Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Besorolás:  Baleset  betegség  CASCO  szállítmány  tűz-és elemi károk  egyéb vagyoni károk  FELELŐSSÉG  általános felelősség  hitel, kezesség,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Besorolás:  Baleset  betegség  CASCO  szállítmány  tűz-és elemi károk  egyéb vagyoni károk  FELELŐSSÉG  általános felelősség  hitel, kezesség,"— Előadás másolata:

1

2 Besorolás:  Baleset  betegség  CASCO  szállítmány  tűz-és elemi károk  egyéb vagyoni károk  FELELŐSSÉG  általános felelősség  hitel, kezesség, különböző pénzügyi veszteségek jogvédelem, segítségnyújtás  temetési biztosítás

3 1. Szárazföldi jármű-casco a közúti járművekben, egyéb szárazföldi gépi meghajtású járművekben, munkagépekben, gépi meghajtással nem rendelkező szárazföldi járművekben bekövetkezett károk. 2. Sínpályához kötött járművek casco-ja Sínpályához kötött járművekben bekövetkezett károk. 3. Légijármű-casco Légijárművekben bekövetkezett károk. 4. Tengeri-, tavi-, és folyami jármű-casco Folyami, tavi, tengeri járművekben bekövetkezett károk.

4  Abból a szempontból, hogy a biztosítási fedezet az alap és kiegészítő kockázatokra kiterjed-e -teljes körű casco -részleges casco biztosításokra csoportosítjuk a casco biztosításokat

5  Sérülés esetén : helyreállítási költségeket téríti meg a biztosító.  Teljes kár esetén : a jármű káridőponti értékét téríti meg.

6  fagyás, mechanikai vagy elektronikus hiba esetén  rossz utak miatti abroncs rongálódásért  általában csak külön pótdíj fejében és csak korlátozott összegig az extra tartozékokért  háborús, polgárháborús eseményekkel, sztrájkkal, bármiféle tömegmegmozdulással, közvetlen vagy közvetett okozati összefüggésbe hozható károkért  verseny, vagy arra való felkészülés során keletkezett károkért  sugárzó anyagok és termékek hatására, vagy ezek károsító hatásának megszüntetése céljából lett intézkedések következtében keletkezett károkért, környezetszennyezés hatására keletkezett károkért

7  Alapja a járművek díjosztályba történő besorolása  Fontos díjképző tényező a biztosított önrész vállalása. A biztosított nagyobb önrész vállalása esetén alacsonyabb díjat, míg a kis méretű önrész vállalása esetén progresszíven magasabb díjat fizet.

8 Jogszabályi értelmezés: A biztosító a kártérítést fizet a kárért felelősséggel tartozó biztosított helyett.

9  Általános felelősségbiztosítás  Szakmai felelősségbiztosítás  Termék-felelőssgébiztosítás  Munkaadói és üzemi balesetekért való felelősségbiztosítás  Környezetszennyezéssel okozott károkra szóló felelősségbiztosítás  Kötelező gépjármű-felelőssgébiztosítás

10 Általános felelősségbiztosítás: a biztosító a felelősségbiztosítás szabályzatában meghatározott módon és mértékben megtéríti a biztosított helyett azokat a károkat, amelyekért jogszabály szerint felelős. Szakmai: a foglalkozás, tevékenység gyakorlása során elkövetett, bekövetkezett műhiba, tévedés, mulasztás illetve a foglalkozási szabályok egyéb megsértése miatti károkra nyújt fedezetet. Termék: A biztosító fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint -azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosított által gyártott hibás termék által okozott személysérüléses károk és dologi károk miatt a biztosítottal szemben támasztanak.

11 Munkaadói: A biztosító fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint -azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak és a magyar jog szerint felelősséggel tartozik. Környezetszennyezési: A biztosító fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - a biztosított környezetveszélyeztető tevékenységével okozott kár miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségre.

12  Az alapelv az, hogy a károkozó anyagi helyzetétől ne függjön a vétlen károsult kártalanítása  Szerződésre kötelezettek:  A gépjármű tulajdonosa  A gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzemben tartó

13  Nem lehet szerződő:  Gépjármű bérlője  Használója  Stb. Abban az esetben sem, ha a bérleti szerződésben azt határozták meg, hogy a felelősségbiztosítási szerződés kötésének kötelezettsége a bérlőt, használót terheli.

14 Díjfizetés módja:  készpénz átutalási megbízás (csekk)  lakossági csoportos díjbeszedés (amikor a díj beszedésére a megbízást a biztosító, vagy az általa meghatalmazott jogi személy indítja el)  lakossági banki átutalás  vállalkozói számláról történő banki átutalás Díjfizetés gyakorisága: határozatlan időtartamra kötött szerződések esetén: éves, féléves, negyedéves Határozott időre kötött szerződések esetén: szerződéskötéskor egy összegben A forgalmi engedélyre nem kötelezett gépjárművek esetén a díj megfizetését a gépjárművön elhelyezett tanúsító jelzés mutatja, amely egyben a biztosítás meglétét igazolja.

15  LXII számú törvény elfogadása - December 31.: Kötelező váltás megszűnése. - Módosítás célja: o adminisztrációs terhek enyhítése o igazolást mindenki időben megkapja - Biztosítók részéről évente egyszer van lehetőség tarifa módosításra. - Ügyfeleknek kevesebb utánajárás

16  Az évforduló előtt 50 nappal a biztosító köteles értesíteni az ügyfelet következő évi indexált díjról.  Flotta kötelező biztosítás  MABISZ saját díj  Személyi sérüléses károk kártérítése: 1,5 Mrd Forint  1,6 Mrd Forint

17  évi átlagdíja: legalacsonyabb, alig ezer forintért lehet éves szerződést kötni.  K&H Biztosító, az Allianz Biztosító és az Astra Biztosító : legolcsóbb kötelező biztosítási díjak.  teljesítmény alapú besorolás tarifálók 90%-a talál magának olcsóbb kötelező biztosítás évi szerződést. (várhatóan 2 millió db biztosításváltás)

18 Kötelező biztosítás 2011 váltás esetén fontos:  a meglévő biztosításunk évfordulójának ellenőrzése, mivel január 1-től eltörölték az egységes biztosítási évfordulót.  ügyfelek, akik év közben vásároltak új autót vagy mást: biztosan nem január 1-re esik a biztosítási évfordulójuk, de így is érdemes megkötni az új szerződésüket.

19  egyik legalacsonyabb évi díjak, a fejlett IT és hatékony költséghányadnak köszönhetően  akár ezer új szerződéskötés  csak online köthető meg  kötelező biztosítás 2011 kalkulátor esetén is elérhető

20  évi terméke: e-GFB  csak interneten köthető meg online, illetve  kizárólag banki lehívással vagy bankkártya fizetés mellett féléves vagy éves díjfizetési ütemezéssel egyenlíthető ki.  Ez a termék is elérhető a kalkulátor esetében K&H Biztosító  nagyon alacsony díjszabás jelentős állománynövekedés: akár új ügyfelet is szerezhet.

21  várhatóan új piaci szereplő: Astra Biztosító kötelező biztosítás évre már kínálhat díjat, talán a legolcsóbbatAstra Biztosító kötelező biztosítás évre már kínálhat díjat, talán a legolcsóbbat  a PSZÁF 10 pontos körlevelet jutatott el a kötelező biztosítás évi kampányával kapcsolatban a biztosító részére (a évi díjak kidolgozásához szükséges irányelvek)  rossz, elírt kW teljesítmény adat nem okoz majd gondot a kötelező biztosítás évi díjak tarifálásánál  változik a motor kötelező biztosítás évi kategória besorolása ismotor kötelező biztosítás  KÖBE kötelező biztosítás mellé kátyúkár biztosítás is köthető nagyon kedvező díjon  flotta kötelező biztosítás évi további szigorítása flotta kötelező biztosítás  október 20-tól: az AIM Biztosító nem értékesíthet új kötelező biztosításszerződést, és nem hirdethet meg díjat a évre.

22  évi módosítások után : hengerűrtartalom besorolás teljesítmény alapú besorolás  kérdés 2011-re: kedvezőbb vagy hátrányosabb?  teljesítmény alapú besorolást bevezetését a korszerűbb motorok bevezetésével indokolják (alacsonyabb hengerűrtalom mellett nagyobb teljesítményre képesek a motorok, mint korábban)  nagyobb teljesítmény nagyobb veszéllyel jár, ami nagyobb/több károkhoz vezethet a kötelező biztosításban.

23 2010. évi KGFB kategóriák2011. évi KGFB kategóriák hengerűrtartalom (ccm3) szerint teljesítmény (kW) szerint

24  új, teljesítmény alapú kgfb. kategóriák alapján számolja a évi díjakat.  első tarifálások: minden év október 30-án közzétett jövő évi tarifális díjak és engedményrendszerek után 1-2 nappal várhatóak.  Használatához szükséges: - adatok pontos és teljes körű megadása - forgalmi engedély, jogosítvány - az előző biztosítási szerződésünk

25  fokozatos liberalizáció lesz a jellemző  1.lépés:  az újonnan kötött kgfb szerződések esetében történt év végi szerződésmegújítási időpont eltörlése és áthelyezése a naptári évfordulóra.kgfb  nem egyértelmű: a befizetésre vagy a biztosító általi szerződésfelmondásra szolgál a 30 napról 60 napra emelkedett türelmi idő

26  Salátatörvény: autósnak 45 napon belül kell befizetnie a díjat, és a 60. napon, ha nem érkezett be a biztosítóhoz a befizetés, megtörténik a szerződésbontás.  kgfb kampány → 50%-os árnövekedés (ez félrevezető a kisebb és magas bónusz fokozatú autósok miatt) →25-26 ezer forintos árakkal lehetett váltani (2009-es kampány alatt) →a legmagasabb díj 33 ezer forint volt  Kártalanítási alap: nem teljes, de így a fizetésképtelenné vált biztosítók ügyfelei is hozzájuthatnak a pénzükhöz.  2010: egymillió fölötti váltás + 10%-os díj emelés

27

28 Allianz Hungária Biztosító Zrt. 35,1%34,2% Generali-Providencia Zrt. 19,6%19,9% AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 8,1%9,8% OTP Garancia Biztosító Zrt 8,1%8,8% UNIQA Biztosító Zrt 8,1%8,2% Piaci részarány változása

29 Díjbevétele: 2008-ban +1,3 milliárd Ft  +1% Szerződésszám: +3% szerény növekedés  átlagos díjszint csökkent 2007-hez képest.  A biztosítási ágazatok között a legélesebb verseny a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások piacán figyelhető meg évek óta.  MÁV Általános Biztosító Egyesület fizetésképtelenné vált és a Felügyelet visszavonta a társaság működési engedélyét (2008. augusztus 15.)

30 Allianz Hungária Biztosító Zrt. 37,6%35,5% Generali- Providencia Zrt. 12,5%12,4% UNIQA Biztosító Zrt. 8,5%9,6% K&H Biztosító Zrt. 7,7%7,8%

31 DíjbevételKárráfordítás AEGON Magyarország AIM10 Allianz Generali-Providencia Genertel Groupama (Európa) K&H (K&H Általános) KÖBE Magyar Posta Bizt MÁV OTP Garancia Porsche-- QBE (QBE-Atlasz) Signal TIR BE Union UNIQA (AXA) Összesen

32 DíjbevételKárráfordítás AEGON Magyarország AIM Allianz Generali-Providencia Genertel5721 Groupama (Európa) K&H (K&H Általános) KÖBE Magyar Posta Bizt MÁV OTP Garancia Porsche QBE (QBE-Atlasz) Signal TIR BE ( )41 Union UNIQA (AXA) Összesen

33  A biztosítók nettó biztosítástechnikai tartalékai: millió Ft  A biztosítók saját és idegen vagyonának együttes nagysága: millió Ft

34 ۩ Több casco konstrukció (akár egy éttermi vacsora áráért is) ۩ Új, fiatal autókra kötöttek inkább szerződést  finanszírozók megkövetelték ۩ Csökkenő újautó-értékesítés  kevesebb casco szerződés ۩ „Tovább rontja a helyzetet, hogy az évek múlásával már a néhány éves autók esetében is felmondják a szerződéseket, így nemcsak az új szerződések hiánya, hanem az egyre több megszűnő casco-kötvény is zsugorítja a piac méretét” – jelentette ki Molnos Dániel, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) főtitkára. ۩ Olyanokra sem kötnek, amelyekre indokolt volna. ۩ Éles verseny, csökkentette a díjakat  autósoknak kedvező

35 ۩ „Ami ennél is fontosabb, hogy a biztosítók sokkal szélesebb kör számára tették elérhetővé a cascót, azaz a biztosítók hozzáállása lényegesen rugalmasabb lett. Ez alatt nem az árszint változását értem, hanem azt, hogy a piaci helyzetre reagálva az idősebb autók tulajdonosai is megfelelő védelemben részesíthetik vagyontárgyukat” – Molnos Dániel ۩ „Minden eddiginél többféle casco-biztosítás érhető el a piacon, és ezek egy része olyan új elemeket tartalmaz, amelyekkel sohasem találkozhattak eddig a fogyasztók. Fontosnak tartom kiemelni, hogy az innovatív megoldások nagy része valóban olyan hasznos konstrukció, amelyeket a fogyasztók igényeinek felmérése után dolgoztak ki” – Molnos Dániel

36 - Tartalmazza a biztosítók online adatait. - vadonatúj, fogyasztóbarát internetes eszköz - egyszerű és átlátható - „A Díjnavigátor a fogyasztók kezében egy új eszköz, valójában egy ’új piactér’, ahol az összes piaci szereplő kgfb-díjajánlata közvetlenül kiszámolható és megbízható módon összehasonlítható, s mint ilyen, elősegíti a fogyasztók érdekeit biztosító transzparenciát” - Megyeri Gábor - Lehetővé teszi a legalacsonyabb díj megtalálását. - A rendszerben részt vehet minden kgfb terméket kínáló biztosító. - Sajátosság: MABISZ biztosításközvetítői tevékenységet nem végez. - Ügyfél átlinkelhet a választott biztosító honlapjára. - Gondoskodni a régi biztosítás felmondásáról az új megkötése előtt.

37  A biztosítási szerződések száma 465 ezer darabbal csökkent az elmúlt évben.  A nem életbiztosítási szerződések káraira 60,9 milliárd forinttal magasabb összeget fizettek ki.  Látszat: 2010 első háromnegyed évében a biztosítási piac összes díjbevétele 2.98%-os növekedés  DE: több mint 4%-kal zsugorodott a nem-életbiztosítások piaca o a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások díjbevétele 2009-hez képest 8.5%-kal kevesebb. - Ez a tendencia jövőre is folytatódhat.

38  „A válság hatására tavaly a díjbevételek olyan drasztikus mértékben estek, hogy még a jelenlegi, magasabb díjbevétel sem közelíti meg a válság előtti utolsó év, a 2007-es egyszeri díjas bevételét. Ha a nem igazán stabil és a gazdasági változásoknak erősen kitett egyszeri díjas biztosításokat csak csökkentett mértékben vesszük figyelembe, akkor a helyzet még kevésbé ad okot derűlátásra: a rendszeres díjas életbiztosítások piaca ugyanis továbbra is csökkenést mutat” - Paál Zoltán  A nem-életbiztosítási szerződések számának tartós és folyamatos csökkenése.  A tavaszi időjárás megmutatta, hogy milyen fontos szerep hárulna a biztosítókra, azonban 216 ezer darabbal kevesebb nem-életbiztosítást kötött a lakosság.  2010 első kilenc hónapja: összesített bruttó díjbevétel 622,3 milliárd forint  49,5% - életbiztosítási szerződés: 308,2 milliárd forint  50,5% - nem-életbiztosítás: 314 milliárd forint (14 milliárdos csökkenés)

39 Összesítve: gyenge stagnálásról számolhatunk be. A hazai biztosítási piac még nem heverte ki a válságot, amelynek hatását még súlyosbítja az idei árvizek és viharok okozta fokozott kárterhelés.

40 i.pdf dr. Schneider Klára: Biztosítás gazdaságtana, JATE PRESS, 2001.

41 Köszönjük szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "Besorolás:  Baleset  betegség  CASCO  szállítmány  tűz-és elemi károk  egyéb vagyoni károk  FELELŐSSÉG  általános felelősség  hitel, kezesség,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések