Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalkozásfejlesztés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalkozásfejlesztés"— Előadás másolata:

1 Vállalkozásfejlesztés
Dr. Imreh Szabolcs SZTE GTK

2 Kis- és középvállalkozások az Európai Unióban - aktualitások

3 Áttekintett kérdések VIK: Versenyképességi és Innovációs Keretprogram
Small Business Act

4 Miért fontosak? Globális tendenciák Nagyvállalatok versenyképessége
Európa lehetséges versenytényezője „Tudásintenzív gazdaságokban tudásintenzív vállalkozások”

5 „A nagy felismerés” 2004 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a következő témában: "Az Európai Parlament és a Tanács határozati javaslata a vállalkozás és a vállalkozó szellem, különösen a kis- és középvállalkozások (KKV) többéves programjáról (2001–2005) szóló 2000/819/EK határozat módosítására"

6 Problémafelvetés (előszó)
(1) súlyos problémák vannak az európai cégek, különösen a KKV-k versenyképessége és korszerűsítése terén. (2) A hatóságok túl bürokratikusak és egyáltalán nem hatékonyak, ha a vállalkozások elősegítéséről van szó. (3) A KKV-kat képviselő testületek, a hatóságok és az Európai Bizottság között nincs együttműködés, ami előbbre vihetné a vállalkozásokat. (4) A KKV-kat támogató nemzeti irányelvek között nincs összhang. (5) A tagállamokban nincs alapvető hosszú távú stratégia a KKV-k számára. (6) Súlyos problémák vannak a bankszektor és a kockázati tőkések részéről a cégek (különösen a KKV-k) pénzügyi támogatásával kapcsolatban. (7) A KKV-k kis mérete és a megnövekedett kockázat miatt magasak a kölcsönzési díjak és (8) nincs tartós KKV-politika

7 További történet  lisszaboni stratégia új kezdetéről szóló, februári közleményében a Bizottság javasolja, hogy az „erősebb és tartósabb növekedés megvalósítására, valamint a több és jobb minőségű munkahely teremtésére” A „versenyképesség, az innováció és a vállalkozási kultúra támogatása a növekedés meghatározó feltételei – lényegesek a gazdaságra mint egészre nézve –, és különösen fontosak a kis- és középvállalkozás számára”

8 A megoldás: VIK Versenyképességi és innovációs keretprogram
Integrált program, koncentráció és szinergia Részprogramokból áll 2007. január 1-jétől december 31-ig

9 A VIK céljai a vállalkozások és különösen a kis- és középvállalkozások (KKV) versenyképességének előmozdítása; az innováció támogatása, beleértve az ökoinnováció támogatását is; a versenyképes, innovatív és integrált információs társadalom fejlődésének felgyorsítása; az energiahatékonyság, valamint az új és megújuló energiaforrások támogatása valamennyi ágazatban, beleértve a közlekedést is

10 „Egyedi programok” a vállalkozási és innovációs program (2631 millió euro a vállalkozási és innovációs programra, amelyből legfeljebb 520 milliót az ökoinnováció támogatására fordítanak) az IKT-politika támogatásának programja (801,6 millió euro ) az „Intelligens energia – Európa” program (780 millió euro)

11 Vállalkozási és innovációs program
a KKV-k beindításához és növekedéséhez szükséges finanszírozáshoz való hozzáférés, valamint az innovációs tevékenységekbe – beleértve az ökoinnovációt is – történő befektetések eszközlése a KKV-k közötti együttműködés kedvező feltételeinek megteremtése a vállalkozások innovációja, beleértve az ökoinnovációt is vállalkozói és innovációs kultúra a vállalkozáshoz és az innovációhoz kapcsolódó gazdasági és igazgatási reform.

12 Hozzáférés a KKV-k beindításához és növekedéséhez szükséges finanszírozáshoz
a kockázatitőke-alapok beruházási volumene és az „üzleti angyalok” által támogatott befektetési eszközök növelését a KKV-k hitelfinanszírozási eszközei áttételének a biztosítását a KKV-k számára a pénzügyi környezet javítását

13 A KKV-k közötti együttműködés
a KKV-kat támogató szolgáltatások előmozdítását a KKV-k határokon átnyúló együttműködését segítő intézkedésekhez való hozzájárulást, beleértve a KKV-k részvételét az európai szabványosításba a nemzetközi üzleti együttműködés előmozdítása és megkönnyítését.

14 A vállalkozások innovációja, beleértve az ökoinnovációt is
az ágazatspecifikus innováció, a klaszterek, az innovációs hálózatok, az állami-magán innovációs partnerségek és az érintett nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, valamint az innovációirányítás alkalmazásának előmozdítása az üzleti innováció érdekében a nemzeti és regionális programok támogatása az innovatív technológiák alkalmazásának támogatása a transznacionális ismeret- és technológiaátadásra, valamint a szellemi és ipari tulajdonjogok kezelésére vonatkozó szolgáltatások támogatása új típusú innovációs szolgáltatások felderítése az adatok archiválásán és átadásán keresztül a technológia és az ismeretek előmozdítása

15 Vállalkozás és az innovációs kultúra
a vállalkozói kedv, a vállalkozási képesség és kultúra ösztönzése, valamint a vállalkozói kockázat és sikerek egyensúlyát, különösen a fiatal vállalkozók tekintetében az innováció, a vállalkozásfejlesztés és növekedés számára kedvező üzleti környezet megteremtésének ösztönzése a politikák kidolgozása és a szereplők – beleértve a nemzeti és regionális programvezetőket is – közötti együttműködés támogatását.

16 A vállalkozással és az innovációval kapcsolatos gazdasági és igazgatási reform
A vállalkozással és az innovációval kapcsolatos gazdasági és igazgatási reformot érintő cselekvések magukban foglalhatják a következőket: az adatgyűjtést, a teljesítményelemzést és monitoringot, valamint a politika kidolgozását és koordinálását; az ipari és szolgáltatási ágazathoz kapcsolódó versenyképességi stratégiák meghatározásához és támogatáshoz való hozzájárulást; a kölcsönös kiválósági tanulás támogatását a nemzeti és regionális igazgatásban.

17 „Gondolkozz előbb kicsiben
„Gondolkozz előbb kicsiben!” Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: „Small Business Act” Dr. Imreh Szabolcs SZTE GTK Üzleti Tudományok Intézete Marketing-Menedzsment Szakcsoport

18 Előzmények „A virágzó kkv-k révén Európa felkészültebbé válik napjaink globalizált világának bizonytalanságaival szemben” „A kkv-k szükségleteinek kielégítésére irányuló politikáknak ezért teljes mértékben kezelniük kell ezt a sokszínűséget, és be kell tartaniuk a szubszidiaritás szabályát.” ÁTTÖRÉS AZ EU KKV-POLITIKÁJÁBAN??? (félidejű vizsgálat)

19 Ambiciózus kkv-politikai program megvalósítása – európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: „small business act”? Társadalmi elismerés Egyéni döntésben reális lehetőség Gondolkozz előbb kicsiben! (a szabályozástól a közszolgáltatásokig) Elismerést kapjon a kkv-k központi szerepe az EU gazdaságában… Jobb környezet minden értelemben

20 A 10 elv lényege „olyan egyedülálló politikai partnerséget javasol az EU és a tagállamok között, amely összhangban van a szubszidiaritás és az arányosság elveivel.” segítik majd a politikák kidolgozását és végrehajtását mind közösségi mind tagállami szinten egységes feltételeket teremtsenek a kkv-k számára, és javítsák a jogi és igazgatási környezetet az EU egészében

21 A 10 elv Olyan környezetet kell teremteni, amelyben a vállalkozók és a családi vállalkozások boldogulhatnak, és amely díjazza a vállalkozói készséget. Biztosítani kell azt, hogy a csődbe jutott becsületes vállalkozók gyorsan megkapják a lehetőséget az újrakezdéshez. A „Gondolkozz előbb kicsiben!” elvnek megfelelő szabályokat kell alkotni. A közigazgatási rendszereknek meg kell felelniük a kkv-k szükségleteinek. A szakpolitikai eszköztárat hozzá kell igazítani a kkv-k szükségleteihez

22 A 10 elv Meg kell könnyíteni a kkv-k finanszírozáshoz jutását, továbbá olyan jogi és üzleti környezetet kell teremteni, amely támogatja a kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó fizetések időben történő teljesülését. Segíteni kell a kkv-kat abban, hogy nagyobb mértékben élvezhessék az egységes piac nyújtotta előnyöket. Elő kell segíteni a kkv-k szaktudásának fejlesztését és az innováció valamennyi formáját. Lehetővé kell tenni a kkv-k számára, hogy a környezetvédelmi kihívásokat üzleti lehetőségekké alakítsák. Ösztönözni és támogatni kell a kkv-kat, hogy részesüljenek a növekvő piacok előnyeiből.

23 A konkrét megvalósítás
ELVEKBőL A KÉZZELFOGHATÓ POLITIKAI INTÉZKEDÉSEK FELÉ  Az elv gyakorlatba történő átültetése érdekében minden pontnál konkrétumok AZ SBA VÉGREHAJTÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA (Tanács-Parlament-tagállamok: jogszabályokba történő beemelése a 10 elvnek) A kkv-politika bevált gyakorlatainak megosztása mint segítség

24 Pl. VI: a kkv-k finanszírozáshoz jutása
Megkönnyíteni különösen a kockázati tőke, a mikrohitelek finanszírozási formákhoz való hozzáférést, továbbá olyan jogi és üzleti környezetet kell kialakítaniuk, amely hozzájárul a kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó fizetések időben történő teljesüléséhez. Konkrét forráscsoportok bemutatásától a vállalkozók szükséges oktatásáig

25 Összegzés Komoly figyelem – szerény eredmények
A közvetlen vállalkozásfejlesztési beavatkozások, illetve az ajánlások nem feltétlenül érik el a megfelelő hatást Valószínűleg az érdemi segítség leginkább a közvetlen szubvenciókból jön, ami pedig ellentmond a nemzetközileg elfogadott vállalkozásfejlesztési logikának.

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vállalkozásfejlesztés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések