Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7."— Előadás másolata:

1 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet
4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

2 Fenntartás, irányítás Alapító és irányító szerv: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Középirányító szerv: Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ Változás január 1-jétől Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Megyeközponti tankerület feladatai: szakképző iskolák, kollégiumok, pedagógiai szakszolgálatok, pedagógiai-szakmai szolgáltatás, valamint a járási tankerületi feladatok Járási tankerület feladatai: gimnáziumok,általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák

3 Jogszabályi háttér a többször módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról 10/1994 (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. a pedagógus-továbbképzésről és –szakvizsgáról 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

4 Szervezeti struktúra Igazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás
Intézmény-egység-vezető Intézmény-egység-vezető Ügyviteli dolgozó Oktatás- technikus Folyamat- szervező Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

5 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság feladatellátása
tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység SNI megállapítására vagy kizárására irányuló vizsgálatok, kontrollvizsgálatok, beszédfogyatékosság vizsgálata, korai fejlesztés, gondozás, fejlesztő felkészítés, otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás.

6 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátása
Nevelési tanácsadás beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek vizsgálata, együttműködés a nevelési-oktatási intézményekkel, az SNI-B tanulók ellátásának segítése, pedagógiai, pszichológiai fejlesztés, terápiás gondozás. Gyógytestnevelés

7 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátása
Logopédiai szolgáltatás logopédiai szűrővizsgálatok, beszédhibák javítása, beszédindítás, diszlexia prevenciója, reedukációja. Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás, segítségnyújtás az iskolaválasztáshoz szakszerű vizsgálatokkal, továbbtanulási kiadvány szerkesztése és terjesztése.

8 Pedagógiai-szakmai szolgáltatás törvényben meghatározott feladatai
pedagógiai értékelés szaktanácsadás igazgatási, pedagógiai szolgáltatás pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat működtetése pedagógiai tájékoztatás

9 Pedagógiai értékelés Feladatai, szolgáltatásai:
Segíti az intézmények munkáját szaktárgyi mérésekkel, és nevelési-neveltségi eredményvizsgálatokkal. Folyamatosan felhasználja, fejleszti feladatbankját. Intézményértékelési program felülvizsgálatának értékelése. Segíti a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését.

10 Szaktanácsadás Feladatai, szolgáltatásai:
Az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése (nevelési programok, tantervek). Szaktanácsadók munkájának koordinálása. Rendezvények szervezése műhelymunkák, szakmai előadások szakszolgálati szakmai napok Megyei Pedagógiai Napok Megyei tanévnyitó tanévindító tanácskozások

11 A szaktanácsadói munka célja és feladatai
A pedagógusok szakmai segítése, melynek keretei között a szaktanácsadó áttekinti az adott iskola szakmai eredményeit, problémait; konzultál a pedagógussal, megtekinti a tanórákat; felméri, hogy az új tartalmi szabályzás nyomán milyen típusú és tartalmú fejlesztésre van szükség.

12 A szaktanácsadói munka célja és feladatai
A pedagógusok munkájának fejlesztő támogatása (mentorálás, óralátogatás, óraelemzés); Tartalmi, módszertani javaslattétel (pl.: tanártovábbképzés); A szaktanácsadó egyfajta mentor, aki segítséget nyújt például a tanórai munka vagy az iskola egy tevékenységének eredményesebbé tételében Pedagógusok szakmai munkájának összegzése és feltöltése a pedagógusok portfóliójába a minősítést megelőzően.

13 Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás
Feladatai, szolgáltatásai: programok, tantervek készítése, közgazdasági, jogi stb. információk nyújtása, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai-, iskolai- és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés, intézményfenntartó önkormányzatoknak iskolaszerkezeti tanácsadás IMIP SzMSz Pedagógiai program Tanter Alapító okir FEUVE

14 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
Feladatai, szolgáltatásai: Képzési igények felmérése. Továbbképzési programajánlat elkészítése. Pedagógus-továbbképzési programok szervezése, dokumentálása (szakmai-pénzügyi). Képzések nyilvántartása, beszámolási kötelezettségek teljesítése. Továbbképzési programok elkészítése és akkreditáltatása.

15 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
Törvényi változások: a 277/1997. Korm. rendelet 5. § (3) d) pontjában foglaltak alapján a hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százalékába beszámítható a „harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri”.

16 Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
Feladatai, szolgáltatásai: a versenyfüzetek, versenynaptárak elkészítése, a versenyek pontos regisztrációjának koordinálása, nevezési és számlakérő lap szerkesztése, postázása, havonta versenynaptár összeállítása a Hírmondóba, versenyanyagok, feladatlapok készítése, kapcsolattartás, konzultáció a szaktanácsadókkal, tehetséggondozó tanárokkal, versenyek megyei fordulóinak lebonyolítása, színvonalas szakmai programok szervezése a tehetséggondozó tanároknak.

17 Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat
Feladatai, szolgáltatásai: segíti a tanulókat, szülőket, pedagógusokat, diákönkormányzatokat jogaik megismerésében, szakmai nap szervezése diákönkormányzatot segítő tanárok számára, az Országos Diákparlament térségi fórumainak megszervezése, lebonyolítása.

18 Pedagógiai tájékoztatás – Szakkönyvtár
Feladatai, szolgáltatásai: kölcsönzés – kedvezőtlen körülmények miatt – esetenkénti, folyamatos állománygyarapítás, könyvtárközi kölcsönzés, tájékozató munka ellátása (folyamatosan, igény szerint), témabibliográfia készítése, témafigyelő tevékenységek, témakatalógusok bővítése, aktualizálása.

19 Pedagógiai tájékoztatás – Szakkönyvtár
Feladatai, szolgáltatásai: folyóiratok rendelése, feldolgozása, szakmai-módszertani segítség adása iskolai könyvtárosoknak, tanév-előkészítő és szakmai továbbképzések szervezése, tartalmilag elavult könyvek törlési jegyzőkönyveinek véleményezése iskolai könyvtárakban, segítség adása az iskolai könyvtárak minőségbiztosítási tevékenységéhez, folyamatos információ nyújtása a tankönyvekről (tankönyvtár).

20 Pedagógiai tájékoztatás - Hírmondó
Feladatai, szolgáltatásai: havi tájékoztató kiadvány szerkesztése, elektronikus elküldése a megyei közoktatási intézményeknek (ingyenes), rendszeresen felhívjuk az iskolák figyelmét: konferenciákra, szakmai napokra, továbbképzésekre, a pedagógusokat érintő aktualitásokra, versenyekre, pályázati felhívásokra, a megrendelhető intézeti kiadványainkra, hírportál folyamatos frissítése.

21 Pedagógiai tájékoztatás - Honlap
Intézményünk bemutatása, feladatai, szolgáltatásai Hírportál Elektronikus kiadványaink letöltése (Hírmondó, Pályázatfigyelő, Versenyfüzetek, Továbbképzési füzet) Eseménynaptár, közeledő határidők versenyekkel kapcsolatban Versenyfelhívások, eredmények Könyvtárban figyelt témák jegyzéke, médiatár Középiskolák, kollégiumok, speciális középfokú oktatási intézmények listája (Pályaválasztás)

22 Pályázati tevékenység
KEOP-6.1.0/A A projekt címe: „Tudatos fogyasztással a fenntartható életért” TÁMOP-3.2.2/08/2/A A projekt címe: „Észak-alföldi Komp-háló, minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek”

23 Tehetséggondozó tapasztalataink
tehetségazonosítás tehetséggondozás (csoportos, egyéni) pályaorientációs tanácsadás, életpálya-tervezés, továbbtanulás, megfelelő iskolatípus választásának elősegítése tanácsadás szülőknek, diákoknak, pedagógusoknak a tehetséggel összefüggő nevelési problémák kapcsán tanácsadás fejlesztő programok megválasztásához és az egyéni ütemű önképzéshez információadás a képzési lehetőségekről (iskolaprofilok, tehetségfejlesztő iskolai programok, szakkörök, táborok, versenyek… stb.)

24 Tehetséggondozó tapasztalataink
tehetségtémában konzultációk, szakmai előadások, továbbképzések szervezése tehetséggel kapcsolatos szakmai együttműködések biztosítása versenyszervezés különböző területeken megjelenő tehetségek számára pályázatok, művészeti kiállítások szervezése

25 Tehetséggondozó tapasztalataink
Hátrányos helyzetű, alulteljesítő, különböző akadályoztatással élő tehetségek támogatása Magatartási, beilleszkedési problémával küzdő tehetségek támogatása (Nyugtalan, szorongó, vagy túlmozgásos, balesetező; Figyelmetlen, nehezen motiválható, képességei alatt teljesít; Gyakran szomorú, könnyen elsírja magát ok nélkül, nincsenek barátai, szótlan…; A feladatvégzés során kapkodó, bizonytalan, nem szívesen vesz részt az iskolai tevékenységben; Dühkitörései vannak, gyakran agresszív…) Ezek a tünetek sokszor a tehetséges gyerekeknél is előkerülnek. Általában nem a kiemelkedő képességek, hanem a tanulási, magatartási, vagy beilleszkedési probléma miatt fordulnak hozzánk.

26 Eredményeink tehetségpontként
Pályázatok, művészeti kiállítások: pl. a „Barátunk Finnország” képzőművészeti pályázat, az Őszi Megyei Pedagógiai Napok keretében

27 Eredményeink tehetségpontként
szolgáltatásaink intézményeknek, tehetséges diákjaiknak, pedagógusoknak mérési szakértő és pszichológus közreműködésével tehetséggondozó műhelyek szakmai támogatása az alábbi területeken: a tehetséges diákok természettudományos és műszaki gondolkodásmódjának, pályaorientációjának erősítése, a motivációs sajátosságok, a tanuláshoz fűződő viszony, énkép, megismerési képességek, kreativitás feltárása, a természet és a környezet iránti attitűd fejlődésének vizsgálata

28 Céljaink tehetségpontként
Eddigi tapasztalatinkat felhasználva a tehetségdiagnosztika, tehetségfejlesztés folytatása, humánerő és egyéb forrásaink tudatos aktiválása, új együttműködési formák keresése, tudományos kutatások tervezésében, megvalósításában aktív részvétel, művészeti kiállítások, tehetségtáborok, szakmai és szülői fórumok, konzultációk szervezése a tehetséggondozás és fejlesztés érdekében, szemléletformálás annak érdekében, hogy ne csak a problémás viselkedést vegyék észre a szülők, pedagógusok, hanem a tehetség jeleit is.

29 Céljaink tehetségpontként
Vizsgáló eszközeink, diagnosztikus eljárásaink és terápiás módszereink a tehetséges gyermekek esetében ugyanolyan jól működnek, mint a nehézségekkel küzdő lemaradók esetében. Minden gyermek tehetséges valamiben, ennek a tehetségnek a felfedezése a mi felelősségünk. „Bármilyen tehetséged van, használd azt: az erdő is nagyon csendes lenne, ha csak azok a madarak énekelnének benne, akik a legjobban tudnak énekelni.” Henry Von Dyke

30 Köszönöm a figyelmet! Őri Józsefné 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.
Tel/fax: 52/


Letölteni ppt "Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7."

Hasonló előadás


Google Hirdetések