Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az agrárágazat jelzáloghitelezésének speciális problémái Készítette: Árvai Helga Károly Éva Pap Szilvia Éva.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az agrárágazat jelzáloghitelezésének speciális problémái Készítette: Árvai Helga Károly Éva Pap Szilvia Éva."— Előadás másolata:

1 Az agrárágazat jelzáloghitelezésének speciális problémái Készítette: Árvai Helga Károly Éva Pap Szilvia Éva

2 Az agrárszféra helyzete Az agrárszféra helyzetét nagy mértékben a makrogazdaság általános állapota határozza meg, vagyis az a körülmény, hogy a mezõgazdaságnak recessziótól szenvedõ, tõkehiányos, egyensúlyzavarral és piaci problémákkal küszködõ környezetben kell mûködnie, sõt teljes struktúraváltást végrehajtania. A mezõgazdaság finanszírozásában fontos szerepet tölthet be a jelzálog alapú hitelezés, ahol a termõföld fedezetével lehet hitelhez jutni. A mezõgazdasági termelõk egyéb vagyona jórészt terhelt, a föld azonban még teljesen szabad. A hitelezés alapja a fedezetül nyújtott ingatlan forgalmi értékének meghatározása.

3 A földjelzálog-hitelezés forrásigénye A földjelzálog alapú hitelezés terjedelmét felülről a hitelezésbe bevonható termőföldek értéke, valamint az agrárszektor hiteligénye, alulról pedig az agrárgazdaság hitelképessége, valamint a záloglevelek kereslete határolja be. A földjelzálog-hitelezés várható kiterjedése egyaránt függ az agrárszektor jövedelemtermelő képességétől, a tőkepiaci viszonyoktól és a termőföldek piacától.

4 Az agrárszektor hiteligénye és hitelképessége I. A hosszú évek óta visszafogott beruházások, az elmaradt pótlások miatt az agrárgazdaság eszközállománya mára erősen elhasználódott, elavult. Az átalakulás kezdete óta elmaradt beruházások mai értéken elérik a 400 milliárd forintot. További jelentős összegű tőkét igényel a versenyképes üzemméretnek megfelelő birtokstruktúra kialakítása is.

5 Az agrárszektor hiteligénye és hitelképessége II. Az agrárium versenyképességének helyreállítása jelentős tőkeakkumulációs és hiteligényt támaszt. Bizonyos számítások szerint 50-75 mrd forintnyi hitelt igényelne az elmaradt beruházások pótlása és a birtokszerkezet átalakítása az elkövetkező 5 évben, ami évente 10-15 mrd forintnyi közép- és hosszú lejáratú hitel felvételét jelentené. Az agrárgazdaságban kintlévő 40 mrd forintnyi éven túli hitelállományhoz képest igen jelentős összeg.

6 Az agrárszektor hiteligénye és hitelképessége III. Az agrárium helyreállítására lehetőséget adó beruházási szükséglet csak akkor elégíthető ki, ha:  egyrészt javul a szektor tőkeakkumulációs képessége, aminek feltétele, hogy megálljon az agrárolló szétnyílása  másrészt az agrárgazdaság természetéhez illeszkedő hitelforrások mindenekelőtt föld- jelzálogon alapuló hitelek állnak rendelkezésre

7 A termőföldek hitelképessége és a tőkepiaci kínálat viszonya I. A mezőgazdasági földek elvileg nagy volumenű jelzáloghitel kibocsátását teszik lehetővé: átlagosan 150-200 ezer Ft/hektár piaci ár alapján 4,7 millió hektárnyi szántóföld becsült forgalmi értéke 700-900mrd Ft.  1/5e saját használatú~150-200mrd Ft.  Csak 1/4e-1/5e versenyképes. Azaz a hitelképes termőföldek értéke kb. 30- 40mrd Ft. Ez növekedhet - a birtokkoncentráció felgyorsulásával, - a haszonbérletre alapozott jelzáloghitelezés kiterjesztésével. Viszont e földérték elvileg lehetőséget nyújt a 10-15 mrd Ft-ra becsült éves beruházási hitelszükséglet kielégítésére.

8 A termőföldek hitelképessége és a tőkepiaci kínálat viszonya II. A tőkepiaci kínálat oldaláról ekkora összegű hitel refinanszírozása nem jelenthet gondot. Megoldható az elmaradt beruházások pótlása, a versenyképesség helyreállítása fejlesztésekkel, a földvásárlások finanszírozása a birtokkoncentráció érdekében.

9 A termőföldek piacát befolyásoló gazdasági és jogi feltételek I. A földjelzálog korábbi akadályai: magántulajdon korlátozottsága,ill. földpiac hiánya. A földjelzálog-hitezés akadályai:  Tulajdonszerzési korlátok: elaprózott, gazdaságos tevékenységhez túl kicsi, 50 hektár alatti földterületű birtokok hitelképtelenek, régi termelőszövetkezetek helyén társaságok létre tudtak hozni gazdaságos üzemméretet, DE törvény:csak magánszemélyek tulajdonában lehet föld!  Földtulajdon és földhasználat elválik egymástól: a bérlő nem terhelheti jelzáloggal a földet. Megoldás: a jelzálogjog bejegyezhető lenne haszonbérletre is. DE bérleti viszony csak 3-5 éves időtartamra!

10 A termőföldek piacát befolyásoló gazdasági és jogi feltételek II.  Egy bérlő több tulajdonos földjén is gazdálkodik: kedvező, ha a tulajdonosok társasági formában egyesítik birtokaikat. A földforgalom előtt álló akadályok elhárítása folyamatban van. A jelzáloghitelezés gerjesztője is lehet ennek: - ha a jelzáloghitelezés a birtokvásárlásra is kiterjed  birtokkoncentráció, - a zálogjog érvényesítése is kényszerűen növeli a földforgalmat. De ez nem képes orvosolni a termőföldszerzésre vonatkozó tilalmak okozta problémákat!

11 Raiffeisen Bank Termőföld fedezetű jelzáloghitel A hitel minimum összege: 2 millió forint Maximum összeg: forgalmi érték 80%-a Futamidő: 1-10 év A hitelkérelem folyamata: -tulajdoni lap, értékbecslés, igénylőlap leadása a bankfiókban -hitelvizsgálati díj befizetése Sikeres hitelbírálat esetén: - elsőhelyi jelzálogjog ill. terhelési és elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre a Raiffeisen Bank javára - a hitelösszeg folyósítása, ill. törlesztése a banknál vezetett folyószámlán történik.

12 Az igénybe vétel feltéteIei: -a földterület tulajdonjogának hivatalos igazolása -felajánlott ingatlan per-, teher- és igénymentes -a cég ellen sosem indítottak felszámolási- vagy csődeljárást -nincs lejárt köztarozása -rendelkeznek a gazdálkodáshoz szükséges engedéllyel -vállalkozás, egyéni vállalkozó esetén legalább két teljes éves működés Fedezetként felajánlott termőföld min. mértéke: 25 AK/ha alatti érték esetén 10 ha 25 AK/ha értéktől 5 ha

13 Benyújtandó dokumentumok: -utolsó 2 év Éves beszámolója mellékletekkel -alapító okirat,társasági szerződés hiteles másolata -cégbírósági bejegyzés hiteles másolata -15 napnál nem régebbi számlatulajdonosra vonatkozó cégkivonat -30 napnál nem régebbi köztartozásra vonatkozó TB, APEH és VPOP igazolás -ha van bérleti szerződés -értékbecslés a bank egyik értékbecslőjétől -Apeh jöv.igazolás a min.bér meglétéről magánszemély esetén -őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvány másolata, ha van ilyen

14 FHB Bank Forintalapú Általános Földjelzálog Hitel Típusai: -Szabadfelhasználású általános földjelzálog hitel: szántó ingatlan fedezet mellett szabad felhasználásra -Termőföld vásárlási általános földjelzálog hitel: szántó ingatlan fedezet mellett szántó ingatlan vásárlására Devizanem: -Kizárólag forint Futamidő: -min. 5 év -max. 15 év Kamatperiódus: 5 év Kölcsön mértéke: max. 50 millió forint Állami támogatások: egyéb állami támogatás nem vehető igénybe Folyósítás: bankszámlára egy összegben történik

15 Ingatlan fedezetre vonatkozó speciális szabályok: -csak külterületi szántó ingatlan lehet -legalább 5 ha egybefüggő területet alkosson -egy ügyletre max. 5 tagban felajánlott szántót fogad el -csak olyan földhaszon-bérleti szerződés esetén, amely határozatlan időre szól és max. három havi felmondási idővel megszüntethető ill. az előrefizetés is max. három havi lehet -termőföld vásárlás esetén, a vásárolt terület a fedezet része kell, hogy legyen

16 OTP Birtokfejlesztési hitel Földvásárláshoz Mértéke: min. 1 m forint max. 50 m forint termőföld fedezet esetén az érték 90%-áig Futamindő: min. 5 év. max. 20 év Tőketörlesztés: várható bevételhez igazodva Kamattámogatás igényelhető Termőföld fedezet estén szükséges egybefüggő terület: szántó: 5 ha szőlő, gyümölcsös: 1 ha gyep: 10 ha Elegendő fedezet felajánlása esetén az érték 100%-ban finanszírozható

17 Az agrárszféra finanszírozását tekintve elsősorban az Európai Uniós illetve nemzeti támogatásokra számíthat, a kevés bank által nyújtott földfedezetű jelzáloghitelekre, illetve az egyéb más fedezet mellett nyújtott szabadfelhasználású jelzáloghitelekre, valamint a személyikölcsönökre.

18 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Az agrárágazat jelzáloghitelezésének speciális problémái Készítette: Árvai Helga Károly Éva Pap Szilvia Éva."

Hasonló előadás


Google Hirdetések