Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nem-életbiztosítások Casco és felelősségbiztosítás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nem-életbiztosítások Casco és felelősségbiztosítás"— Előadás másolata:

1 Nem-életbiztosítások Casco és felelősségbiztosítás
Készítette: Gősi Dorottya Balla Renáta Meszes Mónika

2 Nem-életbiztosítások csoportosítása
Besorolás: Baleset betegség CASCO szállítmány tűz-és elemi károk egyéb vagyoni károk FELELŐSSÉG általános felelősség hitel, kezesség, különböző pénzügyi veszteségek jogvédelem, segítségnyújtás temetési biztosítás

3 Casco 1. Szárazföldi jármű-casco
a közúti járművekben, egyéb szárazföldi gépi meghajtású járművekben, munkagépekben, gépi meghajtással nem rendelkező szárazföldi járművekben bekövetkezett károk. 2. Sínpályához kötött járművek casco-ja Sínpályához kötött járművekben bekövetkezett károk. 3. Légijármű-casco Légijárművekben bekövetkezett károk. 4. Tengeri-, tavi-, és folyami jármű-casco Folyami, tavi, tengeri járművekben bekövetkezett károk.

4 Abból a szempontból, hogy a biztosítási fedezet az alap és kiegészítő kockázatokra kiterjed-e
-teljes körű casco -részleges casco biztosításokra csoportosítjuk a casco biztosításokat

5 A biztosítási szolgáltatások
Sérülés esetén: helyreállítási költségeket téríti meg a biztosító. Teljes kár esetén: a jármű káridőponti értékét téríti meg.

6 Kizáró záradékok közül a gépjármű casco biztosításokra a következők a legfontosabbak:
fagyás, mechanikai vagy elektronikus hiba esetén rossz utak miatti abroncs rongálódásért általában csak külön pótdíj fejében és csak korlátozott összegig az extra tartozékokért háborús, polgárháborús eseményekkel, sztrájkkal, bármiféle tömegmegmozdulással, közvetlen vagy közvetett okozati összefüggésbe hozható károkért verseny, vagy arra való felkészülés során keletkezett károkért sugárzó anyagok és termékek hatására, vagy ezek károsító hatásának megszüntetése céljából lett intézkedések következtében keletkezett károkért, környezetszennyezés hatására keletkezett károkért

7 Casco díjszámítása Alapja a járművek díjosztályba történő besorolása
Fontos díjképző tényező a biztosított önrész vállalása. A biztosított nagyobb önrész vállalása esetén alacsonyabb díjat, míg a kis méretű önrész vállalása esetén progresszíven magasabb díjat fizet.

8 Felelősségbiztosítás
Jogszabályi értelmezés: A biztosító a kártérítést fizet a kárért felelősséggel tartozó biztosított helyett.

9 Felelősségbiztosítások fajtái
Általános felelősségbiztosítás Szakmai felelősségbiztosítás Termék-felelőssgébiztosítás Munkaadói és üzemi balesetekért való felelősségbiztosítás Környezetszennyezéssel okozott károkra szóló felelősségbiztosítás Kötelező gépjármű-felelőssgébiztosítás

10 Sajátosságaik Általános felelősségbiztosítás: a biztosító a felelősségbiztosítás szabályzatában meghatározott módon és mértékben megtéríti a biztosított helyett azokat a károkat, amelyekért jogszabály szerint felelős. Szakmai: a foglalkozás, tevékenység gyakorlása során elkövetett, bekövetkezett műhiba, tévedés, mulasztás illetve a foglalkozási szabályok egyéb megsértése miatti károkra nyújt fedezetet. Termék: A biztosító fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint -azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosított által gyártott hibás termék által okozott személysérüléses károk és dologi károk miatt a biztosítottal szemben támasztanak.

11 Munkaadói: A biztosító fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint -azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak és a magyar jog szerint felelősséggel tartozik. Környezetszennyezési: A biztosító fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - a biztosított környezetveszélyeztető tevékenységével okozott kár miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségre.

12 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
Az alapelv az, hogy a károkozó anyagi helyzetétől ne függjön a vétlen károsult kártalanítása Szerződésre kötelezettek: A gépjármű tulajdonosa A gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzemben tartó

13 Nem lehet szerződő: Gépjármű bérlője Használója Stb. Abban az esetben sem, ha a bérleti szerződésben azt határozták meg, hogy a felelősségbiztosítási szerződés kötésének kötelezettsége a bérlőt, használót terheli.

14 Díjfizetés gyakorisága:
Díjfizetés módja: készpénz átutalási megbízás (csekk) lakossági csoportos díjbeszedés (amikor a díj beszedésére a megbízást a biztosító, vagy az általa meghatalmazott jogi személy indítja el) lakossági banki átutalás vállalkozói számláról történő banki átutalás Díjfizetés gyakorisága: határozatlan időtartamra kötött szerződések esetén: éves, féléves, negyedéves Határozott időre kötött szerződések esetén: szerződéskötéskor egy összegben A forgalmi engedélyre nem kötelezett gépjárművek esetén a díj megfizetését a gépjárművön elhelyezett tanúsító jelzés mutatja, amely egyben a biztosítás meglétét igazolja.

15 Kötelező biztosítás változások 2010-re
2009. LXII számú törvény elfogadása December 31.: Kötelező váltás megszűnése. Módosítás célja: adminisztrációs terhek enyhítése igazolást mindenki időben megkapja Biztosítók részéről évente egyszer van lehetőség tarifa módosításra. Ügyfeleknek kevesebb utánajárás

16 Az évforduló előtt 50 nappal a biztosító köteles értesíteni az ügyfelet következő évi indexált díjról. Flotta kötelező biztosítás MABISZ saját díj Személyi sérüléses károk kártérítése: 1,5 Mrd Forint  1,6 Mrd Forint

17 Kötelező biztosítás 2011: hengerűrtartalom helyett teljesítmény
évi átlagdíja: legalacsonyabb, alig ezer forintért lehet éves szerződést kötni. K&H Biztosító, az Allianz Biztosító és az Astra Biztosító : legolcsóbb kötelező biztosítási díjak. teljesítmény alapú besorolás tarifálók 90%-a talál magának olcsóbb kötelező biztosítás évi szerződést. (várhatóan 2 millió db biztosításváltás)

18 Kötelező biztosítás 2011 váltás esetén fontos:
a meglévő biztosításunk évfordulójának ellenőrzése, mivel január 1-től eltörölték az egységes biztosítási évfordulót. ügyfelek, akik év közben vásároltak új autót vagy mást: biztosan nem január 1-re esik a biztosítási évfordulójuk, de így is érdemes megkötni az új szerződésüket.

19 ASTRA Biztosító egyik legalacsonyabb 2011. évi díjak,
a fejlett IT és hatékony költséghányadnak köszönhetően akár ezer új szerződéskötés csak online köthető meg kötelező biztosítás 2011 kalkulátor esetén is elérhető

20 K&H Biztosító Allianz Biztosító 2011. évi terméke: e-GFB
csak interneten köthető meg online, illetve kizárólag banki lehívással vagy bankkártya fizetés mellett féléves vagy éves díjfizetési ütemezéssel egyenlíthető ki. Ez a termék is elérhető a kalkulátor esetében K&H Biztosító nagyon alacsony díjszabás jelentős állománynövekedés: akár új ügyfelet is szerezhet.

21 További kötelező biztosítás 2011. évi hírek, információk
várhatóan új piaci szereplő: Astra Biztosító kötelező biztosítás évre már kínálhat díjat, talán a legolcsóbbat a PSZÁF 10 pontos körlevelet jutatott el a kötelező biztosítás évi kampányával kapcsolatban a biztosító részére (a évi díjak kidolgozásához szükséges irányelvek) rossz, elírt kW teljesítmény adat nem okoz majd gondot a kötelező biztosítás évi díjak tarifálásánál változik a motor kötelező biztosítás évi kategória besorolása is KÖBE kötelező biztosítás mellé kátyúkár biztosítás is köthető nagyon kedvező díjon flotta kötelező biztosítás évi további szigorítása 2010. október 20-tól: az AIM Biztosító nem értékesíthet új kötelező biztosításszerződést, és nem hirdethet meg díjat a évre.

22 Kötelező biztosítás 2011. : teljesítmény után
2010. évi módosítások után: hengerűrtartalom besorolás teljesítmény alapú besorolás kérdés 2011-re: kedvezőbb vagy hátrányosabb? teljesítmény alapú besorolást bevezetését a korszerűbb motorok bevezetésével indokolják (alacsonyabb hengerűrtalom mellett nagyobb teljesítményre képesek a motorok, mint korábban) nagyobb teljesítmény nagyobb veszéllyel jár, ami nagyobb/több károkhoz vezethet a kötelező biztosításban.

23 Táblázatban foglaltuk össze a személygépjármű kategóriákat: 1 LE = 0,735 kW 1 kW = 1,36 LE
2010. évi KGFB kategóriák 2011. évi KGFB kategóriák hengerűrtartalom (ccm3) szerint teljesítmény (kW) szerint 0-850 0-37 38-50 51-70 71-100 3.000+ 180+

24 Kötelező gépjármű felelősség biztosítás kalkulátor 2011
új, teljesítmény alapú kgfb. kategóriák alapján számolja a évi díjakat. első tarifálások: minden év október 30-án közzétett jövő évi tarifális díjak és engedményrendszerek után 1-2 nappal várhatóak. Használatához szükséges: - adatok pontos és teljes körű megadása - forgalmi engedély, jogosítvány - az előző biztosítási szerződésünk

25 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási piac
fokozatos liberalizáció lesz a jellemző 1.lépés: az újonnan kötött kgfb szerződések esetében történt év végi szerződésmegújítási időpont eltörlése és áthelyezése a naptári évfordulóra. nem egyértelmű: a befizetésre vagy a biztosító általi szerződésfelmondásra szolgál a 30 napról 60 napra emelkedett türelmi idő

26 Salátatörvény: autósnak 45 napon belül kell befizetnie a díjat, és a 60. napon, ha nem érkezett be a biztosítóhoz a befizetés, megtörténik a szerződésbontás. kgfb kampány → 50%-os árnövekedés (ez félrevezető a kisebb és magas bónusz fokozatú autósok miatt) →25-26 ezer forintos árakkal lehetett váltani (2009-es kampány alatt) →a legmagasabb díj 33 ezer forint volt Kártalanítási alap: nem teljes, de így a fizetésképtelenné vált biztosítók ügyfelei is hozzájuthatnak a pénzükhöz. 2010: egymillió fölötti váltás + 10%-os díj emelés

27 Nem-életbiztosítások számokban
Díjbevétele: 2007.évi millió Ft 425 899 millió Ft => + 1,0% < 6,1 %-os éves infláció társaságok közötti kemény árverseny Vagyon és felelősségbiztosítások : 57% gépjármű biztosításokból bevétel 33,1 % Kötelező gépjármű felelősségbiztosításból

28 Piaci részarány változása
2007 2008 Allianz Hungária Biztosító Zrt. 35,1% 34,2% Generali-Providencia Zrt. 19,6% 19,9% AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 8,1% 9,8% OTP Garancia Biztosító Zrt 8,8% UNIQA Biztosító Zrt 8,2%

29 GÉPJÁRMŰBIZTOSÍTÁS Díjbevétele: 2008-ban +1,3 milliárd Ft +1%
Szerződésszám: +3% szerény növekedés átlagos díjszint csökkent 2007-hez képest. A biztosítási ágazatok között a legélesebb verseny a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások piacán figyelhető meg évek óta.MÁV Általános Biztosító Egyesület fizetésképtelenné vált és a Felügyelet visszavonta a társaság működési engedélyét (2008. augusztus 15.)

30 Allianz Hungária Biztosító Zrt.
Részesedések 2007 2008 Allianz Hungária Biztosító Zrt. 37,6% 35,5% Generali- Providencia Zrt. 12,5% 12,4% UNIQA Biztosító Zrt. 8,5% 9,6% K&H Biztosító Zrt. 7,7% 7,8%

31 Generali-Providencia
Gépjárműbiztosítások díjbevételének és kárráfordításának alakulása Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás millió Ft Díjbevétel Kárráfordítás 2006 2007 2008 AEGON Magyarország 6 248 5 960 8 788 5 213 3 606 4 753 AIM 1 Allianz 53 244 50 073 47 779 42 287 40 541 39 569 Generali-Providencia 17 097 16 707 16 726 13 215 11 810 9 900 Genertel 2 374 1 610 Groupama (Európa) 2 877 2 792 2 679 1 559 2 054 882 K&H (K&H Általános) 10 273 10 302 10 504 8 864 7 441 6 171 KÖBE 6 229 7 305 7 449 4 196 4 238 4 013 Magyar Posta Bizt. 6 798 7 163 5 819 5 089 5 482 4 511 MÁV 4 675 5 926 4 916 2 619 7 480 - OTP Garancia 6 696 7 414 7 948 3 061 4 239 4 122 Porsche QBE (QBE-Atlasz) Signal 1 174 1 580 1 217 1 636 TIR BE 1 993 1 497 2 340 1 519 867 1 711 Union 4 649 3 982 4 154 3 010 2 386 3 898 UNIQA (AXA) 8 598 12 845 11 425 7 324 10 444 6 470 Összesen 97 957 89 246

32 Generali-Providencia
CASCO Díjbevétel Kárráfordítás 2006 2007 2008 AEGON Magyarország 2 170 2 253 2 927 1200 285 1 579 AIM 1 254 380 Allianz 52 282 47 988 44 359 27 112 24 033 24 994 Generali-Providencia 25 000 23 599 22 858 14 027 12 631 12 766 Genertel 57 21 Groupama (Európa) 3 162 3 405 3 031 1 583 1 968 2 032 K&H (K&H Általános) 1 930 2 263 2 299 945 1 190 1000 KÖBE 51 66 62 13 37 25 Magyar Posta Bizt. 211 206 142 100 128 MÁV 374 404 - 132 153 OTP Garancia 4 727 4 344 3 899 1 939 1 909 1 610 Porsche 460 293 QBE (QBE-Atlasz) - 1 6 Signal 22 82 9 42 TIR BE 846 55 74 351 (104 711) 41 Union 1 789 3 470 3 533 844 1 440 1 335 UNIQA (AXA) 11 774 12 397 13 668 7 229 7 449 9 027 Összesen 98 705 55 475 51 134 55 206

33 TARTALÉKOK, BEFEKTETÉSEK, EREDMÉNYEK 2008. év vége
A biztosítók nettó biztosítástechnikai tartalékai: millió Ft A biztosítók saját és idegen vagyonának együttes nagysága: millió Ft

34 Szélesedő kínálat a casco-piacon
Több casco konstrukció (akár egy éttermi vacsora áráért is) Új, fiatal autókra kötöttek inkább szerződést finanszírozók megkövetelték Csökkenő újautó-értékesítéskevesebb casco szerződés „Tovább rontja a helyzetet, hogy az évek múlásával már a néhány éves autók esetében is felmondják a szerződéseket, így nemcsak az új szerződések hiánya, hanem az egyre több megszűnő casco-kötvény is zsugorítja a piac méretét” – jelentette ki Molnos Dániel, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) főtitkára. Olyanokra sem kötnek, amelyekre indokolt volna. Éles verseny, csökkentette a díjakatautósoknak kedvező

35 „Ami ennél is fontosabb, hogy a biztosítók sokkal szélesebb kör számára tették elérhetővé a cascót, azaz a biztosítók hozzáállása lényegesen rugalmasabb lett. Ez alatt nem az árszint változását értem, hanem azt, hogy a piaci helyzetre reagálva az idősebb autók tulajdonosai is megfelelő védelemben részesíthetik vagyontárgyukat” – Molnos Dániel „Minden eddiginél többféle casco-biztosítás érhető el a piacon, és ezek egy része olyan új elemeket tartalmaz, amelyekkel sohasem találkozhattak eddig a fogyasztók. Fontosnak tartom kiemelni, hogy az innovatív megoldások nagy része valóban olyan hasznos konstrukció, amelyeket a fogyasztók igényeinek felmérése után dolgoztak ki” – Molnos Dániel

36 MABISZ Díjnavigátor minden KGFB-ajánlat hitelesen egy helyen
Tartalmazza a biztosítók online adatait. vadonatúj, fogyasztóbarát internetes eszköz - egyszerű és átlátható „A Díjnavigátor a fogyasztók kezében egy új eszköz, valójában egy ’új piactér’, ahol az összes piaci szereplő kgfb-díjajánlata közvetlenül kiszámolható és megbízható módon összehasonlítható, s mint ilyen, elősegíti a fogyasztók érdekeit biztosító transzparenciát” - Megyeri Gábor Lehetővé teszi a legalacsonyabb díj megtalálását. A rendszerben részt vehet minden kgfb terméket kínáló biztosító. Sajátosság: MABISZ biztosításközvetítői tevékenységet nem végez. Ügyfél átlinkelhet a választott biztosító honlapjára. Gondoskodni a régi biztosítás felmondásáról az új megkötése előtt.

37 A biztosítási piac még nem heverte ki a válságot
A biztosítási szerződések száma 465 ezer darabbal csökkent az elmúlt évben. A nem életbiztosítási szerződések káraira 60,9 milliárd forinttal magasabb összeget fizettek ki . Látszat: 2010 első háromnegyed évében a biztosítási piac összes díjbevétele 2.98%-os növekedés DE: több mint 4%-kal zsugorodott a nem-életbiztosítások piaca a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások díjbevétele 2009-hez képest 8.5%-kal kevesebb. - Ez a tendencia jövőre is folytatódhat.

38 „A válság hatására tavaly a díjbevételek olyan drasztikus mértékben estek, hogy még a jelenlegi, magasabb díjbevétel sem közelíti meg a válság előtti utolsó év, a 2007-es egyszeri díjas bevételét. Ha a nem igazán stabil és a gazdasági változásoknak erősen kitett egyszeri díjas biztosításokat csak csökkentett mértékben vesszük figyelembe, akkor a helyzet még kevésbé ad okot derűlátásra: a rendszeres díjas életbiztosítások piaca ugyanis továbbra is csökkenést mutat” - Paál Zoltán A nem-életbiztosítási szerződések számának tartós és folyamatos csökkenése. A tavaszi időjárás megmutatta, hogy milyen fontos szerep hárulna a biztosítókra, azonban 216 ezer darabbal kevesebb nem-életbiztosítást kötött a lakosság. 2010 első kilenc hónapja: összesített bruttó díjbevétel 622,3 milliárd forint 49,5% - életbiztosítási szerződés: 308,2 milliárd forint 50,5% - nem-életbiztosítás: 314 milliárd forint (14 milliárdos csökkenés)

39 Összesítve: gyenge stagnálásról számolhatunk be
Összesítve: gyenge stagnálásról számolhatunk be. A hazai biztosítási piac még nem heverte ki a válságot, amelynek hatását még súlyosbítja az idei árvizek és viharok okozta fokozott kárterhelés.

40 Források: dr. Schneider Klára: Biztosítás gazdaságtana, JATE PRESS, 2001.

41 Köszönjük szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "Nem-életbiztosítások Casco és felelősségbiztosítás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések