Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Vállalkozásfejlesztés - A hazai vállalkozásfejlesztési szolgáltatások Dr. Imreh Szabolcs SZTE GTK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Vállalkozásfejlesztés - A hazai vállalkozásfejlesztési szolgáltatások Dr. Imreh Szabolcs SZTE GTK."— Előadás másolata:

1

2 1 Vállalkozásfejlesztés - A hazai vállalkozásfejlesztési szolgáltatások Dr. Imreh Szabolcs SZTE GTK

3 2 Áttekintett kérdések l Mikrohitel melletti konstrukciók l TŐKEFINANSZÍROZÁS l Üzletfejlesztési szolgáltatások

4 3 Általában Általában l Rendkívül sokszínű konstrukciók l Mindenki megtalálhatja benne a neki megfelelő lehetőségeket l A pénzügyi megoldások túlsúlya (de így is helyes, ez a fontosabb!) l Az üzletfejlesztési szolgáltatások nem kapnak akkora figyelmet.

5 4 Hitelek l Hasznos link érdeklődő hallgatók számára: l http://nfgm1.maxima.hu/re/e8646187bad292a http://nfgm1.maxima.hu/re/e8646187bad292a l http://nfgm1.maxima.hu/re/624461871eaee1e http://nfgm1.maxima.hu/re/624461871eaee1e l http://nfgm1.maxima.hu/re/b71461877e185dd http://nfgm1.maxima.hu/re/b71461877e185dd l http://nfgm1.maxima.hu/re/2ee4618730cefa1 http://nfgm1.maxima.hu/re/2ee4618730cefa1 l http://nfgm1.maxima.hu/re/7bc461874d678e4 http://nfgm1.maxima.hu/re/7bc461874d678e4 l http://nfgm1.maxima.hu/re/a1b46187599032e http://nfgm1.maxima.hu/re/a1b46187599032e l http://nfgm1.maxima.hu/re/c8f461874e88f81 http://nfgm1.maxima.hu/re/c8f461874e88f81 l http://nfgm1.maxima.hu/re/dcb46187b20ef40 http://nfgm1.maxima.hu/re/dcb46187b20ef40

6 5 Koncepciók 1 l Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében akár induló kkv-k is kölcsönhöz juthatnak. l Konstrukció legfeljebb hárommilliárd forint a legkisebb igényelhető összeg ötmillió forint (így még a de minimis kategóriába tartozik) ha a hitelt igénylője nem forgóeszköz finanszírozásra, hanem beruházásra vagy fejlesztésre fordítja, akkor tíz, illetve 25% Akár a vállalkozásnak lehetősége nyílik már egy, már megkezdett beruházás finanszírozására is

7 6 Koncepciók 2 l Tevékenységbővítéshez, valamint átmeneti forráshiányhoz ideális az Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram, amit szintén hazai kkv-k illetve magyarországi fiókteleppel rendelkező vállalkozások vehetnek igénybe. l A hitelösszeg egy és kétszázmillió forint között változhat, ám visszafizetésére a vállalkozásnak szigorúan egy év plusz egy nap áll rendelkezésre. l Az elnyert támogatás kizárólag forgóeszköz finanszírozásra fordítható, ám ennél a hitelkonstrukciónál nincs szükség önerőre.

8 7 Koncepciók 3 l Az Új Magyarország Hitelgarancia Program keretében a kormány állami garanciát vállal a kereskedelmi bankokon és egyéb pénzintézeteken keresztül folyósított hitelekre. A bankok erős üzleti kockázatot látnak a kisvállalkozások finanszírozásában, a nyolcvan százalékos állami garancia ezt ellensúlyozta. A program keretében maximum százmillió forintra vállal kezességet az állam, amit az igénylő beruházásra, szolgáltatásvásárlásra és forgóeszköz finanszírozásra fordíthat. A kamatokat és az önerőt a hitelt nyújtó pénzintézet határozza meg, az állam a futamidőt tíz évben maximalizálta.

9 8 Széchenyi kártya l Likviditási gondok áthidalására, beruházásra és eszközfinanszírozásra is használható Széchenyi Kártya és annak második kiadása a Széchényi Kártya 2. A program révén kétéves futamidejű hitelkártyával egy vállalkozás tíz- illetve huszonötmillió forintot igényelhet. Ebben a programban nem a hitelösszegre vállal garanciát az állam, hanem tízmillió forintig két százalékos kamattámogatást nyújt. l Valódi sikersztori (talán az egyetlen) l Érdeklődőknek: http://www.szkartya.hu/.

10 9 Tőkeprogram l A Program a hazai KKV szektor korai (magvető és induló), valamint növekedési életszakaszban lévő vállalatai tőkehelyzetének javítását tűzi ki célul. A magyarországi tőkepiac igen alacsonyan fejlett, és ezen belül is leginkább a nagyméretű tranzakciók dominálnak - a KKV-k magvető és korai életszakaszának tőkefinanszírozásával mindössze néhány piaci szereplő foglalkozik. l A Program keretében az Magyar Vállalkozásfinanszírozási (MV) Zrt. forrásokat közvetít kockázati tőke alapok részére, ezzel bővítve a KKV-k tőkebevonási lehetőségeit. l Részletesen: http://www.mvzrt.hu/content.php?id=ie210468630b883595851b2d79d a149b

11 10 Alapkezelők l A létrehozott kockázati tőke alapok kezelésére olyan alapkezelők pályázhatnak majd, amelyek a tőkepiaci törvény (Tpt.) szerint kockázati tőkealap kezelésére jogosultak a Magyar Köztársaság területén, megfelelő szakmai referenciákkal rendelkeznek, valamint be tudják vonni a szükséges mértékű magánforrásokat.

12 11 Alapkezelők kiválasztása l Az alapkezelők nyílt eljárás során kerülnek kiválasztásra, transzparens „scoring” rendszer alapján. l Külön pályázat került kiírásra a Közös Alapok (nem Közép- Magyarország!!!), valamint a Co-investment Alapok (Közép- Magyarország!!!) kezelésére l Közös Alapokra vonatkozóan: Párhuzamosan több közös alap jöhet létre, egy pályázat keretében több alapkezelő is kiválasztásra kerülhet. l Co-investment Alapokra vonatkozóan: Egy Co-investment alap jön létre és egy alapkezelő kerül kiválasztásra az alap kezelésére. l Az alapkezelők és az MV Zrt. között jogi megállapodás jön létre, mely részletezi az alapkezelők jogait és kötelezettségeit.

13 12 Közös Alap l Az MV Zrt. és a magánbefektető(k) közös, magyarországi bejegyzésű kockázati tőke alapot hoznak létre. l Az MV Zrt. a Közös alap tőkéjének - az alap fennállásának bármely időpontjában - maximum 70%-áig szerezhet tőkejegyet. l Az MV Zrt. hozzájárulása legalább 700 millió Ft, legfeljebb 5 milliárd Ft egy adott alaphoz. l A Közös alap maximális futamideje 10 év. l Az MV Zrt. és a magánbefektetők kötelezettséget vállalnak alaptőke-részesedésük befizetésére. A tényleges befizetést az alapkezelő felhívására teljesítik, a Közös alapban való részvételük arányában és a befektetések ütemében.

14 13 Co-investment Alap l Az MV Zrt. önálló jogi személyiséggel bíró alapot hoz létre (Co-investment Alap). A Co-investment Alap társbefektetőkkel hajt végre közös befektetéseket, úgy, hogy tranzakciónként állapodik meg a társbefektetőkkel a befektetési feltételekről. l A Co-investment Alap maximális futamideje 10 év. l A Co-investment Alap részesedése az egyes befektetési projektek esetében maximum 70%. l A Co-investment Alap „Pledge Fund”-ként működik, azaz az MV Zrt. kötelezettséget vállal a szükséges alaptőke befizetésére. A tényleges befizetést az alapkezelő felhívására teljesíti.

15 14 Potenciális célvállalat l Magyarországon bejegyzett, kizárólag a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő, Kft. vagy Zrt. l Székhelye a Magyar Köztársaság területén van. l A korai (magvető és induló) vagy növekedési életszakaszban tart. l A befektetési döntés meghozatalához viszonyítva öt évnél nem régebben alapították. l Nettó évi árbevétele (anyavállalataival együttesen) egyik üzleti évben sem haladta meg a másfél milliárd forintot. Emellett: üzleti tervei jól átgondoltak és ígéretesek, l vonzó, jól fejlődő iparágban működik, l várhatóan teljesíteni tudja a magasabb hozamelvárásokat, l nincs lehetősége banki forrásbevonásra (pl. tőkeszegénység, a projekt jellege, kockázatai, fedezetek hiánya miatt), l kész megosztani a társaság tulajdonjogát.

16 15 Korlátozások Nem nyújtható támogatás: l a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás szerinti nehézségekkel küzdő vállalkozásoknak; l a hajógyártásban, valamint a szén- és acéliparban tevékenykedő vállalkozásoknak; l a pénzügyi ágazatban tevékenykedő vállalkozásoknak. A befektetett összeg nem használható fel: l Hitel és eszközalapú finanszírozás kiváltására; l Kereskedelmi (azaz ingatlan-értékesítési) célú ingatlanfejlesztési tevékenység finanszírozására; l Részesedésszerzésre egyéb cégekben;

17 16 A befektetésről l Befektetési méret Egy kedvezményezett számára /ideértve a valamely kedvezményezett, illetve azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) ellenőrzése alatt álló vállalkozásokat is /egy 12 hónapos időszak alatt maximum 1,5 millió euró, legfeljebb 3 egymást követő évben. l Befektetés formája Tőkefinanszírozás (részesedésszerzés), valamint tulajdonosi hitel. l Az egy kedvezményezettnek nyújtott pénzkölcsön együttes összege nem haladhatja meg az e kedvezményezettbe befektetett tőke összegét, továbbá a folyósított összes pénzkölcsön együttes összege nem haladhatja meg a mindenkori befizetett jegyzett tőkéje 25%-át.

18 17 A tőkeprogramról l „EU kompatibilis” megoldás l Precíz és értelmes konstrukció l Magánforrások megmozgatására is alkalmas l Probléma: túl sok alapkezelő „már nagyon várja”

19 18 Üzletfejlesztésről röviden

20 19 Bevezető megjegyzések l Gyakorlatilag a szolgáltatások teljes köre lefedett. l „Sokan nyújtanak sokféle szolgáltatást” l Inkább a rendelkezésre álló pályázati források határozzák meg a nyújtott szolgáltatások körét. l „Nincs markáns gazdája a dolgoknak” l Hovatovább minden szolgáltatás esetén igaz, hogy „mindenki nyújtja, aki hozzáfér (ha kap hozzá pénzt…)

21 20 Szolgáltatásonként l oktatás és képzés: ESZA típusú projektek, Itt különösen: mindenki aki hozzáfér l Tanácsadás: MVA és tanácsadó cégek l Kereskedelemfejlesztés ITDH és Kamarák l Információszolgáltatás Kormányszervektől a különböző alapítványokig mindenki l üzleti kapcsolatok fejlesztése ITDH és donorfinanszírozott projektek (GOP és ROP, ekkor maga a vállalkozás a gazda…)

22 21 Illusztráció: kamarai program

23 22 Direkt támogatás nyerhető az alábbiakhoz l bel- és külföldi kiállításokon, vásárokon, termékbemutatókon - elsősorban a megyét és annak gazdaságát bemutató rendezvényen - való részvétel dologi költségei, l közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, ill. a pályázó által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és propaganda anyagok, termékismertetők készítése, l termék, szolgáltatás piaci bevezetését, export fejlesztési célokat szolgáló tanulmány készítése, l bel- és külföldi, szervezett üzletember találkozókon való részvétel támogatása, l Csongrád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és befektetés- ösztönzési akciók szervezésének támogatása.. l Na ez az aminek különösen gazdaságfejlesztési hatása nem szokott lenni

24 23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Vállalkozásfejlesztés - A hazai vállalkozásfejlesztési szolgáltatások Dr. Imreh Szabolcs SZTE GTK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések