Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az agrárágazat jelzáloghitelezésének speciális problémái

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az agrárágazat jelzáloghitelezésének speciális problémái"— Előadás másolata:

1 Az agrárágazat jelzáloghitelezésének speciális problémái
Készítette: Árvai Helga Károly Éva Pap Szilvia Éva

2 Az agrárszféra helyzete
Az agrárszféra helyzetét nagy mértékben a makrogazdaság általános állapota határozza meg, vagyis az a körülmény, hogy a mezõgazdaságnak recessziótól szenvedõ, tõkehiányos, egyensúlyzavarral és piaci problémákkal küszködõ környezetben kell mûködnie, sõt teljes struktúraváltást végrehajtania. A mezõgazdaság finanszírozásában fontos szerepet tölthet be a jelzálog alapú hitelezés, ahol a termõföld fedezetével lehet hitelhez jutni. A mezõgazdasági termelõk egyéb vagyona jórészt terhelt, a föld azonban még teljesen szabad. A hitelezés alapja a fedezetül nyújtott ingatlan forgalmi értékének meghatározása.

3 A földjelzálog-hitelezés forrásigénye
A földjelzálog alapú hitelezés terjedelmét felülről a hitelezésbe bevonható termőföldek értéke, valamint az agrárszektor hiteligénye, alulról pedig az agrárgazdaság hitelképessége, valamint a záloglevelek kereslete határolja be. A földjelzálog-hitelezés várható kiterjedése egyaránt függ az agrárszektor jövedelemtermelő képességétől, a tőkepiaci viszonyoktól és a termőföldek piacától.

4 Az agrárszektor hiteligénye és hitelképessége I.
A hosszú évek óta visszafogott beruházások, az elmaradt pótlások miatt az agrárgazdaság eszközállománya mára erősen elhasználódott, elavult. Az átalakulás kezdete óta elmaradt beruházások mai értéken elérik a 400 milliárd forintot. További jelentős összegű tőkét igényel a versenyképes üzemméretnek megfelelő birtokstruktúra kialakítása is.

5 Az agrárszektor hiteligénye és hitelképessége II.
Az agrárium versenyképességének helyreállítása jelentős tőkeakkumulációs és hiteligényt támaszt. Bizonyos számítások szerint mrd forintnyi hitelt igényelne az elmaradt beruházások pótlása és a birtokszerkezet átalakítása az elkövetkező 5 évben, ami évente mrd forintnyi közép- és hosszú lejáratú hitel felvételét jelentené. Az agrárgazdaságban kintlévő 40 mrd forintnyi éven túli hitelállományhoz képest igen jelentős összeg.

6 Az agrárszektor hiteligénye és hitelképessége III.
Az agrárium helyreállítására lehetőséget adó beruházási szükséglet csak akkor elégíthető ki, ha: egyrészt javul a szektor tőkeakkumulációs képessége, aminek feltétele, hogy megálljon az agrárolló szétnyílása másrészt az agrárgazdaság természetéhez illeszkedő hitelforrások mindenekelőtt föld- jelzálogon alapuló hitelek állnak rendelkezésre

7 A termőföldek hitelképessége és a tőkepiaci kínálat viszonya I.
A mezőgazdasági földek elvileg nagy volumenű jelzáloghitel kibocsátását teszik lehetővé: átlagosan ezer Ft/hektár piaci ár alapján 4,7 millió hektárnyi szántóföld becsült forgalmi értéke mrd Ft.  1/5e saját használatú~ mrd Ft.  Csak 1/4e-1/5e versenyképes. Azaz a hitelképes termőföldek értéke kb mrd Ft. Ez növekedhet - a birtokkoncentráció felgyorsulásával, - a haszonbérletre alapozott jelzáloghitelezés kiterjesztésével. Viszont e földérték elvileg lehetőséget nyújt a mrd Ft-ra becsült éves beruházási hitelszükséglet kielégítésére.

8 A termőföldek hitelképessége és a tőkepiaci kínálat viszonya II.
A tőkepiaci kínálat oldaláról ekkora összegű hitel refinanszírozása nem jelenthet gondot. Megoldható az elmaradt beruházások pótlása, a versenyképesség helyreállítása fejlesztésekkel, a földvásárlások finanszírozása a birtokkoncentráció érdekében.

9 A termőföldek piacát befolyásoló gazdasági és jogi feltételek I.
A földjelzálog korábbi akadályai: magántulajdon korlátozottsága,ill. földpiac hiánya. A földjelzálog-hitezés akadályai: Tulajdonszerzési korlátok: elaprózott, gazdaságos tevékenységhez túl kicsi, 50 hektár alatti földterületű birtokok hitelképtelenek, régi termelőszövetkezetek helyén társaságok létre tudtak hozni gazdaságos üzemméretet, DE törvény:csak magánszemélyek tulajdonában lehet föld! Földtulajdon és földhasználat elválik egymástól: a bérlő nem terhelheti jelzáloggal a földet. Megoldás: a jelzálogjog bejegyezhető lenne haszonbérletre is. DE bérleti viszony csak 3-5 éves időtartamra!

10 A termőföldek piacát befolyásoló gazdasági és jogi feltételek II.
Egy bérlő több tulajdonos földjén is gazdálkodik: kedvező, ha a tulajdonosok társasági formában egyesítik birtokaikat. A földforgalom előtt álló akadályok elhárítása folyamatban van. A jelzáloghitelezés gerjesztője is lehet ennek: - ha a jelzáloghitelezés a birtokvásárlásra is kiterjed  birtokkoncentráció, - a zálogjog érvényesítése is kényszerűen növeli a földforgalmat. De ez nem képes orvosolni a termőföldszerzésre vonatkozó tilalmak okozta problémákat!

11 Raiffeisen Bank Termőföld fedezetű jelzáloghitel
A hitel minimum összege: 2 millió forint Maximum összeg: forgalmi érték 80%-a Futamidő: 1-10 év A hitelkérelem folyamata: tulajdoni lap, értékbecslés, igénylőlap leadása a bankfiókban hitelvizsgálati díj befizetése Sikeres hitelbírálat esetén: - elsőhelyi jelzálogjog ill. terhelési és elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre a Raiffeisen Bank javára - a hitelösszeg folyósítása, ill. törlesztése a banknál vezetett folyószámlán történik.

12 Az igénybe vétel feltéteIei:
a földterület tulajdonjogának hivatalos igazolása felajánlott ingatlan per-, teher- és igénymentes a cég ellen sosem indítottak felszámolási- vagy csődeljárást nincs lejárt köztarozása rendelkeznek a gazdálkodáshoz szükséges engedéllyel vállalkozás, egyéni vállalkozó esetén legalább két teljes éves működés Fedezetként felajánlott termőföld min. mértéke: 25 AK/ha alatti érték esetén 10 ha 25 AK/ha értéktől 5 ha

13 Benyújtandó dokumentumok:
utolsó 2 év Éves beszámolója mellékletekkel alapító okirat,társasági szerződés hiteles másolata cégbírósági bejegyzés hiteles másolata 15 napnál nem régebbi számlatulajdonosra vonatkozó cégkivonat 30 napnál nem régebbi köztartozásra vonatkozó TB, APEH és VPOP igazolás ha van bérleti szerződés értékbecslés a bank egyik értékbecslőjétől Apeh jöv.igazolás a min.bér meglétéről magánszemély esetén őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvány másolata, ha van ilyen

14 FHB Bank Forintalapú Általános Földjelzálog Hitel
Típusai: Szabadfelhasználású általános földjelzálog hitel: szántó ingatlan fedezet mellett szabad felhasználásra Termőföld vásárlási általános földjelzálog hitel: szántó ingatlan fedezet mellett szántó ingatlan vásárlására Devizanem: Kizárólag forint Futamidő: min. 5 év max. 15 év Kamatperiódus: 5 év Kölcsön mértéke: max. 50 millió forint Állami támogatások: egyéb állami támogatás nem vehető igénybe Folyósítás: bankszámlára egy összegben történik

15 Ingatlan fedezetre vonatkozó speciális szabályok:
csak külterületi szántó ingatlan lehet legalább 5 ha egybefüggő területet alkosson egy ügyletre max. 5 tagban felajánlott szántót fogad el csak olyan földhaszon-bérleti szerződés esetén, amely határozatlan időre szól és max. három havi felmondási idővel megszüntethető ill. az előrefizetés is max. három havi lehet termőföld vásárlás esetén, a vásárolt terület a fedezet része kell, hogy legyen

16 OTP Birtokfejlesztési hitel
Földvásárláshoz Mértéke: min. 1 m forint max. 50 m forint termőföld fedezet esetén az érték 90%-áig Futamindő: min. 5 év. max. 20 év Tőketörlesztés: várható bevételhez igazodva Kamattámogatás igényelhető Termőföld fedezet estén szükséges egybefüggő terület: szántó: 5 ha szőlő, gyümölcsös: 1 ha gyep: ha Elegendő fedezet felajánlása esetén az érték 100%-ban finanszírozható

17 Az agrárszféra finanszírozását tekintve elsősorban az Európai Uniós illetve nemzeti támogatásokra számíthat, a kevés bank által nyújtott földfedezetű jelzáloghitelekre, illetve az egyéb más fedezet mellett nyújtott szabadfelhasználású jelzáloghitelekre, valamint a személyikölcsönökre.

18 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Az agrárágazat jelzáloghitelezésének speciális problémái"

Hasonló előadás


Google Hirdetések