Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Exportfinanszírozás és biztosítás A MEHIB és az EXIMBANK bemutatása Készítette: Bertók Ádám Farkas Tamás Szentkirályi Szilárd.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Exportfinanszírozás és biztosítás A MEHIB és az EXIMBANK bemutatása Készítette: Bertók Ádám Farkas Tamás Szentkirályi Szilárd."— Előadás másolata:

1 Exportfinanszírozás és biztosítás A MEHIB és az EXIMBANK bemutatása Készítette: Bertók Ádám Farkas Tamás Szentkirályi Szilárd

2 Az exportkövetelések elvesztésének vagy értékcsökkenésének biztosítása kereskedelmi, politikai és/vagy árfolyamkockázatok ellen. Exporthitel - biztosítás

3 Intézményi keret

4 Szabályozó törvény 1994. évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

5 Létrejöttük célja külgazdasági kapcsolatok kiépítésének segítése magyar áruk és szolgáltatások exportjának ösztönzése és segítése az exporthoz fűződő állami érdekek érvényesítése az exportőrök külpiaci versenyképességének erősítése

6 Létrejöttük célja az export hagyományos piaci eszközökkel nem biztosítható pénzügyi kockázatainak megosztása a pénzügyi intézményrendszer, ezen belül az exportfinanszírozás és exporthitel-biztosítás rendszerének a piacgazdasági eszközökkel, valamint a nemzetközi normákkal összhangban történő továbbfejlesztése

7 Jellemzőik Eximbank: szakosított pénzintézet MEHIB: biztosítóintézet Exportgarancia Biztosítási Részvénytársaság szétválásával jöttek létre Állami tulajdonban lévő egyszemélyes Rt.-k

8 Tevékenységüket… …a törvényben felsorolt exportügyletekre, a külföldön megvalósuló magyar befektetésekre vonatkozóan, Kormány által meghatározott esetekben a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt fontosságú importügyletekre vonatkozóan jogosultak végezni.

9 Az Eximbank A Magyar Fejlesztési Bank Rt. Bankcsoport tagja A tulajdonosi jogokat: –25% + 1 szavazat mértékben az ÁPV Zrt. révén közvetlenül gyakorolja –az állam 75% - 1 szavazat mértékben az MFB Rt-n keresztül közvetetten gyakorolja Alaptőkéje 10,1 milliárd forint Hitelfelvételei mögött készfizető kezesként a Magyar Állam költségvetése áll

10 Az Eximbank Küldetése, hogy javítsa a magyar áru- és szolgáltatásexport versenyképességét hozzájáruljon az exportorientált gazdaságpolitika megvalósításához, melynek során a bank figyelembe veszi Magyarország OECD és EU tagságából eredő kötelezettségeket

11 Az Eximbank Zrt szolgáltatásai Export-előfinanszírozó hitelek Magyarországi bejegyzésű, legalább egy éve működő és exportáló jogi személyiségű vállalkozásoknak. A termék célja: Az exportügylet termelési szakaszához szükséges forgóeszközök finanszírozása. Beruházási hitel Magyarországi bejegyzésű, legalább két éve működő és exportáló jogi személyiségű vállalkozásoknak. A termék célja: kapacitásbővítő, korszerűsítő beruházás révén exportárualap-többlet előállítása, valamint a tartós forgóeszközigény növekedése mértékéig forgóeszköz fejlesztés.

12 Az Eximbank Zrt szolgáltatásai Vevőhitelek Magyar áruk és szolgáltatások külföldi vevői, valamint külföldi bankok részére, amelyek az Eximbanktól kapott hitelt magyar áruk és szolgáltatások külföldi vevőinek kölcsönzik tovább, ill. külföldi jogi személyiségű projekttársaságok részére, amelyek magyar fővállalkozó áru és szolgáltatás exportjának igénybevételével valósítanak meg projekteket. A termék célja: Magyar áruk és szolgáltatások vásárlásának finanszírozása annak érdekében, hogy a hitelből a magyar exportőr a teljesítést követően azonnal az áru vagy szolgáltatás ellenértékéhez juthasson.

13 Az Eximbank Zrt szolgáltatásai Exportgaranciák Exporttevékenységet végző, Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű vállalkozások részére. Refinanszírozási hitelkeret A konstrukcióban résztvevő hazai kereskedelmi bankokon keresztül olyan magyarországi bejegyzésű, legalább egy éve működő és exportáló jogi személyiségű vállalkozásoknak vagy devizakülföldinek minősülő olyan hitelintézetnek vagy jogi személyiséggel rendelkező más társaságnak, amely devizabelfölditől kíván terméket vagy szolgáltatást megvásárolni ill. megvásárlásához hitelt nyújtani. A termék célja: Exportügyletek forgóeszköz-finanszírozása hazai kereskedelmi bankokon keresztül: –exportárualap létrehozása (export-előfinanszírozás), –exporthoz kapcsolódó céghitel nyújtása, –exporthoz kapcsolódó vevőhitel nyújtása

14 Az Eximbank Zrt szolgáltatásai Eximbank Hitelprogram a Kormány Szülőföld Alap programja keretében Külföldön alapított projekttársaságok, külföldi önkormányzatok vagy azok tulajdonában lévő vállalkozások részére. A termék célja: Határon túli, magyarok lakta területeken magyar fővállalkozásban megvalósuló infrastrukturális projektek finanszírozása. Forfetírozás Magyar áruk és szolgáltatások exportőrei részére. A termék célja: Halasztott fizetésű exportkövetelés visszkereseti jog nélküli megvásárlása. Kockázatátvállalási és -megosztási termékek Magyar áruk és szolgáltatások exportőrei, ill. magyar kereskedelmi bankok részére. A termék célja: Az export bankárilag igazolt megvalósulását követő időszakra vonatkozó külföldi banki fizetési kockázat átvállalása visszkereset nélkül.

15 Az Eximbank tevékenysége Mérlegfőösszeg alakulása 2006. dec. 31.: 112,8 Mrd Ft Ez 5%-kal haladja meg a tervezett értéket AEE: 1035 M Ft A tervezettnél jobb eredmény köszönhető: –nem tervezett egyszeri jelentős ÉV visszaírás –CT felszabadulás –költségtakarékos gazdálkodás –kedvező árfolyam- illetve kamattendenciák

16 Hitelnyújtási tevékenység 2006 december végén a hitel- és leszámítolás állomány: 96,2 Mrd Ft 2006-ban a hitelállomány 73% a cserélődött le, összesen 70,3 Mrd Ft új hitelt folyósított. Ennek –77%-a hitelintézeti hitel, –21%-a vállalati finanszírozás, –2%-a segélyhitel.

17 Hitelállomány kockázati összetétele

18 Garancianyújtási tevékenység 2006. december 31-i állomány: 41 Mrd Ft –96,8% kockázatmentes –3% külön figyelendő –0,2% rossz minősítésű A kibocsátott garanciákkal megvalósult export célországai: Montenegró, Horvátország, Szerbia, Oroszország, Ukrajna, Szíria, Törökország, Tunézia, a Közel-Kelet és az EU tagországok, ahová erőművi berendezések, gépi és acélipari termékek, orvosi műszerek, gyógyszerek, kikötői berendezések exportját segítették elő.

19 Befektetési tevékenység A Banknak a Hitelgarancia Zrt.-ben, a Budatrend-III. Zrt.-ben, az Ahead Asia Kht.- ban és a Nemzetközi Gazdaságfejlesztési Kht.- ban vannak befektetései. A befektetések 98,8%-a problémamentes.

20 A MEHIB A tulajdonosi jogokat : –a Magyar Állam nevében közvetlenül (25%+1 szavazat mértékű szavazati joggal) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. –közvetve (75%-1 szavazat mértékű szavazati joggal) a Magyar Fejlesztési Bank Rt. mint részvényes gyakorolja. A társaság alaptőkéje 4,25 Mrd forint

21 MEHIB céljai Az export ösztönzése A fizetési kockázatok megosztása A finanszírozás megkönnyítése A vállalkozások versenyképességének növelése

22 Fontosabb hazai partnerek Eximbank Rt. MFB Invest Zrt. ITD Hungary Zrt. Magyar Fejlesztési Bank Rt. Kereskedelmi és Iparkamarák Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Külgazdasági Szövetség Joint Venture Szövetség

23 Nemzetközi kapcsolatok Berni Unió Credit Alliance OECD ICISA (Hitelbiztosítást és kezesi biztosítást nyújtó nem állami tulajdonú cégek nemzetközi szövetsége) EU Külkereskedelem

24 A MEHIB termékcsoportjai Szállítóihitel biztosítás Faktorált követelések biztosítása Vevőhitel biztosítás Befektetésbiztosítás (külföldi érdekeltség esetén)

25 Az exporthitelezés területén alkalmazott magyar környezeti politika Az állami exportösztönzést szolgáló „közpénzt” nem adhat környezetre káros hatással járó export/beruházás biztosításához.

26 Kockázatviselés kezdete Külkereskedelmi szerződés teljesítése napján Külkereskedelmi szerződés megkötésének napján a gyártási modullal kiegészített kötvényeknél

27 Hitelkockázat típusok Ország kockázat (politikai kockázat) * Például: állami-, önkormányzati-, hatósági-, intézkedés, moratórium, háború, stb. Gazdasági kockázat ( kereskedelmi-,vevőkockázat) * Például: fizetésképtelenség, nemfizetés

28 Nem-piacképes kockázatok Nem-piacképesnek azok a kockázatok minősülnek, amelyek a biztosítási piacon nem biztosíthatóak, illetve nem viszontbiztosíthatóak.

29 Nem-piacképes kockázatok azok a politikai típusú kockázatok, amelyek a biztosító országán kívül politikai és politikai jellegű események (pl. háború, polgárháború, zavargások) bekövetkezte, államhatalmi és adminisztratív jellegű intézkedések elrendelése, a biztosító országában kiviteli korlátozások alkalmazása miatt állnak fenn;

30 Nem-piacképes kockázatok azok a kereskedelmi típusú kockázatok (pl. fizetésképtelenség), amelyek az export célországának kockázata vagy az exportügylet futamideje miatt nem viszontbiztosíthatóak; azok a kockázatok, amelyek azért nem viszontbiztosíthatóak, mert országának joga szerint a vevő államinak, közületinek, önkormányzatinak minősül.

31 Nem-piacképes kockázatok A nem-piacképes kockázatok az exportcélú és a külföldi befektetésekre irányuló szerződések gyártási és teljesítési szakaszaira biztosíthatóak.

32 Kárfizetési hányad 95 % ( önrészesedés 5% )

33 Biztosítási események A vevő fizetésképtelensége A vevő nemfizetése Politikai események

34 Biztosítási események időpontja a vevő jogi értelemben vett fizetésképtelensége bekövetkeztének napja nemfizetés esetén a vevő fizetési esedékességet követő 30. nap politikai esemény bekövetkeztekor a vonatkozó intézkedések, illetve határozatok hatályba lépésének napja és az a nap, amelyen a pénz-, illetve átutalási forgalom az adós vagy a külkereskedelmi szerződés szerinti teljesítés országával megszakadt

35 Mikor és hogyan fizet kárt a MEHIB? A biztosítási esemény bekövetkeztét követően. (nemfizetés esetén – a kinnlevőség beszedését szolgáló - 90 napos türelmi időt követően,) Forintban, az Exportőr által benyújtott és a Biztosító által elfogadott kárigény alapján.

36 Az exporthitel-biztosítási tevékenység fő jellemzői

37 A 2005-2006-ban fedezetbe vett forgalom alakulása

38 A nem-piacképes export fedezetbevétel viszonylati megoszlása 2006-ban

39 A piacképes export fedezetbevétel főbb viszonylati megoszlása 2006-ban

40 A 2005-2006. évi üzleti díjbevétel üzletágak szerinti megoszlása (%)

41 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Exportfinanszírozás és biztosítás A MEHIB és az EXIMBANK bemutatása Készítette: Bertók Ádám Farkas Tamás Szentkirályi Szilárd."

Hasonló előadás


Google Hirdetések