Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kulturális honlapok minőségi követelményei. Kulturális honlapok Az intézményi honlap napjaink egyik legfontosabb kultúrmarketing-eszköze. Ezt a tényt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kulturális honlapok minőségi követelményei. Kulturális honlapok Az intézményi honlap napjaink egyik legfontosabb kultúrmarketing-eszköze. Ezt a tényt."— Előadás másolata:

1 Kulturális honlapok minőségi követelményei

2 Kulturális honlapok Az intézményi honlap napjaink egyik legfontosabb kultúrmarketing-eszköze. Ezt a tényt szerencsére nagyon sok kulturális intézmény felismerte. Az internethasználat rohamos terjedésével egyre nagyobb a jelentősége annak, hogy egy közintézmény hogyan reprezentálja magát a világhálón, mivel a virtuális látogatókból gyakran valós felhasználók lehetnek. Ebben jelentős szerepet tölthet be a honlap megjelenése, a megjelenített tartalom minősége, a közölni kívánt információk szervezése, az alkalmazott technológia, illetve az aktuális honlapkészítési trendek. Mindezen tényezők együttesen befolyásolják a honlapok népszerűségét a felhasználók körében.

3 A honlapok kialakítása összetett folyamat: nem merül ki a legmodernebb technológiák alkalmazásában, hanem döntő fontosságú a bemutatni kívánt tartalom, illetve ennek megjelenítése is. Ezért az intézményi honlapok készítéséhez csapatmunkára van szükség. A honlap technológiai hátterében járatos szakember mellett szükség van az intézmény szakmai munkáját ismerő, a tartalomért felelős munkatársak bevonására is. Kulturális honlapok

4 A tíz minőségi elv A Minerva projekt az Európa Bizottság egyik legsikeresebb kezdeményezése volt, amelyet a digitalizálás európai szintű összehangolására hoztak létre az Európai Unió egyes tagállamainak képviselői. A projekt legfőbb küldetése az volt, hogy az unió minden egyes állampolgára számára hozzáférhetővé tegye az európai kulturális örökséget az interneten keresztül. Kiadványaival elsősorban a kulturális intézmények munkáját kívánta segíteni, különös tekintettel a közgyűjteményekre: könyvtárakra, múzeumokra és levéltárakra.

5 A projekt kulturális honlapok minőségével foglalkozó munkacsoportja 2003-ban készítette el a Kézikönyv a minőségi elvekről (Quality Principles) című kiadványt, amelynek magyar fordítása ingyenesen letölthető a projekt hazai honlapjáról. A munkacsoport a kulturális honlapokkal szemben támasztott minőségi követelményeket tíz minőségi elvben határozta meg. A tíz minőségi elv

6 Átláthatóság A honlap legyen a felhasználóknak könnyen átlátható, áttekinthető, lehessen egyértelműen azonosítani az oldal nevének és küldetésnyilatkozatának megfelelő megjelenítésével. A felhasználónak navigálás nélkül fel kell ismernie, hogy milyen jellegű honlapon jár, mi a neve, és ki a fenntartója.

7 Átláthatóság kritériumai Ahhoz, hogy egy site-ot átláthatónak lehessen tekinteni, az alábbi kritériumoknak kell teljesülniük:  A site nevét világosan/jól láthatóan fel kell tüntetni.  Amennyire lehetséges, a site-névnek utalnia kell a site jellegére és céljára, a tartalmára és a fenntartójára.  Az URL-nek a lehető legtöbb információt kell adnia a site jellegéről.

8  A kezdő lapnak (home page-nek) legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:  A site nevét  A küldetésnyilatkozatot  A site fenntartásáért felelős szervezet nevét.  A kezdő lap, melyet a felhasználó lát, mikor megnyitja a website-ot, legyen a honlap, vagy ha a honlap szerepét Flash animáció, vagy vizuális megje­le­nítés tölti be, akkor a felhasználónak lehetőséget kell adni, hogy ezeket átlépje. Átláthatóság kritériumai

9 Hatékonyság A felhasználóknak szánt információk a tartalomnak megfelelően legyenek válogatottak és érvényesek, megjelenítésük legyen színvonalas. A kulturális honlapok az oktatás és kutatás forrásai lehetnek, így döntő jelentőségű a hiteles információk közvetítése. A honlapnak olyan információkat és szolgáltatásokat kell nyújtania, amelyek a felhasználók számára hasznosak lehetnek.

10 Hatékonyság Fontosak a háttér-információk, melyek tájékoztatják őket a dokumentumok eredetéről, történetéről. Ehhez érdemes nemzetközileg elfogadott metaadatszabványt választani, például a Dublin Core-t. A stílus a hatékonyság fontos eszköze lehet, ide tartozik a színválasztás, a képek megjelenítése és a navigáció – megfelelő keresőeszközök használata az oldalon belüli információk megtalálásához.

11 A hatékonyság kritériumai:  A felhasználói igényeket felhasználócsoportok körében végzett felmérés alapján határozzák meg.  A tartalomra vonatkozó szelekció a célközönség igényeit tükrözi.  Minden tétel helyesen van címkézve (azonosítva).  Minden tétel a megfelelő kiegészítő információval van ellátva.  Minden kiegészítő anyag ténybelileg helyes.  Minden elemet és kiegészítő információt felülvizsgáltak kulturális szakemberek. Hatékonyság kritériumai

12  A kiegészítő információ struktúrája a nemzetközi meta-adat szabványoknak megfelel.  A címkék és kiegészítő információ többnyelvűek.  Minden link oda vezeti a felhasználót, ahova a felhasználó a megadott információ alapján várja.  A képek megfelelő felbontásban vannak megjelenítve.  Ahol szükséges, bélyegképek használandók.  Nagy felbontású képek is elérhetők (figyelembe véve a szerzői jogokat). Hatékonyság kritériumai

13 További, a navigációra vonatkozó kritérium (a teljesség igénye nélkül):  Van útvonal-mutató  A Vissza gomb az előző oldalra viszi a felhasználót  Ha szükséges, az oldal átugorható  A kezdőlap bármikor elérhető  Van site-térkép  Lehetőség van a site-on belüli keresésre Hatékonyság kritériumai

14 Karbantartottság Nem elég a honlapot létrehozni, hanem folyamatosan felül kell vizsgálni a megjelenített tartalmak aktualitását. Az információk frissítése a szolgáltatás minőségét javítja. Az információk napi frissítése alapvetően fontos feladat, többnyire az intézmény gazdasági lehetőségein és szakembergárdáján múlik.

15 A felhasználói igényeknek megfelelően érdemes időnként arculatváltást is végrehajtani, melynek során a formai és tartalmi szempontokat össze kell egyeztetni. Egyre több intézmény dolgozik az arculatváltáson, amire sok esetben a technológia gyors avulása miatt is szükség van. A karbantartásnak vannak konkrét technológiai követelményei is, például az oldalról folyamatosan biztonsági mentéseket kell készíteni. Karbantartottság

16 Karbantartottság kritériumai Ahhoz, hogy egy website karbantartott legyen  az idő-függő tartalmat el kell távolítani, ha már elavult  a konferenciák, találkozók stb. dátumát kell az eltávolítás alapjául venni  ha a hírek, vagy az aktuális információk érvényüket vesztik, el kell őket távolítani a site-ról, vagy archiválni kell őket  a naptár-függő anyagokat és a beszámoló jelentéseket aktualizálni kell  kerülni kell a félbehagyott beszámoló jelentéseket  a naptár-függő anyagot egyértelműen le kell zárni, ha a folyamat, amiről tudósít, befejeződik

17  minden tartalmat periodikusan át kell tekinteni, és ha szükséges, frissíteni kell  időnként gondolni kell a site arculatának felújítására  készüljön technikai szolgáltatás szintű politika  gondoskodni kell tesztelt, garantáltan működő biztonsági mentési eljárásról  a hardver és szoftver rendszerek rendelkezésre állnak a szolgáltatás elérhetőségének biztosítására. Karbantartottság kritériumai

18 Elérhetőség/hozzáférhetőség A kulturális honlapnak minden egyes felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, függetlenül képességeitől és technológiai eszközeinek műszaki színvonalától. Azokra a felhasználókra is gondolni kell, akik vakok vagy gyengén látók, süketek vagy hallásproblémáik vannak, ideg- vagy kézügyesség-problémákkal, olvasási (pl. diszlexia) vagy tanulási nehézségekkel küszködnek. A Braille-képernyők és - billentyűzetek, valamint a felolvasószoftverek megoldást jelenthetnek azok számára, akiknek a hagyományos kereső–egér–billentyűzet használata nehézséget okoz.

19 A honlapoknak meg kell felelniük az elérhetőséget szem előtt tartó legjobb nemzetközi gyakorlatnak és szabványoknak. Az elérhetőség technikai megvalósítása azt jelenti, hogy a honlap egyidejűleg többféle technológiát támogat. Elérhetőség/hozzáférhetőség

20 Ahhoz, hogy egy site könnyen elérhető legyen, a következő kritériumoknak kell teljesülniük:  Arra kell törekedni, hogy a site megfeleljen a W3C WAI irányelveknek. Megfelelő politika mentén és szisztematikus eljárásokon keresztül kell biztosítani, hogy a site eleget tegyen az elérhetőségre vonatkozó irányelveknek.  A használható site-ot kell készíteni, és megfelelő politika és szisztematikus eljárások mentén kell a használhatóságát garantálni.  A website tervezése során kerülendők a fölösleges és szükségtelen, kizárólag vizuális formájú megjelenítések és multimédiás alkalmazások, mint pl. az animáció. Elérhetőség/hozzáférhetőség kritériumai

21  Kerülendő a színek használata a website különböző részeinek jelentésbeli (szeman­tikai) elhatárolására, kivéve, ha egy második, kiegészítő elhatárolást is alkalmaznak.  A site-ot úgy kell tervezni, hogy a site szövege önmagában, bármilyen kép vagy más elem nélkül is teljes benyomást adjon a site-ról, és a site teljes értékét nagymértékben közvetítse.  A site-nak nem szabad gyártói saját technológiákat és kiterjesztéseket alkalmazni, sem pedig pluginokat. Elérhetőség/hozzáférhetőség kritériumai

22  A site többféle típusú böngészőt támogasson.  A site támogathatja a mobil és kézi eszközöket, és ezt a tervezés, fejlesztés során figyelembe kell venni.  A site-nak támogatnia kell az elfogadható elérhetőséget azok számára, akiknek lassú az Internet-hozzáférésük Elérhetőség/hozzáférhetőség kritériumai

23 Felhasználó-központúság A honlap üzemeltetéséért felelős intézménynek figyelembe kell vennie a célközönség igényeit, meg kell oldania, hogy a honlap mindenki számára könnyen kezelhető legyen. Először a honlap célközönségét kell meghatározni. A célközönség egy reprezentatív csoportját kezdettől fogva be kell vonni a tervezésbe. Emellett lehetőséget kell teremteni a visszacsatolásra e-mail cím vagy online kérdőív segítségével. Lehetővé kell tenni azt is, hogy a felhasználók folyamatosan hozzájárulhassanak az oldal tartalmához, például egy adott műtárgyhoz való viszonyukról.

24 Ahhoz, hogy egy site felhasználó-központú legyen, a következő kritériumoknak kell telje­sülniük :  Célcsoportokat és a célközönség képviselőit be kell vonni a specifikáció és a tervezés folyamatába azért, hogy a végeredmény kielégítse a felhasználók igényeit.  A felhasználóknak át kell nézniük az elkészült weblapokat prototípusát, a felhasználói felület elemeit és a tartalom megjelenítését. A felhasználóktól visszajelzést és javaslatokat kell kérni.  A felhasználói visszajelzéseket formálisan dokumentálni kell. Felhasználó-központúság kritériumai

25  A visszajelzéseket be kell építeni a tervezés és a megvalósítás során.  Ha a site már aktívan működik, online lehetőséget kell nyújtani a felhasználóknak, hogy visszajelzéseiket és véleményüket eljuttassák a site-fenntartóhoz.  Ezeket a visszajelzéseket be kell építeni a site átvizsgálása, átalakítása és felújítása során.  A site lehetőséget biztosíthat arra, hogy a felhasználó saját tartalom járuljon hozzá. Felhasználó-központúság kritériumai

26 Interaktivitás A honlap akkor interaktív, ha lehetőséget ad a felhasználókkal való kapcsolatteremtésre és -tartásra, akik véleményükkel hozzájárulhatnak az oldal tartalmához, kérdéseket tehetnek fel, és véleményt cserélhetnek – így a honlap vonzóbbá válik számukra. Optimális esetben ki lehet jelölni valakit a munkatársak közül, aki elegendő időt tud szánni a kérdések megválaszolására és a fórum üzemeltetésére.

27 Következő kritériumoknak kell teljesülniük:  Lehetővé kell tenni, hogy a felhasználók kérdéseket tehessenek fel.  Egy azonosított emberi erőforrást kell biztosítani a kérdések fogadására és megvála­szolására.  Ennek a munkatársnak megfelelő felkészültséggel és képzettséggel kell rendelkeznie.  A munkatársnak kapcsolatban kell állnia a kulturális szektor szakértőivel.  Ezek a kulturális szakértők megfelelően képzettek és segítőkészek legyenek. Interaktivitás kritériumai

28  A válaszadás gyorsaságára vonatkozó politikát lehetőleg formálisan kell meghatározni és elfogadni, továbbá közzé kell tenni a site-on.  Létrehozható olyan fórum vagy vitahely, ahol a felhasználók kérdéseket, válaszokat, tapasztalatokat, ötleteket és javaslatokat cserélhetnek.  Alkalmazni kell a felhasználói tartalmak visszafogására és jóváhagyására szolgáló eljárást, nehogy a site a nem-elfogadható és oda nem illő tartalmak gyűjtőhelye legyen.  Ezt a fórumot egy olyan kijelölt munkatárs irányítsa, aki hasonló feltételek között dolgozik, mint a fent említett válaszadó emberi erőforrás. Interaktivitás kritériumai

29 Többnyelvűség Minél nagyobb közönséget szolgál egy honlap, annál nagyobb értéket képvisel, ezért lehetőleg minél több nyelvre célszerű lefordítani az oldal tartalmát. A fizikai határok nélküli webtérben a nyelv az elérés korlátja lehet. Célszerű legalább az alapszolgáltatásokat lefordítani azok számára, akik nem beszélik a honlap eredeti nyelvét. A többnyelvűséget a honlap készítésének a legkorábbi szakaszában kell megtervezni.

30 Ügyelni kell a forrásfájlok hatékony használatára, és a felhasználói interfészben előforduló szöveges elemek külön való kezelésére. Ezt az elvet kell alkalmazni olyan egymásba ágyazott objektumokra is, mint a Flash movies, de háromdimenziós és egyéb alkalmazásoknál is. A fontos információknál a nyelvek közti váltást egyszerűvé kell tenni. A legjobb, ha ezt bármely oldalon megtehetik a felhasználók anélkül, hogy vissza kellene menniük a nyitólapra. Többnyelvűség

31 Következő kritériumoknak kell teljesülniük:  A tartalmak egy része elérhető kell, hogy legyen több nyelven is.  Támogatható a jelnyelvek alkalmazása  Támogathatók a bevándorló közösségek által beszélt, nem EU-nyelvek.  A site azonosítását és profilját meghatározó információkat a lehető legtöbb nyelven meg kell adni.  Az alapfunkciókat (keresés, navigáció) több nyelven elérhetővé kell tenni. Többnyelvűség kritériumai

32  Ideális esetben a site statikus tartalmait (képek és leírások, monográfiák vagy más kulturális tartalmak) több nyelven elérhetővé kell tenni.  Könnyű váltani a nyelvek között.  A site szerkezetének és elrendezésének nem szabad változni a nyelvváltáskor - a site dizájn és a felhasználói interface nyelv logikusan külön kezelendők.  A többnyelvűséget formális többnyelvűségi politika keretében kell megvalósítani.  A site elemeit át kell tekinteni a többnyelvűségi politika alapján.  Megfelelő lépéseket kell tenni, ha a többnyelvűség nem kellőképpen érvényesül a site elemeire nézve.

33 Átjárhatóság A kulturális hálózatokon belül lehetővé kell tenni, hogy a felhasználók könnyen megtalálják az igényüknek megfelelő információkat és szolgáltatásokat. A szabványos technológiák, adatmodellek és -felületek elősegítik az átjárhatóságot és a kapcsolatot más kulturális honlapokkal és portálokkal. A második fontos terület a láthatóság, felfedezhetőség. A honlapot úgy kell megalkotni, hogy mind a keresőmotorok, mind a felhasználók megtalálják, és egyértelmű legyen számukra, hogy miről szól, mit tartalmaz, és milyen szolgáltatásokat képes nyújtani.

34 A honlapok közti átjárhatóság elsősorban attól függ, hogy a honlapok a szemantikailag hasonló tételekhez és fogalmakhoz megegyező vagy hasonló adatmodelleket és metaadatkészleteket használjanak. Erre sok olyan szabvány van, amelyet figyelembe kell venni a honlap és a honlap alapját képező adatbázis, illetve adatmodell létrehozásakor. Átjárhatóság

35 Következő kritériumoknak kell teljesülniük:  A szabványok és a legjobb gyakorlatok felkutatását a tervezés megkezdése előtt végezték el.  A site-ot a releváns szabványok alapján tervezték meg.  A meta-adat modellnek meg kell felelnie a releváns nemzetközi szabványoknak és megfelelhet a Dublin Core-nak és/vagy a DC.Kultúrának. Átjárhatóság kritériumai

36  A website technológiai megoldások csak szabványos XHTML-t, HTML-t és XML-t használjanak. A Javascript elfogadható, de formálisan nem javasolt. A gyártói kiter­ jesz­téseket kerülni kell.  A nyílttá tétel funkcióinak megvalósítására a szabványos technológiákat kell hasz­ nálni, mint az OAI PMH protokoll.  Magán a site-on végzett osztott keresés használhat lap-színtű META cimkéket, site-térképet és/vagy site kereső eszközt. Átjárhatóság kritériumai

37  A katalógusok és adatbázisok osztott keresése használhat Z39.50-t vagy SRW/SRU-t.  Legyen site-szintű meta-adat profil. Ez a profil használhatja az RSLP meta-adat modellt. Meg kell fontolni a RSLP és/vagy a DC használatát a META címkékben a site honlapjánál.  A külső interface-eket világosan dokumentálni kell. Átjárhatóság kritériumai

38 Jogkövetés A honlap létrehozásánál figyelembe kell venni a szellemi tulajdonjoggal és az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, és világosan közölni a honlapra és a tartalmára vonatkozó feltételeket. A kulturális honlapok általában nagy mennyiségű, nagy értékű tartalmakat tesznek közzé az interneten, így nagy az esélye annak, hogy ezeket kereskedelmi célra vagy jogtalanul felhasználják. A jogkövetésnek és a jogvédelemnek kitüntetett helyen kell szerepelnie minden kulturális honlap napirendjén. Ez vonatkozik a honlapon megjelenő bármilyen tartalom tulajdonosának, a honlap tulajdonosainak, valamit a felhasználók személyiségi jogainak védelmére.

39 Következő kritériumoknak kell teljesülniük:  A site-on megjelenő tartalmakat védeni kell a jogtalan másolás és újrafelhasználás ellen.  A site-tulajdonos új adatbázis létrehozásához fűződő szellemi jogait védeni kell.  A site-tulajdonos és a tartalmak tulajdonosai közötti kapcsolatot szilárd jogi alapokra kell helyezni.  Meg kell védeni a felhasználók személyiségi jogait. Jogkövetés kritériumai

40 Hosszú távú megőrzés A hosszú távú megőrzés az egyik legnagyobb probléma. A kulturális honlap tartós megőrzésére stratégiát kell kidolgozni, és szabványokat kell követni. Csak így tudjuk összeegyeztetni a különféle technológiák gyors fejlődését, és a kulturális értékek időtállóságát. Néhány mai technológiát továbbra is támogatni fognak, feltehetően azokat, amelyek a legelterjedtebbek és szabványosak. Ezért célszerű szabványos technológiákat alkalmazni.

41 A hosszú távú megőrzés kritériumai a következők:  Van hosszú távú megőrzési politika  A rövid távú megőrzésre vonatkozó stratégia magában foglalja az alábbiakat Biztonsági mentést Katasztrófa esetén a helyreállítást Távoli biztonsági mentést Tartós adathordozót, mint pl. DLT Hosszú távú megőrzés kritériumai

42  A középtávú megőrzésre vonatkozó stratégia magában foglalja az alábbiakat Az avuló adathordozók cseréjét Új adathordozókra való migrációt, ha már elterjedtté váltak A tartalom-formátumok és megjelenítési technológiák migrációját vagy emulá­cióját, ha megjelennek az újak  A website szabványos fájl-formátumokat használ  A website szabványos megjelenítési technológiákat használ  A website kerüli gyártói saját technológiák használatát, plugineket stb. Hosszú távú megőrzés kritériumai


Letölteni ppt "Kulturális honlapok minőségi követelményei. Kulturális honlapok Az intézményi honlap napjaink egyik legfontosabb kultúrmarketing-eszköze. Ezt a tényt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések