Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fizetési forgalom és Mérlegen kívüli tételek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fizetési forgalom és Mérlegen kívüli tételek"— Előadás másolata:

1 Fizetési forgalom és Mérlegen kívüli tételek
Bankrendszer 4-ik előadás 2007. III.23. SZTE

2 A) Fizetési forgalom A/a Fizetési formák belföldön A/b Készpénzfizetés
A/c Készpénz nélküli fizetési formák A/d Készpénzkímélő fizetési formák A/e A váltó A/f Fizetési rendszer

3 A/a Fizetési formák belföldön
[szűken vett ] készpénzes-, bankszámlák közötti átírással bonyolított készpénz nélküli [átutalás (egyszerű és csoportos), beszedési megbízás (azonnali, csoportos, váltó, és határidős) akkreditív] -, készpénz kímélő [elektronikus és csekk] fizetési formák.

4 Bankszámlaszerződésben
pénzintézet kötelezettséget vállal a számlatulajdonos pénzeszközeinek kezelésére, utasításainak megfelelő pénzforgalmi szolgáltatások teljesítésére, a tulajdonos ehhez fedezetet biztosít és jutalékot fizet.

5 Bankszámla és folyószámla
Bankszámla lehet : pénzforgalmi-, folyó-, megtakarítási-, (határidős-) vagyon-, elkülönített célú pénzeszközt őrző-, (fedezeti-), valamint devizaszámla Negatív egyenlege a folyószámlának lehet

6 Pénzforgalmi –és lakossági bankszámla
Ha az azonnali beszedési megbízási forgalomba kapcsolható, akkor pénzforgalmi számla, különben lakossági bankszámla. 16 és 24 karakteres pénzforgalmi jelzőszámok esetén 1-8 a hitelintézet kódja, többi a számlaszám, ezen belül 1-3 hitelintézet, 4-7 fiók, 8. ellenőrző szám, ahogy a legutolsó is az.

7 A/b Készpénzes fizetés
a tranzakció azonnali, elfogadás egyetemleges, nincsenek előírások és anonim, (a nem készpénzes fizetés biztonságos, kényelmes, szabad rendelkezésű. ) Készpénzfizetés lehet: készpénzbefizetés jogosult bankszámlájára készpénz átutalási megbízás kifizetési utalvány készpénzfelvételi utalvány pénzforgalmi betétkönyv egyszerű átutalással történő készpénzfelvétel.

8 készpénzbefizetés jogosult bankszámlájára
pénztárnál befizető lappal vagy bank automatánál számlavezető bank esetén, vagy (ha bankok között van megállapodás, akkor ) más bank is elfogadhat készpénzbefizetést. készpénz átutalási megbízás postahelyeken a Posta Elszámoló Központ közbeiktatásával, megállapodás esetén zsákos pénzfeladással bankszámlája javára teljesíthet, nyomtatvány feladóvevényből és megbízási szelvényből áll,

9 Utalványok, betétkönyv, átutalás
kifizetési utalvány [bank megbízható azzal, hogy postai úton fizessen, amihez tőszelvény és címzettnek átadható szelvény kell], készpénzfelvételi utalvány [számlája terhére saját bankjánál, megállapodás szerint más banknál és a postán is bemutatóra szólóan, vagy megnevezett egyénnek a nyolc napnál nem régebben ezer forintra kerekített utalvány alapján készpénzt fizet ki a bank], pénzforgalmi betétkönyv [betétkönyvbe kifizetési utalvánnyal utalhat a tulajdonos ellátmányt és kijelölt postahivataloknál vehető fel a pénz], esetenkénti egyszerű átutalással történő készpénzfelvétel.

10 A/c Készpénz nélküli fizetési formák
átutalás [Japánban és Németországban elterjedtebb a fejlettek között, a kötelezett számára előnyösebb forma. van egyedi és csoportos átutalás], beszedési megbízás – inkasszó [azonnali (kötelezett nem emelhet kifogást), csoportos, váltóbeszedési , határidős ] és akkreditív [ belföldön is lehetséges, fizetési ígéret].

11 A/d Készpénzkímélő csekk és kártya
Készpénzkímélő: a csekk [látra szóló, forgatható, rendeletre vagy névre vagy bemutatóra szóló; típusai: fizetési, általános, keresztezett, garantált és utazási csekkek], a bankkártya rendszer (1 és 2)

12 a bankkártya rendszer 1 [autorizációs rendszer megmondja, hogy van e fedezete a kártyabirtokosnak, napi limit meghatározása; négy szereplő: birtokos – kibocsátó – elfogadóhely – elfogadó bank; típusai: használatkor terhelt kártya, halasztott fizetést lehetővé tevő (fizetési, hitel, készpénzfelvételi, biztosítási funkciókat lehetővé tevő; lehet: halasztott terheléses, klasszikus hitelkártya, budget card rulirozó ) kártya, előre fizetett kártya (telefon és benzinkártya), készpénz felvételre nem, de vásárlásra jogosító kereskedelmi kártyák;

13 a bankkártya rendszer 2 jutalékok: a/óvadék, b/éves társkártya díj, c/pénzfelvétel POS-ból és ATM-ből, d/bankkártya készítési díj, e/számlavezetési díj, f/egyenleglekérdezési fix összegű díj; fajta : lehet A/on line vagy of line, B/specializált vagy univerzális, C/dombornyomású, mágnes csíkos, chipes és optikai kártya (hologramos és lézerkártya), a hibrid és biometrikus kártyák; kombinálható az elektronikus pénz a pénztárcával és egészségügyi kártyával is; nemzetközi kártyatársaságok: EUROPAY, VISA, AMEX, JCB;

14 A/e Váltó 1 később esedékes, egyoldalú és jogcímmentes fizetést megtestesítő értékpapír, ami lehet fizetési ígérvény (ha saját) vagy fizetési felszólítás (ha idegen). Váltó kellékek: váltó elnevezés, határozott pénzösszeg fizetésére feltétlen meghagyás vagy kötelezettségvállalás, kötelezett neve, esedékesség, fizetési hely, rendelvényes, aki részére vagy rendeletére fizetni kell), váltó kiállítás ideje és helye, kibocsátó vagy kiállító aláírása.

15 Váltó 2 Váltó forgatható, felváltható, forgatmány, fajták:
teljes vagy üres, korlátozott forgatású váltó is lehetséges, jogos váltóbirtokos forgatási nyilatkozatokkal igazolja, hogyan került hozzá a váltó, váltóátruházó felelőssége kiterjed az elfogadásra, kifizetésre. Esedékesség után is lehet átruházni az óvás határidejéig.

16 Váltó 3 Utóforgatmány a megóvott váltónál lehet.
Meghatalmazói forgatmány behajtás végett átadott váltónál. Zálogforgatmány, ha biztosítékul ajánlják fel a váltót. Váltót teljes vagy részleges értékben az idegen váltó címzettje fogadja el, amit az előlapra ráírnak, idegen váltót esedékességig a címzettnek be kell mutatni. Váltókezesség, gyakran egy bank az, amelyik váltókezesi nyilatkozatot tesz, nyílt esetben a váltóra felvezetik, de lehet burkoltan is tenni ezt.

17 Váltó 4 Váltó lehet bemutatóra szóló, ami akármikor benyújtható és
lehet határozott napra szóló, amit a fizetési napon vagy az azt követő két munkanapon kell kifizetni. (Lehet próbálkozni az esedékesség előtti váltóelfogadásával is. )

18 Váltó 5 Váltóbirtokos megtérítési igénnyel léphet fel a váltó kötelezettjeivel szemben, ha címzett nem fizet, vagy esedékesség előtt megtagadja az elfogadást, ha a címzettet felszámolták és más esetekben. Óvás nevű közokirattal kell igazolni, ha a váltó elfogadásának vagy kifizetésének megtagadását, elmaradását, óvást a váltóbirtokos vesz fel, hogy a megtérítési váltóadós kibocsátó, átruházók és kezesek felé bizonyítani lehessen nem történt meg az elfogadás vagy kifizetés.

19 Váltó 6 Óvás után kötelező kiértesíteni a közvetlen átruházót és kibocsátót, és így gördül vissza kezesekkel együtt a fedezetlen váltó. Mivel ezek összessége egyetemlegesen felel, így az a jó váltó, amelyet sokan forgattak, váltóbirtokos maga választhatja ki, hogy a bíróságon kit perel a váltó és kamatai (+ 6%-os késedelmi kamat + 0,3 %-os váltódíj + óvási költség) megfizetésére. Óvás hiányában elveszíti jogát a megtérítés igény érvényesítésére. A váltóbirtokos követelése elfogadóval és kiállítóval szemben 3 év alatt, átruházókkal 1 év alatt évül el.

20 A/f Fizetési rendszer 1 jelenti a bankközi fizetési forgalom infrastruktúráját és a bankközi elszámolási rendszereket is. Az elszámolás: a fizetési megbízások fogadásának, teljesíthetőségének ellenőrzését jelenti, míg a kiegyenlítés: a teljesítést jelenti. Fizetési rendszer lehet: nettó, bruttó és hibrid. (Nettónál teljesen elválik az elszámolás és a kiegyenlítés)

21 Fizetési rendszer 2 Értékek cseréjénél értékpapírt cserélnek pénzre vagy devizát devizára. Kockázatok: pénzügyi- (hitel-, likviditási-, rendszerkockázat) és egyéb kockázat (üzemi-, és jogi kockázat). Bankközi fizetések sok kicsi a Bankközi Klíring Rendszerben, kevés nagy az MNB rendszereiben (VIBER-ben vagy az ügyfélszámla vezető rendszerben) teljesülhet. A pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására jogosult hitelintézetek kötelesek a VIBER és BKR közvetlen tagjává válni.

22 Fizetési rendszer 3 A KELER (a BKR és a VIBER közvetlen tagja),
kezeli a jegybanki hitel fedezetéül szolgáló értékpapírokat, elszámolja az értékpapír műveleteket, befektetési szolgáltatók esetén szállítás fizetés ellenében DVP elvén kiegyenlít, (amit VIBER és KELER valós idejű, bruttó módon működő értékpapír számlavezetési rendszerei közötti összeköttetés tesz lehetővé. ) MNB ügyfélszámla vezető rendszerében vezetik az MNB összes ügyfelének a számláját. (VIBER-esek számláit ebből a VIBER üzemidőben VIBER rendszerében - CAS - kezelik. ) MNB ügyfelei a hitelintézetek (kivéve tak.szöv-ök jó része), KELER, ÁPV Rt, MÁK, Posta, és néhány más intézmény, közülük néhányan VIBER tagok is.

23 MNB csak kellő fedezet esetén teljesít megbízást.
Tranzakció típusok: VIBER előtt MNB könyveli a BKR IBI mátrix elszámolási pozícióit, lejárt betétek és kamatok visszafizetését, devizaügyletek forint oldalának teljesítését, VIBER nyitástól VIBER-esek számlaegyenlegei VIBER zárásig VIBER-hez átkerülnek, többinél pénzforgalmi megbízások, készpénz felvét, jegybanki betételhelyezés és hitel előtörlesztés kerül könyvelésre. MNB csak kellő fedezet esetén teljesít megbízást.

24 VIBERT a belföldi bankok és külföldi fiókok, MNB, MÁK, Posta, KELER használják,
42 tagja van. SWIFT kapcsolattal rendelkeznek, ami egy logikai terminál, az Y két felső csúcsán bank áll, alján a VIBER CAS, középen a SWIFT. A BKR forgalma a BKR+SWIFT együttesének darabban 98 %-a de értékben csak 1/3-a. BKR-t a GIRO Rt működteti. Bankkártya tranzakciók elszámolása három különböző rendszeren keresztül működik.

25 A Magyar Takarékszövetkezeti Bank a szövetkezeti integrációba tömörült 177 takarékszövetkezet számára számlavezetési szolgáltatást nyújt APEX ernyőbankként. Posta gépesített elszámolási rendszert alkalmaz. KELER központi értéktári és elszámoló házi funkciókat is betölt, a BÉT és BÁT tőzsdeforgalmának az elszámolását végzi. TARGET az EU országok fizetési rendszerének és az EKB fizetéseinek összehangolására szolgál, valós idejű, bruttó elszámolási rendszer, a fizetések néhány másodpercen belül megtörténnek benne, erről a nemzeti bankok valós idejű értesítést kapnak.

26 B) Mérlegen kívüli tevékenységek
B/a Mérlegen kívüli tevékenységek meghatározása B/b Mérlegen kívüli tevékenységek típusai B/c Mérlegen kívüli tevékenységek kockázatai

27 B/a Mérlegen kívüli tevékenységek
Meghatározás: az olyan adott vagy kapott kötelezettségvállalások, amelyek pénzmozgás nélkül, valamilyen szerződésben vállalat kötelezettséggel keletkeznek, előre rögzített feltételek mellett bekövetkező fizetési kötelezettség áll szemben valamilyen követeléssel.

28 B/b Mérlegen kívüli tételek főbb típusai:
pénzügyi szolgáltatások (hitelezéssel -, vagyonkezelői és tanácsadói, ügynöki, számlavezetéssel-, kül-kereskedelemmel kapcsolatos.) feltételes és nyílt kötelezettségvállalás avizálások befektetési banki tevékenység (arany- és árútőzsdei -, értékpapír kibocsátás jegyzési garanciával, é.p.- kereskedelem, é.p. kibocsátás szervezése) fedezeti műveletek (határidős devizaügyletek, swapok, futures-ek, opciós ügyletek, opciós derivatívok, határidős hitel-megállapodások) hitelígérvények (elfogadványok, folyószámla hitelkeretek, hitelkeretek, kereskedelmi kötvényt támogató hitelkeretek, készenléti hitelek, kötvénykibocsátással kapcs. szolgáltatások, visszavásárlási egyezmények)

29 B/c Kockázatok 1 Mérlegen kívüli tételek kockázatai (bekövetkezési valószínűséggel súlyozva lehet számszerűsíteni sok esetben a kockázatokat) Működési kockázat pénzügyi szolgáltatások a bank jó hírnevére veszélyt jelenthetnek) Hitelkockázatok (bank harmadik fél javára fizetési biztosítékot ad ki díj ellenében) Árazási kockázat (derivatív üzletek, árfolyam- és kamatlábkockázat a jellemző) Likvidtási kockázat (jegyzési garanciák piaci elhelyezési-, likviditási- és hitel-kockázatot jelentenek)

30 Kockázatok 2 Hitelkockázatot hordozó mérlegen kívüli tételek (kezesség, garancia, akkreditív és váltó) Kezesség: (járulékos kötelezettségvállalás, a kezes fizetési kötelezettsége függ az alapügylettől, általában hitel- és váltótartozás biztosítékául célszerű kezességet adni, csak készfizető kezességnél közvetlen fordulhat kezeshez a kedvezményezett, kezesség lejárata nappal hosszabb az alapügyleténél)

31 Kockázatok 3 Garancia: (önálló, kötelezettségvállalás, garantőr leírt feltételek teljesülésekor, kedvezménye-zett bejelentésekor, fizet; garanciafélék: hitel- és előleg visszafizetés, teljesítési garancia) Akkreditiv: (alapüzlettől független jogügylet, okmányok benyújtásakor fizet, árú szállításból származó tartozás biztosítékaként használják) Garanciaadási forma: (akkreditív igazolása, egy bank átvállalja az akkreditívet nyitó bank kockázatát, ha abban a szállító nem bízik; váltó visszkeresettel történő forgatása)

32 Piaci elhelyezési, likviditási kockázatot hordozó mérlegen kívüli tételek.
Hitelnyújtási kötelezettség keletkezik az aláírt de le nem hívott hitelszerződésnél, készenléti, rendelkezésre tartott, számlatúllépési hitelek esetén. Készenléti hitelkeretek fenntartása likviditási-, kamat-, és hitelkockázattal is jár. Hitelnyújtási kötelezettség vállalás keletkezik a jegyzési garanciákkal, kötvényt a kibocsátás napján megvásárolja (US), vagy a le nem jegyzett, de garantált mennyiséget megvásárolja, (Magyar), majd eladja azokat.

33 Kötvénykibocsátással kapcsolatos szolgáltatások
(lebegő kamatozású, rövid lejáratú, bemutatóra szóló, kinyomtatásra nem kerülő, folyamatosan megújuló papírok (NIF), ami kiváltja a hosszú futamidejű hiteleket, bank díjért teríti a papírokat


Letölteni ppt "Fizetési forgalom és Mérlegen kívüli tételek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések