Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Besorolás:  Baleset  betegség  CASCO  szállítmány  tűz-és elemi károk  egyéb vagyoni károk  FELELŐSSÉG  általános felelősség  hitel, kezesség,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Besorolás:  Baleset  betegség  CASCO  szállítmány  tűz-és elemi károk  egyéb vagyoni károk  FELELŐSSÉG  általános felelősség  hitel, kezesség,"— Előadás másolata:

1

2 Besorolás:  Baleset  betegség  CASCO  szállítmány  tűz-és elemi károk  egyéb vagyoni károk  FELELŐSSÉG  általános felelősség  hitel, kezesség, különböző pénzügyi veszteségek jogvédelem, segítségnyújtás  temetési biztosítás

3 1. Szárazföldi jármű-casco a közúti járművekben, egyéb szárazföldi gépi meghajtású járművekben, munkagépekben, gépi meghajtással nem rendelkező szárazföldi járművekben bekövetkezett károk. 2. Sínpályához kötött járművek casco-ja Sínpályához kötött járművekben bekövetkezett károk. 3. Légijármű-casco Légijárművekben bekövetkezett károk. 4. Tengeri-, tavi-, és folyami jármű-casco Folyami, tavi, tengeri járművekben bekövetkezett károk.

4  Abból a szempontból, hogy a biztosítási fedezet az alap és kiegészítő kockázatokra kiterjed-e -teljes körű casco -részleges casco biztosításokra csoportosítjuk a casco biztosításokat

5  Sérülés esetén : helyreállítási költségeket téríti meg a biztosító.  Teljes kár esetén : a jármű káridőponti értékét téríti meg.

6  fagyás, mechanikai vagy elektronikus hiba esetén  rossz utak miatti abroncs rongálódásért  általában csak külön pótdíj fejében és csak korlátozott összegig az extra tartozékokért  háborús, polgárháborús eseményekkel, sztrájkkal, bármiféle tömegmegmozdulással, közvetlen vagy közvetett okozati összefüggésbe hozható károkért  verseny, vagy arra való felkészülés során keletkezett károkért  sugárzó anyagok és termékek hatására, vagy ezek károsító hatásának megszüntetése céljából lett intézkedések következtében keletkezett károkért, környezetszennyezés hatására keletkezett károkért

7  Alapja a járművek díjosztályba történő besorolása  Fontos díjképző tényező a biztosított önrész vállalása. A biztosított nagyobb önrész vállalása esetén alacsonyabb díjat, míg a kis méretű önrész vállalása esetén progresszíven magasabb díjat fizet.

8 Jogszabályi értelmezés: A biztosító a kártérítést fizet a kárért felelősséggel tartozó biztosított helyett.

9  Általános felelősségbiztosítás  Szakmai felelősségbiztosítás  Termék-felelőssgébiztosítás  Munkaadói és üzemi balesetekért való felelősségbiztosítás  Környezetszennyezéssel okozott károkra szóló felelősségbiztosítás  Kötelező gépjármű-felelőssgébiztosítás

10 Általános felelősségbiztosítás: a biztosító a felelősségbiztosítás szabályzatában meghatározott módon és mértékben megtéríti a biztosított helyett azokat a károkat, amelyekért jogszabály szerint felelős. Szakmai: a foglalkozás, tevékenység gyakorlása során elkövetett, bekövetkezett műhiba, tévedés, mulasztás illetve a foglalkozási szabályok egyéb megsértése miatti károkra nyújt fedezetet. Termék: A biztosító fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint -azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosított által gyártott hibás termék által okozott személysérüléses károk és dologi károk miatt a biztosítottal szemben támasztanak.

11 Munkaadói: A biztosító fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint -azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak és a magyar jog szerint felelősséggel tartozik. Környezetszennyezési: A biztosító fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - a biztosított környezetveszélyeztető tevékenységével okozott kár miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségre.

12  Az alapelv az, hogy a károkozó anyagi helyzetétől ne függjön a vétlen károsult kártalanítása  Szerződésre kötelezettek:  A gépjármű tulajdonosa  A gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzemben tartó

13  Nem lehet szerződő:  Gépjármű bérlője  Használója  Stb. Abban az esetben sem, ha a bérleti szerződésben azt határozták meg, hogy a felelősségbiztosítási szerződés kötésének kötelezettsége a bérlőt, használót terheli.

14 Díjfizetés módja:  készpénz átutalási megbízás (csekk)  lakossági csoportos díjbeszedés (amikor a díj beszedésére a megbízást a biztosító, vagy az általa meghatalmazott jogi személy indítja el)  lakossági banki átutalás  vállalkozói számláról történő banki átutalás Díjfizetés gyakorisága: határozatlan időtartamra kötött szerződések esetén: éves, féléves, negyedéves Határozott időre kötött szerződések esetén: szerződéskötéskor egy összegben A forgalmi engedélyre nem kötelezett gépjárművek esetén a díj megfizetését a gépjárművön elhelyezett tanúsító jelzés mutatja, amely egyben a biztosítás meglétét igazolja.

15  2009. LXII számú törvény elfogadása - December 31.: Kötelező váltás megszűnése. - Módosítás célja: o adminisztrációs terhek enyhítése o igazolást mindenki időben megkapja - Biztosítók részéről évente egyszer van lehetőség tarifa módosításra. - Ügyfeleknek kevesebb utánajárás

16  Az évforduló előtt 50 nappal a biztosító köteles értesíteni az ügyfelet következő évi indexált díjról.  Flotta kötelező biztosítás  MABISZ saját díj  Személyi sérüléses károk kártérítése: 1,5 Mrd Forint  1,6 Mrd Forint

17  évi átlagdíja: legalacsonyabb, alig 16-18 ezer forintért lehet éves szerződést kötni.  K&H Biztosító, az Allianz Biztosító és az Astra Biztosító : legolcsóbb kötelező biztosítási díjak.  teljesítmény alapú besorolás tarifálók 90%-a talál magának olcsóbb kötelező biztosítás 2011. évi szerződést. (várhatóan 2 millió db biztosításváltás)

18 Kötelező biztosítás 2011 váltás esetén fontos:  a meglévő biztosításunk évfordulójának ellenőrzése, mivel 2010. január 1-től eltörölték az egységes biztosítási évfordulót.  ügyfelek, akik év közben vásároltak új autót vagy mást: biztosan nem január 1-re esik a biztosítási évfordulójuk, de így is érdemes megkötni az új szerződésüket.

19  egyik legalacsonyabb 2011. évi díjak, a fejlett IT és hatékony költséghányadnak köszönhetően  akár 150-200 ezer új szerződéskötés  csak online köthető meg  kötelező biztosítás 2011 kalkulátor esetén is elérhető

20  2011. évi terméke: e-GFB  csak interneten köthető meg online, illetve  kizárólag banki lehívással vagy bankkártya fizetés mellett féléves vagy éves díjfizetési ütemezéssel egyenlíthető ki.  Ez a termék is elérhető a kalkulátor esetében K&H Biztosító  nagyon alacsony díjszabás jelentős állománynövekedés: akár 100.000 új ügyfelet is szerezhet.

21  várhatóan új piaci szereplő: Astra Biztosító kötelező biztosítás 2011. évre már kínálhat díjat, talán a legolcsóbbatAstra Biztosító kötelező biztosítás 2011. évre már kínálhat díjat, talán a legolcsóbbat  a PSZÁF 10 pontos körlevelet jutatott el a kötelező biztosítás 2011. évi kampányával kapcsolatban a biztosító részére (a 2011. évi díjak kidolgozásához szükséges irányelvek)  rossz, elírt kW teljesítmény adat nem okoz majd gondot a kötelező biztosítás 2011. évi díjak tarifálásánál  változik a motor kötelező biztosítás 2011. évi kategória besorolása ismotor kötelező biztosítás 2011.  KÖBE kötelező biztosítás mellé kátyúkár biztosítás is köthető nagyon kedvező díjon  flotta kötelező biztosítás 2011. évi további szigorítása flotta kötelező biztosítás 2011.  2010. október 20-tól: az AIM Biztosító nem értékesíthet új kötelező biztosításszerződést, és nem hirdethet meg díjat a 2011. évre.

22  2010. évi módosítások után : hengerűrtartalom besorolás teljesítmény alapú besorolás  kérdés 2011-re: kedvezőbb vagy hátrányosabb?  teljesítmény alapú besorolást bevezetését a korszerűbb motorok bevezetésével indokolják (alacsonyabb hengerűrtalom mellett nagyobb teljesítményre képesek a motorok, mint korábban)  nagyobb teljesítmény nagyobb veszéllyel jár, ami nagyobb/több károkhoz vezethet a kötelező biztosításban.

23 2010. évi KGFB kategóriák2011. évi KGFB kategóriák hengerűrtartalom (ccm3) szerint teljesítmény (kW) szerint 0-8500-37 851-1.15038-50 1.151-1.50051-70 1.501-2.00071-100 2.001-3.000101-180 3.000+180+

24  új, teljesítmény alapú kgfb. kategóriák alapján számolja a 2011. évi díjakat.  első tarifálások: minden év október 30-án közzétett jövő évi tarifális díjak és engedményrendszerek után 1-2 nappal várhatóak.  Használatához szükséges: - adatok pontos és teljes körű megadása - forgalmi engedély, jogosítvány - az előző biztosítási szerződésünk

25  fokozatos liberalizáció lesz a jellemző  1.lépés:  az újonnan kötött kgfb szerződések esetében történt év végi szerződésmegújítási időpont eltörlése és áthelyezése a naptári évfordulóra.kgfb  nem egyértelmű: a befizetésre vagy a biztosító általi szerződésfelmondásra szolgál a 30 napról 60 napra emelkedett türelmi idő

26  Salátatörvény: autósnak 45 napon belül kell befizetnie a díjat, és a 60. napon, ha nem érkezett be a biztosítóhoz a befizetés, megtörténik a szerződésbontás.  kgfb kampány → 50%-os árnövekedés (ez félrevezető a kisebb és magas bónusz fokozatú autósok miatt) →25-26 ezer forintos árakkal lehetett váltani (2009-es kampány alatt) →a legmagasabb díj 33 ezer forint volt  Kártalanítási alap: nem teljes, de így a fizetésképtelenné vált biztosítók ügyfelei is hozzájuthatnak a pénzükhöz.  2010: egymillió fölötti váltás + 10%-os díj emelés

27

28 20072008 Allianz Hungária Biztosító Zrt. 35,1%34,2% Generali-Providencia Zrt. 19,6%19,9% AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 8,1%9,8% OTP Garancia Biztosító Zrt 8,1%8,8% UNIQA Biztosító Zrt 8,1%8,2% Piaci részarány változása www.mabisz.hu

29 Díjbevétele: 2008-ban +1,3 milliárd Ft  +1% Szerződésszám: +3% szerény növekedés  átlagos díjszint csökkent 2007-hez képest.  A biztosítási ágazatok között a legélesebb verseny a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások piacán figyelhető meg évek óta.  MÁV Általános Biztosító Egyesület fizetésképtelenné vált és a Felügyelet visszavonta a társaság működési engedélyét (2008. augusztus 15.)

30 20072008 Allianz Hungária Biztosító Zrt. 37,6%35,5% Generali- Providencia Zrt. 12,5%12,4% UNIQA Biztosító Zrt. 8,5%9,6% K&H Biztosító Zrt. 7,7%7,8% www.mabisz.hu

31 DíjbevételKárráfordítás 200620072008200620072008 AEGON Magyarország6 2485 9608 7885 2133 6064 753 AIM10 Allianz53 24450 07347 77942 28740 54139 569 Generali-Providencia17 09716 70716 72613 21511 8109 900 Genertel2 3741 610 Groupama (Európa)2 8772 7922 6791 5592 054882 K&H (K&H Általános)10 27310 30210 5048 8647 4416 171 KÖBE6 2297 3057 4494 1964 2384 013 Magyar Posta Bizt.6 7987 1635 8195 0895 4824 511 MÁV4 6755 9264 9162 6197 480- OTP Garancia6 6967 4147 9483 0614 2394 122 Porsche-- QBE (QBE-Atlasz)------ Signal-1 1741 580-1 2171 636 TIR BE1 9931 4972 3401 5198671 711 Union4 6493 9824 1543 0102 3863 898 UNIQA (AXA)8 59812 84511 4257 32410 4446 470 Összesen129 379133 139134 48297 957101 80789 246 www.mabisz.hu

32 DíjbevételKárráfordítás 200620072008200620072008 AEGON Magyarország2 1702 2532 92712002851 579 AIM1 254380 Allianz52 28247 98844 35927 11224 03324 994 Generali-Providencia25 00023 59922 85814 02712 63112 766 Genertel5721 Groupama (Európa)3 1623 4053 0311 5831 9682 032 K&H (K&H Általános)1 9302 2632 2999451 1901000 KÖBE516662133725 Magyar Posta Bizt.21120614210012862 MÁV374404-132153- OTP Garancia4 7274 3443 8991 9391 9091 610 Porsche460293 QBE (QBE-Atlasz)---- 16- Signal-2282-942 TIR BE8465574351(104 711)41 Union1 7893 4703 5338441 4401 335 UNIQA (AXA)11 77412 39713 6687 2297 4499 027 Összesen104 315100 47198 70555 47551 13455 206 www.mabisz.hu

33  A biztosítók nettó biztosítástechnikai tartalékai: 1 754 634 millió Ft  A biztosítók saját és idegen vagyonának együttes nagysága: 2 001 196 millió Ft

34 ۩ Több casco konstrukció (akár egy éttermi vacsora áráért is) ۩ Új, fiatal autókra kötöttek inkább szerződést  finanszírozók megkövetelték ۩ Csökkenő újautó-értékesítés  kevesebb casco szerződés ۩ „Tovább rontja a helyzetet, hogy az évek múlásával már a néhány éves autók esetében is felmondják a szerződéseket, így nemcsak az új szerződések hiánya, hanem az egyre több megszűnő casco-kötvény is zsugorítja a piac méretét” – jelentette ki Molnos Dániel, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) főtitkára. ۩ Olyanokra sem kötnek, amelyekre indokolt volna. ۩ Éles verseny, csökkentette a díjakat  autósoknak kedvező

35 ۩ „Ami ennél is fontosabb, hogy a biztosítók sokkal szélesebb kör számára tették elérhetővé a cascót, azaz a biztosítók hozzáállása lényegesen rugalmasabb lett. Ez alatt nem az árszint változását értem, hanem azt, hogy a piaci helyzetre reagálva az idősebb autók tulajdonosai is megfelelő védelemben részesíthetik vagyontárgyukat” – Molnos Dániel ۩ „Minden eddiginél többféle casco-biztosítás érhető el a piacon, és ezek egy része olyan új elemeket tartalmaz, amelyekkel sohasem találkozhattak eddig a fogyasztók. Fontosnak tartom kiemelni, hogy az innovatív megoldások nagy része valóban olyan hasznos konstrukció, amelyeket a fogyasztók igényeinek felmérése után dolgoztak ki” – Molnos Dániel

36 - Tartalmazza a biztosítók online adatait. - vadonatúj, fogyasztóbarát internetes eszköz - egyszerű és átlátható - „A Díjnavigátor a fogyasztók kezében egy új eszköz, valójában egy ’új piactér’, ahol az összes piaci szereplő kgfb-díjajánlata közvetlenül kiszámolható és megbízható módon összehasonlítható, s mint ilyen, elősegíti a fogyasztók érdekeit biztosító transzparenciát” - Megyeri Gábor - Lehetővé teszi a legalacsonyabb díj megtalálását. - A rendszerben részt vehet minden kgfb terméket kínáló biztosító. - Sajátosság: MABISZ biztosításközvetítői tevékenységet nem végez. - Ügyfél átlinkelhet a választott biztosító honlapjára. - Gondoskodni a régi biztosítás felmondásáról az új megkötése előtt.

37  A biztosítási szerződések száma 465 ezer darabbal csökkent az elmúlt évben.  A nem életbiztosítási szerződések káraira 60,9 milliárd forinttal magasabb összeget fizettek ki.  Látszat: 2010 első háromnegyed évében a biztosítási piac összes díjbevétele 2.98%-os növekedés  DE: több mint 4%-kal zsugorodott a nem-életbiztosítások piaca o a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások díjbevétele 2009-hez képest 8.5%-kal kevesebb. - Ez a tendencia jövőre is folytatódhat.

38  „A válság hatására tavaly a díjbevételek olyan drasztikus mértékben estek, hogy még a jelenlegi, magasabb díjbevétel sem közelíti meg a válság előtti utolsó év, a 2007-es egyszeri díjas bevételét. Ha a nem igazán stabil és a gazdasági változásoknak erősen kitett egyszeri díjas biztosításokat csak csökkentett mértékben vesszük figyelembe, akkor a helyzet még kevésbé ad okot derűlátásra: a rendszeres díjas életbiztosítások piaca ugyanis továbbra is csökkenést mutat” - Paál Zoltán  A nem-életbiztosítási szerződések számának tartós és folyamatos csökkenése.  A tavaszi időjárás megmutatta, hogy milyen fontos szerep hárulna a biztosítókra, azonban 216 ezer darabbal kevesebb nem-életbiztosítást kötött a lakosság.  2010 első kilenc hónapja: összesített bruttó díjbevétel 622,3 milliárd forint  49,5% - életbiztosítási szerződés: 308,2 milliárd forint  50,5% - nem-életbiztosítás: 314 milliárd forint (14 milliárdos csökkenés)

39 Összesítve: gyenge stagnálásról számolhatunk be. A hazai biztosítási piac még nem heverte ki a válságot, amelynek hatását még súlyosbítja az idei árvizek és viharok okozta fokozott kárterhelés.

40 www.mabisz.hu http://biztositaskotelezo.hu www.alkuszbiztositas.hu www.pch.hu www.y3k.hu/oktatas/anyagok/biztan_dom i.pdf http://felelossegbiztositas.hu/ http://felelossegbiztositas.hu/ dr. Schneider Klára: Biztosítás gazdaságtana, JATE PRESS, 2001.

41 Köszönjük szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "Besorolás:  Baleset  betegség  CASCO  szállítmány  tűz-és elemi károk  egyéb vagyoni károk  FELELŐSSÉG  általános felelősség  hitel, kezesség,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések