálint és osztálytársai az 1891/1892-es tanév végén tartott vizsgán (1892. június 26.) az alábbi tantárgyakból vizsgáztak Imák: reggeli, esti, étel előtt és után,tanulás előtt és után; Illedelmi szabályok: reggel, este, templomban, iskolában, utcán, asztalnál és akárhol légy; Egyes szavak és rövidebb mondatok írása; Számtanból: 2, 3, 4, 5 és 6-tal számolás fel – és le – 1-20-ig és 1-50-ig. Egyszer egy 1-30-ig a nagyobb I. osztállyal.

19 Csűry Bálint a „nagyobb” I. osztályba a következő iskolai évben járt. Vizsgaeredményei a következők: Tanév Volt-e a vizsgán? MagaviseletOsztályzat 1891/1892igenjóelégséges 1892/1893igenjójó

20 Az 1893-1894-es tanév végén, július 1-én tartandó közvizsgán megjelent II. osztályos tanulók az alábbi tantárgyakból vizsgáztak: ► Vallástan: Vallásos beszélgetések, a Teremtés, Ábrahám és József történései; Jézus születése, Keresztelő János, Tanítványok választása, Tanítványok nevei, Jézus utolsó útja. Erkölcsi versek és elbeszélések. Imák. Énekek, versek ► Nyelvtan: Beszéd és értelem-gyakorlat folytatása, IV., V., VI. szakasz. Írás és olvasás. Egyszerű, puszta mondat és az írásjelek megnevezése. Néhány versecske; ► Mennyiségtan: Az 1-100-ig terjedő számkörben a négy alapművelet fejből és írva, s az e körbe tartó pénznemek és mértékek ismertetése. Római számok I-C-ig (a III. osztály aztán folytatja tovább); ► Földrajz: Beszéd és értelem gyakorlat az iskolahelyiségről, községről, határról, szülőföldről, hazáról s a világtájak, látóhatár és látókör ismertetése.

21 A 27 II. osztályos tanuló (17 fiú és 10 lány) vizsgaeredményei a következők voltak: Magaviseletből 5 tanuló „tűrhető” minősítést, 20 tanuló „jó” minősítést és csak két tanuló kapott „példás” minősítést. Az egyik Csűry Bálint volt. Az osztályzat a következő volt: 4 jeles 9 jó 9 elégséges (Csűry Bálint is) 5 elégtelen

22 A következő években nem csak példás magaviseletével, de jeles osztályzataival is kezdett kitűnni társai közül. A III., IV. és V.osztályt példás magaviselettel és jeles osztályzattal zárta.

23 A III. osztály: 12 tanuló (3 lány + 9 fiú) A tanuló neve A szülő neve MagaviseletOsztályzat Kondor Imre Imrejójeles Weisz Zoltán Izsákjójeles Csűri Bálint Miklóspéldásjeles Kerti Imre Imrejójeles Pap Miklós Antaljójeles Magoss Gedeon Gedeonjójó Karikás Antal Sándorjójó Tasnádi Zsigmond Istvánjójó Nagy József Józseftűrhetőelégséges Szabó Erzsébet Páljójeles Weisz Anna Lipótjójeles Kádár Eszter Menyhértjójeles

24 A IV. osztály végén tartott vizsgán 11 tanuló jelent meg: a tavalyi osztálytársak közül hiányzik Weisz Zoltán és Nagy József, testvére, Csűri Zsigmond is ebben az osztályban szerepel. A tanuló neve A szülő neve MagaviseletOsztályzat Kondor Imre Imrejójeles Debreczeni Ferenc Józsefszabályosjeles Csűri Bálint Miklóspéldásjeles Kerti Imre Imrejójeles Pap Miklós Antalszabályosjeles Magoss Gedeon Gedeonszabályosjeles Karikás Antal Sándorjóelégséges Tasnádi Zsigmond Istvánjójeles Csűri Zsigmond Miklósjóelégséges Szabó Erzsébet Páljójeles Weisz Anna Lipótjójeles Kádár Eszter Menyhértjójeles

25 Az 1897. év június 27. napján tartott közvizsgán megjelent tanuló gyermekek névsora: V. osztály 9 tanuló (7 fiú és 2 lány) A tanuló neve A szülő neve MagaviseletOsztályzat Hegyi Kálmán Józsefszabályosjeles Papp Miklós Antalszabályosjeles Weisz Zoltán Izsákjójeles Csűri Bálint Miklóspéldásjeles Magoss Gedeon Gedeonjójó Kondor Imre Imrejójó Tasnádi Zsigmond Józsefjóelégséges Szabó Erzsébet Pálpéldásjeles Kádár Eszter Menyhértjójeles

26 A Csűri-testvérek az Iskolai napló beírásai alapján: 1. Csűri Zsigmond 2. Csűri Bálint 3. Csűri Juliánna 4. Csűri Miklós 5. Csűri István 6. Csűri Emma, Gyene Károly felesége Apjuk, Csűri Miklós az egyház gondnoka volt.

27 Csűry Bálint 1897-ben végezte el az V. osztályt Egriben. Nem lehet tudni, miért kellett várnia 4 évig tanulmányainak folytatásával. Már 15 éves, amikor 1901 őszén beiratkozik a Szatmárnémeti Református Kollégium V. osztályába. Az itt töltött iskolás évekről és eredményeiről Balogh Géza, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium volt aligazgatója írásából értesülünk.

28 Út a hírnév felé... ► Az V. osztályban elért tanulmányi eredményei alapján az év végén az osztály második tanulója. ► Bekapcsolódik az ifjúsági könyvtár tevékenységébe, az énekkar tagja, képviseli osztályát az ifjúsági segédegyletben. ► 10 korona jutalmat kap a tanulmányi eredményeiért.

29 A következő iskolai évben Csűry ismét bebizonyítja, hogy a vidékről származó diák is lehet éltanuló. ► Ismét a második legjobb eredményt éri el. Csupán mennyiségtanból és testgyakorlatból van 2-es osztályzata. ► Két korona jutalmat kap az énekkarban való tevékenységéért. ► A Kölcsey Kör tagja a kezdetektől. A kiírt pályázat címe: „Miért és mennyiben kifejezői minden időben nemzeti közérzetünknek Kölcsey Himnusza és Vörösmarty Szózata”. Csűry dolgozata is bekerült a díszkönyvbe. ► Kiváló tanulmányi eredménye és gyarapodó tekintélye következményeként az ifjúsági segélyegylet vezetőségének választásakor a VII. és VIII. osztályosok mellett egyedül Csűryt választják meg könyvtárnoki minőségben.

30 Az 1903/1904-es tanévben Csűry Bálint VII. osztályos. Az 1903/1904-es tanévben Csűry Bálint VII. osztályos. ► Csupán a testgyakorlatból kapott 2-es osztályzattal Csűry Bálint első tanuló, Borus Ferenccel azonos eredménye révén. ► A Kölcsey Önképzőkörben kifejtett tevékenységéért megválasztják főtitkárnak. ► Év végén Csűry Bálint kapja az 1897/1898-ban érettségizett tanulói alapnak a kamatját, azaz 8 korona 20 fillért, valamint 13 társával 20 koronát a segélyegylet pénzsegélyéből.

31 A Szatmáron eltöltött tanulóévekre a koronát a VIII. osztályban elért eredményei tették rá… ► Ekkorra már a diáktársak között a tekintélye, megbecsülése egyértelmű, s a tanárok is elismerik tehetségét és képességeit egyaránt. ► Ő lesz a Kölcsey Önképzőkör alelnöke. ► Uray Géza felajánl 20 koronát egy szabadon választott történelmi értekezés témával. A pályázat díját a VIII. osztályos Csűry Bálint nyeri el. Témája: II. Rákóczi Ferenc, mint az önzetlen hazaszeretet példaképe. ► Az egyéniről az irodalomban című pályaművével 10 koronát nyer. Az önképzőkörben végzett munkájáért 10 korona 50 fillér jutalmat kap. ► Az 1904-1905-ös tanév végén érettségiző Csűry Bálint ismét bizonyít. A 23 jelentkezőből hárman vizsgáznak jelesre: Borús Ferenc, Csűry Bálint és Tar Zoltán.

32 A középiskola elvégzése után a kolozsvári Ferenc József Tudoményegyetemen folytatja tanulmányait, ahol magyar- latin szakos tanári oklevelet, majd tudományos fokozatot - a nyelvtudomány doktora — szerez. A Magyar Tudományos Akadémia már 1927-ben levelező tagjává választotta. Egyetemi tanulmányainak elvégzése után a kolozsvári református kollégium tanára 22 éven át (1910-1932). „Örökösen tanult, időtlenségben élt, akárcsak Kölcsey Ferenc. Összefolytak előtte a nappalok és az éjszakák”- mondta róla Gellért Sándor. 1932-ben a debreceni Tisza István Tudományegyetem magyar és finnugor összehasonlító nyelvészet tanárává nevezték ki. Itt dolgozott haláláig.

33 Csűry Bálint életpályája az Ady Endrééhez hasonlítható. Ahogy Ady eljutott az „Értől az Óceánig”, úgy jutott el Csűry a Nagyéger pataktól a csodálatos, rokonlelkű Finnországig.

34 Finnországból írja egyik levelét fiához. „ Kedves Pisti fiam! Megkaptam a levelező lapot, amelyet írtál. Ez az Ykspää (kiejtve: ükszpee, jelentése: egy fej), ahol vagyok, nem város, hanem egy tanya féle, mely onnan vette nevét, hogy az Ykspää nevű folyó folyik mellette. Az idő itt gyorsan telik, mert sok munkám van. Kannisto egyetemi tanárral és családjával vagyok a nap nagyobbik részében. A tanárt én magyarul tanítom, ő engemet finnül. Olvasunk és beszélgetünk. Mondunk egymásnak rövid anekdotákat, ki-ki a saját anyanyelvén. A múlt napokban finnre fordítottuk a következő szójátékot: „Az ipafai papnak fapipája van, tehát az ipafai papi pipa papi fapipa.” „ Kedves Pisti fiam! Megkaptam a levelező lapot, amelyet írtál. Ez az Ykspää (kiejtve: ükszpee, jelentése: egy fej), ahol vagyok, nem város, hanem egy tanya féle, mely onnan vette nevét, hogy az Ykspää nevű folyó folyik mellette. Az idő itt gyorsan telik, mert sok munkám van. Kannisto egyetemi tanárral és családjával vagyok a nap nagyobbik részében. A tanárt én magyarul tanítom, ő engemet finnül. Olvasunk és beszélgetünk. Mondunk egymásnak rövid anekdotákat, ki-ki a saját anyanyelvén. A múlt napokban finnre fordítottuk a következő szójátékot: „Az ipafai papnak fapipája van, tehát az ipafai papi pipa papi fapipa.” Finnül is beválik szójátéknak: Finnül is beválik szójátéknak: „Ipafan papilla on puupiippu, siis Ipafan papin piippu on papin puupiippu.” „Ipafan papilla on puupiippu, siis Ipafan papin piippu on papin puupiippu.” Légy jó és szófogadó! Légy jó és szófogadó! Csókol édesapád Csókol édesapád

35

36

37 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Csűry Bálint iskolás évei. Csűry Bálint pontosan 55 évet élt, 1886. február 13-án született a Szatmár vármegyei Egriben, meghalt 1941. február 13-án."

Hasonló előadás


Google Hirdetések