Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalkozásfejlesztés - A hazai vállalkozásfejlesztési szolgáltatások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalkozásfejlesztés - A hazai vállalkozásfejlesztési szolgáltatások"— Előadás másolata:

1 Vállalkozásfejlesztés - A hazai vállalkozásfejlesztési szolgáltatások
Dr. Imreh Szabolcs SZTE GTK

2 Áttekintett kérdések Mikrohitel melletti konstrukciók
TŐKEFINANSZÍROZÁS Üzletfejlesztési szolgáltatások

3 Általában  Rendkívül sokszínű konstrukciók
Mindenki megtalálhatja benne a neki megfelelő lehetőségeket A pénzügyi megoldások túlsúlya (de így is helyes, ez a fontosabb!) Az üzletfejlesztési szolgáltatások nem kapnak akkora figyelmet.

4 Hitelek Hasznos link érdeklődő hallgatók számára:

5 Koncepciók 1 Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében akár induló kkv-k is kölcsönhöz juthatnak. Konstrukció legfeljebb hárommilliárd forint a legkisebb igényelhető összeg ötmillió forint (így még a de minimis kategóriába tartozik) ha a hitelt igénylője nem forgóeszköz finanszírozásra, hanem beruházásra vagy fejlesztésre fordítja, akkor tíz, illetve 25% Akár a vállalkozásnak lehetősége nyílik már egy, már megkezdett beruházás finanszírozására is

6 Koncepciók 2 Tevékenységbővítéshez, valamint átmeneti forráshiányhoz ideális az Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram, amit szintén hazai kkv-k illetve magyarországi fiókteleppel rendelkező vállalkozások vehetnek igénybe. A hitelösszeg egy és kétszázmillió forint között változhat, ám visszafizetésére a vállalkozásnak szigorúan egy év plusz egy nap áll rendelkezésre. Az elnyert támogatás kizárólag forgóeszköz finanszírozásra fordítható, ám ennél a hitelkonstrukciónál nincs szükség önerőre.

7 Koncepciók 3 Az Új Magyarország Hitelgarancia Program keretében a kormány állami garanciát vállal a kereskedelmi bankokon és egyéb pénzintézeteken keresztül folyósított hitelekre. A bankok erős üzleti kockázatot látnak a kisvállalkozások finanszírozásában, a nyolcvan százalékos állami garancia ezt ellensúlyozta. A program keretében maximum százmillió forintra vállal kezességet az állam, amit az igénylő beruházásra, szolgáltatásvásárlásra és forgóeszköz finanszírozásra fordíthat. A kamatokat és az önerőt a hitelt nyújtó pénzintézet határozza meg, az állam a futamidőt tíz évben maximalizálta.

8 Széchenyi kártya Likviditási gondok áthidalására, beruházásra és eszközfinanszírozásra is használható Széchenyi Kártya és annak második kiadása a Széchényi Kártya 2. A program révén kétéves futamidejű hitelkártyával egy vállalkozás tíz- illetve huszonötmillió forintot igényelhet. Ebben a programban nem a hitelösszegre vállal garanciát az állam, hanem tízmillió forintig két százalékos kamattámogatást nyújt. Valódi sikersztori (talán az egyetlen) Érdeklődőknek:

9 Tőkeprogram A Program a hazai KKV szektor korai (magvető és induló), valamint növekedési életszakaszban lévő vállalatai tőkehelyzetének javítását tűzi ki célul. A magyarországi tőkepiac igen alacsonyan fejlett, és ezen belül is leginkább a nagyméretű tranzakciók dominálnak - a KKV-k magvető és korai életszakaszának tőkefinanszírozásával mindössze néhány piaci szereplő foglalkozik. A Program keretében az Magyar Vállalkozásfinanszírozási (MV) Zrt. forrásokat közvetít kockázati tőke alapok részére, ezzel bővítve a KKV-k tőkebevonási lehetőségeit. Részletesen:

10 Alapkezelők A létrehozott kockázati tőke alapok kezelésére olyan alapkezelők pályázhatnak majd, amelyek a tőkepiaci törvény (Tpt.) szerint kockázati tőkealap kezelésére jogosultak a Magyar Köztársaság területén, megfelelő szakmai referenciákkal rendelkeznek, valamint be tudják vonni a szükséges mértékű magánforrásokat.

11 Alapkezelők kiválasztása
Az alapkezelők nyílt eljárás során kerülnek kiválasztásra, transzparens „scoring” rendszer alapján. Külön pályázat került kiírásra a Közös Alapok (nem Közép-Magyarország!!!), valamint a Co-investment Alapok (Közép-Magyarország!!!) kezelésére Közös Alapokra vonatkozóan:  Párhuzamosan több közös alap jöhet létre, egy pályázat keretében több alapkezelő is kiválasztásra kerülhet. Co-investment Alapokra vonatkozóan: Egy Co-investment alap jön létre és egy alapkezelő kerül kiválasztásra az alap kezelésére.  Az alapkezelők és az MV Zrt. között jogi megállapodás jön létre, mely részletezi az alapkezelők jogait és kötelezettségeit.

12 Közös Alap Az MV Zrt. és a magánbefektető(k) közös, magyarországi bejegyzésű kockázati tőke alapot hoznak létre. Az MV Zrt. a Közös alap tőkéjének - az alap fennállásának bármely időpontjában - maximum 70%-áig szerezhet tőkejegyet. Az MV Zrt. hozzájárulása legalább 700 millió Ft, legfeljebb 5 milliárd Ft egy adott alaphoz. A Közös alap maximális futamideje 10 év. Az MV Zrt. és a magánbefektetők kötelezettséget vállalnak alaptőke-részesedésük befizetésére. A tényleges befizetést az alapkezelő felhívására teljesítik, a Közös alapban való részvételük arányában és a befektetések ütemében.

13 Co-investment Alap Az MV Zrt. önálló jogi személyiséggel bíró alapot hoz létre (Co-investment Alap). A Co-investment Alap társbefektetőkkel hajt végre közös befektetéseket, úgy, hogy tranzakciónként állapodik meg a társbefektetőkkel a befektetési feltételekről. A Co-investment Alap maximális futamideje 10 év. A Co-investment Alap részesedése az egyes befektetési projektek esetében maximum 70%. A Co-investment Alap „Pledge Fund”-ként működik, azaz az MV Zrt. kötelezettséget vállal a szükséges alaptőke befizetésére. A tényleges befizetést az alapkezelő felhívására teljesíti.

14 Potenciális célvállalat
Magyarországon bejegyzett, kizárólag a évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő, Kft. vagy Zrt. Székhelye a Magyar Köztársaság területén van. A korai (magvető és induló) vagy növekedési életszakaszban tart. A befektetési döntés meghozatalához viszonyítva öt évnél nem régebben alapították. Nettó évi árbevétele (anyavállalataival együttesen) egyik üzleti évben sem haladta meg a másfél milliárd forintot. Emellett: üzleti tervei jól átgondoltak és ígéretesek, vonzó, jól fejlődő iparágban működik, várhatóan teljesíteni tudja a magasabb hozamelvárásokat, nincs lehetősége banki forrásbevonásra (pl. tőkeszegénység, a projekt jellege, kockázatai, fedezetek hiánya miatt), kész megosztani a társaság tulajdonjogát.

15 Korlátozások Nem nyújtható támogatás:
a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás szerinti nehézségekkel küzdő vállalkozásoknak; a hajógyártásban, valamint a szén- és acéliparban tevékenykedő vállalkozásoknak; a pénzügyi ágazatban tevékenykedő vállalkozásoknak. A befektetett összeg nem használható fel: Hitel és eszközalapú finanszírozás kiváltására; Kereskedelmi (azaz ingatlan-értékesítési) célú  ingatlanfejlesztési tevékenység finanszírozására; Részesedésszerzésre egyéb cégekben;

16 A befektetésről Befektetési méret Egy kedvezményezett számára /ideértve a valamely kedvezményezett, illetve azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) ellenőrzése alatt álló vállalkozásokat is /egy 12 hónapos időszak alatt maximum 1,5 millió euró, legfeljebb 3 egymást követő évben. Befektetés formája Tőkefinanszírozás (részesedésszerzés), valamint tulajdonosi hitel. Az egy kedvezményezettnek nyújtott pénzkölcsön együttes összege nem haladhatja meg az e kedvezményezettbe befektetett tőke összegét, továbbá a folyósított összes pénzkölcsön együttes összege nem haladhatja meg a mindenkori befizetett jegyzett tőkéje 25%-át.

17 A tőkeprogramról „EU kompatibilis” megoldás
Precíz és értelmes konstrukció Magánforrások megmozgatására is alkalmas Probléma: túl sok alapkezelő „már nagyon várja” 

18 Üzletfejlesztésről röviden

19 Bevezető megjegyzések
Gyakorlatilag a szolgáltatások teljes köre lefedett. „Sokan nyújtanak sokféle szolgáltatást” Inkább a rendelkezésre álló pályázati források határozzák meg a nyújtott szolgáltatások körét. „Nincs markáns gazdája a dolgoknak” Hovatovább minden szolgáltatás esetén igaz, hogy „mindenki nyújtja, aki hozzáfér (ha kap hozzá pénzt…)

20 Szolgáltatásonként oktatás és képzés: ESZA típusú projektek, Itt különösen: mindenki aki hozzáfér  Tanácsadás: MVA és tanácsadó cégek Kereskedelemfejlesztés ITDH és Kamarák Információszolgáltatás Kormányszervektől a különböző alapítványokig mindenki üzleti kapcsolatok fejlesztése ITDH és donorfinanszírozott projektek (GOP és ROP, ekkor maga a vállalkozás a gazda…)

21 Illusztráció: kamarai program

22 Direkt támogatás nyerhető az alábbiakhoz
bel- és külföldi kiállításokon, vásárokon, termékbemutatókon - elsősorban a megyét és annak gazdaságát bemutató rendezvényen - való részvétel dologi költségei, közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, ill. a pályázó által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és propaganda anyagok, termékismertetők készítése, termék, szolgáltatás piaci bevezetését, export fejlesztési célokat szolgáló tanulmány készítése, bel- és külföldi, szervezett üzletember találkozókon való részvétel támogatása, Csongrád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és befektetés-ösztönzési akciók szervezésének támogatása.. Na ez az aminek különösen gazdaságfejlesztési hatása nem szokott lenni 

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vállalkozásfejlesztés - A hazai vállalkozásfejlesztési szolgáltatások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések