Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MEHIB és az Eximbank Zrt bemutatása Készítették: Felegyi Krisztina Gyöngyösi Krisztina Hrabovszki Szabina Klepeisz Dóra Müller Zsuzsanna Túri Andrea.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MEHIB és az Eximbank Zrt bemutatása Készítették: Felegyi Krisztina Gyöngyösi Krisztina Hrabovszki Szabina Klepeisz Dóra Müller Zsuzsanna Túri Andrea."— Előadás másolata:

1 A MEHIB és az Eximbank Zrt bemutatása Készítették: Felegyi Krisztina Gyöngyösi Krisztina Hrabovszki Szabina Klepeisz Dóra Müller Zsuzsanna Túri Andrea

2 EXIMBANK Magyar Export-Import Bank Zrt. MEHIB Magyar Exporthitel Biztositó

3 A törvény  1994. évi XLII. törvény  a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

4 Létrejöttük célja  a külgazdasági kapcsolatok kiépitésének segitése  magyar áruk és szolgáltatások exportjának ösztönzése és segítése  az exporthoz fűződő állami érdekek érvényesítése  az exportőrök külpiaci versenyképességének erősítése

5 Létrejöttük célja  az export hagyományos piaci eszközökkel nem biztosítható pénzügyi kockázatainak megosztása  a pénzügyi intézményrendszer, ezen belül az exportfinanszírozás és exporthitel- biztosítás rendszerének a piacgazdasági eszközökkel, valamint a nemzetközi normákkal összhangban történő továbbfejlesztése

6 Jellemzőik  Exim Bank: szakosított pénzintézet  Mehib: biztositóintézet  Exportgarancia Biztosítási Részvénytársaság szétválásával jöttek létre  Állami tulajdonban lévő egyszemélyes Rt.- k

7 Tevékenységüket…  …a törvényben felsorolt exportügyletekre,  a külföldön megvalósuló magyar befektetésekre vonatkozóan,  Kormány által meghatározott esetekben a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt fontosságú importügyletekre vonatkozóan jogosultak végezni.

8 Az Eximbank  A Magyar Fejlesztési Bank Rt. Bankcsoport tagja  A tulajdonosi jogokat: 25% + 1 szavazat mértékben az ÁPV Zrt. révén közvetlenül gyakorolja 25% + 1 szavazat mértékben az ÁPV Zrt. révén közvetlenül gyakorolja az állam 75% - 1 szavazat mértékben az MFB Rt-n keresztül közvetetten gyakorolja az állam 75% - 1 szavazat mértékben az MFB Rt-n keresztül közvetetten gyakorolja  Alaptőkéje 10,1 milliárd forint  Hitelfelvételei mögött készfizető kezesként a Magyar Állam költségvetése áll

9 A MEHIB  A tulajdonosi jogokat : a Magyar Állam nevében közvetlenül (25%+1 szavazat mértékű szavazati joggal) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. a Magyar Állam nevében közvetlenül (25%+1 szavazat mértékű szavazati joggal) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. közvetve (75%-1 szavazat mértékű szavazati joggal) a Magyar Fejlesztési Bank Rt. mint részvényes gyakorolja. közvetve (75%-1 szavazat mértékű szavazati joggal) a Magyar Fejlesztési Bank Rt. mint részvényes gyakorolja.  A társaság alaptőkéje 4,25 Mrd forint

10 Az Eximbank Zrt Küldetése, hogy  javítsa a magyar áru- és szolgáltatásexport versenyképességét  hozzájáruljon az exportorientált gazdaságpolitika megvalósításához, melynek során a bank figyelembe veszi Magyarország OECD és EU tagságából eredő kötelezettségeket

11 Az Eximbank Zrt szolgáltatásai 1.  Export-előfinanszírozó hitelek Export-előfinanszírozó hitelek Export-előfinanszírozó hitelek  Kinek?: Magyarországi bejegyzésű, legalább egy éve működő és exportáló jogi személyiségű vállalkozásoknak.  A termék célja: Az exportügylet termelési szakaszához szükséges forgóeszközök finanszírozása.  Beruházási hitel Beruházási hitel Beruházási hitel  Kinek?: Magyarországi bejegyzésű, legalább két éve működő és exportáló jogi személyiségű vállalkozásoknak.  A termék célja: kapacitásbővítő, korszerűsítő beruházás révén exportárualap-többlet előállítása, valamint a tartós forgóeszközigény növekedése mértékéig forgóeszköz fejlesztés.

12 Az Eximbank Zrt szolgáltatásai 2.  Vevőhitelek Vevőhitelek  Kinek?: Magyar áruk és szolgáltatások külföldi vevői, valamint külföldi bankok részére, amelyek az Eximbanktól kapott hitelt magyar áruk és szolgáltatások külföldi vevőinek kölcsönzik tovább, ill. külföldi jogi személyiségű projekttársaságok részére, amelyek magyar fővállalkozó áru és szolgáltatás exportjának igénybevételével valósítanak meg projekteket.  A termék célja: Magyar áruk és szolgáltatások vásárlásának finanszírozása annak érdekében, hogy a hitelből a magyar exportőr a teljesítést követően azonnal az áru vagy szolgáltatás ellenértékéhez juthasson.

13 Az Eximbank Zrt szolgáltatásai 3.  Exportgaranciák Exportgaranciák  Kinek?: Exporttevékenységet végző, Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű vállalkozások részére.  Refinanszírozási hitelkeret Refinanszírozási hitelkeret Refinanszírozási hitelkeret  Kinek?: A konstrukcióban résztvevő hazai kereskedelmi bankokon keresztül olyan magyarországi bejegyzésű, legalább egy éve működő és exportáló jogi személyiségű vállalkozásoknak vagy devizakülföldinek minősülő olyan hitelintézetnek vagy jogi személyiséggel rendelkező más társaságnak, amely devizabelfölditől kíván terméket vagy szolgáltatást megvásárolni ill. megvásárlásához hitelt nyújtani.  A termék célja: Exportügyletek forgóeszköz-finanszírozása hazai kereskedelmi bankokon keresztül:  exportárualap létrehozása (export-előfinanszírozás),  exporthoz kapcsolódó céghitel nyújtása,  exporthoz kapcsolódó vevőhitel nyújtása

14 Az Eximbank Zrt szolgáltatásai 4.  Eximbank Hitelprogram a Kormány Szülőföld Alap programja keretében Eximbank Hitelprogram a Kormány Szülőföld Alap programja keretében Eximbank Hitelprogram a Kormány Szülőföld Alap programja keretében  Kinek?: Külföldön alapított projekttársaságok, külföldi önkormányzatok vagy azok tulajdonában lévő vállalkozások részére.  A termék célja: Határon túli, magyarok lakta területeken magyar fővállalkozásban megvalósuló infrastrukturális projektek finanszírozása.  Forfetírozás Forfetírozás  Kinek? Magyar áruk és szolgáltatások exportőrei részére.  A termék célja: Halasztott fizetésű exportkövetelés visszkereseti jog nélküli megvásárlása.  Kockázatátvállalási és -megosztási termékek Kockázatátvállalási és -megosztási termékek Kockázatátvállalási és -megosztási termékek  Kinek ? Magyar áruk és szolgáltatások exportőrei, ill. magyar kereskedelmi bankok részére.  A termék célja: Az export bankárilag igazolt megvalósulását követő időszakra vonatkozó külföldi banki fizetési kockázat átvállalása visszkereset nélkül.

15 MEHIB céljai  az export és a belföldi pénzügyi kockázatok megosztása  a külgazdasági kapcsolatok segítése  kiemelten a magyar áruk és szolgáltatások exportjának ösztönzése és segítése  az exportőrök külpiaci versenyképességének erősítése  az exportőrök hitelhez jutásának megkönnyítése

16 Fontosabb hazai partnerek  Eximbank Rt.  Corvinus Rt.  ITDH  Magyar Fejlesztési Bank Rt.  Kereskedelmi és Iparkamarák  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara  Szakmai szövetségek

17 Nemzetközi kapcsolatok  Berni Unió  Credit Alliance  OECD  Directorate General Trade of the European Commission

18 A Mehib termékcsoportjai  Szállítóihitel biztosítás  Szállítóihitel biztosítás  Faktorált követelések biztosítása  Vevőhitel biztosítás  Befektetésbiztosítás (külföldi érdekeltség esetén)

19 A Mehib biztosításaihoz kapcsolódó szolgáltatásai  Kockázatelbírálás  Monitoring  Követelés- és kárbehajtás

20 Az exporthitelezés területén alkalmazott magyar környezeti politika  Az állami exportösztönzést szolgáló „közpénzt” nem adhat környezetre káros hatással járó export/beruházás biztosításához.

21 A Mehibnél alkalmazott magyar környezeti politika alapelvei Feleljen meg a magyar jogszabályi követelményeknek, a nemzetközi kötelezettségeknek, a Magyarország által vállalt környezetvédelmi megállapodásoknak. Feleljen meg a magyar jogszabályi követelményeknek, a nemzetközi kötelezettségeknek, a Magyarország által vállalt környezetvédelmi megállapodásoknak. Tartsa tiszteletben az üzleti titok védelmére vonatkozó jogszabályokat és a versenyszempontokat. Tartsa tiszteletben az üzleti titok védelmére vonatkozó jogszabályokat és a versenyszempontokat. Működési rendje legyen rugalmasan alkalmazható és továbbfejleszthető. Működési rendje legyen rugalmasan alkalmazható és továbbfejleszthető. A biztosító a környezeti kockázatok értékelésénél együttműködik az érintettekkel, és a vevő ország szuverén jogát tiszteletben tartja. A biztosító a környezeti kockázatok értékelésénél együttműködik az érintettekkel, és a vevő ország szuverén jogát tiszteletben tartja.

22 Az Eximbank tevékenysége Mérlegfőösszeg alakulása  2005. dec. 31.: 143,2 mrd Ft  Ez 17%-kal kevesebb az előző évhez  AEE: 566 M Ft  A tervezettnél jobb eredmény köszönhető:  költségtakarékos gazdálkodás  kedvező árfolyam- illetve kamattendenciák  Corvinus Zrt.-beli részesedés május végi, nem tervezett értékesítésének

23 Hitelezés alakulása  hitel- és leszámítolás állomány: 110,1 Mrd Ft (2005 decembere)  34,6 Mrd hitelt folyósított 56,7%-a hitelintézeti hitel, 40,6%-a vállalati finanszírozás, 2,7%-a segélyhitel. A hitelfolyósítások 55,7%-át (19,3 Mrd Ft) a kamatkiegyenlítéses hitelek teszik ki  17,4 Mrd Ft refinanszírozási hitel  Hazai vállalkozásoknak: 13,4 Mrd Ft ( 5,1 Mrd Ft export- előfinanszírozó hitel; 1,3 Mrd Ft kamatkiegyenlítéses hitel; 7 Mrd Ft Agrár Eximhitel)  Külföldi vállalatoknak: 657 M Ft kamatkiegyenlítéses és 532 M FT egyéb hitel

24 Hitelintézetek refinanszírozása  82,1 Mrd Ft a hitelintézeteknek (év végi állomány) melynek 96,7%-a ref. hitel  19,6 Mrd Ft új hitelek  A külföldi banki hitelállomány 2,7 Mrd Ft  EU országokba irányuló, magas feldolgozottságú termékei exportjának finanszírozása (export keretszerződés)

25 Hazai ügyfeleknek nyújtott hitelek  18,8 Mrd Ft, az előző év végi állománytól csak 3,7 Mrd Ft-tal (17%-kal) maradt el  A hazai vállalati hitelek 36,4%-át az Agrár- Eximhitelek teszik ki, állományuk 6,8 Mrd Ft Élelmiszeripari cégek Mezőgazdasági tev. folytató vállalkozások mezőgazdasági termelők és bejegyzett integrátorok

26 Külföldi kockázatú hitelek  Állománya: 9,1 Mrd Ft  külföldi vállalkozásoknak nyújtott hitelek: 1,4%-át éven túli lejáratra nyújtott nem fix kamatozású hitelek 98,5%-át 2 éven túli lejáratú, a kamatkiegyenlítési rendszerbe bevont hitelek

27 Teljes hitelállomány kockázati szempontú összetétele

28 Tevékenységek Garancianyújtási tevékenység  47,8 Mrd Ft (28%-kal nagyobb, ez előző évhez képest) Saját kockázatú garanciaállomány: 1,9 Mrd Ft Saját kockázatú garanciaállomány: 1,9 Mrd Ft Költségvetésű hátterű garanciák: 46 Mrd Ft Költségvetésű hátterű garanciák: 46 Mrd Ft  A kibocsátott garanciák Szerbia, Lengyelország, Fehéroroszország, Oroszország, Finnország, Szíria, Törökország, Tunézia; orvosi műszerek, vegyipari és gépipari termékek exportját segítették elő. Befektetések  első félévben saját tőkeértéken, 107,7%-os árfolyamon értékesítette az MFB Rt. részére a Bank tulajdonában lévő 2,2 Mrd Ft névértékű részvénycsomagját a Corvinus Zrt-ben

29 Tevékenységek II. Bank forrásgazdálkodása, treasury tevékenysége  dollárban fennálló forrásainak állománya 2005 végén 158,3 M USD (18,1 M USD csökkenés)  Euróban fennálló forrásainak állománya: 357,3 M EUR volt Bankközi hitelfelvét Bankközi hitelfelvét Szindikált hitelfelvét Szindikált hitelfelvét  állampapír portfóliókockázatát nem növelte  Diszkontkincstárjegyet vásárolt (8,81%-os hozamot biztosított)  államkötvény-portfóliójának értékvesztés igénye 2005 végén 155 M Ft volt  Treasury által kezelt forint befektetéseken elért eszközoldali hozam 7,03% volt Bank költséggazdálkodása  a megváltozott termékstruktúrához (kifutó tömegtermék, egyedi, költségigényes ügyletek súlyának növekedése) igazította költséggazdálkodását  Létszáma: 93 főről 97-re  Értékcsökkenési leírással növelt 1935 M Ft-os összes költsége az előző év végéhez viszonyítva 307 M Ft-tal (19%-kal) növekedett, de a tervezett értéktől 6,4%-kal maradt el  általános igazgatási költségeknél a Bank 115 M Ft-ot takarított meg  6%-os béremelés  egy forint működési költségre jutó hitelállomány 100 Ft-ról közel 60 Ft-ra csökkent

30 Tevékenységek III. Humánerőforrás gazdálkodás  Munkavállalók átlagéletkora 40 év  Fluktuáció: szerény  Részmunkaidős illetve tapasztalatszerzési lehetőség (felsőfokú tanulmányokat folytatóknak)  Kihelyezett idegen nyelv oktatása  Az állomány 64%-a felsőfokú végzettségű Ügyfélmarketing tevékenység  Dinamizmus, változatosság  Arculatfrissítés  Új szlogen: „Eximbank a magyar exportőrök bankja”  Marketing stratégia tulajdonossal, Magyar Fejlesztési Bankkal, kereskedelmi kamarákkal, társintézményükkel, a Magyar Exporthitel Biztosítóval való együttműködés

31 2005. évi eszközök

32 2005. évi források

33 2005. évi mérlegen kívüli tételek

34 2005. évi eredménykimutatás

35 MEHIB tevékenysége  1998: Mérlegfőösszeg: 6.371.141 ezer Ft Mérlegfőösszeg: 6.371.141 ezer Ft Adózás előtti eredmény: 1.288.493 Adózás előtti eredmény: 1.288.493 Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Nem biztosítási tevékenység eredmény nyereséges Nem biztosítási tevékenység eredmény nyereséges Befektetési eredmény nyereséges Befektetési eredmény nyereséges

36 MEHIB tevékenysége  1999: Mérlegfőösszeg: 7.386.993 ezer Ft Mérlegfőösszeg: 7.386.993 ezer Ft Adózás előtti eredmény: -355.040 Adózás előtti eredmény: -355.040 Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Nem biztosítási tevékenység eredmény nyereséges Nem biztosítási tevékenység eredmény nyereséges Befektetési eredmény nyereséges Befektetési eredmény nyereséges

37 MEHIB tevékenysége  2000: Mérlegfőösszeg: 8.269.421 ezer Ft Mérlegfőösszeg: 8.269.421 ezer Ft Adózás előtti eredmény: 126.338 Adózás előtti eredmény: 126.338 Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Nem biztosítási tevékenység eredmény nyereséges Nem biztosítási tevékenység eredmény nyereséges Befektetési eredmény nyereséges Befektetési eredmény nyereséges

38 MEHIB tevékenysége  2001: Mérlegfőösszeg: 8 597 555 ezer Ft Mérlegfőösszeg: 8 597 555 ezer Ft Adózás előtti eredmény: 221 749 Adózás előtti eredmény: 221 749 Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Befektetési eredmény nyereséges Befektetési eredmény nyereséges Elnök: Töröcskei István Elnök: Töröcskei István

39 MEHIB tevékenysége  2001. éves tevékenység: nemzetközi segélyügyletekhez kapcsolódó biztosítás nemzetközi segélyügyletekhez kapcsolódó biztosítás Hatályvesztés: a belföldi hitelbiztosítás állománya nem haladhatja meg az exporthitel biztosítási állományt Hatályvesztés: a belföldi hitelbiztosítás állománya nem haladhatja meg az exporthitel biztosítási állományt Partner kötvény értékesítése (KKV) Partner kötvény értékesítése (KKV) GlobAlliance kötvény kidolgozása GlobAlliance kötvény kidolgozása  Kockázatelbírálás Credit Alliance adatbázissal, Commercial Coordination Extranet 65 bank bankelemzésének nyilvántartása 65 bank bankelemzésének nyilvántartása újonnan bevezetett informatikai rendszer, e-business célok, adatbiztonság újonnan bevezetett informatikai rendszer, e-business célok, adatbiztonság Berni Uniónak aktív tagja, információcsere; Prágai Club: szenior tag; OECD: környezetvédelem és vesztegetés elleni fellépés követelményeinek integrálása Berni Uniónak aktív tagja, információcsere; Prágai Club: szenior tag; OECD: környezetvédelem és vesztegetés elleni fellépés követelményeinek integrálása

40 MEHIB tevékenysége  2002: Mérlegfőösszeg: 8 664 000 ezer Ft Mérlegfőösszeg: 8 664 000 ezer Ft Adózás előtti eredmény: 17 500 Adózás előtti eredmény: 17 500 Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Befektetési eredmény nyereséges Befektetési eredmény nyereséges Elnök: Farkas István Elnök: Farkas István

41 MEHIB tevékenysége  2002. éves tevékenység: bővült a biztosítási események köre, az önrész minimális mértéke - a befektetés és tenderbiztosítás kivételével - a korábbi 10 %-kal szemben 5 %-ra csökkent bővült a biztosítási események köre, az önrész minimális mértéke - a befektetés és tenderbiztosítás kivételével - a korábbi 10 %-kal szemben 5 %-ra csökkent árfolyamkockázat-biztosítási termékek továbbfejlesztése árfolyamkockázat-biztosítási termékek továbbfejlesztése szakosodott a Biztosító kockázatelbírálási tevékenysége szakosodott a Biztosító kockázatelbírálási tevékenysége országkockázati besorolás országkockázati besorolás tovább nőtt a befogadható bankok száma tovább nőtt a befogadható bankok száma informatikai rendszerben új biztosítási módozatok bevezetése informatikai rendszerben új biztosítási módozatok bevezetése

42 MEHIB tevékenysége  2003: Mérlegfőösszeg: 9 084 200 ezer Ft Mérlegfőösszeg: 9 084 200 ezer Ft Adózás előtti eredmény: 66 400 Adózás előtti eredmény: 66 400 Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Befektetési eredmény nyereséges Befektetési eredmény nyereséges Elnök: Farkas István Elnök: Farkas István

43 MEHIB tevékenysége  2003. éves tevékenység: több szabályozásbeli módosításának kezdeményezése a nem-piacképes és piacképes üzletágak terén több szabályozásbeli módosításának kezdeményezése a nem-piacképes és piacképes üzletágak terén nem-piacképes faktorbiztosítási termék bevezetése nem-piacképes faktorbiztosítási termék bevezetése mezőgazdasági exporthoz kapcsolódó követelések biztosítására új termék mezőgazdasági exporthoz kapcsolódó követelések biztosítására új termék nem-piacképes garanciabiztosítás kifejlesztése nem-piacképes garanciabiztosítás kifejlesztése tovább nőtt a bevizsgált bankok száma tovább nőtt a bevizsgált bankok száma interaktív internetes ügyfél-tájékoztatási és útmutatási rendszer interaktív internetes ügyfél-tájékoztatási és útmutatási rendszer Európai Unióhoz történő csatlakozási felkészülésben a biztosítókra vonatkozó normák alkalmazási kérdéseiben a MEHIB Rt. az illetékes Európai Unióhoz történő csatlakozási felkészülésben a biztosítókra vonatkozó normák alkalmazási kérdéseiben a MEHIB Rt. az illetékes

44 MEHIB tevékenysége  2004: Mérlegfőösszeg: 9 551 500 ezer Ft Mérlegfőösszeg: 9 551 500 ezer Ft Adózás előtti eredmény: 158 600 Adózás előtti eredmény: 158 600 Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Befektetési eredmény nyereséges Befektetési eredmény nyereséges Elnök: Farkas István 2004. május 18-ig, Dr. Csillag István - 2005. január 6-tól Elnök: Farkas István 2004. május 18-ig, Dr. Csillag István - 2005. január 6-tól

45 MEHIB tevékenysége  2004. éves tevékenység: szervezeti működést érintő szabályozási változtatások szervezeti működést érintő szabályozási változtatások nem-piacképes üzletágban közép-/hosszú lejáratú ügyletekhez kapcsolódó módozatok, hitelintézet által nyújtott garancia biztosítása nem-piacképes üzletágban közép-/hosszú lejáratú ügyletekhez kapcsolódó módozatok, hitelintézet által nyújtott garancia biztosítása „Vevőhitel-biztosítás” termék bevezetése „Vevőhitel-biztosítás” termék bevezetése nem-hitel típusú termékek szolgáltatás bővítése kezesi típusú biztosításokkal nem-hitel típusú termékek szolgáltatás bővítése kezesi típusú biztosításokkal a Mehib Rt. alapításának 10. évfordulója a Mehib Rt. alapításának 10. évfordulója Működési szabályzat kialakítása a „transzparencia” jogszabály alkalmazására Működési szabályzat kialakítása a „transzparencia” jogszabály alkalmazására

46 MEHIB tevékenysége  2005: Mérlegfőösszeg: 8 704 900 ezer Ft Mérlegfőösszeg: 8 704 900 ezer Ft Adózás előtti eredmény: 58 900 Adózás előtti eredmény: 58 900 Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Biztosítástechnikai eredmény veszteséges Befektetési eredmény nyereséges Befektetési eredmény nyereséges Elnök: Dr. Csillag István Elnök: Dr. Csillag István

47 MEHIB tevékenysége  2005. éves tevékenység: egyedi termékek továbbfejlesztése egyedi termékek továbbfejlesztése Uniós tagállamként a MEHIB eleget tett az uniós átláthatósági követelményeknek, a bejelentési- és konzultációs, illetve a kötelező rendszeres adatszolgáltatási elvárásoknak Uniós tagállamként a MEHIB eleget tett az uniós átláthatósági követelményeknek, a bejelentési- és konzultációs, illetve a kötelező rendszeres adatszolgáltatási elvárásoknak OECD megújított Megállapodása az államilag támogatott exporthitelezés irányelveiről OECD megújított Megállapodása az államilag támogatott exporthitelezés irányelveiről segélyhitelezési tevékenység segélyhitelezési tevékenység cselekvési terv az informatikai rendszer átfogó korszerűsítésére cselekvési terv az informatikai rendszer átfogó korszerűsítésére

48 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A MEHIB és az Eximbank Zrt bemutatása Készítették: Felegyi Krisztina Gyöngyösi Krisztina Hrabovszki Szabina Klepeisz Dóra Müller Zsuzsanna Túri Andrea."

Hasonló előadás


Google Hirdetések