Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MEHIB és az Eximbank Zrt bemutatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MEHIB és az Eximbank Zrt bemutatása"— Előadás másolata:

1 A MEHIB és az Eximbank Zrt bemutatása
Készítették: Felegyi Krisztina Gyöngyösi Krisztina Hrabovszki Szabina Klepeisz Dóra Müller Zsuzsanna Túri Andrea

2 EXIMBANK Magyar Export-Import Bank Zrt
EXIMBANK Magyar Export-Import Bank Zrt. MEHIB Magyar Exporthitel Biztositó

3 A törvény 1994. évi XLII. törvény
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

4 Létrejöttük célja a külgazdasági kapcsolatok kiépitésének segitése
magyar áruk és szolgáltatások exportjának ösztönzése és segítése az exporthoz fűződő állami érdekek érvényesítése az exportőrök külpiaci versenyképességének erősítése

5 Létrejöttük célja az export hagyományos piaci eszközökkel nem biztosítható pénzügyi kockázatainak megosztása a pénzügyi intézményrendszer, ezen belül az exportfinanszírozás és exporthitel-biztosítás rendszerének a piacgazdasági eszközökkel, valamint a nemzetközi normákkal összhangban történő továbbfejlesztése

6 Jellemzőik Exim Bank: szakosított pénzintézet Mehib: biztositóintézet
Exportgarancia Biztosítási Részvénytársaság szétválásával jöttek létre Állami tulajdonban lévő egyszemélyes Rt.-k

7 Tevékenységüket… …a törvényben felsorolt exportügyletekre,
a külföldön megvalósuló magyar befektetésekre vonatkozóan, Kormány által meghatározott esetekben a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt fontosságú importügyletekre vonatkozóan jogosultak végezni.

8 Az Eximbank A Magyar Fejlesztési Bank Rt. Bankcsoport tagja
A tulajdonosi jogokat: 25% + 1 szavazat mértékben az ÁPV Zrt. révén közvetlenül gyakorolja az állam 75% - 1 szavazat mértékben az MFB Rt-n keresztül közvetetten gyakorolja Alaptőkéje 10,1 milliárd forint Hitelfelvételei mögött készfizető kezesként a Magyar Állam költségvetése áll

9 A MEHIB A tulajdonosi jogokat : A társaság alaptőkéje 4,25 Mrd forint
a Magyar Állam nevében közvetlenül (25%+1 szavazat mértékű szavazati joggal) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. közvetve (75%-1 szavazat mértékű szavazati joggal) a Magyar Fejlesztési Bank Rt. mint részvényes gyakorolja. A társaság alaptőkéje 4,25 Mrd forint

10 Az Eximbank Zrt Küldetése, hogy
javítsa a magyar áru- és szolgáltatásexport versenyképességét hozzájáruljon az exportorientált gazdaságpolitika megvalósításához, melynek során a bank figyelembe veszi Magyarország OECD és EU tagságából eredő kötelezettségeket

11 Az Eximbank Zrt szolgáltatásai 1.
Export-előfinanszírozó hitelek Kinek?: Magyarországi bejegyzésű, legalább egy éve működő és exportáló jogi személyiségű vállalkozásoknak. A termék célja: Az exportügylet termelési szakaszához szükséges forgóeszközök finanszírozása. Beruházási hitel Kinek?: Magyarországi bejegyzésű, legalább két éve működő és exportáló jogi személyiségű vállalkozásoknak. A termék célja: kapacitásbővítő, korszerűsítő beruházás révén exportárualap-többlet előállítása, valamint a tartós forgóeszközigény növekedése mértékéig forgóeszköz fejlesztés.

12 Az Eximbank Zrt szolgáltatásai 2.
Vevőhitelek Kinek?: Magyar áruk és szolgáltatások külföldi vevői, valamint külföldi bankok részére, amelyek az Eximbanktól kapott hitelt magyar áruk és szolgáltatások külföldi vevőinek kölcsönzik tovább, ill. külföldi jogi személyiségű projekttársaságok részére, amelyek magyar fővállalkozó áru és szolgáltatás exportjának igénybevételével valósítanak meg projekteket. A termék célja: Magyar áruk és szolgáltatások vásárlásának finanszírozása annak érdekében, hogy a hitelből a magyar exportőr a teljesítést követően azonnal az áru vagy szolgáltatás ellenértékéhez juthasson.

13 Az Eximbank Zrt szolgáltatásai 3.
Exportgaranciák Kinek?: Exporttevékenységet végző, Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű vállalkozások részére. Refinanszírozási hitelkeret Kinek?: A konstrukcióban résztvevő hazai kereskedelmi bankokon keresztül olyan magyarországi bejegyzésű, legalább egy éve működő és exportáló jogi személyiségű vállalkozásoknak vagy devizakülföldinek minősülő olyan hitelintézetnek vagy jogi személyiséggel rendelkező más társaságnak, amely devizabelfölditől kíván terméket vagy szolgáltatást megvásárolni ill. megvásárlásához hitelt nyújtani. A termék célja: Exportügyletek forgóeszköz-finanszírozása hazai kereskedelmi bankokon keresztül: exportárualap létrehozása (export-előfinanszírozás), exporthoz kapcsolódó céghitel nyújtása, exporthoz kapcsolódó vevőhitel nyújtása

14 Az Eximbank Zrt szolgáltatásai 4.
Eximbank Hitelprogram a Kormány Szülőföld Alap programja keretében Kinek?: Külföldön alapított projekttársaságok, külföldi önkormányzatok vagy azok tulajdonában lévő vállalkozások részére. A termék célja: Határon túli, magyarok lakta területeken magyar fővállalkozásban megvalósuló infrastrukturális projektek finanszírozása. Forfetírozás Kinek? Magyar áruk és szolgáltatások exportőrei részére. A termék célja: Halasztott fizetésű exportkövetelés visszkereseti jog nélküli megvásárlása. Kockázatátvállalási és -megosztási termékek Kinek ? Magyar áruk és szolgáltatások exportőrei , ill. magyar kereskedelmi bankok részére. A termék célja: Az export bankárilag igazolt megvalósulását követő időszakra vonatkozó külföldi banki fizetési kockázat átvállalása visszkereset nélkül.

15 MEHIB céljai az export és a belföldi pénzügyi kockázatok megosztása
a külgazdasági kapcsolatok segítése kiemelten a magyar áruk és szolgáltatások exportjának ösztönzése és segítése az exportőrök külpiaci versenyképességének erősítése az exportőrök hitelhez jutásának megkönnyítése

16 Fontosabb hazai partnerek
Eximbank Rt. Corvinus Rt. ITDH Magyar Fejlesztési Bank Rt. Kereskedelmi és Iparkamarák Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Szakmai szövetségek

17 Nemzetközi kapcsolatok
Berni Unió Credit Alliance OECD Directorate General Trade of the European Commission

18 A Mehib termékcsoportjai
Szállítóihitel biztosítás  Faktorált követelések biztosítása  Vevőhitel biztosítás  Befektetésbiztosítás (külföldi érdekeltség esetén)

19 A Mehib biztosításaihoz kapcsolódó szolgáltatásai
Kockázatelbírálás Monitoring Követelés- és kárbehajtás

20 Az exporthitelezés területén alkalmazott magyar környezeti politika
Az állami exportösztönzést szolgáló „közpénzt” nem adhat környezetre káros hatással járó export/beruházás biztosításához.

21 A Mehibnél alkalmazott magyar környezeti politika alapelvei
Feleljen meg a magyar jogszabályi követelményeknek, a nemzetközi kötelezettségeknek, a Magyarország által vállalt környezetvédelmi megállapodásoknak. Tartsa tiszteletben az üzleti titok védelmére vonatkozó jogszabályokat és a versenyszempontokat. Működési rendje legyen rugalmasan alkalmazható és továbbfejleszthető. A biztosító a környezeti kockázatok értékelésénél együttműködik az érintettekkel, és a vevő ország szuverén jogát tiszteletben tartja.

22 Az Eximbank tevékenysége Mérlegfőösszeg alakulása
2005. dec. 31.: 143,2 mrd Ft Ez 17%-kal kevesebb az előző évhez AEE: 566 M Ft A tervezettnél jobb eredmény köszönhető: költségtakarékos gazdálkodás kedvező árfolyam- illetve kamattendenciák Corvinus Zrt.-beli részesedés május végi, nem tervezett értékesítésének

23 Hitelezés alakulása hitel- és leszámítolás állomány: 110,1 Mrd Ft (2005 decembere) 34,6 Mrd hitelt folyósított 56,7%-a hitelintézeti hitel, 40,6%-a vállalati finanszírozás, 2,7%-a segélyhitel. A hitelfolyósítások 55,7%-át (19,3 Mrd Ft) a kamatkiegyenlítéses hitelek teszik ki 17,4 Mrd Ft refinanszírozási hitel Hazai vállalkozásoknak: 13,4 Mrd Ft ( 5,1 Mrd Ft export-előfinanszírozó hitel; 1,3 Mrd Ft kamatkiegyenlítéses hitel; 7 Mrd Ft Agrár Eximhitel) Külföldi vállalatoknak: 657 M Ft kamatkiegyenlítéses és 532 M FT egyéb hitel

24 Hitelintézetek refinanszírozása
82,1 Mrd Ft a hitelintézeteknek (év végi állomány) melynek 96,7%-a ref. hitel 19,6 Mrd Ft új hitelek A külföldi banki hitelállomány 2,7 Mrd Ft EU országokba irányuló, magas feldolgozottságú termékei exportjának finanszírozása (export keretszerződés)

25 Hazai ügyfeleknek nyújtott hitelek
18,8 Mrd Ft, az előző év végi állománytól csak 3,7 Mrd Ft-tal (17%-kal) maradt el A hazai vállalati hitelek 36,4%-át az Agrár- Eximhitelek teszik ki, állományuk 6,8 Mrd Ft Élelmiszeripari cégek Mezőgazdasági tev. folytató vállalkozások mezőgazdasági termelők és bejegyzett integrátorok

26 Külföldi kockázatú hitelek
Állománya: 9,1 Mrd Ft külföldi vállalkozásoknak nyújtott hitelek: 1,4%-át éven túli lejáratra nyújtott nem fix kamatozású hitelek 98,5%-át 2 éven túli lejáratú, a kamatkiegyenlítési rendszerbe bevont hitelek

27 Teljes hitelállomány kockázati szempontú összetétele

28 Garancianyújtási tevékenység
Tevékenységek Garancianyújtási tevékenység 47,8 Mrd Ft (28%-kal nagyobb, ez előző évhez képest) Saját kockázatú garanciaállomány: 1,9 Mrd Ft Költségvetésű hátterű garanciák: 46 Mrd Ft A kibocsátott garanciák Szerbia, Lengyelország, Fehéroroszország, Oroszország, Finnország, Szíria, Törökország, Tunézia; orvosi műszerek, vegyipari és gépipari termékek exportját segítették elő. Befektetések első félévben saját tőkeértéken, 107,7%-os árfolyamon értékesítette az MFB Rt. részére a Bank tulajdonában lévő 2,2 Mrd Ft névértékű részvénycsomagját a Corvinus Zrt-ben

29 Tevékenységek II. Bank forrásgazdálkodása, treasury tevékenysége
dollárban fennálló forrásainak állománya 2005 végén 158,3 M USD (18,1 M USD csökkenés) Euróban fennálló forrásainak állománya: 357,3 M EUR volt Bankközi hitelfelvét Szindikált hitelfelvét állampapír portfóliókockázatát nem növelte Diszkontkincstárjegyet vásárolt (8,81%-os hozamot biztosított) államkötvény-portfóliójának értékvesztés igénye 2005 végén 155 M Ft volt Treasury által kezelt forint befektetéseken elért eszközoldali hozam 7,03% volt Bank költséggazdálkodása a megváltozott termékstruktúrához (kifutó tömegtermék, egyedi, költségigényes ügyletek súlyának növekedése) igazította költséggazdálkodását Létszáma: 93 főről 97-re Értékcsökkenési leírással növelt 1935 M Ft-os összes költsége az előző év végéhez viszonyítva 307 M Ft-tal (19%-kal) növekedett, de a tervezett értéktől 6,4%-kal maradt el általános igazgatási költségeknél a Bank 115 M Ft-ot takarított meg 6%-os béremelés egy forint működési költségre jutó hitelállomány 100 Ft-ról közel 60 Ft-ra csökkent

30 Tevékenységek III. Humánerőforrás gazdálkodás
Munkavállalók átlagéletkora 40 év Fluktuáció: szerény Részmunkaidős illetve tapasztalatszerzési lehetőség (felsőfokú tanulmányokat folytatóknak) Kihelyezett idegen nyelv oktatása Az állomány 64%-a felsőfokú végzettségű Ügyfélmarketing tevékenység Dinamizmus, változatosság Arculatfrissítés Új szlogen: „Eximbank a magyar exportőrök bankja” Marketing stratégia tulajdonossal, Magyar Fejlesztési Bankkal, kereskedelmi kamarákkal, társintézményükkel, a Magyar Exporthitel Biztosítóval való együttműködés

31 2005. évi eszközök

32 2005. évi források

33 2005. évi mérlegen kívüli tételek

34 2005. évi eredménykimutatás

35 MEHIB tevékenysége 1998: Mérlegfőösszeg: 6.371.141 ezer Ft
Adózás előtti eredmény: Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Nem biztosítási tevékenység eredmény nyereséges Befektetési eredmény nyereséges

36 MEHIB tevékenysége 1999: Mérlegfőösszeg: 7.386.993 ezer Ft
Adózás előtti eredmény: Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Nem biztosítási tevékenység eredmény nyereséges Befektetési eredmény nyereséges

37 MEHIB tevékenysége 2000: Mérlegfőösszeg: 8.269.421 ezer Ft
Adózás előtti eredmény: Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Nem biztosítási tevékenység eredmény nyereséges Befektetési eredmény nyereséges

38 MEHIB tevékenysége 2001: Mérlegfőösszeg: 8 597 555 ezer Ft
Adózás előtti eredmény: Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Befektetési eredmény nyereséges Elnök: Töröcskei István

39 MEHIB tevékenysége 2001. éves tevékenység:
nemzetközi segélyügyletekhez kapcsolódó biztosítás Hatályvesztés: a belföldi hitelbiztosítás állománya nem haladhatja meg az exporthitel biztosítási állományt Partner kötvény értékesítése (KKV) GlobAlliance kötvény kidolgozása Kockázatelbírálás Credit Alliance adatbázissal, Commercial Coordination Extranet 65 bank bankelemzésének nyilvántartása újonnan bevezetett informatikai rendszer, e-business célok, adatbiztonság Berni Uniónak aktív tagja, információcsere; Prágai Club: szenior tag; OECD: környezetvédelem és vesztegetés elleni fellépés követelményeinek integrálása

40 MEHIB tevékenysége 2002: Mérlegfőösszeg: 8 664 000 ezer Ft
Adózás előtti eredmény: Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Befektetési eredmény nyereséges Elnök: Farkas István

41 MEHIB tevékenysége 2002. éves tevékenység:
bővült a biztosítási események köre, az önrész minimális mértéke - a befektetés és tenderbiztosítás kivételével - a korábbi 10 %-kal szemben 5 %-ra csökkent árfolyamkockázat-biztosítási termékek továbbfejlesztése szakosodott a Biztosító kockázatelbírálási tevékenysége országkockázati besorolás tovább nőtt a befogadható bankok száma informatikai rendszerben új biztosítási módozatok bevezetése

42 MEHIB tevékenysége 2003: Mérlegfőösszeg: 9 084 200 ezer Ft
Adózás előtti eredmény: Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Befektetési eredmény nyereséges Elnök: Farkas István

43 MEHIB tevékenysége 2003. éves tevékenység:
több szabályozásbeli módosításának kezdeményezése a nem-piacképes és piacképes üzletágak terén nem-piacképes faktorbiztosítási termék bevezetése mezőgazdasági exporthoz kapcsolódó követelések biztosítására új termék nem-piacképes garanciabiztosítás kifejlesztése tovább nőtt a bevizsgált bankok száma interaktív internetes ügyfél-tájékoztatási és útmutatási rendszer Európai Unióhoz történő csatlakozási felkészülésben a biztosítókra vonatkozó normák alkalmazási kérdéseiben a MEHIB Rt. az illetékes

44 MEHIB tevékenysége 2004: Mérlegfőösszeg: 9 551 500 ezer Ft
Adózás előtti eredmény: Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Befektetési eredmény nyereséges Elnök: Farkas István május 18-ig, Dr. Csillag István január 6-tól

45 MEHIB tevékenysége 2004. éves tevékenység:
szervezeti működést érintő szabályozási változtatások nem-piacképes üzletágban közép-/hosszú lejáratú ügyletekhez kapcsolódó módozatok, hitelintézet által nyújtott garancia biztosítása „Vevőhitel-biztosítás” termék bevezetése nem-hitel típusú termékek szolgáltatás bővítése kezesi típusú biztosításokkal a Mehib Rt. alapításának 10. évfordulója Működési szabályzat kialakítása a „transzparencia” jogszabály alkalmazására

46 MEHIB tevékenysége 2005: Mérlegfőösszeg: 8 704 900 ezer Ft
Adózás előtti eredmény: Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Befektetési eredmény nyereséges Elnök: Dr. Csillag István

47 MEHIB tevékenysége 2005. éves tevékenység:
egyedi termékek továbbfejlesztése Uniós tagállamként a MEHIB eleget tett az uniós átláthatósági követelményeknek, a bejelentési- és konzultációs, illetve a kötelező rendszeres adatszolgáltatási elvárásoknak OECD megújított Megállapodása az államilag támogatott exporthitelezés irányelveiről segélyhitelezési tevékenység cselekvési terv az informatikai rendszer átfogó korszerűsítésére

48 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A MEHIB és az Eximbank Zrt bemutatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések