Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma 2010. június 3. Szent István Egyetem, Gödöllő Egyetemi könyvtárak a minőségi oktatásért és kutatásért Bazsa György,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma 2010. június 3. Szent István Egyetem, Gödöllő Egyetemi könyvtárak a minőségi oktatásért és kutatásért Bazsa György,"— Előadás másolata:

1 Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma 2010. június 3. Szent István Egyetem, Gödöllő Egyetemi könyvtárak a minőségi oktatásért és kutatásért Bazsa György, a MAB elnöke

2 Magyar Könyvtárosok Egyesülete 39. vándorgyűlése 2007. július 13. SZTE TIK: „genius loci” Tudás – Egyetem – Könyvtár Bazsa György, a MAB elnöke

3 kölcsönhatások (átfedés): a partnerség tudás egyetemkönyvtár E EE K K K tudás

4 Kölcsönhatások, partnerség - 1 egyetem  könyvtár: nincs egyetem könyvtár nélkül (Feladatok: Virágos Márta előadása az MRK előtt.) az egyetemi (főiskolai) oktatás és kutatás egyik nélkülözhetetlen eleme és bázisa; az egyetem minőségének fontos mércéje; könyvtáros képzés – könyvtári tanszékek; a hallgatók bevezetése a könyvtárhasználatba; szolgáltatások oktatóknak, kutatóknak ; önálló szervezet(i egység), könyvtári bizottság … önálló honlap; szimbolikusan: az MRK egyik bizottsága.

5 Kölcsönhatások, partnerség – 2 könyvtár  könyvtár: már régóta nincs könyvtár könyvtári kapcsolatok nélkül – a könyvtárak egymás partnerei (néha riválisai) Erről (is) szól a MKE és ez a vándorgyűlés. A partnerség eme formáit Önök ismerik, gyakorolják és bővítik. Kölcsönhatások, partnerség – 3 egyetem  egyetem: bonyolult partneri és rivalizáló verseny-kapcsolatok (mi tudjuk)

6 Kölcsönhatások, partnerség – 4 egyetem  könyvtár  MAB a MAB az intézményi akkreditáció során értékeli az intézmény könyvtári/informatikai stratégiáját és helyzetét; a szakindítási eljárásban kéri a szak oktatásának (soft és hard) szakirodalmi hátterét – nem szám- szerűen, hanem a „megfelelőség”-re épülő minőség elve alapján. A MAB elnöke kér: javaslatokat az akkreditációhoz; kérdezi: milyen a magyar könyvtárügy minőségpolitikája és gyakorlata?

7 Kölcsönhatások, partnerség - 5 egyetem  könyvtár  informatika Egyetemi Könyvtár – Tanulmányi és Információs Központ Kölcsönhatások, partnerség – 6 magyar könyvtárak  külföldi könyvtárak világhálós kapcsolatok: nagy perspektíva Kölcsönhatások, partnerség – 7 könyvtár  pénzforrások (szponzorok) könyvtár  kiadók, könyvterjesztők könyvtár  egyetem  társadalom (gazdaság, kultúra, közoktatás stb., stb.)

8 Várom az akkreditációs javaslatokat és remélem a minőségügyi válaszokat. Köszönöm a figyelmet! (2007-ben!)

9 Ftv. 15. § (12) A felsőoktatási intézményre vonatkozóan minimális (kötelező) feltételként elő kell írni a feladatellátás- hoz szükséges oktatói, kutatói létszám, az oktatáshoz, kutatáshoz szükséges helyiségek, szociális helyiségek, szabadidős létesítmények, informatikai háttér, eszközök, könyvtár, felszerelések, a működés fedezetét tükröző költségvetés, az intézményi dokumentumok meglétét. Ftv. 19. § (3) A felsőoktatási intézménynek az alaptevékenysé- géhez igazodóan biztosítania kell a könyvtári szolgáltatást, az anyanyelvi és idegen nyelven a szaknyelvi ismeretek fejlesztését és a rendszeres testmozgás megszervezését. Ftv. 30. § (5) A felsőoktatási intézmény könyvtára, könyvtári rendszere szakirodalmi, információs, oktatási és kutatási feladatokat ellátó nyilvános tudományos közgyűjtemény, amely könyvtári feladatokon túl levéltári és múzeumi funkciót is elláthat.

10 108. § (3) A felsőoktatási intézmények képzési és tudományos kutatási tevékenységét, művészeti alkotótevékenységét rendszeresen, ötévenként - munkaterve szerint - a Magyar Felsőoktatási Akkre- ditációs Bizottságnak értékelnie kell. Az értékelés- nek ki kell terjednie a képzés és tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység személyi, tárgyi feltételeinek meglétére, továbbá az intéz- ményi minőségfejlesztési program keretében ennek fejlesztése érdekében tett intézkedések megvalósu- lásának értékelésére.

11 Kérdéseim a könyvtári főigazgatókhoz az intézményi akkreditációs eljárásokról: 1.Részt vettek-e aktívan az intézményi önértékelési jelentés elkészítésében? 2.A MAB látogató bizottsága megtekintette-e a könyvtár(aka)t? 3.Ismerik-e a MAB akkreditációs határozatát? 4.Van-e abban a könyvtárra vonatkozó ajánlás? 5.Hol volt „good practice”?

12 A MAB szakmai bírálati szempontjai: A szakindítások infrastrukturális feltételei  Tanszéki, kari vagy intézményi könyvtár, amelyben az illető tudományág, interdiszciplináris terület legfontosabb folyóiratai is megtalálhatók vagy elektronikusan elérhetők. Alapképzésben: szakkönyvállománya tartalmazza a tantárgyi tematikák irodalomjegyzékében felsorolt könyveket. Mesterképzésben: rendelkezik a szakképzéséhez és a kutatáshoz megfelelő szakkönyvtári háttérrel.  Olyan korszerű szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat, amelyhez a hallgatók rendszeresen és szervezett formában hozzáférhetnek.

13 Válasszunk minőségi és teljesítményparamétereket a http://kultstat.okm.gov.hu alapján. Például: szolgáltatási spektrum informatikai ellátottság, hozzáférési lehetőségek leltári állomány (fajtánként) könyvtárhasználat (típusonként) éves állománygyarapítás (tételek, összegek) szakszemélyzet kutatás-fejlesztés, publikációk Mindezeket fajlagos - /hallgató, /oktató – adatként és a szakmai sajátságok figyelembevételével értékeljük. Ez lehet az egyik alapja az akkreditált gyakorlóhely minősítésnek.

14 Az oktatás információforrásai (*könyvtár) személyes, élő: előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció egyedi, hardcopy: előadási jegyzet, handouts, worksheets, fóliák, példák, fogalom- és más gyűjtemények *klasszikus nyilvános: tankönyv, szakkönyv *digitális (zárt és nyílt hozzáféréssel): ppt- prezentációk, *multimédiás tananyagok, tesztek, interaktív tanulássegítő programok  *internet: a kinyílt világ ➜ globális könyvtár

15 A kutatás információforrásai (*könyvtár)  személyes, élő: konferenciák, workshopok  *klasszikus, nyilvános: folyóiratok, reviews, referáló folyóiratok szakkönyvek, monográfiák stb.  *internet: kinyílt a világ elektronikus folyóiratok folyóiratok elektronikusan adatbázisok keresőprogramokkal archívumok, repozitóriumok

16 Átalakuló, bővülő könyvtárkultúra: klasszikus cédulakatalógus, polcok, helyben olvasás ➜ elektronikus adatbázisok kereső- programmal (figyelő-programmal) ➜ internetes hozzáférés (open access, de előfizetéses is) „passzív” könyvtárhasználat (olvasás) ➜ „aktív” (reflektív) információközlés (a közlés maga nem elég, visszhang/hivatkozás kell - tudománymetria fejlődött ki)  hardcopy-s állománygyűjtő, követő könyvtár ➜  pro- és interaktív, kezdeményező, elektronikus (informatikus) könyvtárkultúra: nem ismer határokat (csak olykor falakat)

17 Könyvtárkultúra funkciók: a) Idehozni, elérni (mind)azt, amit mások közöltek. állomány: nyomtatott, digitalizált (multimédiás) katalógus – keresési technikák hozzáférés: ­a könyvtárban, az intézményben, városban ­könyvtárközi úton ­online – térben és időben szinte korlátlanul

18 b) Megmutatni mindazt, amit mi közöltünk! egyén(en)ként: publikációs és hivatkozási listák, egyéni honlapok (korábban bibliográfiák) – kérik! intézményként: honlap, adatbázis, archívum, repozitórium – számuk növekszik – közpénz! nagyobb tudományos közösségenként: - MTA: Köztestületi Publikációs Adatbázis (KPA), Tudományos Publikációs Adattár (TPA); - Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT); - HUNOR (HUNgarian Open Repositories); - MATARKA, MANCI, MOKKA stb. stb. stb.! ???

19 c) Megmutatni, megtanítani, terjeszteni, hogyan kell mindezt használni és művelni! a szakirodalom követésében az adatbázisok kezelésben és feltöltésében (MTMT, HUNOR stb.) a személyes honlapok készítésében stb. Ezt a nyílt könyvtárkultúrát kell segíteni, kiépíteni a hallgatókban, az oktatókban, kutatókban és az informatikus könyvtárosokban is! Ezzel is segítik a könyvtárak az oktatást és kutatást!

20 Informatikus könyvtárosok képzése Alapszakok/mesterszakok: DE, ELTE, KE, NYME, PTE, SZTE, SZIE, EJF, EKF, KF, KFRTF, NYF Az akkreditált gyakorlóhely kérdése - A szakindítási beadványban lehet megnevezni gyakorló helyeket – ha elég és ha jó az információ, a MAB deklarálhatja ezt. - Ha a informatikus könyvtáros szakfelelősök és a felsőoktatási könyvtárak kialakítanak egy minőség- értékelési rendszert, annak is lehet ilyen kimenete.

21 A könyvtárügy minőségének kérdése: belső minőségbiztosítás (Quality Assurance) külső minőségértékelés (Quality Assessment) Egy spanyol példa: C. B. Díaz et al.: Excellence and Quality in Andalusia University Library System (Assessment University Libraries Pilot Plan to do a global analysis of the Library System.) IFLA Congress, 2005, Oslo http://archive.ifla.org/IV/ifla71/papers/091e-Diaz.pdf Hogyan működik a könyvtári QA+QA Magyarországon?

22 Doktori képzés, doktori adatbázis www.doktori.hu


Letölteni ppt "Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma 2010. június 3. Szent István Egyetem, Gödöllő Egyetemi könyvtárak a minőségi oktatásért és kutatásért Bazsa György,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések