Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Betétbiztosítás és bankfelügyelet 6. banküzemtani előadás 2008. Május 9. SZTE GTK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Betétbiztosítás és bankfelügyelet 6. banküzemtani előadás 2008. Május 9. SZTE GTK."— Előadás másolata:

1 1 Betétbiztosítás és bankfelügyelet 6. banküzemtani előadás 2008. Május 9. SZTE GTK

2 2 I) Betétbiztosítás Szerep Szerep Rendszerek Rendszerek Kérdések Kérdések Csődök Csődök Díjak Díjak

3 3 A betétbiztosítás szerepe Betétbiztosítási (implicit vs.explicit) rendszerek Betétbiztosítási (implicit vs.explicit) rendszerek Intézményesített betétbiztosítási rendszerek eldöntendő kérdései (tulajdonforma, védelmi mérték, védelemfinanszírozás) Intézményesített betétbiztosítási rendszerek eldöntendő kérdései (tulajdonforma, védelmi mérték, védelemfinanszírozás) Biztosítási díj megállapításának módszere Biztosítási díj megállapításának módszere Bankcsődök kezelése Bankcsődök kezelése

4 4 Betétbiztosítási rendszerek Implicit betétbiztosítás: Implicit betétbiztosítás:  törvényi kötelezettség nélkül gondoskodik az állam a betétesekről bankbukáskor,  kifizetheti betéteiket, vagy  bukott bank másikba történő beolvadását pénzügyi eszközökkel támogathatja,  reorganizációval megakadályozhatja a bank bukását.

5 5 Betétbiztosítási rendszerek Intézményesített (explicit) betétbiztosításnál Intézményesített (explicit) betétbiztosításnál törvény meghatározza, hogy:  mely intézményekben és  milyen formában elhelyezett megtakarítások  milyen összeghatárig biztosítottak,  miként finanszírozzák a rendszert,  milyen eszközökkel élhet a biztosító a bankcsődök kezelésekor. (Implicit jobban véd az erkölcsi kockázattal, de kevésbé a bankok megrohanásával szemben.) (Implicit jobban véd az erkölcsi kockázattal, de kevésbé a bankok megrohanásával szemben.)

6 6 Intézményesített betétbiztosítási rendszerek eldöntendő kérdései állami vagy magántulajdon: mindkettőre van példa, a magyar gyakorlat vegyes, állami vagy magántulajdon: mindkettőre van példa, a magyar gyakorlat vegyes,  betétbiztosítási alapot törvény hozta létre,  ami szabályozza működési feltételeit is,  de hitelintézetek finanszírozzák,  ám kártalanítási feladatainak fedezéséhez szükséges hitel felvételét a kormányzat köteles kezességvállalással támogatni.  Irányító igazgatótanácsában kormányzat és tagintézet fele-fele arányban képviseltek.

7 7 Intézményesített betétbiztosítási rendszerek eldöntendő kérdései biztosítási védelem mértéke: biztosítási védelem mértéke:  korlátozott (USA-ban 100 ezer USD, EU-ban minimálisan 20 ezer EURÓ), 100 %-os (túlzott kockázatvállalásra buzdít)  diszkrecionális ( a nem biztosított betéteket is védheti, ha a bankrendszer egésze kerülne különben veszélybe, ha ez gazdaságosnak tűnik alternatív csődkezelési technikák alkalmazásával)

8 8 Intézményesített betétbiztosítási rendszerek eldöntendő kérdései betétbiztosítás finanszírozása: betétbiztosítás finanszírozása:  általában a biztosított bankok fedezik a védelem költségeit,  rendszeresen díjat fizetve az alapba,  néhol a megtörtént kártalanítás után utólagos biztosítási díjat vetnek ki,  néhány országban a kormány indulótőkével szállt be az alapba.  Mértékét tekintve, kielégítő, ha a védett állomány 1-1,5 %-át eléri az alap.

9 9 Bankcsődök kezelése Milyen hatásköre van a biztosítónak a betétbefagyás megelőzésre és a bankcsődök kezelésére, USA-ban: Milyen hatásköre van a biztosítónak a betétbefagyás megelőzésre és a bankcsődök kezelésére, USA-ban:  csődbe jutott bankot bezárják, fedezeti értékhatárig biztosító térít, majd a csőd és felszámolási eljárásnál hitelezőként kárigénnyel lépnek fel a nem biztosítottak és a biztosító.  másik bank átveszi a bedőlt bank betétjét és eszközeit, és a biztosító megtéríti a betétek könyv szerinti és az eszközök piaci értéke közötti különbséget.

10 10 Bankcsődök kezelése Milyen hatásköre van a biztosítónak a betétbefagyás megelőzésre és a bankcsődök kezelésére, USA-ban: Milyen hatásköre van a biztosítónak a betétbefagyás megelőzésre és a bankcsődök kezelésére, USA-ban:  biztosító pénzeszközökkel támogatja a bedőlt bank és a vevő bank fúzióját.  biztosító a bedőlő bank reorganizációját támogatja.

11 11 Bankcsődök kezelése Magyar megoldás: Magyar megoldás:  OBA vállalhat szerepet a betétbefagyás megelőzésében,  de ez nem haladhatja meg azt az összeget, mint amennyit bedőlésnél fizetni kellene a betéteseknek. Dönteni kell arról, hogy zárni vagy segíteni kell a bankot, dőlésnél fizetni kell, ha van mód segítésre, akkor vizsgálandó a leghatékonyabb megoldás. Dönteni kell arról, hogy zárni vagy segíteni kell a bankot, dőlésnél fizetni kell, ha van mód segítésre, akkor vizsgálandó a leghatékonyabb megoldás.

12 12 Biztosítási díj megállapításának módszere A díjalap általában a biztosított betétállomány, A díjalap általában a biztosított betétállomány, de OBA a teljes betétállomány után fizettetett, de OBA a teljes betétállomány után fizettetett, a díjkulcsok általában kifejezik (büntetik) az adott bank kockázatosságát. a díjkulcsok általában kifejezik (büntetik) az adott bank kockázatosságát.

13 13 ellenőrzés II) Felügyeleti ellenőrzés, bankfelügyelet Felügyelet Felügyelet Szabályozás Szabályozás Bázeli 7-es (epefijt) Bázeli 7-es (epefijt) Modellek Modellek Keretek Keretek

14 14 Felügyeleti ellenőrzés, bankfelügyelet Felügyeleti tevékenység tartalma és eszközei Felügyeleti tevékenység tartalma és eszközei Felügyeleti tevékenység jogérvényesítő versus kockázatközpontú modellje Felügyeleti tevékenység jogérvényesítő versus kockázatközpontú modellje Hitelintézetek felügyeleti értékelése CAMEL módszerrel Hitelintézetek felügyeleti értékelése CAMEL módszerrel Felügyelet intézményi keretei országonként és időben eltérőek Felügyelet intézményi keretei országonként és időben eltérőek

15 15 Felügyeleti tevékenység tartalma és eszközei Banküzem kockázatos és veszélyes üzem, mivel Banküzem kockázatos és veszélyes üzem, mivel  a) magasabb tőkeáttétellel dolgozik, mint a termelő vállalatok,  b) aszimmetrikusan informáltak a betétesek, amelyek nem rendelkeznek tökéletes információval a hitelintézet helyzetéről. Bankcsőd átgyűrűzhet a többi bankra is, csődbekerült adós miatt a fizetőképes adós helyzetét is megrendíti, ha a banki eszközök leértékelődnek, akkor a betétek is veszélybe kerülnek. Bankcsőd átgyűrűzhet a többi bankra is, csődbekerült adós miatt a fizetőképes adós helyzetét is megrendíti, ha a banki eszközök leértékelődnek, akkor a betétek is veszélybe kerülnek.

16 16 Felügyelet biztonsági (prudenciális) szabályokat alakít ki, biztonsági (prudenciális) szabályokat alakít ki, ellenőrzéssel és intézkedésekkel eléri, hogy a hitelintézet vezetése: ellenőrzéssel és intézkedésekkel eléri, hogy a hitelintézet vezetése:  folyamatosan mérje a kockázatot,  rendelkezzen kockázatkezelési képességgel (szervezet, belső szabályok, információs rendszer),  tartsa be a prudenciális szabályokat,  keresse a jövedelmezőség és biztonság közötti egyensúlyt.

17 17 Szabályozás piacra lépés szabályai: piacra lépés szabályai:  minimális tőke,  technikai háttér pénztártól a védelmen át az informatikáig,  szakképzett és etikailag nem kifogásolható vezetők

18 18 Szabályozás prudencia szabályai prudencia szabályai  partner- és piaci kockázatok prognosztizálása,  kockázatokkal arányos céltartalékok képzése,  kockázatos hitelek korlátozása, tőkekövetelmény előírása piacról való kivezetés szabályai. piacról való kivezetés szabályai.

19 19 A hatékony bankfelügyelet 7 bázeli alapelve 1) engedélyezés hatóság értékelhesse: hatóság értékelhesse:  a pénzintézet tulajdonosi szerkezetét,  szervezeti felépítését,  vezetőinek szakmai felkészültségét,  üzleti tervét, elképzelését

20 20 A hatékony bankfelügyelet 7 bázeli alapelve 2) prudenciális szabályozás a minimum tőke követelménye: a minimum tőke követelménye:  az nem lehet kisebb a bázeli alapelvekben lefektetettnél

21 21 A hatékony bankfelügyelet 7 bázeli alapelve 3) felügyeletnek értékelnie kell: a hitelnyújtással, a hitelnyújtással, hitelkezeléssel, hitelkezeléssel, befektetésekkel összefüggő befektetésekkel összefüggő  politikát,  eljárást,  gyakorlatot, (szabályzatok és belső informatikai rendszer) (szabályzatok és belső informatikai rendszer)

22 22 A hatékony bankfelügyelet 7 bázeli alapelve 4) folyamatos bankfelügyelet kell konszolidált alapon, konszolidált alapon, on site vizsgálatok és on site vizsgálatok és off site vizsgálatok, off site vizsgálatok, valamint független külső könyvvizsgálók jelentései kellenek. valamint független külső könyvvizsgálók jelentései kellenek.

23 23 A hatékony bankfelügyelet 7 bázeli alapelve 5) felügyeletnek meg kell győződnie arról, hogy : a bankok olyan számvitelt a bankok olyan számvitelt és információs rendszert alkalmaznak, hogy és információs rendszert alkalmaznak, hogy elérhető legyen mindaz az ismeret, amit a felügyelet igényel, elérhető legyen mindaz az ismeret, amit a felügyelet igényel,

24 24 A hatékony bankfelügyelet 7 bázeli alapelve 6) a felügyeletnek rendelkeznie kell: olyan jogi eszközökkel és olyan jogi eszközökkel és intézkedési lehetőségekkel, intézkedési lehetőségekkel, amivel a jogszabálysértő amivel a jogszabálysértő vagy betétesek érdekeit veszélyeztető vagy betétesek érdekeit veszélyeztető pénzintézetekkel szemben felléphetnek. pénzintézetekkel szemben felléphetnek.

25 25 A hatékony bankfelügyelet 7 bázeli alapelve 7) határokon túlnyúló szolgáltatás esetén egyenlő bánásmód egyenlő bánásmód  hazai és  külföldi intézetekkel szemben, felügyeletek információcseréje. felügyeletek információcseréje.

26 26 Felügyeleti tevékenység modelljei Jogérvényesítő versus Kockázatközpontú modell Jogérvényesítő versus Kockázatközpontú modell Fejlettebb a kockázat-központú modell, ahol: Fejlettebb a kockázat-központú modell, ahol:  a szabályoknak megfelelés helyett inkább a kockázatokat elemzik,  visszajelzik a szabályozás gyenge pontjait,  kombinálják az adatelemzést a helyszíni vizsgálatokkal,  és egyedi bankfelügyeleti programot dolgoznak ki hitelintézetenként. RATE alapú kockázatközpontú felügyelet, RA kockázat értékelés, T felügyeleti eszközök, E a végrehajtás értékelése. RATE alapú kockázatközpontú felügyelet, RA kockázat értékelés, T felügyeleti eszközök, E a végrehajtás értékelése.

27 27 Hitelintézetek felügyeleti értékelése CAMEL módszerrel történik: CAMEL módszerrel történik:  C tőke  A eszköz  M manegement  E jövedelmezőség  L likviditás Pair grouponként, Pair grouponként, 5 fokú skálán besorolják a hitelintézeteket, 5 fokú skálán besorolják a hitelintézeteket,

28 28 Felügyelet intézményi keretei Felügyelet intézményi keretei Felügyelet intézményi keretei  országonként és  időben eltérőek USA-ban több felügyeleti hatóság van, USA-ban több felügyeleti hatóság van, van ahol kormányhoz, van ahol kormányhoz, máskor pénzügyminisztériumhoz, máskor pénzügyminisztériumhoz, vagy jegybankhoz telepítik, vagy jegybankhoz telepítik, míg a magyar felügyelet integrált független szuperfelügyelet, (PSZAF), míg a magyar felügyelet integrált független szuperfelügyelet, (PSZAF),  helyszínen kívül és  helyszínen ellenőriz és  rendszeresen konzultál a hitelintézetek vezetőivel.


Letölteni ppt "1 Betétbiztosítás és bankfelügyelet 6. banküzemtani előadás 2008. Május 9. SZTE GTK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések