Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fogyasztásszociológia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fogyasztásszociológia"— Előadás másolata:

1 Fogyasztásszociológia
Dr. Andics Jenő, 2007

2 A korai csoportosítási eljárások
A leggyakoribb ismérvek Szociodemográfiai és személyes jellemzők, úgymint Nem, életkor, iskolai végzettség, családi állapot, családnagyság Személyes és családi jövedelem Településhierarchiában elfoglalt hely, regionális különbségek

3 Az ESOMAR társadalmi státusz kategória változó felépítése
Az ESOMAR társadalmi kategóriarendszer három változó alkalmazásával épül fel, amelyből aktuálisan két-két változó jelöli ki a csoportba tartozást. A "főkereső" jelenlegi foglalkozása, (a főkereső a háztartáson belül a legmagasabb jövedelmű személy. ) A főkereső befejezett legmagasabb iskolai végzettsége Ha a főkereső nem folytat aktív kereső tevékenységet, a háztartás vagyoni helyzete: tíz, az ESOMAR által kijelölt vagyontárgy, tartós fogyasztási cikk birtoklása alapján: színes TV videomagnó videokamera kettő vagy több autó fényképezőgép személyi számítógép elektromos fúrógép elektromos friteuse rádiós óra hétvégi ház, nyaraló

4 Az ESOMAR társadalmi státusz kategória változó tartalma
Az A társadalmi csoportba tartozók esetében a háztartás főkeresője önálló vagy alkalmazott értelmiségi (felsőfokú végzettséggel) magasan képzett top menedzser; középvezető vagy más menedzser viszonylag sok (hat vagy több) beosztottal; átlagnál magasabb iskolai végzettségű vagyoni javakkal jól ellátott inaktív. A B társadalmi csoportba tartozók esetében a háztartás főkeresője magasan képzett alsó és középszintű vezető hatnál több beosztottal; középvezető; más menedzser hatnál kevesebb beosztottal, munkafelügyelő; felsőfokú végzettségű hat, vagy hatnál több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozó, legalább középfokú iskolai végzettséggel és átlagos vagy átlagnál jobb vagyoni helyzetben lévő inaktív. A C1 társadalmi csoportba tartozók esetében a háztartás főkeresője középfokú végzettségű középvezető, vagy más menedzser; középfokú végzettséggel rendelkező vállalkozás tulajdonosa, aki legalább hat alkalmazottal dolgozik; középfokú végzettségű mezőgazdasági vállalkozó. A C2 társadalmi csoportba tartozók esetében a háztartás főkeresője irodai alkalmazott; érettségizett szakmunkás, munkafelügyelő; vállalkozás, vagy üzletrész tulajdonos öt vagy kevesebb alkalmazottal, alacsony iskolai végzettségű anyagi javakkal átlagosan ellátott inaktív, illetve középiskolai végzettségű vagyoni helyzetét tekintve átlag alatti inaktív. A DE társadalmi csoportba tartozók esetében a háztartás főkeresője szakmunkás, képzetlen munkás, alacsony iskolai végzettségű hatnál kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozó, mezőgazdasági termelő.

5 A TGI státusz felépítése
A TGI fogyasztási státusz háztartási státust mér, azaz a háztartás minden tagját egyazon csoportba sorolja be a háztartás főkeresőjének jellemzői (foglalkozási kategória, legmagasabb iskolai végzettség) a háztartás jövedelmi- és vagyoni helyzete alapján. Definíció szerint a háztartás főkeresője a háztartásban élők közül az a személy, aki legnagyobb arányban járul hozzá a háztartás jövedelméhez (azaz, aki a háztartásban a legtöbbet keres). A változó képzés index-alapú. A társadalmi státusz változót többváltozós elemzésre épülő csoportosítással, ún. klaszter-elemzéssel hoztuk létre három további változóból: ESOMAR társadalmi kategória (képzettség-foglalkozás); egy főre jutó jövedelmi csoportok (ekvivalencia jövedelemi csoportok); vagyoni státusz csoportok. három mutatóból jött létre klaszterezési eljárással a társadalmi státusz mutató, melynek kategóriái a következő oldalon találhatóak.

6 TGI státusz csoportok Az A társadalmi csoportba tartozók esetében a háztartásban élők az átlagnál lényegesen jobb anyagi körülmények között élnek, a háztartás főkeresője önálló vagy alkalmazott értelmiségi (felsőfokú végzettséggel) magasan képzett top menedzser; középvezető vagy más menedzser viszonylag sok (hat vagy több) beosztottal. A B társadalmi csoportba tartozók esetében a háztartásban élők az átlagnál jobb anyagi körülmények között élnek, a háztartás főkeresője alkalmazott értelmiségi, képzett szakmunkás, vállalkozás vagy üzletrész tulajdonos, magasan képzett alsó és középszintű vezető hatnál több beosztottal; középvezető; más menedzser hatnál kevesebb beosztottal. A C1 társadalmi csoportba tartozók esetében a háztartásban élők átlagos, illetve az átlagnál kicsit jobb anyagi körülmények között élnek, a háztartás főkeresője jellemzően irodai alkalmazott, vállalkozás, vagy üzletrész tulajdonos. A C2 társadalmi csoportba tartozók esetében a háztartásban élők átlagos anyagi körülmények között élnek, a háztartás főkeresője jellemzően irodai alkalmazott; képzett szakmunkás, munkafelügyelő; vállalkozás, vagy üzletrész tulajdonos, anyagi javakkal átlagosan ellátott inaktív. A D társadalmi csoportba tartozók esetében a háztartásban élők az átlagnál rosszabb anyagi körülmények között élnek, a háztartás főkeresője jellemzően szakmunkás. Az E társadalmi csoportba tartozók esetében a háztartásban élők az átlagnál lényegesen rosszabb anyagi körülmények között élnek, a háztartás főkeresője jellemzően képzetlen fizikai munkás, nyugdíjas, segélyből élő, szociális ellátásban részesülő inaktív.

7 Változások a fogyasztásban
a fejlett piacgazdaságokban előrehaladó „középosztályosodási” folyamat eredményeképpen a legtöbb ide sorolható országban kialakul egy, az emberek nagyobb részét magába foglaló társadalmi csoport. Ez a csoport adja e társadalmak fogyasztásának nagyobb részét, e széles csoport válik fogyasztásával a gazdasági fejlődés fő motorjává. Ezt a réteget „főáramnak” (mainstream) is szokás nevezni; jelentősen csökkennek az emberek iskolázottsági szintjében meglévő különbségek. A társadalom nagyobb része már középfokú (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkezik. Ez csökkenti az eltérő színtű iskolai végzettségre visszavezethető életmód- és fogyasztás-különbségeket; e társadalmakban erre az időszakra a lakosság nagy többsége már rendelkezik olyan szabadon felhasználható jövedelemmel (diszkrecionális jövedelem), amely az alapvető létszükségletek kielégítése után viszonylag szabadon, viszonylag sokféle módon elkölthetővé válik. Ezáltal egyre több termék fogyasztásában jelentősen csökkennek a hagyományos szociodemográfiai, vagy éppen társadalmi státusz szerinti különbségek; a tömegfogyasztás időszakában egyre több termékféleség esetében az egyes márkák közötti legfontosabb különbségek nem a funkcionális, hanem olyan érzelmi, vagy szimbolikus jellemzők mentén alakulnak ki, amelyeket a márkáról szóló kommunikáció hoz létre. Az ilyen márkák közötti választást elsősorban a fogyasztók értékeiben, aspirációiban, konkrét életvitelében meglévő eltérések befolyásolják, és kevésbé a „hagyományos” rétegződési ismérvek.

8 Életstílus kutatások típusai
A család mint alapvető fogyasztási egység – családi tipológiák az egyénekre összpontosító kutatás, a fogyasztás individuális jellemzőinek megismerése és az ennek alapján történő célcsoport képzés érdekében.

9 A családi fogyasztásra irányuló kutatások
A családok fogyasztási szokásait feltáró kutatások abból indulnak ki, hogy a család alapvető szerepet játszik az egyén társadalomba történő integrációjában, s szerepe nem elhanyagolható az egyén magatartásának, viselkedésének alakításában sem. Az egyén életstílusa, értékrendje, aspirációi természetesen eltérhetnek – és az esetek egy részében el is térnek – a családétól, de a családi életfeltételi keretek olyan erősek, hogy az emberek többsége megőrzi a családjára jellemző érték- és normarendszer jelentős részét. A családi fogyasztás jellemzőinek szegmentációs célú figyelembevétele többféle megközelítést is lehetővé tesz. Ezek egyike a családi életciklus jellemzőit követi.

10 A nem hierarchizált családi tipológiák
Fiókák - szüleikkel élő 34 évnél fiatalabb önálló jövedelemmel rendelkezők Kirepültek - még nem kapcsolatban élő 34 év alatti otthonról elköltözöttek Fészeképítők - gyermek nélküli házaspár - 34 év alattiak Óvodás szülők( 0-4 éves gyermekes szülők) Általános iskolás szülők( a legkisebb gyerek is legalább 6 éves) Gimnazista szülők ( a legkisebb gyerek is legalább 14 éves) Középkorú függetlenek évesek önálló háztartással Kötöttség nélküli párok (35-54 éves nem gyerekkel élő házaspárok) Hotel szülők (18 évesnél idősebb gyerekkel élő szülők) Idősebb egyedülálló(55+ egyedülálló, gyermektelen) Üres fészek(55+ házas, a gyermekük elköltözött) Nem szabályos családok.

11 A hierarchizált eljárások lehetséges változói
a./ „Kultúrafogyasztás, művelődési szokások - olvasási szokások - kulturális intézmények látogatása (színház, mozi, koncertek,stb.) - képzésben, továbbképzésben való részvétel b./ Szabadidő-eltöltési szokások - sportolás, más fizikai aktivitás - barkácsolás, kertészkedés, kézimunka - rádiózás, TV-nézés, video stb. - társasági kapcsolatok, társasjátékok c./ Az otthoni tárgyi környezet - nagyobb értékű lakásberendezési tárgyak - antik, örökölt bútorok, festmények - elektronikus és egyéb kulturális eszközök - háztartási gépek - könyvek, lemezek, CD-k, DVD-k d./ Háztartási fogyasztási szokások - étkezési szokások - öltözködési szokások - higiénés, testápolási szokások

12 A hierarchizált eljárások lehetséges változói
e./ Életviteli szokások - vásárlási szokások - pénzgazdálkodási szokások - ajándékozási, vendéglátási szokások - ünneplési alkalmak és szokások - nevelési szokások - főmunkaidőn kívüli munkavégzési szokások f./ Szociális kapcsolatok - rokonsági kapcsolatok intenzitása - baráti kapcsolatok jellemzői - egyéb másodlagos közösségekben kifejtett aktivitás (egyesületek stb.) g./ Értékek, értékstruktúrák - tradicionális közösségi értékek - modernizációs értékek (individuális értékek, teljesítményérték stb.) - posztmodernizációs értékek (önkifejezés, környezettudatosság stb.).

13 Alap-és közreható változók
Az egyes változócsoportok nem egyforma mértékben befolyásolják, alakítják az életstílus csoportokat. Megkülönböztethetünk alap-és közreható változókat. Az alapváltozók jelölik ki a főbb életstílus csoportok határait. A közreható változók pedig tovább differenciálják ezeket a csoportokat. Általában a háztartási fogyasztási szokások, az otthoni tárgyi környezet valamint az értékek, értékstruktúrák képezik az alapváltozókat, a többi pedig közreható változóként jellemezhető. A családi életstílus típusok meghatározása általában többváltozós elemzéssel, faktor- és cluster elemzés kombinációjával történik.

14 Az egyéni életstílusra irányuló kutatások alapváltozói
az egyének szocio-demográfiai jellemzői; a családi életciklus jellemzői a társadalmi csoport-hovatartozás, a foglalkozási, státusz és egyéb csoportjellemzők; az egyén jövedelmi, vagyoni helyzete; az egyén elfogadott és követett értékei; kulturálisan meghatározott magatartásminták; az ember személyiségének jellemzői (belülről irányított, kívülről irányított, újító stb.); érzelmek motivációk felhalmozott családi, illetve egyéni fogyasztási, termékhasználati tapasztalatok.

15 Többszempontú (többdimenziós) kutatások – unverzalista megközelítés
Főbb típusok Többszempontú (többdimenziós) kutatások – unverzalista megközelítés Egydimenziós tipológiák

16 Az AIO modell (Activities, Interests, Opinions)
Tevékenységek Munka Hobbik Társadalmi események Vakáció Szórakozás Klubtagság Közösségi élet Vásárlás Sport

17 Az AIO modell (Activities, Interests, Opinions)
Érdeklődés Család Otthon Munka Közösségi élet Kikapcsolódás,pihenés Divat Étkezés Média Teljesítmény

18 Az AIO modell (Activities, Interests, Opinions)
Vélemények Önmagunkról Társadalmi kérdésekről Politikáról Üzletről Gazdaságról Oktatásról Termékekről Jövőről Kultúráról

19 Az AIO modell (Activities, Interests, Opinions)
Demográfiai jellemzők Kor Végzettség Jövedelem Foglalkozás Családnagyság Lakóhely Földrajzi hely(régió) Településnagyság Családi életciklus

20 Az AIO modell (Activities, Interests, Opinions)
A típusalkotáshoz eredetileg több, mint 300 kérdést használtak. A költséghatékonyság és a más témakörökkel összekapcsolt megismételhetőség érdekében a kérdések számát lecsökkentették 100-ra. Ehhez azokat a nagy szerepet játszó változókat használták fel, amelyekkel együttesen a típusalkotás alapját képező esetek 85 – 90 %-át tartalmilag helyesen lehet csoportosítani (ehhez a diszkriminancia analízis például nagyon jól alkalmazható matematikai-statisztikai eljárást jelent).

21 Az AIO modell (Activities, Interests, Opinions)
Az elmúlt évtizedekben az AIO modellt továbbfejlesztették. A továbbfejlesztés az eredeti modellhez képest az abban szereplő dimenziók megőrzésével a következő dimenziók fokozottabb figyelembe vételét jelenti: Értékek kutatása: a fogyasztók által követett értékek a mindennapokban és a fogyasztásban; Attitűdök: a véleménykutatás kiegészült egy sor attitűddel, mint környezet- és egészségtudatosság, technikához való viszony, márkákhoz való viszony stb.; Részletes és teljes körű médiahasználat az internettel bezárólag; A termékhasználat intenzitása, márkahűség, párhuzamos márkahasználat.

22 A VALS Modell Az értékeket és az életstílust elsőként ugyancsak az Egyesült Államokban kifejlesztett VALS modell kombinálta. A modell elnevezése a magára a módszerre utaló angol elnevezés rövidített változata (Values and Lifestyles – értékek és életstílusok) A Stanford Research Institute által kidolgozott modell eredeti változata négy főbb kategóriában összesen 9 életstílus csoportot fog át.

23 A VALS Modell - Integráltak
Ez a kategória egyetlen csoportot jelent. Egyesíti magában a kívülről és a belülről irányított kategóriák főbb orientációit. A legmagasabb iskolai végzettségűek tar- toznak ide, zömmel a 40-es középkorosztályból. Domináns értékeik: kiegyensú- lyozottság, érettség, tolerancia, individualizmus, világra való nyitottság. Vásárlási magatartásukat a környezetre való érzékenység, a minőségorientáltság, az esztétikum és az egyedi, kiemelkedő tulajdonságú termékek iránti igény jellemzi.

24 A VALS Modell – A kívülről irányítottak
A kívülről irányítottság mindhárom csoport esetében azt jelenti, hogy nagyon fontos számukra az elfogadott társadalmi normáknak való megfelelés és az ehhez tartozó látszatoknak a megteremtése a fogyasztásban. Sikeresek Az üzleti élet, a szakmák és a kormányzat meghatározó emberei. Jólétben élnek és tudnak reagálni a fogyasztási lehetőségekre. Magas jövedelemmel rendelkező közép korosztály (átlagéletkor 42 év). Domináns értékeik: hatékonyság, siker, hírnév, puri- tán etika, státusz, a komfortos, jó élet és materializmus a fogyasztásban. Fogyasztásukat a luxusfogyasztás, a legfejlettebb technológiájú termékek vásárlása jellemzi, kezdeményező fogyasztói típusok. Feltörekvők Törekszenek beilleszkedni a fogyasztói társadalomba, a sikeresek életstílusát próbálják követni. Ambiciózusak, felfelé mobilak a társadalmi hierarchiában, erősen státusz orientáltak, versengő típusok. Fogyasztásukban kitűnni szeretnek, feltűnésre törekszenek, korai divatkövetők, túlhangsúlyozzák a fogyasztási szimbólumokat, Beilleszkedettek Hagyománykövetők, konvencionálisak és konzervatívok. Hajlamosak a nosztalgiára és egyáltalán nem törekszenek élményadó változatosságra a fogyasztásban. Az otthon az alapvető életterük. Fontos értékük a megbízhatóság erős a csoporthoz kötődés. A fogyasztásban erősen márkahűek, a népszerű márkákat és termékeket vásárolják a legszívesebben.

25 A VALS Modell – A belülről irányítottak
Saját értékeiket és az azokra épülő törekvéseiket próbálják érvényesíteni a fogyasztásban. Jellemzőjük az individuális szükségletek követése és az önkifejezés. Társadalmi felelősséget érzők Nagyon erős a társadalmi felelősségérzetük, fontosnak tartják az értékmegőrzést, határozottan egészség- és környezettudatosak. Egyszerű életre törekszenek. Fogyasztásuk alapvető jellemzője az egyszerűség, a hagyományőrzés, az egészségtudatosság. Nem követik a tömegfogyasztó társadalom fogyasztási mintáit. Élménygyűjtők Közvetlen tapasztalatok megszerzésére törekszenek, erősen érintettek az új dolgok megszerzésében. Inkább a 20-as éveik közepén járnak. Hullámzó lelkiállapotúak, intenzív aktivitást befeléforduló meditáció is követhet. Kísérletezők hajlamosak részt venni minden újban. Intuitív és hedonisztikus fogyasztók. Mozgalmas mindennapokra törekszenek, gyakori a szabadidős sport tevékenység. Öntörvényűek Fiatal felnőttek (21 év átlagéletkor), nagy belső energiájú fogyasztók. Rámenősek, heves érzelmekkel rendelkeznek, erőszakosan individualisták, találékonyak, ötletesek. Legtöbbször ők a divat innovátorok, és gyakran új trendeket alapoznak meg. Kérkedő, hivalkodó fogyasztók, szeszélyesek, jellemző rájuk a divathóbort.

26 A VALS Modell – A szükséglet vezéreltek
Ebben a kategóriában az emberek egészen más célokat tűznek ki, mint a fogyasztói társadalom nagyobb része. Elsősorban a biztonságra törekszenek , nagyon árérzékenyek és a túlélésért küzdenek. Megkapaszkodók A csoportba tartozók szükséglet vezéreltek és a szegénység határán folyatatják küzdelmüket. Viszonylag fiatalok és törekszenek előre jutni. Értékeik között a legfontosabb a küzdelem a túlélésért, gyanakvóak. Szeszélyes fogyasztói mintákat követnek, fogyasztói magatartásukat nem tudják ellenőrizni. Fogyasztóként az alapvető szükségleteiket elégítik ki, a megfelelő termék megkeresésére sok időt fordítanak. Túlélők Tipikusan idősebb (átlagéletkor 66 év) és szegény háztartások tartoznak ide. Jelentősen leszakadtak a fogyasztók fő áramától. Alapvetően tekintélyelvűek, merevek, mintakövetők. Nagyon fontos számukra a biztonság. Fogyasztóként óvatosak, megfontoltak. Fogyasztói döntéseiket leginkább az ár befolyásolja. Olyan termékeket vásárolnak, amelyek közismerten beváltak, biztonságot adnak. Az ilyen típusú márkákat keresik.

27 A Global Scan modell A multinacionális cégek tevékenységének következményeként globalizálódó termékeket és márkákat egyre több országban fogyasztják. Ez teremtette meg az igényt olyan életstílus kutatások iránt, amelyek azonos módszertannal több országban is készülnek. Ezek egyik legismertebb változata a Global Scan modell, amelyet a Bates nemzetközi reklámügynökség fejlesztett ki és 14 országban alkalmaz. A modell értékek és attitűdök, valamint vásárlási preferenciákat elemez, de természetesen tartalmazza a demográfiai és médiahasználati változókat is. A Global Scan modell a fogyasztásban megfigyelhető legnagyobb eltéréseket eredményező csoportokat használ, hat ilyen csoportot különböztet meg: céltalanok, alkalmazkodók hagyományőrzők nyomás alatt lévők teljesítményorientáltak törekvők. A modell 250 érték- és attitűdkérdésre épül, ami a modellt csak speciális, erre irányuló önálló kutatás keretében teszi alkalmazhatóvá. Előállítása így viszonylag költség-és időigényes. A modell nem hierarchikus.

28 A Sinus Milieu Modell A modell a nevét a Sinus Sociovision heidelbergi piackutató cégről kapta, amelyik a modellt húsz évvel ezelőtt kialakította. Jelenleg széles területen alkalmazzák Németországban és Ausztriában, egyebek között a Sinus Milieu típusok a német TV nézőmérésben is szerepelnek. A modell a következő elemzési dimenziókra épít: - életcélok, életstratégia - társadalmi helyzet (jövedelem, végzettség is) - munka és teljesítmény, teljesítményorientáció - társadalomkép (társadalmi változások észlelése, egyén a társadalomban stb.) - családi és társas kapcsolatok iránti attitűdök - szabadidő eltöltési szokások és attitűdök - ideálok és példaképek - mindennapok életstílusa A modell 4 kategóriában összesen 10 életstílus csoportot tartalmaz. [1] A megkülönböztetés alapját az emberek alapvető értékorientációi, a munkára, a családra, a szabadidő eltöltésére és a fogyasztásra vonatkozó mindennapi életfelfogás valamint a tényleges életmód képezi. [1] A teljesség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a modell a volt NDK területén végzett kutatás eredményeként két további típust is megkülönböztet. Egy polgári humanista és egy NDK gyökerű csoportot. A kettő együttes aránya is csak három százalék, ezért ezek bemutatásától és figyelembe vételétől eltekintünk.

29 Sinus Milieu – Társadalmi irányadó csoportok
Ebbe a kategóriába azok a csoportok tartoznak, amelyek a leginkább élni tudnak a fejlett országok gazdasági potenciálja által létrehozott javakkal, szolgáltatásokkal és egyéb szabadidő tevékenységekkel. E csoportok életmódja, fogyasztói magatartása a leginkább követett a modern társadalmakban.

30 Sinus Milieu – Társadalmi irányadó csoportok
Integráltak A modern társadalom sikerorientált fogyasztói elitje. Az anyagi és szakmai sikert teljesítménnyel kívánja elérni. Rugalmas, gyors reakcióképesség a változó környezeti feltételekre . Öntudatos státuszgondolkodás. Választékos életfeltételek, anyagi függetlenség, pragmatikus-racionális életfilozófia. Ez a csoport a legmagasabb jövedelmi kategóriákat fogja át, magas képzettség jellemző. Igényes fogyasztó, fejlett stílusérzékkel választ termékeket, erős exkluzív fogyasztási törekvések. jellemzik Intellektuális milieu Postmateriális orientációjú avantgard értékekkel rendelkező csoport. Értékrendjének jellemzői: ökológiai felelősségérzet a környezet és természet iránt, fontos a társadalmi igazságosság, figyelemmel kell lenni a hátrányos társadalmi helyzetűekre. A munka kihívás, de nem a karrier eszköze, hanem az értelmes élet színtere a család mellett. Fogyasztásában a posztmateriális igények, erős önmegvalósítási igények, individualizmus, törekvés saját „kis” szabadságok elérésére jellemzik. Posztmodern milieu Individualista, több lehetőséget kereső életmód avantgard csoport. A saját személyiség akadálytalan megvalósítására, sokirányú tapasztalat szerzésére törekszik. Visszautasítja a külső kényszereket, normákat valamint ideológiákat. Nem konvencionális karrierre törekszenek. Többségükben fiatalabbak, az átlagéletkor 40 év alatt van. Különböző életformákkal szeret megismerkedni, különböző, egymástól gyökeresen eltérő szituációkban, kultúrákban szeret megmártózni. A fogyasztásban a szokatlant, az eredetit keresi.

31 Sinus Milieu – Modern főáram (modern mainstream)
A fejlődéssel lépést tartó, lényegében beilleszkedett középosztály tartozik ide. Ez adja az egyik legmeghatározóbb fogyasztói réteget. Adaptív milieu A jól képzett, pragmatikus, fiatalabb modern középosztály tartozik ide. Az életét olyan kellemessé kívánja tenni, ahogy csak lehet. Ezzel együtt realista és rugalmas kíván maradni. Nem szereti a kívülről irányított helyzetet, önállóságra törekszik és mind szellemileg mind fizikailag saját maga továbbfejlesztésére törekszik. Jól tájékozott fogyasztók, hangsúlyozott minőségorientációval. Időnként hajlamosak a spontán fogyasztói döntésekre. Státuszorientált milieu A modern középosztály szakmailag és társadalmilag felfelé törekvő szegmense erős státuszorientációval. Törekszik sikereket felmutatni és az átlagnál többet elérni. Nagy jelentősége van számukra a „fogyasztói” értékeknek (autó, nyaralás, exkluzív szabadidő-eltöltés), a pénz nagy szerepet játszik az életükben. Törekszenek a szakmai és társadalmi életben meglévő szerepelvárásoknak megfelelni. Presztizsorientált fogyasztói magatartás jellemzi, a státusz szimbólumoknak nagy jelentőséget tulajdonítanak Modern polgári milieu A konvencionális új középosztály tartozik ide, amelyik biztonságos életviszonyok közepette törekszik a harmonikus életre. Erős törekvés jellemzi az ide tartozó egyéneket a biztonságra (az anyagi, a szociális és az érzelmi biztonságra egyaránt). Törekszenek a jó életminőségre. Széleskörű társadalmi kapcsolatrendszerrel rendelkeznek a rokonságon kívül is. Nagy jelentőséget tulajdonítanak a szociális értékeknek (barátságosság, tolerancia, tisztességesség). A jó minőségű márkák fogyasztására törekszenek .

32 Sinus Milieu – Tradicionális főáram (traditional mainstream)
Az 50 évnél idősebb generációk képezik e kategória legnagyobb részét. Közöttük erős a tradíciók követésének a szándéka, ez a közös az ide sorolható két csoportban. Tradicionális polgári milieu Biztonságra, a status quo megőrzésére orientált háborús generáció, amelyik a hagyományos értékeket követi, mint kötelesség, megbízhatóság, kiszámíthatóság és rend. Maradandó értékek létrehozására törekszenek: tulajdon (pl. lakás), anyagi biztonság, az életszínvonal megőrzése. Tradicionális családi szerepek jellemzik a csoportot. Az elfogadott konvenciók szerint alakítják életmódjukat és fogyasztásukat. Jellemző rájuk a „klasszikus” takarékoskodó mentalitás. A nagyon hosszú ideig használható termékeket részesítik előnyben, a jó minőségű középkategóriás márkákat vásárolják. Tartózkodnak az új, ismeretlen dolgok vásárlásától. Tradicionális munkásmilieu Az élet szükségszerűségeire irányuló, a sarki kiskocsmák, a kisállattartók, lövészegyletek világát megjelenítő munkáskultúra megtestesítője ez a csoport. Nincsenek messze szárnyaló céljaik, kielégítő, elfogadható életszínvonalra törekszenek, szeretnének jól kijönni jövedelmükből. Igazodnak lehetőségeikhez (addig nyújtózz, amíg a takaród ér”). Biztonságra törekszenek a munkahelyen, és a család számára is. Fogyasztásukra jellemző az egyszerűségre, takarékosságra irányuló törekvés. Nem jellemző rájuk a presztizsfogyasztás. A szolid, megbízható, tartós termékeket részesítik előnyben, szkeptikusak a divatos újításokkal szemben.

33 Sinus Milieu – Modern alsó rétegek
Modernnek nevezik azért, mert e rétegek élethelyzete alapvetően más, mint a „hagyományos” szegény rétegeké. Közös jellemzőjük, hogy a középkorú és annál idősebb korosztályok alkotják, a többségük alacsony jövedelmű. Anyagias fogyasztói milieu Erősen anyagias alsó osztály, amelyik kapcsolatot akar a széles középosztály fogyasztói standardjaival (autó, szabadság, stb.).Szeretnék, ha elismernék, hogy ők is a középosztályhoz tartoznak, de nagyon gyakran tapasztalják, hogy hátrányban részesítik, elszigetelik őket. Nem foglalkoznak a jövővel, az itt és most-ra koncentrálnak, a mindennapokra. A korlátozott anyagi lehetőségeik ellenére gyakran próbálnak e fölött élni és vásárolni. Ösztönös fogyasztói magatartás jellemzi őket. Gyorsan követik az új divatokat és trendeket hogy megmutassák, lépést tudnak tartani a fejlődéssel. A külsőségeknek nagy jelentőséget tulajdonítanak. Intenzív fogyasztói az élvezeti cikkeknek: cigaretta, alkohol, édesség, snackek.. Hedonisztikus milieu A teljesítményelvű társadalom konvencióit és magatartás-elvárásait elutasító fiatal (40 év alatti) alsó osztály. Követett alapvető céljaik: szabadság, kötöttségek nélküli élet, spontaneitás. Demonstratív módon elutasítják a konvenciókat, a tradicionális elveket. Szeretnek kitörni a mindennapok kényszereiből, élvezik az életet, mozgalmas életre törekszenek. Ösztönös fogyasztói magatartás jellemző a csoportra, gyakran felelőtlen a pénzzel való bánásmód. Nagyon erős fogyasztási törekvések a szórakoztató elektronikai, multimédia termékek, illetve a legutolsó divat szerinti ruházkodás iránt.

34 Az egydimenziós tipológiák
Az egydimenziós tipológiák közös jellemzője, hogy elsődlegesen a marketingkomunikáció alakításában használják fel, amihez a potenciális célcsoportok bemutatására van szükség. Ebből következően az életstílus csoportok kialakításában azokra a jellemzőkre összpontosítanak, amelyek a kommunikációs üzenetek iránti nyitottság szempontjából fontosak, illetve amelyekhez igazítani szükséges a kommunikációs üzenetek stílusát és részben tartalmát is.

35 Az egydimenziós tipológiák - szemiometriai modell
A modell a szemiotikára vezethető vissza, amely abból indul ki, hogy minden társadalom kultúráját a nyelv közvetíti. A szemiometria modell fogalmakat használ, amelyek segítségével a társadalom szociokulturális értékorientációi meghatározhatók. A modell egydimenziós jellegét az adja, hogy értékekre, illetve értékfogalmakra összpontosít. Kiindulási alapja az, hogy a szociokulturális értékorientációk döntő mértékben meghatározzák a társadalom és az egyének életmódját. Az értékorientációk a társadalom tagjai közötti interakciókban alakulnak ki, s az ember szocializációja során ezeket sajátítja el. E modell számára az egyének beállítottságai, attitűdjei és életvitelének egésze döntően az értékrenden alapulnak és annak következményei. A modell ezért nem a következményekre, hanem a meghatározó értékrend jellemzőire összpontosít. A modell 210 értékfogalommal dolgozik, amelyeket nagyszámú kvalitatív és kvantitatív előkutatás alapján definiáltak. A modellt kidolgozó TNS Emnid 1998 óta évente megismétli a kutatást és a 210 fogalom lekérdezésével az értékkutatást minden más kvantitatív ad hoc kutatáshoz hozzá tudja kapcsolni. A modell 13 értékmezőt használ, mindegyikben 10 fogalom található: Családorientáció szociabilitás vallásosság materializmus álmodozás kikapcsolódás kulturális élményorientáció racionalitás Kritikus dominancia küzdelem tradicionális A 13 értékmező mentén jól jellemezhetők a demográfiai, médihasználati, márkahasználati vagy más szempontok alapján kialakított és kiválasztott célcsoportok. Az egydimenziós tipológiák közös jellemzője, hogy elsődlegesen a marketingkomunikáció alakításában használják fel, amihez a potenciális célcsoportok bemutatására van szükség. Ebből következően az életstílus csoportok kialakításában azokra a jellemzőkre összpontosítanak, amelyek a kommunikációs üzenetek iránti nyitottság szempontjából fontosak, illetve amelyekhez igazítani szükséges a kommunikációs üzenetek stílusát és részben tartalmát is.

36 Young and Rubicam 4 C’s A Young and Rubicam nemzetközi reklámügynökség a VALS modellre építve alakította ki saját nemzetközileg használt tipológiáját. Maga az elnevezés a modell angol nevéből ered: Cross Cultural Consumer Characteristics = 4C’s. A döntő különbséget a VALS modellhez képest az jelenti, hogy a 4C’s modell az életstílus, életvitel jellemzői helyett ugyancsak az értékrendre helyezi a hangsúlyt. Ennek fő oka az, hogy a reklámügynökség számára a leglényegesebb az, hogyan lehet a különböző fogyasztói csoportokat a kommunikációval elérni. Az értékrendre alapozva a modell a következő fogyasztói csoportokat különbözteti meg: Beletörődők Küszködők Átlagpolgárok Törekvők Sikeresek Individuálisak Reformerek A tipológia előállításához napjainkban már nem az eredeti nagyszámú kérdést tartalmazó kérdőívet használják, hanem annak rövidített változatát. A rövid kérdőívben szereplő 30 kérdést diszkriminancia elemzéssel választották ki.

37 A VALS 2 modell A 80-as évek végén átdolgozták a VALS modellt. Egyszerűbbé, áttekinthetőbbé és viszonylag könnyen megismételhetővé vált. Az átdolgozott modell az érdeklődést és a tevékenységet helyezi a középpontba. A modell előállításához 35 kérdésből álló kérdőív került kialakításra. A modell a fogyasztókat az „énközpontú” dimenzió mentén szegmentálja. Az énközpontúság három lehetséges súlypontot eredményezhet: elv- és meggyőződésorientáltak; státuszorientáltak; tevékenységorientáltak. A modell 7 életstílus csoportot különböztet meg: innovátorok, gondolkodók, teljesítményorientáltak, élménygyűjtők (keresők,) hívő konzervatívok törekvők, gyakorlatiasak, túlélők. A modell hierarchikus ésnem archikus elemeket egyránt Tartalmaz.

38 Életstílus kutatások Magyarországon

39 A GfK modell A GfK csoport több országban évente ismétlődően végez életstílus kutatásokat. A kutatás kvalitatív megalapozással az attitűdök, szokások, értékek, fogyasztói minták kutatására épít. A viszonylag kis költséggel történő folyamatos megismételhetőség érdekében többváltozós elemzésekkel kialakították azt a 33 kérdésből álló blokkot, amellyel az életstílus csoportok reprodukálhatók. A modell 5 életstílus csoportot különböztet meg: a./ Gyökérkeresők: A törvényes rendre és a stabilitásra vágyó emberek csoportja. Az anyagi javak állnak gondolkodásuk középpontjában, de fogyasztásuk erősen jövedelemkorlátos. b./ Győztesek Középpontban a személyes törekvések állnak. Az ide sorolható fogyasztók anyagiasak és az anyagi sikerre törekednek (zömmel fiatal és középkorú városi polgárok). c./ Hagyományőrzők Élnek fogyasztási lehetőségeikkel, de szkeptikusak a technikával szemben. Hagyománykövetők, preferálják a törvényességet és a rendet. d./ Feltörekvők Szereti az új kihívásokat, optimisták, dinamikusak és alkalmazkodóképesek. Érdeklődnek az új márkák iránt. e./. Beilleszkedettek Magánéletükben sikeresek, fogyasztásuk színvonalas. Ez a csoport ambiciózus, idealista és toleráns, felelősségteljes fogyasztókat képvisel. A tipológia beépült a Nemzeti Médiaanalízis nevet viselő, a GfK és a Szonda-Ipsos által közösen végzett folyamatos olvasottsági és rádióhallgatási kutatásba.

40 Teljesít- mény orientált
A Gallup Modell Fogyasztói potenciál Társas orientált Fő áram status quo Teljesít- mény orientált Magas Őnmegvalósítók Sokrétű társas kapcsolatokkal rendelkezik, intellektuális szükségleteinek magas szintű kielégítésére törekszik Megállapodottak Családi orientáció jellemző, intenzív baráti kapcsolatokkal. Kulturális igényeinek színvonalas kielégítésére törekszik. Versengők Munkaközpontú, inellektuális szükségleteik kielégítésére törekvő, individuális beállítottságú emberek. Közepes Kísérletezők Sokrétű társas kapcsolatokkal rendelkezik, kulturális és intellektuális szükségleteinek színvonalas kielégítésére törekszik Otthonülők Egysíkú, otthonülő szabadidő eltöltés jellemző, a fő kikapcsolódás az újságolvasás az elektronikus médiahasználat mellett. Törekvők Nem a „magas kultúra” fogyasztói, szabadidő eltöltésüket a „könnyű” szórakozás jellemzi. Alacsony Biztonságkeresők Nem aktív keresők és inkább egyedül élnek. Bizakodók Munkaközpontú, idősebb, de aktív zömmel vidéken lakó emberek Munkaetika Aktív, inkább vidéken lakó emberek, fő kikapcsolódásuk a kertészkedés, a ház körüli munka.

41 Márkahasználati tipológia
TGI Modell

42 Márkahasználati tipológia
Kutatási metódus: - Indikátor márkák - Márkahasználati faktorok - Márkapresztízs - Márkahasználati sokszínűség Statisztikai módszerek: faktor-, klaszter elemzés, chi-négyzet próbák, TGI Tipikus Tulajdonságok Tipológia alkotás menete: indikátor márkafaktorok klaszter elemzése

43 Márkahasználati tipológia
Elit (8%) Felső közép, közép fogyasztói (39%) Sokrétű igényes Konzervatív igényes Alsó fogyasztói (21%) Takarékos Kalandor Szegény (30%)

44 Alsó-közép Felső, felső-közép Alsó Sokrétű igényes Takarékos Kalandor
Márkahasználati csoportok demográfiai összefüggései Észak-Alföld 20 év alatt Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Sokrétű igényes C2 20-29 év Takarékos Megyeszékhely Alsó-közép Közép-Dunántúl 30-39 év Egyéb város B Kalandor Középiskola C1 Szakmunkásképzõ D Falu tanya Felső, felső-közép Status 40-49 év Férfi Fõiskola egyetem A Alsó 8 általános Dél-Alföld Észak-Dunántúl Elit Konzervatív igényes 50-59 év E Szegény Pest Megye Budapest Életkor 60-69 év Horizontal axis 1: 80% Vertical axis 2: 13%

45 Márkahasználati tipológia
Elit fogyasztó (8%) Fogyasztása teljes vertikumára a prémium márka használat jellemző, az általa fogyasztott termékek, és márkák köre széles, erősen minőség-, és márkaorientált, új termékekre és márkákra nyitott

46 Márkahasználati tipológia
Elit fogyasztó A fogyasztói csoportra jellemző termékkategória fogyasztás: minőségi bor, füstölt és különleges sajt, kulturális fogyasztás vásárlás hiper/szupermarketben A fogyasztói csoportra jellemző indikátor márkacsoportok: Textilöblítők: Coccolino, Silan, Quanto, Lenor Csokoládé desszertek: Toffifee, Raffaello, Love Milka, Ferrero Rocher Mosópor: Persil, Ariel, Omo, Perwoll Fogkrém: Vademecum Dobozos gyümölcslé: Granini, Happy Day, Hohes-C, Rauch Bor: Tokaji Sajt: Pannónia, Gouda, különleges sajtok

47 Márkahasználati tipológia
Sokrétű igényes (21%) Fogyasztási szerkezetére a prémium és a mainstream márka használat jellemző, az általa fogyasztott termékek, és márkák köre széles, minőség-, és márkaorientált, új termékekre és márkákra nyitott, szeret új élelmiszereket kipróbálni

48 Márkahasználati tipológia
Sokrétű igényes A fogyasztói csoportra jellemző termékkategória fogyasztás: gabonapehely, füstölt sajt, vásárlás hiper/szupermarketben saját autóval A fogyasztói csoportra jellemző indikátor márkacsoportok: Textilöblítők: Coccolino, Silan, Quanto, Lenor Sampon: Pantene Pro-V, Organics Fogkrém: Colgate, Signal, Aquafresh Dobozos gyümölcslé: Sió, Top Joy, Hey-Ho, Bravo Sör: Kaiser, Amstel, Steffl, Holsten, Dreher Sajt: Pannónia, Gouda

49 Konzervatív igényes (18%)
Márkahasználati tipológia Konzervatív igényes (18%) Fogyasztási szerkezetére a prémium és a mainstream márka használat jellemző, az általa fogyasztott márkák köre szűkebb az átlagnál, minőség-, és márkaorientált, az új termékekre és márkákra kevésbé nyitott, márkahű

50 Márkahasználati tipológia
Konzervatív igényes fogyasztói profil: ásványvíz fogyasztás, nem fogyaszt zsírt, nem nézi meg az ingyenes szórólapokat, termékkategórián belül jellemzően egy márkát fogyaszt/használ A fogyasztói csoportra jellemző indikátor márkacsoportok: Sampon: Fructis, Elseve, Pantene Pro-V Fogkrém: Colgate, Signal, Aquafresh, -Amodent Szalámi, kolbász: Herz, Pick Étolaj: Floriol, -Vénusz Dobozos gyümölcslé: Hohes-C, Sunkist, Happy Day, Granini,

51 Márkahasználati tipológia
Takarékos (16%) Fogyasztási szerkezetére az alsó kategóriás márkák használat jellemző, az általa fogyasztott márkák köre viszonylag széles, az új termékekre és márkákra nyitott, vásárláskor a lehető legalacsonyabb árakat keresi

52 Márkahasználati tipológia
Takarékos Fogyasztói profil: egy termékkategórián belül jellemzően sok márkát fogyaszt/használ, intenzív szörp fogyasztó, Coop áruházakban vásárol A fogyasztói csoportra jellemző indikátor márkacsoportok: Sampon: Melinda, Velmetina, WU2, Táblás csokoládé: Americana, Africana Mosópor: Dosia, Tomi, Tesco, Ultra Viola, Ász Csokoládé szelet: Bohóc, Lottó

53 Márkahasználati tipológia
Kalandor (5%) Fogyasztási szerkezetére az alsó és közép kategóriás márkák használata jellemző, az általa fogyasztott márkák köre széles, az új termékekre és márkákra nyitott.

54 Márkahasználati tipológia
Kalandor Fogyasztói profil: egy termékkategórián belül jellemzően sok márkát fogyaszt/használ, A fogyasztói csoportra jellemző indikátor márkacsoportok: Sampon: Melinda, Velmetina, WU2, Táblás csokoládé: Americana, Africana Mosópor: Dosia, Tomi, Tesco, Ultra Viola, Ász Mosópor: Persil, Ariel, Omo, Perwoll Mosópor: Tix (Tide), Perlux, Flóraszept, Biopon Csokoládé szelet: Nestlé, Boci, Milka, Piros Mogyorós Csokoládé szelet: Bohóc, Lottó, Autós, Szamba Dobozos gyümölcslevek: Sió, Top-Joy, Hey-Ho, Bravo, Szobi Dobozos gyümölcslevek: Óceán, ARO, Gold Star, Olympos

55 Márkahasználati tipológia
Szegény (30%) Fogyasztási szerkezetére kizárólag az alsó kategóriás márkák használata jellemző, az általa fogyasztott termékkategóriák, márkák köre erősen korlátozott, vásárláskor a lehető legalacsonyabb árakat keresi

56 Márkahasználati tipológia
Szegény Fogyasztói profil: egy termékkategórián belül jellemzően csak egy márkát fogyaszt/használ, A fogyasztói csoportra jellemző indikátor márkacsoportok: Sampon: WU2, Táblás csokoládé: Americana Africana Mosópor: Tomi, -Ariel Sör: Kőbányai, Talléros, Soproni Ászok, Borsodi, Kanizsai Mosogatószer: Ultra, Tip, Bip, -Sunlicht (CIF)

57 Kommunikációs tipológia
TGI Modell

58 Kommunikációs tipológia
Kutatási metódus: - Tipológia képző attitűd állítások kiválasztása - Statisztikai módszerek: faktor-, klaszter elemzés, chi-négyzet próbák, TGI Tipikus Tulajdonságok Tipológia alkotás menete: klaszter elemzése

59 Kommunikációs tipológia
Fiatalosan merész (17%) Széleslátókörű kiegyensúlyozott (19%) Feltörekvő (18%) Takarékos nyitott (19%) Beszűkült tradícionális (20%)

60 Kommunikációs csoportok és demográfiai jellemzők összefüggései - nők
14-17 év 65-69 év 18-19év 8 általános Tanuló diák Egyedülálló Nyugdíjas E D Fiatalosan merész 60-64 év Takarékos nyitott Beszûkült tradicionális Sm. bm.mg.-munkás 20-24 év Falu tanya Budapest Szakmunkás Gyerek a háztartásban Egyéb város 50-54 év Szakmunkásképzõ Feltörekvõ 25-29 év 35-39 év C2 Megyeszékhely Házas C1 30-34 év Középiskola Egyéb szellemi 55-59 év 40-44 év A 45-49 év B Széleslátókürû kiegyensúlyozott Vállalkozó vezetõ Fõiskola egyetem Diplomás szellemi Horizontal axis 1: 75% Vertical axis 2: 19%

61 Kommunikációs csoportok és demográfiai jellemzők összefüggései - férfiak
Egyéb szellemi 30-34 év Fõiskola egyetem A Középiskola Széleslátókürû kiegyensúlyozott B Vállalkozó vezetõ 25-29 év Megyeszékhely C2 Házas Diplomás szellemi Szakmunkás 45-49 év Fiatalosan merész Gyerek a háztartásban 35-39 év Budapest C1 D 55-59 év Sszakmunkásképzõ Szürke magánakvaló Falu tanya 20-24 év Egyedülálló Beszûkült tradicionális Egyéb város 40-44 év Nyugdíjas Tanuló diák 14-19 év 50-54 év 60-64 év Feltörekvõ 65-69 év Sm. bm.mg.-munkás 8 általános E Horizontal axis 1: 75% Vertical axis 2: 14%

62 Fiatalosan merész Nők:
Divatkövető, figyel a külső megjelenésére, fontos számára, hogy vonzó legyen a másik nem számára, nyitott az újdonságokra, minőség és márkaorientált, fontos számára, hogy saját elképzelései szerint éljen, kockázatvállaló, élvezi a kihívásokat, szereti élvezni az életet, szeret kitűnni a környezetéből, elutasítja a hagyományos nemi szerepeket, egyet ért a hagyományos polgári értékekkel (tisztesség, szorgalom, hűség) Férfiak: Élvezi a kihívásokat, szereti a kockázatos helyzeteket, fontos számára a külső megjelenése, nyitott az újdonságokra, minőség és márkaorientált, fontos számára, hogy saját elképzelései szerint éljen,nem tartja könnyen befolyásolhatónak magát, szereti élvezni az életet, szeret kitűnni a környezetéből, divatkövető

63 Széleslátókörű, kiegyensúlyozott
Nők: Családcentrikus, fogyasztásában az újra nyitott, a nemi szerepekről alkotott véleménye nem tradicionális, egészség-, és környezet tudatos, egyet ért a hagyományos polgári értékekkel (szorgalom, tisztesség, hűség), fontos számára a hivatása, munkája Férfiak: Családcentrikus, fogyasztásában nyitott az újra, a nemi szerepekről alkotott véleménye nem tradicionális, egészség-, és környezet tudatos, nagyon erős technikai attitűddel rendelkezik, nem keresi a kockázatos helyzeteket, egyet ért a hagyományos polgári értékekkel

64 Feltörekvő Nők: Hedonista életszemlélet jellemzi, élvezi a kihívásokat, szereti a kockázatos helyzeteket, elutasítja a hagyományos nemi szerepeket, fontos számára, hogy vonzó legyen a másik nem számára, család-, kapcsolatorientált Férfiak: Hedonista életszemlélet jellemzi, élvezi a kihívásokat, elutasítja a hagyományos nemi szerepeket, nagyon fontos számára a külső megjelenése, erős technikai érdeklődés jellemzi, család-, és kapcsolat orientált, hajlamos a gyors döntéshozatalra, gyakran cselekszik a pillanat hatása alatt, igényei és lehetőségei nincsenek szinkronban

65 Takarékos, nyitott nő / Szürke magánakvaló férfi
Nők: Fontosak számára a családi értékek, nyitott az új receptek és a technikai újdonságok iránt, egyet ért a hagyományos polgári értékekkel, fontos számára a külső megjelenése, szeret kertészkedni, környezet-, és egészség tudatos, vásárlásai során törekszik arra, hogy magyar terméket vegyen, a konyha a legfontosabb helyiség az otthonában Férfiak Család orientált, egyetért a hagyományos polgári értékekkel (tisztesség, hűség, jól bevált dolgok, a lehetőségek határozzák meg az igényeket) fontos számára, hogy saját elképzelései szerint éljen, szereti élvezni az életet, egyet ért azzal, hogy minden perc szépségét ki kell használni

66 Beszűkült tradicionális
Nők: Fogyasztását az alapvető szükségletek kielégítése határozza meg, a marketing kommunikációs célú életstílus indikátorok csak korlátozottan érvényesek erre a csoportra. Család-, és kapcsolatorientált, egyetért a hagyományos polgári értékekkel, szeret kertészkedni, úgy érzi, hogy többet kellene törődnie az egészségével Férfiak: Fogyasztását az alapvető szükségletek kielégítése határozza meg, a marketing kommunikációs célú életstílus indikátorok csak korlátozottan érvényesek erre a csoportra, egyet ért a hagyományos polgári értékekkel, család-, kapcsolat orientált, megpróbál lépést tartani a technika fejlődésével

67 Fogyasztói életstílus tipológia
TGI Modell

68 Fogyasztói életstílus tipológia
Kutatási metódus: - Tipológia képző attitűd állítások kiválasztása - Tipológia képző márkahasználati faktorok kiválasztása - Tipológia képző indikátor változók képzése - Kvalitatív fázis (6 fókusz csoport) moodboard technika - Statisztikai módszerek: faktor-, klaszter elemzés, chi-négyzet próbák, TGI Tipikus Tulajdonság Tipológia alkotás menete: klaszter elemzése

69 Fogyasztói életstílus tipológia
Fogyasztói elit (8%) Sikeres (14%) Élmény-gyűjtő (10%) Hedonista beilleszkedett (10%) Beilleszkedett mértékletes (11%) Megkapaszkodó (16%) Lemaradó (26%) Nem besorolható (5%)

70

71

72 TG FOGYASZTÓI ÉLETSTÍLUS

73 Fogyasztói elit Férfiak:
Nők: Fogyasztásában márka-, és minőségorientált, újdonságok iránt nyitott, divatkövető, vásárlásai során a nemzetközi márkákat preferálja, igényes saját magával és környezetével szemben, a hagyományos nemi szerepeket elutasítja, élvezi a kihívásokat, kockázatos helyzeteket, igényei és lehetőségei harmóniában állnak egymással Férfiak: Fogyasztásában márka-, és minőség-orientált, újdonságok iránt nyitott, divatkövető, igényes saját magával és környezetével szemben, élvezi a kihívásokat, kockázatos helyzeteket, vonzzák a távoli helyek, külföldi ételek, rendszeresen sportol, vásárlásai során hajlamos egy termékcsoporton belül a legdrágábbat választani, minden évben megpróbál külföldön üdülni, igényei és lehetőségei harmóniában állnak egymással

74

75 Sikeres Nők: Fogyasztásában minőség-, de nem márka- és divatorientált, újdonságok iránt nyitott, család-, és kapcsolat orientált, egészség-, és környezet tudatos, lehetőség szerint a magyar termékeket preferálja, igényes saját magával és környezetével szemben, élvezi a kihívásokat, de nem szereti a kockázatos helyzeteket, elutasítja a hagyományos nemi szerepeket, pénzügyi döntéshozó, jól tud a pénzzel bánni, megfontolt, fontos számára a munkája. Férfiak: Fogyasztásában minőség-orientált, család-, és kapcsolat orientált, újdonságok iránt nyitott, nem tart lépést a divattal, egészség-, és környezet tudatos, igényes saját magával és környezetével szemben, fontosak számára a hagyományos polgári értékek, élvezi a kihívásokat, de nem szereti a kockázatos helyzeteket, ügyesen javít műszaki dolgokat, fontos számára a munkája, nem csak a pénzért dolgozik, megfontolt, nem könnyen befolyásolható, nem ért egyet a hagyományos nemi szerepekkel.

76

77 Élmény-gyűjtő Nők: Fogyasztását a divat- és márka orientáció határozza, újdonságok iránt nyitott, élvezi a kihívásokat, kockázatos helyzeteket, vonzzák a távoli helyek, külföldi ételek, hajlamos a gyors döntéshozatalra, a gondolkodás nélküli pénzköltésre, szeret kitűnni a környezetéből, mindenféle vásárlást élvez, a hagyományos polgári értékekkel kevésbé ért egyet, elutasítja a hagyományos nemi szerepeket. Férfiak: Fogyasztását a divat- és márka-orientáció határozza meg, újdonságok iránt nyitott, élvezi a kihívásokat, kockázatos helyzeteket, hajlamos a gyors döntéshozatalra, szeret kitűnni a környezetéből, sportos, külső megjelenésére igényes, az élelmiszervásárlást unalmasnak tartja, a nemzetközi márkákat preferálja.

78

79 Hedonista beilleszkedett
Nők: Közepes tőkevolumennel (anyagi, kulturális, kapcsolati tőke) rendelkezik, attitűdjei alapján erősen minőség-, és márkaorientált, maximalista, újdonságok iránt nyitott, szeret lépést tartani a divattal, gyakran cselekszik a pillanat hatása alatt Férfiak: Közepes tőkevolumennel rendelkezik, attitűdjei alapján minőség-, és márka-orientált, maximalista, megpróbál lépést tartani a technika fejlődésével, a divattal, hajlamos a gyors döntéshozatalra, gyakran cselekszik a pillanat hatása alatt, lehetőség szerint magyar árut vásárol, egészségtudatos, fontos számára, hogy „nyomot” hagyjon, maradandót alkosson.

80

81 Beilleszkedett mértékletes
Nők: Közepes tőkevolumennel (anyagi, kulturális, kapcsolati tőke) rendelkezik, családorientált, újdonságok iránt nyitott, a fogyasztásban kalandot keres, szeret vásárolni, beosztással él s a legalacsonyabb árakat keresi vásárláskor, nem tart lépést a divattal, fontosak számára a hagyományos polgári értékek (szorgalom, tisztesség), nem élvezi a kihívásokat, kockázatos helyzeteket, megfontolt, egészség-tudatos, lehetőség szerint a magyar márkákat preferálja. Férfiak: Átlagos, kissé átlag alatti tőkevolumennel rendelkezik, fontosak számára a polgári értékek, a lehetőségeihez igazítja az igényeit, külső megjelenésére nem fektet nagy hangsúlyt, a hagyományos nemi szerepekkel egyetért, konzervatív fogyasztó (nem szereti a külföldi ételeket, nem fogékony az új márkák, termékek iránt), beosztással él, nem szeret vásárolni, ügyesen javít műszaki dolgokat, megfontolt.

82

83 Megkapaszkodó Nők: Alacsony tőkevolumennel rendelkezik, fogyasztói igényei és lehetőségei nincsenek összhangban, magas kockázatvállaló hajlandóság jellemzi, szeret sokféle márkát kipróbálni, hajlamos a megfontolás nélküli pénzköltésre, néha olyasmit is megvesz amire nincs szüksége, könnyen befolyásolható, divatorientált, a tradicionális polgári értékek és a családi kapcsolatok az átlagosnál kevésbé fontosak számára. Férfiak: Átlagos tőkevolumennel rendelkezik, szereti a kockázatos helyzeteket, egyetért a hagyományos nemi szerepekkel, kalandvágyát a fogyasztásban éli ki, szeret sokféle márkát használni, külföldi ételt enni, hajlamos a gondolkodásnélküli pénzköltésre, divatorientált, a hagyományos polgári értékek, és a családi kapcsolatok az átlagnál kevésbé fontosak neki, ügyesen javít műszaki dolgokat.

84

85 Lemaradó Férfiak: Általános jellemző: alacsony tőkevolumennel rendelkeznek Attitűd szerkezetük, és szocio-demográfiai összetételük alapján két egymástól jól elkülönülő csoportba tartoznak. 1. jellemzően 45 év feletti életkor, család-orientált, fontosak számára a hagyományos polgári értékek, egyetért a tradicionális nemi szerepekkel, megfontolt, beosztással él, szeret kertészkedni, a magyar márkákat preferálja, szabadidejét otthon tölti, jól tud a pénzzel bánni 2. jellemzően 45 év alatti életkor, élvezi a kihívásokat, és a kockázatos helyzeteket, egyetért a tradicionális nemi szerepekkel, könnyen befolyásolhatónak tartja magát, hajlamos a gondolkodás nélküli pénzköltésre, ha valami tetszik neki akkor is megveszi, ha kevésbé jó minőségű Nők: Alacsony tőkevolumennel rendelkezik, családorientált, újdonságok iránt nem nyitott (új termék, márka, recept, technikai újdonságok), vásárláskor a legalacsonyabb árakat keresi, beosztással él, kockázat kerülő, a konyha a legfontosabb helyiség az otthonában, szeret kertészkedni, a magyar termékeket preferálja, jól tud a pénzzel bánni, kerüli az adósságot, szabadidejét otthon szereti eltölteni.

86

87 A TGI Életstílus Tipológiák a gyakorlatban

88 Az elmúlt évben nyaralók aránya
TG Márkahasználati Tipológia TG Kommunikációs Tipológia Lakossági átlag

89 Az elmúlt évben nyaralók aránya
TG Fogyasztói Életstílus Tipológia Lakossági átlag

90 Internetezők aránya TG Márkahasználati Tipológia
TG Kommunikációs Tipológia TG Fogyasztói Életstílus Tipológia Lakossági átlag

91 A Barátok közt c. sorozat törzsközönsége (szándékosan választók aránya)
TG Márkahasználati Tipológia TG Kommunikációs Tipológia TG Fogyasztói Életstílus Tipológia Lakossági átlag

92 Piacon cipőt vásárlók aránya
TG Márkahasználati Tipológia TG Kommunikációs Tipológia TG Fogyasztói Életstílus Tipológia Lakossági átlag

93 Target Group Márkahasználati Tipológia

94 TG Márkahasználati Típusok aránya néhány prémium márka használói körében

95 TG Márkahasználati Típusok néhány nem prémium márka használói körében

96 Target Group Kommunikációs Tipológia

97 TG Kommunikációs Tipológia műsorízlés térképe
TRADICIONÁLIS MŰSOROK Önök kérték M1 Szerencsekerék TV2 A HÉT M1 M22 Ramona TV2 Lottoshow M1 Foci M1 TG KomTip Ffi:Beszûkült tradicionális Híradó M1 M2 TG KomTip Nõ:Takarékos nyitott Telesport M1 M2 Dáridó TV2 Sport TV2 Uborka M1 Koóstoló RTL TG KomTip Nõ: Beszûkült tradicionális TG KomTip Ffi:Feltörekvõ Forró nyomon TV2 TG KomTip Ffi:Széleslátókürû kiegyensúlyozott Jó estét Magyarország! TV2 Vad angyal TV2 Most vagy soha TV2 Herkules TV2 Gyerekszáj TV2 Forma 1 M1 Tények TV2 Péntek Esti Vigadó RTL Cobra 11 RTL JAG TV2 Napló TV2 Osztálytalálkozó TV2 Híradó RTL TG KomTip Nõ: Széleslátókürû kiegyensúlyozott Fókusz RTL TG KomTip Ffi:Szürke magánakvaló Columbo TV2 Akták RTL NŐIES MŰSOROK Baywatch TV2 Gálvölgyi show RTL Az én mozim TV2 Heti Hetes RTL Legyen Ön is milliomos RTL Recept Klub RTL FÉRFIAS MŰSOROK Esti Showder RTL A riporter: Frei Tamás RTL Sonadoras TV2 TG KomTip Ffi:Fiatalosan merész TG KomTip Nõ:Feltörekvõ Kész átverés show RTL Vészhelyzet RTL TG KomTip Nõ:Fiatalosan merész Pasik! RTL Barátok közt RTL Horizontal axis 1: 63% FIATALOS MŰSOROK Vertical axis 2: 27% Jóbarátok TV2

98 TG Kommunikációs Tipológia édességfogyasztási térképe
Frutti Merci TG Kom Tip nõ: Takarékos nyitott Smarties Kinder tojás Tibi TG Kom Tip nõ: Széleslátókürû kiegyensúlyozott TG Kom Tip ffi: Beszûkült tradicionális Tic-Tac Raffaello Haribo M & M's TG Kom Tip nõ: Beszûkült tradicionális Bohóc Africana Ferrero Rocher TG Kom Tip nõ: Feltörekvõ Kapuciner TG Kom Tip nõ: Fiatalosan merész TG Kom Tip ffi: Feltörekvõ Toffifee TG Kom Tip ffi: Széleslátókürû kiegyensúlyozott Szamba Balaton Autós Sport Twix Manner Lottó 3BIT Chokito Snickers Bounty TG Kom Tip ffi: Szürke magánakvaló TG Kom Tip ffi: Fiatalosan merész Mars Horizontal axis 1: 49% Vertical axis 2: 19%

99 A Fiatalosan merész férfiak és nők Bounty és Raffaello fogyasztása

100 divat - kockázat - különlegesség - élvezet
Hol érhetjük el azokat a Fiatalosan merész nőket, akik még NEM fogyasztanak Bounty-t, de a Raffaellót szeretik? Azt már tudjuk, hogy hogyan szólíthatjuk meg őket: divat - kockázat - különlegesség - élvezet 10%-uk olvas Joyt (TG Index 404) 10%-uk olvas Cosmopolitant (TG Index 311) 23%-uk naponta többször SMS-ezik (TG Index 261) 64%-uk jár moziba (TG Index 202) 20%-uk Internetezik (TG Index 177)

101 A Bounty spontán reklámvisszaidézése és spontán márkaismerete a TG Kommunikácós csoportokban

102 Target Group Fogyasztói Életstílus Tipológia

103 TG Fogyasztói Életstílus Tipológia italfogyasztási térképe
SZÉLESKÖRŰ ITALFOGYASZTÁS, KÖNNYED ALKOHOLOK Kész koktélok KÜLÖNLEGES, DIVATOS ALKOHOLOS ITALOKAT KEDVELŐK Ízesített ásványvíz Gin Vermut Fehér rum Likõrök TGI Fogy.Élets.Tip. Nõ:Fogyasztói elit TGI Fogy.Élets.Tip. Nõ:Élmény-gyûjtõ Energiaitalok TGI Fogy.Élets.Tip. Nõ: Beilleszkedett mértékletes Cappuccino porok Gyógyteák TGI Fogy.Élets.Tip. Nõ:Sikeres Instant kávé TGI Fogy.Élets.Tip. Nõ:Megkapaszkodó Ásványvíz TGI Fogy.Élets.Tip. Ffi:Fogyasztói elit Palackozott dobozos gyümölcslé Minõségi bor Skót whisky TGI Fogy.Élets.Tip. Nõ:Hedonista beilleszkedett Pezsgõ Nem skót whisky TGI Fogy.Élets.Tip. Ffi: Élmény-gyûjtõ Vodka Szénsavas üdítõk Keserûk Kólák Filteres tea TGI Fogy.Élets.Tip. Ffi:Sikeres TGI Fogy.Élets.Tip. Nõ:Lemaradó Brandy/Konyak TGI Fogy.Élets.Tip. Ffi:Megkapaszkodó Õrölt/szemes kávé Barna rum TGI Fogy.Élets.Tip. Ffi: Hedonista beilleszkedett TRADICIONÁLIS ALKOHOLOS ITALOKAT KEDVELŐK ALKOHOLT NEM FOGYASZTÓK TGI Fogy.Élets.Tip. Ffi:Beilleszkedett mértékletes Sör TGI Fogy.Élets.Tip. Ffi:Lemaradó Pálinkák Horizontal axis 1: 40% Vertical axis 2: 36%

104 Üzletláncokban élelmiszert vásárlók megoszlása TG Fogyasztói Életstílus Tipológia szerint

105 A férfi és női Fogyasztói Elit szabadidő eltöltési szokásai

106 A férfi és a női Élmény-gyűjtők szabadidő eltöltési szokásai

107 Köszönöm a figyelmüket!

108 Üzletláncokban élelmiszert vásárlók megoszlása a TGI Fogyasztói Életstílus Tipológia szerint


Letölteni ppt "Fogyasztásszociológia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések