Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Vállalkozásfejlesztés Dr. Imreh Szabolcs SZTE GTK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Vállalkozásfejlesztés Dr. Imreh Szabolcs SZTE GTK."— Előadás másolata:

1 1 Vállalkozásfejlesztés Dr. Imreh Szabolcs SZTE GTK

2 2 Kis- és középvállalkozások az Európai Unióban - aktualitások

3 3 Áttekintett kérdések l VIK: Versenyképességi és Innovációs Keretprogram l Small Business Act

4 4 Miért fontosak? l Globális tendenciák l Nagyvállalatok versenyképessége l Európa lehetséges versenytényezője l „Tudásintenzív gazdaságokban tudásintenzív vállalkozások”

5 5 „A nagy felismerés” 2004 l Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a következő témában: "Az Európai Parlament és a Tanács határozati javaslata a vállalkozás és a vállalkozó szellem, különösen a kis- és középvállalkozások (KKV) többéves programjáról (2001–2005) szóló 2000/819/EK határozat módosítására"

6 6 Problémafelvetés (előszó) l (1) súlyos problémák vannak az európai cégek, különösen a KKV-k versenyképessége és korszerűsítése terén. l (2) A hatóságok túl bürokratikusak és egyáltalán nem hatékonyak, ha a vállalkozások elősegítéséről van szó. l (3) A KKV-kat képviselő testületek, a hatóságok és az Európai Bizottság között nincs együttműködés, ami előbbre vihetné a vállalkozásokat. l (4) A KKV-kat támogató nemzeti irányelvek között nincs összhang. l (5) A tagállamokban nincs alapvető hosszú távú stratégia a KKV-k számára. l (6) Súlyos problémák vannak a bankszektor és a kockázati tőkések részéről a cégek (különösen a KKV-k) pénzügyi támogatásával kapcsolatban. l (7) A KKV-k kis mérete és a megnövekedett kockázat miatt magasak a kölcsönzési díjak és l (8) nincs tartós KKV-politika

7 7 További történet További történet l lisszaboni stratégia új kezdetéről szóló, 2005. februári közleményében a Bizottság javasolja, hogy az „erősebb és tartósabb növekedés megvalósítására, valamint a több és jobb minőségű munkahely teremtésére” l A „versenyképesség, az innováció és a vállalkozási kultúra támogatása a növekedés meghatározó feltételei – lényegesek a gazdaságra mint egészre nézve –, és különösen fontosak a kis- és középvállalkozás számára”

8 8 A megoldás: VIK l Versenyképességi és innovációs keretprogram l Integrált program, koncentráció és szinergia l Részprogramokból áll l 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig l http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterpr ise_policy/cip/docs/com121_hu.pdf

9 9 A VIK céljai l a vállalkozások és különösen a kis- és középvállalkozások (KKV) versenyképességének előmozdítása; l az innováció támogatása, beleértve az ökoinnováció támogatását is; l a versenyképes, innovatív és integrált információs társadalom fejlődésének felgyorsítása; l az energiahatékonyság, valamint az új és megújuló energiaforrások támogatása valamennyi ágazatban, beleértve a közlekedést is

10 10 „Egyedi programok” l a vállalkozási és innovációs program (2631 millió euro a vállalkozási és innovációs programra, amelyből legfeljebb 520 milliót az ökoinnováció támogatására fordítanak) l az IKT-politika támogatásának programja (801,6 millió euro ) l az „Intelligens energia – Európa” program (780 millió euro)

11 11 Vállalkozási és innovációs program l a KKV-k beindításához és növekedéséhez szükséges finanszírozáshoz való hozzáférés, valamint az innovációs tevékenységekbe – beleértve az ökoinnovációt is – történő befektetések eszközlése l a KKV-k közötti együttműködés kedvező feltételeinek megteremtése l a vállalkozások innovációja, beleértve az ökoinnovációt is l vállalkozói és innovációs kultúra l a vállalkozáshoz és az innovációhoz kapcsolódó gazdasági és igazgatási reform.

12 12 Hozzáférés a KKV-k beindításához és növekedéséhez szükséges finanszírozáshoz l a kockázatitőke-alapok beruházási volumene és az „üzleti angyalok” által támogatott befektetési eszközök növelését l a KKV-k hitelfinanszírozási eszközei áttételének a biztosítását l a KKV-k számára a pénzügyi környezet javítását

13 13 A KKV-k közötti együttműködés l a KKV-kat támogató szolgáltatások előmozdítását l a KKV-k határokon átnyúló együttműködését segítő intézkedésekhez való hozzájárulást, beleértve a KKV-k részvételét az európai szabványosításba l a nemzetközi üzleti együttműködés előmozdítása és megkönnyítését.

14 14 A vállalkozások innovációja, beleértve az ökoinnovációt is l az ágazatspecifikus innováció, a klaszterek, az innovációs hálózatok, az állami-magán innovációs partnerségek és az érintett nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, valamint az innovációirányítás alkalmazásának előmozdítása l az üzleti innováció érdekében a nemzeti és regionális programok támogatása l az innovatív technológiák alkalmazásának támogatása l a transznacionális ismeret- és technológiaátadásra, valamint a szellemi és ipari tulajdonjogok kezelésére vonatkozó szolgáltatások támogatása l új típusú innovációs szolgáltatások felderítése l az adatok archiválásán és átadásán keresztül a technológia és az ismeretek előmozdítása

15 15 Vállalkozás és az innovációs kultúra l a vállalkozói kedv, a vállalkozási képesség és kultúra ösztönzése, valamint a vállalkozói kockázat és sikerek egyensúlyát, különösen a fiatal vállalkozók tekintetében l az innováció, a vállalkozásfejlesztés és növekedés számára kedvező üzleti környezet megteremtésének ösztönzése l a politikák kidolgozása és a szereplők – beleértve a nemzeti és regionális programvezetőket is – közötti együttműködés támogatását.

16 16 A vállalkozással és az innovációval kapcsolatos gazdasági és igazgatási reform A vállalkozással és az innovációval kapcsolatos gazdasági és igazgatási reformot érintő cselekvések magukban foglalhatják a következőket: l az adatgyűjtést, a teljesítményelemzést és monitoringot, valamint a politika kidolgozását és koordinálását; l az ipari és szolgáltatási ágazathoz kapcsolódó versenyképességi stratégiák meghatározásához és támogatáshoz való hozzájárulást; l a kölcsönös kiválósági tanulás támogatását a nemzeti és regionális igazgatásban.

17 17 „Gondolkozz előbb kicsiben!” Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: „Small Business Act” Dr. Imreh Szabolcs SZTE GTK Üzleti Tudományok Intézete Marketing-Menedzsment Szakcsoport

18 18 Előzmények l „A virágzó kkv-k révén Európa felkészültebbé válik napjaink globalizált világának bizonytalanságaival szemben” l „A kkv-k szükségleteinek kielégítésére irányuló politikáknak ezért teljes mértékben kezelniük kell ezt a sokszínűséget, és be kell tartaniuk a szubszidiaritás szabályát.” l ÁTTÖRÉS AZ EU KKV-POLITIKÁJÁBAN??? (félidejű vizsgálat)

19 19 Ambiciózus kkv-politikai program megvalósítása – európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: „small business act” ? l Társadalmi elismerés l Egyéni döntésben reális lehetőség l Gondolkozz előbb kicsiben! (a szabályozástól a közszolgáltatásokig) l Elismerést kapjon a kkv-k központi szerepe az EU gazdaságában… l Jobb környezet minden értelemben

20 20 A 10 elv lényege l „olyan egyedülálló politikai partnerséget javasol az EU és a tagállamok között, amely összhangban van a szubszidiaritás és az arányosság elveivel.” l segítik majd a politikák kidolgozását és végrehajtását mind közösségi mind tagállami szinten l egységes feltételeket teremtsenek a kkv-k számára, és javítsák a jogi és igazgatási környezetet az EU egészében

21 21 A 10 elv l Olyan környezetet kell teremteni, amelyben a vállalkozók és a családi vállalkozások boldogulhatnak, és amely díjazza a vállalkozói készséget. l Biztosítani kell azt, hogy a csődbe jutott becsületes vállalkozók gyorsan megkapják a lehetőséget az újrakezdéshez. l A „Gondolkozz előbb kicsiben!” elvnek megfelelő szabályokat kell alkotni. l A közigazgatási rendszereknek meg kell felelniük a kkv-k szükségleteinek. l A szakpolitikai eszköztárat hozzá kell igazítani a kkv-k szükségleteihez

22 22 A 10 elv l Meg kell könnyíteni a kkv-k finanszírozáshoz jutását, továbbá olyan jogi és üzleti környezetet kell teremteni, amely támogatja a kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó fizetések időben történő teljesülését. l Segíteni kell a kkv-kat abban, hogy nagyobb mértékben élvezhessék az egységes piac nyújtotta előnyöket. l Elő kell segíteni a kkv-k szaktudásának fejlesztését és az innováció valamennyi formáját. l Lehetővé kell tenni a kkv-k számára, hogy a környezetvédelmi kihívásokat üzleti lehetőségekké alakítsák. l Ösztönözni és támogatni kell a kkv-kat, hogy részesüljenek a növekvő piacok előnyeiből.

23 23 A konkrét megvalósítás l ELVEKBőL A KÉZZELFOGHATÓ POLITIKAI INTÉZKEDÉSEK FELÉ l Az elv gyakorlatba történő átültetése érdekében minden pontnál konkrétumok l AZ SBA VÉGREHAJTÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA (Tanács-Parlament-tagállamok: jogszabályokba történő beemelése a 10 elvnek) l A kkv-politika bevált gyakorlatainak megosztása mint segítség

24 24 Pl. VI: a kkv-k finanszírozáshoz jutása l Megkönnyíteni különösen a kockázati tőke, a mikrohitelek finanszírozási formákhoz való hozzáférést, továbbá olyan jogi és üzleti környezetet kell kialakítaniuk, amely hozzájárul a kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó fizetések időben történő teljesüléséhez. l Konkrét forráscsoportok bemutatásától a vállalkozók szükséges oktatásáig

25 25 Összegzés l Komoly figyelem – szerény eredmények l A közvetlen vállalkozásfejlesztési beavatkozások, illetve az ajánlások nem feltétlenül érik el a megfelelő hatást l Valószínűleg az érdemi segítség leginkább a közvetlen szubvenciókból jön, ami pedig ellentmond a nemzetközileg elfogadott vállalkozásfejlesztési logikának.

26 26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Vállalkozásfejlesztés Dr. Imreh Szabolcs SZTE GTK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések