Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Interkultúrális menedzsment A KULTÚRA DEFINÍCIÓI A KULTÚRA DEFINÍCIÓI  „ A kultúra az a mód, ahogyan emberek egy csoportja megoldja a problémákat” (

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Interkultúrális menedzsment A KULTÚRA DEFINÍCIÓI A KULTÚRA DEFINÍCIÓI  „ A kultúra az a mód, ahogyan emberek egy csoportja megoldja a problémákat” ("— Előadás másolata:

1

2 Interkultúrális menedzsment

3 A KULTÚRA DEFINÍCIÓI A KULTÚRA DEFINÍCIÓI  „ A kultúra az a mód, ahogyan emberek egy csoportja megoldja a problémákat” ( Trompenaars) ( Trompenaars)  „A kultúra minden, amit az emberek birtokolnak, gondolnak, tesznek mint társadalmuk tagjai.” ( Ferraro) ( Ferraro)  „A kultúra az elmék közös programozottsága, mely megkülönbözteti egyik csoport tagjait a másiktól- The software of the mind”( Hofstede)

4 Definíció Az Interkultúrális menedzsment „embereknek az irányítással és munkával kapcsolatos magatartásában jelentkező, kultúrától függő eltéréseivel foglalkozik.” (REFA, 2002) Az Interkultúrális menedzsment „embereknek az irányítással és munkával kapcsolatos magatartásában jelentkező, kultúrától függő eltéréseivel foglalkozik.” (REFA, 2002)

5 Kutatások Edward T. Hall Edward T. Hall E. T. Hall dimenziói: dimenziói:  Magas kontextusú és az alacsony kontextusú kultúrák  Monokróm és polikróm kultúrák

6 ALACSONY KONTEXTUSÚ EMBEREK  azt érti amit mond  üzenet explicit módon kódolt  személyes és munkahelyi kapcsolatok elhatárolása  mindig bő információra van szükségük

7 MAGAS KONTEXTUSÚ EMBEREK  üzenet egy része az emberben  implicit módon kódolt üzenet  nagyon erős információs hálózat barátokkal, munkatársakkal  kevés magyarázatot igényelnek (bő háttér információval rendelkeznek) (bő háttér információval rendelkeznek)

8 Alacsony és magas kontextusú kultúrák különbségei Alacsony kontextusú kultúrák Magas kontextusú kultúrák Azt érti, amit mond Üzenet egy része az emberben Az üzenet explicit módon kódolt Implicit módon kódolt üzenet Személyes és munkahelyi kapcsolatok elhatárolása Nagyon erős információs hálózat, barátokkal, munkatársakkal Mindig bő információra van szükségük Kevés magyarázatot igényelnek (bő háttér információval rendelkeznek)

9 MONOKRONIKUS EMBEREK (pl. németek, angolszászok)  egyszerre csak egy dolgot csinálnak  a munkára koncentrálnak  az időt kötelezettségnek veszik  alacsony kontextusúak  elkötelezettek munkájuk iránt  mereven ragaszkodnak a tervekhez  nagy tiszteletben tartják a magántulajdont  rövid távú kapcsolatokat részesítik előnyben

10 POLIKRONIKUS EMBEREK (pl. franciák, olaszok)  egyszerre sok dolgot csinálnak  könnyen és gyorsan megszakítják munkájukat  az időt megpróbálják kötelezettségnek venni  magas kontextusúak  elkötelezettek a kollégáik és kapcsolataik iránt  könnyen gyorsan változtatnak terveket  könnyen adnak és vesznek kölcsön  egy életre szóló kapcsolatokat részesítik előnyben

11 Monokronikus vs.polikronikus kultúrák Monokronikus emberek Polikronikus emberek Egyszerre csak egy dolgot tesznek Egyszerre sok dolgot tesznek A munkára koncentrálnak Könnyen és gyakran megszakítják munkájukat Az időt kötelezettségnek veszik (határidők, ütemtervek fontossága) Az időt megpróbálják kötelezettségnek venni Elkötelezettek a munkájuk iránt Elkötelezettek a kollégák és kapcsolataik iránt Mereven ragaszkodnak a tervekhez Könnyen és gyakran változtatnak terveket Nagy tiszteletben tartják a magántulajdont Könnyen adnak és vesznek kölcsön A rövid távú kapcsolatokat részesítik előnyben Egész életre szóló kapcsolatokat szeretnek kiépíteni Alacsony kontextusúak, bőséges információra van szükségük Magas kontextusúak, és az információ már általában rendelkezésükre áll

12 Kluckhohn és Strodtbeck Munkásságuk során az alábbi kulturális dimenziókat különítették el: dimenziókat  Milyen az emberek alaptermészete?  Milyen az emberek viszonya a természettel?  Milyen az emberek viszonya más emberekhez?  Mi az emberi létezés fő jellemzője?  Milyen az emberi tevékenységek időhorizontja?  Milyen az emberek térfelfogása?

13 Fons Trompenaars Fons Trompenaars Trompenaars dimenziói: dimenziói:  Univerzalizmus – partikularizmus  Semleges – érzelmes.  Konkrét – diffúz  Státusz  Státusz  Idő  A természethez való viszony

14  Univerzalizmus vs. partikularizmus: milyen mértékben fontosabbak a szabályok (univerzalizmus), mint a kapcsolatok (partikularizmus)  Semleges vs. érzelmes: az alkalmazottak szabadon kimutatják-e érzéseiket  Konkrét vs. diffúz : rögtön a lényegre vagy kerülgetjük a kását

15 A legújabb kutatás: a GLOBE A legújabb kutatás: a GLOBE A GLOBE által meghatározott kulturális dimenziók: dimenziók  Teljesítményorientáció  Jövő orientáció  Asszertivitás  Hatalmi távolság  Humán orientáció  Szervezeti (szociális) kollektivizmus  Csoport kollektivizmus  Bizonytalanságkerülés  Nemi egyenjogúság

16 HOFSTEDE Hofstede dimenziói:  Kollektivizmus vs.individualizmus  Hatalmi távolság  Bizonytalanság kerülés  Férfias vs. feminin kultúrák

17 Kollektivizmus vs. individualizmus  Szociális keretek fontossága ( család és barátok szerepe)  Elkötelezettség a csoport felé  Egyéni kezdeményezések lehetősége  Szervezet a képzést, egészséget vagy az időbeosztást és szabadságot hangsúlyozza

18 Individualizmus vs. kollektivizmus KollektivistaIndividualista Az emberek nagyobb családokba vagy csoportokba születnek, amelyek a hűségért cserébe akár egész életen keresztül védenek Mindenki úgy nő fel, hogy gondoskodjon magáról és közvetlen családjáról A személyazonosság azon szociális hálón alapul, amelyhez tartozik A személyazonosság az egyénen alapul A harmóniát fenntartják és kerülik az összeütközést Ha valaki a saját gondolkodása szerint fejti ki véleményét, az őszinteség jele Magas kontextusú kommunikáció Alacsony kontextusú kommunikáció A túlkapások szégyenérzethez vezetnek, és a csoport és maga előtt tekintélyvesztéssel jár A túlkapás bűntudathoz vezet és az önbecsülés elvesztéséhez A munkavállaló-munkáltató viszony erkölcsi alapon szerveződik, olyan, mint egy családi kötelék A munkavállaló-munkáltató viszonya megállapodáson és a közös előnyökön alapul Az alkalmazásnál figyelembe veszik az alkalmazott csoporti hovatartozását Az alkalmazásnál a személyes képzettséget és képességeket veszik figyelembe A kapcsolatok uralkodnak a feladatok felett A feladatok uralkodnak a kapcsolatok felett

19 Hatalmi távolság  Egyenlő jogok vs. kiváltságok  Kölcsönös vagy egyirányú függőség  Hatalom legitim szerepeken vagy erőn alapszik  Vezetők hasonlóak-e a többiekhez  Decentralizáció vs. centralizáció  Konzultálás vs.parancs  Demokratikus vs.paternalista vezető

20 Hatalmi távolság különbségei Kis hatalmi távolság Nagy hatalmi távolság A hatalom használata legitim kell, hogy legyen, a jó és a rossz kritériumnak alávetett A hatalom uralkodik a jogok felett: bárkinél is a hatalom, az jó és helyes Képzettség, vagyon, hatalom és státusz nem szükséges, hogy együtt jelenjen meg Képzettség, vagyon, hatalom és státusz együtt kell, hogy megjelenjen A középosztály nagy A középosztály kicsi Mindenkinek egyenlő jogokkal bír A hatalom kiváltságokkal jár A hatalommal rendelkező emberek kevésbé akarnak hatalmasnak látszani, mint amilyenek valójában A hatalommal rendelkező emberek megpróbálnak minél hatalmasabban látszani A hatalom a betöltött pozíción alapul, a szakértelem és a képesség a jutalmazás alapja A hatalom a családon vagy barátokon alapul, a személyes varázs és képesség a hatalom használatának alapja A jövedelmek nem térnek el jelentősen, az adórendszer tovább csökkenti az eltérést A jövedelmek erősen differenciáltak a társadalomban, az adózási rendszer csak növeli azt A honos menedzsment elméletek az alkalmazottak szerepére fókuszálnak A honos menedzsment elméletek a vezetők szerepére fókuszálnak

21 Bizonytalanság kerülés  Igénylik-e az előreláthatóságot  “Ami más az veszélyes”  Rugalmasság vs. formális szabályok  “ Nem tudom...”  Alacsony stressz vs. belső kényszer a kemény munkára  Bizonytalanság elfogadása (mobilitás)

22 Bizonytalanság kerülési hajlam Alacsony bizonytalanság kerülés Magas bizonytalanság kerülés A bizonytalanság az élet normális velejárója és elfogadott, minden napot úgy fogadunk, ahogy jön A bizonytalanság az életben benne rejlik, egy folyamatos fenyegetés, amely ellen küzdeni kell Alacsony stressz; egyéni jólétérzés Magas stressz; egyéni szorongás érzése Az ismeretlen kockázatok és bizonytalan szituációk nem okoznak különösebb szorongást A gyakori kockázatok elfogadása; aggódás a bizonytalan szituációk és az ismeretlen kockázatok miatt A tanulók kedvelik a többféle megoldást biztosító tanulási szituációkat, és a megvitatással értenek egyet A tanulók a strukturált tanulást preferálják, és a helyes válasszal értenek egyet A tanárok mondhatják azt, hogy „nem tudom” A tanárokról feltételezik, hogy mindenre tudják a választ Csak a szükséges számú szabályt kedvelik Érzelmi szükséglet a szabályokra, még ha soha nem kerül rájuk sor, akkor is Tolerancia a normálistól eltérő és az innovatív ötletek és viselkedések iránt A normától eltérő ötletek és viselkedések elnyomása Motiváció a teljesítmény és a nagyrabecsülés által Motiváció a biztonság és a tisztelet által

23 Férfias vs. feminin  Törekvő vs.udvarias magatartás  Anyagi sikerek dominanciája vs. másokkal törődés  Teljesítmény vs. jólét és az élet minősége  Világos vs. rugalmas nemi szerepek

24 Férfias vs. feminin kultúrák FeministaFérfias A domináns értékek a társadalomban: törődnek másokkal és megőrzésükkel A domináns értékek a társadalomban: az anyagi siker és az előrejutás Az emberek és a jó kapcsolatok fontosak A pénz és a tárgyak fontosak Mindenkiről feltételezik a szerénységet A férfiak törekvőek, ambiciózusnak és szívósnak feltételezettek Mind a két nem esetében elfogadott a törődés és a gondoskodás A nőket gondoskodónak feltételezik, akik törődnek a kapcsolatokkal Szimpátia a gyengék iránt Szimpátia az erősek iránt A hiba az iskolában nem végzetes A hiba az iskolában katasztrófa A barátságosság a tanárok között nagyra becsült Az éleselméjűség a tanárok között nagyra becsült A menedzserek konszenzusra törekednek A menedzserektől a határozottságot és a törekvést várják el Hangsúly az egyenlőségen, szolidaritáson és a munkakörülmény minőségén van Hangsúly a jogosságon, a kollégák közötti versenyen és teljesítményen van Problémamegoldás tárgyalással és kompromisszumkereséssel A konfliktusmegoldás harc útján A konfliktusmegoldás harc útján


Letölteni ppt "Interkultúrális menedzsment A KULTÚRA DEFINÍCIÓI A KULTÚRA DEFINÍCIÓI  „ A kultúra az a mód, ahogyan emberek egy csoportja megoldja a problémákat” ("

Hasonló előadás


Google Hirdetések