Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BANKBIZTOSÍTÁS, mint pénzügyi szolgáltatás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BANKBIZTOSÍTÁS, mint pénzügyi szolgáltatás"— Előadás másolata:

1 BANKBIZTOSÍTÁS, mint pénzügyi szolgáltatás
Biztosításgazdaságtan 11. téma BANKBIZTOSÍTÁS, mint pénzügyi szolgáltatás

2 A bankbiztosítás fogalma
Zavodnyik /1993/: A bankok és biztosítók együttműködésének olyan új megjelenése, amelyet egyszerre váltott ki a meglevő szervezetek költségei csökkentésének és jobb kihasználásának, hatékonyabbá tételének, valamint a piaci terjeszkedésnek az igénye, illetve a változó magatartású ügyfelek újabb szükségleteinek való megfelelés célja.

3 Luttenberger /1995/: A bankbiztosítás pénzintézetek és biztosítók közös piaci stratégiája, vagyis a pénzintézetek és biztosítók vállalati központjainak, értékesítési csatornáinak és termékeinek, szolgáltatásainak integrációja, összekapcsolódása, összefonódása, együttműködése.

4 1993 évi Zavodnyik és 1995 évi Luttenberger fogalmak összevetéséből két dolgot érdemes kiemelni:
egyrészt itt már pénzintézetekről és biztosítókról van szó, ami azt jelenti, hogy a résztvevők köre nem feltétlenül korlátozódik csak bankokra és biztosítókra, másrészt itt stratégiáról beszél, ami jelzi a külföldi tapasztalatok ismeretét.

5 Zavodnyik /1997/: Asztalos:
SZŰKEBB értelmezés szerint: a bankbiztosítás a bankok és biztosítók együttműködésének és közeledésének azon formája, amely tulajdonlási, kereskedelmi /termékfejlesztési/ és termék szinten egyaránt megjelenhet. Asztalos: Magánbiztosítók és bankok közötti együttműködést, bármely pénzügyi szolgáltatás előállítását célzó formáját tekinthetjük bankbiztosításnak.

6 Asztalos /1998/: TÁGABB értelmezés szerint: az engedélyezett pénzügyi intézmények közötti nem csupán a termékfejlesztés és az értékesítés terén történő együttműködést, hanem a banki-pénzintézeti kockázatkezelésnek a biztosítási elemekkel összefonódva megvalósuló formáit is bankbiztosításnak tekintjük.

7 Bankbiztosítói vállalatcsoport /Luttenberberger 1995.
Az ábra hűen szemlélteti, hogy nem csak bank és biztosító nyújthat vagyonkezelésre irányuló tevékenységet, nem csak ők forgalmazhatnak pénzügyi termékeket.

8 Nemzetközi kitekintés /NYEU/
A ‘70-es, ‘80-as években a szakemberek még hevesen bizonygatták, hogy a bank és a biztosítás két külön szakma, két különböző racionalitással. Biztosítók és bankok közeledése kiemelendő: pénzügyi intézmények szintjén /a bankoknak szükségük van biztosításra, a biztosítók befektetései/, verseny szintjén, közhatalmak szintjén /megállapítható, hogy az ő beleegyezésükkel zajlik és nem ellenzik a piaci nyitást jelentő folyamatokat/. Pl. a lakossági megtakarítások területén a NYEU-i lakosság megtakarításainak egyharmada különböző biztosításokban csapódik le a ‘90-es évek elején.

9 Nem véletlen, hogy a különböző megtakarítás jellegű biztosítási termékek jelentette kihívásra válaszolva a bankok több gazdaságban beözönlöttek a biztosítási területre, elsősorban oda, ahol igazi versenytársak a bankok számára a biztosítók – az életbiztosításba. Bankok és biztosítók közötti együttműködés, ill. verseny három területen jelentkezett: „Étvágygerjesztő” az életbiztosításokra nyújtott adókedvezmény. A bank és a biztosító egyaránt érdeklődik az ügyfelek vagyonának minél teljesebb kezelése iránt. (Pl.: Fr. életbizt.kötvények 73%-át a biztosítók értékesítik l983-ban, 19 %-át a bankok és a postahivatalok ben a bankok és a postahivatalok már az 50%-át értékesítik.) A másik terület a pénzügyi tevékenység: a bankok és a biztosítók is hatalmas tömegű tőkével működnek, így egy természetes kontaktus jön létre közöttük, amikor befektetésről, alapkezelésről stb. van szó. A vagyonbiztosítás egy újabb területe az együttműködésnek.

10 Bankbiztosítási stratégiák Nyugat-Európában /90-es évek elején/
A nyugat-európai országokat 3 csoportra osztja: Franciaország, Spanyolország → a bankbiztosítás gyorsan elért egy nagyon magas integrációs szintre. Németország, Hollandia, Dánia, Írország, Belgium → a bankbiztosítás viszonylag új jelenség. Nagy-Britannia, Olaszország, Portugália → kivételnek számító közeledésben nyilvánulnak meg.

11 Bankbiztosítási stratégiák:
új leányvállalat létrehozása – bankok leányvállalatot alapítottak a biztosítási szektorban, közös vállalat alapítása, közös holding létrehozása, részesedés szerzés általi belépési stratégia /kisebbségi, többségi, kölcsönös részesedés szerzés/, önkéntes fúziós stratégia, kooperációs stratégiák a terjeszkedésben, termékszintű stratégiák /különálló termékek összekapcsolása – pl. hitel és lakásbiztosítás, kombinált termék létrehozása – pl. utazási iroda/.

12 A bank és a biztosító közeledésének 4 szakasza:
a bank és a biztosító részesedést szerez a másik tőkéjében, a bank és a biztosító egymás versenytársai a megtakarítások gyűjtésében, hasonló jellegű termékeket kínálnak, a bankhálózat biztosítási termékek terjesztésével foglalkoznak, a biztosító pénzügyi termékeket árul, a bank és a biztosítási szakmák összekeverednek, „mindenki mindent csinál”.

13 A bankbiztosítás korlátai:
szakmai sajátosságokkal kapcsolatos, az egyes stratégiákból fakadó korlátok, ügyfelek oldaláról jelentkező korlátozás /az ügyfelek egy jelentős része félelemmel tekint a bankok és biztosítók közeledésére, mert fél a kiszolgáltatott helyzettől/, az állami szabályozás, mint a bankbiztosítás korlátai: ezek a tevékenység, tulajdonszerzési, termékkel kapcsolatos, versenyjogi korlátok, fogyasztók védelmével kapcsolatos, adójogszabályból fakadó korlátok.

14 Bankbiztosítás Magyarországon

15 Bankbiztosítás kezdeti formái
takarékszövetkezetek és biztosító együttműködése: célja, hogy minél szélesebb körben elégítsék ki a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeket, 1964 SZÖVOSZ és az Állami Biztosító megállapodása, három fajta együttműködési szint: első szint a tksz. felajánlja a biztosítást a kölcsönt felvevő ügyfeleinek, második szint már a díjakat is beszedi és felveszi a kártérítési igényeket, melyeket továbbít a biztosítónak, harmadik szint, állomány kezelés és összeghatárig a kártérítés kifizetése is OTP- Állami Biztosító megállapodása a hitelhez kapcsolódó biztosítások kötésére, díjkezelésére, 1987 OTP életbiztosítási módozatának terjesztése

16 Az integráció lehetséges fokozatai a bankbiztosításban (Tajti Zsuzsa)
Az integráció foka Értékesítési együttműködés Közös vállalat Egyszemélyes tulajdonlás alacsony magas egyszerű Komplex (stratégiai szövetség) Közös termékfejlesztés és értékesítés Specializált biztosító bank általi tulajdonlása Holding vállalat (bank és univerzális)

17 A bankbiztosításra ható tényezők Magyarországon (Tajti Zsuzsa)
A bankbiztosítást segítő tényezők A bankbiztosítást gátló tényezők rohamosan fejlődő pénzügyi szektor kompozit biztosítók Magyarországon keresettek az innovációnak számító termékek javuló infrastruktúra biztosító pénztárak megjelenése liberalizációs folyamat általánosan alacsony színvonalú pénzügyi/biztosítási szolgáltatások kereskedelmi, befektetési banki és értékpapír forgalmazói tevékenység elkülönülése nincs elegendő szakképzett banki/biztosítási szakember ügyfelek hiányos pénzügyi ismerete

18 Bank alapít biztosítót
Példája a K&H Bank Csoport többségi tulajdon a K&H Életbiztosító és az Argosz Biztosítóban A év „szakmai meglepetése” a két vezető biztosító – Allianz Biztosító Zrt. és az AEGON Magyarország Biztosító Zrt. belépése a bankpiacra! /Bank és Tőzsde szám/


Letölteni ppt "BANKBIZTOSÍTÁS, mint pénzügyi szolgáltatás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések